THE UNIQUE FAUNA OF KURDISTAN

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

VULPES VULPES KURDISTANICA

 

Vulpes Vulpes Kurdistanica

Bo wan kesên ku dibêjin; "problema Tirkiyê bi kurdan re nîn e!"

Dewletên dagirker, gava rêvîyên ku Xwedê xuliqandiye ji ber ku navê Kurdistanê li ser wan e, qebûl nakin, ma wê çawa mafên neteweyî û siyasiyên kurdan qebûl bikin? Tirk neyarê herî mezin ê qewmê kurd e.

Wezareta kar û barên derveyî ya Tirkiyê, beriya nuha bi çend salan, bi fermî ji Nationel Geographic xwest, ku navê "Vulpes Vulpes Kurdistanica li ser rêvîyên sor rakin, ji ber ku ev nav, ewletiya niştimanî ya dewleta tirk dirûxîne''.

Rêvîyên Sor ên Kurdistanê li hemû cîhanê bi nav û deng e. Di hemû ansiklopedîyên navneteweyî de bi navê Vulpes Vulpes Kurdistanica tê bi navkirin. Mixabin kurd lê xwedî dernakevin. Ger mirov ji welatê xwe hezkir, divê mirov li hemû rengên welatê xwe xwedî derkeve. Dar, ajel, çûk, çiya, qelat, dêr, mizgeft, hawra, çem, zozan, rûbar, kulîk û wd. hemû bi hev re niştiman e û niştiman dayik e. Dayika me hemûyan.

 

 

 

 

 

Rûviyê Sor, Vulpes Vulpes Kurdistanica jî tenê li ser cografya Kurdistanê têt dîtin, loma lêkolînerên zoolog ên serdema latînî,
vî navî lê danîne. Lê belê tirkên nijadperest dixwazin ku wê jî binerd bikin
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulpes Kurdistanica, li Bexçeyê Hewselê (Foto: Masum Suer)


 

 

 

 

1800'lü yıllarda ismi Latince "Vulpes Vulpes Kurdistanica" olarak tescillenmiş olan kızıl tilki türü 2005 yılında türklük devleti'nin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ''Halkı bölücülüğe sevk ediyor.'' gerekçesiyle değiştirilmişti.

 

 

 

 

 

 

VULPES VULPES KURDISTANICA - OVIS ARMENIANA

 


HÜRRIYET, 05-03-2005

 

Environment Ministry of Turkey has changed the Latin names of some animal species, because of their Latin names has names like: Kurdistan and Armenia.

A certain deer is known as Ovis Armeniana and was renamed to Ovis Orientalis Anatolicus. A species of red fox (A fox in Kurdistan) was renamed to Vulpes Vulpes instead of the existing Latin name Vulpes Vulpes Kurdistanica.
__________________________

Ji ber dewlemendiya bêsînor a welatê Kurdistanê, ji serdema Qanûnî û Sultan Selîm'î ve, xwastine vî welatî çi car ji destê xwe ne derxin. Loma jî, ji wan serdeman dest bi guherîneke nijadperest a nirx û hêjayiyên Kurd û Kurdistanê kirine.

Lêbelê wek di gotinên pêsiyên kurdan de têt gotin, 'Rim di têran de na yêt vesartin!', her wisan jî çi dikin na kin, ni karin hêjayiyên vî millet û welatî tam bikin malê xwe.

Wek têt zanîn, ji sedsalên kevin de, ji ber dewlemendî û taybetiya welatê Kurdistanê, jîrik û zaneyên rojavayî, bi hûrgulî û kûrahî li ser cografya Kurdistanê lêkolînan kirine.

Charles Darwin di sedsala 18'emîn de, bi taybetî li ser pêsketina jiyana faûna û flora Kurdistanê xebatên taybetî kiriye. Loma navên giya, dar, çîçek, gul û kulîlkên hemû Kurdistanê, bi zimanê zaniyariya wê demê, bi zimanê latînî hatine navandin û nivîsînê. Wek giyayên hema li her dewr û berên herêma Botan sîn têt, wek Kurdiciforme Kurdicum (Adilcewaz, Wan), Sedum Kurdistanicum (Wan) û hwd.


 

Vulpes Vulpes Kurdistanica

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl von Linnés taxonomi från 1758

 

De latinska namnen för arterna rödräv och rådjur samt släktet får i Linnés klassifikation är Vulpes vulpes, Capreolus capreolus respektive Ovis. De två förstnämnda finns i flera olika varianter eller underarter och fårsläktet innehåller ett flertal olika arter. När den ryske zoologen Konstantin Satunin fann flera varianter av räv i Kaukasus och söderöver för drygt hundra år sedan fick en av dem namnet Vulpes vulpes kurdistanica. Året var 1906.

Tio år senare, 1916, fann zoologen W. Blackler rådjur i Kaukasus, snarlika dem som finns i Alperna och Karpaterna i Europa. De kaukasiska rådjuren fick namnet Capreolus capreolus armenius. Tre år därefter, 1919, fann Nikolai Nasonov vildfår i samma område, vilka fick namnet Ovisarmeniana.

Arts-/underartsbeteckningarna kurdistanica ocharmenius/armeniana har varit vetenskapligt godkända för dessa djur sedan dess. De kan jämföras med exempelvis åsjordfly och hönsbär som bär hänvisningar till Sverige:Spaelotis suecica (Aur.) respektive Cornus suecica (L.).

Men så en dag i mars 2005 kom ett pressmeddelande från miljö- och skogsdepartementet i Ankara: ”Tyvärr finns många arter i Turkiet som fått sina namn på grund av onda avsikter. Dessa onda avsikter blir uppenbara eftersom arter som bara upptäckts i vårt land fått namn som går emot Turkiets enhet.”

Det är ett intressant uttalande. Dels kan man rimligen ifrågasätta om dessa djur endast finns i Turkiet. Jag såg till exempel en räv på en parkering i Huddinge häromdagen.Ovis-arter och Capreolus capreolus har också äldre referenser till Kaukasus, vilket svårligen kan påstås ligga i Turkiet.

Därtill fick djuren sina regionala beteckningar flera år innan republiken Turkiet ens utropats 1923.

Men sådant är överkurs för regeringen i Ankara. Man ändrade istället namnen på djuren. Vulpes vulpeskurdistanica klumpades ihop med nominatarten Vulpes vulpesOvis armeniana döptes om till Ovis orientalisanatolicus och Capreolus capreolus armenius slogs ihop med nominatunderarten Capreolus capreolus capreolus.

Turkiets politisering av latinska djurnamn har inte lett till någon förtjusning i forskarvärlden. I en katalog över däggdjur i Kaukasus, utgiven av Georgiens Nationalmuseum, listas de vetenskapligt vedertagna namnen på djuren. Under dessa finns fotnoter:

”Den turkiska regeringen har ändrat de latinska namnen på flera djur för att ta bort referenser till Kurdistan och Armenien. De gamla namnen hotade Turkiets enhet, slog Turkiets miljö- och skogsdepartement fast.”

Där nämns också att Andrew Polaszek, generalsekreterare för Internationella kommissionen för zoologisk nomenklatur (ICZN), klargör att det är förbjudet (verboten) att ändra arters namn av politiska skäl. Samtidigt behöver inte ändringarna bryta mot reglerna eftersom de nya namnen är vetenskapligt godtagbara alternativ.

 

 

 

 

 


Capreolus Capreolus Armenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elazığ'da rastlanan Kürd Semenderi

 

 

 

 

 

 

 


Şırnak'ta rastlanan Kürd Semenderi

 

 

 

 

 

 

 

Dicle Nehri Kıyısında çift kuyruklu kertenkele, Batman 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Panthera Pardus - Kurdistan, killed in Chinar in Diyarbekir in the end of year 2013. Since 1974 was the last one the population has seen it. Maybe the last one!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVRIER KURDE ENGLISH POINTER ANGLAIS ANTIQUE OLD PRINT GRAVURE 1864

 

CANIS FAMILIARIS KURDISTANUS

(LEVRIER KURDE GRAVÜRÜ 1864 )

İnsanlık medeniyet tarihinde en ilk AGRAR & PASTORAL yaşamına (Agrar & Pastoral Revolution) tarihi Kürdistan toprakları üzerinde geçmiştir.
Nasıl ki arkeoloji ve bilim yöntemiyle ispat edildi ki buğday EN İLK DEFA Kürdistan'da ekildi, aynı şekilde de Pre-Historik kürdler,
hayvanı (ve muhtemelen de köpeği) en ilk evcilleştirdiler ki hem ava çıkarken köpeğin olağanüstü koku alma ve iz sürme özelliğinden
yararlansınlar ve hemde yırtıcı hayvanlara karşı yirmidört saat uyaran bir bekçi olarak köpekten istifade etsinler.

Bu sebeple onlarca köpek cinsi bin yıllar boyu kürd göçebe ve köylülerle beraber yaşadığı için, latincede bu köpek cinslerine
''Curdi' veya 'Kurdistanus' ismi verilmiştir.

Kürd halkı medeniyetin doğup gelişmedine büyük emekler veren kadim bir halktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish Dog Breed, 1852 Antique Print 

ENCYCLOPÉDIE D'HISTOIRE NATURELLE - Natural History of the Carnivores, 1852


Complete treatise of this science according to the works of the most eminent naturalists of all the countries and all the epochs: Buffon, Daubenton, Lacpede, G. Cuvier, F. Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille, of Jussieu, Brongniart, etc. 

Paris, Marescq and Company / G. Havard

 

 

 

 

 

 

Kangal Kurdish Shepperd Dog

 

 

 

 

 

 

 

 

VULPES VULPES KURDISTANICA

 

 

 

 

 

KURDISTAN'S FAUNA

THE NATURE OF KURDISTAN

KURDISTAN'S MOUNTAINS

  

 


Foundation For Kurdish Library & Museum