VÄRLDENS ÄLDSTA TEMPEL

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

- "Namnet på denna plats kommer inom en snar framtid att sprida sig vida över världen!"
- Dr Klaus Schmidt från Deutsch Archaeology Institute - DAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdinand Hennerbichler: I Kurdistan har "kurder levt sedan den tidigaste spårbara BÖRJAN under stenåldern", säger forskaren historikern Ferdinand Hennerbichler.

 

 

 

 

 

 

 

 

The First "Temple" in History

Nu tros GÖBEKLİ TEPE I KURDISTAN (12 tusen år gammal) vara ett rest monument för att varna kommande generationer för meteorit nedslags katastrofer!
Monumentet byggdes strax efter istdens slut då ett stort meteoritnedslag slog ned i Nordamerika cirka 12800 år sedan.
Sök Graham Hancocks dokumentär om detta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Klaus Schmidt från Tyska arkeologiska instritutet (DAI) tillfrågades om den etniska identiteten hos dem som byggde Göbekli Tepe Templen, sa han:
"De som bor i området nu, de byggde Göbekli Tepe."

 

 

 

 

 

 

Dr Klaus Schmidt är den arkeolog som först utforskade platsen och initierade utgrävningarna. Det islamistiska Turkiet försökte stoppa honom.

DNA på skallskelett som hittades vid utgrävningar vid världens äldsta tempel i Göbekli Tepe visade sig vara "samma som de lokala invånarna"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 När Dr Klaus Schmidt från Det tyska arkeologiska instiutuete DAI fick frågan om den etniska identiteten för dem som byggde Göbekli Tepe, sa han:

"Den som bor i området nu, de byggde Göbekli Tepe."

DNA på kranieskelett som grävdes upp under i utgrävningarna vid världens äldsta tempel i Göbekli Tepe visade sig vara "detsamma som lokalbefolkningen". "I Kurdistan lever kurder sedan tidigaste spårbara BÖRJAN under stenåldern" säger forskaren Ferdinand Hennerbichler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bild visar perfekt storleken på pelarna på Girê Miradan/Navokê (Göbekli Tepe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre Potery Cultures in Historical Kurdistan

Pre-Pottery PPNA-kulturerna i Upper Mesopotamian Valley är uppdelade i neolitiska kulturer:
1-Mesopotamiens Merdin-Nemrik PPN 2-Anatolia's Cay Önu-Nevale Cori PPN
Det skiljer sig från PPNB och PPNC som uppstod i södra Levanten, när civilisationens gryning i Mesopotamiska dalen började växa fram, särskilt med PPNB och PPNC.

 

NYA UPPTÄCKTER VISAR 'GÖBEKLI TEPE' BYGGDES AV DET TIDIGAST CIVILICERADE FOLKET I DEN TIDIGA STENÅLDERN

-- Folket som byggde templet lever fortfarande där.

Världens äldsta tempel som byggdes av kurdernas förfäder för mer än 12000 är sedan. Templet ligger i den arkeologiska fyndplatsen Khirabreshk (har döpts om av turkiska ockupanter till Göbeklitepe) som ligger i den antika staden Ruha (Orfa) i norra Kurdistan. Detta tempel är ett av de pre-historiska verken i den tidigaste kurdiska civilisationen som påpekar att landet Kurdistan är civilisationens vagga, landet där mytologin om civilisation har besannats. Byggarna av detta tempel som migrerade från Kurdistan till de Europa, ända till Storbritannien och byggde där nya civilicerade samhällen. Man byggde senare en liknande tempel som Khrabreshk i sydvästra Storbritannien (Stonehenge). När dessa människor migrerade dit överförde dem med sig jordbrukskunskaper och ett språk - språket som var ursprunget till alla indo-europeiska språken.

 

 

 

Efter 25 år i exil i Sverige åkte jag för första gången tillbaka till min födelsestad, Diyarbekir (Amida Agusta), belägen vid foten av Karadjberget som på latin kallas för Masia och vid källan av floden Tigris. Av den gamla staden Diyarbekir var nästan ingenting som förut. På min barndoms- och ungdomstid var staden en ren och välordnad stad. Idag återstår endast ruiner av den historiska vackra staden. Trots restaureringsprojektet av den unika historiska stadsmuren, trots restaureringen av stadens övriga forntida lämningar, trots nya, gigantiska miljardprogram för moderna bostadsprojekt, blir staden inte lyft av alla dessa åtgärder utan ger snarare intrycket av att den håller på att kollapsa totalt. Diyarbekir är inte längre den livliga, glada och genuina staden. Det var mina första intryck efter 25 års återseende. Att det här är platsen där civilisationen är född är svårt att tro på grund av alla dessa kontraster jag bevittnat.

 

 

 

 

För att få lite tröst ville jag visa någonting vackert för min fru som följt mig till denna förfallna civilisationernas grogrund. Hon är liksom mig hjälplöst ledsen över hur Diyarbekir som jag i så många år berättat om för henne, ser ut idag.

Vi beslutar oss att åka till det arkeologiskt nyfunna templet på det heliga berget vid Girê Miraza, Girê Navokê, Khrabreshk som det heter på kurdiska. Men turkarna har bytt dess namn till: Göbekli Tepe(1) som ligger i grannstaden Ruha(2). Namnet på denna kulle liksom många andra ursprungliga kurdiska namn på kurdiska byar och städer har ändrats till turkiska. Idag kallar man kullen Khrabreshk för Göbekli Tepe.

Kurderna kallar kullen för Khrabreshk, Girê Mirazan eller Girê Navokê , vilket på kurdiska betyder fornlämning /önskekullen / kullen med navel. Naveln utgörs av en stenhög som finns mitt på bergets topp och platsen har genom årtusenden betraktats som en helig plats (pîroze / ziyaret).

 

 

 

Som Stargate ingång scenen ...

Göbeklitepes kurdiska namn är Gire miraza, (önskekullen) eftersom alla människor som bodde i regionen, som tillhörde olika religioner, ansåg denna plats vara helig och hoppades på hjälp och gjorde önskningar där i årtusenden.

Stället var känt som heligt långt innan det grävdes ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världens äldsta tempel på det heliga berget

Efter några timmars bilresa från Diyarbekir närmar vi oss platsen där vi tror att Khrabreshk ligger. Vi frågar befolkningen om vägen dit men ingen känner till någon arkeologisk utgrävningsplats! Vi har kommit mycket nära platsen, men nästan ingen, inte ens de som bor alldeles i närheten av platsen vet var utgrävningsplatsen ligger. En förklaring är att de turkiska makthavarna helst inte vill att sådana platser skall dra uppmärksamhet till sig i och med att de ligger på kurdisk mark. Sedan vill vår chaufför tillsammans med en av mina kusiner fråga turkisk militär om vägen. Svaret är intressant: ’Vi vet inte, men visa en kulle i närheten för de här turisterna som du har med dig och säg att det är här! Vad ska de göra i Göbekli Tepe?’ Till slut hittar vi platsen med hjälp av en hjälpsam bonde som råkar bo i den by som ligger i den omedelbara närheten av kullen med nav.

Vi klättrar uppför kullen med stor spänning och förväntan. När vi har närmat oss toppen av berget, ser vi en vakt som sitter i skuggan vid en husvagn och vaktar utgrävningsplatsen. Vi berättar att vi så gärna vill se det heliga templet som Dr Klaus Schmidt från det tyska arkeologiska institutet (DAI) har grävt ut här. Men vakten säger att det är förbjudet för utomstående besök. När vi insisterar och berättar att vi har kommit ända från Sverige blir vi slutligen insläppta i området.

Vi är mycket förväntansfulla och klättrar den sista biten uppför berget så fort vi kan. Vi har lyckats pricka in årets varmaste dag för detta besök och dygnets varmaste tidpunkt, kl 14:00 under eftermiddagens olidliga hetta, minst 45 grader. Hjärtat hoppar nästan ur bröstet inte mycket av värmen som av den spänning vi känner inför att få se det historiska templet.

Platsen har sedan årtusenden vördats som en helig plats (pîroze). Här har man byggt stenhögar på kullens översta del och planterat träd innanför stenhögarna. Det har på något sätt levt kvar i folkminnet att en gång, mycket långt tillbaka i tiden har ett tempel legat här.

På vänster sida får vi syn av några T-formade stenpelare som är avtäckta från jorden. Vetskapen om att denna byggnad restes för över 12 tusen år sedan väcker en enorm respekt. Då förstår vi på en gång och med hela vårt medvetande att detta är någonting mycket unikt och kanske den heligaste av alla platser vi har varit på.

 


Epokgörande arkeologiska fynd

De arkeologiska undersökningarna som Dr Klaus Schmidt gjort här visar sensationella fynd. Detta tempel är unikt i sitt slag. Den har en historia att berätta om livet människorna levde här för 12 tusen år sedan. Utgrävningarna har visat att våra jagande och samlande förfäder med regelbundna mellanrum använde templet för att samlas och utföra religiösa riter. Detta tyder på att befolkningen här var bofasta så tidigt som redan vid den neolitiska tidsperioden. Det är en tid som sträcker sig många tusen år tillbaka och förefaller tidigt inte minst med tanke på att dåtidens människor inte ens kunde tillverka lerkrukor. Men de hade arkitektoniska kunskaper (!) redan då.

De T-formade pelarna i templet (se bilden nedan) är upp till 3 meter höga och 15 ton tunga och är unika i sitt slag. Hieroglyferna som finns att läsa på dessa pelare, tros vara föregångare till det egyptiska bildteckensystemet. De T-formade pelarna vid templets ingång är utsmyckade med figurer uthuggna i sten. Det är figurer som orm, lejon, bagge, svin, räv, oxe. Det tyder på att man i Khrabreshk hade ett kommunikationssystem bestående av heliga bildtecken (hieroglyfer) långt tillbaka i historien.

Templets geometriska formation är en ring. Och det finns flera tempel att gräva upp. Det som man hittills har grävt upp är bara en liten bråkdel av hela fundet. Det finns flera ouppgrävda tempel än.

De olika figurerna på de T-formade pelarna av sten, tros vara totem som tillhörde de olika klanerna som levde i den närbelägna geografin. Det är högst sannolikt att människor som levde i den tidiga neolitiska eran utövade religion och trodde på övernaturliga krafter. Här har man återfunnit skålar som är uthuggna i basaltsten och redskap av flinta som visar att människor tidvis har bott vid tempelbyggnaden.

 


Människan bofast tidigare än man hittills trott

Dessa nya fynd korrigerar en tidigare uppfattning om de gamla fasta boplatsernas ålder som ligger runt staden Jeriko i Israel. Man trodde länge att Jeriko var den äldsta boplatsen på jorden och att det var härifrån mänskligheten byggt de första bofasta samhällena. Hittills har forskningen stött uppfattningen om en direkt övergång från att vara jägare- och samlare till att människan blev bofast och att detta ägt rum först efter odlingsrevolutionen.

Men utgrävningarna i Khrabreshk visar istället att det bofasta samhället existerade redan vid det neolitiska eran då människorna var jägare och samlare. Att det tempel som man funnit gjort så stor sensation, beror på att den är byggd av människor som var samlare och jägare och inte blivit helt bofasta än. Tidsperioden uppskattas vara mellan år 11300 – 8600 f Kr.

Denna historiska plats vittnar om att människan genomlevt ett drömlikt blomstrande samhälle, ’en guldålder under den neolitiska tidsperioden’ i den tidiga historien, säger Dr Klaus Schmidt i tidskriften Der Spiegel(3).

Turkiska makthavare har redan satt käppar i hjulet för utgrävningarna. De lokala tidningarna skriver hur den turkiska guvernören i staden Urfa lägger sig i användandet av anslaget som EU beviljat projektet. Varje försök av Dr Klaus Schmidt att förvandla hela platsen till ett museum har motarbetats. Som om det vore ett nödanrop till omvärlden påpekar Dr Klaus Schmidt ständigt hur viktiga de arkeologiska lämningarna av templet vid Göbekli Tepe är för att förstå vår civilisations historia och utveckling. Därför säger Dr Klaus Schmidt till Der Spiegel: ”detta tempel är det äldsta templet på jorden och det vi nu ser framför oss är den hittills kända äldsta boplatsen i civilisationens historia. Namnet på denna plats kommer inom en snar framtid att sprida sig vida över världen.

 

 


Abrahams heliga berg återfunnet efter 11000 år

Alla som har läst bibeln känner till profeten Abrahams Heliga Berg. Många av oss fick genom den tyska tidskriften Der Spiegel(3) veta att det som ”bibeln en gång har beskrivit om detta tempel är sant.” Till och med resterna av templet vid det heliga berget där enligt Bibeln profeten Abraham gjort bön är nu föremål för epokgörande arkeologisk forskning. I Der Spiegel säger Dr Klaus Schmidt att "Göbekli Tepe’ nära staden Urfa kan vara templet där profeten Abraham gjort bön där och det är paradiset på jorden som omnämns i bibeln."

 

 

De fyra floderna i Edens lustgård

En fråga som har ställts och diskuterats i århundraden är platsen för Edens lustgård.
Utifrån den kristna tron; Naturligtvis är trädgården startplatsen för många människor. I första Moseboken kapitel 2 står att
det finns fyra floder i Eden, och floderna Pishon, Gihon, Hidekel (Tigris) och Phirat (Eufrat) sträcker sig över slätten.

 

 

I Första Moseboken står det att ”Gud har skapat en trädgård på jorden och vattnat den med fyra floder Eufrat, Tigris, Pison och Gihon. Och att denna vackra gård på jorden är belägen på en kuperad mark som är mycket behagligt att vistas i”(4). Till och med Adam och Eva tros ha bott där enligt dessa källor.

Påståendet om Edens geografiska placering kommer bland annat från boken ”Legend” som den engelske arkeologen och författaren David Rohl har skrivit. Där berättas att ”när Adam och Eva har kastats ut ur paradiset har de levt på denna plats. Detta är den unika geografin som kallas civilisationens grogrund”. Det är här forskare menar att människan har odlat vete och tämjt djur för första gången i historien. Många av varandra oberoende arkeologer och historiker har nu blottlagt ännu fler fynd som understyrker civilisationens grogrund.

Både Bibeln och de nyfunna arkeologiska fynden återberättar för oss hur unik och betydelsefull denna plats är som kallas för Harran - Norra Kurdistans provins. I den tidiga tidsåldern skapades tankar om tron på en Gud (monoteism), om livet, om planeterna och stjärnorna, om filosofiska frågor. Filosofin var ett utvecklat ämne här redan då. Det finns starka berättelser om övergången från paganism (månggudadyrkan) till monoteism i detta område som har återberättas i folkmun sedan tusentals år,. Berättelserna återkommer även i de så kallade heliga skrifter gamla och nya testamentet. Dessa existentiella tankar gjorde Harran till en religionernas vagga. Harran var bördigt och rikt. Harrans befolkning sysslade med varuhandel. Beresta och belevade handelsmän levde bland befolkningen här. Abraham tros vara en av dem om han nu verkligen levt (5).

Abraham tros vara född och levt här i denna nordligare belägna historiska sumer-akadiska staden Ruha på Harranslätten. Det sägs att hans mor har fött honom i en grotta i denna stad.

Vem var denne Abraham? Varför blev han judarnas, de kristnas och senare muslimernas förfader? Svaret till dessa frågor blir otillräckligt om vi håller oss inom ramen av den här artikeln. Men vi får nöja oss med det korta svaret som ändå finns här i Harranslätten där templet vid Khrabreshk ligger. Den babyloniska kejsaren Nimrod kastade Abraham i elden när han vägrat erkänna kejsarens gamla babyloniska gudar. Bibeln beskriver det himmelska landet Harran där Edens Lustgård tros ha legat, i Guds land ” (6).

Den för sin tid moderne Abraham börjar tro på en Gud tvärtemot dåtidens dyrkan för många gudar (paganism). Enligt legenden fängslade kungen Nimrod Abraham för denna nya gudstro och straffet var att han skulle brännas på bål. Men enligt sägnen befriar den allsmäktige Guden Abraham från den grymme kungen genom att förvandla elden till en sjö och veden till fiskar. Än idag går det att besöka staden Ruha (Urfa) för att titta på de fridlysta fiskarna i Abrahamssjön.

Harrans befolkning är sedan gammalt känd för sin tro och dyrkan av himlakroppar som planeter och stjärnor. Under en tid trodde folket här att fiskarna i sjön, tillhör planeten Athargatardis (Venus) och var heliga och fick inte ätas (7). Även nutidens religiösa tror att dessa fiskar är resterna från den mirakulösa förvandlingen av veden som var avsedd för att bränna Abraham på bål och har därför fridlyst dem.

Harran är känd för bl a sin månkult. Fram till våra dagar finns det folk som följer denna tro. Mångudens sumeriska namn är Nanna och hans frus namn Ningal. Den nordligare bebodda befolkningen i Mesopotamien, akaderna har döpt om Nanna till: Sin. Traditionen att döpa om sumeriska gudar till akadiska namn började i och med den nordmesopotamiska Sargondynastin. Sin dyrkades i dessa trakter som profetiornas och avtalens gudinna.

Templet vid Khrabreshk är det hittills äldsta kända templet men det finns fortfarande hopp om att hitta ännu fler förlorade tempel i det historiska Mesopotamien. Enligt många skriftkällor från de tidiga civilisationerna i Mesopotamien, hade Sin ett tempel med namnet E-Hul-Hul (glädjens tempel). Men vid inga arkeologiska utgrävningar har man hittills påträffat detta tempel. Den babyloniske kungen Nabonids mor Adad-Guppi har skrivit dessa ord om det försvunna templet: ”Jag lyssnade på alla gudars överhuvud Sin. Allt hon berättade för mig visade sig vara sant. Nabonid min enda son, ordnade de glömda ceremonierna för Sin, Ningal, Nusku och Shadarmunna. Han renoverade E-Hul-Hul templet. Hämtade [statyerna av] Sin, Ningal, Nusku och Shadarnunna från dess kungliga huvudstad i Babil och placerade dem med glädje och lycka på deras ursprungliga plats i Harran” (8).

Det råder inget tvivel om att den mytologiska Abraham var en mäktig man och anses vara en urfader för två av mellanösterns gamla folk. Efter alla dessa berättelser att döma är det troligt att Abraham har sina rötter i Harran. Av Abrahams söner Isak anses vara judarnas samtidigt ses Ismael som arabernas fäder.

 

 

 

 


Paradiset på jorden – civilisationens grogrund – de förstas land - Det historiska Kurdistan

Människan är på jakt efter sitt ursprung och de olika fynden kompletterar varandra när det gäller att bevisa var civilisationen grundlades. Bevisen har klarnat för var det äldsta historiska samhället har legat. Betydelsen av det historiska Kurdistans geografi i Norra Mesopotamien har därför ökat i sammanhanget.

Till exempel har ett forskarlag i Tyskland samlat vete från världens sex odlingsbara kontinenter och gjort DNA analys av dem. Resultatet visade att allt världens vete härstammar från denna plats på jorden(9).

Inte bara odlingsrevolutionen (agrar) tros ha ägt rum här, utan även herderevolutionen (pastoral) tros ha ägt rum i detta urhem. Kunskapen om jäsningsprocessen användes för att konservera livsmedel. Konsten att tillverka vin och öl, konsten att framställa yoghurt och ost har uppfunnits och utvecklats här - i historiska Kurdistan (norra Mesopotamien).

Vid de arkeologiska utgrävningarna i Jarmo i irakiska Kurdistan påträffade arkeologen Robert James Braidwood en vinkruka år 1948. Det torkade innehållet var rester av vin som hade tillverkats för cirka 5 tusen år sedan. Slutligen verkar fynden samlas till denna plats i norra Mesopotamien, även kallat den bördiga halvmånen, (Fertile Crescent). Innan detta fynd gjordes, daterades världens dittills äldsta vinodlingsplats vara cirka 3000 år gammal belägen vid Taurusberget i inre Anatolien. Detta var betydligt yngre. Genom fyndet i Jarmo i Södra ("irakiska") Kurdistan flyttades datumet för konsten att tillverka vin över 2000 år bakåt i tiden. Geografin för det dittills kända äldsta platsen för vintillverkning förflyttades från Taurustrakten 100-tals mil öster till det historiska Kurdistans geografi i Norra Mesopotamien.

De sensationella boplatsfynden i Khrabreshk visade sig vara det äldsta kända bofasta samhället i civilisationens historia. Denna boplats var mycket äldre än alla de hittills kända gamla samhällen på jorden. Även detta påträffades i det historiska Kurdistans geografi. Detta fynd gjorde att datumet för det äldsta fasta samhället på jorden fick flyttas hela 2000 år bakåt i tiden. Geografin för det dittills kända äldsta fasta samhället förflyttades från Jeriko 100-tals mil in i det historiska Kurdistans geografi i Norra Mesopotamien. Denna plats förefaller vara De förstas land.

Från oberoende arkeologiska källor kommer nästan uteslutande resultaten om civilisationens ursprung att peka på en enda begränsad, historisk, geografisk plats: nämligen de bördiga områdena mellan Eufrat och Tigris som också kallas för den bördiga halvmånen, eller norra Mesopotamien. Den amerikanske författaren och journalisten Harry G. Nickles uttrycker på 60-talet i en av sina många skrifter, betydelsen av platsen på följande sätt: ”Norr om den moderna staden Bagdad börjar Kurdistan, ett kuperat gräsbevuxet område i Irak, Iran och Turkiet med behagligt tempererat klimat. Där finns inte många viktiga moderna städer och heller inga märkvärdiga ruiner; bondebefolkningen där lever ett liv som knappast har förändrats något på många hundra år. Men historiskt sett är Kurdistan i en klass för sig. Det som gör området unikt är en händelse i födoämnenas och mänsklighetens historia - odlandet av växter och tämjandet av djur. Enligt allt tillgängligt arkeologiskt bevismaterial gjordes detta stora framsteg för första gången här. Det gav människan för första gången tillgång till säker och ätbar föda och detta i sin tur skapade den grundval på vilken all civilisation byggdes: byar, städer, nationer, kejsardömen, skrivkonst, litteratur, lagar, vetenskap”(10-14).

Det förlorade paradiset

Kurdistan, det bördiga tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris eller den unika geografin som utgör den största delen av den bördiga halvmånen var en enastående vacker plats att vistas i. Det som ofta beskrivs som civilisationens vagga är samtidigt platsen för många religioners ursprung och efter de religiösa historiska dokument, pekas nu även ut av de nyfunna arkeologiska fynden som platsen för Edens lustgård, n är vi idag genom de vetenskapliga undersökningarna börjar tro mer på sumerernas litteratur och Bibelns berättelser om Edens lustgård på jorden.

Vem som helst kan träda in i detta paradis bara man köper en resa till mellanflodsprovinsen Diyarbekir eller Harrans oas Ruha. Men ack! Trots dess behagliga, vältempererade klimat, trots dess oslagbart vackra landskap, är det oigenkännligt som paradis idag. De som har härskat här genom århundraden, har inte gjort sin plikt mot landet, mot naturen, utan exploaterat hänsynslöst vilket fortsätter även i våra dagar.

Det omtalade Newalê Chorê, en stenkast från det återfunna Göbekli Tepe är världskänd för sina förhistoriska boplatser men dränktes ändå år 1992 av vatten från Turkiets Ataturkdammen utan hänsyn till det gemensamma världskulturarvet. Idag är man i färd med att göra samma sak med Hasankeyf som är en unik grottstad och en av världens äldsta historiska städer med en 9-tusen årig historia fKr.

Landet som gav det godaste brödet och vinet, det sötaste vattnet och de sagolikt goda frukterna och grönsakerna. Det som den geologologiska aktiviteten på jorden inte lyckats förändra i detta paradis, har maktens nonchalant och grymhet lyckats göra. Det som alla dessa krig och konflikter i detta hörn av världen har lyckats förvanska är ett annat sorgligt kapitel.

Trots detta är det ljuvligt när vi mot kvällens svala timmar sitter under värdshuset med klängande vinrankor på Chel Dergush bergens topp strax utanför Amida Agusta (Diyarbekir) i det i historiska norra delen av Mesopotamien (15) och när en sval bris smeker kinderna. När vi smuttar på det sagolikt goda vinet som tillverkats med årtusenden av kunskap och som bryggts ur djupet av Mesopotamiens bördiga jord. Alla dessa himmelskt förföriskt goda rätter som smälter i munnen och efter en liten smakbit från de oräkneliga mezetallrikarna har man omedvetet ätit allt. När den skicklige poesiläsaren med sin mystiska röst återför våra tankar till orientens mystifierade drömvärld ja, under denna korta stund blir vi berusade av den skönhet som omringar oss, då befinner vi oss för en kort stund i paradiset.


Goran Candan
5-10-2007

_____________________________
KÄLLFÖRTECKNING / FOTNOTER:

1. Platsens kurdiska namn heter: Khrabreshk ("GöbekliTepe")
2. Platsens kurdiska namn är: Ruha
3. Der Spiegel, Nr.23 / 3.6.2006

4. Ursprungligen är denna berättelse en summerisk legend som återberättas även i Bibeln (den summeriska legenden om Gudarnas trädgård- Dilmun).
5. Med anledning av Abrahams ursprung i dessa trakter kan man fråga sig varför han lämnade den rika och bördiga harranslätten för en stenig, karg och fattig plats på jorden som dåtidens Palestina? Anledningen tros vara handeln som harranborna sysslade med. Enligt Bibeln var även Abraham handelsresande. Abraham resa med sin enastående vackra fru ända till Egypten är mycket omtalad.

6. Många blandar ihop de två mesopotamiska städerna som har samma namn: Ur. Var låg Ur egentligen? Inte den sydligare sumeriska huvudstaden och månguden Nannas Ur i dagens södra Irak, utan den nordligare belägna som idag av befolkningen kallas för Ruha (Urfa) vid Harranslätten i turkiska Kurdistan. Det finns flera olika omständigheter som talar för detta.

Det sägs att Abraham och hans familj har levt mellan 1900-1800 år f Kr och om de var från den sumeriska staden Ur i södra Mesopotamien, då skulle det i Gamla Testamentet berätta historien om sumerer och sumerriket. Men i själva fallet hittar man inte ett enda ord i Gamla Testamentet om dessa ställen. Man har inte heller lyckats hitta stadens namn i det Gamla Testamentets text som är översatts till grekiskan år 300 f Kr (W.F. Albright, von der Steinzeit zum Christentum, Israil, 1969, s.237).

Men i den hebreiska texten av Gamla Testamentet står det angivet som Ur-Kastim. Många forskare tror att man har lagt till namnet Ur efteråt. Enligt kilskriftsdokument som hittades i den gamla staden Mari (*) står det att denna plats inte ligger i södra Mesopotamien, utan det måste vara staden Ur vid Harranslätten i norra Mesopotamien.

(*)Staden Mari ligger i den övre geografin av Eufratfloden. Dess nya namn är Tell Hariri. Ma-ri betyder båtens stad. I 1036 man startade utgrävningar här och kung Zimrilims 300 rum stora slott innehållande närmare 20 tusen kylskrift tabletter hittades där. Bland dessa påträffades närmare 5 tusen brev som hade kommit från de olika mesopotamiska kungadömen, furstendömen och höga statliga ämbeten. Detta kungadöme var ett viktigt kungadöme vid år 1900-1800 f Kr. Dess rike sträckte sig 300 mil mellan Babylonien och den sriska gränsen. Efter Zimrilim blir den ostsemitsika Hammurabi kung. Språket som dessa tabletter funna här är skrivna med ostsemitiska.

7. Edward Bocon, ”Versunkene kulturen geheimnis und rätsel früher Welten” Köln 1963
8. James, B. Pritchard, the Ancient near East, Supplementary texts and Pictures Relating to the old testament, New Jersey, 1969, s. 125
9. SCIENCE VOL278, 14 november 1997
10. Nickles, Harry G/ Middle Eastern Cooking, The Food That Launched Civilization, USA 1969
11. Robert J. Braidwood, Bruce How/ Prehistoric Investigation in Iraqi Kurdistan, University of Chicago, 1960
12. Don and Patricia Brothwell/ Ancient Peoples and Places, Food in Antiquity Food and Places, London 1969
13. The Cradle of Mankind, Life in Eastern Kurdistan, London 1914
14. Prof Stuart Piggot/ The begining of wheeled Transport, Scientific American, July 1968, p.82-90

15. Amîda-Agusta: Diyarbekirs romerska namn

 

 

Om Abraham

Var Abraham farao Achenaton?

Två franska forskare gjorde ett påstående som inte bara skulle förändra den vetenskapens värld utan också historien och störa ordningen i hela Mellanöstern: Profeten Abraham var enligt dessa forskare faktiskt ingen mindre än Ahenaton, Egyptens första farao med monoteistisk tro. Det judiska folket som utvisades från Egypten och återvände till Israel också var egyptierna. Det var egyptierna som hade antagit den monoteistiska religionen av Akhenaton.

Två franska forskare av judiskt ursprung, Roger och Messod Sabbah, sammanställde sitt tjugo år långa arbete till en bok. Idag, tas det för givet att Moses var egyptier. Det är inte heller ett nytt påstående att judisk monoteism är en fortsättning på den atoniska religionen.

Men experter som studerar Egyptens historia och källor om Egypten , fram till nu hittade inget spår av Moses, Abraham eller Josef. Ännu mer obegripligt, hur kan egyptisk historia aldrig nämna tiotusentals judar som bodde i Egypten i 430 år och hölls som slavar i 210 år, enligt Gamla testamentet? Hur kunde tusentals judiska slavar som flydde från farao bosätta sig i Kanaan, det vill säga faraos land utan rädsla? Varför fanns det inte en enda judisk grav, en gravsten, en graffiti eller ett brev i Egypten? Messod och Roger Sabbah har lyckats lösa dessa "pussel".


Som beskrivs i Torah finns det inget register över den judiska flykten från Egypten under ledning av Moses; för den händelse som judisk historia kallar "judarnas utvandring" är inget annat än utvisning av de monoteistiska egyptierna som bor i staden Ahen-Aton av farao Ai. Efter farao Ahenatons död, som trodde på Egyptens första enda Gud, utvisade farao Ai folket i Ahen-Aton (nu Tel al-Amarna), huvudstaden i Aghenaton.. Således utvisade han monoteismen från Egypten.


Monoteism försvann dock inte. Ahen-Aton-folket korsade "Röda havet " och kom in i Sinaiöknen. Legenden om "splittring av Röda havet" skiljer sig inte från legenden om "faraos splittring av Medelhavet " i egyptisk mytologi. Egyptiska präster och adelsmän som bosatte sig i den kanaaneiska regionen kallades "Yahud", vilket betyder "faraos tillbedjare (dvs. Ahenaton)". Judarna grundade här kungariket Juda (Yuda). Med andra ord, Abraham, Sarah, Isaac, Rebeka, Jacob, Israel osv ... alla var faktiskt egyptiska adelsmän.

Moses var den egyptiska generalen Mose (Ra-Messu), som senare skulle ta tronen som farao Ramses I. Joshua (Moses efterträdare) var Mose äldste son..


Och det viktigaste fyndet, hemligheten som hittills inte har lösts, avslöjades också; Abraham var ingen ringare än farao Achenaton! Än idag hänvisar muslimska egyptier till denna farao som "Aleyhisselam" det vill säga Allahs välsignelse vare över honom. Om dessa dokument stämmer kommer inte bara historien för 3500 år sedan att skrivas om utan också synen på ny historia kommer att ses över.

 


Prototypen som berättas i Göbekli Tepe är kurdisk historia, säger Andrew Collins

I den tidigast spårbara början - kurderna är det äldsta folket i Mesopotamien säger Ferdinand Hennerbichler

(Detta har bevisats av flera arkeologiska fynd bland annat ett nytt fynd som man gjorde vid utgrävningarna i Göbekli Tepe - världens äldsta tempel som man hittade i Kurdistan 2003. DNA på skelett som grävdes upp under i utgrävningarna vid världens äldsta tempel i Göbekli Tepe visade sig vara "detsamma som lokalbefolkningen", de som fortfarande bor här med andra ord: kurderna, med andra ord detta folk har bott här sedan 13 tusen årVar god sök också ordet "Göbekli Tepe" på Goggle/Youtube)

 


ORDLISTA


Khirabreshk/Girê Navokê: [Göbekli Tepe, turkiska] byn där Heliga berget ligger är belägen längs siden vägen 1 mil utanför staden Ruha i Norra Kurdistan som är ockuperat av Turkiet.

Harran: Det historiska, det bibliska landskapet i norra Mesopotamien, i turkiska Kurdistan.
I kylskrifterna ifrån den hetitiska civilisationen från omnämns namnet Harran som en ort. Ordet betyder väg som mycket riktigt går den historiska sidenvägen genom harransläten. Harran befinner sig i korsningen av vägar som går till Anatolien, Iran och Syrien.

Heliga Berget:
Det berg som i bibeln omnämns flera gånger där bl a finns ett uråldrigt tempel på vilket profeten Abraham har gjort bön där vars existens bevisades genom en arkeologisk utgrävning som den tyske arkeologen dr Klaus Schmidt gjort i den kurdiska staden Ruha i början av 2000-talet i turkiska Kurdistan.

Ruha: Staden som också kallas profeternas stad tros vara urhem för profeten Abraham. Staden är känd under dessa namn, Ur, Urha, Roha, , Ur-hai, Orroes, Khurrai, Edessa, Antiokhea, Kallirhoe, Rûha och när vid 1100-talet hamnat under turkiskt styre har kallats för Urfa.

25.7.2006
Goran Candan


BILDER
från den arkeologiska fyndplatsen
Kartan visar Khirabreshkê "Göbekli Tepe" och flera andra närbelägna historiska samhällena i turkiska Kurdistan

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den ena sidan av det Heliga Berget där det historiska templet ligger har folk genom årtusenden lagt stenar och låtit några träd växa där för att platsen har kallats Pîroze – helig plats. (bild: YD)

 

 

Det 13000 år gamla historiska templet på det bibliska heliga berget återfunnet av den tyske arkeologen Dr Klaus Schmidt. (bild: KA) 

 

 

 

 Delar av templet (bild: Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Templets runda arkitektur (bild: urgeschichte.org)


 

 

 

 

 
Den bördiga harranslätten där profeten Abraham levt i (bild: KA)

 

På väg till templet på Heliga berget (bild: KA)

 

 

 

 

 

Vid templet på Heliga berget, (bild: Vakten)

 

 

 

 De T-formade pelarna från det historiska templet på det heliga berget dateras 11600 år (bild: KA)T-formade pelare med de äldsta hieroglyferna11600 år gammal (bild: Wikipedia)

 

 

 
Vy från det heliga bergets topp

 De T-formade stenpelarna med hieroglyfer

Click here to read more!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ett av träden på toppen av det heliga berget
Der Spiegel 23/06

 

 

 

 

 

 

 

'Världens äldsta staty' hittat på den arkeologiska fyndplatsen

Världens äldsta staty hittades i staden Ruha (Orfa, Urfa) där "Göbekli Tepe" (sök på Google) ligger i norra Kurdistan.
-- På tre punkter (i ögonen och på ollonet) fanns tre helt vita blänkande stenar. Islamistiska turkarna tog ut dem och tystade ner Dr Klaus Schmidt från Det tyska arkeologiska institutet (DAI) som ledde utgrävningsprojektet på världens äldsta tempel som dateras hela 13 tusen år tillbaka i tiden.

 

Urfa-mannen, även känd som Balıklıgöl-statyn, är en gammal antropomorf staty som hittades under utgrävningar vid Balıklıgöl, nära Urfa, i moderna norra Kurdistan (Övre Mesopotamien). Dess historia går tillbaka 9 000 år till den pre-keramiska neolitiska perioden och anses vara den "tidigaste naturalistiska statyn av människan i naturlig storlek". Det tros vara samtida med Göbekli Tepe (för-keramik neolitikum A/B) och Nevali Çori (för-keramik neolitikum).

 

Balıklıgöl heykeli olarak da bilinen Urfa adamı, modern Kuzey Kürdistan'da (Yukarı Mezopotamya) Urfa yakınlarındaki Balıklıgöl'de yapılan kazılarda bulunan eski insan biçimli bir heykeldir. Tarihi 9000 yıldan önceye, çanak Çömleksiz Neolitik döneme kadar uzanıyor ve "insanın en eski natüralist yaşam boyutunda heykeli" olarak kabul ediliyor. Göbekli Tepe (Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A/B) ve Nevali Çori (Çanak Çömlek Öncesi Neolitik ile çağdaş olduğu düşünülmektedir.

Heykel, inşaat çalışmaları sırasında bulunmuştur ve buluntunun tam yeri tam olarak kaydedilmemiştir, ancak yakınlardaki Urfa Yeni-Yol'daki Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A alanından gelmiş olabilir. Bu, Urfa çevresindeki bilinen diğer Çanak Çömleksiz Neolitik A alanlarından çok uzak değil: Göbekli Tepe (yaklaşık 10 kilometre), Gürcütepe. Balıklıgöl'de, 1997 yılında Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'a ait bir yerleşmenin araştırıldığı yerde, Yeni Yol sokakta 1993 yılında keşfedildiği bildirilmektedir.

Heykel yaklaşık 1.90 metre boyunda. Gözler, içinde siyah obsidiyen parçaları bulunan derin delikler oluşturur. V şeklinde bir yaka veya kolyeye sahiptir. Eller önden kenetlenir ve cinsel organları kaplar. Heykelin yaklaşık MÖ 9.000'e tarihlendiği düşünülüyor ve genellikle dünyanın bilinen en eski heykeli olduğu iddia ediliyor.

- Urfa Müzesi -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En numera utdöd djurart som finns inristad på en av de stora T-formade stenpelarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De fridlysta fiskarna i Abrahams sjö i den historiska staden Ur-ha eller Ruha – det summer-akadiska Ur

 

 

 

 

 

 


DÜNYANIN EN ESKİ MABEDİ KURDİSTAN'DA

 

 

 

 

 

 

 

The site has been described as 'extraordinary' and 'the most important' site in the world

 

 

 

 

 

 

 

 

The arkeologist from the German Arceological Institute (DAI) Dr Klaus Schmidt has found this interesting place in the history of our civilisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världens äldsta tempel i "Guds rike" Kurdistan

Khirabreshk - Girê Navokê - Girê Mirazan - Göbeklitepe

För 12000 år sedan då hade människor inte ens byggt en bostad att bo i hade byggt en plats att dyrka i, eller drivit oss för att tänka så.
Man tror att det har dyrkas i detta tempel i tusen år, men senare har man av någon okänd anledning täckt över templet skikt för skikt med tunn jord. Civilisationens historia bör skrivas om.

DÜNYANIN EN ESKİ MABEDİ "ALLAHIN İLKESİ' KURDİSTAN'DA

12000 yıl önce insanoğlu henüz barıinacak bir mekan inşa etmemişken ibadet edilecek bir yer inşa etmiş, yada bizi öyle düşünmeye itmişler.
Bu tapınakta bin yıl boyunca ibadet edildiği düşünülüyor ancak sonra üzeri bilinmeyen bir nedenle katman katman ince toprakla bilinçli bir şekilde örtülüp kapatılıyor.. İnsanlık tarihi yeniden yazılmalı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd neviyên gutî, mîtanî, horî û Xerabreşkê ne. Lê tirk gund û bajarên kurdan bi tirkî nav kirine: Zübeyde Hanımın Göbeği, Göbeklitepe..
Ne.tirk dê roj bi roj kevirên Xerabreşkê, Girê Mirazan, bidizin, tehrîb bikin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asterism (asteriscus, asterikos) i Göbeklitepe ?

Det var ju precis kulturens gryning då!
Hur kunde människan avbilda denna stjärnbild för 11600 år sedan
--- I så fall civilisationens gryning var långt innan dess!!!
The First "Temple" (!) in the History. Tempel or monument? That is question!

 

 

ÇOK ESKİ BİR STELİN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ
...
Göbekli Tepe, Suriye ile Türkiye sınırında yer alan bir tepedir. Arkeologlar birkaç yıl önce şans eseri tepenin altında Stonehenge'dekine benzer ama çok daha eski gizemli "taş halkalar" buldular. Göbekli Tepe'nin "taş çemberleri" en az 12.000 yıllıktır. Bunlar, Dünya üzerindeki herhangi bir uygarlığa ait benzer yapılardan binlerce yıl daha eskidir. Bilim adamları, 12.000 yıl önce insanların hâlâ mağaralarda veya kulübelerde yaşadığını ve Göbekli Tepe gibi "megalitik alanlar" inşa edemediklerini düşünüyorlardı. Ama artık yanıldıklarını kabul ediyorlar.
....
Göbekli Tepe'nin en gizemli yönleri arasında, çok eski dairesel yapıların içinde bulunan bazı taş dikilitaşlar yer almaktadır. Bu stellerin hikayeler anlattığı açıktır, ancak antik olmaları nedeniyle benzerleriyle karşılaştırılamayacakları için anlamları hala belirsizdir.
...
Bu stellerden birinin yakın zamanda yapılan bir yorumu birçok bilim adamını şaşkına çevirdi. Aslında, gönderiye eklenen fotoğrafta görülebileceği gibi, bu stelde Dünya'nın (merkezi küre), gökyüzünde görünmesi gereken takımyıldızlar olması gereken hayvanların ortasına yerleştirildiğini gösteren her şeyi gösteriyor. Peki 12.000 yıl önceki insanlar Dünya'nın küresel olduğunun zaten farkında mıydı? Üstelik astronomi bilgileri gökyüzünü takımyıldızlara ayıracak kadar mı gelişmişti?
...
Ancak bu stelin gizemleri burada bitmedi. Sağ üst bölgeyi incelediğimizde iki yılanın "gökten yağıyor" gibi göründüğünü fark ediyoruz. Bu yılanların, yaklaşık 12.000 yıl önce, tam da stelin yapıldığı sıralarda Dünya'ya çarpan bir kuyruklu yıldız sürüsü olduğuna inanılıyor. Bu etki artık birçok üniversitenin astrofizik yayınlarında geniş çapta belgelenmiştir. Dolayısıyla heykeltıraşlar bu etkinin görgü tanıklarıydı. Ama hepsi bu değil. Bu steli aynı bölgedeki diğer dikili taşlarla karşılaştırdığımızda, heykeltıraşların kuyruklu yıldızların yakınında, gökyüzünde konumlanmış kuş kanatlı ve insan bacaklı tuhaf yaratıkları tasvir ettiklerini görüyoruz.
...
Belli ki bu dikilitaşlar, Göbekli Tepe'yi inşa eden ve kaybolan insanların gelecek nesillere bıraktığı ve onların neden ortadan kaybolduğunun anlatıldığı bir mesaj. Yaklaşık 12.000 yıl önce, "karınca takımyıldızı" dedikleri yönden, kuyruklu yıldız parçalarının gerçek bir "bombardımanı" yaşandı. Muhtemelen bu "yok oluş olayı" onların uygarlığını sona erdirdi. Peki gökyüzünde konumlanan yarı kuş yarı insan "varlıklar" kimdi? Peki neden kuyruklu yıldızların yakınında tasvir ediliyorlar?
...
Kitaptaki makale şöyle devam ediyor:
12.794 Yıl Önce - Göbekli Tepe'yi ziyaret edenler

https://www.amazon.com/dp/B097ND6231

 

Around 10,794 BC, a series of comets passed through the Earth's atmosphere and broke into thousands of pieces. The Earth was hit by a bombardment of fragments on at least four continents. Nothing was ever the same again. A little less than 12,800 years later, ancient stelae dating back to that time were found on Göbekli Tepe, a hill in Turkey. Some of these stelae tell the story of this momentous event. But that is not all: among the various pictograms, there are depictions of "mysterious visitors" who came "from outside” and accompanied the comets when they became visible from Earth. Who are the "Visitors of Göbekli Tepe"? One of the most closely guarded secrets of recent years is revealed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruktion av den lokala befolkningens anatomi som levde på den tiden då "templet" byggdes..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"På en stenpelare finns inristad 55 olika djurs bilder. Det är som Noaks ark.."

“Girê Miraza'daki (Göbeklitepe) bir dikili taşta 55 farklı hayvanın tasviri var. Nuh'un Gemisi gibi..”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 bin yıllık Göbekli Tepe kazılarından çıkan kemiklerin DNA'sı ile, buranın yerlisi ve halen burada yaşayanların DNA'sı aynı çıkmış: Kürdler - Yani bu millet 13 bin senedir burada yaşıyor.

Ne iyi ki DNA sırrına vakıftır artık insanlık. Ve yine ne iyidir ki bu sır kürd düşmanlarının elinde değil, yoksa yine kürdlerin yerine başka milletleri koyarlardı. Ve hatta kürdlerle mukayese edildiğinde daha yeni bugün bu bölgeye gelmiş kendilerini, yani türkleri bile kürdlerin yerine koyarlardı. Zaten böyle yapmaya çalışyorlar, ama bir türlü beceremiyorlar ve asla beceremeyecekler de. Nasıl ki güneş balçıkla sıvanamıyorsa, aynı şekilde de gerçekler hiçbir zaman örtbas edilemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woman giving birth Edessa / Urfa Arceology Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kurdish willage. 2000- Even today Kurdish willages retains its old architecture. The houses are built next to each other just as 11 thousand years ago..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göbekli tepe - Before everyone

 

 

 

 

 

 

 

Myanmar, so much like Gobekli Tepe - but long after it..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem Göbekli Tepe'de hem de Paskalya Adası'nda elinde "küre" olan kuş adam - Kim bu adam?
1. Ve 2. Fotoğraf Paskalya Adası,
3. Fotoğraf ise Göbekli Tepe'den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdisk besökare vid Khirabreshk, Girê Navikê, Girê Miradan (turkish: Göbekli Tepe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA på skelett som grävdes upp under i utgrävningarna vid världens äldsta tempel i Göbekli Tepe visade sig vara "detsamma som lokalbefolkningen"

 

"I DEN TIDIGAST SPÅRBARA BÖRJAN"..!

- KURDERNA ÄR DET ÄLDSTA FOLKET I MESOPOTAMIEN

En kurdisk historieforskare; Ahmet Zeki Okçuoğlu skrev en gång: "när kurdernas historia skrivs, då skrivs européernas historia om". Det ligger mycket i det eftersom kurderna är DET ÄLDSTA av ALLA FOLKGRUPPER I MELLANÖSTERN, inklusive äldre än sumererna, assyrierna och judarna. Dessa tre folkgrupper anses vara de äldsta kända folkgrupperna i Mesopotamien förefaller vara mycket ungt folk jämfört med det kurdiska folket. Detta faktum bekräftas av belästa historiekännare och inte av historiker som är förespråkare och förstärkare av den officiella historieversionen.

Att kurderna är ett mycket gammalt folk i Mesopotamien har bevisats av flera arkeologiska fynd bland annat ett nytt fynd som man gjorde vid utgrävningarna i Göbekli Tepe - världens äldsta tempel som man hittade i Kurdistan 2003: (vgs länken nedan och sök också ordet "Göbekli Tepe" på Goggle/Youtube).

- Faktum är att inget folks historia i civilisationens historia är numera lika känd som historien om urfolket kurderna. Nämligen DNA på skelett som grävdes upp under i utgrävningarna vid världens äldsta tempel i Göbekli Tepe visade sig vara "detsamma som lokalbefolkningen", de som fortfarande bor här med andra ord: kurderna, med andra ord detta folk har bott här sedan 13 tusen år!

- Nature (27 November 2003) skrev "Indoeuropeiska språket utvecklades och pratades första gången i öster om Kapadokien i Anatolien mellan floderna Tigris och Eufrat omkring 8 000–9 500 år sedan".

- Science (1997.11.14) I en vetenskaplig studie vars resultat publicerades i den internationellt respekterade Journal of Science: "agrara revolutionen möjliggjorde bildandet av civilisationen; det är den första vetetypen 'Tritticum Dicossiodes', som först odlades från Diyarbakirs Karacadağ-region som spred sig till hela världen". (Diyarbakir Karacadağ ligger i den delen av Kurdistan som är ockuperat av Turkiet).

***

Europas historia ska skrivas om förr eller senare, precis som européerna tidigare gjort en gång i medeltiden.

- Nobelpristagaren, historikern Prof. Eberhard Zangger:

- Väst ansåg sig vara arvtagare av LUVIERNA i mindre Asien, men ändrade sig sedan.

Efter Constantinopels fall i barbarernas (turkarnas) händer på 1500-talet ändrade västvärlden sig och hänvisade den grekiska civilisationen som sin civilisationskälla. Annars innan Constantinopel föll i turkarnas händer hänvisade västvärlden de tidiga civilisationerna i mindre Asien som sin civilisations ursprung. Man skämdes helt enkelt att påstå att man kom från det barbariska Anatolien efter Anatolien föll i turkarnas händer.

_____________________

Två av de belästa historiekännare; Carl-Elof Svenning (1964) och Ferdinand Hennerbichler (2004) skriver följande:

''Den bördiga halvmånens område har sedan gammalt varit berömt för sin textilindustri. ”Innan sidenet kom från Kina och bomullen från Indien, vävarna från detta område har haft ett ständigt behov av ull, och ull kom från de ’kurdiska’ fåren. I främre Asiens städer hade man också behov av det ’kurdiska’ fårköttet. Så spelade kurderna en viktig roll i Främre Asiens ekonomiska liv – som dess djuruppfödare. Den rollen torde de tidigt ha kommit att spela. Det var kanske de som införde hästen hos assyrierna en gång. Och hästen uppföder de i viss mån fortfarande''. Carl-Elof Svenning, Politisk tidskrift, CUF, januari 1964, om de moderna kurdiska herdestammarna”)

De vetenskapliga bevisen visar tydligt att förfäderna till kurderna levde i den tidigaste spårbara BÖRJAN i Nära östern i Eurasien (mellan Asien och Europa) i Den bördiga halvmånen (Fertile Crescent) under stenåldern. Ferdinand Hennerbichler (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIR ÇETEL

[turkish: Çatal Höyük, loan from Kurdish Language]

GIR "tumulus" + ÇETEL "fork" was a very large Neolithic and Chalcolithic proto-city settlement in southern Anatolia, (Obs NOT Turkey)
which existed from approximately 7100 BC to 5700 BC, and flourished around 7000 BC.

 They used to enter the first housings with the help of a ladder from the roof so as not to let in wild animals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They used to enter the first housings with the help of a ladder from the roof so as not to let in wild animals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They used to enter the first housings with the help of a ladder from the roof so as not to let in wild animals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd Tarihi o kadar eski ve derindir ki PRE.HİSTORİKTİR. Yani Ferdinand Hennerbichler'in dediği gibi: “Kürtlerin atalarının izlenebilir en erken başlangıçta Yakın Doğu ve Avrasya’nın kuzeybatısında Cilalı Taş Devri, Kuzey Bereketli Hilal topraklarının yerli halkı olduğunu açıkça görülmektedir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahmini inşa ediliş şekli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dünyanın En Eski Tapınağı Mısır Piramitlerinden En Az 7300 Yıl Önce yapıldı


12.000 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilen antik anıt, MÖ 10.000 civarında büyük bir kozmik olaya tanık olmuş (ve muhtemelen hayatta kalmış) bilinmeyen bir kültür tarafından dikilmiştir.

Yaklaşık 12.000 yıl önce, bugün Türkiye'de bulunan gizemli bir insan, çok tonlu taşları karmaşık daireler halinde dikerek, şimdi gezegenin yüzeyindeki en eski tapınak olarak kabul edilen tapınağı oluşturdu. Sadece eski değil, eski. Aslında, Göbekli Tepe olarak bilinen ve Potbelly Tepesi anlamına gelen antik tapınak, MÖ 10. binyıl civarında inşa edilmiş; bu, Mısır piramitlerinin en eskisinden en az 7.300 yıl önce geldiği anlamına gelir.

Göbekli Tepe arkeolojik alanı, şu anda Türkiye Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Şanlıurfa'dan yaklaşık 12 kilometre (7 mil) uzaklıkta bulunan antik tapınağın çoğu, şimdi 15 metreden daha yüksekte yükselen yapay bir höyükle kaplı yüzeyin altında gizli kalır.

Tam olarak orada, tarihin kaydedilmediği bir zamanda, tarihin bilmediği eski bir grup insan, şimdiye kadar jeofizik araştırmalarla tespit edilen 20 daire içinde 200'den fazla karmaşık sütun dikti.

Sahadaki sütunların her biri devasa, havaya en az altı metre (yaklaşık 20 fit) yükseliyor. Ancak en merak edilen özelliği sütunların ağırlığıdır; uzmanlar, sütunların her birinin 10 ton ağırlığında olduğunu ortaya çıkardı.

12.000 yıldan daha uzun bir süre önce, eski bir grup insanın bu kadar büyük taşları nasıl çıkardığı, naklettiği ve yerleştirdiği derin bir gizem olmaya devam ediyor. Daha da büyük gizem, tarihçilere göre, böylesine karmaşık bir sitenin yalnızca yerel avcı-toplayıcılar tarafından inşa edilmiş olmasıdır. Ancak Göbekli Tepe'nin karmaşıklığı, tasarımı ve boyutu, sitenin son küresel felaket sırasında ortadan kaybolmuş olabilecek bir uygarlık tarafından inşa edilmiş olabileceği ihtimaline işaret ediyor.

Alanın kendisi olağanüstü, ancak daha da fazlası, tüm alanın içine gizlendiği gizemli aura. Göbekli Tepe'deki megalitik sütunların her biri, görünüşe göre ana kayadan oyulmuş yuvalara yerleştirildi.

Uzmanların Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B'ye (PPNB) ait olduğunu söylediği ikinci aşama, inşaatçıların zeminleri cilalı kireçle kaplanmış dikdörtgen odalarda duran sütunları diktiği yerdir.

Hâlâ bilmediğimiz nedenlerden dolayı, tüm yerleşim Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B'den (PPNB) sonra terk edilmiş ve gömülmüştür. Daha genç yapılar klasik zamanlara aittir. Karbon tarihlemesinin ortaya çıkardığı gibi, uzmanların gözünden kaçmaya devam eden nedenlerden dolayı, sitenin duvarları Taş Devri sırasında bilerek doldurulmuştur.

Tüm sitenin farklı dini ve törensel faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir tür antik tapınak olduğu kabul edilse de, herhangi bir yerde siteye atıfta bulunan yazılı kayıt bulunmadığından yapının tam işlevinin ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. . Bununla birlikte, Göbekli Tepe'nin engin boyutu ve çok daha küçük olması nedeniyle büyük önem taşıdığını biliyoruz, ancak benzer olmasına rağmen civarda bulunan 9 tapınak, Göbekli Tepe'nin bir tür "merkezi tapınak" olarak hizmet ettiği ihtimaline işaret ediyor gibi görünüyor.
Göbekli Tepe, tarihin bir hazinesidir.

Etkileyici stratigrafisi, en eskisi 12.000 yıldan daha eskiye dayanan sayısız yüzyıllık faaliyetin kanıtıdır.

Mısır piramitlerinden en az 8.500 yıl önceye dayanan antik bir yerleşim yeri olan Göbekli Tepe'nin megalitik T-Şekilli Sütunları.

Göbekli Tepe'nin Etkileyici Düzeni

Site, yapıların yaşına göre üç katmana ayrılmıştır. Üçüncü katman, Göbekli Tepe tarihinin en eski kısımlarını gösterir ve bu, 10 ila 30 metre çapında herhangi bir yerde dairesel bileşiklerin görünümünü gördüğümüz zamandır. Katman III'ün en dikkate değer özelliği, masif iç duvarların içine doğru bir şekilde yerleştirilmiş masif T-şekilli kireçtaşı sütunların varlığıdır.

Şimdiye kadar, arkeolojik kazılar bu tür dört yapı ortaya çıkardı, ancak sitenin araştırmaları hala yüzeyin altında en az 16 benzer yapı olduğunu gösteriyor. Yapıların her birinin yaklaşık sekiz sütuna sahip olduğuna inanılıyor, bu da yalnızca Göbekli Tepe'de toplam 200 sütun olduğunu düşündürüyor.
Devasa kayaların çoğu, bazıları tepenin tepesinden şimdi taşların durduğu yere birkaç yüz metreden daha uzak olmayan yakındaki taş ocaklarından taşınmıştır. İnşaatçılar, Göbekli Tepe'deki dairelerin her birinin merkezinde birbirine bakan iki uzun sütun inşa ettiler. Bazı uzmanlar, çevrelerin bir zamanlar çatılı olduğunu öne sürdü. Çemberlerin içinde, insanların toplandığı yerin yapıların içinde olduğunu gösteren taştan yapılmış bankların kanıtları bulundu.

Büyüleyici olan sütunların boyutlarının yanı sıra dekoratif motifleri de yeryüzündeki en eşsizler arasındadır. Şimdiye kadar uzmanlar, taş sütunların soyut semboller, piktogramlar ve oyma hayvan kabartmaları ile süslendiğini bulmuşlardır.

Piktogramların kutsal sembolleri temsil ettiği düşünülür ve bunların çoğu, dünyadaki Neolitik mağara resimlerinde bulunanlara benzerlik gösterir.

Göbekli Tepe Tasvirleri

Göbekli Tepe'deki en ünlü kabartmalar aslanları, boğaları, ayıları, tilkileri, ceylanları ve eşekleri tasvir eder; yılanlar ve diğer sürüngenler. Göbekli Tepe'nin inşaatçıları da taşlarını böcekler ve eklembacaklılar gibi eklembacaklıların sembolleriyle süslediler; ve kuşlar, özellikle akbabalar.
Göbekli Tepe'nin şu anda bulunduğu alan çorak bir arazi olsa da, anıtın yaklaşık 12.000 yıl önce inşa edildiği sırada bölge büyük olasılıkla bugünden çok farklı görünüyordu. Çevredeki bölgenin, binlerce yıllık insan yerleşimi ve ekimi bugün geçerli olan koşullara yol açmadan önce çok çeşitli vahşi yaşamı sürdürebilen yemyeşil ormanlara ve bitki örtüsüne ev sahipliği yaptığına inanılmaktadır.

Çeşitli semboller ve hayvan motiflerinin yanı sıra sitenin sembolizmi arasında birkaç insansı figür de yer alıyor. Sahadaki T-şekilli sütunların bazılarının alt yarısında insan kolları oyulmuş.

Göbekli Tepe'deki megalitik taşlardan bir görünüm. Sitenin çoğu hala yüzeyin altında gömülü durumda.

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Klaus Schmidt'e göre, kolların stilize edilmiş insanların (veya belki de eski insanların bölgede taptığı tanrıların) bedenlerini temsil etmesi amaçlanıyor.

Peştamallar, birkaç sütunun alt yarısında görünür. Üstteki yatay taş levhanın Schmidt tarafından omuzları ifade ettiğine inanılıyor, bu da figürlerin başsız bırakıldığını ima ediyor. Bunların kesin temsili ve amacı hala anlaşılmamıştır.
Katman II, inşaatçıların MÖ 9, 000 ve 8000'e kadar uzanan bu zaman diliminde daha küçük dikdörtgen odalar yaptığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre dikdörtgen yapılar, alanı daha verimli bir şekilde kullandıkları için Göbekli Tepe binalarında bir evrimdir.

Anlatımın en üst kısmı olan Katman I, sitenin en uzun geçmişine dair kanıtlar taşıyor.

Bu katman, tepenin tarımsal amaçlarla kullanılmasının yanı sıra erozyonun neden olduğu gevşek tortulardan oluşur ve bu, alanın artık bir tören merkezi olarak kullanılmadığı bir döneme kadar uzanabilir. Schmidt'in 2010 tarihli bir makalesinde açıkladığı gibi, Göbekli Tepe, MÖ 8000'den bir süre sonra dolduruldu. Alan, çoğunlukla çakmaktaşı çakıl, taş aletler ve hayvan kemikleri olmak üzere enkaz altına gömüldü. İnsanların bu kadar büyük bir alanı gömmek için bu kadar çok çalışmasının tam nedeni, Göbekli Tepe'yi çevreleyen en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor.

Göbekli Tepe'deki karmaşık taş sütunlar, daireler ve sembollere ek olarak, yüzeyin altında yapılan en şaşırtıcı keşiflerden biri, totem direği tasarımlarına benzeyen bir taş sütundur. 2010 yılında Katman II'nin içinde gömülü olarak bulundu. Eserin analizi, 1.92 metre yüksekliğindeki ölçülerini ve ürkütücü bir şekilde Kuzey Amerika'da keşfedilen totem direklerini anımsattığını ortaya çıkardı.

Kutupta, en üstte bir avcıyı, muhtemelen bir ayıyı ve onun altında bir insansı heykelciği temsil eden üç figür vardır.

Heykel hasarlı olduğu için yorum tam olarak anlaşılamamaktadır.
İlginç bir şekilde uzmanlar, Nevali Çori'deki başka bir Türkiye sitesinde benzer bir eserin parçalarını buldular.

İvan Petrovic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZDÎ'LER & GÖBEKLİ TEPE / KARAHAN TEPE

Göbeklitepe, Karahantepe Harran tarihi Kürdistan'ın taş tepeleri şehirleşmenin, medeniyetin başlangıcı olabilir. Öyle görünüyor ki insanlık orda medenileşmiş ve yayılmıştır. Medeniyet tarihinin başlangıcı orasıdır. Adam her ne kadar inançsal konulardan uzak dursa dahi tarih ve veriler adamı olayın göbeğine sürüklüyor. Bu bağlamda: Kuzey, Batı ve Güney Kürdistan sınırında bir bölge olan Yukarı Mezopotamya'nın zulme uğrayan ve acı çeken ezidi halkının olağandışı tek tanrılı dininde ek bir ipucu bulunabilir. İnançları, Tanrı'nın yedi meleğine odaklanır, bunlardan ilki Melek-i Taus'tur. Tanrı tarafından yeni bir yaratılış -insanlığa- saygı göstermesi için emredildiği, ancak Tanrı'nın emrini reddettiği söylenir.
İslam teolojisinde bu, melek tarafından bir isyan olarak kabul edilirken, Ezidi inancında düzenin baştan beri bir imtihan olduğu ortaya çıkar. Ezidilerin alışılmadık teolojisi nedeniyle -neredeyse İbrahimi, (sami dinlerinin başkangıcı) ancak görünüşte çok farklı bir şey- tarih boyunca çok tanrılı olarak tanımlandı veya şeytana tapanlar olarak iftira edildi.
Bu suçlama, çünkü ezidiler eski ve karanlık sırların koruyucuları oldu. Bu insanların kadim bilginin koruyucuları olduğu konusunda gerçekler sözkonusudur. Melek-i Taus'un Cennet Bahçesi'nde Adem'e sunduğu yasak meyve BUĞDAY MI?

Göbeklitepe, Karahantepe The stone hills of Harran may be the beginning of urbanization and civilization. It seems that human history spread and civilized there.
Even though I stay away from religious issues, I find myself at the heart of history and data.
In this context: an additional clue can be found in the unusual monotheistic religion of the oppressed and suffering Yazidi people of Upper Mesopotamia, a region bordering Iraq, Syria and Turkey. Their beliefs focus on the seven angels of God, the first of which is the Angel Taus.
It is said that he was commanded by God to honor a new creation - humanity - but rejected God's command.
While in Islamic theology this is accepted as a rebellion by the angel, in the Yazidi faith, order turns out to be a test from the very beginning. Because of the unconventional theology of the Yazidis—something almost Abrahamic, (the premier of the Semitic religions) but very different in appearance—they have historically been described as polytheistic or slandered as devil worshipers.
This accusation is because the Yazidis are guardians of ancient and dark secrets.
There may be some truth to the fact that these people are the guardians of ancient knowledge. The forbidden fruit that the angel Taus offered to Adam in the Garden of Eden?
WHEAT?

 

 

 

 

 

 

 Girê Navokê/Girê Miradan/ Xirabreşk (Gobekli Tepe) before and after its discovery in 1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

Temple of The God Irmushini

Temple to the god Irmushini in the Lower Fortress of the Wan province in Northern Kurdistan which the invader Turks changed the name of it to ''Çavuştepe'' Castle, which was built by the Urartian King Sarduri II (r. 764–735) some time during his reign in the 8th century BC.


Smooth basalt blocks were used to construct the temple's entrance. The cuneiform inscription commemorates the temple’s construction.


Kuzey Kürdistan'da Wan ilinde Urartu Kralı II. Sarduri (h. 764–735) tarafından M.Ö. Tapınağın girişinde düzgün bazalt bloklar kullanılmıştır. Çivi yazılı yazıt, tapınağın yapımını anıyor.

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

GIRÊ FILLA - ESKİ KÜRDLER TEPESİ

ŞİMDİYE KADAR BİLİNEN TARİHİN ALT-ÜST OLUŞU
SANSASYON !!!

DEVAM EDİYOR:

TARİHİ KÜRDİSTAN: DÜNYANIN İLK SOSYAL-YERLEŞİM BİRİMİ
KÜRDLER: İLK YERLEŞİK KAVİM

Tarihi Kürdistan'ın uygarlığın en ilk sosyal-yerleşim birimi olması YENİ BİLGİSİ: Bütün Uygarlık Tarihi'ni yeniden yazacaktır
Kürdlerin En İlk Sosyal-Yerleşik Kavim olduğu Bilgisi de bütün Avrupa'nın tarihini yeniden yazacaktır

GIRÊ FILLA - DİYARBEKIR

 

Diyarbekir'deki Girê Filla (Eski Kürdler Tepesi) Höyüğü'nde,
Göbeklitepe ile çağdaş özel yapılar ortaya çıkartıldı.


Diyarbekir'de yer alan ve Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen Gire Filla Höyüğü'nde çukur tabanlı yapılar bulundu.
Bu yapılardan birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile çağdaş. Höyükte devam eden kazı çalışmalarında, Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem'de yaşamış toplumlara ait kalıntılar ve dini ve sosyal yaşam alanları belirlendi.

"Birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile çağdaş. İçlerinde çatıyı taşıyacak şekilde dört paye bulunuyor. Eserlere göre burada belli oranda bir ritüel davranışın sergilendiğini söyleyebiliriz.

Bir inançla ilgili sosyal yaşamın da bir arada bulunduğu ortak kullanım alanları olarak tanımlayabiliriz. Bunlara doğrudan tapınak demek istemiyoruz. Çünkü henüz o kadar çok veri yok elimizde. Buralar özel yapılar olarak da geçiyor.

Tipki Göbeklitepe'deki gibi."

 

 

 


 

THE OLDEST TEMPLE IN THE WORLD

DÜNYANIN EN ESKİ MABEDİ KÜRDİSTAN'DA

KURDISTAN - Vetets hemland

 

KURDISTAN - Garden of Eden

 


EL PARAÍSO TERENAL EN EL KURDISTÁN
PERESTGEHA HERÎ KEVIN A CÎHANÊ
XIRABREŞK - GIRÊ NAVOKÊ - GOBEKLI TEPE

KURDISTAN WELATÊ PÊŞEMÎNAN - İlklerin Yurdu

 ON YOUTUBE: THE WORLDS FIRST TEMPEL

(OBS: När man lyssnar på de så kallade turkiska experter i denna dokumentär på Youtube, kom väl ihåg att dessa är inte fria vetenspaksmän,
utan är regimstyrda och de utrycker alltid den rasistiska och islamistiska turkiska statens version.)

 

 

HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN

ILLIMUNATI's
FIRST TEMPEL
in DİYARBEKİR

NEWALÊ ÇORÊ

KARAHAN TEPE

CEME HALLAN

KORTIK TEPE

CAKMAK TEPE

GIRÊ FILLA