ZERDEŞTÎ
Kurdên Zerdeştî
Zaroastranizm

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

 

"Zoroaster is from the Medians. The Avesta was written in the med language."
Ancient Historian Gaius Plinius Secundus (A.D. 79)

"Zerdüşt medlerden gelmektedir. Avesta, med dilinde yazıldı."
Antik Tarihçi Gaius Plinius Secundus (M. S 79)

Prophet Zoroaster is of Median origin, not Persian.
He belongs to the Magi tribe of the Medes.

Zerdüşt Peygamber pers değil, Med kökenlidir. Medlerin Magi aşiretine mensuptur.

 

2000 yıllık hewramani kürdçe'siyle yazılmış parşömen Avesta bulundu.

2000 sene önce, kürdçe'den başka diğer kaç dilin yazılmış bir kitabı vardı?
-- Hiçbir dilin yazılmış bir kitabı yoktu. Ahd-i Atik (Tevrat) bile yazılmamış hala ve sadece ceylan derileri üzerinde yazılmış birkaç fragmanlardan ibaretti o zaman. Bilindiği gibi İncil de ancak MS 300 yılında, İsa'nın dört ayrı aziz havarileri (apostel) tarafından kaleme alınıyor.
Şimdi kimlerin kitabı vardı ve kimler kitapsızdı çok iyi görsünler o zaman.

 

Kitêbeke Kurdî ya du hezar salî li Kurdistanê hate dîtin. Li gor pêgeha Sûnwarên Kurdistanê ew kitêb 20 rûpel e û Gatayên Zerdestî bi zimanê Hewramî (Ahuramanî) bi zimanê Avêstayî ya Kevin (bi pîtên aramî) li ser çermê xezalê hatiye nivîsîn û li gor lêkolînan dîroka wê vedigere du hezar sal berî niha.

15.02.2014 -Pirtûk ji aliyê malbateke hejar ya Rojhilatê Kurdistanê li navçeya Hewramanê hatiye dîtin û ji ber ku nexwestiye pirtûk bikeve destê hikûmeta Îranê, xwediyê wê pirtûkê dibe welatê Brîtanya û ji ber rewsa hejarî û jiyana penaberiyê xwestiye pirtûkê bifrose, lê bi hewla çend Kurdan posman dibe.

Di beseke malpera Sûnwarên Kurdistanê de wiha tê gotin: ’’ Em ji rayedar û berpirsên Herêma Kurdistanê dixwazîn ku ji bo vegerandina pirtûkê bo Kurdistanê hevkariya me bikin, ji ber ku li gor yasayan dikarin ji bo kirîna pirtûkê pereyan veqetînin.’

 

 

***

 

 

 

 

A Zoroastrian Yasna manuscript of the Avesta

 

 

 

Peyamber Zerdeşt

Birrekî ji kurdan zerdeştî bûn.
Birrê MEZIN ê kurdan şemsî-mîtrayî bûn.
Baweriya
şemsî-mîtrayî ji zerdeştî pir kevintir e

Peyxember Zerdeşt, zerdeştiyê ji dînê şemsî-mîtrayî ava kiriye.
Di şemsî-mîtrayî de tenê ronahî (başî, rindî û qencî) heye. Li gor şemsî-mîtrayî gava ronahî hebe, tarîtî tune.
Lê peyxember Zerdeşt gotiye: li hevber ronahiyê, başî, rindî û qenciyê tarîtî (xirabî, nexweşî reşayî) heye (dualîzm).

Şemsî-Mîtrayî, êzdîtî, yarsanî-kakeîtî, ehlî heq (elewîtî) ji kokekê/binyadekê tên. Ev kok û binyad koka şemsî-mîtrayî ye. Lêbelê parsekên (sualkerên) fars (ecem), wek her bîr û bawerî û jiyana kurdewariya kurdan bi riya bo xwe wergirtinê anku diziyê peyxember Zerdeşt û ola Zerdeştiyê bi xwe ve girêdane. Parsekên (sualkerên) fars (ecem), her tiştê ku ji xelkên din dibihîsin kopî (copy) dikin û ji nû vedibêjin (teorîze dikin) û li ser navê xwe belave dikin. Aha peyxamber Zerdeşt û zerdeştî jî bi vê riya qelp bûye 'a farsan'.
Mitra peyveke kurdî ye û ji Mîhr/mîr > xor anku hetav/tav, şems tê. Mîtraîzm bi gotineke din perestiniya hetavî ye.

 


İlk ekin ekmekten dolayı fazla ürün elde etmiş olmaktan kaynaklanan nüfus artışları ve dolayısıyla kürd kavimlerii bütün Yakın Doğu ve Ön Asyaya yayıldılar. Zagros ve Mezopotamya'dan doğuda Afghanistan ve Hindistan'a, Batı'da Girit Adası ve Yunanistan'a kadar yayıldılar. Kuzey'de Kafkasya'dan Güney'de ta Bağdat'a kadar büyük bir coğrafyayı işgal ettiler.

Zerdüşt (Avestan: Zaradustra) Yakın Doğulu bir kürd peygamberdir. Zerdüştlük felsefesinin ve dininin kurucusudur. Öğretileri ve dini Orta Asya'dan anavatanına kadar geniş alanlara yayılmıştır. Babasının adı "Borozhazio" ve annesinin adı "Dogdma", her ikisi de "Spitama" kabilesinden. Zerduüşti inanışına göre tarla sürerken iki hayalet ona göründü ve ona bir dal verdi. Kutsal homa bitkisinden karısına sunmasını emretti, bu yüzden o dalı bitki ile karıştırdı ve karısı onu içti. Aylar sonra karısı hamile kalır ve rüyasında evini çevreleyen ve çocuğunu rahminden alıp öldürmek isteyen kara bir bulut görür. Sonra anne çığlık atar ve gökyüzünden bulutu yırtıp yok eden bir ışın gelir ve Işığın içinden parlayan genç bir adam belirdi. Işıkla çocuğu annesine geri getirdi ve ona peygamber olacağını söyledi. Çocuk doğduğunda çocuklar gibi ağlamadı, yüksek sesle güldü. İlahi ışıkla doluydu, onun için sarsıldı ve kötü ruhlar kaçtı.

Zerdüştlüğün kurucusu Ahura Mazda'nın dünyaya gönderdiği peygamber olan Zerdüşt'tür ve Zerdüştler başka hiçbir peygambere inanmazlar.
Zerdüştlük Takipçileri, Ahura Mazda'nın her şeye kadir, her şeyi bilen, her yerde hazır ve değişmez olduğuna, evrenin yaratıcısı olduğuna ve tüm iyilik ve neşenin kaynağı olduğuna inanırlar.

Zerdüşt (kürdçe'de Zerdeşt), tartışmasız Mitrayî-Şemsi dininden sonra dünyanın en eski tek tanrılı inancı olan Zerdüştlüğün kurucusu olarak kabul edilir Mitrayî-Şemsi dininde de tek tanrı var ve bu tanrı Güneştir. Yani zerdüştlükten önce Şemsî-Mîtrayî' Şemsî-Mîtrayî'lik Ezidi'lik var. Mitra kelimesi kürdçe bir kelime olup MÎHR/MÎR > XOR yani şems/güneş demektir.
Mitrayî-Şemsi inancında sadece ışık (iyilik, iyilik ve iyilik) vardır. Fakat Zerdüşt Peygamber şöyle bir ek değişikliğe gitmiştir: Işık, iyilik ve güzelliğin karşısında (klaranlık, kötülük ve nahoşluk) vardırü buna iki taraflılık (dualizm) denir.

Kürdlerin bir kısmı zerdüşti idi, ama kürdlerin en BÜYÜK kısmı Mitrayî-Şemsi idi. Mitrayî-Şemsi inancı zerdüştlükten çok daha eskidir. Peygamber Zerdüşt, zerdüştlüğü Mitrayî-Şemsi dininden hareket ederek kurdu. Mitrayî-Şemsi inancında sadece ışık (iyilik, güzellik ve neşe) vardır. Zerdşüştlükte ise ışık hem karanlık, hem iyilik hem kötülük vardır.

Mitrayî-Şemsi, ezidi, yarsani-kakei, ehli-hak (alevi) tek bir kökten/temelden gelmedir. Bu kök ve taban, Mitrayî-Şemsi köküdür. Ancak Pers (sorucu/dilenci anlamına gelir ve onlara acemelr de denir), bütün kürdi düşünce ve buluşları, inançlarını teorize ederek, başşka bir deyişle kopyaladıkları çaldıkları gibi, kürdi zerdüşti dinini de teorize edip yani kopyalayarak çalarak kendilerini ona bağladılar. Üretimde ve sosyal ilerlemede daha gelişkin olan kürdlerden bu çirkin şekilde faydalanmaktaydılar. Başkalarından duydukları her şeyi kopyalayıp kendi adları altında tekrar yayıyorlardı.. İşte peygamber Zerdüşt ve zerdüştlük bu yanlış yoldan 'farsların' oldu.

Mitra kürtçe bir kelimedir ve Mîhr / mîr> xor veya hetav / tav, şems'den gelir. Mithraism başka bir deyişle ışığa ibadet etmek demektir.

Zerdüşt hakkında bilinenlerin çoğu Avesta'dan (Zerdüşt dini kitaplarından oluşan bir koleksiyon) gelir,

Zerdüşt'ün tam olarak ne zaman yaşadığı belli değildir, ancak MÖ 6. yüzyıl ve çoğu kanıt dilbilimsel ve arkeolojik olarak daha da erken bir tarih (bazen MÖ 1500 ile 1200 arasında) önermektedir. Zerdüşt'ün şu anda kuzeydoğu Afganistan'da (Belx) doğduğuna ve eski bir dini takip eden ve birçok tanrıya (çoktanrılığa) tapan bir kabilede yaşadığına inanılıyor, bu din muhtemelen Hinduizmin ilk biçimlerine benziyordu. Zerdüşt geleneğine göre, Zerdüşt, otuz yaşında bir pagan arınma ritüeline katılırken zehirli bir varlığın ilahi bir vizyonuna sahipti ve Zerdüşt, takipçilerine Ahura Mazda adında tek bir tanrıya ibadet etmeyi öğretmeye başladı. 1990'larda Rus arkeologlar, Türkmenistan'daki bir Tunç Çağı bölgesi olan Gonur Tepe'de antik eserler ve kalıntılar keşfettiler.Bu kalıntılar, erken bir Zerdüşt ateş tapınağına atıfta bulunur. Tapınak

Zerdüştlük, dünyanın bilinen en eski tek tanrılı dinlerinden biri olarak kabul edilen kadim bir dindir.O evrenin yaratıcısıdır ve iyiliği temsil eder ve kötülük asla ondan gelmez. Zerdüşt'ün Allah'ın peygamberi olduğuna inanır.Bunun yanı sıra tanrı Ahuramazda'nın altı yardımcısı olan birkaç yardımcısı vardır ve bunlar "kutsal ölümsüzler" anlamına gelen Amisha Spentas olarak bilinir. küçük azınlıklarda.

Bu dinin kurucuları, iyi işlerin iyileştirici gücünü ve iyi gücü vaaz eden Zerdüşt'tür.Ateş ve güneş, Mecusi'nin sembolleridir ve bu nedenle ateş kutsaldır çünkü Ahura Mazda'nın ışığını veya bilgeliğini ve Zerdüştleri temsil eder. tapınaklarında sönmemeye heveslidirler, diğer birçok dinin sahiplerinin bunu Zerdüştlerin ateşe taptıkları şeklinde yorumlamalarına neden olan şeydir.

Apastaq, günümüze kadar gelen Zerdüşt İncil antolojisidir. Bu antolojiler, Vedik Sanskritçe ile yakından ilişkili bir dil olan Apastaq'ta yazılmıştır. Bu kitap, Zerdüşt'ün ölümünden çok sonra toplandı ve birkaç kez kayboldu.

Zerdüştler ölülerini gömmezler, ölülerin cesetlerini yırtıcı kuşlar için sessizlik kuleleri veya (dakhnah) adı verilen özel kulelerde bırakırlar. Zerdüştler güneşe, ateşe ve genel olarak her ışık kaynağına saygı duyarlar ve ateşi huzurun kaynağı olarak görürler ve o, Yaratıcı Ahura Mazda'nın ışığını ve bilgeliğini temsil eder.

Zerdüşt inancı, Çin'den Orta Doğu ve Avrupa'ya uzanan bir ticaret yolları ağı olan İpek Yolu aracılığıyla Asya'ya yayıldı. Bazı akademisyenler, Zerdüşt öğretilerinin İbrahimi Büyük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam da dahil olmak üzere dinleri şekillendirmeye yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Tek Tanrı, cennet, cehennem ve kıyamet günü fikri de dahil olmak üzere Zerdüşt kavramları, ilk olarak, Yahudiye Krallığı'ndan insanların onlarca yıldır esaret altında yaşadığı Babil'deki Yahudi topluluğuna tanıtılmış olabilir. MÖ 539'da Babil'i fethetti, Babil Yahudilerini özgürleştirdi. Birçoğu eve döndü

Zerdüştlük, peygamberleri Zerdüşt ile ilgili olarak Zerdüştlük olarak adlandırıldı ve araplar tarafından Magi olarak biliniyorlardı, ancak soyadı yanlış verildi. Ancak ateş, Tanrı'nın bir sembolüdür, bu yüzden tapınaklarda olmaması gereken bir alev vardır. Yaklaşık 3000 yıl önce kurulmuş, yani Yahudi dininden neredeyse önce başlamış olmasına rağmen, üç İbrahimî din ile ibadet ve Allah'a yaklaşma şekillerinde bazı benzerliklerden bahsetmeyi düşündüm.

John Mee Fuller'ın “Daniel Kitabı” Zerdüşt namazının beş tane olduğundan ve 24 saatlik günü 5 bölüme ayırdığından bahseder.Temizlik amacıyla namazdan önce, çünkü onların inancına göre kötülüğün kaynağı pisliktir. Bunun yanı sıra Zerdüşt namazında elleri toplamak ve namaza başlarken dik durmak, namaz bittiğinde oturmak, bir tanrıya şahitlik ederken parmağı kaldırmak gibi ibadet hareketleri benzerdir.

 

 

 

 

Zerdüşt Peygamber pers değil, Med kökenlidir. Medlerin Magi aşiretine mensuptur.
Zerdüştlük, M.Ö. 660-583 yılları arasında yaşamış olan Zerdüşt tarafından kurulmuştur.
Zerdüştlerin en büyük ateş tapınağı Rojhelat'ın (Doğu Kürdistan) Bicar kentindedir.
Kürdler’in belli bir bölümü islamdan önce Zerdüştlüğe inanıyordu.
Zerdüştlük inancında ateş ve ışık iyiliğin ve arınmanın sembolüdür.
Kürdler kötülüğün ve karanlığın sembolü Ehriman’a karşı ateş yakarak meydan okurlar.
Ehriman, zerdüştlük inancında, kötülük ve karanlıkları temsil eder.
Zerdüştlüğün ifade ettiği mutlak ikicilikte (dualizm), iyilik ilkesi ya da tanrısı olan Ahura Mazda ile sürekli bir mücadele ya da savaş hali içinde bulunan kötülük ilkesi ya da tanrısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürtlerin belli birkesimi zerdüştlüğe inanıyordu. Özellikle de Kürdistan'ın Şarezor (Silemani) yöresinde

Zerdüşt inancında ateş ve ışık iyiliğin ve arınmanın sembolüdür. Zerdüştiler, kötülüğün ve karanlığın sembolü Ehrimen'e karşı her yıl ateş yakarak meydan okurlar.


Ehrimen, zerdüştlük inanışında, kötülük ve karanlıkları temsil eder. Zerdüştlüğün ifade ettiği mutlak dualizm'de (ikicilikte), iyilik ilkesi ya da tanrısı olan Ahura Mazda ile sürekli bir mücadele ya da savaş hali içinde bulunan kötülük ilkesi ya da tanrısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaroastran Tempel in Sharezoor (Slemani). Kurdistan is a multu-religious/faith country. Some of Kurds were Zaroastranians
in ancient time/pre-Islam era and the most of Kurdistan's Zarostranis were from Sharezoor region, the contamporary name: Silemani

 

 

 

 

 

 

 

"Zerdüşt Medlerden gelmektedir. Avesta, Med dilinde yazıldı."
Antik Tarihçi Gaius Plinius Secundus (M. S 79)

 

"Zerdüşt, Spitama Med ailesindendir. Önceleri Rey kentinin yetkililerindendi.

Spitma kelimesi, Zerdeşt ailesinin adıdır. Spitma yazılırken manasının unsuru, beyaz ya da beyaz ailesidir."

Hirtsfilud

 

 

 

 

 

 

Fechner, Gustav Theodor & Lasswitz, Kurd

This is a reproduction of The Holly Book of Zaroastranism published before 1923.

 

Zerdüşt diyor ki:
---- iktidarı şan şöhret para kazanmak için arzulayan var ya, işte onlardır bu dünyanın tahripçileri. Onlar ruhlarını da mahveder, dünyayı da tahrip ederler. Ne var ki kötülükle ele geçirilen bir krallık yok olur.
________

''Ne var ki kötülükle ele geçirilen bir krallık yok olur.''

Peygamber hazreti Zerdüşt'ün bu güzel sözlerini okurken kafam parsekler tarafından hileyla ele geçirilen bir kürd Med İmparatorluğuna takıldı. Bilindiği gibi II. Kiros, Medlerin (Kürdlerin) son Kralı olan Astiages'e karşı bir saray darbesiyle Med İmparatorluğunu yıkmıştı ve parsekler iktidarı Zerdüşt peygamberin dediği gibi 'kötülükle' hileyle ele geçirmişti. Yine Zerdüşt peygamberin dediği gibi her 'kötülükle' ele geçirilen iktidar yok olmaya mahkumdur.

Bakın parseklerin o günden bu yana ellerinde tuttukları parsek devleti nasıl İslam Devleti gibi yıkılmaya mahkum büyük bir kötülük devleti'ne dönüşmüştür.

İran'ın da suyu ısınmaya başladı. Hem Türkiye ve hemde İran kötülük ve zulüm devletleri bir bir ve ard arda yıkılacaktır. Yıkılmaya MAHKUMDUR, az kaldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdê Zerdeştî - by M. Lorck 1550

Gerokê danmarkî M. Lorck di sala 1550î de çûye Stenbolê. Herçendî Kurdistan nedîtibe jî, di xeyalê xwe de ev wêne nexşandiye.
Di xeyalê Lork de, Kurdê Zerdeştî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 yıllık hewramani kürdçe'siyle yazılmış parşömen Avesta bulundu.

Kürdistan’da zerdeştiler olarak da bilinen bahdinilerden (en kıymetli din anlamına geliyor) kalan ve Avesta’nın Gatalar (gotin) söylev bölümü olduğu sanılan iki bin yıllık bir kitabın bulunduğu açıklandı.

Kadim avestaca olarak bilinen kürdçe’nin Ahuramî (Hawramî) lehçesiyle yazıldığı belirtilen kitabın ceylan derisine arami (ibranice ve arapça'nın kökeni) harflerle yazıldığı ve 20 sayfadan oluştuğu belirtildi. Yapılan incelemelerde kitabın yaklaşık iki bin yıllık olduğu belirtildi.
Şûnwarên Kurdistanê (Kürdistan’ın Mirası) adlı internet sitesinde yer alan bilgiye göre Doğu Kürdistan’ın Hawraman İlçesi’nden bir aile, bulduğu kitaba İran Devleti’nin el koymaması için kitabı Britanya’ya götürdü.

Sitede yer alan bir açıklamada Kürdistan Bölgesi hükümetine çağrı yapılarak ‘Kitabın Kürdistan’a geri getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını istiyoruz. Çünkü bölge hükümeti yasal olarak bütçe ayırarak kitabı satın alabilir’ ifadelerine yer verildi.

Bahdin Dini’nin Peygamberi olan Zerdeşt’e vahi edildiğine inanılan Avesta en eski kutsal tekstlerden olarak biliniyor. Avesta’nın orjinal versiyonunun arap ordularının, Kürdistan’a ve Ecemistan'a girdiği 639 yılındaki Kadisiye Savaşı sonrasında yakıldığı biliniyor. Eldeki Avesta tekstleri arap işgali sonrası Hindistan’a kaçan Bahdini din adamlarının ezberinde kalan bölümlerin yazıya dökülmesi ile oluşturulmuş, 19 yüzyılda ortaya çıkmıştı.

Avesta’nın en eski ve en orjinal bölümleri olduğuna inanılan Gata (Gotin) bölümünün M.Ö 7 YY’da yaşadığına inanılan Peygamber Zerdeşt tarafından söylenen şiirlerden oluşuyor. Bulunun kitabın bu şiirler olduğu düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zerdüştlük inancına sahip insanlar Ateşgede tapınağında ibadet ediyorlar 1841
"iyi düşün, iyi konuş, iyi yap"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kürd Peygamberi Zerdüşt ve Zerdüştîlik


Kürd tarih yazımı çok cılız olduğu için, Araplar’ın, Farslar’ın ve özellikle Batılılar’ın yazdıklarını, yorumlarını “ana referans” olarak kabul edip, bizler de kıyıdan köşeden kendimize bu tarih yazımlarından pay çıkarmaya çalışmakla yetiniyoruz.
Birçok konuyu da peşinen diğerlerinin yazdıklarını “doğru” kabul ederek, Kürtler’in zengin dînlerini ve kültürlerini “sıradanlaştırıyoruz”…
Bunlardan bir tanesi de Zerdüştîlik ve Zerdüşt’le ilgili olanlarıdır.
Bütün literatür Zerdüşt’ü tartışmasız bir Persli olarak ve Zerdüştîlik’i ise Persler’in dîni olarak yorumlamaktadır.
Zerdüşt, Medya’da doğmuş bir Kürt peygamberidir.
Kutsal kitap “Avesta” ilk önce Kürtçe yazılmıştır. Zerdüşt dînini yaymak için “Avesta”yı ayrıca Farsça da yazar. şte Kürtçe “Avesta”, 12000 (12 bin) deriye yazılan ve İskender’in yakarak ortadan kaldırdığı bu Avesta’dır.
Tarih boyunca Kürtler hep “çok dilli” bir halk olarak yaşamışlardır. Hâlâ da Ortadoğu’da “çok dilli” bir halk olarak Kürtler yaşamaktadır. Çünkü Kürt toprakları hep bir “tampon bölge” olarak kalmış ve komşu halkların dillerini öğrenerek hem onların kültürlerini almış hem de kendi kültürünü yaymıştır.
Zerdüşt Peygamber’i Türkçe yazınca anlamı ortaya çıkmamaktadır. Kürtçe ismi ise, Zerdost’tur. Yani “Altın dost” anlamına gelmektedir.
Zerdüşt Peygamber, “Tektanrılı dînler”in ilk temsilcilerindendir. Peygamber’in dînî öğretileri büyük ölçüde Yahudîlik’i, Hristiyanlık’ı ve İslamiyet’i etkilemiştir. Bu üç dînin en önemli dayanakları Zerdüşt Peygamber’e dayanmaktadır.
Meryem Ana ve İsa’nın doğumu, Zerdüşt’ün doğumundan esinlenmiştir. Zerdüşt’ün annesi 15 yaşında ve henüz “bakire” iken, bir ışık huzmesi tarafından hamile kalır. Bu doğum olayı daha sonra İsa Peygamber’in doğumuna uyarlanır.
Sadece bu kadar değil. Zerdüşt Peygamber 30 yaşında peygamber olur, İsa da aynı yaşta peygamber olur.
Zerdüşt Peygamber “müritleriyle” Gaitya Nehri’ni mucize eseri yürüyerek geçer. İsa Peygamber de suyun üstünde yürür.
Zerdüşt Peygamber sadece İsa Peygamber’e değil, Hz. Muhammed Peygamber’e de ilham kaynağı olur.
Avaital Gölü’nün kenarında müritleriyle 45 günlük bir ibadetten sonra “Mirac”a yükselir. Vohumenak adlı melek O’na görünür ve O’nu doğru yola dâvet eder. Bu diğer dînlerdeki Cebrail’e denk olan bir melektir.
Zerdüşt Peygamber namaz kılar ve günde 5 vakittir bu namaz. En önemli vakit ise sabah namazıdır. İslamiyet’te bu aynı şekildedir.
Zerdüşt Peygamber’in kıblesi Güneş’tir. Eğer Güneş yoksa kıble olarak ateşe dönülür.
Ahura Mazda yani Tanrı tektir ve eşi benzeri yoktur. Her şeyi O yaratmıştır.
Dünyayı 4 günde yaratmıştır. Yahudî inancında bu altı gün olarak uyarlanır.
Şeytan Ehrimen’dir ve sürekli olarak kötülüğü yaymaktadır.
Kıyamet günü Zerdüştîlik’te var ve herkes o gün tekrar dirilecektir. Kıyamet günü herkesin bir “âmel kitabı” ortaya çıkacak ve iyilik yapanlar Cennet’e, kötülük yapanlar ise Cehennem’e gideceklerdir.
Kıyamet günü bütün insanlar Cinwat adlı bir köprüden geçeceklerdir. Bu diğer dînlere Sırat Köprüsü olarak geçmiştir. Bu köprü kötüler için kılıç gibi keskin, iyiler içinse geniş bir yol gibi duracaktır.
Zerdüşt Peygamber’e göre 6 büyük ve “ölümsüz” melek vardır. Diğer dînler sayıyı 4’e düşürür ama özellikleri ve görevleri tıpatıp aynıdır.
Günümüzde biz imamlara “mele” deriz. Zerdüşt Peygamber’in ​imamlarına “mubit” denilirdi.
İbadet ister bireysel ister topluca yapılırdı.
Zerdüşt Peygamber sığır etini yasaklamıştır. Yahudîler ve Müslümanlar domuz etini yasaklamıştır.
Zerdüşt Peygamber “şirk”i, “putlara tapınma”yı ve “sihir yapma”yı yasaklamıştır. Şehvet, kibir, bozgunculuk ve küfrü yasaklamıştır.
Zerdüşt Peygamber bir çobandı, tıpkı diğer peygamberlerin çoğunun çobanlık yapması gibi.
İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. Zerdüştîlik dîninin özü “iyilik” üzerine kuruludur. Evrensel bir “iyilik” kavramı bulunmaktadır. Kişi yaptığı iyiliklerle sadece kendi “âmel kitabına” pozitif bir katkı yapmaz, aynı zamanda iyiliğin bütün dünyada yayılmasına katkıda bulunmuş olur. “İyi düşünülsün”, “iyi söylensin” ve “iyi yapılsın”; Zerdüştîlik’in temel ahlakî öğretileridir.
Zerdüştîlik bir “doğa dîni”dir. Bütün canlılara “merhameti” şart koşar. Hayvanlara eziyeti yasaklar. Suyun kirletilmesine, ağaçların kesilmesine, doğanın kirletilmesine şiddetle karşı çıkar.
“Ateş”, Ahura Mazda’nın rûhudur. Ve yaratılışın özüdür. Bu yüzden ateş kutsaldır.
Ateş modern anlamda bildiğimiz “enerji”ye denk gelir ve gerçekten herşey enerjiden oluşmaktadır.
Avesta, hikmet ve bilgi kitabıdır.
Tıpkı “İnciller” gibi “Avestalar” bulunmaktadır. Peygamber’in ölümünden sonra havarileri sürekli olarak eklemeler yapmışlardır.
Zerdüşt Peygamber de tıpkı İsa Peygamber gibi “öldürülmüştür”. (En azından Hristiyanlar İsa için öyle düşünüyor)
Zerdüşt Peygamber’in bir de “hadisleri” yani kutsal sözleri bulunmaktadır. “Gathalar” adı verilen bu kutsal metinlerin önemli bir kısmı günümüze ulaşmıştır.
Zerdüşt Peygamber 20 yaşında 10 yıllık bir “inzivâ”ya çekilir. Birçok peygamber inzivaya çekilmiştir.
Araplar kutsal kitap “Avesta”’ya “Zemzem” adını vermişlerdir.
“Bu kadar da olur mu?” diyorsanız tarihe bakın, az bile yazdığımı göreceksiniz.
Zerdüşt Peygamber ilk 10 yılda dînini bir türlü yayamaz. Akrabaları ve yakınları O’na pek yüz vermezler. Ne oldu; Ebu Süfyan, Ebu Leheb mi aklınıza geldi?
“Hicret” etmeye karar verir. Kral’ın yanına gider ve dînini anlatır. Kral dînini beğenir ve kendi dîn adamlarıyla O’nun bir tartışmaya girmesini ister. Ne oldu; Firavun – Musa Peygamber ve ilk sahabelerin gittiği Habeşistan mı aklınıza geldi hemen?
Devam edelim o zaman…
Şarap Zerdüştîlik’te “kutsal” bir içecektir. Ve dîni törenlerde içilir. Aaa, İsa Peygamber ve kilise ibadetleri de mi aynı töreni yapıyorlar?..
İntihar yasaklanmıştır. En büyük günâhlar insan öldürmek ve yalandır, Zerdüştîlik’te. Tanıdık geliyor mu?. .
Peki bu kadar benzerlik nasıl olur da diğer dînlere geçmiştir?
Anlatalım…
Yahudîler’in meşhur “Babil Sürgünleri”, M. Ö. 586 yılına denk gelir. İşte tam bu dönemde Zerdüşt Peygamber dînini yaymaya başlar.
İşte bu sürgün yıllarında Yahudiler “kutsal metinleri” olan “Tevrat”ı yazmaya başlarlar. Daha önce Musa ve Harun peygamberlerin kutsal eşyalarının ve 10 Emir levhasının saklandığı “Kutsal Sandık”, bu sefer “kutsal metinlerin” yazıldığı ve saklandığı bir yer haline gelir ve ismi “Kutsal Ahit Sandığı” olarak değiştirilir.
Yahudîler ortaya çıkan peygamber (Hz. Zerdüşt) kendi soylarından olmadığı için O’nun dînine girmezler ama yine de öğretilerine ve vaazlarına “kayıtsız” kalmazlar.
İşte yukarıda saydığımız ve hepsini bir makalede yazma şansına sahip olmadığımız bütün bu Zerdüşt Peygamber’in öğretileri Yahudîler aracılığıyla bütün Ortadoğu’ya yayılır.
Özellikle Hristiyanlık büyük ölçüde Zerdüştîlik öğretileri üzerine inşâ edilir.
Yahudîler Filistin’e giderken Kutsal Ahit Sandığı’nı Zerdüşt Peygamber’in havarilerine emanet ederler.
Zerdüşt Peygamber’in anadili Kürtçe’dir. “Avesta” Kürtçe yazılmıştır. Sonradan havarilerin eklemeleri genellikle Farsça olduğu için bu peygamber Farslı sanılmıştır.
Evrensel bir dîn olduğu için Zerdüşt Peygamber Yahudîler gibi kendisini bir ırkla sınırlandırmamıştır. Bu yüzden vaazlarını hem Kürtçe hem de Farsça yapmıştır.
Peki Kürtçe yazılan Avesta nerededir?
İşte ne yazık ki birçok konuda döneminin en “hümanist” imparatoru olan ve diğer halklara ve kültürlere ve dînlere saygısı dillere destan olan Büyük İskender, Kürtçe “Avesta”yı yakmıştır.
“Hellenizm”in 300 yıl dünyanın önemli bir bölümünde yayılmasına önayak olan, bütün muhalefete rağmen, Makedonlar’a göre “barbar” olan diğer halklara son derece “hoşgörülü” davranan ve ölümü pahasına “barbar” bir kadınla evlenip, yarı barbar bir varis bırakan İskender, konu “Avesta” olunca neden bu kadar hiddetlenip, derilere yazılan kutsal metinleri yakmıştır?
Sorunun cevabı Mısır’ı işgal ettiğinde günlerce inzivaya çekildiği Mısır’daki dînî tarikatta öğrendiği “hakikatler”dedir.
Çünkü Yunan – Makedon kültürünü çok aşmış olan ve Aristo, Platon felsefesinin çok ötesinde “hümanist” olan Zerdüşt Peygamber, İskender’e göre “uygar” dünyanın en büyük “rakibi” konumundadır.
İskender “barbar ırktan” gördüğü bir Peygamber’in bu denli “hümanist” ve “doğacı” öğretilerinin kendi kültürlerine olan üstünlüğünü hemen farkeder ve bu öğretileri yok etme yoluna gider.
İşte Kürtçe “Avesta”, 12000 (12 bin) deriye yazılan ve İskender’in yakarak ortadan kaldırdığı bu Avesta’dır.
Peki Kürtçe “Avesta” tamamen mi yok edilmiştir?
Hayır!..
Kürtçe “Avesta” ve “Eski Ahit” kitapları aynı sandığın içerisinde yer almaktadır. İskender orijinal metinleri, yani deri üzerine yazılanları yakmıştır.
Ama papirüslere yazılan diğer Kürtçe metinler “Eski Ahit”le beraber Kutsal Ahit Sandığı’nın içerisinde saklı olarak durmaktadır.
Bu sandık ise Yahudîler tarafından Kürtler’e emanet edilmiştir.
Kürtler sandığı “yedi dağın” arasında, “yedi suyun” birleştiği yerde, “yedi ağacın” altına, yerin “yedi kat” içerisine yerleştirmişlerdir.

İlham Baraç

 

 

 

 

 

 

 

 

Zerdüştlerin Kabesi
Nakş-ı Rostam,


İran'ın Fars Eyaleti, Mmorodasht şehrinin kuzeyinde, Takht-e Jamsheed (Persepolis'e) 6 kilometre uzaklıkta bulunan Zankabad'da bulunan antik bir komplekstir.
Bu antik site, elamiteler zamanında İnşaa edilmiş , ancak akabinde Ahamenişler ve Sasanilerin içinde anıtsallık içerir.
Mö 1200'den MS 625'e kadar, dört Ahameniş imparatorunun mezarları, Sasani döneminin önemli olaylarına ait çok sayıda yazıt barındırır.
Kutsal yapı bina nedeniyle her zaman ilgi çekiciydi.
Bu yerde Elam döneminden ahameneşirler tarafından üzeri yeniden inşa edilerek kendi kralları kazılmış kalma harap bir rölyef var ve Sasani döneminde Nakş-ı Rüstem bölgesi de dini ve milli açıdan çok önemliydi.
Şiraz, ''İran''.

(İran'ın bir Fars eyaleti olmasının sebebi İran farslara ait olmayan ve değişik ARYEN (ari) halklarının ortak bir alanı/ülkesi olduğunun işaretidir.
Ta 1925'e kadar adı Acemistan'ın olan Parsistan'ın kralı Riza Şah ırkçı faşist türk lider Atatürk'ün önerisi üzerine Acemistan'ın adını İran olarak değiştirdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd Hançeri ile Kötülüğü yok eden Efsanevi Küerd Kahraman Rustemê Zal, Zal Oğlu Rüstem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Tanrının hoşnut olduğu kişi, insanların toprağını sürüp eken iyi çiftçidir.
Buna karşılık, çift süren öküze ve de güneşe yıkıcı bir nazarla bakan adam var ya, işte odur benim sözümü öldüren.

Hayatı, gücü kötüye kullanmada arayan, iktidarı para kazanmak için arzulayan var ya, işte onlardır bu dünyanın tahripçileri.
Onlar ruhlarını da mahveder, dünyayı da tahrip ederler. Ne var ki kötülükle ele geçirilen bir krallık yok olur''.

Peygamber Zerdüşt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITAB-E ZEND & PAZEND AVESTA 1260

In 1260 the name of Amed mwas allready known. Zend Avesta became printed in Amed (See the ımage).
When there was Amed, there were no Armenians. Now one of Fetahiaan's sons is out, and he says, "Amed didn't exıst".
Armenians are also FOREIGNERS in our country, just like Persians coming from India to Kurdistan
Armenians migrated from Balkan-Trakia to Kurdistan.

 

 

AMED - BELGE:
1260 senesinde Amed adi vardı. Resimde görüldüğü gibi Zend Avesta Amed'te basılmıştır-
.Amed varken ermeniler yoktu. Şimdi Fetahyan'ın oğlularından birisi çıkmış diyor ''Amed yoktur''.
Ermeniler de tıpkı Hindistan'dan Kürdistan'a gelen farslar gibi topraklarımızda YABANCIDIRLAR.
Ermeniler Trakya'dan göç ederek Kürdistan'a geldiler.

 

 

 

KURDÊN MÎTRAYÎ-ŞEMSÎ

KURDÊN XIRISTIYAN

KURDÊN ÊZDÎ

KURDÊN CIHÛ

KURDÊN MUSULMAN

THE RELIGIONS OF KURDS

THE OLDEST TEMPLE IN THE WORLD IN KURDISTAN: KHIRABRESHK (Göbekli Tepe)

 

PERESTGEHA MÎTRAYÎ/ŞEMSIYAN

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum