Islamism/Feodalism/Rasism
i Turkiet

 

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 


Islamism & feodalism & rascism i Turkiet
Hedersmord


- ett slående inslag i den ISLAMISTISKA GAMLA & NYA BEDUIN-KULTUREN

 

 Alla muslimska länder har drabbats hårt av denna urgamla islamistiska beduintraditionen. Framförallt har alla kvinnor i alla de muslimska länderna drabbats hårdast av denna gamla och förlegade urkulturen.

När de slavdrivande muslimska araberna erövrade ett land, arabiserade dem först och främst dessa länder och kulturer genom att förbjuda och förgöra den inhemska, gamla kulturen och därefter installera den nya beduin-arabiska islamistiska kulturen under religion(islams)mask. Dessutom administrerades de erövrade länderna och kulturerna med islams mest primitiva och mest inhumana lagar: sharia lagar.

Som bekant i de länder som styrs av den islamiska staten är alla kvinnor männens ägodel och slavar. De köps och säljs precis som en vara och precis som i den islamistiska beduinska kulturtraditionen i förrtiden.

Detta gamla kulturmönster har en rad sociala och ekonomiska bakgrundsorsaker, några av de är följande: I de hårda och utsatta levnadsvillkoren i öknen tillvaratas alla varor, tjänster och all energi av männen för att användas främst till männens fördel. Männen som sätter upp lägret, som håller lägret fungerande, som skaffar mat och dryck, som skyddar lägret och lägrets djur mot både naturkatastrofer och plundrare, måste ha det effektivaste vapnet, de bästa kläderna, den bästa maten och även den bästa, den starkaste, den vackraste kvinnan för att kunna skydda och försvara lägret på det bästa möjliga sättet.

Det är männens denna särställning i beduinkulturen som har fortsatt in i de fasta och permanenta boplatserna i byarna och städerna i den arabiska penisulan. Den här traditionen har inte bibehållits isolerat i endast ökenlivet utan den har kommit in till människornas liv även i byar och städer och har anammats av de muslimska araberna. Om man ska gå bakåt i tiden för att lokalisera denna tradtion kan man nå enda till den neolitiska eran, dock traditionen har övermlevt i den arabiska beduinkulturen ända tills våra dagar.

Dit de muslimska arabiska erövrarna kommit med sin islamistiska ideologi, har även denna beduinkulturen påtvingats och tillämpats där.

I och med kvinnan är en enskild egendom i islam, gäller då enligt islams sharia lag lagafång-regeln. Det vill säga att mannen har blivit ägare till kvinnan på lagligt sätt.

Vad gäller i lagen om en person som blir av med sin enskilda egendom och om man får tag i tjuven då? Svar: tjuven lagförs och döms enligt de gällande lagarna som tillämpas i landet.

I de länderna där sharialagar råder, möter en tjuv som tagit någons kvinna som är en oersättlig enskild egendom, möter den hårdaste påföljden, nämligen avrättning.

 

Stena till döds är en grundstraffmetod i arabisk sharia lag

 

Enligt den mest primitiva och den mest inhumana sharialagen ska även kvinnan åläggas det hårdaste straffet för att hon har besdulat, nedsmutsat sin ägares heder i och med bortförandet.

 

Så "human" och så "rättvis" är den islamistiska beduinkulturen mot kvinnan.

När de arabiska arméerna nådde Kurdistans och Persiens gränser blev ett fyrahundra årigt långt motståndskrig mot de islamistiska barbariska arméerna. På 1100-talet kom ett nomadiskt folk, turkarna från mellersta Asien på grund av torka och hunger som massvis gick frivilligt över till islam och blev muslimer under en mycket kort perdiod. I och med detta fick de invaderande arabiska arméerna ett nytt tillskott och motståndet mot de arabiska arméerna i både Kurdistan och Persien försvagades och föll.

Under religionens (islams) mask arabiserades både Kurdistan och Persien genom att all kurdisk och persisk kultur och religion förstördes och förbjöds av de barbariska mohammedanska arabiska plundrararméerna.

Det är tyvärr därför majoriteten av både perser och kurder är muslimer idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamism/Feodalism i Turkiet

 

 

GORAN - Blogg

 

GORAN CANDAN

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum