ILAM-ELAM
Elamitler Antik Kürd Uygarlığı
MÖ 3400'den MÖ 2500'e kadar Şimdiki İran Doğu Kürdistan topraklarında tarihin bilinen ilk imparatorluğunu Susa'yı başkent edinerek kürdler kurdu.
Ilam-e Kurd

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

 

ÎLAM - ELAM

Yazı, sanat ve mimari konusunda oldukça başarılı olan antik bir kürd medeniyetiydi. İstilacı-köleci asurlular tarafından saldırıya uğrayarak yıkıldı.

Elamlılara tarafından Kürdistan'a antik dönemde 'Kurdasu' denilmiştir.

 

 

 

Rahmetli Aziz Nesin derdi:
--- Soyadı kanunu çıktığında, hırsız olan 'adil' soyadını aldı kendine, onursuz olan da 'onur', korkak olan 'cesur' soyadını aldı.
Nasıl ki Hitler ebediyet sembolu olan bütün doğu medeniyetinin sembolu gamalı haçı kendine sembol olarak seçerek, bu sembolu kullanıp KİRLETTİYSE, tıpkı bunun gibi de, ACEMLER (farslar) 'ARİ - İRAN' kelimesini 1925'lerde ırkçı türk lider Atatürk'ün önerisi üzerine salt kürdlere karşı kullanmaya başladığı için, tıpkı Hitler'in gamalı haçı kirlettiği gibi İRAN (ari) kelimesini kullanarak, hem bu keklimenin anlamını daralttırlar ve hemde bu kelimeyi tam KİRLETTİLER.
Çünkü onların asıl adı ACEM'dir, eskiden de fars (pers) idi. İran kelimesi ise PROTO-KÜRDÇE bir kelimedir ve ari kelimesinin proto-kürdçe'deki çoğul şeklidir, çoğuludur.
Bundan sonra hiçbir kürd ACEMİSTAN'a İran DEMEMELİDİR:

 

 

 

 Elam geleneklerine göre biri öldüğünde, evinin altına kefensiz olarak gömülürdü.
Elam halkının inançlarına göre, ölümden sonra insanlar iki kılavuz tanrıça MÜNKİR ve NEKİR (islama buradan kopya ve monte edilmiş bir uydurnma daha)
tarafından karşılanır ve ruhları hesaba çeken tanrının huzuruna götürülürdü.

Çok tanrılı (paganist) dine sahip olan Elamlar tapınak kurmaya önem vermişlerdir. Her şehirde küçüklü büyüklü tapınaklar kurulmuştur.
Ancak bunlar Asur saldırılarında yıkılmışlar. Asurlar barbarlıklarıyla nam salmış vahşi bir tarihi topluluk ve devlet idi.

Zenbil Ziguratı ayakta kalabilmiştir.
Unesco'nun koruma listesindedir. Ecemistan'ın ( İran) Huzistan eyaletinde, Kürd Şehri Susa şehrinin 30 km güneydoğusundaki Elam İmparatorluğu
arkeolojik site alanındadır. MÖ 13. yüzyılda hüküm sürmüş Elam kralı Untaş-Napirişa tarafından yaklaşık olarak MÖ 1250 yılı civarında yaptırılmıştır.
Tanrı İnşusinak'a ithaf edilmiştir.

 

NOT: 'İran'da bir Fars eyaleti olmasının sebebi: İran farslara ait olmayan ve değişik ARYEN (ari) halklarının ortak bir alanı/ülkesi olduğunun işaretidir.
Ta 1925'e kadar adı Acemistan'ın olan Farsistan'ın kralı Riza Şah ırkçı faşist türk lider Atatürk'ün önerisi üzerine Acemistan'ın adını İran olarak değiştirdi

 

 

 

 İlamite Uygarlığında, Süvari, kılıç ve mızrak ustası askerler.

ELAM
(ELAM "TANRI DİYARI" DEMEKTİR - EL=TANRI, AM=YER)
Elam, batıda Aşağı Dicle ve kuzeydoğuda Medya ile sınır bölgesiydi.
Elam'ın eski başkenti Şuşan (çapraz başvuru Daniel 8:9), daha sonraki zamanlarda Pers İmparatorluğu'nun başkentlerinden biri oldu.
Antik Elam, günümüz Acemistanı'nın (İran'ının) güneybatısında yer alıyordu.
Eski bölge, bir yanda Zagros Dağları, diğer yanda Basra Körfezi ile çevrili bir alandı... Elam dili, eski Elam İmparatorluğu'nda konuşulan ölü bir dildir.
Elam İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu (MÖ 6. ila 4. yüzyıl).
Elamitler, çevredeki uygarlıklar gibi - Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Hititler, Hurriler ve Urartular - kil tabletlere çivi yazısı adı verilen bir yazıyla yazdılar; şekilli.
Leonidas
Yunanlıları Pers İmparatorluğu ile karşı karşıya getiren Tıp Savaşları'nın en ünlü savaşında Sparta kralı Leonidas vardı. İntihara meyilli cesareti Hellas'a Ahameniş hanedanının genişlemesinden kurtulmasını sağladı. Leonidas, Thermopylae'de, Jacques-Louis David'in eseri, 1814.
Dünyanın en eski yazısı olan Elamit'in sırları, Fransız arkeolog François Desset tarafından çözüldü.
Tarihi değiştiren ve 1822'de Mısır hiyerogliflerini Rosetta taşıyla deşifre eden başka bir Fransız arkeolog Jean François Champollion'unkine eşit bir keşif.
Hiyeroglif yazılar, yazıların en eskisidir (örneğin, çivi yazısı, belirli hiyerogliflere fonetik değer verilene kadar esasen hiyerogliftir) ve piktogramlar ile ideogramlar arasında bir geçiş olarak görülür.
Mısır'da kaydedilen ilk hiyeroglif semboller MÖ 3.200'den kalmadır.
Ancak yaklaşık olarak. 3000 yıllarında Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleşmesi ile M.Ö. Yaklaşık 1000 hiyeroglif sembolden oluşacak ilk yazı sisteminin yaratıldığı düşünülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 YILLIK ELAM-ÎLAM KÜRD ALFABESİ

GİZLENMİŞ VEYA BAŞKALARINA MAL EDİLMİŞ YAŞAYAN CANLI KÜRD TARİHİ

Kürd Tarihi Değerleri Gizlenmeye ve Yağmalanmaya Devam Ediyor

François Desset adlı 38 yaşındaki arkeolog 1901'de bulunan Elam tabletlerinin gizemli sembollerini 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra çözdüğünü söylüyor. Yani bu zorlu işe daha 28 yaşında başlamış. Ve bu alfabenin daha adı meydanda olmayan 'farslara' mal ediyor. Buna şimdiye kadar hala düzeltilmemiş yanlış bir tanımlama olan 'İran' yani genellikle yanlış bir şekilde 'fars' olarak anlaşılan bir zümreye addetmiş oluyor. Oysa hem 'fars' adı ve hemde 'İran' adı çok yeni bir üretilmiş kelimelerdir.

François Desset kürd olan elamlılara ait olan bu tarihi esere ARYAN HALKI'nın dili deseydi en doğrusunu söylemiş olurdu.Bu konuda archyde.com adlı internet sitesi'nin verdiği haber aşağıdaki gibidir:


______________________

38-year-old archaeologist deciphers the writing of the kingdom of Elam, a language dating back four millennia

December 27, 2020 by

François Desset

François Desset took ten years to decipher linear Elamite and its mysterious symbols inscribed on tablets discovered in 1901.

Writing was desperately seeking reader. Linear elamite, discovered on clay tablets in 1901, has so far remained a mystery. Until the archaeologist François Desset finally deciphers it, after ten years of research. A discovery relayed by Science and the Future . This phonetic script was used in a kingdom that flourished between the 3rd millennium BC and the 2nd millennium BC. It was discovered in 1901, when archaeologists discovered mysterious symbols on vases and several objects buried under the ancient site of Susa, Iran. 4,500 years ago, the country was called Kingdom of Elam, hence their choice to give this name to writing.

Read also :Göbekli Tepe, the oldest temple in the world, cradle of architecture and social class

It was therefore more than a century that the Elamite was known, without anyone having unraveled the mystery … before François Desset. The researcher associated with the CNRS Archaeorient de Lyon is a specialist in the Bronze Age and the Neolithic in Iran. The 38-year-old researcher had to arm himself with patience before making his discovery. He therefore wrote a thesis and moved to Iran. “I didn’t wake up one morning telling myself that I had deciphered linear elamite, explains François Desset to Science and the Future , it really took me ten years.»

Syllable after syllable

Everything accelerated in 2017. Looking at the text inscribed on a silver funeral vase, François Desset spotted a succession of repeated characters. An obvious fact appears to him: it can only be a question of proper names. He identifies the names of two rulers, then that of the local goddess, Napirisha. From these three words, he decodes everything else, syllable after syllable. It will take three years for the researcher and his team to complete the transposition tables allowing to decipher the elamite.

«Thanks to this work, I can now affirm that writing did not first appear in Mesopotamia alone but that two writings appeared at the same time in two different regions.», Explains the researcher. There is the other key lesson of this discovery. Until now, it was accepted that the world cradle of writing was Mesopotamia, or Iraq today. A certainty turned upside down by the discovery of François Desset.

«These new discoveries will finally allow us to access the own point of view of the men and women occupying a territory they designated by Hatamti, while the term Elam by which we have known him until then in fact corresponds only to to an external geographical concept, formulated by their Mesopotamian neighbors»Specifies François Desset to Science and the Future. All of his work will be published in 2021 … in the Latin alphabet.

 

 

 

 

 

 

 

5000 yıl önce ortaya çıkan Elam dili yazıları olan gümüş bir kap.

ELAM DİLİ KAYIP BİR DİL Mİ?
İddia edildiğinin aksine yaşadığı kesindir. Kürtlerin atalarının elamlar olduğu gerçeği üzerinde tespitler ve kanıtlara ve arkeolojik verilere göre bu bir hakikattir. Delil ve kanıt bilimin esasıdır. Elamların yaşadığı bölge itibarıyla ve dil konuşma yaşam ve hala yaşayan halkın DNA genomları karşılaştığında bu ortaya çıkıyor.

Elam, MÖ 6. yüzyıldan beri var olan eski bir devlet. Evet. Güney Doğu Kürdistan topraklarını oluşturuyor. Elam dili 20.000 tabak, dolgu ve enkaz şeklinde korundu. Sergi Profesör Khushanga Mabubian koleksiyonunda tutuluyor.

Andrea Milanesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdler ve Elamlılar arasındaki ilişki nedir?
4....Elamlılar kimlerdir?
Elamlılar ve kürdlerle ilişkileri.


Elam, Arian ("İran") öncesi eski bir uygarlıktır. Elam adı Sümer dilinden Akad tarafına geçen (Elam) kelimesinden türemiştir.
Elamo Elam, başkenti Susa'dan (Shushan) türetilen bir isim olan (Susiana) olarak biliniyordu.
Elam, antik Yakın Doğu'daki şehirler listesindendi. 3000 yıllarında yazılı kayıtlar bulunmuştur. Sümer tarihine paralel. Antik Elamlılar döneminde (Orta Tunç Çağı) Elam, merkezi Ansan'da bulunan Arian ("İran") platosu üzerinde bulunan krallıklardan oluşuyordu. Bazı dilbilimciler, Hindistan'daki Elam ve Dravi dillerinin aynı dil ailesine ait olduğunu varsayıyorlar. Tabii ki bu sadece varsayım. Haines, bugün Lure olarak bilinen, Hint-Arian ve Elam ırkından elamitler olan insanlardan biri olabileceğine inanıyor.
İlk Elam şehri Babil'de hanedanların şafağı döneminde (Awan şehri) ortaya çıktı. Elam'ın en ünlü kralı Kral (Shutrock Nakhonta) veya tarihin M.Ö. MÖ 1190'da Babil'i fethetmesi. kürdlerin atası elam'lardır.
Medler'den elam'ın torunları olduklarını düşünürlerse, medlerin soyu kürdlerin soyudur.
Bu onların Mezopotamya'dan olduklarının kanıtıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elam kralı "Tioman", MÖ 653'te asur ordusu tarafından esir alındığının yakalandığında kabartması.

 

 

 

 

 

 Elam kralı "Tioman",
Asur kralı "Asurbanipal" i Asur imparatorluğuna karşı savaş açtı bu yüzden korkunç savaş makinesine sahip olduğu bilinen ordusuyla bu isyana karşı şiddetli bir savaş açtı.
Elam isyanı zorla yenildi ve Elam kralı "Tioman" asur ordusu tarafından esir alınarak gaddarca parçalandı. Tiomanın derisini sarayın duvarlarını kapladığı ve kafatasını da ziyafet kabarmasında işletmiştir..


KÜRDLER:
ÜRETKEN MEDENİYET KURUCU KAVİM
ASURLULAR:
AVCI, TOPLAYICI-YAĞMACI ÜRETMEYEN İŞGALCİ-KÖLECİ BARBARBARLAR

Şuş Savaşı MÖ 645 veya MÖ 636..

Elamitler ve asurriler arasındaki savaş
Savaşın asıl nedeni elamlıların sahip olduğu gümüş ve altın hazineleri, zigguratları ağzına kadar, gümüş, altın ve hazineler doluydu bu da avcı, yağmacı asurluların iştahını kabaetıyordu.
Elamitler tarafından yazılan bir yazıtta henüz rastlanmadı yada yok edildi ancak asurlular şavaşı şöyle kayda aldı
Asurbanipal, Şuş'u fethini şöyle anlatır:
"Şuş, büyük kutsal şehir, tanrılarının meskeni ve sırlarının yurdu, fethetmeyi başardım... Saraylarına girdim, hazinelerini açtım, önüme altın, gümüş ve tepeler gibi zenginlikler serildi... Şuş'un zigguratını yıktım ve parlayan pirinç boynuzlarını parçaladım... Bütün tapınaklarını yıktım ve tanrıları eski ve yeni krallarının mezarlarını yıktım... ...güneş ışınları krallarının kemiklerine dokundu, ve cesetlerini Asur ülkesine taşıdılar...toprakları ıssızlaştı."
Bu savaş, Asurbanipal liderliğindeki asurlular ile son Elam kralı Khum Ban Kaldash liderliğindeki elamitler (şimdiki Doğu Kürdistan Ecemistan ''İran'' topraklarında) arasında gerçekleşti.
Kaynaklar, savaşan iki ordunun sayısından bahsetmedi, ancak anlaşıldığı kadar büyük bir savaştı.
Bu savaşın amacı, elamlıları ve başkentleri Şuş'u (veya Susa'yı) Asur topraklarına tekrar tekrar saldırmaları nedeniyle yok etmekti, ancak asıl amaç zengin Susa topraklarının hazinelerini almaktı.
Aslında, her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği büyük ve şiddetli bir savaştı, ancak asurlular, elamlıları yenmeyi başardılar ve Elamlıların kutsal başkentine girip elamlıların kralını ele geçirdiler. Aşurbanipal'in Elam kralını günlerce aç ve sussuz bırakarak ardında aşağılamak için ona yiyecek sağladığı söylenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖ 3000 yıl önceden LORESTAN'IN sahibi olan ELAMLILAR
ELAM, owner of LORESTAN 3000 BC years ago

*Elam Kralı Umman Dash esir alınması tableti anlatımı*

MÖ 645-640 yıllarında Ninova'da bulunan bir duvar taşı tabletinde, Elam kralı (asuri kaynaklarında Ummanaldasi ya da Ummandash olarak geçmektedir)
Elam kralı Elamlı Umandash'ın yakalanma sahnesi görülmektedir.
Kral (Ashur Banipal) zamanında Asur ordusunun önünde, Umandash ve askerlerinin Lorestan dağlarına sığınırken, kral ise asurlular tarafından esir alınmıştır.
ELAM KRALI Umandash asurluların azılı düşmanıdır ve ismi bir çok kereden fazla asur tabletlerinde görünür.
Bir tablette kaydında, neler olduğunu sıralı bir şekilde açıklıyor, solda belirgin bir kraliyet şapkası ve bir asurlu subayın bileklerinden çektiği uzun bir
pelerin olan bir Umandash'ı ve aynı zamanda esir alınan diğer üç Elamlıyı gösteriyor.
Yukarıda teslim için kaldırlmış kollar.
Bir asur askeri tarafından yönetilen iki atın önünde yürüyorlar ve sonraki sahnede Umandaş'ın bir arabaya binmeye zorlandığı ve bir asur askerinin onu sakalından sertçe çektiği görülüyor.
Pano yüksekliği 73 cm, genişlik 129 cm
British Museum

MÖ 3000 yıl önceden LORESTANIN sahibi olan ELAMLILAR, Antik Kürdler...
ELAM, owner of LORESTAN 3000 years ago

*Elam Kralı Umman Dash esir alınması tableti anlatımı*

MÖ 645-640 yıllarında Ninova'da bulunan bir duvar taşı tabletinde, Elam kralı (Asur kaynaklarında Ummanaldasi ya da Ummandash olarak geçmektedir) Elam kralı Elamlı Umandash'ın yakalanma sahnesi görülmektedir.
Kral (Ashur Banipal) zamanında Asur ordusunun önünde, Umandash ve askerlerinin Lorestan dağlarına sığınırken, kral ise üretenlere saldıran talancı köleci asurlular tarafından esir alınmıştır.
ELAM KRALI Umandash köleci asurluların azılı düşmanıdır ve ismi bir çok kereden fazla Asur tabletlerinde görünür.
Bir tablette kaydında, neler olduğunu sıralı bir şekilde açıklıyor, solda belirgin bir kraliyet şapkası ve bir Asurlu subayın bileklerinden çektiği uzun bir pelerin olan bir Umandash'ı ve aynı zamanda esir alınan diğer üç Elamlıyı gösteriyor.
Yukarıda teslim için kaldırlmış kollar.
Bir Asur askeri tarafından yönetilen iki atın önünde yürüyorlar ve sonraki sahnede Umandaş'ın bir arabaya binmeye zorlandığı ve bir Asur askerinin onu sakalından sertçe çektiği görülüyor.
Pano yüksekliği 73 cm, genişlik 129 cm

British Museum'da korunmuş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elamlar, Lolobilerin ardıllarıdır..
Daha sonra Elamlar Asurun ortak düşman olarak Med kralı Qayaksi ve Babil ile birleşerek Asur'un yıkılmasını sağlamışlardır..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elam Tanrılarının Tanrısı, İnşuşinak İnşuşinak


Orta Elam döneminde tanrıların tanıtımı sırasında, "İnşuşinak" İlam topraklarının tanrılarının tanrısı olarak gittikçe büyüdü ve hakimiyetini genişletti ve sıradan insanlar onu "zayıf Uduran'ın babası" olarak adlandırdı
Bu tanrıya karşı derin duyguların ifadesi. Bu dönemde, Elam hükümdarları İnşuşinak'ı "tanrıların kralı" olarak adlandırarak kendilerini hizmetkarları olarak tanıtarak bu tanrı-tanrıçanın tanrıların başı konumuna ulaştığını ve MÖ 13. yüzyıla ait bir belge ile bu pozisyonu. Humban'ın tanrıların tanrısı İnşuşinak ile birlikte tanıtıldığı yıldır. MÖ 12. yüzyılda "Shilehak" döneminde bu tanrı görkemli zirveye ulaştı. zafer ve ona "büyük tanrı", "başkentimin tanrısı" adını verdiler. Ona "büyük tapınağın koruyucu azizi", "Mutawakel'in koruyucusu" ve "cennet ve yeryüzü tanrılarının koruyucusu" dediler.

Keşfedilen metinde üç tanrı olan İnşuşinak, Homyan ve Kiriş tanrılarının isimlerinden bahsediliyor Elam kültüründe bu şaşırtıcı değil
Keşfedilen çeşitli metinlerde İnşuşinak'ın isminin tekrarlanması nedeniyle, bu tanrının Elamitlerin sosyal tabakalarındaki derin etkisini gösterir.Bu tanrı, orta Elam kralı "Ontaş Naprisha" (Choghaznabil tapınağının kurucusu) tarafından çağrılır dini metinler, bu tapınağın kabartması ve yazıyor:

"Bu Tanrı memnun olsun ve bize yaklaşsın, bize merhametini versin ve sözünü yaysın"
Elam halkını ve medeniyetini yok eden Asur kralı Asurlu Banipal, İnşuşinak tanrısı olarak Elamitlere karşı kazandığı zafer vesilesiyle bulunan kabartma yazıtlarda anlatılıyor:
"Tanrısal varlığını kimsenin keşfedemeyeceği, bilinmeyen bir yerde yaşayan gizemli tanrı."
Choghaznabil Ziggurat'ın (tapınak) farklı katlarının haritası, Elam kralının Elam tanrısı İnşuşinak'a "Ontash Naprisha" hediyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elamlı kürd çalgıcı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asurluluların, elamitlileri yenip esir aldığı bir duvar kabartması
elamitler, lulubilerin ardılı (kürdlerin ataları.. pro-kürdler)


MÖ 612 yılında da bu defa kürdler köleci Asur İmparatorluğu'nu yıkarak tarihin bu en barbar, en güçlü ve en büyük Mezopotamya imparatorluğunu bir daha tarih sahnesine çıkmamak üzere yıkarak Ortadoğu halklarını binlerce yıl süren köleci Asur zulmünden kurtardı.

Ashurbanipal's Victory over the Elamites at Til Tuba (653 BC): (Above right) Ashurbanipal II, BC. This relief to commemorate his victory over the Elamites at the battle of Til Tuba in 653

At the bottom, the Ulai River carries away the war carnage, dead soldiers, horses, and other debris.

In the middle lane, the surviving Elamite soldiers knelt and bowed before the Assyrian general. Above, another Assyrian general, the defeated and submissive Elamites (the successors of the lulubi, the proto-Kurds) introduces the new rulers to Omanigash.

This relief is from Ashurbanipal's BC. He appeared in Sennacherib's Nineveh palace (r. 704-681), which he remodeled in the mid-7th century.

Asur dönemi
Ashurbanipal'ın Til Tuba'daki Elamitlere Karşı Zaferi (M.Ö 653): (Sağ üstte) Ashurbanipal II, M.Ö. 653'te Til Tuba savaşında Elamit'lere karşı zaferini anmak için bu kabartma.
Alt kısımda, Ulai Nehri savaş katliamını, ölü askerleri, atları ve diğer enkazları uzaklaştırıyor.
Orta şeritte, hayatta kalan Elam askerleri diz çöktü ve Asur generalinden önce boyun eğdiler. Yukarıda, bir başka Asur generali, mağlup ve itaatkâr Elamitler( lulubilerin ardılı, proto kürtler) yeni yöneticileri Ummanigash'e tanıtır.
Bu kabartma, Asurbanipal'in M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında tadilat yaptığı Sennacherib'in Nineveh sarayında (MÖ 704-681) ortaya çıktı.

 

 

 

M.Ö. 2350-2150 yıllarına tarihlenen,çıplak, sivri sakallı, uzun saçlı ve kafası örgülü, burnundan yere bağlı bir tutsağın göründüğü
büyük bir vazo parçası O dönemde akadların hüküm sürdüğünü varsayarsak, muhtemel tutsağın elamlı olduğu düşünülebilir,
uzun örük saç, sivri sakal, çıplak olması ise esir olmasından kaynaklı bir durum, çünkü esir alınmış yada öldürülen her düşmanın
bütün techizatı ve kıyafetine el konulup ganimet sayılırdı. Asur ve Akad zülmü tarihte en korkunç zulümdü, tıpkı bugün
dünyada türk mezaliminin tanındığı gibi, tarihte de asurlular ve akadlar zalimlikleriyle ün salmışlardı.
Louvre Museum, Paris, Fransa

 

 

 

4000 yıl önce İşgalci İran'ın işgali altındaki Güneydoğu Küerdistan'da tarihte kullanılan tarihin en eski yazı sisteminin nasıl okunacağını deşifre ediyorlar
Arkeologlar, doğrusal Elam yazı sistemini deşifre etmenin Mısır hiyerogliflerini anlamaya benzediğini açıklıyor.
2300 yılı civarında, Elam uygarlığının yazmaya ihtiyacı vardı. Dahası, dillerinin fonetik düzeyinde o kadar ilerlemişlerdi ki, sözlerinin nasıl duyulduğunu temsil eden doğrusal bir sistem tasarladılar. En bilgili arkeologlar ve dilbilimciler için bile kırılmaz görünen bu karmaşık semboller sistemini çözmek çağdaş bilimin bir yüzyıldan fazla zamanını aldı.
eski tarih
Bilimin doğrusal Elam sistemini kırmaya çalıştığı ilk sefer değil. Buna karşılık, sesleri dikkate alan ilk yazılı sistemi anlama girişimleri onlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Şimdi, İtalya'daki Padua Üniversitesi'nden bir arkeolog ekibi, 15 yıllık çalışmanın ardından araştırmayı tamamladı. Bildiğimiz bu.
Önerimiz: Irak'taki aşırı kuraklık, Dicle Nehri kıyısına gömülü 3.400 yıllık bir şehri ortaya çıkardı.
120 yıllık çabanın ardından
Doğrusal Elam sistemi ilk olarak 1901'de İran'ın batısında keşfedildi. 120 yıl önce kaşifler, bu antik yazı sisteminin ilk kanıtını invectigedere'nin yaşadığı antik bir şehir olan Susa'da keşfettiler.ilk Persler. Araştırmacılar, "Gunagi kapları" olarak adlandırdıkları bir dizi metal parça buldular.
Orijinal tarihlemeye göre, bu seri kaplar MÖ 2000 yıllarında dövülmüştür. Padua Üniversitesi'nden araştırmacılar, gemileri tekrar analiz ederek 40 eski yazıtın şifresini çözmeyi başardılar. Bunlardan biri şu şekildedir:
<< Marapsha'nın hanımı Shumar-asu için bu gümüş vazoyu yaptım. Adım Humshat ile ünlenecek olan tapınağa, onu hayırseverlikle size bir adak olarak koydum, "diye yazıyor yazarlar .
Şimdiye kadar, araştırmacılar bu esrarengiz yazının %95'ini çözmeyi başardılar. Bazı yazarlar, elde edilen çevirilere şüpheyle yaklaştı. Ayrıca çalışmada kullanılan eserlerin tamamının yasal yollardan elde edilip edilmediği de netlik kazanmamıştır.
Doğrusal Elam sisteminin karmaşıklığı ve bu eski uygarlık hakkında mevcut olan az bilgi nedeniyle, Padua ekibinin başarısı, çağdaş arkeolojik araştırmalarda bir kilometre taşını işaret ediyor. Bazı medya kuruluşları bu başarıyı, 19. yüzyılda Fransız tarihçi Jean-François Champollion'un Mısır hiyerogliflerinin şifresini çözmeyi başarmasıyla karşılaştırdı.
Fransız Jean-François Champollion, Mısır hiyerogliflerinin kodunu çözmeyi başardı.
Gerçek 'Garden of Eden' onu sonsuza kadar çöle çevirebilecek bir kuraklıkla karşı karşıya.
Rosetta Taşı: İmparatorluk Avrupası ile Eski Mısır Arasında Bir Zaman Makinesi

Cennet Bahçesi var mıydı?

İşgalci İran'ın işgali altındaki Doğu ve Güneydoğu Kürdistan Eyaleti, Marvdasht'tan gümüş kap (Q nesnesi), doğrusal Elam yazıtlı, MÖ 3. bin yıl. BC
Sözde İran Ulusal Müzesi'nde muhafaza gasp edilmiştir. | Kredi: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

 

 

 

Tioman Elam kralı...
MÖ 3000 yılında Mezopotamya krallığı
Ve kralının ismi Tioman'dır. Bunu Asur yazıtları diyor.
Malum Elamlar lolobi'lerin ardılı, şimdi kürd diye anılan halkın atalarından bir kısmı
Yani kürdlerin çok eski atalarından ve kralkarının adı Tioman, çok enteresan.
Çünkü bugünKürdistan'ı işgal edip kürd topraklarına yerleşen trürkler kürd tarih ve külttürünü taklit ediyor.
Asurlular hem kendileri hem düşmanları hakkında çok kayıt tuttular, bu geleneği elbette üzerine gelip işgal edip yerleştikleri sümer medeniyetinden aldılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bextiyarî Kürdleri

Bölge ve yaşam tarzı. Bextīiyrī aşîreti (l) Exemistan'daki (İran) en büyük iki ülkeden biri, diğeri ise Qašqāʾī. 1970'lerde Baḵtiyrī'lerin nüfusu yaklaşık
olarak 600.000 olarak yazıldı ve bunların yaklaşık üçte biri göçebe idi. Onlar şiildirer ve kürdçe'nin Lori lehçesini konuşuyorlar.
Faranddan ilçesinden İsfahan'a, Khuzistan'dan Ahvaz'a kadar ve diğer birçok köylerde yaşarlar.

Bütün kürd nüfusun yaptığı gibi, bir kısmı koçer'dirler (göçer) ve bir diğer kısmıo da yerleşik kabile şeklinde yaşarlar. Xakê Bextiyarî (Bextiyarî coğrafyası) Dez nehrinden,
Šūštar'a ve Hormoz'dan batıya uzanan yaklaşık 75.000 km2'lik bir alanı ve doğudaki Şehrê Kurd'u (Šahr-e Kord) kapsar.

Geleneksel Baḵtīārī yaşam tarzı, ilk olarak Moğol istilasının etkisiyle ilk on beşinci yüzyıldan itibaren Zagros yaylalarında gelişen
ve on sekizinci yüzyıl boyunca savunmasız bir biçimde bugünkü halini almış olan uzun mesafeli göçebeliğin tipik bir örneğidir.
Art arda İran rejimleri altında yaşanan artan sömürgeci, asimilasyoncu, ırkçı, mali ve idari baskılara maruz kalmıştır.

Bextiyari'ler yüksek dağlardaki bir yaz mevsimi (yeylāq) ile zirve, Zardak adh 4.548 m) ve plainzestān düzlüğüne bitişik batı eteklerinde kışlıyıorlar..
İki bölge arasındaki ekolojik sınır, Āb-e Bāzoft'un gidişatına kabaca uyuyor. Böylece, Kürdistan Baḵtīārī coğrafyası iki farklı idari bölgeye girer:
yaz mahallelerinin bulunduğu ḥāahār Maḥāl ve kış mahallelerinin yer aldığı Ḵūzestān.

Kürd Bextiyari aşiret kabilelerinin farklı kesimleri tarafından yapılan mevsimsel göçlerinin (bār) uzunluğu 300 km'ye ulaşabilir.
Dağlara göç, ilkbaharda, havanın ve bitki örtüsünün en iyi olduğu zaman gerçekleşir; tersine göçten (8 ila 30 gün) daha uzun sürer (15 ila 45 gün).
Göç rotaları nadiren değişiyor, çünkü bu bölgede yalnızca onlar yaşıyor ...

 

 

 

M.Ö. 3000'li yıllarda hüküm sürmüş elamlılara ait rölyef.. İzeh (Mâlamîr) İran

Elam uygarlığı


İsimleri Haltam olmasına rağmen, “Elam” ismi kelimenin İbranice transkripsiyonundan gelmektedir.
Elam uygarlığı, günümüz Kürdistan'ın küçük bir bölümüyle birlikte, çoğunlukla Basra körfezi'nin Kuzey doğu sahilleri içindeki topraklardan oluşuyordu.
En eski uygarlıklardan biri, MÖ üçüncü binyılda kuruldu. ve Zagrosların açık ara en eskisi.
Sümer ve Akad sınırları boyunca yer alan Elam ülkesi, dili tamamen benzersiz olmasına rağmen komşularına benziyordu.
Bağımsız bir krallık olarak en az bir bin yıl sürmüş olsalar da, daha uzun olmasa da, onlar hakkında çok az şey biliniyor çünkü onlar hakkında çok az şey biliniyor.
Elamlı yazıcılar, mitolojilerini, edebiyatlarını veya herhangi bir bilimsel ilerlemeyi belgelemekle ilgilenmiyorlardı.
Yazı, çoğunlukla kralı onurlandırmanın veya idari görevleri yerine getirmenin bir yolu olarak görülüyordu.
Zanaatta eppey ileri idiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elam yazısı ve dili (13)

Modern Ecemistan (İran) topraklarında yer alan, antik platosundaki eski Elamitler tarihi


Elam kaligrafisi ve dilinin üç teorisinin ilk grubu


"Yahya Tepesi", 27 yazıt tableti ile yapılan kazılarda bulunan Elamite ilk çizgisinin en çok yazıtının bulunduğu Milian tepesinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Kerman'ın 260 km güneyinde Arzuieh Soghan'da bir tepe, yerleşim ve insanlık tarihi Bu tepede yerleşim, MÖ 4. ve 3. binyıldan itibaren Elam medeniyetinin oluşumu ile aynı zamanda başlayıp Sasani dönemine kadar devam etmiş, bu antik tepe Khuzestan'daki antik Shush tepesi ve Fars'taki Milian tepesi, Yahya Tepesi perspektifindendir.
Yerden yaklaşık 18 metre yükseklikte ve alt çapı yaklaşık 190 metre olup, savunma açısından düşman istilasını önlemek için çok uygundur, bu noktanın toprağı ve suyu tarıma elverişlidir ve içinde yaşayan çoğu insanın işi hayvancılık ve hayvancılıkla birlikte tarımsal tepeler ve bunlarla birlikte çömlekçilik endüstrisi de yaygındı, en eski kil madeni, çömlek atölyesi ve bakır eritme fırını Bu tepede keşfedildi.
Yahya Tepesi'nde keşfedilen eserlere göre bu tepenin, insanoğlunun birkaç bin yıl önceki en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu ve 9 binlik geçmişi ile yaylasında erken tarım dönemine kadar uzandığı söylenebilir.
Yıllar, insan yerleşiminin ıssız köyden büyük köye evrimi, küçük kentleşme ve büyük kent toplumu ve medeniyetiyle birlikte, bu tepede 6 bin yıl önce başlayan grup yerleşimi, dört bin yıl sürmüş ve Mezopotamya uygarlıkları ile Hindistan-Çin arasındaki iletişim merkezinin stratejik konumu ticari açıdan büyük önem taşımaktadır.

Bu tepedeki ilk kazılar, 1964 yılında Amerikalı arkeolog "Lamberg Karlovsky" tarafından altı yıl boyunca gerçekleştirildi ve tepenin farklı katmanlarında birçok tarihi eser keşfedildi, Karlovsky bu tepenin gerçekleri ve keşifleri üzerine bir kitap yayınladı. Farsçaya da çevrilmiş olan "Eski İran'da Yahya tepe-şehir" olarak anılır. Sonunda, ilk üç yazıtın üç resmi, tutulma yerinin yeri, İran Ulusal Müzesi Elamit alfabesiyle sunulmaktadır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖ 2004'te Şimasski Elam hanedanının altıncı hükümdarı Kral Kindattu, Ur'u fethetti ve son Sümer imparatoru oldu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologlar kayıp dili keşfediyor!

2,500 yıldan uzun süre geriye uzanan unutulmuş antik bir dil (!?) Köleci asurlar tarafından Türkiye'nin izin verdiği Türkiye gibi ırkçı-inkarcı asurolog arkeologlar tarafından bulundu.
Antik bir tarihi site alanı olan Ziyaret tepe'de Kürdistan'da işgalci Türkiye'nin direktifleri ile çalışan araştırmacılar doğruyu, yani kürd dili olduğunu söyleyemeden, ''bu Dil'in aslen Zagros Dağları'ndan, modern Ecemistan ['İran'] ve Irak sınırında dağlarda yaşamış insanların konuştukları bir dil olduğuna'' inanılıyor.
Köleci ''Asur imparatorluğu'nun yaygın olarak uyguladığı bir politika ile birlikte bu insanlar zorla memleketinden taşınmış olabilirler ve şu anda Güney-Doğu Türkiye'nin yerlere yeni sınır şehri inşa edilmeleri ve burda çictçilik ve hayvancılık yaptıkları düşünülüyor' deniliyor. Ama hala bunların kürdler olduklarını söylemek istemiyorlar bilinen ırkçı sebeplerden dolayı.
Konuştuğu dil için kanıtlar, MÖ 8 yüzyılın sonunda da sarayı yok eden bir yangında fırında sonra korunmuş tek bir kil tablet geliyor. Çivi yazısı karakterleri ile yazılan tablet aslında saraya ve yerel Asur yönetimine bağlı kadınların isimlerinin bir listesi.
Yakın Doğu Çalışmaları Dergisi'nin yeni sayısında yazan Dr John Macginnis, Mcdonalds Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nden, Cambridge Üniversitesi'nden, bu isimlerin doğasının araştırmacılar ilgisini nasıl çektiğine dair bir açıklama yaptı.
Macginnis, "Toplam 60 isim korunur," dedi. "bir veya iki kişi aslında asur ve birkaç kişi daha veya Hurri gibi dönemin diğer bilinen dillere ait olabilir, ama büyük çoğunluk daha önceden tanımlanmamış bir dile aittir."
Bu dilin batı İran'dan geldiği teorisi doğruysa, o zaman dünyanın ilk çok ırklı imparatorluğunun resmini tamamlamak için burada potansiyel var. Mevcut mesajlardan biliyoruz ki asurlular o bölgeyi işgal ettikten sonra insanlarını da sürgün etmiş olabilir. Ve bu insanlar artık başka olduğunu biliyoruz, belki aynı bölgeden, ve belki de varlığını bekleyen varlığının daha fazla kanıtı."[...]

Araştırma - Cambridge Üniversitesi | 10 Mayıs 2012 |

 

 

 

 

 

 

 

Unutulmuş antik bir dilmiş (!?) Türkiye'nin izin verdiği Türkiye gibi ırkçı-inkarcı avrupalı asurolog arkeologlar tarafından bulundu.
Antik bir tarihi site alanı olan Ziyaret tepe'de Kürdistan'da işgalci Türkiye'nin direktifleri ile çalışan araştırmacılar doğruyu, yani kürd dili olduğunu söyleyemeden, ''bu Dil'in aslen Zagros Dağları'ndan, modern Ecemistan ['İran'] ve Irak sınırında dağlarda yaşamış insanların konuştukları bir dil olduğuna'' inanılıyor diyor.

İLK YAZI ELAMLARIN
İncil'deki Elam'ın gizemli yazısı 5000 yıl sonra deşifre edildi.
5000 yıl sonra, Elam çizgisel yazısının gizemi, İran'ın eski Susa kentinde bulunan bazı gümüş camlar sayesinde çözüldü. Tahran Üniversitesi'nden Fransız bir arkeoloğun liderliğindeki bir grup Avrupalı ​​bilim adamı, MÖ 3. bin yılda şimdiki İran' coğrafyasında var olan, dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Elam Krallığı'nın yazılarındaki sembolleri deşifre etti.
ELAMLAR MÖ 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu tarafından işgal edilmişti.
“Elamlılar iki farklı yazı türü kullanıyorlardı: yerli doğrusal Elam yazısı ve Mezopotamya'dan ithal edilen yabancı çivi yazısı yazısı.
Çivi yazısı bilim adamları tarafından iyi bilindiğinden, çivi yazısıyla yazılmış Elam metinlerini okuyarak Elam krallarının ve tanrılarının adlarını öğrenebildiler.”
Son olarak bilim insanları, çok titiz bir çalışmayla, 80 ila 110 arasında sembole sahip olduğu düşünülen Elam çizgisinin 72 sembolünü tanımlamayı başardılar. Akademisyenlere göre bu yazı, dünya çapında yazı ve dillerin gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır: Aslında fonetik bir dildir, yani işaretleri sesli ve ünsüzleri temsil eder ve bu nedenle türünün en eski alfabesi olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAMLILAR MEDENİYETİN EN ESKİ MÜZİK GRUBU KURAN MEDENİYETİ

Tarihte elamlımların müzik ve şiir konusunda uzman olduğunu ispatlıyor, çeşitli rölyefler ve kalıntı ve kil tabletlerde, elamlı sanatçılar kayıt altına alınmıştır.
Asur rölyefinde, elamlılar, harp çalan müzikle kutlarken, Til-Tuba savaşı ve kısaca şöyle " Asur Kralı Eserhaddon ölmeden önce Asur İmparatorluğu’na veliaht olarak oğlu Asurbanipal’ı atamıştı. İyi bir eğitim alan Kral Asurbanipal, Mısır’daki isyanları bastırmış, Memphis ve Thebes üzerinde daha güçlü bir egemenlik kurarak Mısır Sanatı’nı kopyalamıştı. Elam Kralı Urtak’ın ölmesinden sonra, kardeşi Teumman, zorla tahtın sahibi olmuş, kral olduktan sonra çevre prensliklerle ittifak kurmuştur. Asur İmparatorluğu’nun son güçlü hükümdarı olan Asurbanipal, bunun üzerine Teumman ile Ulai( Karun) Irmağı kıyısında büyük bir savaş yapmıştır. Savaşın sonucunda Elam Kralı Teumman öldürülmüş, ittifak yaptığı prensler de esir alınmıştı. Kabartmalarda görülen savaşın ayrıntıları, ayrıca yazıtlarla da açıklanmıştır. Yazıtların dışında prizma metinleri ve tabletler üzerinde de Til Tuba Savaşı’nın ayrıntıları anlatılmaktadır. Bu çalışmada yazılı belgeler ve özellikle Ninive Güney ve Kuzey Sarayları’ndaki görsel sanat eserlerine göre, Til Tuba Savaşı ve bu savaşın sonunda yapılan zafer töreni incelenecektir." savaşından kalan enkazlar Assurbanipal sarayının yanından yüzerek geçirek işlenmiştir.
Elamitler, Ninova'daki sarayda yazılı olarak onaylanmış yabancı müzisyen grupları arasındaydı.
Bu Asur zaferi üzerine, saray duvarlarına işlenmiştir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elamlılar arasında din ve tanrılar
Naghsh e Rostam kabartmasında Elam dini törenlerinin gerçekleştirilmesi (Bölüm II)
“Naghsh e Rostam”ın Elamit taşbaskısı,
7 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğinde dikdörtgen şeklinde oyulmuştur ve sağda üç Elam yazıtı,
sağda bir Elam rahibinin kabartmaları (bir numaralı resim) bir aristokratın kabartmaları vardır.
Soldaki kadın ya da belki kraliçe (iki numaralı resim) ve en alttaki tanrı ve tanrıçaların küçük kalıntıları yılan şeklinde bir tahtta oturuyor (üç numaralı resim)
"Ernest Herzfeild" Alman-Yahudi arkeolog ve, "Heidemarie Koch" başka bir Alman arkeolog olan bu litografinin antikliği hakkında benzer görüşler yoktur, MÖ 4. binyıla ait olduğu bilinmektedir, ancak "Shapur Shahbazi" ve "Issa Behnam" adlı arkeologlar, Elamlı rahibin özelliklerine ve tanrı ve tanrıçanın yılan şeklinde bir tahtta oturduğu alt resmin kalıntılarına göre ve bu, "Kurangan" kabartmasına çok benziyor. Mamasani, Noorabad, Doğu Kürdistan eyaleti, kabartmanın MÖ 1200 civarında olduğu tahmin ediliyor ve Elam kabartmasının iki tarihi Elam döneminde oyulmuş olması mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Esilzadeke îlamiyan ji başûrê rojavayê Ecemistanê ('Îran'ê'), bi tîrêja dilopê teşi dizivirîne.
Elam, Pro-Kurd in
700 BZ

MÖ 700 yıllarında elamitlerden kalma rölyef.
Elamitler şimdiki Ecemistan'ın ('İran'ın') güneyinde hüküm sürmüş pro-kürdlerdir.
Rölyefde ELAMİT asilzadesi yün eğirip, sehpasının üzerindeki balığını yerkenx hizmetçisi de arkadan onu yellemektektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu, Akad imparatorluğunun büyük ve son hükümdarı Sargon'un torunu kral Naram-Sin'in, Lullubu yaylalarını Zagros dağlarına tırmanarak ve ordularını ve kral Satuni'yi yenerek yenmek için yürüttüğü kampanyayı belgeleyen Akad askeri anıtıdır.
Lullubi, Irak Kürdistanı'ndaki Zagros dağının bugünkü Sharazor ovasında bir alandır.
Lulubilerin ardılı Elamlardır ve bunlar Zagros kürtlerin preatalarıdır...
Stel, kral Naram-Sin'in tanrısal statü iddiasını gösteren boynuzlu miğfer ile yaşamdan daha büyük ölçekli heybetli figürünü üst kısımda tasvir ediyor. Arazi, ağaçlarla kaplı bir dizi sırt ve arka planda yüksek bir dağ zirvesi gösteriyor.
Yazıt kısmen okur:
"Lullubum'un yaylalarının kralı Satuni, savaş için bir araya geldi ... [Naram-Sin onları yendi ve] üzerlerine bir mezar höyüğü yığdı ... [ve] [bu nesneyi, dikilitaşı] adadı. ] [zafer bahşeden] tanrıya"
* Stelin Louvre'a ithaf edilmesinden söz edilmemiştir.
-----------------------------------
Yukarıdaki resim, Naram-Sin stelindeki farklı unsurları gösterecek şekilde işaretlenmiştir.

_____________

 

This is the Akkadian martial monument of king Naram-Sin, the grandson of Sargon the great and the last ruler of the Akkadian empire, documenting his campaign to route out the Lullubu highlanders by ascending into the Zagros mountains and defeating their army and king Satuni.
Lullubi is an area in today's Sharazor plain of the Zagros mountain,Southern Kurdistan.
The stele depicts the imposing figure of king Naram-Sin at the top part, scaled larger than life with horned helmet indicating his claim to divine status. The terrain shows a number of ridges covered with trees, and a high mountain peak in the background.
The inscription reads in part:
"Satuni, the king of the highlanders of Lullubum assembled together ... [for] battle. .. [Naram-Sin defeted them and] heaped up a burial mound over them ... [and] dedicated [this object, the stele] to the god [who granted victory]"
* No mention to dedicate the stele to the Louvre.
-----------------------------------
Enclosed image is marked up to show the different elements in the stele of Naram-Sin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rölyef Resim: MÖ 653'teki Ulay Savaşı'ndan sonra Elam kralının (bugünkü Doğu Kürdistan topraklarının İlam şehri) dilinin köleci Asur kralı Asurbanipal tarafından çıkarılması ve derisinin yüzülmesi. İngiliz müzesi.

MÖ 665'te Elam kralı Urtak, Babil'e sürpriz bir saldırı başlattı, ancak püskürtüldü ve Elam'a geri döndü ve Elam kralı Urtak kısa bir süre sonra öldü.
Yerine Tioman Elam kralı oldu ve MÖ 653 yılında Asurbanipal, Elam topraklarına saldırdı ve Elam'ı yağmaladı ve krallarını (Tioman) işkenceyle öldürdü.

Asurbanipal, yazılarında zaferini şöyle anlatır:
Korkunç bir kasırganın başlangıcı gibi, Elam tamamen yok edildi. Kötülük komplosu kuran kibirli kralları Tioman'ın başını kestim. Sayısız savaşçısını öldürdün. Ellerimle diri diri, onun dövüşçülerini yakaladım. Cesetleri, Balto ve Ashago'da olduğu gibi Sousse çevresindeki ovayı doldurdu. Ulay Nehri'nde kanlarını akıttım. Suyu kırmızıya boyandı!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elamite Standard Top with Male Figure and Flanking Ibexes Attacked by Dogs, c. 1500-1100 BC.
Metropolitan Museum of Art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖ 1500 İla 1000 yılları arasında şu anki Güney güneybatısındaki Ecemistan (''İran'') ELAM UYGARLIĞINA ait tantıça figüru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nude Woman Statuette Shimaski

 

Nude Man Statuette

Shimaski and Sukkalmah (Erken Elam Dönemi)
Puzur-İnşuşinak'ın hükümdarlığını, bu kez, MÖ 2100 civarında güney Mezopotamya'da Ur'da Ur-Namma tarafından kurulan ve neredeyse bir yüzyıl süren (Ur veya Ur III imparatorluğu'nun Üçüncü Hanedanı olarak adlandırılan) bir hanedan tarafından Susa üzerinde yenilenmiş bir Mezopotamya kontrolü dönemi izledi. III. Ur devleti, Susa'yı kontrol etmenin yanı sıra, İran Platosu'ndaki Anshan ve komşuları gibi diğer İran bölgeleriyle yerel seçkinlerle hanedan evliliği yoluyla ilişkilere girdi.
Ancak III. Ur'un ortalarından sonlarına kadar olan metinlerin gösterdiği gibi, Batı İran'da Şimaşki ile özdeşleşmiş yeni bir güç yükseliyordu, şüphesiz kısmen Ur'un siyasi emperyalizmine karşı bir tepki olarak. Bu nedenle, MÖ 2000 civarında Ur'un Üçüncü Hanedanının nihai çöküşünde genel olarak Elam'ın ve özellikle Shimashki'nin oynadığı rolü, özellikle de kralların bir listesinde bahsedilen altıncı kral Kindattu'nun katkısını araştırmak önemlidir. Ur'un çöküşünün ardından Shimashkian etkisi, doğru bir şekilde ölçülmesi zor olsa da, açıkça Susiana'nın sınırlarının ötesine uzanıyordu. Şimashki etkisinin sınırlarını tanımlamanın zorluğu, Şimashki ile ilişkilendirilebilecek Fars ve Huzistan'dan belirli arkeolojik topluluklara işaret etmeyi zorlaştırıyor, ancak maddi kültürü değerlendirirken dönemin siyasi tarihini akılda tutmak önemlidir. MÖ üçüncü ve ikinci binyılın başları. İran yaylalarının ve ovalarının göreceli katkılarının, şu anda takip etmeye çalıştığımız genellikle gölgeli siyasi süreçlerde ne olabileceğini akılda tutmak da önemlidir.
Susa, Anshan ve Ur'un Üçüncü Hanedanı
Gördüğümüz gibi, Puzur-İnşuşinak'ın batıya doğru genişlemesi, Ur'un Üçüncü Hanedanının kurucusu Ur-Namma tarafından kontrol edildi. Yenilgisi, daha önce elinde bulundurduğu doğu Tigrid ve orta Babil bölgelerinin kaybına işaret ediyordu ve aynı zamanda Susa'nın bağımsızlığını kaybetmesine işaret ederek, Mezopotamya saldırılarının İran topraklarının derinliklerine açılmasına ve Anshan'ın vasallığına tanıklık edecek bir dönemin başlamasına yol açtı.

Kaynak
Elam Oluşumu ve Dönüşümü Arkeolojisi , s. 123-147
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316148501.007
Yayıncı: Cambridge Üniversitesi Yayınları
Basılı yayın yılı: 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kılıçlı ve faretralı bronz heykelcik ve beş taraflı çiviyazılı yazıt,
Buluntu yeri Lorestan, Güney Kürdistan- Neo-Elamit döneminden, yaklaşık MÖ 8.-7. yy
Kürdistan'^dan çalınıp şgalci İran/Tahran müzesinde tutuluyor,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902'de Fransız Misyonu tarafından
elamlıların başkenti Susa'da bulunan ve
elamların en belirgin tanrıların sembollerle temsil edildiği Orta Babil dönemine tarihlenen kireçtaşından yapılmış bir bordür taşı (Kodoro)
// Louvre Müze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish Lion of Elamits in Protoliterate period of Mesopotamia, 3000 AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDISH LION OF ELAMITES

KASÎT

SOMER-SUMER

A 2500-OLD KURDISH BOOK

LOLO

 

 

DÎROKA KURDA

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum