GIRÊ KEÇEL /QÛÇA KEÇEL
KARAHAN TEPE

Europe's history is wrong it will be re-written - Heredotus should hear thist !!
Newly Discovered Pre-Historic Site in Northern Kurdistan, a tempel, dated 14000 years old

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRLDENS TIDIGASTE komplexa samhället:

GIRÊ KECHEL, turkarna lanserade som Karahantepe, är en arkeologisk fyndplats i Kurdistan som liknar den världskända arkeologiska fyndplatsen GIRÊ MIRADAN, turkarna lanserade som Göbekli Tepe. Den är en del av samma neolitiska komplex av platser i Kurdistan som också inkluderar Nevale Çorie och andra. Upptäckter på Karahan Tepe har avslöjat strukturer och artefakter som liknar de som finns i Göbekli Tepe, inklusive T-formade pelare och stenkonstruktioner som kan ha haft ceremoniella eller religiösa funktioner för cirka 12 000 år fKr. Karahan Tepe är nämligen några tusen år äldre än Göbekli Tepe (10 000 år fKr). Platsen ger ytterligare bevis för avancerad social organisation och symboliskt beteende bland människor under den neolitiska tidseran i Kurdistan. Karahan Tepe är en del av det som ofta refereras till som "Stone Age temples", vilket bidrar till förståelsen av de tidigaste komplexa samhällena och ritualerna.

Tarih bilimine dayanan arkeolojik buluntular, tarihçiler, kürdlerin Ortadoğu'nun en 'ilk yerleşik topluluğu', en ilk (*) kavmi olduğunu söylüyorlar ve kürdlerin Ortadoğu'nun en 'ilk yerleşik topluluğu' olmalarından dolayı da, ard arda krallıklar ve imparatorluklar kurmuş olmaları çok doğal bir sonuçtur.

Avrupa'nın Sir Henry Layard gibi ırkçı ve hıristiyanlık şövenisti birtakım tarihçiler Ortadoğu'da buldukları bütün tarihi buluntuları, hiç üretmemiş, salt toplayıcılık, avcılık ve yağmacılıkla geçinmiş köleci Asur'a mal etmiştir. Ama gerçek ergeç meydana çıkıyor böyle.

Şimdiye kadar bilinen ve yazılmış dünya tarihini yerle bir eden tarihin SIFIR NOKTASI olan TARİHİ KÜRDİSTAN üzerindeki Karahan Tepe, Göbekli Tepe, Newalê Çorê, Çay Önü tarihi site alanlarımız, uzun bir mertek gibi bu ırkçı tarihçilerin kör gözüne batıyor şimdi.

Kendi kökünü inkar eden ırkçı Avrupa tarihçileri en nihayetinde gerçeklerle yüzleşmektedir.

Göbekli Tepe'de bulunan 13 bin yıllık bir kafatası iskeletinin DNA'sı ''yerel halkın, Hint-Avrupai halkın, yani kürdlerin DNS'ı ile AYNI''ymış.. İşitin.

_____________
*): Kürdlerin ''İLK KAVİM' olduğu efsanelere de geçmiştir. Örneğin Hz Adem'in dilinin kürdçe olduğu ve yine Nuh'un kürdçe konuştuğu vb. (Aktaranlar; 13 yüzyıl seyyahı Ibn Batuta, 16. yüzyılın seyyahı Evliye Çelebi)


Ve yine ta eski devirlerden beri yeryüzü cenneti İrem Bağı'nın Kürdistan coğrafyası olduğu (Der Spiegel 2003), Kürdistan'ın ''Tanrı'nın ülkesi'' olduğu anlatılagelmiştir.

 

Yeryüzünde bir parça cennet olan tarihi Kürdistan medeniyeti; üretmeyen, yağmacı, toplayıcı ve avcı iki kavmin istilalarıyla yıkıldı. Bu her iki saldırgan ve yıkıcı kavmin Kürdistan'a yağma akınları ve bu iki kavimden birinin, din ideolojisiyle kılıflandırılmış hegemonyacılık ideolojisnin Ortadoğu'nun ve belki de dünyanın düzenli yerleşik yaşama en ilk geçmiş kavminin, kürd milletinin medeniyetini imha etmiştir. Ama kürd halkı, halk olarak millet olarak hala dimdik ayakta durmaktadır.

Kürdistan'da - İrem Bağı'nda, yani yeryüzü cenneti denilen ülkede, cennetymiş gibi rahat elbiselerle gezinen, dünyanın en hoş ikliminde hayat süren, en güzel meyveleri yiyebilen insanların, bu doğa harikası olan ülkenin içindeki tanrı bahşı olan sefahat, hiç üretmeyen, sürekli yağmalayan toplayıcı ve avcıların İrem Bağı'na (Kürdistan'a) saldırmalarıyla birlikte yeryüzündeki bu cennet son buldu.

Kürdistan'ı o kadar yıktılar ki, Kürdistan insanını o kadar çok bozdular ki şimdi Kürdistan'ın tarihte İrem Bağı olduğunu ve kürdlerin kurmuş olduğu bu medeniyetin bütün Ortadoğu medeniyetinin kaynağı olduğunu, hatta dünya medeniyetlerinin en ilki olduğunu ispatlamaya bin şahit bile yetmez.

Nasıl ki tarihi Kürdistan coğrafyası şimdiye kadar yazılmış dünya tarihini yerle bir eden yeni bilgiler vermeye başladıysa, kürdlerin tarihi de, Sir Henry Layard gibi prestijli birçok tarihçinin tarih yazıtlarının büyük bir bölümünü çökertecek şekilde kürdlerin Ortadoğu'nun EN İLK yerleşik düzene geçmiş EN İLK KAVMİ olduğu gerçeğine işaret etmektedir.

Bu iddiayı ispatlamaya Karahan Tepe ve Göbekli Tepe yeter ve artar bile..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historical Kurdistan continues to turn the history of the world upside down. KARAHANTEPE in Orfa reprints history.. Moreover, it is 3000 years before Göbeklitepe!!
Let Herodots know so he can see history.

 

KÜRDİSTAN'IN TARİHİ TEPELERİ İNSANLIK TARİHİNİ AYDINLATIYOR

Birbirine yakın bu kadar tepede benzer yapılar olması ister istemez insanın aklına değişik fikirler getiriyor.
URFA, XIRABREŞK (''GÖBEKLİTEPE''), KARAHANTEPE, NEWALA ÇORÊ, TAŞLITEPE, KİLİŞİK vb.
İlki; Üç tek tanrılı sami dinlerinin önerdiği gibi ilk insan olan Adem ve Havva'nın dünyaya indiği Harran ovasının ilk yerleşim yeri olarak konumlandığı ve bunların barınak olduğu fikri.
İkincisi; bunların sümer tabletlerinde belirtildiği gibi tapınaktan ziyade gakaksiler arası geçiş noktası mı.
Üçüncüsü; Diğeri ise henüz kap kaçak dahi yapmamış insanlığın bir üst ırka tapınım mabetleri mi?
Bunların hepsinin cevabını şüphesiz bilim verecektir!


HISTORICAL KURDISTAN's HEIGHTS WILL ILLUMINATE THE HISTORY OF MANKIND

The fact that there are similar structures on so many hills close to each other inevitably brings different ideas to one's mind.
URFA, XIRABREŞK (''GÖBEKLİTEPE''), KARAHANTEPE, NEWALA ÇORÊ, TAŞLITEPE, KİLİŞİK ETC.
First; The idea that, as suggested by the three monotheistic Semitic religions, the Harran plain, where the first humans, Adam and Eve, descended to the world, was positioned as the first settlement and shelter.
Latter; may crossing point between the gakaksi rather than the temple as indicated in their Sumerian tablets.
Third; The other is that I worship a higher race of humanity, which has not even smuggled my temples.
Undoubtedly, science will answer all of these!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşte Karahantepe’den ilk fotoğraflar..
Ruha/Urfa/Orfa Neolitik Çağ Araştırmaları başlamıştır #Karahantepe resmi tarihi alt üst etti. Herkesin okuduğu bir ezber bozuldu. Tüm bildiklerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. #Göbeklitepe yalnız değil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karahantepe bulguları Ruha müzesinde sergilenmeye başlandı
Kazı başkanı Karul başkanlığında devam eden kazılarda leopar taşıyan insan figüru dahil bir çok figürin sergilenmiştir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urfa, Harran, Karahantepede
10.000 yıl öncesine ait Neolitik bir yerleşim yerinde, penisini tutan bir adamın önden betimlendiği olağandışı bir kabartma bulunmuştur.
Güneydoğu Anadolu'daki arkeologlar, penisini tutan bir adamın önden portresini içeren alışılmadık bir Neolitik dönem taş kabartması ortaya çıkardılar. Anadolu'nun 'Taş Tepeleri'ndeki Yer
Zodyak'taki kaya kabartması muhtemelen
en az 8.000 BCE'ye kadar uzanıyor,
ancak fallografik görüntülerin çok daha eskilere dayanan bir geçmişi olduğu böylelikle kabıtlanmış oluyor.
Bir fallusun bilinen en eski tasviri, Fransa'nın Marsilya kentindeki Cosquer Mağarası'nın tarih öncesi kaya sanatının ortasında bulunabilir. mağara resimlerinin 27.000 ila 19.000 yıl önce yapıldığına inanılıyor.
Bu arada en eski üç boyutlu fallus, yaklaşık 28.000 yıl önce Almanya'nın Hohle Fels mağarasının duvarına oyulmuş olup. 7.8 inç uzunluğundadır.
Fallus tipik olarak doğurganlığı veya gücü sembolize eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN

 

XIRABREŞK
(''Göbekli Tepe'')

 

NEWALÊ ÇORÊ

CEME HALLAN

 

 

GIRÊ FILLA

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum