REWEN BEDIR XAN

1909 1992

Home |Destpk|Ana Sayfa

 

Rewen Bedir Xan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewen & Celadet Bedir Xan

 

 

 

 

Destnivsa Rewen Bedir Xan

 

 

 

Destnivsa Rewen Bedir Xan

 

 

 

Nivsa Rewen Bedir Xan di Govara HAWAR de, 1932

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewshen Bedir Khan, Lazqiyê 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewshen & Jaladet Beder Khan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konê Reş di gel Emîre Rewshen Bedir Xan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewshen Bedir Khan, Kon Re, 1989, Barias

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewshen Bedir Khan, Sinemxan Bedir Khan, Musa Anter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewshen, Mr Celadet, Osama, Sinemxan & Cemd Bedir Khan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemxan Bedir Xan, Hewlr, Kurdistan, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewen Bedirxan, Adi Murad, Yadullah Feyli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samiye Bedirxan, dayika Rewen Xan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by Rebwar K. Tahir

 

 

 

 

MIR CELADET BEDIR XAN

SUREYA BEDIR KHAN

JAMEEL PASHAS

 

 

 

NAVDARÊN KURD

 

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum