GORDUAEN - CORDUENNE - KARDONIA - KARDUKIEN
Kardukia (Corduenne, Gordiene, Gordion) BC 189-90
Corduene Kings

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

Contemporary Kurdish Tribe GERDİ is originated from Corduenne Kurds

''Kürd sözcüğüne M.Ö 3000 yılında Sümer kil tabletlerinde 'Karda' ile rastlıyoruz.
Farklı uluslar Kürdlere 'Cordueni' 'Gordyeni' 'Kordyoui' Karduchi' 'Kardueni' 'Qardu' 'Qardawaye' demişlerdir. ''
Doğubilimci Godfrey Rolles Driver bu sözcüklerin bağlantısını incelemiştir.

BC 189-90. The word 'Kurd' with 'Karda' mentioned in Sumerian clay tablets in 3000 BC.Different peoples called the Kurds 'Cordueni' 'Gordyeni' 'Kordyoui' Karduchi' 'Kardueni' 'Qardu' 'Qardawaye'. Orientalist Godfrey Rolles Driver has examined the connection of these words.

 

 

Carducci Kurdistan or Corduene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan, Gordaean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(GORDIONOROSUS)
GORDIAEAN
- CORDUENE - KARDAKA -  KURDIEN - KURDISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIEGHEL DER WERELT 1577

Written in the book - The Mirror of the World - published in 1577 and written by Peeter Heyns and died in 1598.

/ ..... Kurds call different names like Carduchi - Cordueni - Cardiei - Cordeyi - Gordi - Gordiaean - Cordei - Curdi ...... /
Comment: The Kurdish people's many names show the honor and status of the Kurds.

 

 

 

 

 

 

Yunanlı Tarihçi Strabon, M.Ö. 63  |  M.S. 23

"Gordion Babil'in batısında bulunuyor. Güneyinde Fırat diğer yakasında Kommagene var. Bu dağlara "Gordion Dağları" (Toroslar) denilir. Dicle'de eski bir yerleşim yeri olan Gordion'a bağlıdır.
Kardukilerin (kürdlerin) Sarisa, Satalka, Pinaka (Finik) diye şehirleri var."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenblatt für gebildete Stände. 14,2. 1820

 

Clıck here to read

 

 

 

 

Clıck here to read

 

Clıck here to read

 

 

 

 

 

 

Clıck here to read

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korduyene Krallığı, kürdlerin ataları olan Kardukiler tarafından kuruldu. Korduyene'nin modern karşılığı 'Kürdistan'dır'.
Korduyene'ye bağlı şehirler: Bitlis, Siirt, Cizre, Şırnak, Farqin, Muş, Miks, Van ve Doğubayazit.

Raulinson, Georg (1871)

 

Korduene kungadömet grundades av karduki, kurdernas förfäder. Den moderna motsvarigheten till Korduene är 'Kurdistan'.
Städer som tillhörde Korduene: Bitlis, Siirt, Cizre, Şırnak, Farqin, Muş, Miks, Van ve Doğubayazit.

Raulinson, George (1871)

 

''Kardukya (Carducki) Kurdistan'ın eski sözcüğünün eş anlamlısıdır. Corduene ve Carduchi modern kürdlerdir.
Corduene ve Carduchiler Proto-Kürtçe konuşulardı. Kürdlerin dili eski ARYANÎ diller arasındadır.''

Raulinson, George (1871)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toroslardan Zagroslara Kürd Toprakları...

İskenderiyeli Yunan matematikçi ve coğrafyacı Klaudios Ptolemaios (Batlamyus) MS.2.Yüzyılda Kürdlerden söz etmiştir.

Batlamyus Atlası Dünya'nın ilk atlası olarak bilinmektedir. ''Gordionoros'' Kürd Dağları - Kürt Ülkesi.

 

Kurdistan'ı hangi millet nasıl telafuz etti?
Kurdistan - Gordiene/Corduena
Ermeniler: Korduk
Yunanlar: Kordini
Latinler: Gordiyene
Yahudiler: Kartigini
Acemler: Kordestan

"Gordiyan Babil'in batısında bulunuyor. Güneyinde Fırat diğer yakasında Kommagene var. Bu dağlara "Gordian Dağları" (Toroslar) denilir.
Dicle'de eski bir yerleşim yeri olan Gordian'a bağlıdır. Kardukilerin (Kürtlerin) Sarisa, Satalka, Pinaka (Finik) diye şehirleri var."

Tarihçi Strabon (M. Ö 63 - M.S 23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Classical Dictionar by William Smith 1850, LondonNew Classical Dictionar by William Smith 1850, London

 

New Classical Dictionar by William Smith 1850, London

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yunanlı tarihçi Ksenofon’un Kardukları, Strabo’nun Gordiyaları, Polybious’un Kurdiyaları, Plinius’un bahsettiği Corduenilerin ülkeleri bugün kürdlerin üzerinde yaşadıkları ve kendilerine ait olan topraklarıdır.”

Wilhelm Köhler - 1928

 

Kürd Krallığı’na bağlı Kürd Prenslikleri:

Kardox
Zawdex
Mox
Ancewasî
Kavosiyan
Krallar:
Zarbiyenû
Manîsarû
Ardaşîr
Jowini

 

 

 

 

 

 

 

Atlas of Ancient and Classical Geography’de Carduchi (Kurds), 1907

1907 yılında ilk basımı yapılan ‘Atlas of Ancient and Classical Geography (1: 1907, 10:1928)’ isimli eserde
Pers İmparatorluğu’nda (B.C. 525) ‘Carduchi (Kurds)’ ve Roma İmparatorluğu egemenliğinde (M.Ö. 330) ‘Gordyene’ eyaletine yer verilmiştir.
Dr. Felix V. Luschan’in, 1911 yılında yazdığı “The Early Inhabitants of Western Asia (Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain, Vol: XLI)” başlıklı makalesinde de ‘Kardouchoi’ ve ‘Godyaeans’lar Kürdlerin geçmişteki doğrudan ataları olarak göstermiştir. Ki bu bilgi bir yüz yıl önceki kaynaklarda çok yaygındır. Nitekim Car Rosenmüller ve Nathaniel Morren’in 1837 tarihli “The Biblical Geography of Central Asia, (C:2, ss:139)”daki müşterek çalışmasında “Gordionlular ve Karduçilere dayanan Kürdlerin topluca Ekrad (Acrad) olarak” isimlendirildiğinden söz edilmektedir.

 

"Seleukos İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kürdler 'Corduene Krallığı'nı' kurdular.

Krallık Van Gölü'nün Güneyi ve İran arasında Diyarbekiri de kapsıyordu.Kürd Krallığı Romalılarla ittifak içinde kaldı ve zamanla onların bir tebası oldular."

Tarihçi Theodor Mommsen (1817-1903)

 

 

 

 

 


Süryani tarihçisi Ebü’l-Ferec, Kürdlerin eski isimlerinin 'Kardu' olduğunu belirtirken yaşadıkları coğrafyayı ise 'Kurdova' olarak belirtmiştir.
Kardu kelimesi asurca "kahraman" demektir.
Ebü’l-Ferec Yuhannâ Mâr Grigorius b. Tâciddîn Ehrûn (Hârûn-Aaron) el-Malatî (ö.1286)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corduena/Korduena (Modern Kurdistan) Kardukluların (Modern Kürdler) ülkesiydi. Karduk halkı savaşçı ve dağlı olarak bilinirlerdi.

Perslere itaat etmeyen ve komşuları olan ermenilere ara sıra baskınlar düzenlenlerlerdi.

Tarihçi K. P Patkanov (1833-1889)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Where Noah's ark landed, agriculture began and scriptures knew it as the Garden of Eden, a land whose long history is filled with oppression and resistance...


Names of Corduene Kings

Corduene was a kingdom in ancient Kurdistan, often been neglected by scholars. Among their notable kings were Zarbienus and Manisarus, whose etymology of names discloses the nature of the Arianic ["Iranic"] dialect they spoke: a middle Scythian dialect, the same as neighbouring Adiabene to the south of the kingdom.

Zarbienus, also recorded as Zarbiene, and Zarbien, (early-mid 1st c. BC), made overtures to Appius Claudius, when the latter was staying at Antiocheia, wishing to shake off the yoke of Tigranes. He was informed against, however, and was assassinated with his wife and children before the Romans entered Armenia. When Lucullus arrived he celebrated his funeral rites with great pomp, setting fire to the funeral pile with his own hand, and had a sumptuous monument erected to him. His name is comprised of two components, the first part is ''zar'', middle Arianic development for gold/golden, deriving from the old Avestan and Scythian ''zaranya''. The old Persian equivalent of zaranya was daranya, while later on, Zar entered as a loan into Persian and replaced the original old Persian daranya.

Plutarch has even recorded the name as Zerbienus, which reflects the typical middle and new Kurdish development of /a>e/.

It is a cognate with name of the eastern Scythians (Sakas) queen, "Zarina". She led a rebellion by Scythians and Parthians against the Median King Cyaxares, who according to Herodotus had recovered his kingdom through intoxicating Scythian nobles; (that is after Scythian emperor Madius had counqered the Medes). The name of Zarina which means ''golden'', is still used for Kurdish females. The name has also been borrowed into Persian.

Manisarus (ca. 115 AD) took control over Armenia and Mesopotamia; therefor Osroes, the Parthian king, declared war against him; Manisarus sided with Romans. There are some coins extant, which are assigned to Manisarus. The etymology of his name is explained by linguist and orientalist Ferdinand Justi (author of "Kurdische Grammatik"), in his valuable book "Iranisches Namenbuch" to mean "unique and unparalleled lord/master".

The image above, shows an old drawing from one of the silver coins of the King Manisarus. Note King's headband (or diadem), typical for Scythian kings, such as King Izates II of Adiabene."Kürder gözü kara cesur insanlardır. Tarihte 'Gordion' ve 'Karduki' olarak bilinirlerdi.
Savaşçı oldukları kadar aralarında yağma yapanlar da var."

C. Rosenmüller, N. Morren, 1837, T. B.G Central Asia

 

"Yahudi literatüründe Ararat ismi Urartu Devletinin adı anlamına geliyor. Bu geniş ve dağlık bölge Aramice metinlerde 'Kardu' olarak geçiyor.
Yunanlılar 'Gordien' Ermeniler 'Karduk' demişlerdir. Nuh'un gemisinin Karduk'ta bulunan Cudi dağında karaya oturduğu bilinir."

Prof. William M. Brinner (Noah, Encyclopaedia of the Quran)

 

 

 

 

 

 

'Corduene Krallığı modern kürdler tarafından yönetiliyordu.

Karduklular özgürce Teşup'a tapıyorlardı. (Hurrilerin Gökyüzü Tanrısı) Corduyen modern Kurdistan'dır.''

Kürdler bir dönem romalılarla müttefik kaldı.

Tarihçi Bilim İnsanı George Rawlinson (1812-1902)

 

 

 

 

 

Where Noah's ark landed, agriculture began and scriptures knew it as the Garden of Eden, a land whose long history is filled with oppression and resistance...
Names of Corduene Kings
Corduene was a kingdom in ancient Kurdistan, often been neglected by scholars. Among their notable kings were Zarbienus and Manisarus, whose etymology of names discloses the nature of the Iranic dialect they spoke: a middle Scythian dialect, the same as neighbouring Adiabene to the south of the kingdom.
Zarbienus, also recorded as Zarbiene, and Zarbien, (early-mid 1st c. BC), made overtures to Appius Claudius, when the latter was staying at Antiocheia, wishing to shake off the yoke of Tigranes. He was informed against, however, and was assassinated with his wife and children before the Romans entered Armenia. When Lucullus arrived he celebrated his funeral rites with great pomp, setting fire to the funeral pile with his own hand, and had a sumptuous monument erected to him. His name is comprised of two components, the first part is ''zar'', middle Iranic development for gold/golden, deriving from the old Avestan and Scythian ''zaranya''. The old Persian equivalent of zaranya was daranya, while later on, Zar entered as a loan into Persian and replaced the original old Persian daranya.
Plutarch has even recorded the name as Zerbienus, which reflects the typical middle and new Kurdish development of /a>e/.
It is a cognate with name of the eastern Scythians (Sakas) queen, "Zarina". She led a rebellion by Scythians and Parthians against the Median King Cyaxares, who according to Herodotus had recovered his kingdom through intoxicating Scythian nobles; (that is after Scythian emperor Madius had counqered the Medes). The name of Zarina which means ''golden'', is still used for Kurdish females. The name has also been borrowed into Persian.
Manisarus (ca. 115 AD) took control over Armenia and Mesopotamia; therefor Osroes, the Parthian king, declared war against him; Manisarus sided with Romans. There are some coins extant, which are assigned to Manisarus. The etymology of his name is explained by linguist and orientalist Ferdinand Justi (author of "Kurdische Grammatik"), in his valuable book "Iranisches Namenbuch" to mean "unique and unparalleled lord/master".
The image above, shows an old drawing from one of the silver coins of the King Manisarus. Note King's headband (or diadem), typical for Scythian kings, such as King Izates II of Adiabene.
Nuh'un gemisinin karaya çıktığı yerde tarım başladı ve kutsal metinler burayı Aden Bahçesi olarak biliyordu, uzun tarihi baskı ve direnişle dolu bir ülke...
Corduene Krallarının İsimleri
Corduene, eski Kürdistan'da bilim adamları tarafından genellikle ihmal edilen bir krallıktı. Kayda değer kralları arasında isimlerin etimolojisi konuştukları İran lehçesinin doğasını açıklayan Zarbienus ve Manisarus vardı: krallığın güneyindeki komşu Adiabene ile aynı orta İskit lehçesi.
Zarbien olarak da kaydedilen Zarbienus ve Zarbien (MÖ 1. yüzyılın başlarında-ortaları), Appius Claudius'un Antiocheia'da kaldığı sırada Tigranes'in boyunduruğundan kurtulmak isteyen Appius Claudius'a teklifte bulundu. Ancak kendisine karşı bilgilendirildi ve Romalılar Ermenistan'a girmeden önce karısı ve çocukları ile birlikte öldürüldü. Lucullus geldiğinde cenaze törenlerini büyük bir şatafatla kutladı, cenaze yığınını kendi eliyle ateşe verdi ve kendisine görkemli bir anıt diktirdi. Adı iki bileşenden oluşur, ilk kısım eski Avestan ve İskit "zaranya"dan türeyen altın/altın için orta İranlı gelişme ''zar''dır. Zaranya'nın eski Farsça karşılığı daranya iken, daha sonra Zar, Farsçaya ödünç olarak girdi ve orijinal eski Farsça daranya'nın yerini aldı.
Plutarch, /a>e/'nin tipik orta ve yeni Kürt gelişimini yansıtan adı Zerbienus olarak bile kaydetmiştir.
Doğu İskitler (Sakas) kraliçesi "Zarina" ile aynı soydan gelmektedir. Herodot'a göre krallığını İskit soylularını sarhoş ederek geri kazanmış olan Medyan Kralı Cyaxares'e karşı İskitler ve Partlar tarafından bir isyan başlattı; (Bu, İskit imparatoru Madius'un Medleri fethetmesinden sonra). ''Altın'' anlamına gelen Zarina ismi hala Kürt kadınları için kullanılmaktadır. Bu isim Farsçaya da geçmiştir.
Manisarus (yaklaşık MS 115) Ermenistan ve Mezopotamya'nın kontrolünü ele geçirdi; bunun üzerine Part kralı Osroes ona savaş açtı; Manisarus, Romalıların yanında yer aldı. Manisarus'a ait olan bazı sikkeler günümüze ulaşmıştır. Adının etimolojisi, dilbilimci ve oryantalist Ferdinand Justi ("Kurdische Grammatik"in yazarı) tarafından değerli kitabı "Iranisches Namenbuch"da "eşsiz ve eşsiz efendi/usta" anlamında açıklanmaktadır.
Yukarıdaki resim, Kral Manisarus'un gümüş sikkelerinden birinden eski bir çizimi göstermektedir. Adiabene Kralı II. Izates gibi İskit kralları için tipik olan King'in kafa bandına (veya diadem) dikkat edin.

 

 

 

 

Tarihçi Bilim İnsanı George Rawlinson (1812-1902)

''Corduene Krallığı modern kürdler tarafından yönetiliyordu.

Karduklular özgürce Teşup'a tapıyorlardı. (Hurrilerin Gökyüzü Tanrısı) Corduyen modern Kurdistan'dır.''

Kürdler bir dönem Romalılarla müttefik kaldı.

Kardukya (Carducki) Kurdistan'ın eski sözcüğünün eş anlamlısıdır. Corduene ve Carduchi modern kürdlerdir.
Corduene ve Carduchiler Proto- Kürdçe konuşulardı. Bunların dili eski Ariani diller arasındadır.''

Tarihçi George Rawlinson (1812-1902)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A clay tablet dating back to the reign of the Babylonian King Kara-Yendash II.
Karindash, one of the most prominent rulers of the Kassite Dynasty, ruled at the end of the fifteenth century BC. An inscription on a tablet detailing the construction works calls him “The Mighty King, King of Babylon, King of Sumer and Akkad, King of the Kassites, King of Kardonia.”

 

Babil Kralı II. Kara-Yendash'ın saltanatına tarihlenen bir kil tablet.
Kassite hanedanının en önde gelen hükümdarlarından biri olan Karindash,
MÖ 15. yüzyılın sonunda hüküm sürdü.
Bir tabletin üzerindeki inşaat işlerini detaylandıran bir yazıtta ona “Güçlü Kral, Babil Kralı, Sümer Kralı ve Akkad, Kassit Kralı, Kardonia Kralı” denir.
Bu Akad tabletinde Kardonia ismi net olarak geçer kürdlerin vatanı geçer.

 

 

 

 

 

 

Magnus 'Pompey' (M. Ö 106 - M. Ö 48)

Roma Cumhuriyeti'nin askeri lideri olan Pompey, Roma'nın en büyük Komutanı olarak bilinir.

Pompey Van Gölü çevresini işgal etmiş ve kürdlerin vatanı olan Korduene, Roma Eyaleti olmuştur.

Part İmparatoru III. Phraates işgale son verdi.

Part İmparatoru III. Phraates ve II. Tigran arasında anlaşmazlık meydana geldi.

Part İmparatorluğu Ermeni topraklarına sefer düzenleyerek savaştan galip çıktılar.

İki taraf arasında yapılan antlaşma sonucunda Mezopotamya ve Adiabene Part topraklarına geçti.

Yapılan antlaşma sonucu Korduene Roma Devletine bağlı olarak kaldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patkanov, K. P. (Keropedot; Petrovich), 1833-1889

"Dessa namn: Kurti Kord Gordi Gordine Karda Karduki Kordeas Cordune är förfäder till moderna kurder och kurder är uppdelade i många stammar"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gordiyan Babil'in batısında bulunuyor. Güneyinde Fırat diğer yakasında Kommagene var. Bu dağlara "Gordian Dağları" (Toroslar) denilir.

Dicle'de eski bir yerleşim yeri olan Gordian'a bağlıdır. Kardukilerin (Kürdlerin) Sarisa, Satalka, Pinaka (Finik) diye şehirleri var."

Antik Yunanlı tarihçi Strabon
Gordyalıların, Kardukilerin torunları olduğunu belirtir.
Diyarbekır - Muş arasında yaşayan bu halk için 'usta mimar ve savaşçılar.' demektedir.

Tarihçi Strabon (M. Ö 63 - M.S 23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Kurdish Mountain's Name "Gordionoros"
in the World's First Atlas 2000 Years Old

 

KÜRD DAĞLARI GORDION(OROS)
MS ilk yüz yılda İskenderiye'de yaşamış yunan astronom, matematikçi ve coğrafyacısı Claudios Ptolemaios kendi yazdığı dünyanın bilinen en ilk atlası olan coğrafya kitabında (GEOGRAFIA) kürd dağları olan Toros ve Zagrosları ''kürdlerin dağı'' Gordion(oros) olarak zikretmiştir.


İslam orduları Kürdistan'ı istila edince 10 tane kadar büyük kütüphane yakıldı. O zaman bu kütüphanelerde kürdlerle ilgili bütün bilgiler zayi oldu. Bu bilgiler hem kürdler tarafından yazılmış olan bilgilerdi ve hemde yunanlı Bartelaiamos ve diğer birçok ortadoğulu müslüman olmayan kürd, arab, yahudi alim ve filozofları gibi kürdlerin komşuları tarafından islam öncesi yazılmış olan bilgilerdi.
İslam ideolojisinin kürd ve Kürdistan üzerinde çok yönlü ve çok boyutlu imha ve tahribatları göz önüncedir. Bu satırların yazıldığı şu an bile islam ideolojisi kürdleri imha ediyor. Biraz sahih tarih bilgisi ve biraz aklı olan herkes bunu çok rahatlıkla görebiliyor.
İslam'ın, islam dışındaki fikir ve düşüncelerin fanatik ve vahşi bir şekilde düşmanı olması sadece kürdlerin tarihini karartmadı, aynı zamanda bütün medeniyet tarihini karartıp medeniyetimizi en az 500 sene GERİLETTİ.
İslamın bu büyük tahribatından olmasaydı şimdi insanlık yıldızlar arası seyrüsefer yapabilen feza gemileri ile seyahat ediyordu kainatta.
Düşünün Mekke halifesi sadece İskenderiye kütüphanesinde milyonlarca kitap yaktırdı (MS 640).

Halife Ömer'in kürdlere saldırı fetvası

American Oriental Society: Journal of the American Oriental Society. 2. 1851

American Oriental Society: Journal of the American Oriental Society. 2. 1851

 

 

SOPHIENNE

 

MITANNI

PARTHIA

MEDIAN EMPIRE

GUTÎ

KASÎT

SOMER-SUMER

 

 

 

DÎROKA KURDA

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum