GIRÊ FILLA
Girê Kurdên Berê

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa


 -- TARİHİ KÜRDİSTAN: DÜNYANIN İLK SOSYAL-YERLEŞİM BİRİMİ
-- KÜRDLER: İLK YERLEŞİK KAVİM, MÖ 13 bin sene önce, yani Neolitik Dönemi'n BAŞLANGICI !!!!!
FILLE = KURDÊN BERÊ ('fille' eski kürdler demektir)
Yeryüzünde şimdiye kadar Kürdistan'daki Girê Filla ve Göbeklitepe tarihi yerleşke sitelerinden daha eski keşfedilmiş tarihi bir sosyal yerleşim alanı daha KEŞF EDİLMEMİŞTİR. En az 13 bin yıllık tarihiyle şimdiye kadar! Muhteşem Mısır medeniyeti bile Kürdistan'daki bu tarihi medeniyetin yanında çok yeni kalır.

 

 

 

 

GRÊ FÎLLA HÖYÜĞÜ
Karaz ("Kocaköy")

İŞGALCİ İSLAMO-FAŞİST TÜRKLER UNESCO TARAFINDAN DURDURULMALIDIR!

AMAÇ KÜRD TARİHİNİ YOK ETMEKTİR
Kürd tarihiyle insanlık tarihi yok ediliyor.
Çünkü kürd tarihi en ilk insanlık tarihidir.

 


 

 

 

 

 

 

 Diyarbekir'de, günümüzden 11.000 ile 12.000 yıl öncesine ait, Göbeklitepe ile çağdaş özel yapıların ortaya çıkartıldığı Grê Fîlla Höyüğü sular altında bırakılıyor. .Diyarbekir'de yer alan ve Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen Grê Fîlla Höyüğü'nde çukur tabanlı yapılar bulunmuş. Bu yapılardan birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile yakın dönemlere denk geliyor.

Araştırmacılar, bu alanları, çevresindeki insanların toplu halde sosyalleşebileceği ortak olarak kullanabileceği aynı zamanda inanç bağlamında ritüellerini de gerçekleştirdiği alanlar olarak tanımlayabileceklerini söylüyor..

Bu yerleşim yerinde dört yıldan beri süren kazılarda en eski yerleşik topluluklara ait bulgulara rastlandı. Höyükte en eski yerleşim Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem’e tarihleniyor. Daha sonra Erken Neolitik Çağ’da ise, insanlar birkaç yüz metre yakındaki Ambar Höyük ve Kendalê Hecala’ya yerleşmiş.

 

 

 

 

Diyarbekir'ın Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Mahallesi'nde ortaya çıkarılan ve Göbeklitepe ile aynı döneme ait izler taşıyan, 11 bin yıllık Gre Fılla Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları tamamlandı.

ÖNEMLİ NOT:
Kürd arkeologlar yerine türk şehirlerinden sözde arkeologların Kürdistan'daki tarihi sitelerin kazı çalışmalarında görevlendirilmeleri, kürdlerin tarihiyle alakalı bulgu ve bilgileri tahrip etmek ve devşirmek içindir. Bunlar arkeologdan ziyade işgalci türk ırk devletinin ırkçı görevlilerdirler.

Gire Filla Höyüğü'nün Neolitik dönemden kalan yerleşim alanı olduğunu anlatan Prof.
Dr. Ökse, "Göbeklitepe ile çağdaş, buranın aynı dönemde kullanılmış olduğunu biliyoruz.
Burası, Göbeklitepe'de açığa çıkmış olan yuvarlak yapıların benzerlerine sahip. Her birinin içerisinde 4 adet yüksek paye var; bunların çatıyı taşıyan yaklaşık 2-3 metre kadar derinlikleri var. Çapları da 8 ile 10 metre arasında değişiyor. Burada ortalama 25 kişi oturabiliyor. Bölge bazında buraya en eski yerleşimler, diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Eserlerin tamamının Diyarbakır Müzesi deposunda muhafaza edildiğini belirten Prof. Dr. Ökse, "Bizim yapmak istediğimiz en önemli şeylerden biri de bu yuvarlak çukur yapıların korunması. Diyarbakır Cezaevi, müze kampüsüne dönüştürülecek ve açık alanına bunun taşınması planlanıyor. Ne zaman hayata geçirilir, o artık bakanlığın programlaması ile ortaya çıkacak bir şey" demiş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRÊ FILLA - ESKİ KÜRDLER TEPESİ

ŞİMDİYE KADAR BİLİNEN TARİHİN ALT-ÜST OLUŞU
SANSASYON !!!

DEVAM EDİYOR:

TARİHİ KÜRDİSTAN: DÜNYANIN İLK SOSYAL-YERLEŞİM BİRİMİ
KÜRDLER: İLK YERLEŞİK KAVİM

Tarihi Kürdistan'ın uygarlığın en ilk sosyal-yerleşim birimi olması YENİ BİLGİSİ: Bütün Uygarlık Tarihi'ni yeniden yazacaktır
Kürdlerin En İlk Sosyal-Yerleşik Kavim olduğu Bilgisi de bütün Avrupa'nın tarihini yeniden yazacaktır

GIRÊ FILLA - DİYARBEKIR

 

Diyarbekir'deki Girê Filla (Eski Kürdler Tepesi) Höyüğü'nde,
Göbeklitepe ile çağdaş özel yapılar ortaya çıkartıldı.


Diyarbekir'de yer alan ve Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen Gire Filla Höyüğü'nde çukur tabanlı yapılar bulundu.
Bu yapılardan birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile çağdaş. Höyükte devam eden kazı çalışmalarında, Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem'de yaşamış toplumlara ait kalıntılar ve dini ve sosyal yaşam alanları belirlendi.

"Birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile çağdaş. İçlerinde çatıyı taşıyacak şekilde dört paye bulunuyor. Eserlere göre burada belli oranda bir ritüel davranışın sergilendiğini söyleyebiliriz.

Bir inançla ilgili sosyal yaşamın da bir arada bulunduğu ortak kullanım alanları olarak tanımlayabiliriz. Bunlara doğrudan tapınak demek istemiyoruz. Çünkü henüz o kadar çok veri yok elimizde. Buralar özel yapılar olarak da geçiyor.

Tıpkı Göbeklitepe'deki gibi."

 GIRÊ FILLA - DİYARBEKIR
Diyarbekir'deki Girê Filla (Eski Kürdler) Höyüğü'nde,
Göbeklitepe ile çağdaş özel yapılar ortaya çıkartıldı.


Diyarbekir'de yer alan ve Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen Gire Filla Höyüğü'nde çukur tabanlı yapılar bulundu.
Bu yapılardan birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile çağdaş. Höyükte devam eden kazı çalışmalarında, Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem'de yaşamış toplumlara ait kalıntılar ve dini ve sosyal yaşam alanları belirlendi.
"Birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile çağdaş. İçlerinde çatıyı taşıyacak şekilde dört paye bulunuyor. Eserlere göre burada belli oranda bir ritüel davranışın sergilendiğini söyleyebiliriz.
Bir inançla ilgili sosyal yaşamın da bir arada bulunduğu ortak kullanım alanları olarak tanımlayabiliriz. Bunlara doğrudan tapınak demek istemiyoruz. Çünkü henüz o kadar çok veri yok elimizde. Buralar özel yapılar olarak da geçiyor.
Tipki Göbeklitepe'deki gibi."

Diyarbekır'in Kocaköy ilçesindeki Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme (PPN) ait Gre Filla Höyüğü'nde çukur tabanlı yapılar bulundu. Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, hemen hemen 10 metreye yakın çapı olan 3 çukur yapının açığa çıkarıldığını söyledi. Ökse, "Birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile çağdaş, yani 13 bin yıllık bir tarihi var. İçlerinde çatıyı taşıyacak şekilde 4 paye bulunuyor. Eserlere göre burada belli oranda bir ritüel davranışın sergilendiğini söyleyebiliriz. Bir inançla ilgili sosyal yaşamın da bir arada bulunduğu ortak kullanım alanları olarak tanımlayabiliriz. Bunlara doğrudan tapınak demek İstemiyoruz. Çünkü henüz o kadar çok veri yok elimizde.

Buralar özel yapılar olarak da geçiyor.
Tıpkı Göbeklitepe'deki gibi" dedi.Neolitik yaşam biçiminin ortaya çıkışı ve gelişimi açısından, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemi tartışılmaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

Bu bölge içinde Geç PPNA ve Erken PPNB döneme tarihlenen çok az yerleşim yerinde kazı yapılmıştır. Bunlardan biri, Yukarı Dicle havzasının kuzey kesiminde, Ambar Çayı’nın batı kıyısına kurulmuş olan Gre Fılla yerleşimidir.

Gre Fılla’da 2018-2019 kazılarında ele geçen kesici kenarlı sürtme taş aletler ele alınmıştır. Bu tür aletler, sürtme taş buluntu topluluğu içinde tanımlı bir alet grubunu oluşturmaktadır. Toplam 26 adet buluntunun her biri öncelikle metrik ölçüleri, kullanılan hammaddeler, üretim teknikleri, tipolojileri ve yerleşim içindeki buluntu yerleri bağlamında ele alınmıştır. Gre Fılla kesici sürtme taş aletleri, üretiminde kullanılan hammaddeler ve boyutları bakımından büyük bir çeşitlilik sunmaktadır. Bunlardan elde edilen veriler diğer buluntulardan elde edilen verilerle birlikte değerlendirilmiştir. Bu aletler üzerinde yürütülen analizlerden elde edilen veriler bölge içinde kazıları yapılmış çağdaşı yerleşmelerin verileriyle karşılaştırılmıştır. Yakındoğu’nun neredeyse tüm yerleşmelerinde Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem boyunca yaygın olarak gözlemlenen bu aletler üzerine ayrıntılı analizler çok sınırlı yapılmış olup, kullanılan terminoloji de büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Gre Fılla kazılarından elde edilen bulgular bölgenin kültür tarihine önemli katkılar sağlamaktadır

 

 

Evet, tarih yeniden yazılıyor:

-- TARİHİ KÜRDİSTAN: UYGARLIĞIN İLK SOSYAL-YERLEŞİM BİRİMİ
-- KÜRDLER: İLK YERLEŞİK KAVİM, MÖ 13 bin sene önce, yani Neolitik Dönemi'n BAŞLANGICI !!!!!


Eskilik sırasıyla Xirabreşk (Göbekli Tepe), Girê Keçel (Karahan Tepe) ve Girê Filla (Eski Kürdler Tepesi) 13 bin yıllık yerleşik sosyal toplum tarihiyle, tarihi Kürdistan'ın dünyanın EN İLK YERLEŞİK SOSYAL TOPLUMU olduğunu göstermektedir.

Bu konuda eskiden beri ileri sürülen iddialar YAVAŞ-YAVAŞ ama SABİT adımlarla ve tek tek DNA bilimi ve arkeoloji bilimi tarafından ispatlanmaktadır.

Ne yazık ki kürd lider ve partileri bu tür önemli konulara asla eğilmemektedirler. Oysa bu kürd ve Kürdistan tarihinin aydınlanması açısından son derece önemklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRÊ FILLA DA NEWALÊ ÇORÊ ve HASANKEYF GİBİ SULAR ALTINDA BIRAKILIYOR!

AMAÇ KÜRD TARİHİNİ YOK ETMEKTİR

 


-- Ama böyle yapmak Avrupa tarihi ve özellikle bütün Ortadoğu ve hatta medeniyet tarihi yok ediliyor. Çünkü kürdler ilk kavimdir ve kürdlerin anavatanı Kürdistan da ilklerin Yurdu'dur.
İşgalci, islamo-faşist kürd tarihi düşmanı türkler Kürdistan'da bu medeniyetin en eski yerleşim birimlerini sular altında bırakmak istemesinin tek amacı kürdlerin kendi tarihlerini öğrenmemeleridir. Çünkü kürdler kendi tarihlerini öğrendiğinde KÜRD ULUSAL BİLİNCİ de oluşuyor o zaman.
Kürd ulusal bilincinin oluşması demekte kürdlerin Kürdistan'ı özgürleştirerek türk işgal ve tecavüzüne son vermek demektir. Türkiye^de üniversitelerde etimoloji dersinin olmamasının yegane sebebi türklerin vatansız oldukları gibi, dilsiz, kültürsüz ve tarihsiz olduklarının ortaya çıkmasından öcü gibi korkulduüğu içindir. Gerçeğin meydana çıkmasından çok ve hemde çok korjkuyor işgalci türkler. Bunun için Kürdistan'da meydana çıkarılan bütün arkeolojik alanları tahrip etmek istiyor. Ama korkunun ecele bir faydası yoktur biliyorsunuz.Kürdler şimdi kendi ulusal tarihlerini öğrenmiş bulunuyor.Kürdistan'ın türk işgal ve boyunudurğundan kurtarılması artık an meselesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diyarbekir'de, Göbeklitepe ile çağdaş özel yapıların bulunduğu Gre Filla Höyüğü sular altında bırakılıyor.
Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen Gre Filla Höyüğü'nde çukur tabanlı özel yapılar bulundu. Bu yapılardan birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe ile çağdaş.
Gre Filla, kendine has özellikler barındırsa da, birçok yönden Göbeklitepe ile benzerlikler taşıyor. Gre Filla'daki insanlar, tıpkı Göbeklitepe'dekiler gibi yerleşik yaşıyorlardı ve yaşamlarını avcı toplayıcı olarak sürdürüyorlardı. Gre Filla'daki yerleşim MÖ 9300-8800 yılları arasına tarihleniyor. Yapıların altında cenin pozisyonunda gömülmüş insanlar var.
Gre Filla Höyüğü'nde 2018 yılından beri Prof. Dr. Tuba Ökse'nin bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor. 2022 ise son kazı sezonu olmak üzere devam ediyor. Zira baraj suları yavaş yavaş dolmaya başladı. Bölgedeki kurtarma kazıları çok kısa bir süre yapılabildi. Henüz yeni bilgiler edinmeye başlamışken, kültürel mirasımız bir kez daha sular altına gömülüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyarbekir Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse'nin bilimsel danışmanlığında, 2018'de başlatılan çalışmalarla 3 bin 233 eser gün yüzüne çıkarıldı.

DHA'nın aktardığına göre, Gire Filla'da gün
yüzüne çıkarılan malzeme sayısının 3 bin 233 adet olduğunu belirten Prof. Dr. Ökse, "Bu eserler, Diyarbekir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiş durumda. Bunların büyük bir kısmı, bizim sürtme taş aletler dediğimiz daha çok havan, öğütme taşı, oluklu taş gibi eserlerden oluşuyor. İkinci büyük bir bölümü ise yontma taş aletlerinden oluşuyor; çakmak taşı gibi eserler. Hayvan kemiğinden üretilmiş delici eserlerle de karşılaşıyoruz.

 

 

 

 

DIPNOT:
_______
Kürdçe'de fille sözcüğünün anlamı:
1- Değişik dini inanca mensup olan. 2- Eski kürdler

 

 

HISTRORICAL RUINS OF KURDISTANXIRABREŞK / GIRÊ MIRADAN GIRÊ NAVOKÊ
(GÖBEKLİ TEPE)


GIRÊ KEÇEL / QÛÇA KEÇEL
(KARAHAN TEPE)

 

 

 

AFRÎNIK / NORSUN TEPE

CEME HALLAN

NEWALÊ ÇORÊ

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum