Fredens och frihetens poet - Cegerxwin

1903 - October 22nd, 1984

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

FREDENS OCH FRIHETENS POET CEGERXWIN


För 30 år sedan gick den kurdiske nationalskalden Cegerxwin (Sheikhmous Hassan 1903-1984) bort i exil, i Sverige.

Han lämnade, utan någon som helst tvekan efter sig en stor tomhet när det gäller kurdisk konstdiktning.

- Om man ber en person med elementära kunskaper om kurdisk kultur att nämna en modern kurdisk poets namn, så finns det bara ett självklart svar: Cegerxwin.

Cegerxwin utbildades i de traditionella kurdiska skolorna som kallades för 'madrasa' vilka hade een läroplan från grundskolans årskurs ett, upp till nivån för universitetsutbildningar, motsvarande humanoria, naturvetenskap.

Först förbjöd de religionsmaskerade arabiska nationalisterna i Mekka att utbildningen i madrassa-skolorna skulle bedrivas på kurdiska - all utbildning skulle bedrivas i koranens himmelska språk, på arabiskan.

Senare i det första kvartalet av förra seklet, förbjöd den turkiske envåldshärskaren Mustafa Kemal att dessa urgamla traditionella kurdiska lärosäten skulle få bedriva någon form av undervisning alls. Alla madrasa-skolor i Kurdistan förklarades olagliga över en natt.

Men dessa traditionella kurdiska skolor fortsatte trots de stränga turkiska sanktionerna att utbilda kurdiska barn och ungdomar i hemlighet, i Kurdistans byar och andra mindre kurdiska orter.

Cegerxwin berättar att han hade gått till madrasa-skolorna och fått utbildning "i tolv ämnen" som motsvarar universitets utbildning. Han berättar vidare att han till och med åkte till en större kurdisk ort där det fanns en madrasa-skola, för att komplettera och fullborda sin utbildning med en "idjaza" som betyder examen.

Poeten Cegerxwins dikter handlar mest om det förtryckta kurdiska folkets svåra situation men de handlar också om de andra förtryckta folkens kamp för rättvisa, fred och frihet. I detta sammanhang är Cegerxwins långa dikt om den svarte amerikanska skådespelaren, sångaren och människorättskämpen Paul Robeson (1898-1976) "Ey Heval Robeson" ett betydelsefullt och vackert exempel. Sedan kan man läsa i Cegerxwins dikter om den vietnamesiska staden Dien Bien Phus motstånd mot de främmande och kolonialistiska ockupanterna under 50-talet.

Under många decennier höll de kolonialistiska turkiska, arabiska och persiska staterna ett järngrepp om kurderna och i Turkiet var det exempelvis lika med tio års fängelse och i många fall döden att ha en kurdisk poesibok skriven av Cegerxwin. Trots det stränga straffhotet och till och med dödshotet, cirkulerade kopior av Cegerxwins diktsamlingar i all hemlighet bland oss kurdiska ungdomar i slutet av 70-talet i Kurdistan.

Man förstår på djupet hur viktiga Cegerxwin dikter var för de kämpande, frihet- och fredsälskande, förtryckta kurdiska massorna när dessa dikter användes som koder i känsliga lägen i frihetskampens olika moment.

Ett exempel på detta är när några medlemmar från de underjordiska kurdiska motståndsorganisationerna skulle hålla ett möte och man misstänkte att det kunde finnas infiltratörer från fiendestaterna Turkiet, Syrien, Iran och Iraks hemliga polis närvarande. Då började talarna läsa Cegerxwins dikter ur minnet och på så sätt doldes sammankomstens politiska agenda för dessa objudna gäster. Det hela började omvandlas från renodlad politisk aktivitet till ett litterärt sällskap med politiska undertoner, väl dolda för utomstående. För nästan varje specifik händelse i den kurdiska politiska frihetskampen, finns antingen en dedicerad dikt eller ett citat ur Cegerxwins tusentals dikter som brukar läsas upp vid sådana tillfällen. När dessa dikter lästes upp förstod mötets kurdiska deltagare efter diktens tema vad som skulle göras. Cegerxwin var på så sätt som en kodare, en enigma i den kurdiska befrielsekampen.

Han är den mest lästa kurdiska poeten i modern tid bland kurder. Man förstår detta när man inser det gigantiska antalet kurder som kan läsa hans dikter ur minnetl! Det handlar om hundratusentals människor.

I och med att det centrala temat i Cegerxwins dikter är fred och frihet, kallas han kort för: fredens och frihetens poet.

Stockholm den 22 oktober 2014Goran Candan

 

 

 

CEGERXWIN

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum