Mele Yûnisê HELQETÎNÎ
Wefat: 1785
Terkîb & Zurûf (SYNTAX & SEMANTIK)

 

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

M, Emîn NAROZÎ

 

 

 

 

 

Helqetînî
Helqetînî

Terkîb & Zurûf ji pênûsa Mele Yûnisê HELQETÎNÎ
Bi wergera M, Emîn NAROZÎ

Order: info @saradistribution.com 14 €

 

 

 

 

Destnivîsa pirtûka Mele Yûnisê Helqetînî (wefat: 1785) ya bi navê Terkîb û Zurûf, Berlîn, Almanya

Destnivîsa pirtûka Mele Yûnisê Helqetînî (wefat: 1785) ya bi navê Terkîb û Zurûf, Berlîn, Almanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarîxa Dewleta Kurdan

 

 

 

 

 

 

BERHEMÊN SARA

 

KURDISH DIGITAL REGISTER

 

 

 

Kurdish Authors

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum