YARSANÎ
(Yaresanî)
The Kurdish Faith: Sisterhood & Brotherhood

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

The Kurdish religion Yarsanism or Yarí is a Gorani-language religion, which was developed by Sultan Sohak around the year 1400. The Yarsans are often referred to by the term Ahl-e Haqq ("People of the Truth"). The practitioners live in Southern Kurdistan.. The are Yarsans followers fron the other peoples. and all speak the southern Kurdish literary language Gorani, primarily in song and as a religious language. The entire southernmost part of Kurdistan is Yarsanian. Yarsanism is a monotheistic religion, characterized by age speculation and notions of seven archangels. God is considered to have taken human form seven times. The practice is characterized by dhikr. Three fast days occur sometime during the winter. In the late 20th century, it became popular among Kurdish nationalists to merge Yarsanism with the Kurdish religion of Yezidism and Alevism into the hypothetical "collective religion" of Yazdanism which is older then any other Kurdýsh religion.

 

 

 

 

 

 

 

Yarsan - Alewî - Ezidi

Kurdernas äldsta religiösa tro, vars ideologiska grundstenar är vävd med de universella moraliska värden, heter YARSANÝ (systerskap-broderskap) tro. En fraktion av jesidismen.
________________
KURDERNAS RELIGION HETER SYSTERSKAP-BRODERSKAP (Yarsanism) SOM KOMMER FRÅN JESIDISM
Den äldsta kurdiska religionen YARSANISM och dess budskap kan sammanfattas i ett enda ord: systerskap-broderskap som förmedlar en medveten, bildad, etisk, samvetsgrann och moraliskt upphöjd människa. Det kurdiska ordet yarsan betyder systerskap-broderskap. Yarsanismen (systerskap-broderskap) har på grund av de yttre faktorerna delats och pånyttfötts under olika namn som jesidismen och alawismen.
I den yarsanistiska religionen är kvinnan fri men i och med islam är den dominerande religionen i Kurdistans geografi så yarsaniska kvinnan förlorat delar av sin frihet.
Yarsanerna använder stränginstrumentet sazz som också ursprungligen är ett religiöst musikinstrument och som detta folk har skapat det sedan gammalt. Instrumentet används i bönestunder och vid religiösa ritter..
I den yarsaniska tron är kvinnorna mycket fria jämfört med de muslimska kvinnorna. Yarsanska kvinnor deltar bönestunder tillsammans med männen till skillnad från de muslimska kvinnorna. De behöver till exempel inte skylla håret, men de är tvungen att göra det ändå för de muslimska män i grannskapet som kräver detta och tvingar yarsanmänen att deras kvinnor "respekterar de muslimska reglerna". I den yarsanska tron diskrimineras kvinnor inte som det görs i islam.
Yarsankurder har blivit skoningslöst förföljda och massakrerade av muslimska araber, turkar och perser. Till och med av sina egna landsmän, av de muslimska kurderna..
Islam har noll tolerans gentemot icke muslimer..
_______
Kürdlerin, dokusu evrensel ve insani deðerlerle örülü en eski dini YARSANÝ (bacý-kardeþlik) inancýndaki ilahilerin farsça okunmasýyla bu inanç þimdi farslýða yamanýyor..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doðu Kürdistan'da sazli bir kürdî yarsanî cem toplantýsý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gora Bawe Mahmod li Xaneqîn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gora Bawe Mahmod li Xaneqîn

 

 

KAKEÎ, YARESANÎ, ÊZDAÎ, EHLÎ HEQ, ALEWÎ

 YEZIDI KURDS

 

KAKEÎ


ALEVI


DURUZ


RELIGION OF THE KURDS

 

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum