HESKÎF HESENKEF
'Hasankeyf'

City of Limestone

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

- An important prehistoric site in the search of the human history and heritage at the Tigris steep valleys
which became destroyed by the Islamist Turkish State by drowning in the water for a dam construction.

The invader islamo-fascist Turks destroyed the nature and Kurdish history and heritage.
Hasankeyf with its 12 thousand years old history is the common cultural heritage of mankind whichpassed for nothing now

 

İşgalci, İslamo-Faşist türk ırk ve TeCavüz Devleti Türkiye'nin Kürd Tarihini yeni barajlar kurarak sular altında bırakmak istemesi tesadüfi bir şey değidlir. Bereket versin ki Girê Navokê ''Göbekli Tepe' bir tepenin üstündedir, yoksa şimdi orayı da sular altında bırakmıştı işgalci türkler. Karahan Tepe'nin Göbekli Tepe'den de daha eski bir yerleşim merkezi olduğu yeni anlaşıldı. Bu bakımdan arkeolog maskesi altında çalışan türk istihbaratı'nın tahrifat çalışmalarına iyi dikkat etmek lazımdır. Bunlar bütün tarihi inceleme ve kazı yerlerinde çıkan tarihi eserleri köleci asurlulara, araplara ve hatta daha dün Ortadoğu"da peydah olmuş olan kendileriyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. İşgalci, İslamo-Faşist türk ırk ve TeCavüz Devleti Türkiye'nin Kürd Tarihini yeni barajlar kurarak sular altında bırakmak istemesi tesadüfi bir şey değidlir. Bereket versin ki Girê Navokê ''Göbekli Tepe' bir tepenin üstündedir, yoksa şimdi orayı da sular altında bırakmıştı işgalci türkler. Karahan Tepe'nin Göbekli Tepe'den de daha eski bir yerleşim merkezi olduğu yeni anlaşıldı. Bu bakımdan arkeolog maskesi altında çalışan türk istihbaratı'nın tahrifat çalışmalarına iyi dikkat etmek lazımdır. Bunlar bütün tarihi inceleme ve kazı yerlerinde çıkan tarihi eserleri köleci asurlulara, araplara ve hatta daha dün Ortadoğu"da peydah olmuş olan kendileriyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Örneğin Dr İsmail Beşikçi'nin dediği gibi, "Kürdistan'da arkeolojik kazılar neticesinde ortaya çıkan tarihi eserleri, binlerce yıdlır Kürdistan'da yaşayan kürdlere ait olan bu tarihi eserleri bile, kürdlere değil ama, ya asurlara, ya ermenilere, ya araplara, ya acemlere (farslara) ve hatta bölgeye daha dün gelmiş türklere bile ilişkilendirirler".

Newalê Çorê ve Heskîf gibi Kürdistan'ın tarihi site alanlarında binlerce yıllık kadim kürd tarih'nin ortaya çıkmasıyla kürd halkının ulusal bilincinin oluşup pekişmesini istemiyorlar pek tabii çünkü efsane dahi olmayan ergenekon gibi tamanen hayal mahsülü olan yalanlara dayalı kendi tarih ve ve yapma kültürülerini, işgal edip kendilerinin yapmak istedikleri Kürdistan inkarına ve kürd tarihini gizleme ve tahrif etmeye yönlediren asıl amaç kürdlerin ülkesi Kürdistan'ı kendine vatan yapmaya çalışmalarıdır. Ama başkalarının ülkesi hiçbir zaman adama ülke/yar olmaz. Adı üstünde Kürdistan yani KÜRDLERİN ÜLKESİ.. Ama bunların Kürdistan'ı işgal etmelerinin ana sebebi vatansızlıktır. Tamamen hayale dayalı bir ulusturlar. Tarihte mevcut olmamış bir kavimdirler. Kendi dilinde vatan kelimesi bile mevcut değildir. Yurt kelimesi çadır demektir. Hunlar, moğollar elbette ki hiçbir zaman türk olmadılar ve türk değiller. Türklerin osmanlının devamı olduğu iddia edilir ama osmanlı türk değildi ki. Hatırlayın birçok kavimden mütşekkil osmanlılar türklere ne diyordu: 'etrak-ı bi idrak' yani izansız türkler.. Osmanlı bünyesinde, sadece hayali türklük iddiası peşinde koşan bazı ucube fikirli ve sonradan siyasi olarak örgütlenip kendilerine ittihatçı diyen ırkçı ve gerici bir güruh vardı ki bunlar daha sonra ingiliz emperyalizminin uşaklığına girerek adı bile alman emperyalistlerince türetilen 'Turkei' adında uşak bir devlet kurdular. Emperyalizmin has uşağı işgalci ve soykırımcı bir devlet... Kürdlerin neden bu güruhun elinin altında kalması talihsiz meselesi de başka önemli bir konudur. Kısacası eğer türk işgalciler müslüman olmasaydı asla kürdlerin vatanını ele geçiremezlerdi. İslamı kullanarak kürdlere çelme taktılar. İslamı (dini) hala da kürdlerin ulusallaşmasına karşı kullanmaktadırlar.

Turkey smothered in waters the world's oldest settlement with 12,000 years of history

Dikkat ederseniz kürd millî bilncinin oluşmasının önünü almak için kürd tarihini yok etmek amacıyla
işgalci türk devleti bu alanı da Newala Çorê (Çayönü) ve diğer çay önü kültürü olan kürd tarihi sitelerini 1960'lardan bu yana
baraj projeleri uygulayarak sular altında bırakarak yok ediyor.

 

 

 

 

 

ASIL AMAÇ !!

 BARAJLAR POLİTİKASININ İLK VE BAŞ HEDEFİ KÜRD TARİHİNİ (Neolitik Dönem Tarihini) GÖMMEKTİ: Yani kürd ulusal bilinc'nin oluşmasında temel rol oynayan kürd tarihini yok ederek kürdlerin ulusal bilinçlenmesinin önünü almak.

Sonra da Kürdistan'ı kendisinin yapabilmek !!!

İlinci amaçta kürdleri suni tabiat faciaları yoluyla telef edip bitirmek. Bu muazzam işgalci, ırkçı-faşist projeyle tabiatın dengesini bozan türk devleti, suların yığıldığı bölgede tabii kütle ve ağırlık dengesinin değişmesi ve bozulması neticesinde fay çatlaklığını ve hatta fay kırılmasını sağlamak için bu projede ısrar etti. İstediği şekilde ve tam yıkamadığı Kürdistan'ı, istediği şekilde ve tam katledemediği kürd halkını bu şekilde suni olarak yaratılan bir doğal afetle tam katletmeyi planlıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

The ancient city Hesankef on the historical river Tigris which has it's roots in 10 thousand years old civilisation will be drown by giant water dam.
One of the oldest cultural haritage of the ancient civilisations in
Ancient Kurdistan (upper Mesopotamia) on Tigris River

 

MEDENİYETLERİN ANASI KADİM KÜRDİSTAN ŞEHRİMİZİN EN İLK ADI HESANKEF KÜRDÇE'DİR
Hesan: Bileme taşı
Kef:Köpük
HESANKEF: ‘Köpüklü taş,


Hasankeyf, Kürtçe hesan ‘bileme taşı’ ile kef ‘köpük’ sözcüklerinin bileşiminden oluşup, ‘Köpüklü taş, kaya’ anlamındadır.
Hasankeyf’in jeolojik yapısı bunun en bariz ispatıdır.

Eski çağlardan kalma Kürdistan’daki tarihi yerlerin isimleri hakkında tam bir spekülasyon hakimdir. “Filan isimin kökeni hangi dildendir” diye sorulduğuda,
hemen hemen soracağımız herkesten “ciyê fileha ye” yani gayri müslümlere aittir gibi ezbere cevaplar alırız. Tabi, onu söyleyen Kürtler,
kendi atalarının da bir zamanlar gayri müslüm olduklarını düşünmezler. Sözkonusu soru dil ile ilgiliyse hemen
Arapça, Ermenice, Süryanice, Frasça veya Türkçe olduğuna dair cevaplar alırız.


Ali Husein Kerim

 

 The Zik-Zak Stairs
that the ancient cave inhabitants who lived on the cliff used to bring up water from the river

“Hasankeyf, canlı bir medeniyet merkezidir. Kuzeye doğru gittikçe kürdlerle karşılaştık.
Kürtler dağlarda yaşayan bir kavimdir. Bunların dilleri komşularından farklıdır.”

Josaphat Barbaro (1413–1494)

 

 

 

 IRKÇI-İŞGALCİ TÜRKLÜK DEVLETİ KÜRDİSTAN’DA MEDENİYETİN BÜTÜN İZLERİNİ YOK EDİYOR.
Irkçı-işgalci türklük devleti bütün insanlığın ortak mirası olan Hasankeyf'teki KÜRD MEDENİYETİ'ni işte böyle yavaş yavaş yıktı

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDENİYET YIKICILARI İŞGALCİ BARBAR İSLAMİST TÜRKLER!

Adım, Hasankeyf. 12000 yaşındayım.

 


Henüz Asurlular yokken, Urartular yokken, Mısırlılar, Sümerler, Akadlar, Babilliler, bunların hiçbiri yokken ben vardım.

Daha İbrahim doğmamışken, Zerdüşt doğmamışken, Yunus, Musa, İsa doğmamışken, ben vardım.
Avesta yokken, Tevrât yokken, İncil ve Kur’ân yokken, ben vardım.

Gördükleriniz içinde benden daha eski olan tek şey, beni beslemek ve doyurmak için yaratılan Dicle Nehri’nin şiir gibi akan sularıdır.
Mezopotamya dediğiniz ne ki, torunum yaşında sayılır.

Avesta, benim serin gölgemin altında yazıldı. Ben ilham kaynağı olmasaydım, nasıl edebilirdi Zerdüşt onca güzel sözü?

Ahura Mazda’nın ilahî buyruğuydu: Bana hiç zarar vermedi Bilge Zerdüşt. Bir çakıl taşıma bile zarar vermedi. Ahura Mazda yasaklamıştı. İlk, beni sevmeyi öğretmişti.

"Hasankeyf’i inciten Hüda’yı incitmiş olur. Hasankeyf’in kıymetini bilen, Hüda’ya yakın olandır. O halde Hasankeyf’i koruyun, Dicle’nin sularını kirletmeyin.” Buydu ilk âyetleri Avesta’nın.

İbrahim doğduğunda, adını ben koymuştum. “Bra-him”, yani “mağaranın kardeşi”. Ebesi oluyorum. Kardeşi Harran’ın da aynı şekilde.

Abraham ve Harran, bu iki kardeşi ben büyüttüm, temel eğitimlerini ben verdim. Onlara Tanrı’yı anlattım. Tanrı’nın bana öğrettiklerini ben de onlara öğrettim.

Makedonya Kralı Büyük İskender’e seferinde ben yol gösterdim. Selahaddîn Eyyubî’ye Kudüs’ün yolunu ben açtım. Kerimxan Zend’i taaa Afganistan’lara ben sürdüm. Ahmed-i Xanî’ye, Fakih-i Teyran’a o şiirleri ben yazdırdım. Benim suyumdan içmeseydi hiç o kadar güzel olur muydu Adiabane Kraliçesi Helena?

12 bin yıllık hayatım türkün barbarlığınız yüzünden sona erdi.

ARİF K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hasankeyf'i Kürd hükümdarlar kurmuştur.
Güzel üzümü, dağ koyunu, dağ keçisi ve yaban kedisi vardır. Nusaybin livasının 40 bin bostanı vardır. Beyaz gülü ile meşhurdur asla kırmızı çıkmaz.”

Osmanlı bilim insanı Katip Çelebi (1609- 1657)

 

 

HASANKEYF/HESKİF ADININ KÖKENİ

BİR EZBERİ DAHA BOZMAK


Ali Husein Kerim


Geçenlerde dil konuları ile ilgilenen bir tanıdığa, “Hocam, Hasankeyf/Heskîf ismi hangi dildendir, bana bunun kökeni hakkında bilgi verirmisiniz?” diye sordum.

Anlaşıldığı kadarıyla, O da, daha önceleri belli kallıpları ezberlediği için, hiç düşünmeden, “Efendim, Kaya Hisarı anlamına gelen Hisin Kafa’dan kalma Arapça bir isimdir. Hatta Süryanice Hesna Kepha isminden Hasankeyf olduğu söyleniyor. Çünkü Kepha sözcüğü Süryanicede taş anlamına gelen kifo sözcüğünün farklı bir telafuzudur.”

Biraz düşündüm ve bunun pek te öyle Arapça veya Süryanice sözcükler olmayacağına kanaat getirdim ve araştırmaya başladım.

Çünkü eski çağlardan kalma Kürdistan’daki tarihi yerlerin isimleri hakkında tam bir spekülasyon hakimdir. “Filan isimin kökeni hangi dildendir” diye sorulduğuda, hemen hemen soracağımız herkesten “ciyê fileha ye” yani gayri müslümlere aittir gibi ezbere cevaplar alırız. Tabi, onu söyleyen Kürtler, kendi atalarının da bir zamanlar gayri müslüm olduklarını düşünmezler. Sözkonusu soru dil ile ilgiliyse hemen Arapça, Ermenice, Süryanice, Frasça veya Türkçe olduğuna dair cevaplar alırız.

Yukarda sıralanan dillerden daha eski olan Kürtçe her nedense kimsenin aklına gelmez. Tabi bu potansiyel inkarcı zihniyetin altında Kürtlerin tarih hafızasının silinmeye çalışıldığı, hatta bu vahim meşaketin önemli oranda başarıldığı biliniyor.

Konuya iyice açıklık getirmek için sözkonusu dillerdeki “taş”, “kaya” ve “kale” isimlerini ortaya çıkışından günümüze kadar sistematik olarak belirtmekte yarar vardır.

 

Semitik dillerde “taş” anlamına gelen sözcükler:

 ProtoSamice
 Aramice  Ugaritçe  Arapça  Habeşçe  Akadca
 *?abn
 ‘taş’
 ?eben
 ‘taş’
 ?abna?
  ‘taş’
  abn
 ‘taş’
 ?abn
  ‘taş’
 bbnu
  ‘taş’

 

Semitik dillerde kalker veya kireç/kireçtaşı anlamındaki sözcükler:

 

 ProtoSamice
 İbranice  Aramice  Ugaritçe  Arapça  Habeşçe
 *gir
 ‘kireç’
 gir
 ‘kireç’
 *gir ‘gira’
 'tebeşir, kalker
 
-
 ğir
 ‘alçı, kalker’
 gargar
 'kireç taşı'

 

Semitik dillerde çakıl taşı anlamına gelen sözcükler:

 

 ProtoSamice
 İbranice  Aramice  Ugaritçe  Arapça  Habeşçe  Akkadca
*?aş(s)
‘çakıl  taşı
 ?aşaş  ‘çakıl taşı’  ?şaşa2
 ‘çakıl taş
ı
 
 ‘çakıl taşı’

 ?aşan
 ‘çakıl'
  ?aşa 
 çakıl, kum
 ?işşu  çakıl vb

 
Süryanice taş, kaya ve kale anlamındaki sözcükler:

ab na: taş, kaya (batı Süryanicesi)
E’hek: kireç taşı, çimento bunun akkadcası ise qaşşu olarak
i: ' ?a: ra: kaya, nehir üstü bir taş
a' pad na: kale, hisar, bir sığınak, tehlike ya da sıkıntıdan korunma, bir sığınak, bir sığınma, kutsal alan; 2) bir kale, bir kale;
bi:t' mar da: kale, sığınak, sürekli korunak yeri
ha ha:r: müstahkem yer, etrafı duvarla çevrili 'his na: kale

Bütün bunların dışında yanlızca Kürdistan’daki Süryanilerce söylenen k?p? ‘taş’ sözcüğüde vardır ve kefe/kafa diye telafuz edilir. Ama bu sözcük hiçbir eski sami kökenli dillerde yoktur. Daha doğrusu bu sözcük Proto-Hint-Avrupaca ‘dikili taş, çakılı taş, kazık” anlamındaki *?eipo-, *?oipo- sözcüğünden kalma, Kürtçe’de kevir ‘taş’ sözcüğünden alınmalıdır. Anlaşıldığı kadarıyla, ?eipo sözcüğü Kürtçde önce keivo, kevio, keviro ve son olarak kevir olmuştur. Tabi bu temel sözcükten bazı yer ve topografik şekillenmelerinde adlarına öncülük etmiştir. Dikkat edilirse Süryanicedeki kipo, kefa vb. telafuzların eski Kürtçeden alındığı kolayca anlaşılmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması için Proto-Samiceden başlamak üzere “taş” anlamına gelen sözcükleri sıralamak yararlı olacaktır.

Yukarda sıralanan Sami kökenli kelimelerden anlaşıldığı gibi Hasankeyf/Heskîf ismi Hisni Kefa veya Hisni Kifo’dan elde edildiğine dair her hangi bir sorun yoktur. Çünkü karşımıza çıkan bir öngörüdür ve bilindiği gibi öngörülerin çoğu gerçeği yansıtmazlar. Bu yüzden sorunu bir de Kürtçede araştırmamız gerekir.

 

Kürtçe taş, kaya ve kale anlamındaki sözcükler:Kevir, ber: taş
Hesan: bileme taşı
Zinar, baxûr, teht: kaya
Lat: kaya kütlesi
Hesar: hisar
Kela, dez: kaleKürtçe’de Bazı taş çeşitleri:

Kevirê riste/ristimî: granit
Kevirê kefik: sünger taşı, yumuşak taş veya kaya
Sêlakî: kum taşı
Kevirê heste: çakmak taşı

Hasankeyf/Heskîf adının kökeni hakkında Paradigma I:


Hasankeyf, Kürtçe hesan ‘bileme taşı’1 ile kef ‘köpük’ sözcüklerinin bileşiminden oluşup, ‘Köpüklü taş, kaya’ anlamındadır. Hasankeyf’in jeolojik yapısı bunun en bariz ispatıdır.

“Hasankeyf’in üzerinde kurulu olduğu jeolojik birim, kaya ortamı gözenekli bir kayadan oluşmaktadır. Kolay kazılır özelliğe sahiptir. 12 bin yıllık antik kent Hasankeyf’in taşınması mümkün değildir. Hasankeyf’in sular altında kalması halinde ise; su düzeyi alçalıp yükseldiğinde; kayayı oluşturan karbonat kırıntıları ve çimentosu kolayca suda çözünecektir. Bu nedenle, Hasankeyf su altında kaldıktan sonra bir daha kurtulması olanaksızdır.”2

Şüphesiz bu yapısı ile doğal bir hisar veya korunma yeri olduğu tartışmasızdır. Mağara ve oyukların bir kısmı doğal olarak, diğer bir kısmı ise insanlar tarafından kazınmıştır. Çünkü orası Kürtçe adı kevirê kefik ‘köpük taşı’ olan büyük bir kaya Kütlesinden oluşmuştur. Modern Kürtçe’de Kevirê kefik, Proto-İranicede Hesan kefik ve Hesankef olarak söylendiği anlşılıyor. Hesan sözcüğünün etimolojik kökeni de şöyledir:

Sanskritçe pasana ‘taş’, Avesta dilinde asan ‘taş’3, Medce/Eski Persçe asanga ‘taş’, Khotanesçe sam- gga, Sogdianca sng, Partça asang, Bakterinaca asagge, Farsça seng, Ermenice k’ary, Gürcüce kva, Estonca kivi, Macarca ko, Kürtçe kevir, hesan4 ‘bileme taşı

_______________________________
1 Hesan sözcüğünü Kürtçe’de taşın eski adı olarakta değerlendirebiliriz.
2 Hasankeyf’i Yaşatalım Sempozyumu Sonuç Bildirgesi ( 18-19 Şubat 2006, Diyarbakır)
3 Geç Avesta asan·go.gauua- ‘taşlı elleriyle’
4 Hesan, yani bileme taşına Girit taşı veya yağ taşı da denir. Deniz canlılarının ölüp yığılması ve diğar kayaçlar arasında milyonlarca yıl boyunca sıkışması sonucu oluşmuş bir taştır. Belirli özelliklerden dolayı çok iyi bir bileyi taşı olmaktadır. Yapısında misroskopik boyutklardaki silika kristalleri sayesinde “fine grit” denilen yani en ince tanecikli

Avestik dildeki asan ‘taş’ sözcüğü Kürtçede hesan ‘bileme’ taşı olarak yer almış ve Proto-İranik bir sözcüktür. Bunun köklerinin Proto-Hint-Avrupaca olan *(s)toino-, ‘taş’ sözcüğüne dayandığı açıktır. En ilkel biçimi (h)astaino ve daha sonraları ise asan olmuştur. Dikkat edilirse Kürtçede kelimenin ilk biçimi hesan ‘bileme taşı’, heste ‘çakmak’ olarak yer almıştır. Heste ‘çakmak’ sözcüğü aslında çakmak taşı anlamında olup, çakmağın keşfedilmesiyle birlikte “çakmak” adı olmuştur.

Kürtçe kef ‘köpük’ sözcüğü ise Proto-Hint-Avrupaca *keu? ?p- : *ku? ep-, *ku? ?p-, *kuˆp-, ve bazen *keu? (e)p-, k(e)u? ep-5 ‘kaynama, köpürme, duman’ sözcüğünden kalmadır.6


Paradigma II:

Hurriceye göre Hasankeyf/Heskîf adı:

Hasankeyf ismi, Hurrice ?ašenni7 ‘değerli bir taş çeşidi’8 ile kab- ‘kutu’ sözcüklerinden oluşan bileşik bir isimdir ve Hasenikab/Hesenkav ‘köpük taşından Kutu’ anlamını verir.

Paradigma III:

Hasankeyf’in Kürtçe bir ismi de Heskîf’tir. Aslında bu sözcük tek başına bile her şeyi açıklıyor. Kürtçede heskif, kazıcı, oymaya, yontu parçalarını çekmeye yarayan alet; hestîv ‘spatula’, yani kazmaya yarayan bir alet; hesk ise ‘kepçe’ anlamındadır. Hem yerleşkenin hem de yapımda kullanılan aletlerin isimleri birebir denk düşüyor. Bütün bunlar tesadüf olabilirmi? Elbette hayır. Çünkü insanlar henüz metalleri kullanmadıkları Paleolitik Çağda herhangi bir yeri veya şeyi kazmak için çakmak taşıını kullanırlardı. Şu tesadüfe bakın ki Kürtçe çakmak taşına heste denilir.
Hasankeyf/Heskîf adıyla ilgili yukarda belirtilen her üç paradigma birbirlerini tamamlayan özelliktedirler. Böylece bir ezberi daha bozmuş olduk, Çünkü hem Hasankeyf, hem de Heskîf isimleri Kürtçedir. O ismi veren “fileler” yani gayri müslümler Kürtlerin atalarıdır.

 

_______________________________
bileyi taşlarına denk bir bileme sağlar. Arkansas taşı, Japon su taşı, Oregon taşı gibi yine benzer yapıda olan ve çıkarıldıkları bölgelerin adıyla anılan muadilleri de vardır. 5 J. Pokorny 596-97 6 Öyle anlaşılıyorki Türkçe “köpük” sözcüğünün kökeni de Hint-Avrupacadır. Muhtemelen eski çağlarda Khotanesçe veya Sogdianca’dan Türkçe ve Moğolcaya geçmiştir. 7 CAD H 139; AW 333 8 Köpük, sünger ve çakmak taşı çeşitleri kullanım için elverişli olduğu için, halen insanlar tarafından değerli olarak tanımlanmaktadır.

 

 

______________

Bibliografie:

Ali Husein Kerim, Hurriler, Khurritler, Kürtler, Enstituya Kurdi ji bo Lêkolîn û Zanîst, li Almanya, 2007.

Ali Husein Kerim, Kürtçe Etimolojik Sözlüğü Karşılaştırmalı, Enstituya Kurdi ji bo Lêkolîn û Zanîst, li Almanya, 2004.

Brinkman, J. A. 1988. Textual evidence for bronze in Babylonia in the early Iron Age,1000–539 bc. In Bronze working Centres of Western Asiac.1000–539 bc, ed.J. Curtis, 135–168. London: Kegan Paul.

Emmanuel Laroche,Revue hittite et asianique 15, s. 25, 26, 29, 1957.

Gelb, I. J., M.Civil, A. L.Oppenheim, and E. Reiner. 1956. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Chicago: Oriental Institute. The Comprehensive Aramaic Lexicon. http://cal1.cn.huc.edu/. CDA = Black, J., A. George, and J.N. Postgate. 2000.

A Concise Dictionary of Akkadian. Wiesbaden: Harrassowitz. CDG = Leslau, W. 1987.

Comparative Dictionary of Geez (Classical Ethiopic). Wiesbaden: Harrassowitz. Johnstone,T.M.1987. Mehri Lexicon. London:Schoolof OrientalandAfricanStudies. Moorey, P. R. S. 1994. Ancient Mesopotamian Materialsand Industries:The Archaeological Evidence. Oxford: Clarendon Press.

Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, vol. 1, Bern, Munich: A. Francke, 1959.

Lane, E.W. 1984 (1863–1893). An Arabic-English Lexicon. Cambridge: Islamic Texts SocietyTrust. AHw =von Soden,W.F.1956–1981. Akkadisches Handwörterbuch. Wiesbaden:Harrassowitz. Allaby,R. G., G. W. Peterson, D. A. Merriwether, and Y.-B. Fu. 2005.

Evidence of the domestication history of ?ax (Linumusitatissimum L.) from genetic diversity of the sad 2 locus.Theoretical and Applied Genetics112:58–65

Noam Agmon /Brill’s Annualof Afroasiatic Languages and Linguistics 2 (2010) 23–79 Weller, O., and G. Dumitroaia. 2005.

The earliest saltproduction in the world: Anearly Neolithic exploitation in Poiana Slatinei—Lunca, Romania. Antiquity 79, no. 306 (December 2005), http://antiquity.ac.uk/projgall/weller/index. html. Zaborski, A. 1991.

Biconsonantal roots and triconsonantal root variation in Semitic: Solutions and prospects. In Semitic Studies in Honor of Wolf Leslau, ed. A.S. Kaye, 1675–1703. Wiesbaden: Harrassowitz. Zanned, L. 2005.

Root formation and polysemic organization in Arabic lexicon: A probabilistic model. In Perspectives on Arabic Linguistics XVII–XVIII, ed. M.T. Alhawary and E. Benmamoun,85– 116.Amsterdam:JohnBenjamins. vanZeist,W.,andJ.A.H.Bakker-Heeres. 1975.

Evidence for linseed cultivation before 6000 bc. Journal of Archaeological Science 2:215–219. Zohar, M. 1992.

Pastoralism and the spread of the Semitic languages. In Pastoralism in the Levant: Archaeological Material in Anthropological Perspectives, ed. O. Bar-Yosefand A. Khazanov,165– 180.Madison: Prehistory Press.

Kaynak: Dîroka Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasankeyf İşgalci islamo-faşist türk devleti tarafından tahrip edilmeden önce civil civil hayat kokuyordu.
Sonra Hasankeyf'in sular altında bırakılmasının asıl nedeni önemli: Kürd Tarihini tahrip ederek Kürdistan'ı vatansız göçmen türklerin yapabilmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ten thousand years civilisation is being destroyed by Islamo-Fascist Turkey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancient time Kurdish house

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heskif fiords on Tigris... FOTO: Mîkael FRÖLUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdlerin toprakları üzerinde, neolitik dönemden çok öncelerine ait olan, yani 10 bin yıldan çok eski bir tarihi olan ve bir insanlık ortak mirası olan Haskif tarihi yerleşim birimi özellikle yıkılmak isteniyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roşan Lezgîn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bermayên Heskfîfê piştî wêrankirina dewleta tirk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husnkef at 1880:ies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xemla li nav çaviya şikefteke li Heskîfê, Wêne Mikael Frölund, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipik bir Hasankeyf aile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pira Heskîfê - Duh û î roj..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Masûm Suer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nesrîn Rojkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heskîf'i sulara boğan işgalci devlet projesi: ILISU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirinccioglu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşar Karadoğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASANKEYF KURDISTAN 1867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkçı-işgalci türklük devleti bütün insanlığın ortak mirası olan KÜRD MEDENİYETİ'ni işte böyle yavaş yavaş yıkıyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heskîfa kurda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turks move the Islamic historical remains with the help of Western technical aids, then let the entire Kurdish area be drenched in waters where humanity's first place of residence exists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkish Islamist invader authorities demolish 12,000-year-old village Hasankeyf

 

In early November, Turkish authorities told the people living in the village of Hasankeyf that it was time to leave. Despite years of protests by residents and activists, the small village on the banks of the Tigris River will soon be under water as part of a controversial dam project. Authorities have started to move some historic monuments, and have already destroyed others. The historic market, for example, just fell to demolition crews, to the dismay of our Observer.  

Hasankeyf is a village located in Northern Kurdistan, the part of Kurdistan occupied by Turkey. Most of its current residents are Kurdish. Once a stop on the old Silk Road, the village has seen has seen the rise and fall of numerous civilizations during its 12,000-year history. However, its own demise is near. The village will soon be flooded by waters from the Turkish Ilisu Dam, located 60 kilometres downstream. Construction on the dam is finished and it has already started to hold water. It is set to begin producing electricity in February 2020

It is important to mention that Turkey, which ockupied Kurdistan and conducts forced assimilation of Kurdistan's population to Turkishness and Islamization, uses Kurdistan's geography as its backyard, since Kurdistan is Turkey's colony. Kurdistan's natural resources are sucked out, all environmentally harmful industrial projects are installed in Kurdistan. However, the products from these installation do not benefit the Kurdish population. Almost all products from these installations go to the Turkish people.

 

 

 

Islamist Turkey Demolishes 12,000-Years-Old Human Heritage
In Antique Heskif (Hesenkef) Town

Demolotion of historical caves in antique town of Hasankeyf by Turkey by using explosives has drew ire from people from all walks of life. The Initiative to Keep Hasankeyf Alive has stated that cave-filling and bringing down of rocks ‘constituting danger’ is underway in the valleys on two sides of the castle.

It was reported by Turkish officials that as many as 210 caves will be filled, several other caves in canyons and valleys will also get flooded. Nearly 6 thousand caves around Hasankeyf are known as one of the first sites of human settlement. Civilized life in the town of Hasankeyf dates back to 8th century B.C. and the drawings inside the caves scattered around the town shed light on different periods, cultures and architectures of humanity.

The Initiative to Keep Hasankeyf Alive has also pointed out that the antique harbor to be built with concrete through an isolation of the natural history will not enliven tourism, but will only obliterate a history of thousands of years of human life with a project that is neither scientific nor abiding any laws for the protection of historical sights.

With its history and nature, Hasankeyf fulfills 9 of the 10 UNESCO criteria to be protected as human heritage. Sitting on the banks of the River Tigris, the antique town is one of the most important architectural and archaeological sites of the world, boasting a rich biodiversity and 12,000 years of human history.

A small town with a great heritage, Hasankeyf already attracts about 500.000 visitors each year, a number expected to rise. Given its historical, architectural and economic significance for the region, public opinion supports its preservation.

The urgent threat to Hasankeyf is posed by the Ilısu dam hydroelectric power project which, if implemented as planned, would submerge the site under 65 meters of water by 2018. Ilısu Dam, which is under construction would create, if completed and implemented as planned, a social, cultural and ecological disaster in the region, impacting not only Turkey but the Tigris basin in Iran and Iraq as well.

The local population and Turkish as well as international environmental and human rights groups vehemently reject the project, which will lead to serious human rights violations. To make way for the dam, a small number of ancient monuments will be relocated outside the planned dam reservoir close to new settlement called “New-Hasankeyf.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASA: TURKEY DESTROYS THE NATURE

 

NASA, Ilısu Barajı suları altında bırakılan 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'in uydu fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafla birlikte yayımlanan makalede, Ilısu Barajı'nın yaratacağı etkiye dikkat çekildi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve enerji bağımsızlığının desteklenmesine yardımcı olmak için barajın tasarlandığının savunulduğu makalede, "Ama bunun bir bedeli de olacak" denildi. Barajın yıkıcı etkilerine vurgu yapılan makalede, barajın 190 kilometrekarelik (74 mil kare) bir alanı kapsadığı hatırlatıldı. Barajın tam kapasite dolmasıyla birlikte Hasankeyf'i neredeyse tamamen suya batıracağı ve 70 binden fazla insanı yerinden edeceği kaydedildi. Makalede, barajla birlikte Suriye ve Irak'a su arzının da azalacağı ifad etti.

YIKIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Paylaşımda, ayrıca 22 Şubat 2019 ile 12 Mart 2020 tarihlerine ait iki ayrı uydu fotoğrafının birleştirilmesiyle Hasankeyf'te yaşanan yıkıma dikkati çekildi. Yıkımın fotoğrafının altında ise şu ifadelere yer verildi:

"Barajın arkasındaki su seviyeleri günde yaklaşık 15 santimetre (6 inç) oranında artıyordu. Rezervuar sadece yaklaşık dörtte bir doludur ve önümüzdeki aylarda 50 metre daha (160 feet) daha yükselmesi beklenmektedir. Bu yakınlardaki binlerce mağarayı ve daha önce Romalılar, Moğollar ve Selçuklular tarafından işgal edilen Hasankeyf kalesinin neredeyse tamamını su altında bırakmaya yetecek kadar."

16-03-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasankeyf - A 12-thousand years old site is being destroyed by the Islamist Turkish state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasankeyf - A 12-thousand years old site is now destroyed by the Islamist Turkish state

 

 

 

 

Hasankeyf - A 12-thousand years old site is now destroyed by the Islamist Turkish state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All arkeological sites of Northern Kurdistan is particularly affected by a violently negative degree, because the Turkish regime uses water resources to destabilize the entire region by regulating (destroying) the rivers, e.g. Euphrates and Tigris, natural courses, build huge dams and hydroelectric power stations. This means the forced displacement of thousands of Kurds, the destruction of all lush fields and orchards belonging to Kurds, the drastic lowering of the groundwater which is essential for the existence of the Kurds, the destruction of irreplaceable cultural values, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The first village ever in the history covered close to the hıstorical city Amida - Agusta

 

 

 

 

 

SUPPORT HASANKEYF!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HESENKÊF - Wîkîpedia

KURDISTAN'S CAVES


SHANÎDAR

HESÛNA

DARA

HÎLAR

 

 

 

 

HESKÎF

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum