THE RELIGIONS OF THE KURDS

Kakei (Yezidism -Yarsanism), Manism, Zarostranism, Judaism, Christianity and finaly: "Islam !!!"

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

 

KURDISTAN - LAND OF GOD | HOME OF TOLERANCE
This civilized structure of the MULTI-BELIEF KURDISH SOCIETY has been destroyed by ISLAM, THE IDEOLOGY OF ARAB-RACISM. Kurdistan, the birthplace of civilization and religions, is called the "LAND of GOD" (Land of Gud Kurdistan) in ancient texts and holy books. For example, God says to Abraham in the Torah, "Go to the North, there is a temple there (Göbekli Tepe). He says, "Worship Me there and multiply your offspring." In Kurdistan, where all religions and ideologies lived together in peace from the very beginning, this culture of civilized tolerance disappeared with the Arab armies and Islam that occupied Kurdistan. This is why Kurdistan and the entire Middle East have been placed in such a backward and anarchic situation today.

(MULTİ-İNANÇLI KÜRD TOPLUMU'nun bu medeni yapısını ARAP-IRKÇILIĞI İDEOLOJİSİ OLAN İSLAM bozmuştur. Medeniyetin ve dinlerin doğduğu yer Kürdistan'a eski metinlerde ve kutsal kitaplarda: ''TANRI'nın ÜLKESİ'' (Land of Gud Kurdistan) denir. Örneğin tarnrı Tevrat'ta İbrahim'e ''Kuzey'e git, orada bir tapınak (Göbekli Tepe) vardır. Bana orada ibadet et ve zürriyetini çoğalt'' diye buyurur. En ilk baştan beri bütün din ve ideolojilerin barış içinde birarada yaşadıkları Kürdistan'da bu medeni tolerans kültürü Kürdistan'ı istikla eden arap orduları ve islamla birlikte ortadan kalkmıştır. Bunun içindirki Kürdistan ve Bütün Ortadoğu bugün böyle geri ve anarşik bir duruma sokulmuştur.)

 

Religion of the Kurds is HUMANISM

 

 

 

 

 

 

THE ANCIENT COUNTRY KURDISTAN,
WHICH REWRITE THE HISTORY OF HUMANITY, SOCIETY AND GOD

"Humanity spread to all of Europe and South Asia from the Zagros mountains," scientists say.

'Holy Ancestors'...
'Sacred Geography'...
'Holy Migrations'...
Sacred Periods' and,
'Holy Religions'... began to emerge.
All of this, the history of the Sacred Geography, (THE LAND OF GOD), started in Kurdistan for the first time.

The first holly land, sacred geography on earth was not Jerusalem or Bekka (Mecca) or the river Ganges but Kurdistan. The Garden of Eden, which was also in Kurdistan, it is said (Der Spigel 3/2003)

The proof: Göbekli tepe is enough, you don't need to mention Gire Filla.

 

 

_______

Some few word about the new relligion of Kurds and how and why it spread it self by force among the Kurds:

“The Kurds have a history and origin unity with the western nations, their language is close to European language and is under the same family tree, their spiritual formation and social organization show great similarities. The only affinity the Kurds have with the Middle Eastern nations is their new religion. Religion alone is not all of the superstructure institutions, but only one of them. After all, the religion of the Kurds was also spread by the religion of the invaders and the waves of invasion to the Kurds. The Kurds were separated from their relatives and Islamized by the occupation of their country. Their religion was used as a tool to assimilate the Kurds, as it was used to divide the Kurds' response to the occupation, to disperse their energies. The Kurds were alienated from themselves and their relatives through religion. The Kurds' arranging their political relations with the outside world on the basis of religiousness will work against the Kurds as it has throughout history."

Kenan Fani Dogan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE KURDISH PEOPLE AND THE COUNTRY OF KURDISTAN - A MULTI RELIGIOUS AND CIVILIZED COUNTRY & PEOPLEPriests from all the religions beliefes gathered to celebrate the Muslim feast Ramadan. This picture is impossible to have in another Middle East country beside Kurdistan & Israel.

Note even that all other modern religions now have a mutual tolerance and understanding apart from Islam. The highest representatives of all religions have gathered here to celebrate a Muslim feast. The same fine gesture and the same understanding and tolerance can never be shown by Islamic scholars against other religious beliefs. Turk-Arabian Islam is intolerant, hegemonist and racist.

Kurdistan is a multi-religios society. There are Yezidi-Yarsan, Jewish, Christian, Zaroastrian (Alawit) and Sunni and Shii Muslim Kurds.

In almost all Muslim Turk-Arab countries they force Islamic faith on non-muslim individuals and communities. The freedom of faith you find in Kurdistan
there is at no where in the backwardly İslamist Turk-Arab & Persian countries like Turkey, Iran, Irak and Syria in the Middle East.

 

 

 Kurdistan cihderk û wargeha HEMÛ olan e û Mêrdîn jî ciyê piştrastirina vê gotinê ye.
Êzdatî, Cihûtî, Xiristiyanî û Misilmantî her tenê li Kurdistanê dikarin li tenişta hev bin.

I Mellanöstern kan endast i Kurdistan de olika religionerna samexistera i fred och harmoni med varandra.
Detta är möjligt i och med Kurdistan har alltid varit ett multi-religiöst land, sedan urminnestider..

Här på en historisk byggnad i staden Merdin ser vi symboler för jesidism, judendom, kristendom och islam..

 

 

 

 Mitra Lion

 

 

 POLİ İNANÇLI ÜLKE KÜRDİSTAN

Değerli bir dostumun ifade ettiği gibi: MULTİ PARÇALI, MULTİ İNANÇLI ve MULTİ LEHÇELİ bir ÜLKE-HALK ve DİLİN ulusu olan; Kürdistan devleti kuruyoruz.

1. Kuzey Kürdistan
2. Güney Kürdistan
3. Doğu Kürdisran
4. Batı Kürdistan
5. Kuzey-Doğu (veya Trans-Kafkasya) Kürdistan

1. Müslümanlık
2. Yahudilik
3. Hristiyanlık
4. Ezidilik
5. Yarsanilik/kakeilik, Ehli Hak(Alevilik),

1. KURMANCİ-Badini
2. SORANİ-Silemani
3. DIMILİ-Zaza
4. LORİ-Bahtiyari
5. GORANİ-Hewrami

5 parça - 5 inanç - 5 lehçe.
Yani bir bakıma 15 FARK.!!

Bünyemizdeki bu farklılıklarımızın bazıları ÇOK BÜYÜK, ÇOK ESKİ VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE ve ULUS GERÇEKLİĞİNE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİNDİR.

Zaten bu büyük vücudu kolay-kolay koruyamadığımız için her taraftan saldırılmış ve bu şekilde parçalanmıştır ülkemiz.

Düşünün bir; Ortadoğu'nun en büyük ve aynı zamanda da dünyanın hatırı sayılır büyük ulus ve üllkesidir Kürdistan.

Zaten insanlığın üzerinde yeşerdiği-serpildiği, uygarlaştığı; dünyanın en eski yerleşim birimi, EN ESKİ ÜLKESİDİR.

Sonra biz kürdler bu kadar çok fazla bölünmüşken herzaman birliğimizi pekiştirmeye çalışalım. Kurtuluş ve özgürlük için birlikten başka bir yol YOKTUR. İnsanlığımız birliğimizden geçer. Birlik geröekleştiremezsek, herkesin sırtına bindiği yük hayvanından başka bir farkımız olmayacaktır!


***Dinlerin anavatanı Kürdistan elbette ki ÇOK-İNANÇLI bir ülke ve toplumdur. Kürdistan'daki bütün dinler birbirine karşılıklı hürmet temelinde ve BARIŞ İÇİNDE BİRARADA , yanyana yaşarken, islamcı-müslümanlık ise bu ünik evrensel örnekteki kültüre karşı çıkarak HERKESİ MÜSLÜMANLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMASINDAN (cihad) dolayı, dinler arasındaki ahengi ne yazık ki bozmaktadır.

Kürdcedeki OL* sözcügü, medenileşmenin şafağındaki en ilk ve en eski evredeki döneme aittir. Ama DİN sözcügü de kürdçe'dir ve çok daha eski bir kelimedir OL kelimesine nazaran. DİN kelimesi adama gülünç gelebilir ama aynı bugünkü birinci derecede kullanılan lugat anlamındaki gibi; 'deli' anlamındadır, yani dine girmek delilik demektir.
Bu açıklamaya da bir açıklama gerekiyor ve bu açıklamanın acıklaması da; tanınan bütün büyük DİN İDEOLOJİLERİNİN temellerinin ilk defa tarihi Kürdistan coğrafyasında atılmış olduğu gerçegine tekabül etmektedir.

Kürdler tam beş ayrı dine mensub olarak din ideolojisi konuaında tam beş (5) parçaya bölünmüşler. Ezdilik (alevilik, yarsanilik, kakeilik), hıristtiyanlık, yahudilik, zerdüştlük, müslümanlık.

Beş kadar ayrı dini ve önlarca mezhebin olduğu çok inançlı bir toplum olma konusu, bütün dünyada sadece Kürdistan'a özgü bir durumdur.
Bir dinin içinde bile birden çok mezhep oluşmuştur. Örneğin Mardin'in Midyat/Kıllıt ('Dereiçi' Köyü hıristiyanlık dininin üç mezhebinin herbirinin ayrı ayrı kilisesinin olduğu köydür. Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Dereiçi (Kıllıt) Köyü'nde hem Protestan hem Katolik hem de Ortodoks mezheplerine ait kiliselerin bulunuyor ve eski bir hıristiyan kürd köyüdür.

____________
*) EL-LA dir sümerce'de bir tanrı adı

 

 

 

 

 

 

 

A stone inscription that describes the ancient Kurdish religious belief Alawism

 

Alawism has nothing to do with Islam by Dr Ismail Besikci


NOTES ON THE HISTORY OF KURDISH FAITH by Kenan Fani Dogan

 

Alevizm - İslam'dan çok eski bir din

 


KÜRDLERİ DİNCİLİK PARÇALIYOR


Büyük nüfuslu KÜRDLERİ parçalayan en büyük etmen: dindir. Din Büyük Hindistan’ı da parçaladı. Örneğin Hindistan’ın Bengal eyaleti’nde yaşayan hintliler müslüman oldukları için, Hindistan’dan ayrılıp (1970) Bengladeş adında yeni bir ulus yarattılar.

Kürdlerinse tam 5 (beş) ayrı inancı (dini) vardır ve müslümanlık kürdlerin diğer dinlerine büyük bir ırkçılık ve şövenlikle saldırıyor, kendinden başka diğer dinlere HİÇBİR saygı ve riayet göstermiyor.

Kürdlerin dinleri sırasıyla şunlardır:
—- Ezidilik (yezidilik dini ve mezhepleri alevilik, yarsanilik, kakeilik)
—- Zerdüştlük (din)
—- Yahudilik (din)
—- Hristiyanlık (Kürdistan’da müslümanlıktan sonra en çok kürde saldıran ve en çok şöven olan bir din)
—- Müslümancılık (Çok müsamahasız ve çok şövenist bir siyasi ideoloji)

Bütün bu derin ideolojik ayrılıkların üstüne üstlük birde Kürdistan'ın dev bir coğrafya olmasından ve kürd nüfusunun büyük bir nüfus olmasından dolay tarihte meydana gelmiş izolasyon yüzünden kürd dilinde mevcut 4 ana lehçe ve 20'yı aşkın mahhalli şive'nin olması, kürdleri toplayacak merkezi bir kürd ulus devletinin yokluğu, kürdlerin parçalanmışlığını daha da artırıp derinleştiriyor ne yazıkki

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRTLERİN ASIL DİNİ MAGUSİLİK (Mecusilik)

 

 


Bilindiğinin aksine antik kürdlerin dini zerdüşlük değildir. Bir kısım kürdler zerdüşti inancına tabi idiler. Bu din perslerin Medya topraklarını ele geçirip dedesinin tahtını ele geçiren Kiros’tam sonra yayılmış hatta zorla kabul ettirilmiştir.


Medler kimdir?


Medler, (yunanca: ?????, İbranice: ?????), Aria'nın kuzeybatı bölgesinde yaşayan eski ari halklarından biridir. Yunanlar bu halkın yaşadığı bölgeye Medya adını vermişlerdir. Medler ilk kez Asur kralı III. Salmaneser'in dönemindeki (MÖ 858-824) yazılarda "Mada" adı ile kaydedilmişlerdir. Medler'in şu anki adı antik yunan dilindeki Mêdos'tan (?????) gelmektedir. Asuriler "Medyan ülkesi", Kurmada, Mata veya Manda olarak kendilerinden bahsederken, Babilliler onları Umman-manda olarak adlandırdılar.
Deakonov, Medya Kralı (Astiag) ve belki de Kral (Khasraw), aslında bir dinden (General) alınmış bir dine İnandığını düşünüyor.

Maguşlar, Kuzey Aria´da kurulmuş olan antik Media Krallığının rahip sınıfıydı. Maguşlar sihir yapabilme, hadisleri ve rüyaları yorumlayabilme ve astrolojik öngörülerde bulunabilmeleriyle ünlüydüler.

Maguşların bu ritüel bilgisi nedeniyle zerdüştlüğün tek gerçek rahipleri olduklarına inanılırdı. Maguşların zerdüştleri etkileyip etkilemedikleri ya da onun takipçisi olup olmadıkları bilinmemektedir. Maguşlar, “Efendi Tepesi” denen tepenin üzerinde kesintisiz olarak nöbet tutarlardı. Büyük yıldız görünene kadar nöbet tutulması gerektiğine ve yıldız göründüğünde de büyük kurtarıcının geleceğine inanırlardı. Maguşlardan -Müneccimler olarak- İncil´de de söz edilmektedir.

Harvey Porter, zardashti dinine ve magoi dinine (yarsani dini) nasıl inandıklarından bahsediyor, Med krallığı ele geçirilmesinden sonra persler önemli yerlerden malzeme çıkarmaya, ülkenin kontrolünü ele geçirmeye, güçlerini ele geçirmeye başladılar. Sonra zerdüştlük ülkenin resmi dini oldu ve Yarsan ve Magis dinine karşı şiddetli bir savaş başlatmaya başladı).
Durant bundan söz eder; Belki de ilk Dara yeni dine Zerdüştlük inandığında ve halkının doğal bir dinini gördüğünde, Kralın tutuklanmasından sonra eski ibadetçiler olan Maguslara karşı şiddetli bir savaş başlatarak dini bir devlete dönüştürmeye başladı

.
Ayrıca Harvey Porter bunun hakkında konuşuyor: "Perslerin dini, materyaller tarihinde bahsettiğimiz zerdüşlük dinidir, materyalleri çöktüğünde, sözde Medlerin olan fesat dinini, yani dini Magus rahipleri sahip (Gomati) MAGUS parçaladılar; (Dara) Magus rahipleri ziyade magoi'ydi eski inancı yok etti."

Aryan dili lingustik ve din bilinci Mary Boyce, ise Magusların ve Magusi inancını Medya’da inançlarda olaylarda ve din işlerinde varlığının zerdüştlük dinine dolayısıyla bir meydan okuma olduğuna inanıyor.

Çünkü Persler resmî dini olan zerdüştlüğün, kralı ve pers gücünü kutsayan bir dindi. Üstelik persler göç ile Arian topraklarına geldiklerinde bu dinlerinl birlikte getirmişlerdi.

Ancak Magi dini medyan coğrafyasının asıl diniydi ve kral baş rahipti ve bu kadim inanç perslerin gücünü sarsıyordu.

Dara döneminde bütün Magus rahipleri öldürülüp tapınakları ateş tapınakları yok ediliyor. Bu zulümden kaçan rahipler Zagros dağlarına sığınıyor.

Hemen hemen her hükümranlık bir dini kendin gücünü bilemek için bir dine ihtiyaç duyar. Persler için de bu Zerdüştlük olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY HANNUKA 2021 !

 

Only in Kurdistan and in Israel can people in the Middle East practice their religion freely. In Islamist Turkey, for example,
Jews and Christians may suffer from bad faith.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun worship is the oldest Kurdish religious belief. In Kurdistan, the ancient Kurdish civilizations have built many huge sun temples which today have been transformed into the mosque.
Although this ancient Kurdish faith was before the Judaism and Christianity, neither the Judaism nor the Christianity has seized any sun temple and turned it
into a sinagog or church except for the Turk-Arab nationalist Muslims who transformed all sun tempels in Kurdistan into mosques.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.İ Kolesnikov: Kürdistan’da Kürtlere ait kiliseler de var.

Konferansa St. Petersburg Doğu Bilimler Akademisinden katılan A.İ Kolesnikov Asurî ve Ermeni kaynaklarından dayanarak yaptığı sunumda; "Kürtlerin 5-7 yy'da Hristiyanlığın yayılma etkisine girerek önemli bir kısmının Hristiyanlığı kabul ettiğini" iddia etti. Kolesnikov sunumda; "Kürdistan’daki tüm kiliselerin Ermeni ait olmadığı Kürtlerin kendi kiliseleri olduğuna" dikkat çekti.

Erivan Devlet Üniversitesinden konferansa katılan A.S.Petrosyan ise; "Kürtlerin bu yüzyılda ulusal örgütlenmede gösterdiği gelişmelerin şaşırtıcı düzeyde olduğunu" belirtti. Kürt milliyetçiği üzerine araştırmalar yapan K.V.Kiril ise "Kürt sorunu inceliği ve keskinliği açısından Ortadoğu bölgesinin diğer sorunlarının önüne geçtiğine dikkat çekti. Kiril, ‘’Kürtler çok güçlü şekilde örgütleniyorlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Islamist Turks are not better than The Talibans

The beautiful tower of Saint Gregoros in Amida (destroyed by Turkish State during the Armenian massacre era, 1916).
The Kurdish Municipality restaorated it 2010 but 99 years later 2016 the Islamist Turkish Army & Police destroyed it again.
Klick here to see it ruins Before & After The Kurdish Restaoration 2010 ..

 

KÜRDİSTAN'DA TOPLUMSAL DİNİ AYRIŞMA

Sonuçları ta bu güne kadar devam eden ve 12. yüzyıl ile başlayan büyük bir toplumsal-dini ayrışma yaşandı Kürdistan'da ve yerli Kürdistan halkının türklerle müşterek dini olan islam ideolojisi nedeniyle, Kürdistan nüfusundan bir kesim halk, artuklular adı altrında türkleşmeye-araplaşmaya başladı. Tıpkı aslı kürd olan ama türklerle beraber KALARAK, sonradan turk-man (türk kalan) adını alan türkmenler gibi..

Türkler'le beraber Kürdistan' a gelen türkman/türkmen adında bir türk boyu asla olmadığı gibi, türklerin Kürdistan'a gelmelerinden önce Kürdistan'da türkman-türkmen adında da bir topluluk ve kavim de yoktur. Yukarıda açıklandığı gibi türklerle beraber kalmalarından dolayı bu türkmen denilen gurupçuk sonradan oluştu. Zaten nüfuslarının da herzaman çok az oluşu, azınlık olmaları da, bu durumun çok bariz bir göstergesidir. Türkmen adının bundan başka bir anlam ve açıklaması olmadığı gibi, artuklular'ın da yerli Kürdistan halkının (kürdlerin ve Kürdistan'daki arap azınlığın) müşterek din münasebetiyle kendini kürd halkından koparmaları neticesinde oluşmuş özü kürd ama dini müslüman olan bir guruptur.

Din ayrılığı münasebetiyle, sadece artuklular değil, bir hıristiyan kürd ermeni ve hıristiyan kürd süryaniler gurubu da oluştu. Müslümanlığı kabul etmeyen hıristiyan olarak kalmayı yeğleyen bir kesim hıristiyan kürdler, ermeni ve süryani kiliselerine biat ederek, çok güzel bir kürdçe konuştukları halde, dini literatürleri kürdçe olduğu halde, kendilerine kürdüz demiyorlar, ama ermeni ve süryani'yiz diyorlar.

Artuklular da, doğal olarak yerel asli kavimlere göre, türk-man'lar gibi çok küçük nüfuslu bir azınlık idi. Artuklular, tıpkı türk-man'lar gibi müslümanlaşmış-araplaşmış-türkleşmiş kürdlerdir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Newly Found (1995-2003) THE FIRST TEMPLE IN THE WORLD - Kharabreshk ("göbekli tepe") in Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTESTO

-- Kürd toplumu sadece müslüman toplumundan ibaret değildir!

Muhammedin doğum gününü kutlama geleneği ve modası bu son yıllarda kürdlere TÜRKLER TARAFINDAN ÖZELLİKLE DAYATILAN/BULAŞTIRILAN yeni bir gelenektir. Böyle bir gelenek eskiden yoktu kürd toplumunda. Ben yedi sene türklerin Kürdistan'da dincilik yayma özel programı olan İmam-Hatip okulu denilen türk devleti okullarında okudum ama tek bir kere bile olsun böyle bir gelenek görmedim. İşgalci türkler o zaman böyle bir gelenek dayatmıyordu kürd toplumuna. Ne Türkiye'de ve nede Kürdistan'da Peygamber'in doğum gününü kutlama diye bir gelenek yoktu o zamanlar. Bu son yıllarda kürd kurtuluş ve özgürlük mücadelesi yükseldiğinde, işgalci türk devleti tarafından ÖZELLİKLE KÜRD TOPLUMU içinde böyle bir geleneği yaymaya başladılar, ki kürd bağımsızlığının önünü alsınlar diye! Bundan amaç: DİN (İSLAM) YOLUYLA KÜRDLERİN KENDİ KURTULUŞ VE ÖZGÜRLÜK DAVASINA İHANET ETMELERİNİ sağlamaktır. Müslüman-kardeşliği yalanını Kürdistan'da yaymaktır. Kürd yöneticilerin böyle bir oyuna gelmeleri son derece ürkütücüdür.

Kürdler mülti-inançlı bir ulustur ve Mülti-İnançlı Kürd Toplumu tam beş ayrı inanç biçimini (din) barındırıyor bünyesinde. Bundan dolayı sadece bir dini FAVÖRLEŞTİRMEK diğer dinleri geri plana itmek demektir, çünkü kürd toplumunda müslümanlar nüfus bakımından hem çoktur ve hemde aralarında bir ekseriyet TAHAMMÜLSÜZ, HOŞGÖRÜSÜZ, AHLAKSIZ, İZANSIZ, BARBAR ve BASKICI bir davranış ve kültür sahibidir. Ezidi kürdlere (alevilere) zerdüşti kürdlere, hıristiyan kürdlere, yahudi kürdlere ve ateist kürdlere karşı SON DERECE düşmanca bir yaklaşım içindedir.

Tek makul olan yol; yeni KÜRD DEVLETİ'nin din konusunda LAİK ve NÖTR davranması lazımdır. İslamcı bir kürd devleti ve hükümeti MÜLTİ-İNANÇLI Kürd Ulusu'nun ve toplumunun birliğinin dibine dinamit koymak demektir.

Müslümanlar zaten sayıca çoklar ve üstelik çoğunluğu kürd toplumundaki başka dini inançtan kürdlere karşı medeniyetsiz ve barbar davranırlar. DAİŞ katliamından kaçıp Diyarbekir, Mardin ve Urfa'ya sığınan ezidi kürdlerin ekmeğine zehir koyduklarını, ''yezidilere'' ev vermediklerini ve hatta kavurucu yaz sıcağında ezidi çocuklara su bile vermediklerini unutmayın. Bundan dolayı müslüman kürdler peygamberlerinin doğum gününü MÜLTİ-İNANÇLI yapısı olan kürd toplumunun her karesinde kutlama hakları yoktur. Böyle bir davranış, diğer inançta olan kürdlerin yada islama inanmayan kürdlerin toplumda varolma haklarının ihlalini getirir, onları incitir. Ben bir atesit kürd olarak ve hemde ezidiliğe sempati duyan biri olarak şahsen çok incindim bundan.

Her değişik dini inanca mensup kürd, kendi dinini kendi evinin içinde, yada kürd toplumunda her dine ayrı ayrı tahsis edilmiş kendilerine ait ibadethanelerinin içinde tatbik etmelidir. Çünkü kürd toplumu değişik inançlarda olan bütün kürdlerin oturma odasıdır. Sadece müslüman kürdlere ait olan bir oturma odası değildir. Başka dini inaçlara saldıran tahammülsüz, hoşgörüsüz müslümanların tek başına oturma odası hiç değildir. Kürd toplumu UMUMİDİR, geneldir. Bundan mütevelli islami sembolleri kürd toplumunda herkesin görebileceği bir yere koymak, örneğin üzerinde 'Muhammed' yazılı büyük bir afişi müslüman ve gayri-müslüman olan bütün kürd vatandaşların görebileceği bir meydanda asmak sadece müslüman olan kürdlerin arkasında olmak mesajını veriyor. Bu ne hukuki ve nede ahlaki ve dürüst bir davranıştır. Bu asla doğru bir davranış değildir. Eğer kürd toplumunu ve kürd ulusunu oluşturan bütün kürdi dini inançlara aynı mesafede yaklaşmak istiyorsak o zaman hiçbir kürdi dini inancı bir diğer kürdi dini inancın üstünde tutmamamız lazımdır, herne kadar müslüman kürdler nüfus bakımından daha fazla olsalar bile.. Burada nüfus çokluğu ve azlığının hiçbir önemi yoktur, buradaki ölçü tek bir kişi bile olsa ayrı bir dini inanca mensub olan bu insanın düşüncesine, evet sadace insan düşüncesine saygı ve riayet gösterebilmektir.

Örneğin üzerinde Laleş veya Melekê Tawûs sembolü olan koca bir ezidilik afişini şehir merkezinin ortasına asıyor musunuz hiç? Yada üzerinde yahudiliğin veya hıristiyanlığın, veya zerdüştlüğün sembolü olan büyük bir afişi şehir merkezinin ortasında bir yere asmaya izin veriyor musunuz? Hayır, bu asla olmamış bir şeydir. ''Toplumumuzun ekseriyeti müslümandır, bu bizim toplum geleneklerimize aykırıdır'' diye asla izin de vermezsiniz. Bakın müslümanları ve müslümanlığı OTO-SANSÜR ile nasıl kayırıyorsunuz. Sonra tarihinizi de bilimyorsunuz, çünkü ezidilik, yahudilik, hıristiyanlık, zerdüştlük kürd toplumunun geleneklerinde islamdan çok önce vardır. İslama nazaran bu gelenekler kürdlerin köklü gelenkleridir.

Müslüman araplar ve türkler ve hatta müslüman Haşdi Şabi farslar, daha 2014'te onbinlerce ezidi ve hatta suni kürdü katlettiler. Ne çabuk unuttuk?

Bu kadarını bile düşünmeden kürd toplumun her yerinde Muhammedin doğum gününü gözümüzün içine sokan afişler asan kürd yönetcilerini protesto ediyorum.

10.10.2022

Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu bakımdan imam ve papazın Kürdistan'da beraber pinpong oynamaları çok manidardır.. Mêrdîn

"Özgür bir gelecek istiyorsanız bağlarınızdan kurtulun. Kürdistan geniş, hepinize yer var. Kaldıki cellatlarınızın eteği o kadar geniş ve münbit değil. Gölgede yeşeremezsiniz". Kenan Fani Doğan

 

KÜRDİSTAN 5 AYRI DİNİ İNANCA EV SAHİPLİĞİ EDİYOR


5 ayrı din ve inanç kültürü sahibi olan kürdler hep barış içinde bir arada yaşayabilmiştir. Mülti inançlı kürd halkının din ve inanç konusunda TOLERANS ve ANLAYIŞI SINIRSIZDIR taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ki islam Kürdistan'ı işgal edene kadar. HİÇBİR başka din ve inanca tolerans ve anlayışı olmayan FETİHÇİ islam'dan sonra bile kürdler, değişik din ve inançlara karşı tolerans ve anlayışını elden vermemişlerdir. Ezidi kürdler, yahudi kürdler zaten kürdtürler ama kürd halkı, kürd olmayan değişik din ve inançtan olan ermeniler ve süryaniler gibi azınlıkların haklarını korumaya devam etmişlerdir ta ki Türkiye denen işgalci ırk devleti kürdlerin ve Kürdistan'daki azınlıkların DİNİ FARKLILIKLARINI kaşıyıp provoke edene kadar, kürd halkı Kürdistan'daki bütün bu değişik dini inanca sahip olan gruplarla barış içinde ve bir arada yaşamaktan sapmamıştır.

 

 

 

 

 

 

_________________
*) After the "religion" of Islam and Turkish invasion it started to go downhill for the Kurdish civilization evolution.

 

 

 

 

EZDI-KURDS

ALEWÎ

YARSANÎ

KAKEÎ

JEWISH KURDS

CHRISTIAN KURDS


KURDISTAN'S CHURCHS

& SYNAGOGUES

 

HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN

 

 

 

THE RELIGION OF THE KURDS

 

 

Foundation For Kurdish Library & Museum