~ KURD CURD KURT GERD ~

Kürdlerin Hint-Avrupa'lı bir kavim olduğunu biliyoruz
ama tarihi Kürdistan coğrafyasının, Avrupai kavimlerin ilk anavatanı olduğunu biliyor muydunuz?
Bu gerçeğin izlerinden biri de, hala Avrupa toplumlarında kullanılan 'Kurd, Curd, Kurt' gibi özel şahıs isimleridir.
Yani bir başka deyişle; 'kürd' ismi şimdiye kadar sanıldığından da daha eski olabilir.
Aynı şekilde Almanca, İsveççe başta olmak üzere birçok Hint-Avrupa dillerinde bulunan 'Gerd' ismi de
kürdçe'den gelmektedir ve Cordunnne (Gordion) adından türemedir. Kürdistan'da hala bu adla bir kürd
aşireti mevcuttur: Gerdi

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa 

Avrupa'lıların %95'i tarihi Kürdistan'dan Avrupa kıtası'na göç etmiş kavimlerdir. Avrupa kavimlerinin geri kalan nisbeti de Sibirya'dan Avrupa'a göçmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curd Jürgens, 1950'li yılların tanınmış alman sinema sanatçısı

Almanca Cord, Curd, Curt, Kurth gibi varyantları var. Alman uzmanlar bu isimlerin Conrad ve Kunibert isimlerinin farklı biçimleri olduğunu söylerler.
Bununla beraber önemli olan bu isimlerin manaları. almanca söyleyişiyle “Mutiger Rat geber”
Cesur, akıllı veya cesur akıl veren” olarak alman dili kamuslarında geçer. Kürdler avrupalılar tarafından; örneğin Ksenefon tyarafından
'çok cesur' bir kavim olarak tasfir edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curd Jürgens, 1950'li yılların tanınmış alman sinema sanatçısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1886-1920 yılları arasında yaşamış alman yazar Kurd Schwabe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd Pieritz adını taşıyan ve 1918-2010 yılları arasında yaşamış aşka bir alman sinema sanatçısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Svensson (Kurt İsveçlioğlu) çok olağan bir isimdir İsveç'te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alman yazar Kurd Lasswitz

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd Albrecht (1884-1964) adlı alman sanatçının bir eseri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macaristan'da soy isminde Kurd/Kurt/Kurth adları tasıyan insanlar vardır. Aynı şekilde, Almanya ve İsveç'te de Curd, Kurd, Kurt isimleri taşıyan
aileler vardır. Macaristan'ın en ünlü yazarlarından biri olan Imre Kurdi’de 1440’larda Macaristan'a giden Kürd beylerinin soyundandır.

 

Dr. M. Rac ve Dr. S. Budimir; “Hırvatlar tipolojik olarak Slav halklarına benzemiyorlar. Daha çok Kürd ve Ermenilere benzemekteler.”
(Hırvatlar’ın Antropolojisi Çalışması)

Prof. Dr. B. Gusic; ”Hırvat kabilelerinin isimleri Aryeni bir halk olan Kassitlerle aynıdır.”

 

 

 

Kravatın kökeni..

Kravatın aryan kökeni hakkında, "Avesta" da on iki şeyin, queritin kökünden (Avestan ve eski Kürdçe'de Kori) sekizinci queer olan bir savaşçının ihtiyaçları olarak kabul edildiği söylenir.

Salt anlamı: boyun ve göğüs için süs, Kolyeye zırh üzerine giyilirdi. Herzfeld'e göre Ardeşhir Babakan'ın babası Babak'a atfedilen Rajab fars rolünde, Babak'ın boynunda zırh üzerine kapalı bir dörtlü açıkça görülebiliyor. Asiller ve komutanları bu kumaşı alnında kullandılar; Geniş örneği Taqe Bostan rölyefinde kolayca görülebilir.

İngiliz bilim adamı Noel Malcolm, A Brief History of Bosnia adlı kitabında, bazı aryan halkının Avrupa'ya göç ettiğine inanıyor. Bu göç edenler Mani takipçileriydi ve diğerlerinden sıyrılmak için gömleklerinin ön tarafına bir bez kullandılar. Bu şimdilerdeki kravat elbette.
modern zamanlarda Hırvatlar kravatı Fransa'ya getirdi ve kravat olarak adlandırıldı. İngiltere'de kravata daha çok önemsenip giysinin en önemli parçası oldu ve oradan dünyaya tanıtıldı.

- "Kravat" kelimesi 'hırvatça' anlamına gelen hırvatça kelimesinden türemiştir.
Hırvatlar, Balkanlar'da yaşayan bir aryan halkıdır ve bu isim bu halkın adıyla korunmuştur.
Bahsedildiği gibi, karva ve krovat kelimesi, kültürlerde görünen aryan bir kelimedir ve karva'nın anlamı, iki şeyi birbirine bağlamak ve birbirine bağlamak anlamına gelir (Dehkhoda Sözlüğü). Kürdçe 'KRêdan' yani bağlamak gibi..

Bir hırvat dilbilimci olan Profesör Konstantin Tishchenko'ya göre, Hırvatistan'ın Ahameniş İmparatorluğu döneminde 24. eyaletinin bir parçası olduğuna ve modern hırvat tarihinde hırvatça'nın fransızlar tarafından ve dil farklılıkları nedeniyle Fransa'ya götürüldüğüne inanıyordu. ve fransız komşusu İngiltere tarafından daha fazla ilgi gördü ve dünyaya tanıtıldı.

Referanslar

Avesta kelimelerinin sözlüğü, Ehsan Bahrami, cilt 1, Tahran, 1996, Balkh, s.376 ve J. pokorny, Indogerrmanisches etymologisches w ? rterbuch, 183.
https://www.bartarinha.ir/fa/news
https://fa.wikipedia.org/wiki
https://www.isna.ir/news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religious historical tables 1908 by Joachim Kurd Niedlich

 

 

 

 

 

 

 

Kurd Zachlehner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuruş

 

Farsların KURUŞ, almanların CURD, isveçlilerin KURT isimleri kürdlere atfen yapılan isimlendirmeden ziyade KÜRDÇE isimlerdir.Sonra bu Kuruş Med Sarayında farslar tarafından devşirilmiş bir dönektir.
Medlerin ve (parseklerin yani sorucuların, sualkerler'in farsların) elbiseleri bile aynı tip. Beraber Babil'e de saldırmışlar.
Bu tür olguar medlerle (kürdlerle) farsların bir halk olduğu kafa karışıklığına yol açmıştır.
Oysa parsekler/farslar, bugün acemler Med Sarayında bir DARBE ile med eğemenliğinden çıktılar.


 

 

DÜNYANIN İLK PASTORAL (çiftçi) TOPLUMU KÜRDİSTANNATURE, Autom 2003

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum