LOLO -LULU
LOLO/LULU - KURDS
--- Lor/Lur or Lu-lu Kurdish Tribes
''Lor min cins el-ekrad'

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

 

“Zübde it-Tevarih’te Lorestan için şöyle denir; Orda bir köy var ki Kürdtür, Kürdler yaşar ve dilleri Kürdçe’dir.
Bunlara Lori denir”

(İbn Belhi- Farsname s.537)
“Lurlar, Kürdlerin bir grubudur.”

(İbn Esir - El-Kamil fi’t Tarih s.244)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akad Kralı Naram-Sin 'Gutium' (Kürd) topraklarında acımasız katliamlar ve tecavüzler yaptı.
Naram-Sin, Lullubi cesetlerine basıp tanri katı veya tahtına çıkarken. Louvre Müzesi
Ama “Kürdlerin ataları Gutiumlar, Akkadlıları devirdikten sonra M.Ö 2264-2137 yılları arasında, Gutium Hanedanlığı olarak hüküm sürmüşlerdir...”

Arshak Safrastian, 1909, Brîtanya'nın Bitlis ve Van Konsolosu..

Lullubiler veya Lulular MÖ 3. milenyumda yazılı kaynaklara geçmiş Zagros dağlarında yaşayan eski bir kavim. Şehrizor mıntıkasında günümüz Halepçe merkezli bir krallık kurdular. Lullubilerin komşuları gutiler idi

 

 

 

İlk at yetiştirilen Loristan kürdleri

Fotoğraf: MÖ 10.000 yıllarında Kohdasht'ın Mirmlas Homian Vadisi'nde bir duvar resmi.
Koh kürdçe'nin güney lehçelerinde dağ demektir. Kohdeşt dağ eteği vadisi demektir.

Hespstan - Asb Stan


Atları ilk yetiştirenler lorestan halkıydı. Loristan'da biri Babajan Delfan köyünde bulunan 3 at mezarlığının yanı sıra Kohdasht ve Aligudarz'da üçü de arkeolojik kimlik kodlarına sahip iki mezarlığın varlığı bu iddianın kanıtıdır.
Mezarlarının çoğunda atların ve binicilerin gömülü olduğu bu mezarlıkların yaşı 14.000 ile 27.000 yıl arasındadır.
Diğer bir şey de, Lorestan'daki mezarlıkların çoğunda atlar ve biniciler ile oyulmuş eski mezar taşlarının görülebilmesi ve birkaç on yıl öncesine kadar bu motifleri taşradaki erkeklerin mezar taşlarına oymanın geleneksel olduğu söylenebilir ve hala söylenebilir.
Lorestan Kuzeydeki Kohdasht kentindeki 12.000 yıllık Homyan taş resimleri ve Chegni'nin Karshorab köyündeki Doshe mağarasının yanı sıra ve aynı zamanda Fransa'daki Louvre Müzesi'nde sergilenen 14.000 yıldan daha eski bir atın bronz ağzı erken Lorestan sakinlerinin atlara karşı özel bir düşkünlüğü vardı.
Homian kaya resimlerinin bulunduğu bölgenin yaşı, Cambridge Üniversitesi'nden Profesör McBurney tarafından 149.000 yıl olarak tahmin edilmiştir bu önce yapılan kazıdan çıkarılan bir kemik parçasına dayanmaktadır.
Güney Khurrampur'daki Espeso bölgesi, atların yetiştirildiği yer anlamına gelen Asb Stan olarak da adlandırılıyordu.

 

 

 

Lullubi Kralı Anubanini, ülkesine saldıran yay ve balta taşıyan birini ayaklarının altında çiğniyor.
Lulular, Kürd boyudur. Gutilerle aynı millettir. Büyük Sargon'un torunu olan Naram-Sin, Lullubilileri katliamdan geçirmiştir. “Guti kanı” akıttığını belirtmiştir.

ANU BANINI
Görsel : Lullubi Kralı Anubanini
Bir balta ve bir yay tutmakta ve bir tüfünına basarken tasvir edilmiştir.
Kral Anubanini kaya rölyefi, olarak MÖ 2300-2000 tarihlenmektedir.

Wêne: Qral Anubanini ya Dewleta antîkî ya kurd a Loloyan
Di destê wî de bivir û kevanek heye û li ser tufê disekine.
Rolyef kevirê Qral Anubanini, 2300-2000 BZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lulubi (Lolo) hükümdarı Anubanini gösteren rölyef, Kirmaşan
M.Ö 3000 Zagros bölgesinden yayılan Lulubiler, Kürdlerin atalarıdır.
Büyük Sargon'un torunu olan Naram-Sin, Lullubi'lere katliam yapmıştır.
Babil ve asur yazıtlarında Guti, Lulubi ve Subartular aynı millettir.

 

 

 

 

 

 

“Zübde it-Tevarih’te Lorestan için şöyle denir; Orda bir köy var ki Kürttür, Kürtler yaşar ve dilleri Kürtçe’dir. Bunlara Lori denir”

(İbn Belhi- Farsname s.537)


“Lurlar, Kürtlerin bir grubudur.”

(İbn Esir - El-Kamil fi’t Tarih s.244)

 

 

 

 

 

- Thomas Bois, The Kurds, 159 pp., 1966. (see p.10)
- F. HENNERBICHLER, The Origin of the Kurds Georgia-born linguist and historian Nikolaĭ Yakovlevich Marr (1864-1934), and Ephraim Avigdor Speiser (1902-1965), Galicia-born Orientalist, and long-time Chairman of the De- partment of Oriental Studies (1947-1965) at the University of Pennsylvania, USA. Both explained Kurds as descendants of the Guti (and Lulubi)
- Egon van Eickstedt, (Türkler, Kürtler ve İranlılar. sayfa 59)
Kategori: Akad İmparatorluğuAntik İranAntik Irak

 

 

 

 

Lulubi kralı Anubaniye ait kabartma.. (Horin Sheikhan) Dağ Heykeli, Khanaqin Bölgesi, Diyala

Yazıttaki kral figürünün yüksekliği: (89 cm) (normal boyutun yarısı), heykelin genişliği (83 cm)

Bamo Dağı yüksekliği: 1790 m

 

 
Konum: (Khanaqin), (Maydan) ilçe merkezinin kuzeyinde (92 km), Diyala vilayetindeki Khanaqin ilçesinde, Diyala ve (Süleymaniye) (Darbandi Bilula) ayıran bölge, (Belula) köyü, (Şeyhan) boğazı, Diyala Nehri'nin kollarından biri olan Abbasan Vadisi'ne bakan veya Kürtçe dilinde (Ab-Sirwan) Dağı'nın doğu tarafının uzantısı (Bamu) vadiye bakan güneydoğu tarafında boğazın aşağısında, vadinin İran topraklarına girdiği sınırında Vadi (Sar Qala) boğazına (Serbil Zahab) doğru ilerliyor.

 

Çivi yazısı yazma.
Çağ: genellikle (eski Babil), çivi yazılı işaretlerin şekline göre, MÖ 2. bin yıl.

Heykel, bir Kürt Sufi tarikatının şeyhlerinin gömüldüğü yakınlardaki bir köyün varlığı nedeniyle (Şeyhan) olarak adlandırılmıştır. Bu heykel, heykelin metinlerindeki aşınmanın varlığı ve metnin eksikliğinden dolayı adı bilinmeyen bir krala atfedilir. heykel Kurdistan topraklarında, heykel (Saripul Zahab ) Kral Lollobi kralı (Anubanini) aittir ve bu Akkad dönemindeydi. Bu heykelde önünde bir kral buluyoruz, kraldan daha küçük iki mahkum, birinin üzerine basıp, diğerini yere çağırarak merhamet için ellerini kaldırıyor. Kral, altından kulağının arkasından görülebilen saç tutamları ile üç şeride bölünmüş bir başlık takıyor ve başlık, Ur'un üçüncü hanedanlığı döneminde ve eski Babil döneminde çok yaygındır ve traş edilmiştir. Sağ elinde bir hançer tutarken, kral sol elinde bir yay tutar. Bu elin altında sadağını buluyoruz. Ve kemerine tek bıçaklı bir balta yerleştirir. Boynu, aralarında büyük bir asılı olan yuvarlak boncuklu bir kolye ile çevrilidir. Elbisesi saçaklı, önü açık, diz boyu normal bir eteğin üzerinde. Mezopotamyada özellikle Akad ve eski Babil döneminde düşmanları çiğneyen bir kral veya hatta bir tanrı biçimi.

Bu heykel, Akkad kralının (Naram-Sin) Lolobilere karşı zaferini engellediği zafer dikilitaşına (Bitwate) ve (Darbandi Gawar) Kürdistandaki dağ heykellerine benziyor ve aynı şekilde İran'da Kral Darius'un hükümdarlığından (Saripul Zahab) spiral ve (Behistun) Achaemenid heykelleri gibi. Ayrıca, eski mezopotamya tanrılarının (Şamaş) ve (Adad) adlarını taşıyan çivi yazılı yazıların
 

 

 

 

Bu dikilitaştan Lulubilerin elamların atası olduğunu öğreniyoruz.
Elamlar ise şindiki Ecemistan/Parsekistan (İran) Hemedan kürdlerin bölgesininin ataları olduğunu biliyoruz Zagros dağlarının kralları.
1000 yıl sonra dahi öclerini Almış olduklarını...

 

Akad kaynaklarında Lulubiler..

Akad kralı Naram-Sin'in zafer steli hakkında bilmeyebileceğiniz bilgiler!

Zafer Dikilitaşı, MÖ (2254-2218) arasındaki Akad dönemine dayanır. Akkad ordusunun komutanı ve Zagros Dağları'ndan kırsal bir halk olan Lulubi ordusuna galip gelen Kral Naram Sen'i temsil eder.
Muzaffer kral Naram Sen, dikilitaşın üzerinde iki boynuzlu bir miğferle belirir ve tüm düşmanlarını yendi.
İşin garibi, bu dikilitaşın üzerinde 1000 yıldan daha eski iki yazıtın olması!
İlk yazıt Kral Naram Sin'in saltanatına kadar uzanır ve başının tepesinde Akadca dilinde bulunur ve yazıt şunu belirtir:
"Kudretli Naram Sen ... Lollobi" Sidor ve Stony "prensleri bir araya gelerek bize karşı savaş ilan ettiler.

Dikilitaşın sağında bir dağ konisinin üzerinde gördüğümüz ikinci yazıt ise, bu dikilitaşın kurulmasından yaklaşık 1000 yıl sonra Elam kralı Shtrak Nakhonah (Lulubi Hanedanlığı'ndan gelmiştir) tarafından yazılmıştır ve Elam dili, dikilitaşı ele geçirip beraberinde Elam'a getirdikten sonra yazıtta şöyle yazıyor:

Ben Shtrak Nakhonah, tanrı Enşuşinak'ın sevgili hizmetkarı Halutosh Anchushinak'ın oğlu, krallığın genişlemesi Anshan ve Susa'nın kralı ve Elam ve prensi topraklarının çobanıyım. Tanrı Anşuşinak bana emrettiğinde , Sippar şehrini yenmeyi başardım ve Naram Sen dikilitaşını alıp Elam topraklarına getirip Hei Inshushenak'ın önüne koydum. Ona kurban etmek için. "

Shtrak Nakhonah, Kral Naram-Sin'in kitabını lanet korkusuyla çarpıtmadı, ancak ihtişamını ilan eden ve Sippar şehrini nasıl yağmaladığını anlatan yeni bir yazıt ekledi ve bu dikilitaşı ele geçirdi (atalarının Kral Naram tarafından yenilmesinden 1000 yıl sonra) !

Dikilitaş, MÖ 12. yüzyılda Elamitler tarafından yağmalandığından, MS 1898'de bir Fransız kazı ekibi tarafından kumulların altında gömülü bulunana ve Paris'teki Louvre Müzesi'ne nakledilene kadar Elamite kenti Susa'da kaldı.
___________________
Kaynak: Louvre Müzesi - Paris

 

 

 

 

 

 

 

Xencerên kurdan ji tûncê, 900-700 sal BZ. Li rojhilatê Kurdistanê,
Ji aliyê kurdên lorî ve, di salên 70yî de li Başûrê Rojhilata Kuristanê, li Loristanê hatine vedîtin. Niha li Brîtanyayê ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski ve modern bextiyarî kürdleri

Kürdler muhteşem bir tarih sahibidiler ama halife ve islam devleti kürdlerin tarihini karartı, yok etmeye çalıştı

Bakhtiari kabilesi veya bakhtiariler şimdiki Aryan ('İran') coğrafyasında yaşayan yarı göçebe kürd aşiretleridi, büyük bir kısmı hala göçebe olarak yaşam sürmekle birlikte, çoğunluğu kentsel alanlara yerleşmiştir.
Khuzestan, Chaharmahal, Bakhtiari ve Boyer Ahmad eyaletleri ve sayıları 2,5 milyona ve daha fazlasına ulaşıyor
Elbiseleri Medi-Sasani olarak kabul edilir.
Bakhtiari, din bakımından On İki İmam Şii mezhebine mensup müslümanlardır ve tüm güney Kürd lehçelerine yakın olan Lorî-Bextiyarîi adı verilen kürdçeyi konuşurlar.
(Bahtiyar) kelimesi şans anlamına gelen "Baht" ve sahip anlamına gelen "Yar" kelimelerinin birleşiminden oluşur ve terim olarak "şans sahibi " anlamına gelen "Bahtiyar" kelimesi gelir.
coğrafyacı ve gezgin olan Muhammed Allah el-Mustafi, Bahtiyarları Kürtlerin yanı sıra Kürt prens Sharaf Khan al-Badlisi ve diğerleri arasında görüyordu.
Görsel: Textê Cemşîd (Persepolis) Adapanasının girişindenki Baxtiyarı halkının temsili rölyefi.İlki ise günümüz Baxtiyarı halkı fotoğrafı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleci asurluların ülkekerini işgal ettiği Lulubil halkınin esir edilişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖ 3000 yıl önceden LORESTAN'IN sahibi olan ELAMLILAR
ELAM, owner of LORESTAN 3000 BC years ago

*Elam Kralı Umman Dash esir alınması tableti anlatımı*

MÖ 645-640 yıllarında Ninova'da bulunan bir duvar taşı tabletinde, Elam kralı (asuri kaynaklarında Ummanaldasi ya da Ummandash olarak geçmektedir)
Elam kralı Elamlı Umandash'ın yakalanma sahnesi görülmektedir.
Kral (Ashur Banipal) zamanında Asur ordusunun önünde, Umandash ve askerlerinin Lorestan dağlarına sığınırken, kral ise asurlular tarafından esir alınmıştır.
ELAM KRALI Umandash asurluların azılı düşmanıdır ve ismi bir çok kereden fazla asur tabletlerinde görünür.
Bir tablette kaydında, neler olduğunu sıralı bir şekilde açıklıyor, solda belirgin bir kraliyet şapkası ve bir asurlu subayın bileklerinden çektiği uzun bir
pelerin olan bir Umandash'ı ve aynı zamanda esir alınan diğer üç Elamlıyı gösteriyor.
Yukarıda teslim için kaldırlmış kollar.
Bir asur askeri tarafından yönetilen iki atın önünde yürüyorlar ve sonraki sahnede Umandaş'ın bir arabaya binmeye zorlandığı ve bir asur askerinin onu sakalından sertçe çektiği görülüyor.
Pano yüksekliği 73 cm, genişlik 129 cm
British Museum

 

 

 

 

 

 

Doğu Kürdistan'ın Salmas şehrindeki kazılarda keşfedilen Lullubilere ait bronz Erkek kafası...

"Modern kürdlerin anavatanları Zagros Dağlarıdır. Kürdler bu coğrafyanın asıl yerlisidir. Modern Kürdler Guti ve Lullubi'lerin torunlarıdır."

Sümerolog Ephraim Avigdor Speiser (1902-1965)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luristan'daki Antik Anıtlar

Kassitler'in dini hayatı ve ahireti

 

 


Rus tarihçi Dyakunov Kassitlerin dini hayatı hakkında şunları yazdı:

Kassistlerin birçok tanrısı vardı ve tanrılardan biri Kassitlerin ana tanrısı Kashu idi ve başka bir tanrı Kuzey idi ve ona Tanrı Cebelen deniyordu. Krallar, diğer tanrılara gelince, Harbeh, Shekhu, Sakh ve güneş tanrısı veya Shuryash'tan oluşuyordu.

Lorestan'daki antik anıtlarda Kassitlerin dini inançları açıkça görülmektedir ve tek bir güce ve tek bir ilahi otoriteye inanmışlardır ve sanatlarında dinleri hakkında bazı şeyler göstermişlerdir. Bunu düşünürler ve zaruretleri gömerler. Ahirette bu ihtiyaçlara ihtiyaç duyacaklarına inandıkları için ölülerle birliktedir.

Atı, arabaları ve hizmetçileri gömmek bu eğilimi açıkça göstermektedir. Baş tanrılarla ilgili insan ve yaratık şeklinde çizilmiş bazı yazıtlarda Soruş heykeli birkaç başlı, adalet için bir rehberdi ve bu heykelin yapısı birçok yaratık şeklindedir.Ve yazıtlı Russo heykeli, Kıyamet Günü'nde olacakları hatırlatıyor ve yapıyorlardı. Tapınaklara ve tanrılara adak adakları ve Lorestan dağlarındaki tapınakta (Şark Barajı) bulunan bu malzemeler bize bu bölgenin yerleşimcilerinin başka geniş alanlarda yaşadığını ve ahlakın ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Kararnameler, doktrin gibi aynıdır ve yukarıda belirtilen tapınak, Lurestan sakinlerinin tapınaklarından biridir.

 

 

Güneş, ay ve yıldızlar Kassitlerin tanrılarıdır, ancak yılan onlar için kutsaldır, çünkü yılan Nuh'un gemisindeki deliği kapatmış ve insanları boğulmaktan kurtarmıştır. Kassitler (Kürtlerin ataları): Luristan bölgesinden Zagros Dağları'ndan gelen bir halk- Not: Yilan ezidi kürd inancında kutsaldır.

 

The Yezidi Kurds have preserved the religious beliefs of the Kassite Kurds since 1800 BC (3800 years)

The sun, the moon and the stars are the gods of the Kassites, but the snake is holy to them because it closed the hole in Noah's ship and saved people from drowning. The Kassites (the ancestors of the Kurds) are a people who came from the Zagros Mountains from the Luristan region. Note: The snake is still sacred in the Yezidi Kurdish faith.

Yezidi -kurderna har bevarat de kassitiska kurdernas religiösa tro sedan 1800 f.Kr.

Solen, månen och stjärnorna är Kassiternas gudar, men ormen den är helig hos dem eftersom ormen täpte till hålet i Noaks skeppet och stängde hålet och räddade människor från att drunkna. Kassiterna (kurdernas förfäder) är: ett folk som kom från Zagrosbergen från Luristan regionen. Obs: Ormen är fortfarande helig i den kurdiska jezidiska tron.
___________

Ezidi Kürtler, MÖ 1800'den beri Kassit Kürtlerinin dini inançlarını korumuştur.

Güneş, ay ve yıldızlar Kassitlerin tanrılarıdır, ancak yılan onlar için kutsaldır, çünkü yılan Nuh'un gemisindeki deliği kapatmış ve insanları boğulmaktan kurtarmıştır. Kassitler (Kürtlerin ataları): Luristan bölgesinden Zagros Dağları'ndan gelen bir halk- Not: Yılan ezidi kürd inancında hala kutsaldır.

 

 

 

 

 

 

 

Luristan bronzları (bazen Luristan ya da Loristan) Loristan eyaletinde ve orta Acemistan'ın ('İran') batısındaki Kirmanşan'da büyük miktarda bulunan Demir Çağı'ndan kalma bronz süslenmiş küçük döküm nesnelerdir.
Çok sayıda süs, aletler, silahlar, at sürüşleri ve küçük bir sayıda kase içerir ve belgelenmiş kazılarda bulunanlar genellikle mezarlarda bulunur. Onları lurların, muhtemelen bölgeye isimlerini veren modern lurlar ile bağlantılı. MÖ 1000 ile 650 arasındadır.

 

 

 

 

Roksanna (Roxana) Keça kurd a bextiyarî ku bi Skenderê Gewre re şû kiriye.

Roxana, baxtiyariler olarak bilinen eski k ürd medeniyetinin prensesiydi.
Ünlü Büyük İskender Kürdistan'ı ele geçirdiğinde onunla evlendi,
Roxana, İskender'in istilasına karşı askerlere komuta eden Oxyartes adında bir soyluyu kürdün kızıydı ancak sonunda mağlup edildi ve ailesi esir alındı.
İskender Roxana'nın güzelliğinden etkilendi ve ilk görüşte ona aşık oldu. Yunanlılar, Roxana'nın Asia'daki en güzel kadın olduğunu kaydettiler.
İskender'in generalleri Roxana ile evliliklerine karşıydı. Yunanların diğer insanlar hakkındaki görüşlerine göre ''barbara'' olduğu iddia ediliyordu ancak bu evlilik yunanlılar ve baxtiyariler arasında barışı sağlamak içindi.

 

Lo-lo. Lu-lu LOR kürdleri.. Kürdistan'ın İlam ve Bextiyari eyaletinde

Kürdler islam öncesi uygardı. Kürdler arasından kadın ayrımcılığı ve ötekileştirmesi yoktu. Hatta bilakis kürd toplumu MATRİARKAL bir toplum idi.
Arabın islamı kürdleri yozlaştırdı, gericileştirdi vede barbarlaştırdı.

 

LURISTANI KURDISH SPOON

c1800 - "Razzazzadeh"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: The Kurdish Family Kamali - From Luristan

 

 

_______________

 

 


Other Prehistoric Looristani Pieces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LURISTANÎ KURDISH SPOON

Zervan'ın Tanrısı.
MÖ 800 İran, Loristan.
Gümüş tabak.

 

 

 

 

KURD-LUR/LOR HALKI

 

Kurd-Lor/Lur halkı hind-avrupai bir halktır. Heredot ve asur kaynakları farslar için; “Hindistan'dan gelen ve dansçılık ve dilencilik yaparak geçimini sağlayan kavim” demiştir. Bunun içindirki farslar hind-avrupailer'den çok siyahi ırka daha çok çekmiştir. Bunun içindirki farsların gözüne bakıldığında hemen kürdlerden başka bir kavim oldukları hemen anlaşılmaktadır. Burada bir anti-parantez açmak gerekir. Tabiiki zaman ilerledikçe ve dünya globalleştikçe değişik halk toplulukları da birbiriyle kaynaşarak yeni bir melez nesil türüyor. Biz yukarıdaki düşünceleri kökler ve asli nesepler üzerine belirtiyoruz.


Büyük Kürdistan'ın Loristan eyaletindeki Lur halkı, kökenleri yaklaşık 10.000 yıl önceye kadar dayanıyor. Neolitik döneme kadar uzanan tarihi Kürdistan coğrafyasında yaşayan en eski kürd klanlarından biridir. Yetenekli çiftçi olan Zagros Dağları'nın yerli sakinlerinin soyundan geldikleri aşikardır.

Yüzyıllar boyunca Lur halkı, anavatanlarının sert dağlık arazisine uyum sağlayarak benzersiz bir kültür ve yaşam tarzı geliştirdi. Konukseverlikleri, yetenekli işçilikleri ve zengin sözlü gelenekleriyle tanınırlar.

2020 yılında "Nature Ecology & Evolution" dergisinde yayınlanan bir genetik çalışma, Lur halkının kökenleri ve Güney doğu Kürdistan'ın Zagros Dağları'ndaki derin kökleri hakkında yeni bilgiler verdi.

Güney doğu Kürdistan coğrafyasının çeşitli bölgelerinden 1.000'den fazla Lur bireyinden alınan DNA örneklerini analiz eden çalışma, Lur halkının bölgede 10.000 yılı aşkın süredir devam eden farklı ve eski bir genetik soyu temsil ettiğini ortaya çıkardı.
Oxford Üniversitesi ve tarihi Kürdistan Coğrafyasında Genomik Tıp Araştırma Merkezi'nden genetikçiler tarafından yönetilen çalışmanın araştırmacıları, Lur halkının soyunun izini, tarımın ve yerleşik toplulukların Zagros Dağları'nda ilk kez ortaya çıktığı Neolitik döneme kadar takip etti.

Çalışma, Lur halkının Zagros hayvancılık ve çiftçilik yapan ve Elam halkı gibi bölgedeki diğer antik popülasyonlarla önemli bir genetik örtüşmeyi paylaştığını ortaya çıkardı. Bu, Lur halkının binlerce yıldır bölgenin genetik yapısında sürekli bir rol oynadığını gösteriyor.

Çalışma ayrıca Lur halkının zaman içinde diğer popülasyonlarla nispeten sınırlı bir karışım yaşadığını da ortaya çıkardı. Bunun nedeni muhtemelen anavatanlarının komşu gruplardan bir dereceye kadar izolasyon sağlayan uzak ve dağlık arazisidir.

Sonuç olarak Lur halkı, genomları uzun ve karmaşık geçmişlerini yansıtan yüksek derecede genetik çeşitliliğe sahip oldu.
Bu çalışmanın bulguları, Lur halkının genetik tarihine ve onların Zagros Dağları ile olan derin bağlarına dair değerli bilgiler sağlıyor. Çalışma, insanlık tarihini şekillendiren karmaşık demografik kalıpları ve kültürel dönüşümleri anlamada genetik araştırmanın önemini vurguluyor.

 

Luristan"li eski ve yeni kürdler.. Lo-lo, lulubi kürdleri

 

Kurds of Lorästan demandäng independence and freedom from Iran, against Iranian Islamo-Fascist state of Tyrani & barbari

Youtube

 

 

 

GUTÎ

ILAM

 

 

 

DÎROKA KURDA

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum