FARQÎN'S CHURCH

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictures by Gertrude Bell, 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictures by Gertrude Bell, 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictures by Gertrude Bell, 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictures by Gertrude Bell, 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mızgefta Selahedîn

MİMARLIKTA KÜRDLERE AİT BİR İLK

Günümüzde cami mimarisinin olmazsa olmazı kubbedir, Kubbe, ilk caminin yapımından üç asır sonra ortaya çıkmış bir mimari buluşutur.
Mervani Kürt Devleti’nin hükümranlığı döneminde Müslüman coğrafyasında inşa edilen ilk kubbeli cami Silvan Ulucami'sidir.
(şimdi Selahaddini Eyûbî Camii olarak anılmaktadır) Bu caminin Mervani Sultanı Ebu Nasır bin Mervan tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.
Camiye kubbe konulmasının nedenini sultan şöyle özetlemektedir: “Yönettiğim her aşiretten halkın toplandığı caminin kubbesi onlar için bir sîvan (şemsiye) olsun, birliği temsil etsin.”

Müslüman coğrafyasınnın ilk kubbeli camisi olan Silvan'daki bu görkemli cami yaklaşık bin yılında yapılmış ve daha sonra defalarca tamir ve eklemeler yapılarak bugüne kadar gelmiştir.

Müslüman coğrafyasının ikinci kubbeli Camisi Harput (Elazığ) Ulucami’dir. Bir kitabede yapım tarihi 1156 - 1157 kaydı varsa da buna kesin gözü ile bakılmamaktadır. Bu sanat şahaserinin minaresi özellik taşır. Minerenin gövde kısımı bir yana, şerefeden sonraki kısmı da aksi yana eğridir. İtalyadaki Pisa Kulesi kadar ilginçtir.

Müslüman coğrafyasının üçüncü kubbeli camisi de 1224 yılında yapılan Malatya Ulucami’dir.
Kürdistan’daki bu üç camiden yıllar sonra Müslüman coğrafyasında camilerde kubbe mimarisi rağbet görmüştür.
1. Silvan Ulucami kapısı
2. Harput Ulucami minaresi
3. Malatya Ulucami

Osman AYDIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN KURDS

KURDISTAN'S CHURCHS

ANTAKIA CAVE CHURCH

AKHTAMARA CHURCH

Surp Gregoros - After The Restaoration 2000-2010

VILLAGE CHURCHES OF KURDISTAN

FARQIN

 

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum