GIRÊ KORTIK - KORTIK TEPE

DEN EUROPEISKA KULTURENS RÖTTER ÄR I ÖSTER OM GREKLAND i Girê Kortik/ Kortik Tepe i HISTORISKA KURDISTAN

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 


 


År 2003 började Dr Klaus Schmidt från det Tyska arkeologiska institutet med sina arkeologiska utgrävningar i den historiska kurdiska staden Urfa - Urha där en stor stenblock hade upptäckts när en kurdisk bonde plöjde sin mark. Det visade sig att det var en av de tiotals T-formade megaliterna som hade rests för cirka 13 000 år sedan som finns i den kurdiska byn Khirabreshk, fast det gavs platsen det turkiska namnet Göbekli tepe.

Nu när en av de äldsta boplatserna i mänskligheten historia Hasankeyf (kurdiska: Heskîf) ska dränkas under vatten, upptäckte man en stenkast därifrån en ny historisk plats vid namn Girê Kortik som på turkiska döptes till Kortik Tepe. İslamo-fascistiska turkar kommer att dränka denna historiska boplatsen med vatten för att skapa en jättelik vattendamm i den historiska Hasankeyf området. Man har redan brörjat spränga Hasankeyf med dynamit.

Vad innebär detta? Detta innebär att man hinner tyvärr inte ingående studera och utforska denna för mänskligheten mycket viktiga boplats som dessutom tros vara den hittills kända äldsta boplatsen! Den har en lång historia som 12 500 år.

Från finnmaskig vävkonst till tillverkning av fiskekrok som är likt den ultra moderna dagens krokar, från tillverkning av verktyg till hussbyggekunnande, från kirurgiska instrument till institutionalisering av religionen. Det socialt organiserade livet här har börjat 10 450 år sedan f Kr. Dessa första socialt organiserade människor byggde hus och blev bofasta innan de lärde sig odlingskonsten. På detta sätt är detta fynd historieomdanande. Hittills har man trott att människan gick över det bofasta sociala livet efter hon började odla växter och tämjde djur. Med denna fynd och med det fyndet man gjorde 2003 i Urfa - Urfa kulkastades denna hypotes.

I den nystartade arkeologiska utgrävningen i Girê Kortik har man hittills lyckats gräva ut 12 tusen utställningsbara kulturhistoiska objekt av cirka 20 000 totalt. Det innebär att det måste finnas ännu flera object att gräva fram i hela det området eftersom den förhistorksa byn Girê Kortik kan inte bestå av några få enstaka hus.

UNESCO och hela världsamfundet måste stoppa detislamistiska Turkiet från att det förstör alla våras gemensamma kulturarv på detta sätt.

Ett annat problem är att tillskrivningen av dessa hittade objekten i utgrävningsplatserna. Både turkar och vissa obelästa och oinformerade skribenter i Väst brukar tillskriva dessa historiska fynd till ett visst folk på grund av politiska och religiösa orsaker. Trots att det finns dokumenterade historiska källor som visar att kurderna har bott i Kurdistan åtminstånde sedan 4000 år, allt man gräver upp tillskrivs till antingen till araberna, armenierna eller assyrierna. Ingenting till kurderna!? Man brukar tillskriva allt man har hittat i området till och med till turkarna som är mycket ny i området jämfört med urbefolkningen kurderna i området. I en av utgrävningarna som gjordes tidigare hittade man en tanduri ugn som tillskrevs till turkarna!

Dessa så kallade arkeologer och forskare är ytterst politisk vinklade eller obelästa personer som inte vet att i de forna tiderna dessa objekten härstammar ifrån fanns inte politiska nationer som idag.

En annan intressant bakgrund i detta sammanhang är att det är just detta området som utgör den europeiska kulturens och civilisationens grunder. Detta har bevisats genom vetenskapliga studier och de arkeologiska utgrävningarna som har gjorts i området. Den eurpeiska civilisationens rötter sägs att det härstammar från gamla Grekland och faktum är att det gamla Greklands kultur och civilisation och till och med det gala grekiskan härstaffamr från antikens dessa områden. Grekland bestårju inte ju inte enbart av det Grekland med dagens politiska gränser, utan Grekland innefattar Atantolia som är ett grekiskt ord och som betydder "öster om landet" eller "landets öster". Det är ju det som är den väsentliga delen av det historiska Grekland.

Fram tills turkarna ockuperade Greklands (det bysantinska) antika huvudstad Constantinopel 1453 brukade de europeiska lärda hävda att "den europeiska kulturens och civilisationens rötter finns hos luvierna i antikens Anatolia". Men efter 1453 då turkarna ockuperade Constantinopel ville de europeiska lärda inte gärna nämna att deras kultur och civilisation härstammar från Anatolien som var under de "barbariska muslimska turkarnas ockupation". Utan man sa att det var den antika Grekland som utgjorde grunden för den europeiska kulturen och civilisationen.

18.08.2017

Goran Candan

 

 

 

ASIL AMAÇ !!

 BARAJLAR POLİTİKASININ İLK VE BAŞ HEDEFİ KÜRD TARİHİNİ (Kürd Neolitik Dönem Tarihini) GÖMMEKTİ: Yani kürd ulusal bilinci'nin oluşmasında temel rol oynayan kürd tarihini yok ederek kürdlerin ulusal bilinçlenmesinin önünü almak.

Sonra da Kürdistan'ı kendisinin yapabilmek !!!

İlinci amaçta kürdleri suni tabiat faciaları yoluyla telef edip bitirmek. Bu muazzam işgalci, ırkçı-faşist projeyle tabiatın dengesini bozan türk devleti, suların yığıldığı bölgede tabii kütle ve ağırlık dengesinin değişmesi ve bozulması neticesinde fay çatlaklığını ve hatta fay kırılmasını sağlamak için bu projede ısrar etti. İstediği şekilde ve tam yıkamadığı Kürdistan'ı, istediği şekilde ve tam katledemediği kürd halkını bu şekilde suni olarak yaratılan bir doğal afetle tam katletmeyi planlıyor.

 

 

 

 

 

Botan vadisi baraj suları altında bıraklılıyor

 

 

 

Den första boplatsen någonsin vid Tigris stranden i alldeles närheten av den historiska staden Amida - Agusta

 

M.Ö 12,500 y ılına dayanan tarihi ile Körtik Tepe Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Körtik Tepe'de yürütülen kazılarda, yaklaşık 17 yılda 30 bini aşkın eser gün yüzüne çıkarıldı.
Körtik Tepe'de kazılarda, insanlığın tarımsal üretimden önce de yerleşik düzene geçtiği yer. 12 bin 500 yıl öncesinde dokuma yapımında kullanılan kemik iğne bulundu.
Kazılarda bulunan diğer eşyalar üzerinde, dokumanın incesinden kalınına varıncaya kadar tüm evrelerini gösteren desen izleri ortaya çıkarıldı. Bu ürünlerin analizi sonucunda, 10 ayrı dokuma örneği belirlendi. Ayrıca kazılarda balık avlamada kullanılan, modern olanlarına benzeyen kemikten oltalar, taş aletler, baltalar ve üzerinde dinsel inanışları simgeleyen figürlerin yer aldığı eşyalar bulundu. Orta Doğu'nun en önemli yerleşim merkezlerinden biri. Yerleşik düzene geçiş olarak nitelendirilen döneme ilişkin birçok bilinmezlere yeni yaklaşımlar getiren bulgular, burada ortaya çıkarıldı.

Körtik Tepe, bulgularıyla bilinmeyen birçok konuya açıklık getirerek arkeolojide çığır açan Körtik Tepe'nin tarihi yapılan kazılarda 12 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Göbekli Tepe'den 1000 yıl önce yaşamın olduğu ve insanların gerek dini inançları, gerekse sanat anlayışlarının çok üst düzeyde olduğu tespit edilen Körtik Tepe, tüm bilinmezlikleriyle birlikte, bu yıl su tutulmaya başlanan Ilısu Barajı'nın tamamen dolması ile birlikte birkaç yıl içinde sulara gömülecek..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDISTANS
FÖRHISTORISKA PLATSER & RUNER

 

 

HISTORISKA KURDISTAN - Civilisationens grogrund


DET INDOEUROPEISKA SPRÅKET PRATADES FÖR FÖRSTA GÅNGEN
AV DE FÖRSTA BÖNDERNA I ÖSTER OM KAPADOKIA VID TIGRIS FLODEN - Nature, Autumn 2003

 

 

OBJECTS OF HISTORICAL KURDISTAN

 

 

KURDISTAN - Civilisationens grogrund

 

NEWALÊ ÇORÊ

KARAHAN TEPE

CEME HALLAN

KORTIK TEPE

 

GIRÊ FILLA

CAKMAK TEPE

 

GIRÊ MIRAZAN/NAVOKÊ

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum