XIRABREŞK
(Girê Miradan
Girê Navokê

''Göbekli Tepe'' )

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

Klaus Schmidt’in, Göbekli Tepe’yi yapanların etnik kimliği üzerine kendisine sorulan bir soruya karşı,
‘şu anda bölgede kim yaşıyorsa, Göbekli Tepe’yi onlar inşa ettiler’ dedi.
Dr Klaus Schmidt bölgeyi ilk inceleyen ve kazıları ilk başlatan arkeologdur. İslamist Türkiye onu engellemeye çalıştı.

Dünyanın en eski Göbekli Tepe tapınağında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kafatası iskeletlnde
DNA'nın "bölgenin yerlilerinin DNS'i ile aynı" olduğu ortaya çıktı.
Araştırmacı Ferdinand Hennerbichler
'Kürdistan'da Kürtlerin Taş Devri boyunca izlenebilir en erken BAŞLANGIÇ'tan beri yaşadıklarını' söylüyor.

 

 

 

 

Araştırmacılar, Kürdistan’da bir XIRABREŞK (Khirabreshk) veya Girê Navokê (türkçe: 'Göbekli Tepe') tapınağı'nda bir taş tablette bulunan antik sembolleri tercüme ettiler ve 13.000 yıl önce gerçekleşen yıkıcı bir kuyrukluyıldız hikayesinden bahsettiğini anladılar.

Olayı o zamanki Güneş Sisteminin bilgisayar simülasyonlarıyla canlandıran araştırmacılar, oymaların, MÖ 10 bin 950 civarında meydana gelen ve bir mini buz çağını başlatan kuyrukluyıldız yağmurunu tarif edebileceğini düşünüyor.

1.000 yıl süren bu mini buzul çağı insanlık için önemli bir dönem olarak kabul ediliyor çünkü tarımın ve ilk Neolitik uygarlıkların ortaya çıktığı bu zaman aynı zamanda yünlü mamutun yok oluşuyla da bağlantılı.

Bu buzul çağı kapsamlı olarak incelenmiş olsa da, dönemi tetikleyen şeyin tam olarak ne olduğu belli değil. Bir kuyrukluyıldız saldırısı önde gelen hipotezlerden biridir, ancak bilim insanları o dönemin kuyruk yıldızlarının fiziksel kanıtlarını bulamamıştır.


İngiltere’deki Edinburgh Üniversitesi’nden bir ekip, dünyanın en eski tapınağı olan Gobekli Tepe’nin güneyinde bulunan bu oymaların, bir kuyruklu yıldızın bu buzul çağını tetiklediğine dair yeni kanıtlar gösterdiğini söylüyor.

Sembollerin tercümesi, Gobekli Tepe’nin, kabul edildiği gibi sadece başka bir tapınak olmadığını da gösteriyor – aynı zamanda eski bir gözlemevi olabilir.

Gobekli Tepe’nin 9.000 BCE – Stonehenge’den yaklaşık 6.000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor – ancak sütun üzerindeki semboller olaydan yaklaşık 2.000 yıl öncesine dayanıyor.

Oymalar, Vulture Stone (aşağıda resimde) olarak bilinen bir sütun üzerinde bulundu. Taşın üzerinde gördüğünüz gibi birçok hayvan mevcut. Yıllarca bilim adamları bu hayvanları çözmeye çalıştılar. Ancak son ekibin keşfine göre hayvanlar takımyıldızlarına karşılık geliyor ve Dünya’ya çarpan bir yıldız kümesini de gösteriyor.

Taş üzerindeki bir kafasız adamın da kuyrukluyıldız etkisinden sonra insan felaketini ve hayat kaybını simgelediği düşünülmektedir.

Bilim adamlarının oluşturduğu gökyüzü simülasyonlarına göre milattan önce 10950 yılında gökyüzü bu şekildeydi:

Oymalar, binlerce yıldır Gobekli Tepe halkının bakımının izlerini taşıyor ve bu da anlattıklarının uygarlığa uzun süreli etkileri olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Prof. Dr. Klaus Schmidt'in bilimsel danışmanlığından

 

 

 

Yeryüzünde bir parça cennet olan tarihi Kürdistan medeniyeti; üretmeyen, yağmacı, toplayıcı ve avcı iki kavmin istilalarıyla yıkıldı. Bu her iki saldırgan ve yıkıcı kavmin Kürdistan'a yağma akınları ve bu iki kavimden birinin, din ideolojisiyle kılıflandırılmış hegemonyacılık ideolojisnin Ortadoğu'nun ve belki de dünyanın düzenli yerleşik yaşama en ilk geçmiş kavminin, kürd milletinin medeniyetini imha etmiştir. Ama kürd halkı, halk olarak millet olarak hala dimdik ayakta durmaktadır.

Kürdistan'da - İrem Bağı'nda, yani yeryüzü cenneti denilen ülkede, cennetymiş gibi rahat elbiselerle gezinen, dünyanın en hoş ikliminde hayat süren, en güzel meyveleri yiyebilen insanların, bu doğa harikası olan ülkenin içindeki tanrı bahşı olan sefahat, hiç üretmeyen, sürekli yağmalayan toplayıcı ve avcıların İrem Bağı'na (Kürdistan'a) saldırmalarıyla birlikte yeryüzündeki bu cennet son buldu.

Kürdistan'ı o kadar yıktılar ki, Kürdistan insanını o kadar çok bozdular ki şimdi Kürdistan'ın tarihte İrem Bağı olduğunu ve kürdlerin kurmuş olduğu bu medeniyetin bütün Ortadoğu medeniyetinin kaynağı olduğunu, hatta dünya medeniyetlerinin en ilki olduğunu ispatlamaya bin şahit bile yetmez.

Nasıl ki tarihi Kürdistan coğrafyası şimdiye kadar yazılmış dünya tarihini yerle bir eden yeni bilgiler vermeye başladıysa, kürdlerin tarihi de, Sir Henry Layard gibi prestijli birçok tarihçinin tarih yazıtlarının büyük bir bölümünü çökertecek şekilde kürdlerin Ortadoğu'nun EN İLK yerleşik düzene geçmiş EN İLK KAVMİ olduğu gerçeğine işaret etmektedir.

Bu iddiayı ispatlamaya Karahan Tepe ve Göbekli Tepe yeter ve artar bile..

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan ve 13 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan,
Alman Profesör Klaus Schmidt’in dünyaya duyurduğu Göbeklitepe’de 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tepe daha bulundu.
2021/06/28

 

 

 

 

 

 

PRE-HİSTORİK KÜRDİSTAN - İlklerin Yurdu!

Tarihin yalanları, yanlışları ve doğruları ilmi araştırmalarla sorgulanır, tetkik edilir, araştırılır ve DÜZELTİLİR. Kürdlerin tarihşi hakkında ŞÖVEN ve IRKÇI AVRUPA'LI KEŞİFÖİ SEYYAHLARLA, fetihçi, işgalci, talancı, hırsız, mirasyedi İSLAM ÜMMETİ DESPOT ve BARBAR DOKTRİNİNİ hayata geçirmek suretiyle kürd halkı üzerinde mutlak bir tahakküm ve kontrolü sağlayabilmek için, KÜRDLERİN TARİHİ İNKAR EDİLİP, KARARTILIP BAŞKA HALKLARA MAL EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR.

- Bugün bu kürd tarihi araştırmacı ve yazarları tarafından tüm çıplaklığıyla gösterilmştir.

Kürd Tarihi o kadar eski ve derindir ki PRE.HİSTORİKTİR. Yani Ferdinand Hennerbichler'din dediği gibi: “Kürtlerin atalarının izlenebilir en erken başlangıçta Yakın Doğu ve Avrasya’nın kuzeybatısında Cilalı Taş Devri, Kuzey Bereketli Hilal topraklarının yerli halkı olduğunu açıkça görülmektedir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDLER İZLENİLEBİLİR EN ERKEN BAŞLANGIÇTAN BERİ VAR

- Bir düşünün kendinize.. 'izlenilebilir en erken başlangıç' ne demektir?
Kürdler en eski kavim (*) oldukları için günümüzde böyle büyük bir nüfus sahibidirler. Kürdlerdeki nüfus bereketinin tek nedeni kürdlerin bugün yaşadıkları Ortadoğu tıopraklarında EN İLK BÜYÜK GRUP oluşturmuış olmalarından dolayıdır.
Ama kürdlerin çoğu hala bunun önemini ve nedenini kavramamıştır.
__________

*): “Kürtlerin atalarının izlenebilir en erken başlangıçta Cilalı Taş Devri (neolitik), Kuzey Bereketli Hilal topraklarının yerli halkı olduğunu açıkça göstermektedir.”
Hennerbichler 2004: “Die Kurden,” by Ferdinand Hennerbichler

 

 

 

 

Some researchers have raised the possibility that Göbekli Tepe is the site of the legendary garden of paradise.
While I don't want to get into any discussion about the books of the three Semitic religions, I firmly believe that it has become a major permanent settlement due to its proximity to abundant water and wildlife.

In fact, they probably camped by the water, in a climate with regular rainfall.

On the other hand, the other myth in the three Semitic religions is as follows; The first humans, Eve and Adam, spread from the plain of Harrab to the world...
Of course, I would like to reiterate that the holy books always, always come after science for me.
Science is everything...

 

Bazı araştırmacılar, Göbekli Tepe'nin efsanevi cennet bahçesinin yeri olma olasılığını gündeme getirdi.
Üç sami dinlerin kitaplarıyla ilgili herhangi bir tartışmaya girmek istemesem de, bol suya ve vahşi yaşama yakınlığı nedeniyle büyük ve kalıcı bir yerleşim yeri haline geldiğine kesinlikle inanıyorum.

Aslında, düzenli yağışlı bir iklimde, muhtemelen su kenarında kamp kurmuşlardı.
Diğer taraftan üç sami dininlerinde ki diğer söylencede şöyle geçmektedir; İlk insan olan havva ve adem Harran ovasından dünyaya yayıldılar...
Tabi yine yeniden yinelemek isterim ki kutsal kitaplar benim için her zaman ama her zaman bilimden çok sonra gelir.
Bilim her şeyin başı...

 

 

 

 

 

 

13 bin yıllık tarihi olan Göbekli Tepe’de bulunan kafatası DNA analizi: “yerli halkın DNA’ı ile uyuşması” kürdlerin
en azından aralıksız bir şekilde 13 bin yıldır Kürdistan’ın sakinleri olduğunu göstermektedir.

Kürdler en az 13000 yılık yerleşik ve otantik bir halktır. Bu şimdiye kadar tarih bilimcileri tarafından tespit edilen ve bilinen bir gerçektir. Göbekli tepe’deki kafatasının DNA’sının “yerli halk ile uyuşması” tespitine göre kürdler Göbekli tepe medeniyeti’nden bu yana hep Kürdistan’da yaşamıştır. Bu son yıllarda arkeoloji ve DNA bilimi alanında gerçekleşen bilimsel teknik devrimler sayesinde kürdler ve Kürdistan hakkında yeni ulaşılan ve bütün insanlık alemi için son derece ilginç ve göz kamaştıran bilgiler kürd halkının ve tarihi ülkeleri Kürdistan'ın medeniyetin en ilk nüveleri olduğu gerçeğini bize göstermektedir.
Kürdler Kürdistan’da her tabii ve siyasi felaketi şimdiye kadar atlatıp yaşamını idame ettirebilmiştir.
İşgalci türkler ise gidicidir ve bunu gördükleri ve anladıkları için kendilerine bir yer, bir yurt edinmek istiyorlar.
Vahşileşerek kürd halkına saldırıp Kürdistan'ı ilhak etmelerinin tek nedeni budur: kendilerine ait bir vatanın OLMAMASIDIR.
Türklerin vatanı yoktur. Tarihten beri hep toplayıcılık, avcılık ve yağmacılıkla uğraşmış bir Orta Asya step göçebeleri olarak türklerin sabit bir yeri, yani vatanı YOKTUR. İşgalci türk tarihinde ve dilinde vatan kelimesi bile yoktur. Vatan kelimesi arapçadır ve yurt kelimesi de çadır demektir. İşgalci türkler bugün kürdlerin tarihi vatanı Kürdistan'ı işgal etmişler ve Kürdistan’ı kendilerine vatan yapmak istiyorlar. Asla gerçekleşemeyecek bir hayal yani.
Kürdlerin ülkesi Kürdistan, tarihten beri büyük askeri istilalara uğramasına rağmen, kürdler hep yabancı istilacılara karşı savaşarak Kürdistan'ı kazanmıştır. Örneğin köleci asurlular, akadlar sürekli Kürdistan’ı işgal etmişlerdir ama hiçbir zaman Kürdistan’ı kendilerine daimi bir Asur yada Akad vatanı yapamamışlardır. Yine Ksenofon’un orduları, roma istilaları vs hiçbir güç Kürdistan’ı kürdlerden almayı becerememiştir, vatansız işgalci türkler de bunu asla beceremeyeceklerdir.
Dağlı kürdlerin dağlık vatanı Kürdistan, istilacıların hiçbir zaman ele geçiremediği mahkem kalelerdir. Kürdistan dağları kürdlerin sigortasıdır. İşgalci türkler bunu çok iyi bildikleri için, binlerce yıllık kürd dağ yerleşim birimini olan onbinlerce kürd dağ köylerini imha etmiştir.
Ortadoğu'daki halklarla mukayese edildiğinde en büyük bir nüfusa sahip olan kürdler, nüfus bakımından da üstün bir vaziyettedir. Kürdleri asimile edemeyen türkler, nüfusumuzu göçerterek soykırım denemeleri yaparak, dev kürd nüfusunu çökermek istiyor.
Kürdler, Orta Asya’dan susuzluktan ve açlıktan kaçan türklerin Kürdistan'da misafir olarak kalmalarına karşı çıkmadılar. Ama türkler, sonradan din (islam) adına sinsice kürdlerin vatanını askeri olarak işgal ettiler. Bu kürd halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesine karşı din (islam) yoluyla gerçekleştirilmiş siyasi bir entrika, adi bir darbe, kahpe bir komplo idi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are Kurds the World’s Oldest Settled Society?

New DNA Analysis shows the genes from the recently found skull in the 13,000-year-old archeological field "correspond to 'The Local People' !!

 

“Kürtlerin atalarının izlenebilir en erken başlangıçta coğrafi anlamda ağırlıklı olarak Yakın Doğu ve Avrasya’da bulunan bugünkü İran’ın dışında ve kuzeybatısında Cilalı Taş Devri, Kuzey Bereketli Hilal topraklarının yerli halkı olduğunu açıkça göstermektedir.” Hennerbichler 2004: “Die Kurden,” by Ferdinand Hennerbichler

Ferdinand Hennerbichler'in bu tezi, dünyanın bilinenen ilk mabedi'nin kazı çalışmalarında bulunan kafatası DNA'sının kürdlerin DNA'sı ile uyuşması kürdlerin ta medeniyetin başından beri Kürdistan'da var olduğu ve bir başka deyişle ilk medeniyetin doğuşu sayılan 13 bin seneden beri bu toprakların sahibi olduğu madden ve ilmen ispat edilmiştir.

GÖBEKLİTEPE 2017 yılında bulunmuş kafatası. Bu kafatasın DNS'si ile yerli halkın, yani kürdlerin DNS'si birbiriyle UYUŞUYOR sonucunu gösterdi tahliller.
8000 To be or not to be 8000 years ago, that is the question. HAMLET gibi uzağız şimdilik gerçeğe ...
Kürdlerin ataları uzaktan kürdlere bakıyor.

 

 

OLMAZ DEMEYİN!

An English Teacher of History and a 9000-year-old cheddar man have the same DNA

Archeology  November 14, 2022

Separated by 10,000 years but linked by DNA! A 9,000 year old skeleton’s DNA was tested and it was concluded that a living relative was teaching history about a half mile away, tracing back nearly 300 generations!

Read More

 

 

 

 

DNA på skelett som grävdes upp under i utgrävningarna vid världens äldsta tempel i Göbekli Tepe visade sig vara "detsamma som lokalbefolkningen"

 

 

"I DEN TIDIGAST SPÅRBARA BÖRJAN"..!

- KURDERNA ÄR DET ÄLDSTA FOLKET I MESOPOTAMIEN

En kurdisk historieforskare; Ahmet Zeki Okçuoğlu skrev en gång: "när kurdernas historia skrivs, då skrivs européernas historia om". Det ligger mycket i det eftersom kurderna är DET ÄLDSTA av ALLA FOLKGRUPPER I MELLANÖSTERN, inklusive äldre än sumererna, assyrierna och judarna. Dessa tre folkgrupper anses vara de äldsta kända folkgrupperna i Mesopotamien förefaller vara mycket ungt folk jämfört med det kurdiska folket. Detta faktum bekräftas av belästa historiekännare och inte av historiker som är förespråkare och förstärkare av den officiella historieversionen.

Att kurderna är ett mycket gammalt folk i Mesopotamien har bevisats av flera arkeologiska fynd bland annat ett nytt fynd som man gjorde vid utgrävningarna i Göbekli Tepe - världens äldsta tempel som man hittade i Kurdistan 2003: (vgs länken nedan och sök också ordet "Göbekli Tepe" på Goggle/Youtube).

- Faktum är att inget folks historia i civilisationens historia är numera lika känd som historien om urfolket kurderna. Nämligen DNA på skelett som grävdes upp under i utgrävningarna vid världens äldsta tempel i Göbekli Tepe visade sig vara "detsamma som lokalbefolkningen", de som fortfarande bor här med andra ord: kurderna, med andra ord detta folk har bott här sedan 13 tusen år!

- Nature (27 November 2003) skrev "Indoeuropeiska språket utvecklades och pratades första gången i öster om Kapadokien i Anatolien mellan floderna Tigris och Eufrat omkring 8 000–9 500 år sedan".

- Science (1997.11.14) I en vetenskaplig studie vars resultat publicerades i den internationellt respekterade Journal of Science: "agrara revolutionen möjliggjorde bildandet av civilisationen; det är den första vetetypen 'Tritticum Dicossiodes', som först odlades från Diyarbakirs Karacadağ-region som spred sig till hela världen". (Diyarbakir Karacadağ ligger i den delen av Kurdistan som är ockuperat av Turkiet).

***

Europas historia ska skrivas om förr eller senare, precis som européerna tidigare gjort en gång i medeltiden.

- Nobelpristagaren, historikern Prof. Eberhard Zangger:

- Väst ansåg sig vara arvtagare av LUVIERNA i mindre Asien, men ändrade sig sedan.

Efter Constantinopels fall i barbarernas (turkarnas) händer på 1500-talet ändrade västvärlden sig och hänvisade den grekiska civilisationen som sin civilisationskälla. Annars innan Constantinopel föll i turkarnas händer hänvisade västvärlden de tidiga civilisationerna i mindre Asien som sin civilisations ursprung. Man skämdes helt enkelt att påstå att man kom från det barbariska Anatolien efter Anatolien föll i turkarnas händer.

_____________________

Två av de belästa historiekännare; Carl-Elof Svenning (1964) och Ferdinand Hennerbichler (2004) skriver följande:

''Den bördiga halvmånens område har sedan gammalt varit berömt för sin textilindustri. ”Innan sidenet kom från Kina och bomullen från Indien, vävarna från detta område har haft ett ständigt behov av ull, och ull kom från de ’kurdiska’ fåren. I främre Asiens städer hade man också behov av det ’kurdiska’ fårköttet. Så spelade kurderna en viktig roll i Främre Asiens ekonomiska liv – som dess djuruppfödare. Den rollen torde de tidigt ha kommit att spela. Det var kanske de som införde hästen hos assyrierna en gång. Och hästen uppföder de i viss mån fortfarande''. Carl-Elof Svenning, Politisk tidskrift, CUF, januari 1964, om de moderna kurdiska herdestammarna”)

De vetenskapliga bevisen visar tydligt att förfäderna till kurderna levde i den tidigaste spårbara BÖRJAN i Nära östern i Eurasien (mellan Asien och Europa) i Den bördiga halvmånen (Fertile Crescent) under stenåldern. Ferdinand Hennerbichler (2004)Avrupalılar’ın etnik kökeni tarihi Kürdistan’dır. Avrupalılar artık RENKLERİNİ İTİRAF EDEREK kabullenip kendi tarihlerini yeniden yazmak durumundadırlar.. Avrupalılar kendi kökenlerini yunanca’ya ve Yunanistan’a dayandırıyorlar. Güzel ama yunanca NEREDEN geliyor? Aç eski-yunanca’ya bir bak, eski kürdçe’yle, hatta bugünkü kürdçe’yle TIPATIP AYNIDIR!!
NATURE 27 November 2003:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz 15 yıl boyunca, Alman arkeologlardan oluşan bir ekip Göbeklitepe'de bir kazı yaptı ve bu keşfin tahmini yaşını hesapladı. Uzun yıllar boyunca yaptıkları çalışmalarda, arkeologlar yukarıdaki daireleri belirleyene kadar bu muazzam uygarlığın sadece %5 ila %7'si keşfedildi. 19 fit uzunluğa kadar oyulmuş sütunlar ve her biri 15 ton ağırlığındaki sütunlardan oluşan bir taş kule halkasının içinde, her sütun tek bir bloktan oyulmuş ve daha sonra hayvanlar veya kuşlar belirgin bir şekilde oyularak ve yaratık çizimleri ile süslenmiştir. Ve yılanlar, akrepler, aslanlar, tilkiler ve yaban domuzları vahşi ve diğer hayvanlardan bilinen diğer garip hayvanlar ve bu taşlar üzerinde arkeologlar tarafından dikkatli bir incelemeden sonra yapılan deneyler, (GöbekliTepe) Mezopotamya uygarlığından 7000 yıl daha yaşlı olduğunu doğruladı, genellikle insan uygarlığının beşiği olarak anılır, burada bu taşların Dünya gezegeni tarafından bilinen en eski ve en büyük mimari olduğunu söylediler!

Arkeolog (Graham Hancock) şunları söyledi: "Büyük taş blokları (megalitler) içeren bu alan gizemli bir gizem ve nasıl inşa edildiğine dair bir cevap bekliyoruz ve daha derinlemesine bir anlayış gerektiriyor. Kimin yaptığını ya da kim olduğunu bilmediğimiz tarihi arka planı o mucize ortaya çıktı hakkında pek bir şey bilmediğimiz Buz Devri'nin karanlığından ve tamamen o çağda oluştu... Bana göre bu, İnsan ırkının tarihinde büyük bir kayıp bölümün kanıtıdır. Soru şudur: Böyle bir keşfin insanlık tarihi anlayışımızı değiştirmesi mümkün mü? onların uygun kapsamı?
Bu keşif, arkeologlar ve tarihöncesi için onlara cevap sağladığından daha fazla soru soruyor. Bu antik çağda insanların bu ağırlıklarla ve bu şaşırtıcı mühendislik yöntemiyle bu tür taşları nasıl inşa edebildiklerini ve yüzüğü nasıl yerleştirebildiklerini bilmiyoruz ve bilmiyorlar. Büyük taşlardan halkalar ve nereden geldikleri bilgisi mi?!

Taşları çok gelişmiş aletlerle yapılmıştı ve bu keşfin modern çağdaki en şaşırtıcı şey olduğu ve bu taşlar üzerinde yapılan test sonuçları, tarihlerinin 12.000 yıldan daha eskiye dayandığını destekledi.

İnsanlık tarihi açısından radikal bir değişiklik.. Bu sütunlar, eski insanın yüksek bir gelişme ve şaşırtıcı bir ilerleme seviyesinde olduğunu kanıtlayan deliller sunar.

Zaze Mehabadi

 

 

 

 

KÜRDİSTAN TARİHİ 13000 YILLIK UYGARLIK SAHİBİ OLAN BİR ÜLKENİN TARİHİ DEMEKTİR

Yani dünyanın şimdiye kadar bilinen ene eski uygarlığı..

Aslında uygarlık tarihinde hiçbir ülkenin tarihi Kürdistan ülkesinin tarihi kadar tam bilinmiyor. Çünkü 13 bin yıllık Xirabreşk (Göbekli Tepe) kazılarından çıkan kemiklerin DNA'sı ile, buranın yerlisi ve halen burada yaşayanların DNA'sı aynı çıkmış: Kürdler - Yani bu millet 13 bin senedir burada yaşıyor.

Biliyorsunuz ki Kürdistan ülkesinin üzerinde uygarlık tarihinin en eski medeni mimari eseri olan, akıllara durgunluk veren 13000 yıllık Xirabreşk (göbekli tepe) Mimarisi bulunmuştur.

Xirabreşk Mimarisi dünyanın şimdiye kadar bilinen en eski tapınak mimarisidir. Semavi kitaplar da denilen kutsal kitaplar boşuna Kürdistan'a 'Allah'ın Ülkesi' dememiştir.

_______________________

Kürd ve Kürdistan Tarihi beş ana devreye ayrılır.

KÜRDİSTAN TARİHİ'nin tam ve iyi kavranabilmesi için, beş ana devreye ayırmak suretiyle ele alınıp incelenmesinde büyük bir yarar vardır.

1. DEVRE (Milattan Önce 11000 ile MÖ 2200 yılları arasındaki evredir)

- Bu evre günümüze kadar 13000 yıllık bir tarihe tekabül eden Xirabreşk (Göbekli Tepe) Kürdistan Tarihi'nin ilk Bilinen Evresi'nin Başlangıç noktası ve kürdlerin ataları olarak bilinen gutilerin tarihiyle 4200 sene öncesine kadar sığdırılıp değerlendirilmelidir.

2. DEVRE (Milattan Önce 2200 ile Milad (yıl 1) yılları arasındaki evredir)

- Bu evre günmüze kadar 4200 yıllık bir tarihe tekabül eden bir devredir ve bu devrede kürdlerin atalarının kurdukları bütün devletler kronolojik bir şekilde sıralanmalı ve bu devletlere özgü tarih ince teferruatlarıyla açılmalıdır.

3. DEVRE (Milat, yıl 1 ile başlayan ve ta islami işgal ve sömürgeleştirme, istila, yağma, talan ve köleleştirme ordusunun Kürdistan'ın sınırına dayandığı Milattan Sonra 7. asra kadar olan evredir)

- Bu evre Miladın 1. yılından ta Milattan Sonra 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile Kürdistan'ın ilk defa parçalanması ve bölüşülmesi dönemine kadar olan 1639 yıllık bir zamana uzanıyor.

4. DEVRE (Milattan Sonra 1639 ile 1923 yılları arasındaki evredir)

- Bu evrede osmanlı imparatorluğu denen islamist, yayılmacı, hegemonyacı, sömürgeci ve işgalci devletin gerileme devri ile birlikte Otonom Kürdistan'a başlattığı saldırı, yakma, yıkma ve tahribatları tespit edilmelidir.

5. DEVRE (işgalci türk devleti'nin kuruluşu 1923 ve ta günümüze kadar varan evredir)

- Bu evrede kürd ve Kürdistan'ın tam yüz yıl bu ırkçı-işgalci KATİL KEMALİST TÜRK DEVLETİ'nden gördüğü bütün saldırı ve imha projeleri detaylarıyla irdelenmeli ve gün ışığına çıkarılmalıdır.

Bu son evre ile ilgili olrak değerli bilim adamı Dr İsmail Beşikçi hocanın kapsamlı çalışması mevcuttur. Bu çalışmadan oldukça geniş bir şekilde yararlanılmalıdır:

Ne iyi ki DNA sırrına vakıftır artık insanlık. Ve yine ne iyidir ki bu sır kürd düşmanlarının elinde değil, yoksa yine kürdlerin yerine başka milletleri koyarlardı. Ve hatta kürdlerle mukayese edildiğinde daha yeni bugün bu bölgeye gelmiş kendilerini, yani türkleri bile kürdlerin yerine koyarlardı. Zaten böyle yapmaya çalışyorlar, ama bir türlü beceremiyorlar ve asla beceremeyecekler de. Nasıl ki güneş balçıkla sıvanamıyorsa, aynı şekilde de gerçekler hiçbir zaman örtbas edilemez. Görüldüğü gibi gerçekler 13 bin sene eski de olsa eninde sonunda yine meydana çıkar.

Goran Candan

 


Prototypen som berättas i Göbekli Tepe är kurdisk historia, säger Andrew Collins

I den tidigast spårbara början - kurderna är det äldsta folket i Mesopotamien säger Ferdinand Hennerbichler

(Detta har bevisats av flera arkeologiska fynd bland annat ett nytt fynd som man gjorde vid utgrävningarna i Göbekli Tepe - världens äldsta tempel som man hittade i Kurdistan 2003. DNA på skelett som grävdes upp under i utgrävningarna vid världens äldsta tempel i Göbekli Tepe visade sig vara "detsamma som lokalbefolkningen", de som fortfarande bor här med andra ord: kurderna, med andra ord detta folk har bott här sedan 13 tusen årVar god sök också ordet "Göbekli Tepe" på Goggle/Youtube)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARE ZEUS’ CURETES
THE ANCESTORS OF
MODERN KURDS?

 

 

by Felice Vinci

The hypothesis that there is a relationship between the ancient Curetes of Greek mythology and the Kuri or Kuronians, a tribe of warriors and navigators of the Baltic world, where the medieval Danish historian Saxo Grammaticus locates an ancient land called Curetia (now called Kurland, a region of Latvia), is supported in an article entitled Ancient Curetes and the Baltic tribe of Kuri by Professor Ilze Rumniece, dean of the Faculty of Humanities at the University of Riga. Can the Kuri be linked to the mysterious Curetes, Zeus’s worshippers, mentioned in the Iliad and Greek mythology? The Curetes feature in the myth of the birth of Zeus, but they were never identified in the Greek world. Today’s Kuronians, therefore, may be descended from the Homeric Curetes.

Zeus’ Curetes on Crete

According to Hesiod, Rhea came to Crete and hid the child Zeus in a deep cave called Dictaeon Antron (meaning Psychro Cave) on Mount Aigaion (or Mount Ida according to other sources) with its dense forests, to prevent Chronus from finding his son and devouring him. The Cretan Couretes' were young men or rustic daimones (spirits) appointed to protect the baby Zeus and their ritual orgiastic war dance of clashing spears and shields was intended to drown out the infant god's cries and prevent his discovery. According to the author Jane Ellen Harrison the Curetes were guardians, nurturers, and initiators of the infant Zeus, but also primitive magicians and seers. They were metal workers and metallurgy was considered an almost magical art.

Zeus, Dievas and Teshub

Can one still find Zeus, the great god of the Curetes, in the Baltic area? Actually, in the eastern Baltic there is the figure of a supreme god called Dievas in Lithuanian and Dievs in Latvian, that in folklore has both the traits of the Christian God and Greek Zeus. As to Dievas, it is akin to Di(v)os, the genitive case of the noun ‘Zeus’ in Greek. Dievas was the god of sky, prosperity, wealth, ruler of gods, and creator of the universe.
On the other hand, scholars have found analogies between Zeus (the god of Curetes), and Teshub, the great Storm God of the Hurrians (or Khurrians).

 

 

AFRODİT VE ZEUS’UN ANAVATANI KÜRDİSTAN
‘Afred,’ kürdçe kadın demek. Güney Kürdistan’da bu manada halen kullanılıyor. Yunanca tanrıça Afrodit ondan gelmektedir. Afret, türkçe’ye ‘avrad’ olarak girdi, türkçe’deki “Anam avradım olsun” sözünün kaynağında da o var.
Afrodit’in hikayesini araştırırsanız onun Kürdistan’dan önce Girit’e (Kret/a), oradan da bugünkü Yunanistan’a gittiğini görürsünüz.
Zeus’un anavatanı da Kürdistan’dır…
Yunanlar Zêo/Dêo diyorlar; kürdçede doğuran, yaradan demek.
Afrodit gibi Zeus’un anavatanın da Kürdistan (Urmiye gölü civarı) olduğunu okuduğumu çok iyi hatırlıyorum.

2 Ekim 2021

Ahmet Zeki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avustralyalı Aborijin sembolleri Göbeklitepe'nin 12000 yıllık sütunu üzerinde aynen bulunuyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göbekli tepe - Before everyone

 

 

 

 

 

 

 

Myanmar, so much like Gobekli Tepe - but long after it..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE OLDEST TEMPEL OF THE WORLD

KÜRDİSTAN - ALLAH'IN ÜLKESİ

DÜNYANIN EN ESKİ MABEDİ

 

İLKLERİN YURDU

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum