Tomas, xebatkarê (misyoner) doza fileyatiyê li Hindistan û Swêdê

BACK