DURUZ
Kurdên Ezidi (alewî, yarsanî & kakeî)

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

YAYILMACI-TASFİYECİ-IRKÇI İSLAM DEVLETİ KÜRDLERİ KENDİLERİNİ TANIMAZ BİR HALE GETİRMİŞTİR

Dürüzler kürdtür. Dürüz adına katliamcı-ırkçı İslam Devleti/Nasyonu tarafından yakıştırılmış ve yaydırılmış recm edici bir anlam yüklenmiştir. Bu bakımdan dürüzler türkçe'de ''dürzü'' olarak çağrıldıklarında, ırkçı İslam Devleti'nin onlara yakıştırdığı bu küfür söylemi dillendiriliyor.

Katliamcı-Irkçı İslam Devleti'nin DÜRÜZLER'e karşı bu tasfiyeci yaklaşımının nedeni; dürüzlerin tasfiyeci İslam Devleti yayılmacılığına karşı kuvvetle direnip özelliklerini korumayı başardıkları içindir. Onlara yönelik İslam Devleti tarafından uygulanan tasfiye, baskı ve dıştalamanın aynısı, tasfiyeci İslam Devleti yayılmacılığına karşı aynı başarılı şekilde direnç gösterip, diğer müsşlüman olmuş kürd aşiretleri gibi erimemiş, varlığını ve kürd benliğini koruyabilmiş olmalarından dolayıdır. Dürüzler tıpkı ezidiler gibi kürd gelenek ve özelliklerini en derin ve en yaygın biçimde yaşayarak dürüz toplumunda büyük ve korkunç bir şiddet gördükleri halde kendi yaşayış şeklinden uzaklaşıp bu temel kürdi dini ve yaşam biçimini asla terk etmediler. Hep istilacı ve talancı islam ordularına karşı kararlıca durdular. Bu nedenledir ki askeri olarak dürüzleri yenemeyen İslam Devleti onları ideolojik (dini) esaslara yaslanarak karalamaya ve kötülemeya başladı. Bu nedenle İmhacı türk İslam Devleti tarafından Ortadoğu'da tıpkı ezidilik gibi dürüz ismi de kötülenip lanetlendi. Dürüzlere küfür anlamında ''dürzü'' ve ezdilere de islam karşıtı anlamında ''yezidi' adı takıldı.

Dürüzlerin dini, kürd ezidi dininin bir kolunu oluşturan bir mezhepten başka bir şey değildir. Nitekim dürüzlerin dini, ezidilik (alevi, yarsani ve kakei) ile temel konularda tıpatıp benzemektedir.

Soğuk savaş döneminde Ortadoğu'da Amerika ve Sovyetler'le Lübnan adına tek başına diplomatik ilişkiler kuran başarılı Canpolat dürüz (Junbulad) ailesi lideri uluslar arası diplomat Walid Junbulad'ın (Welid Canpola) dürüzlerin kürd olduklarını bizatihi kendisi de iddia etmiştir.

Yayılmacı-tasfiyeci, katliamcı İSLAM DEVLETİ kürdleri işte böyle kendini tanımaz hale bir sokmuştur.

 

 

 
ALEWÎ


YARSANÎ


KAKEÎ

 

KURDÊN EZÎDÎ

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum