ŞEWITANDINA PIRTÛKAN

BO ZEXM Û SERDESTKIRINA NETEWEPERESTIYA EREBAN

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

İSLAM DİNİ KONUSUNDA UYDURULAN YALANLAR
BİLİMİN YARDIMIYLA HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA GÜN IŞIĞINA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheca Alexandrina Antique Library BC 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslam konusunda uydurulan uyduruk hikayeler, her geçen gün ileri bilim araştırmaları ışığında araştırılıp, bu konuda uydururulan bütün YALANLAR tek tek ortaya serilmektedir.

İslam'ın arap ırkçılığı SİYASİ ideolojisi haline getirildiği artık su götürmez bir gerçektir. Müslüman liderlerim ARAP KAVMİNİ ÜSTÜN KILMAK IRKÇILIĞI UĞRUNA oluşturdukları islam siyasi ideolojisini ayakta tutup, arap kavminin üstünlüğünü dünyaya yayabilmek için, bütün Ortadoğu ve medeniyet tarihini yok ettiler.

 

 

BU YOK ETMENİN ACI HİKAYESİ ŞÖYLEDİR

Tarih araştırmacısı ve arkeolog Ben Gibson:

''Islam tarihinin yazılışını etkileyen olayları anlayabilmek için öncelikle bir kaç konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor.

Birincisi: Islam'ın ilanı 622 yılından çok kısa bir süre sonra beklenmedik bir şekilde tez ölen Muhammed'den sonra hiç bitmeyen ve bugüne kadar hala devam etmekte olan müslümanlar arası bir iktidar savaşı başladı ve bu savaşlardan dolayı islam nüfusu bünyesinde edebi bir ilerleme kaydedilmedi. Arab ulusuna bugün yakıştırılan BÜTÜN bilimsel atıflar, islami fetih ve arap yayılmacılığı hamlelerinden sonra arapların fetihle ele geçirdikleri kültürlerin miraslarına el koymalarından dolayıdır. Yani tek kelimeyle emek hırsızlığıdır.

 

 

İlk islam devleti döneminde, ırkçı-şöven müslüman arapların yol açtığı bir edebi boşluk dönemi oluştu. Bu araplar o güne kadar yazılımış BÜTÜN el yazmalarını ve kitapları YOK ettiler. YAZITLARI KAZITARAK SİLDİLER. KÜTÜPHANELERİ YAKTILAR. Kuran dışındaki mevcut BÜTÜN edebiyatı YOK ETTİLER. Kuran denen şey ise, Muhammed'in çevresine ezberlettiği vahillerinin akıllarda kalan parçalarından oluşuyordu.

İslam ordularının geldikleri her yerde BÜTÜN yazılı kayıtları yok ettiği belgelere geçmis bir gerçektir. Bu belgelerden biri, Milat'tan Sonra 640 yılında, dönemin halifesinin Mısır'daki islam orduları komutanı general Amr'a yazdığı mektuptur. General Iskenderiye Kütüphanesi depolarında buldukları binlerce el yazmasını ne yapmaları gerektiğini sorar. Halife'nin cevabı kayıtlıdır ve yüzyıllardır bilinen bir gerçektir:

''.. sözünü ettiginiz kitaplara gelince, işte size cevabım, eğer bu kitapların içerikleri Allah'ın vahileriyle uyum içindeyse, olmasalar da olur. Çünkü bu durumda Allah'ın vahileri bize yeter ve artar. Eğer bu kitaplar Allah'ın vahileriyle uyum içinde değilse veya çelişiyorsa, o zaman saklamaya da gerek yok demektir. Hiç durmayın, ortadan kaldırın'.

Ünlü müslüman yazar İbn ul Kifti derki, kitaplar İskenderiye'nin hamamları arasında eşit olarak bölüştürülmüş ve hamamları sıcak tutan ateşi harlamakta kullanılmış. Derler ki toplanan materyallerin yakılması tam altı ay sürmüş. Konstantinapolis patriği Otekillus, İskenderiye kütüphanesinden çıkan bu kitapların ve el yazmaların dört bin hamama dağıtıldığı kaydını düşer. Ne var ki kitapların yakılması olayları Mısır'da başlamadı. Ondan dört yil önce İran'da başladı. Ondan sonra Milat'tan sonra 636 yılında halife Ömer'in ordularıyla Sasani ordusu [kürd ordusu] Kadisiye savaşında karşı karşıya geldi. 637 yılının Ocak ayı başlarında müslüman ordu birlikleri Tizbon şehrinin eteklerine vardı ve iki ay sürecek olan bir kuşatma başlattı.

Sonunda Tizbon düştü ve müslüman araplar şehri işgal etti. Tizbon sarayı ve kütüphanesi bilerek ateşe verildi.''

 Halit bin Velid adlı işgalci arap komutan Diyarbekir'i (Amida'yı) ve çevresini fethettiğinde, aynı acımasız katliamı hem Amida ahalisine ve hemde o güne kadar Amida ve Farqin şehrinde birikmiş olan binlerce yıllık zengin kültür mirasına yönelikte yaptı. Diyarbekir'de 2010 yılında içkalede yapılan bir kazı sonucunda, içinde hala çürümemiş olan çok eski kafatasları bulunan bir toplu mezar ortaya çıktı. Halit bin Velit denilern arap işgalci komutanın emriyle müslüman olmayan ve boyunları vurulan şehir ahalisinin kelleridir bu kelleler. Müslümanlığı kabul etmeyen yediden yetmişe bütün ahali katledilerek toplu mezarlara gömülüyordu. Kazı sonucu bu kafatasların bulunduğu bu toplu mezarlardan birinin bulunduğu yere de hala Kellehane adı verilmektedir.

 

Det är ett faktum att islamiska arméer har förstört ALLA skriftliga nedteckningar oavsett var de kommer från. Det finns dokument som nått våra dagar som talar om detta. Ett av dessa dokument är brevet skrivet av tidens kalif till general Amr, befälhavaren för de islamiska arméerna i Egypten, 640 eKr. Genaralen Amr frågar kalifen i Mekka vad man ska göra med de tusentals manuskript och böckerna i det allmänna biblioteket i Alexandrias lager. Kalifens svar:

'' .. Vad gäller böckerna du talar om, här är mitt svar till dig, om innehållet i dessa böcker är i harmoni med Allahs visdom i koranen, behövs de ändå inte. För i detta fall räcker Allahs visdom för oss. Om dessa böcker inte är i harmoni med eller motsäger Allahs visdom, finns det inget behov att bevara dem. Tveka inte, förstör dem''.

Den berömda muslimska författaren Ibn ul Kifti sa att böckerna var lika fördelade mellan Alexandria-baden (hamam) och brukade för att brännas och hållas baden varma. De säger att det tog sex månader innan materialen brändes. Patriark av Konstantinopel Otekillus, register över dessa böcker och manuskript från arkivet i Alexandria: distribueras till fyra tusen badhus. Händelser med brinnande böcker började dock inte i Egypten. Det började i Persien för fyra år sedan. Sedan 636 eKr kom kaliven Omars arméer och Sassanid-armén över slaget vid Kadisiye. I början av januari 637 nådde muslimska arméstrupper utkanten av Tizbon och inledde en beläggning på två månader.

Så småningom föll Tizbon och muslimska araber invaderade staden. Tizbon-palatset och biblioteket sattes medvetet i brand. ''

 

 

Den största vandalismen är att bränna böcker och bibliotek.İslamism förstörde många bibliotek och böcker, varav många var unika exempel. Resultat: endast mindre än 1 procent nådde oss. Annars var vi säkerligen interställera resenärer idag. Det har förvisso andra barbarer än islamister har bränt böcker, men det som islamisterna brände var summan av alla andra bokbål genom hela historien. 335 f.Kr. brände Alexander den store Achaemenidiska imperiebiblioteket med cirka 10 000 manuskript, År 270 f.Kr. brände den kinesiska kejsaren Zi Shen Huang kinesiska vetenskapliga och historiska böcker, cirka 100 000 manuskript. 146 f.Kr. satte Rom och oppositionsnumidianerna Carthage Library i eld, ett av de största biblioteken i förkristen historia, som innehöll 500 000 manuskript, med eld som varade i 17 dagar. Pergamos-biblioteket, som brann i Mindre Asien, innehöll nästan 200 000 manuskript. År 48 f.Kr. brände Julius Caesar biblioteket i Alexandria, som innehåller cirka 40 000 manuskript.

 

Det är förvisso så att allting började i Mellanöstern en gång i tiden. Av flera för oss numera kända anledningar stagnerade och backade den tidiga civilisationen i både Mellanöstern och Kina på grund av vissa felaktiga toppbeslut. För sådana beslut kunde tas eftersom vi vet att religionsmaskerade islamiska politiska ideologin har orsakat dagens katastrof i Mellanöstern. Angående det samhälleliga och kulturella tillbakagåendet i Fjärran östern finns en förklaring som till exempel Karl Marx har utförligt berört och förklarat: Den asiatiska (feodala) despotismen.

Det behövs inte att gå tillbaka till ämnet mer än att nämna att det var islams religionsmaskerade arab nationalistiska Kalif i Mekka som orsakade denna samhälleliga och kulturella tillbakagång i Mellanöstern genom topp politiska beslut som att bränna, skövla skogar för att öppna betesmarker till djurhållning och specialisering (tillverkning av järnverktyg) och även bränna ner en miljon böcker och handskrifter i Egypten. Kalifen lät bara koranen och valuta sedlar tryckas när kalifatet i Mekka köpte ett tryckeri från Europa. Europa lät böcker tryckas och genom denna handling möjliggjordes kunskapsspridning och kunskapsintensifiering i det europeiska samhället för att sedan all denna fantastiska europeiska civilisationen kom till.

I Kina orsakades den sociala-ekonomiska stagnationen och utvecklingen på grund av den kinesiska kejsarens topp politiska beslut med mottot: "handel är ful, bränn ner den kejserliga oceangående fartygen, vi ska inte bedriva fjärrhandel utan ge varandra presenter istället". Således kommer vi till denna slutsats: Den västerländska civilisationen är både förlängningen och SUMMAN av ALLA civilisationer på jorden. All denna dagens spjutspett vetenskapliga utveckling inom rymdåldern är produkten av de senaste femtio åren. Om världen får chansen att ha en femtio ar till utan ett storskaligt krig, kommer den västerländska civilisationen bära människosläktet till andra stjärnor och planeter och möjliggöra fortlevnad av människan i rymden och universumet.

Den en gång i tiden civiliserade Mellanöstern är idag tyvärr symbolen för okunskap, efterblivenhet och barbarism.

Är inte helt uppenbart vilka som orsakade detta?

 

 

 

 

İslam Devleti (ISIS) kitap yakmaya devam ediyor. Musul 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

The Kurdish Mountain's Name "Gordionoros"
in the World's First Atlas 2000 Years Old

 

KÜRD DAĞLARI GORDION(OROS)
MS ilk yüz yılda İskenderiye'de yaşamış yunan astronom, matematikçi ve coğrafyacısı Claudios Ptolemaios kendi yazdığı dünyanın bilinen en ilk atlası olan coğrafya kitabında (GEOGRAFIA) kürd dağları olan Toros ve Zagrosları ''kürdlerin dağı'' Gordion(oros) olarak zikretmiştir.


İslam orduları Kürdistan'ı istila edince 10 tane kadar büyük kütüphane yakıldı. O zaman bu kütüphanelerde kürdlerle ilgili bütün bilgiler zayi oldu. Bu bilgiler hem kürdler tarafından yazılmış olan bilgilerdi ve hemde yunanlı Bartelaiamos ve diğer birçok ortadoğulu müslüman olmayan kürd, arab, yahudi alim ve filozofları gibi kürdlerin komşuları tarafından islam öncesi yazılmış olan bilgilerdi.
İslam ideolojisinin kürd ve Kürdistan üzerinde çok yönlü ve çok boyutlu imha ve tahribatları göz önüncedir. Bu satırların yazıldığı şu an bile islam ideolojisi kürdleri imha ediyor. Biraz sahih tarih bilgisi ve biraz aklı olan herkes bunu çok rahatlıkla görebiliyor.
İslam'ın, islam dışındaki fikir ve düşüncelerin fanatik ve vahşi bir şekilde düşmanı olması sadece kürdlerin tarihini karartmadı, aynı zamanda bütün medeniyet tarihini karartıp medeniyetimizi en az 500 sene GERİLETTİ.
İslamın bu büyük tahribatından olmasaydı şimdi insanlık yıldızlar arası seyrüsefer yapabilen feza gemileri ile seyahat ediyordu kainatta.
Düşünün Mekke halifesi sadece İskenderiye kütüphanesinde milyonlarca kitap yaktırdı (MS 640).

Halife Ömer'in kürdlere saldırı fetvası

American Oriental Society: Journal of the American Oriental Society. 2. 1851

American Oriental Society: Journal of the American Oriental Society. 2. 1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR ATEİSTİN GÖZÜYLE İSLAM : 113 MADDE

1. Köleliği yasaklamıyor.
2. Kadını dövmeyi emrediyor.
3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor.
4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), biz??
5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor.
6. Her canlıyı çift yarattık diyor bakterilerden haberi yok.
7. Güneşin çamura battığını anlatıyor
8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor
9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok.
10. Milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok.
11. İnsansı canlılar olan Neanderthal yok.
12. Beyin kelimesi yok. Düşünme organı olarak kalp anlatılıyor.
13. Mirasta adaletsiz.
14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor.
15. Esir kadınlar evli bile olsa tecavüzü hak görüyor.
16. Muhametin seks sırası anlatılıyor.
17. Bir çok ayet birbirini yalanlıyor. İlk müslümanın Muhamet, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil.
18. El-ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor
19. Kafa kesmeyi emrediyor.
20. Nerede bulursanız öldürün diyor,
21. Sadece Muhamet'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhamet'e sınır yok.
22. Kadının cariye (köle) olmasına onay veriyor.
23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var.
24. Anlayın diye Arapça indirdik deniliyor; Arapça evrensel değil.
25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de
26. Muhamet'in öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi.
27. Muhamet'in evinden misafir kovma ayeti var.
28. Muhamet, evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var.
29. Evlenmek için yaş sınırı yok
30. Sınırsız cariye(köle) helal
31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var.
32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak vaad ediyor.
33. Eşcinselleri lanetliyor.
34. Müslüman olmayanların da cennete girebileceğini söylerken, başka ayette tam zıttını söylüyor.
35. Namazın nasıl kılınacağını anlatmıyor
36. Tarihi olayı anlatırken Meryem'leri karıştırıyor
37. Lat, Menat ve Uzza putlarını övüyor
38. Savaşa teşvik eden ayetler var.
39. Bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti bir sonraki ayet yalanlıyor.
40. Kadına, savaşta "ganimet" (mal) diyor.
41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor.
42. Ay'ın yarıldığını iddia ediyor, ispat yok.
43. Galaksiler yok.
44. Evrenin nasıl oluştuğunu tamamen yanlış anlatıyor.
45. İslam'da anlatılan Dünya'nın oluşumu bilimle çelişiyor.
46. Güneş, Dünya'nın etrafında döner diyor.
47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor.
48. Kuran'da; kadına, çocuğa hitap hiç yok.
49. Bazı hayvanları hor görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor.
50. Muhamet tanrılaştırılıyor.
51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor. Cihatçılar savaşmayı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor.
52. Muhamet'in küçük karısı Aişe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış.
53. Evrim hiç yok.
54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor
55. Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin diyor.
56. Kadınlara "TARLA" diyor.
57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet varken; Muhamet'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.
58. İyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik Allah'tan, kötülük senden diyor.
59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor.
60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor.
61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor.
62. "Köleyle hür bir tutulur mu?" diyerek insanları ayrıştırıyor.
63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var.
64. İblis için bir ayette melek, başka bir ayette cin diyor.
65. "Mahşerde Allah şefaat etmez" diyen ayet de var, eder diyen de.
66. Hayvan, bitki ve besinler ortadoğuya özgü.
67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil.
68. Allah, Muhamet'e salat ediyor.
69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz edince Kabe oluyor.
70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor.
71. Rahman suresinde -spam gibi- 31 ayette aynı cümle tekrarlanıyor.
72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.
73. Cennette kadınlara hiçbir şey vaat etmiyor.
74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden bihaber.
75. Bazı ayetler daha Muhamet zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor.
76. Muhamet'e soru sormak için sadaka vermek emrediliyor.
77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor.
78. Dünya evrenden daha önce yaratıldı diyor.
79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor.
80. Boşanma konusunda; kadını boşadıktan sonra, başkasıyla evlendirip boşarsan (hülle) tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığı var.
81. Yer ve gök bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor
82. Önceki dinler gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor
83. Mekke'de ayetler barışçıl iken Medine'de Muhamet güçlenince vahşi ayetler geliyor.
84. Muhamet'in "sapık" olmadığını savunan ayet var.
85. Kuran'ı, Muhamet'in kölelerinin yazdırdığı iddiasına karşılık; "onların Arap olmadığı" savunmasını yapan garip bir ayet var.
86. Gece ve gündüzü bilimsellikten çok uzak anlatıyor.
87. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğunu söylüyor ama zilyon tane gezegen var.
88. Tatlısuda mercan ve inci yetişebileceğini anlatıyor. 89. Tevrat'tan alıntılar yaparken hata yapıp Zebur'u kitap zannediyor.
90. Cenneti, erkeklere özgü bir harem gibi anlatıyor.
91. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediğini ve onları yakacağını söylüyor.
92. Göğün yere düşmemesi için direklerle tutulduğunu söylüyor.
93. Nisa 11-12 ayetlerinde matematiksel hesabı yanlış yapıyor.
94. Güneşin sıradan bir yıldız olduğunu bilmiyor.
95. Bilime ve evrime zıt bir şekilde; "her şey insan için yaratıldı" mantığı var.
96. Cinlerden bahsediyor ama varlıklarına dair hiçbir delil yok.
97. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.
98. Hırsızlık haram deyip savaşta ele geçirilenlerin yağmalanmasını helal kılıyor.
99. Ensest üremeyi anlatıyor, Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 ile Muhamet'e ensest serbest.
100. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor.
101- Kuran'ı indirdik koruyacağız diyor, ayetleri keçiler yiyor.
102- Kuran değişmedi diyor, orijinali yok
103- Nasıl sıçılacağını anlatan ayetler var.
104- Allah'ın dürüst olduğuna ve fikrini değiştirmeyeceğine dair garanti yok.
105- Hadisler tamamlayıcıdır diyor; hadisler Kuran'la çelişiyor.
106- Cahiliye dönemine medeniyet için indirdik diyor, hala cahiller.
107- Kuran "apaçık bir kitap" olduğunu söylüyor, gerçek islamı bulan yok.
108- İslam'ın sorunları yetmezmiş gibi müslümanın sorunu da var.
109- Ayeti, hadisi inkar edenler mi dersin, yorum katan mı, değiştiren mi, mezhepçilik mi, tutarsızlık mı... Hepsi var.
110- Aklın yolu, hoşgörü dini diyor; ne akıllı bir icraatı var ne hoşgörü kırıntısı.
111- Kafirlerden nefret eder, her şeyinden yararlanır.
112- Kol kesmeyi inkar eder, Şeriatı savunur, laik ülkeye kaçar.
113- İnanır ama inandığı kitabı okumaz, neye inandığını bilmez.

 

 

 

 

GRANBUHA

 

PIRTÛKXANEYA BAJARÊ STOCKHOLMÊ

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum