KIRMANŞAN
Seistan Kurtanşa


Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa


 

"Kardukiler, gutilerin en büyük ve güçlü aşiretiydi. Kürdler M. Ö 580 yılında "Kürd krallarının ikamet ettiği şehir" anlamını taşıyan Kirmaşan'ı inşa ettiler.
Medler buraya "Kurtansha" dediler. Kürdleri "millet" olarak görmeyenler, kendi çıkarları için tarihi çarpıttılar."

Kaynak: Ortadoğu, Bir Okur, Michael Curtis, 1986

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bîstûn, Kermanşan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taqê Bostan, Kirmanşan, Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taqê Bostan, Kirmanşan, Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taqê Bostan, Sasanîds Kirmanşan, Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taqê Bostan, Kirmanşan, Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription at Bisotun in Kermashan Kurdistan which dates to 522 BCE, lies some 1300 meters high in the mountains.
The site is a UNESCO World Heritage Site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirmaşan Şehri 1887

Kirmaşan şehri kürdlerin çok eski şehirlerinden biridir.

Corduene, Kardukya Kürd Krallığına bağlı Kayusi Kürd Hanedanlığı Kirmaşan’da egemendi.

Bisütun Dağı Kirmaşan’a bağlıdır. Dağda Eski yazıt ve rölyefler bulunur. Ayrıca Ferhad Dağı diye bilinir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hercules, Bîstûn, Kermanşan

Rojhelat'daki Bêstûn dağında bulunan bu Herkül rölyefi. (M.Ö 148).
Yunan mitolojisinde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiyayê Biestû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kirmaşan - Dînewerlidir.

Ebu Hanife Dînewerî (M. S 820-896) Kürt bilim insanı.


Matematik,Coğrafya,Bitki Bilimi ve Tarih üzerine eserler yazdı. Kitab el-Nebat kitabında Kürdçe ve Farsça kökenli bitkileri yazdı.
Ensab el-Ekrad (Kürdlerin Soyu) kitabının da yazarıdır. (Kitap kayıptır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeolog Henry Rawlinson Bisütun Dağında..

1835 yılında zor bir tırmanış gerçekleştirerek Kral Darius'a ait yazıtları incelemeyi başardı. İncelediği metinleri ve kral isimlerini deşifre etti...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirmaşan, Kürd Kelhur aşireti lider ve üyeleriyle beraber General Nikolai Baratov ve İngiliz subaylar, 1917
Kelhur Kürd aşireti tarihte kahramanlık ve savaşçı kişilikleriyle bilinirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirmaşan'a bağlı Bisotun şehri...1960Kürd Aşk Destanı kahramanı olan Kürd Ferhad, Şirin'in sevdası için Bisotun dağına çıkmıştır. Hüsrev'in entrikası sonucu hayatına son vermiştir.

'Ferhad öldü, aşıklar öldü...'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Bazar of Kirmanshan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd şarkıcı: Hashmatullah Lor Njad 1947'de Kermansha'da doğdu
17 yaşındaki video, Karmenshas kürdçe radyosunda ilk kez şarkı söyledi.Şair bir kardeş var: Yadallah Laur Nejad - Shida -
- Hassan Zirak -şarkı stilinden etkilendi
- Mesleği meteorolog idi
- Kürdçe'nin hewrami - gorani - sorani - karmanji, lehçelerini konuşurdu
- 16 Eylül 1995'de vefat etti

-Şarkılarından biri: tıkla

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAFKAN KÜRD ATI
ŞEVDIZ (GECE HIRSIZI)

 

 

 

 

 


Safkan Kürd atları dünyanın en eski ve en iyi at ırklarından biri olarak kabul edilir.Tarihleri ​​Medler Kürdleri dönemine yani MÖ 700 - MÖ 550 yıllarına kadar uzanır ve kökenleri Zagroslara kadar uzanır. Safkan Kürd atları, yüksek bir kuyruk, güçlü bacaklar ve toynaklara ek olarak, zekaları, güçleri ve nispeten büyük boyları, büyük yüksek kafaları ve nispeten geriye eğik kulakları ve nispeten uzun sırtları ile ayırt edilirler. Zagros Dağları'nda bulunan Kürd şehir ve köylerinde, özellikle de (Kermanşan, Sanandaj, Mahabad, Urmiye ve Khorramabad) illerinde safkan Kürd atları yetiştirilmekte ve yavruları korunmaktadır.

Eski Kürd uygarlıkları biniciliği biliyorlardı ve buna çok önem veriyorlardı. Kassit Kürdleri (Kassites) ve Hurri Kürtleri (Hurians), MÖ ikinci bin yılın başlarında Güney Mezopotamya ve Batı Asya'ya at ve araba kullanımını ilk tanıtanlardır. Hurri Kürdler (Mitan Krallığı) döneminde ise Kürdistan ağacından yapılmış atlar ve savaş arabaları kuzey Mezopotamya'dan (Kuzey Kürdistan) Mısır firavunlarına ihraç edildi.

Med Kürdlerine gelince, onlar Kassites Kürt döneminden beri binicilik kültürünü ve onun kadim geleneklerini miras aldılar ve orijinal Kürd atları kendi dönemlerinde ortaya çıktı, bu yüzden onlardan sofistike bir savaş gücü oluşturdular, bu yüzden ordularındaki süvariler çarpıcıydı. Atlar Medlerin en zenginleriydi antik dünyadaki Kürd Medyan hayal gücünde. Ve Dyakonov şöyle diyor: “Medya (Med) ülkesinde yetiştirilen atlar çok ünlü kabul ediliyor ve asurlular vergi ve haraç yerine sadece at aldılar.”

Safkan Kürd atları, Medyan Kürt ordusunun, o zamanlar cesareti ve gaddarlığıyla ünlü olan Asur askeri gücüne karşı kazandığı zaferde de önemli bir rol oynadı ve Medler bu sayede Asur imparatorluğunu yok etti.

Sasani Kürdleri atlarına adlarını verirlerdi ve Sasani kralı Kürüs II. (gecenin hırsızı) ve Doğu Kürdistan'ın Kermanşan Eyaleti, Taq Bostan dağında bir kaya yazıtı var, Kürd Sasani kralı "Şev Diz" adlı atına binen "Khosrow Perviz"i temsil ediyor.

The Purebred Kurdish Horses

The purebred Kurdish horses are considered one of the oldest and finest horse breeds in the world. Their history dates back to the era of the Medes Kurds, i.e. between the years (700 BC - 550 BC), and its origins go back to the Zagros Mountains in Kurdistan, from which it spread to all parts of the world.

The purebred Kurdish horses are distinguished by their intelligence, strength, relatively large size, a large high head, relatively back-tilted ears, a relatively long back, in addition to a high tail, strong legs and hooves, and they are poorly eaten.

And purebred Kurdish horses are bred and their offspring are preserved in the Kurdish cities and villages located in the Zagros Mountains, especially in the provinces of (Kermanshan, Sanandaj, Mahabad, Urmiye, Khorramabad).

The ancient Kurdish civilizations knew about horsemanship and paid much attention to it. The Kassittes Kurds (Kishites) and the Hurrian Kurds (the Hurrians-Khorians) are the first to introduce the use of horses and military chariots to southern Mesopotamia and western Asia in the early second millennium BC.

And in the era of the Hurrian Kurds (Kingdom of Mitan), horses and chariots made of Kurdistan wood became exported from northern Mesopotamia (Northern Kurdistan) to the pharaohs of Egypt.

As for the Medes Kurds, they inherited the equestrian culture and its ancient traditions since the Kassite/Kishite Kurdish era, and the original Kurdish horses appeared in their era, so they established a sophisticated combatant force from them, so the cavalry in their army was the striking force, and the horses were the wealthiest of the Medes. In the Kurdish Median imagination in the ancient world. And Dyakonov says: “The horses that were bred in the land of Media (Med) are considered very famous, and the Assyrians took only horses instead of taxes and tribute.”

The purebred Kurdish horses also played a prominent role in the victory of the Median Kurdish army over the Assyrian military force, which was famous at the time for its courage and ferocity, and thanks to it Medians destroyed the empire of Assyria.

And the Sassanid Kurds called their horses the names of their horses, and the horse of the Sassanid Kurdish king “Khosraw II” (Khosrau Pervez) is considered one of the most famous horses mentioned in history, and his name was “Şew Diz” meaning (the thief of the night), and there is a rock inscription in the mountain Taq Bostan, Kermanşan Province, East Kurdistan, represents the Kurdish Sassanid king, "Khosrow Parviz" riding his horse, called "Şew Diz".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jinên kurd li Kirmanşanê li sazê dixin ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medler dönemine (MÖ 678 – MÖ 549) ait en eski kaya mezarları:. Eshagh Vand yeraltı mezarları,
şimdiki Doğu Kürdistan"ın Kirmanşah Eyaletinde
farklı boyutlarda üç mezardan oluşuyor.

Kirmanşah ili coğrafi olarak dağlıktır ve Zagros Dağları ile çevrilidir.
Bu ilin dağlık alanlarının yüksekliği deniz seviyesinden 2000 ila 3000 metre arasında değişmektedir.

Bazı arkeologlara göre bu yeraltı mezarları, medler dönemine (MÖ 678 – MÖ 549) ait en eski kaya mezarlarıdır.
Ortadaki türbenin tepesinde, uzun pilili bir elbise giymiş ve elleri meşaleye dönük dua eden profil yüzlü, tam boy bir adam vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirmaşan şehri Annazîyan kürd Devletinin önemli merkezleri arkasındaydı.

(990-1116) yılları arasında hüküm süren Annaziler mimari, tarım ve hayvancılıkta gelişmişlerdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiyayê Bîstûn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taq-e Bostan is a famous historical monument dating back to Sassanid Period around the 4th century AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govenda Kırmanşan, îlam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd nomad in the tent, Kurmanşan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg-e Bam, Bam Citadel, Kirmanshan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan de Kirmanchahan 1895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORICAL RUINS IN KURDISTAN

KERMNSHAN - Long Play- Vinyl

SASANÎ

 

 

KURDISH CITIES

 

 

 

 Foundation For Kurdish Library & Museum