70. Yılını Dolduran
İsrail Ulusunun ve Halkının Biricik Vatanı
İSRAİL

Yaşamalıdır
Goran Candan

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 


YAHUDİ DESTANI İSRAİL DEVLETİ
--- Mazlum Yahudi Halkın Destansı Kurtuluş Savaşı ve Bağımsız İsrail Devleti'nin Kuruluşu Ortadoğu'da ve dünyada başarılı bir özgürlük ve demokrasi örneği ve büyük bir ilham kaynağıdır.

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz yüzyıldaki dönemin iki dünya süper gücünden en önde geleni olan İngiltere, Yakın Doğu'yu (Near East) üzerinde yaşayan kadim halklarıyla birlikte topyekün tasfiye etti. Bu coğrafyaya yeni bir ad; "Orta Doğu" adını verdi ve üzerinde manda rejimi denilen kendine bağlı küçük çaplı idareler, devletçikler oluşturdu. İngiliz emperyalistlerinin bu yeni devletçikleri yaratmalarındaki temel gaye; Ortadoğu'yu karıştırmak suretiyle Ortadoğu'nun yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağmalamak idi. Yeni sınırlar çizip yeni manda devletleri oluşturdu. Ürdün, Suriye, Irak, Filistin, Türkiye (*) vs, vs..

Binlerce yıldır büyük bir ırkçı takibat altında olan ve üzerinde yaşamış oldukları ülkeden kovulan ve ülkeleri ellerinden alınmaya çalışılan yahudiler, bu durumu kabul etmeyerek, büyük ve etkin bir ulusal örgütlenmeye yöneldi ve tarihi ülkelerinden hep sürülmüş olan yahudi halkı, bu acımasız sürgün ve katliamlardan dolayı kendi ülkelerinde çok az kalmalarına rağmen, gelecek nesillerini soykırımlardan ebediyen korumak için, bu eşi benzeri görülmemiş zulümden kurtulup özgür olabilmek için gerekli biricik koruma aygıtı olan yahudi ulus devleti'ni, kurmak amacıyla, İsrail ülkesi içinde silahlı bir direniş gücü yaratmayı başardılar.

İngiliz emperyalistlerinin oluşturduğu Filistin'deki manda devletçiğinin sona ermesinin hemen ardından 14 Mayıs 1948'de, Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi, yayınladığı bir bildiri ile İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. İngilizler yahudi halkının bu direnişini bastırmaya ve imha etmeye çalıştı fakat başaramadı. Üstelik İsrail bugün tam 70. yılını doldurarak bölge ve dünyanın en güçlü devletlerinden biri oldu.

Emperyalist ingilizler, filistinlilerin dostu oldukları için bir Filistin manda devleti oluşturmadılar.İingiliz emperyalistleri, bölgenin asli milli unsurları olan yahudiler veya kürdlerin devleti yerine, tarihi bir yahudi ülkesi olan Filistin'den yahudi ahalinin sürülmesinden sonra Filistin'e gelip yerleşen göçmen arap ahaliye,yani bugün 'filistinliler' diye adlandırılan gçömen arap ahaliye bir devlet kurmalarının asıl nedeni, bölgede karşıtlıklar oluşturmak için,, karşıklık ve nifak tohumları ekmek içindi.

Ama yetmiş yıldır yahudi halkına karşı, tıpkı geçmiş yüzyıllardaki gibi dünyada eşi ve benzeri görülmemiş yoğun bir nefret ve büyük bir ırkçı saldırı başlatılmıştır.. Bu saldırı sadece İsrail devlet ve hükümetine karşı değil, dünyadaki bütün (!) Yahudi Halkına karşı, 250 milyonluk birleştirilmiş bir arap ırkçılığı nefret ve düşmanlığı şeklini almıştır. Amaçları yahudi halkını topyekün imha etmektir. Dahası, bu amaca ulaşmak için bütün müslüman devlet ve hükümetler, din (İslam) mefhumunu kullanmaktadır. Yahudi halkını yeryüzünden silmek istiyorlar! Bu aynı zamanda büyük bir nefret ve ırkçılıktır ve asla kabul edilemez. Buna her demokrat, her vicdan sahibi insan, ivedi ve en öncelikli bir şekilde, insan olmanın bir gereği olarak tepki göstermek zorundadır.

Oysa İsrail filistinlileri katletmemek için çok büyük ve çok özel bir çaba sarf etmektedir. 1948'den bu yana İsrail Savunma Kuvvetleri-IDF'in toplam filistinli kurbanları 15.000'in altındadır. Ama 70'li yıllarda Ürdün ve Suriye arap devletleri sadece birkaç ay zarfında 300.000 filistinliyi katletmişti. Bu aya Kara Eylül Ayı adı verildi. Birçok insan bunu hatırlamaz ama bu en büyük filistin katliamını, yine de İsrail'e yükleyerek İsrail'i suçlamaya çalışmaktalar. Filistinlil arapları en feci şekilde vuran aslında arapların kendisidir, İsrail değildir. 1970'li yıllarda Suriye devlet başkanı Hafız Esat ve Ürdün Kralı Hüseyin 300 bin filistinliyi bir-iki ay gibi kısa bir sürede toplu katliama uğrattı. Çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla, genciyle, üçyüz bin filistinlinin hepsini öldürdüler. O çok meşhur filistinli lider Yaser Arafat bile, kadın elbiseleri giyip, ürdünlü askerlerin ablukasından ancak kadın kiyafetiyle tüyerek, hayatını zor kurtarabildi. Oysa İsrail Savunma Güçleri'nin kurşunlarıya hayatını yitiren filistinlilerin toplam sayısı, İsrail devletinin kurulduğu 1948'den bu yana, on beş bini bile bulmuyor.

Yahudi halkı yeryüzünde yaşayan diğer bütün halk ve milletler gibi var olmak ve özgür yaşamak hakkına sahiptir. İkinci dünya savaşı esnasında Avrupa'da 6 milyon masum yahudi katledildi. Fakat arap ülkelerindeki büyük halk kitleleri, arap milliyetçiliği ve dincilik (islamcılık) peşinde koşarak, bu tarihi gerçekleri görmek istemiyorlar. Bütün Yahudi halkını öldümeyi ve insan haklarına saygılı Ortadoğu'nun biricik demokratik, çağdaş, modern İsrail Devleti'ni tamamen ortadan kaldırmayı tercih ediyorlar.

İsrail dünyanın en güçlü devletlerinden biri olmasına rağmen, yahudi halkı neredeyse tıpkı kürdler gibi, dört tarafı azılı düşmanlarla çevrili mazlum bir halktır.

Elbette dünyada kürd halkından mazlum bir halk daha yoktur. Yahudilerin hiç olmasa bir devleti var ve hemde yahudi halkının bu devleti düşmanının gırtlağını sımsıkı tutabilen çok güçlü bir devlettir. Kürdler şu an bile öyle zayıf, öyle biçare ve öyle sahipsizdirler ki, kürd halkının ülkesini işgal etmiş ırkçı saldırgan islamo-faşist devletler, şu an bile kürd halkı üzerinde büyük katliamlar yapıyor ve kürd halkını savunacak hiç kimse yoktur bu dünyada. Kürdlerin kendileri bile kendi kendilerini savunamaz durumdadırlar çünkü kürd ulusal hakları için mücadele eden ne bir ulusal kürd örgütü ve nede Kürdistan'ın herhangi bir parçasında bir ulusal kürd devleti sahibidirler.

Buna en açık örnek 3 Ağustos 2014 tarihinde türk devletinin örgütlediği DAESH isimli islamist terör örgütü, savunmasız kürd halkına saldırdı ve dört yıl yoğun çatışmalı bir şekilde süren bu saldırıda 40 binin üzerinde sivil kürd ve kürd gerillası ve peşmergesi şehid edildi. Bir milyondan fazla Batı ve Güney Kürdistan kürdü köy ve şehirlerinden sürüldü. Üstüne üstlük 20 Ocak 2018 tarihinde işgalci-katil türk devleti önderliğindeki islamcı çeteler savunmasız Kürd Dağı civarına, Afrin'e saldırarak kürd halkını katletti, Afrin şehri başta olmak üzere civardaki köy ve kasabalara el koyarak öldürülen ve sürülen milyonlarca sivil kürd halkının canı, malı ve mülkü talan ve yağma edildi.

İlkel, fanatik arap ırkçılarının, elinden gelse, İsrail'i ve bütün dünya yahudilerini bir kaşık suda boğar. Türkiye'nin desteklediği Hamas gibi islamist Filistin terör örgütleri'nin bitmeyen TERÖR saldırıları yüzünden, İsrail'de yahudi halkı kendi ülkesinde bir saat bile rahat yaşayamıyor.

Bu her iki halk, kürd ve yahudi halkı, bu büyük imha savaşına, bu büyük zulme karşı el ele vermelidir. İsrail'in güçlü devleti, Ortadoğu'nun en büyük otantik - dev kürd nüfusunun turk-arab ve fars terör faaliyetlerini ebediyen durduracak ortak bir potansiyel güce sahiptir.

İsrail'e bitmeyen büyük bir kin ve nefretle saldıran yahudi halkının düşmanlarını İsrail 6 gün gibi çok kısa süren büyük bir hamle ve atılımla yerle bir ederek, bu düşmanların yüreklerine bugüne kadar çıkmayan büyük bir korku yerleştirmiştir.

İsrail'in iç bölgelerinde yıllarca süren terör saldırıları gerçekleştiren arap terör çetelerinin saldırılarında birçok sivil yahudi yaşamını yitirmişti. Bu saldırıların son bulması ve yahudi sivil halkın can güvenliği sağlanmalıydı.

Tarihte 5 Haziran 1967 günü, Altı Gün Savaşı ile başlar. O gün bütün İsrail Hava Kuvvetleri saldırıya başladı ve ilk günün sonunda neredeyse bütün Mısır ve Ürdün hava kuvvetleri ile Suriye'nin yarısı ve Irak'taki askeri hava üsleri topyekün yerle bir edildi. Altı Gün Savaşı, 10 Haziran 1967'de belirgin bir İsrail zaferiyle sona erdi.

Materyal kayıplar: 4.000'den fazla arap uçağı imha edildi, 60'ı havada uçuruldu; 500'den fazla tank imha edildi veya yağma edildi; Mısır, Suriye ve Ürdün'ün askeri gücünün %70'i işlemez hale getirildi.

Askeri Kayıplar: Savaş sırasında 15.000'den fazla mısırlı öldürüldü ve 5.600'ü esir alındı. Ürdün'ün, kralı Hüseyin'e göre, 6,000 asker kaybı (diğer kaynaklar birkaç küçük sayı veriyor) vardı. Suriye yaklaşık 1.000 kayıp yaşadı. İsrail'in 700'den fazla zayiatı ve 2.500'ü de yaralandı.

İsrail savaştan sonra üçe katlandı ve Yudea ve Samariye tarihi yahudi topraklarında yahudi egemenliği tekrar sağlandı.

Yaşasın özgür yahudi halkı ve İsrail!

Yaşasın Bağımsız Kürd Ulus Devleti!

14.05.2018

Goran Candan

 

________
*): Türkiye sözde bir ülkedir, yapma, çakma ve sunidir. Bu sözde ülkenin;

- isim (Türkei) babası Almanya'dır
- vaftiz babası da İngiltere'dir ve İngiltere'nin işbirlikçi uşağı olan İngiliz Kemal'dir

Türkiye'nin sözde olduğunu özde ise bir ülke OLMADIĞINI, İngilizler tarafından yaratıldığını hep söylemiştik. O zaman anlamamış olanlar hiç olmasa şimdi anlasın.

Sonra türk toplumu islamcı gericiliğin liderliği'ni yapıyor. Daha fazla masum insan katledilmeden İSLAMO-BARBAR TÜRK TOPLUMU ÇÖZÜLMELİ durdurulmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır.
Bu misyon Amerika'nın görevidir.

Kürdler ve yahudiler ise doğasever ve doğa koruyucu hümanist bir toplum kültürü sahibidir. Bu bazıları gibi hem insana, hem hayvana ve hemde doğaya karşı katledici barbarlardan değiller. Güney Kürdistan ve İsrail örnekleri meydandadır. Değişik etnik ve dini aidiyetlerin itina ile korunup serbestçe yaşamalarının Ortadoğu'daki tek adresi bu her iki kavmin ülkesidir, kürdlerin Kürdistan'ı ve yahudilerin İsrail'i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uri Blau:
''Türkiye, Irak Kürdistan'ını kendinden güçsüz gördüğü için tehdit edebiliyor. Aynı tehditleri İsrail'e de etmelerini istiyorum.
İsrail'in sadece bir günde Ortadoğu'yu yerle bir edecek teknolojik gücü var, ancak her türlü tehdit ve saldırılara rağmen bu gücü kullanmıyor. Bir Arab yada Türk devletinin İsrail'in teknolojik gücüne sahip olduğunu düşünün, tüm dünya'yı yok etmişlerdi, buna adım gibi eminim. İyi ki bilim ve teknoloji zekasına sahip değiller. Ben bunu dünya ve insanlık için şans olarak görüyorum.''
(İsrail'li Aktivist, Gazeteci - 2017)

 

 

 

 

 

İSRAİL ULUSU ve YAHUDİ KÜRDLER
Multi-Etnik bir yapıya sahip olan İsrail Ulusu'nu oluşturan yahudi halkı, çeşitli ülkelerden gelip İsrail'e yerleşen yahudi halkın yanısıra, birde İsrail'den başka bir yere ASLA GÖÇERTİLEMEMİŞ YERLİ YAHUDİ halktan oluşmaktadır.
Hep birlikte yahudi İsrail ulusunu oluşturan bu halkların anatomisinden de onların ORİJİNLERİ çok rahat bir şekilde görülüp anlaşılmaktadır.
Örneğin rus ve polonya yahudileri genellikle yeşil gözlü ve sarışındırlar. Özbek yahudileri beyaz tenli ve siyah saçlıdırlar. Kuzey Afrika ülkelerinin yahudileri ve arap yahudilerin hangi ülkeden geldikleri onların anatomilerinden kolayca görülüp anlaşılabilmektedir, çünkü anatomikmen geldikleri yerdeki insanlara benziyorlar. Aynı şekilde de KÜRD YAHUDİLERİN anatomilerinden Duhok'tan, Zaxo'dan, Akre'den, Mardin'den, Diyarbekir'den, Sanandaj'dan, Urmiye'den geldikleri rahatlıkla görülüp anlaşılmaktadır.
Şimdiye kadar 'yahudi kürdler yoktur, ama tarihte Kürdistan'a sürgün edilmiş ve sonra da bu sürgünden İsrail'e geri dönen yahudiler söz konusudur' diye ileri sürülen bütün teoriler yanlıştır. YAHUDİ KÜRDLER VARDIR ve İNKAR EDİLMEZ BİR HAKİKATTİR. Gidin bakın isterseniz.
Aynı şekilde 'hıristiyan kürdler yoktur ama Kürdistan'lı hıristiyanlar vardır' deniliyor hala. Bu da doğru değildir. Çünkü ortada LAWIJ ÊN GERŞÛNÎ denen ve kürdçe okunan dini bir HIRİSTİYAN LİTERATÜR vardır. Hıristiyan kürdler yoksa NEDEN hıristiyan bir dini edebiyat oluşmuş o zaman?
Eğer bir KÜRDÇE HIRİSTİYAN DİNİ EDEBİYAT varsa, hıristiyan kürdler de var demektir.
Yoksa tıpkı YAHUDİ KÜRDLER yoktur ama Kürdistan’lı yahudiler vardır der gibi hıristiyan kürdler yoktur ama Kürdistan’lı hıristiyanlar vardır demekte çok SAÇMADIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail - Modern, demokratik & humanist bir ülke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel Aviv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel Aviv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliat

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Kürdlere müslümanlar dışında zulüm eden yoktur. Elinde kürd kanı olmayan bir islam ülkesi yoktur.''

Benjamin Netanyahu

 

 

 

 

 

 

 

 

Light festival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunset in Tel Aviv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Jewish people's Ancient & Contemporary Capital City: Jerusalem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eilat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd liderleri Kürdisdtan bayrağıyla karşılayan İsrail devlet başkanları ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd Sultan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs Davut Kalesinde bulunan heykeli.

Davut Kalesi, El-Halil kapısı yanındadır. Hebron Batı Şeria'da bir şehirdir.
Kürdler Hebron şehrine bağlı olan Kürd Mahallesi Kurdish Quarter (Har El-Ekrad) da yaşamaktadırlar.

Kürdler, Kürd İmparator Sultan Salahadin'in Kudüs'ü Avrupalı Haçlı Ordularından kurtardığından (1187) bu yana, kürdler İsrail'de toplu şekilde bulunmaktadır. Bugün bile Batı Şeria şehrinin Davut Kalesi'nin kapısı yanında bulunan Kürd İmparator Saladin in heykeli bulunduğu Hebron şehrindeki Kurdish Quarter'de (Har El-Ekrad) da yaşamaktadırlar. Kudüs'te ve Tel Aviv'de büyük bir sayıda yahudi kürdler yaşamaktadır. Tıpkı arab, fars, özbek, azerbaycanlı yahudiler gibi kürd yahudiler de var. e bu yahudi kürdler yehova inancıyla, yani yahudiliğe araplardan, farslardan ve diğer bütün halklardan çok daha önce tanışmışladır. Kürdler ve yahudiler Ortadoğu medeniyetinin en eski iki halkıdır. Avrupalı sömürgeci imparatorluklar 'din elden gidiyor' sahte iddialarıyla Ortadoğu'yu sömürgeleştirmek için büyük bir ordu kurarak Kudüs'ü işgal etmişlerdi..

 

 

 

 

 

 

 

Ibrani Alfabesi

 

 

 

 

 

Şimdi anladım yahudilerin büyük zekasının kaynağının NERESİ olduğunu:
- İbrani alfabesini öğrenmek adamın kafasını MICROSOFT WORD gibi çalıştırıyor
- Ken כן Biseder בסדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titi Aynaw, Miss İsrael
İsrail GERÇEK ve eşit MULTİ-ETNİK toplum ve devlettir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarihte 5 Haziran 1967 günü, Altı Gün Savaşı ile başlar. O gün bütün İsrail Hava Kuvvetleri saldırıya başladı ve ilk günün sonunda neredeyse
bütün Mısır ve Ürdün hava kuvvetleri ile Suriye'nin yarısı ve Irak'taki askeri hava üsleri topyekün yerle bir edildi.
Altı Gün Savaşı, 10 Haziran 1967'de belirgin bir İsrail zaferiyle sona erdi.
Türkiye 6 Gün Savaşı'nda işgalci islamo-faşist arab ülkelerine gizliden maddi destek, açıktan da manevi destek verdi.
Ama beyhude, çünkü haklı olan en nihayetinde kazanır, çünkü haklı güçlüdür.


In the 6-Day War on June 5, 1967, Turkey secretly provided material support and openly provided moral support to the invading Islamo-fascist Arab countries.
--- But in vain, because the one who is right wins in the end, because the one who is right is strong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODA (thank you) DEAR YAIR NETANYAHU !!
- Long Live Israel & Kurdistan

HANGİ müslüman kürdlere bu yardımları yapıyor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silahlara bakın silahlara!
İlk defa gün yüzü görüyor!

İsrail Ortadoğu'da islamist-terör ve gericiliğe karşı verdiği direniş savaşını kazanacaktır!

Yaşasın İsrail!

Yaşasın İsrail!

NOT:
Ya İsrail Ortadoğu'nun ve Batı Medeniyeti'nin başına musallat olmuş islamist terör belasını bitirecek yada islamist terör (jihad) İsrail'i bitirecek.

İslamist terörün Türkiye, İran, Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabia gibi KALLEŞ İSLAMİST DEVLETLER tarafından desteklendiği bir sır değildir.

İsrail bu defa islamist terörü KÖKÜNDEN koparmalıdır. Yoksa İsrail'in geleceği tehlikededir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yael Markovich 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudi halkın kürd halkının yanında olduğunu bildiren bir yahudi kadın:

 

 

 

 

 

 

 

 

Her halukarda kürdleri ve Kürdistan'ı destekleyen yahudiler

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm Yahudi Müzezi'nde Kurdish Judaica Jahudi Kürdlerin El İşi Sanatı Ürünleri sunumu 6 mart 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail Devleti'nin en yüksekl merciinden islamo*faşist işgalci türklerin kürd ve Kürdistan'a yönelik tecavüz ve imha hareketleri recm edildi.
HANGİ müslüman ülke bu büyük zulme karşı en küçük bir ses çıkarmıştır? HİÇBİRİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iran's attack on Israel!!!

İsrail HERYANDAN saldırı altındadır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİN MASKELİ TURK-ARAB-FARS İSLAMİST-IRKÇI-TERÖR, KÜRDLER & İSRAİL

Kürdistan'a karşı islamcı bir turk-arab-fars- ortak Irkçı-Terör Cephesi olduğu gibi, aynı zamanda bu terör cephesi İsrail'e de karşıdır!

Düşmanımız birdir: din (islam) maskeli turk-arab ve fars milliyetçi-ırkçılığı, işgalciliği, yayılmacılığı, inkarcılığı, imhacılığı ve terörü.. hem kürd halkını ve hemde yahudi halkını hedeflemektedir.

Elebette 100 milyona yakın bir nüfusu olan tüm dünya kürdleri olarak İsrail'i destekliyoruz ve de destekleyeceğiz.

Bu ittifak ilk önce:

1-insanidir çünkü her iki halk ve millet olarak, insanlık dışı barbar yoğun bir İMHA saldırısı altındayız. Her iki halka da tek bir noktadan saldırılıyor: Din (islam) maskeli milliyetçilik, ırkçılık ve yayılmacılık cephesi olan Ortak turk-arab-fars Terör Cephesi'nden..

2- Sonra da her iki halk ve milletin KARŞILIKLI ÇIKAR ve menfaatlerinin doğal olarak gerektirdiği bir ittifaktır bu. Hemde al gülüm - ver gülüm var bu ittifakta. Bu dayanışma ve ittifaktan daha doğal ve elzem başka ne olabilir?

İsrail'in mazlum kürdlerin devletleşmesine pragmatik yaklaştığı da yalan ve boş bir iddiadır.

Kendileri ezilmişliğin ne olduğunu çok iyi biliyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail'de Cizreli Mickey Levy meclis başkanı seçildi, Yahudi Kürtler merak konusu oldu.


İsrail Meclisi'ne (Knesset) aslen Şırnak'ın Cizre ilçesinden Yahudi Kürt Mickey Levy'nin başkan seçilmesi gözleri İsrail'deki Yahudi Kürtlere çevirdi.
1951 Kudüs doğumlu Mickey Levy'nin ailesi, Cizre'den İsrail'e göç etmiş
Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden emekliye ayrıldıktan sonra politikaya atılan Levy, üst üste birkaç dönemdir Knesset'te görev alıyor.
Levy, 2015'teki bir röportajında, "Kürt'üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürdistanlı. Atalarım Cizreli. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk" ifadelerini kullanmıştı.
Yahudi Kürtler; Türkiye, İran ve Suriye'de var ama ağırlıklı olarak Irak'ın kuzeyinde yaşadı, yaşıyorlar.
İsrail'in kurulmasından sonra Irak'tan göç eden Yahudiler içinde Musevi Kürtlerin olduğu biliniyor.
Sayı tam olarak bilinmese de 150 bin civarında Yahudi Kürt'ün İsrail'e göç ettiği tahmin ediliyor.
Şimdiye kadar bakanlık dahil birçok üst düzey devlet kademeleri siyasi pozisyonlarda görev yapan Yahudi Kürtler konusu dönem dönem gündeme geldi.
Yahudi Kürtler hem kendi kültürleriyle hem de birbirleriyle bağlarını canlı tutmak için çeşitli isimler altında kurumlar oluşturmuş durumdalar.
"İsrail'de 300 bin civarında Yahudi Kürt yaşıyor"
Peki İsrail'de ne kadar Yahudi Kürt var? Dillerini ve kültürlerini özgürce yaşıyorlar mı?
İsrail'de yaşayan Kürtlerin sayılarına konusunda farklı rakamlar dile getiriliyor. Bunlar da tahmini rakamlar. Çünkü, şimdiye kadar resmi olarak ifade edilmiş bir rakam yok.
İsrail medyasına göre, bu rakam 200 binin üzerinde. İsrailli akademisyen ve araştırmacı Dr. Edy Cohen'e göre ise Kürtlerin sayısı 300 bin civarında."Kültür ve geleneklerine çok bağlılar"
Dr. Cohen, Yahudi Kürtlerin ülkenin hemen hemen her bölgesinde yaşadıklarını söyledi.
"İsrail'de yaşayanların hepsi Yahudi" diyen Dr. Cohen, "Dil, kültür ve geleneklerine çok bağlılar. Mesela evlerine gittiğinizde Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi'ne ait fotoğraflarına rastlarsınız. Hala çoğu Nevroz bayramını kutlarlar" dedi.
Ülkede birçoğunun yüksek mevkilerde görev yaptığını kaydeden Cohen, "Kürt mü değil mi bilmiyorum ama İçişleri Bakanı Irak asıllı. Ancak MOSSAD, Savunma Bakanlığı ve istihbarat kurumlarında çok sayıda Yahudi Kürt görevli bulunuyor ve vatanları Kürdistan'a bağlılar" diye konuştu.
"Kürtler davalarını güçlendirmek için bir girişimde bulunmuyor"
Kürdistan Bölgesi yöneticileri İsrail'de yaşayan Yahudi Kürtler ile iletişim kurmayı ve onlardan yararlanmayı bilmediklerini aktaran Cohen, şunları kaydetti:
"Rus asıllı Avigdor Lieberman'ın liderliğini yaptığı İsrael Beiteinu (Evimiz İsrail) partisinin Knesset'te 7 milletvekili var. Ancak Kürtlere ait hiçbir parti yok. Kürtlere ait bir lobi yok. Maalesef Kürtler davalarını güçlendirmek için herhangi bir girişimde bulunmadıkları gibi herhangi bir faaliyette de bulunmuyorlar."
"Kürt Yahudiler, kültürlerini özgürce yaşamaktalar"
Bir süre Türkiye'de yaşadıktan sonra İsrail'e dönen gazeteci yazar Rafael Sadi de Yahudi Kürtlerin sıcak kanlı, samimi ve dostluk dolu olduklarını belirtti.
Eski İsrail Yahudi Kürtleri Birliği Başkanı Mordechai Zaken'in araştırmasına dayanan rakamları paylaşan Sadi, "İsrail'de 150 bin kadar Kürt kökenli Yahudi yaşamakta. 150 bin rakamına ikinci ve üçüncü kuşak Yahudileri kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor" dedi.
Aile içinde kullandıkları Kurmanci, Zazaki ve Aramice'nin hangi bölgeden geldiklerini belirlemeye yaradığını kaydeden Sadi, "İsrail'de yaşayan her türlü azınlık nereden gelirse gelsin serbestçe dillerini, kültürlerini ve geleneklerini istedikleri gibi yaşarlar. Bu ister Kürt, Türk, Yunan, Alman Ermeni veya
Etiyopyalı olsun fark etmiyor. Herkes kültürünü özgürce yaşamakta ve yazmakta" ifadelerini kullandı.
"Kürt ve Türk Yahudilerin birçok ortak noktası var"
Yahudi Kürtlerin müziklerinin de Türk Yahudilerinin müziğine yakın olduğunu dile getiren Sadi, Kürt ve Türk Yahudilerinin birçok ortak noktasının varlığına işaret etti.
İsrail'de devletin yüksek makamlarına gelenlere ilişkin bir istatistik kaydın mevcut olmadığını aktaran Sadi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülkede üst düzey görevlere gelenlerin kökenine bakılmaz. Zaten demokratik bir ülkede olmaması gereken bir şey. Herkes İsrail vatandaşıdır ve hangi ülkeden gelirse gelsin. Bu aslında bizim basının yanlış tutumundan kaynaklanıyor. Örneğin biri vergi kaçırmaktan yakalansa hemen ‘Yahudi iş adamı vergi kaçırmaktan tutuklandı' diye haber yapılır. Veya bilimsel bir ödül alsa Yahudiliğinden söz edilmez ve ‘Türk asıllı Mişon Efendi tıp ödülünü aldı' denir. Suçlu ise Yahudi ödül getirmişse Türk oluverir. Dolayısıyla İsrail'de kimin ne olduğunun önemi yoktur. İnsan olması yeterlidir."

BasNews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir İsrail'deki kürdlere bakın, bir de bir müslüman ülke olan Acemistan [İran]'daki kürdlere bakın

 

 

 

 

 

İsrail Parlamento başkanı Kürdistan’ın Cizre şehrinden Mickey Levy kürd halayı (govend) çekerken:
— Bijî Kürdistan
— Bijî Îsraîl

http://www.saradistribution.com/israil.htm
ÖNEMLİ NOT: islam kürdlerin kültürel dokusunu (mayasını) bozmuş. Hangi müslüman kürd liderini govend oynarken gördünüz? Hiçbiri? Hepsi kafasına küllah takıp sağken mezara girmiş yaşayan ölülerdir.
Ben size bunlardan kürd halkına hiçbir hayır gelmez, boşuna önlerinde el pençe durup beklemeyin demedim mi?
İşte bakın kürd böyle normal insanlardan olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudüs - İsrail Yahudi Devleti'nin Başkenti

Düşünün eğer burada iktidar yahudilerin elinde değil de filistinlilerin (müslümanların) elinde olsaydı, o zaman Aksa mescidi'ne tek bir yahudinin bile yaklaşmasına izin vermezlerdi. Aksa mescidi müslümanlar için ne kadar kutsal ise yahudiler için de o kadar kutsal olduğu halde oraya yaklaşan bir yahudiyi hemen katlederlerdi. Oysa İsrail devleti Küdüs müslümanlarının oraya yaklaşmasını ve hatta serbestçe Aksa mescidi'ne girip içinde ibadet etmelerine hiçbir engel koymamaktadır. Kimler daha insan, kimler daha adaletlidir varın kendiniz bir karar verin şimdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudi kürdlerin işgalci islamo-faşist Türkiye konsolusluğu önündeki bir protesto gösterisi esnası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güney Kürdistan'da yahudi peygamber Naom'un Kabri'ni ziyaret eden yahudi bir kürd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail'in resmi para birimi olan şekel,
Sümer medeniyetine kadar uzanır ve Urnmo yasasında şekel'den ilk kez MÖ 2111 yılında söz edilir ve bu,
Mezopotamya'nın son dönemlerine kadar resmi para birimi olarak kullanılmaya devam eder.
Alttaki 2 görsel MÖ 539 yılına ait Babil sikkesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan + Israel = Forever

Yahudiler her yerde ve her şekilde kürdleri destekliyor ve kürdlere sempatı ıle bakıyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turk-Israil Dostluk İlişkşileri DORUKTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDIEH & SONS

Barınaklar ve kanalizasyonlar için demir ve çelik koruma üretimi konusunda İsrail'in en büyük şirketlerinden biri olan Kürd şirketi:
KURDIEH & SONS

 

 

İsrail'de 60 sene önce başlayan Kürd Entreprenörlüğü başarıyla devam ediyor

İsrail Devleti tarafından üretilen -Kurdî- adlı bira markası

 

 

''YAHUDİ OYUNLARI'' & ''İSRAİL'in OYUNLARI''

--- Yahudi halka karşı bir yapısal ırkçılık'tır (=Anti-Semitism) bu sözler

 


Yahudi halkına yönelik tarih boyu hep büyük ve ciddi ırkçı suçlamalar yapılmıştır ve bu suçlamalar günümüzde bile son hızıyla devam etmektedir. Yahudi halka karşı bütün bu ötekileştirme paradigması tarihte köleci asurlular tarafından başlatıldı. Ortadoğu'da işgalci-islamist araplar tarafından arttırıldı. Avrupa'da romalılar tarafından devam ettirildi, osmanlı türkleri tarafından ayyuka çıkarıldı. Yahudi halka karşı bütün bu büyük haksızlılar en son olarakta neredeyse bütün dünyaya yayıldı. ''Yahudiler ülkemizin temel sorunlarının kaynağıdır'' şeklindeki suçlamalar sadece nazistler tarafından yapılmadı, geri-despot Rusya başta olmak üzere hemen hemen bugün her ülkede biraz anti-semistizm vardır. Bu büyük haksızlığın nesilden nesile taşınmasının sebebi; yahudi halka karşı yapısal bir ırkçılığın toplumlarda artık tam yer edinmiş olmasıdır ve özellikle de ırkçı islamo-faşist turk-arab & fars toplumlarındaki yapısal ırkçılık çok daha yoğundur.

Oysa yahudi halkı tarihin en büyük zulmüne maruz kalmuş mazlum bir halktır.

 

 

HAMAS hep İsrail'e saldırıyor

Many times we hear an intensive criticism from ALL SIDES against Israel about being aggressiv.
Who those blaming Israel for aggression, should take a look for the history of Arab and Israeli war. They will realize that always were the Arabs who started attacks on Israel. All war incidents from the begining of the modern Israel state (1948) untill now, showing this reality without any exceptions..
This Arabic aggression coming from an islamistic religious fanatism which is being produced by a few leading Arabic elite states which are ruled as classical kingdoms exactly as in the medieval time.
All Arab leaders together with all Palestinian leaders saying openly that they will never tolerate a Jewish state. AND they are NOT STAYING there but they continue to saying: WE WILL KILL NOT ONLY JEWS OF ISRAEL BUT ALL JEWS OF THE WORLD!! This is racism and fascism.
Even though the Jews have been deportated from their ancestors soils during many centuries, a part of Jewish people managed stay in their own country. Even though the Jews met several jenosides, deportations and assimilations in diaspora, but the Jewish people managed to build their own state on their own land. The modern Israeli state is the third historical Israeli state in their own country Israel. On the other side; the right to have an own state is a natural right for every people and even a right for Jewish people.
The Palestinians want to have an own state, but they don't want Jews or Kurds should have an own one.
Can somebody tell us which state of Palestina the Jews have overthrown and have built an Jewish state on it, instead?
The most of prophets who are mentioned in all holy books of classical religions, are Jewish prophets and they preached in Israel. These ancient Jewish soils are the Israel, Palestine and Jordan.
It's why Israelis has the right to be there in their own ancestors own country.
By the way, it was not Israel that has killed the most Palestinians, it is the Arabs themselves. In just three months, upwards of 300,000 Palestinians were killed by Syria and Jordan in 1970, known as Black September. The total number of Palestinians killed by Israel's Defense Forces - IDF is not even close to this total
—- Long live Israel!! The only democratic and human society in the BARBARIAN MIDDLE EAST!
Entire Middle East states are ISLAMO-FASCIST dictatorships.

 

 

Palestine is JEWISH.
(1934 Palestine flag...)
—- But the Bristish Imperialism occupied and destroyed 1920s entire NearEast (”Middle East”) totaly.

Filistin YAHUDİDİR.
(1934 Filistin bayrağı...)
—- Ama İngiliz Emperyalizmi 1920'li yıllarda Yakın Doğu'nun (“Orta Doğu”) tamamını işgal etti ve yok etti.

Irkçı ve işgalci arap devletleri "filistinlilerin durumunu kendi iç ve uluslararası çıkarları için kullanıyor.
—— Irkçı arapların bu kirli politikasının kurbanı olan ve ölenler, kendilerine filistinli diyen zavallı insanlardır.

 

 

 

HER ZAMAN HAKSIZLARIN VE ZALİMLERİN YANINDALAR

Mahmud Abbas, 2016 Kürd Bağımsızlık Referandumu konusunda:

--- "Bir kürd devleti oluşumu gerçekleşmemelidir, vahim bir sonuçtur" demişti.

Filistinliler kendileri için istedikleriniözgürlüğü başkalarına istemiyor ve reddediyorlar.
Özellikle de kürd düşmanı bir tavır sahibidirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaudilik Dini ve Beni İsrail'in (İsrailoğulları) Tarih Boyu Uğradığı

Zulüm ve Takibatın Kısa Anatomisi

 

Tarihte ilk defa köleci asurlular yahudi halkı topluca yurdundan sürdü.

Hüküm taşıyan yahudi sürgünler. Köleci asurluların yahudi müstahkem kasabası Lachish'i yağmalamasıyla ilgili detay (MÖ 701 muharebesi). Sennacherib'in Ninova, Mezopotamya'daki sarayından bir kabartma parçası.

British Museum - Londra

 

 

 Yahudi halkın Kudüs'ten çıkarılması

 

İsrailoğulları olarak anılan yahudi halkın Ortadoğu'da bilinen 4000 yıllık bir tarihi vardır.

İsrailoğulları tarih boyu ezilmiş, dıştalanmış, soykırım ve katliamlara uğramış Ortadoğu'nun en eski iki halkından biridir. İlk monoteist (tek tanrı tapımı) inancını Hz Musa Tanrı'nın On Emri'ni aldıktan sonra bu dine mensup olanlar yahudi olarak anıldı ve nitelendiği sanılıyor. Yahudiler Mısır'da din/inanç çelişkisi yüzünden sürüldüler. Atalarının toprağı olan Kenan topraklarına geri döndüler. Bu MÖ 1000 yılına tekabül ediyor. Bu dönem yahudi kral Davud ibranileri birleştirip Küdüs'te krallığını ilan etti. Davud'un oğlu Süleyman Küdüs'te ilk defa bir yahudi tapınağı inşa etti. Bugün tek bir duvarı ayakta kalmış olan ve ağlama duvarı olarakta anılan bu duvar asurlular tarafından yıkılan Yahuda ülkesindeki tapınaktı. Süleyman'dan sonra İsrailoğullarının ülkesi İsrail ikiye bölündü, Kuzey'e İsrail, Güney'e Yahuda denildi.

 


Asurluların yahudilerin ülkesini MÖ 586'da istila etmesiyle birlikte yahudi halk ikinci defa büyük bir sürgüne yollandı. Davud'un uğlu Süleyman'ın inşa ettiği Küdüs tapınağı yıkıldı ve yahudiler esir alınıp köleleştirildi ve bir kısmı da Ortadoğu'nun dörtbir yanına topluca sürüldü. Bu dönem yahudi halkın bir kısmı batı'ya Mısır'a ve bir kısmı da doğu'ya antik Kürdistan'a göçtü.

Zamanla yahudi ahali göçtükleri ülkelerde çoğalarak büyük bir nüfus sahibi oldular.

Yıl 332'de Büyük İskender Mısır ve Ortadoğu'nun bir kısmını ele geçirdiğinde, yahudiler bu dönem kendi dinleri yahudiliği serbestçe yaşamak için büyük bir mücadele etti.

Bu defa MS 63 yılında Roma imparatoru Pompeus Kudüs'ü işgal etti. Yahudiler Roma'nın hükmü altına girdi. Büyük bir baskı ve zulüm gördüler. Yahudiliğin ikinci tapınağı romalılar tarafından MS 70 yılında imha edildi. Yıl 132'ye gelindiğinde Kudüs Roma'ya bağlandı ve yahudilerin Kudüs'te yaşaması yasaklandı. Romalılar yahudileri Roma imparatorluğunun başkenti Roma'daki Koloseum denilen dev stadyumlarda aslanların önüne atarak parçalanmalarını toplu seyredilen bir spor haline getirdi.

Ortaçağ'da hıristiyan dini oldukça yaygınlaşmaya başlayınca bu defa hıristiyanlar yahudileri ezmeye başladılar. Hıristiyanların en yüksek rahibi Papa Gregorius 600 yılında hıristiyan kiliseleri için bir beyanname yazarak yahudilerin hıristiyanlaştırılmasını istedi. Yahudileri kendi dinlerini yayamıyor ve devlet işlerinde görevlendirilmiyorlardı.

 

Hz Süleyman'ın yahudi başkenti Kudüs'te inşa ettiği tapınak

 

 

Avrupa'da yaşam standartları yavaş yavaş artmaya başlayınca iki tipik mesleğın geliştiği görüldü: ticaret ve finans. Devlet görevlerine alınmayan yahudiler bu iki meslek dalında ilerleme kaydediyorlardı ve bu da yahudi halka yönelik daimi bir kıskançlık ve hased yaratarak yahudileri ezip yerlerinden sürmeye yetecek neden oluşturuyordu.

Yahudiler sürekli yerlerinden çıkarılıp sürgün ediliyorlardı. 1000 yıllarına doğru gelindiğinde Avrupa'da bulunan yahudiler onbinlerce sürgün edilmeye başlandı. Haçlı seferleri başladığında Avrupa'daki yahudi halk, ya hıristiyan olmak veya öldürülmek seçeneği karşısında bırakıldı. Sadece 1. Haçlı seferi dönemi olan 1096 yılında Haçlı ordusunun yol güzergahı boyunca 12000 yahudi katledildi. Haçlı ordusu Kudüs'ü işgal ettiğinde yahudi ahali kılıçtan geçirildi, yahudi halk haçlı orduları tarafından ibadethaneleri havralarda (sinagog) diri diri yakıldılar.

11. ve 12 yüzyılda yahudilerin hıristiyan erkek çocukların kanından paskalya çöreği pişirdikleri söylentileri yayıldı. Bu söylentiler üzerine Avrupa'nın binlerce yahudi cemaat topluluklları soykırıma tabi tutuldu. Yıl 1215'te Papa Inocentius bir kanun çıkarılmasını önerdi ve bu kanuna göre yahudiler elbiselerinin üzerinde bir 'yahudi işareti' taşımaları gerektiği zorunluluğunu getirdiler.

 

Hz Süleyman'ın bugün yahudi başkenti Kudüs'te Ağlama Duvarı denilen tek duvarı ayakta kalmış olan 2.tapınağı

Avrupa'da 1300 yılıda salgın hastalıkları başgösterdiğinde yüzbinlerce, milyonlarca insan bu salgın hastalıklardan telef olduğunda bu defa ikinci bir yahudi soykırım girişimi başlatıldı. Yahudilerin su kaynakları ve kuyuları zehirlemelerinden dolayı veba salgını çıktığı söylentileri yayılmıştı etrafa. Binlerce yahudi sölentilerden dolayı odun yığınları üzerinde canlı canlı yakılıyordu. İngiltere, Fransa ve Almanya şehirlerinden yahudiler yığınla göçertiliyordu. 1452'de 150 000 yahudi İspanya'dan çıkartıldı. Herne kadar Osmanlı'lar onları kabul ettiyse de, tıpkı Suriye'li mültecilere bugün yaptıkları gibi osmanlılar yahudileri değersiz insan olarak vasıflandırıp çoğunu en zor şartlarda köle olarak karın tokluğuna çalıştırdılar. Osmanlı toplumunda da yahudilere yönelik gayri sahih söylenti ve iftiralar yaygın bir şekilde isnad edilmekteydi.

15. yüzyılda Avrupa yahudilerinin durumu giderek daha da kötüleşti ve yahudi halk gettolarda yaşamaya zorlandı ve tıpkı islamo-faşist Türkiye'nin 2015-2017 yılları arasında Kuzey Kürdistan'ın 13 şehrini yerle bir edip bir milyon kürdün toplu sürüldüğü pogromlar normal bir hal almaya başlamıştı.

Yıl 1543 yılında Martin Luther 'Yahudiler ve Yalanları' adlı bir kitap yazdı ve yahudileri ritüel cinayet, karabüyü ve casusluk yapmakla suçladı.

1650'lerde Polonya'ya yönelik Rus ve İsveç saldırılarıyla bağlantılı olarak, Polonya halkı, ülkenin başına gelen kazaları, isveçlilerle gizli anlaşma içinde oldukları iddia edilen yahudilere yükledi. Tarımda sık sık vergi tahsildarı veya ustabaşı olarak çalışan yahudiler katledildi ve yüzlerce yahudi köyü yıkıldı. Öldürülen yahudi sayısının birkaç onbinlerce ile 100.000'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Katliam, zulüm ve baskılardan dolayı yahudi halka hiçbir yerde rahat verilmiyordu.

Doğu avrupalı ​​yahudilerin batıya göçü 17. yüzyılda başladı. Yahudiler çoğunlukla Almanya, Avusturya ve İngiltere'ye döndüler. Orada yeni öğrenim merkezleri kurdular. Yidiş, Almanya'da bir yazı dili olarak geliştirildi. Bugün dünyadaki yahudilerin çoğunun kökenleri Polonya-Alman Yahudileri arasındadır.

1880'lerde anti-Semitizm Doğu Avrupa'da yaygındı. 20. yüzyılda, bu anti-Semitik akımlar tüm Avrupa'da mevcuttu. 1930'larda Almanya ve çevresindeki ülkelerde ve nihayet İkinci Dünya Savaşı sırasında (1939-1945) altı milyon yahudi'nin katledilmesiyle sonuçlandı. Naziler dünya tarihini, "üstün Aryan ırkı" için zaferle sonuçlanması gereken ırklar arası bir mücadele olarak görüyorlardı. Bu nedenle naziler, aşağı bir ırk olarak kabul edilen yahudileri ortadan kaldırmayı kendi görevleri olarak görüyorlardı.

Nisan 1933'te Almanya'da yahudilerin ticaret mesleğine yönelik organize bir boykot başladı ve boykotu ihlal edenler taciz edildi. 1935'te, Aryan olmayanların tümü devlet yönetiminden çıkarıldı. Aynı yıl yahudiler, meşhur Nürnberg Yasaları nedeniyle vatandaşlıklarından mahrum bırakıldı. Yahudiler ve "aryanlar" arasında yeni evlilikler yasaklandı. Pek çok yahudi bilim adamının üniversitelerde çalışması yasaklandı. Büyük alim Albert Einstein da Avrupa-Alman ırkçılığına uğrayan bu yahudi alimler arasındaydı.

Kristal Gece (kırık cam gecesi), 9-10 Kasım 1938'de 200'den fazla sinagogun ateşe verildiği gece meydana geldi. Binlerce yahudi dövüldü ve yaklaşık 90 kişi öldürüldü. Stormtrooper'lar yahudi dükkanlarını ve evlerini yağmaladı ve 30.000 yahudi toplama kamplarına nakledildi. Mahkum edilen tek naziler yahudi kadınlara tecavüz edenlerdi. Tecavüz yoluyla ülkenin ırk yasalarını ihlal ettiler.

 

 

 


Yahudiler alman toplumunda izole edildi. Hamamlara, sinemalara ve okullara gitmeleri yasaklandı.

Holokost'un ilk adımı, Yahudilerin tanınması ve fark edilmesiydi. İzlenilebilir ve özel tanımlama işaretleri takmaya zorlandılar göğsülerinde altı köşeli Davut Yıldızı'nı taşıyarak.

Sonra Ortadoğu'daki işgalci-istilacı, yağmacı, ırkçı çöl haşereleriyle step çakalları yahudi sivil halka yapmadıklarını bırakmadılar. Ortadoğu'nun bu elbiseli vahşileri sadece Ortadoğu yahudileri değil, bütün dünya yahudilerini ortadan kaldırma gibi ırkçı bir siyasi hedef ve program dahilinde hareket etmektedirler.

Ama 70 yıllık ısa bir sürede dünyanın 8. büyük gücü olmayı başaran yahudi halkı bütün Ortadoğu'nun babası olmuştur. Bütün dünya yahudilerini ortadan kaldıracağız zırtını atan arap devletlerin hepsi bugün İsrail ile anlaşma imzalak için birbiriyle yarışıyorlar. Bir de çok açık bir şekilde görüldüğü gibi, emperyalizmin has uğağıyken kendini Ortadoğu bölgesinde bir büyük bok olarak göstermeye çalışan uşak türklük devleti Türkiye, İsrail'in önünde korkudan tür-tir titriyor. Ara sıra haddini aşan bir iki seviyesiz laf etti mi, ertesi gün İsrail'e kendini AF ETTİRMEK için kelimenin tam anlamıyla hemen donunu çıçından sıyırarak İsrail'in önünde domalıp hadsiz hesapsız büyük siyasi ve ekonomik tavizler veriyor İsrail'e.

Bu işgalci, kancık-korkak-katil türk devletin ordusnun gücü sadece savunmasız sivil kürd halkına yetiyor.

Soykırımların bir anlık olay değil, bir süreç olduğunu söyleyen polonyalı yahudi avukat Raphael Lemkin soykırım (Genocide) kavramı ilk bulan kişi olarak biliniyor. Tarih boyu yahudi halka yönelik yapılan yüzyıllar ve hatta binyıllar boyu süregelen takibat ve katliamların tek bir hedefi vardı: yahudi halkın soyunu kırmak, tüketmek.. Bir halkın soyunun tüketilmeye çalışılması eylemidir soykırım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felaket günü.. (Colored)

 

 

 

 

Auswich"i orada katledilen milyonlarca masum sivil yahudileri anmak için ziyaret eden günümüzün yahudileri..
Peki ya kürdler kendi özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi şehitlerine sahip çıkıyor mu?
Yada kendi özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi tutsaklarına sahip çıkıyor mu?. Tek kelimelik bir cevapla ne yazık ki Hayır!!
Bunun da tek sebebi işbirlikçi ve hain kürd liderlik kurumudur.
Onbinlerce kürd gencini özgürlük için dağa çıkardılar ama kendileri ise
türkiyecioldular. İşte bu kadar hain idiler.
Sonra başka cenahtaki bir kürd liderliği de o kadar işbirlikçi ve ihanetçiydi ki Ergenekon lideri Süleyman Demirel'in emrinde
uyuşturucu kaçakçılığı bile yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAHUDİ HALKA YÖNELİK DİNİ İNANÇ AYRILIĞI NEDENİYLE BAŞLAYAN BÜYÜK TARİHİ SOYKIRIMIN KISA ANATOMİSİ


--- Sırasıyla: Mısır Firavunu, Asur Kralı, Pers Kralı, Roma İmparatoru, İslam Halifesi, Vatikan Papası, İspanya Kralı, Rus Çarı, Osmanlı Sultanı, Hitler, Saddam Hüseyn.. Bunların hepsinin eli yahudi halkın kanında var..
Günümüzde hala yahudi avı durmamıştır. Şükür ki 1948'de yahudi halkın başını içine sokabileceği ve çatısı altında korunabileceği güvenli bir evi kuruldu. Ama bu defa da basın ve medya yoluyla yahudi halka PSİKOLOJİK İNFAZ SALVOLARI atılıyor!
--- Yaşasın tarih boyu ezilmiş yahudi halkın kurtuluş ve emniyet yuvası İSRAİL!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT ONLY KILL JEWS OF ISRAEL BUT ALL JEWS OF THE WORLD
--- This is RACISM

This attack has taken the form of Arab racism, hatred and hostility not only against the Israeli state and government, but also against all (!) Jewish People in the world, a united population of 250 million. Their aim is to destroy the Jewish people completely. Moreover, to achieve this goal, all Muslim states and governments use the concept of religion (Islam). They want to wipe the Jewish people off the face of the earth! This is also a great act of hatred and racism and is never acceptable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDİSTAN-İSRAİL KUTSAL İTTİFAKI
--- İki mazlum milletin ittifakıdır.

Bu her iki mazlum millet aynı işgalcilerin ve islamo-faşistlerin gazabına uğruyor ve yeryüzünden silinmek isteniyor.
Kürd ve Yahudi ittfakı kutsaldır çünkü haklı ve son derece elzemdir.

Kürdlere de yahudilere de saldıranlar aynı işgalciler ve aynı islamo-faşistlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühr-ü Süleyman TarihçesiRivayete göre ilk insan Adem Peygamber yeryüzüne gönderildiğinde kendisine Cebrail tarafından bir yüzük verilmişti. Bu yüzüğün üzerinde bulunan sembol, Bütün ilahi din mimarisinde tarih boyunca birçok coğrafyada mimari süslemelerde sıklıkla kullanılan Sekiz Köşeli Yıldız'dı 1000 yıl civarında yaşadığı rivayet edilen Adem Peygamber vefat edince yüzük Cebrail tarafından yeniden geldiği yere cennete götürüldü.

Bir gün Cebrail Davud Peygamber'e geldi ve elindeki yüzükle birlikte 10 adet soru verdi. "Bu 10 soruyu çocuklarına sor ve içlerinden her kim soruların tamamına doğru cevap verirse yüzüğü ona ver," dedi. Bunun üzerine Davud Peygamber bir meydanda halkını topladı ve onların önünde Cebrail'in kendine söylediklerini söyledi. Sırayla büyük oğlundan başlayarak çocuklarına soruları sordu. Çocuklardan hiç birisi sorulara doğru cevap veremediler. Son olarak çocuklardan en küçüğü Süleyman'ı çağırdı ve soruları ona da sormaya başladı. Süleyman sorulara bir bir doğru cevap verirken diğer taraftan her cevabıyla birlikte gülümsüyordu. Tüm sorulara doğru cevap veren Süleyman'ı Davud Peygamber tebrik ettikten sonra kızdı ve "ciddi bir konuda halkın önünde neden ciddiyetten uzak davranıyor ve gülüyorsun" dedi. Süleyman ise, "babacığım özür dilerim, amacım sizi üzmek veya ciddiyetsizlik yapmak değildi ancak siz her soru sorduğunuzda şurada duran karınca bana cevapları söylüyordu ve ben de ona gülümsüyordum," dedi. Bunun üzerine Davud Peygamber kalktı ve yüzüğü oğluna verdi.

Rivayet edilir ki, Süleyman Peygamber bu yüzüğün gücü sayesinde insanlar dışındaki varlıklara (cinlere, hayvanlara), tabiata ve nesnelere de hükmederdi. Hatta bir rivayette bu yüzüğün bir dönem cinler tarafından çalındığı ve Süleyman Peygamber'in gücünü ve hükmünü kaybettiği ve bu dönemde yer yüzünde birçok karmaşanın yaşandığı söylenir. Sonra Süleyman Peygamber tekrar yüzüğü ele geçirir ve hem gücünü kazanır hem de yer yüzündeki karmaşaya son verir
.
NOT:
Davutun yıldızı aynı zamanda Süleymanın mührü olarak bilinen bu altıgen , bir zamanlar yıldızları gözetleyen rahiplerin sembolü olmuş ve daha sonradan israil kralları davut ve süleyman , tarafından benimsenmiştir ....( da vinci şifresi )

 

 

 

 

 

 

 

İsrail'in 12 kabilesi

 

 

 

 

1

İsrailoğullrının 12 kabilesi

(Filistin denilen zümre romalılar tarafından İsraile'e getirilen kölelerdi)

Israil İSRAİLOĞULLARININ/YAHIDILİLERİN VATANI’dır EZELDEN BERİ.. arapların hiç değil ve asla olmamıştır ve olmayacaktır da..

 


—- MÖ 1100 İsrail'in 12 kabilesi.

 

The Kurdish-Jewish community's drawing of the traditional way of their life in Kurdistan on the walls of Jerusalem!
They lived in Kurdistan until Israel was founded. They want to belong to Kurdistan after they immigrated to Israel!

Kürd-Yahudi toplumu Kürdistan'daki geleneksel yaşam biçimini Kudüs surlarındaki çizimi!
İsrail kurulana kadar Kürdistan'da yaşıyorlardı. İsrail'e göç ettikten sonra da Kürdistan'a ait olmak istiyorlar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Kürdler insan haklarını iyi koruyor, kadına değer veriyor, bunun yanısıra asil ve barışçı bir millettir. Ortadoğu tarihinde hiçbir halka saldırdıkları görülmemiştir. Bu en büyük devletsiz ulusun bağımsızşlık zamanı geldi'

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked

“The Kurds protect human rights well, value women, and are a noble and peaceful nation. In the history of the Middle East, they have not been seen to attack any people. The time has come for the independence of this largest stateless nation.

Israeli Justice Minister Ayelet Shaked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa şehirlerinde kürdlere yönelik soykırımı protesto eden Avrupalı zibiller nerede?
Hiçbir yerde yoklar tam düşündüğüm gibi! İkiyüzlüler!!! İsrail ile ilgili olsaydı vay be! O zaman her yerdeler, ama sadece kürdler olduğu için hiç umursamıyorlar!!!

Where are all the Euro trash in European cities protesting against the genocide against Kurds? As I thought no where to be found! Hypocrites!!! If it was something to do with Israel wow would have been streets closed everywhere but since it’s only Kurds they don’t care!!!

 

 

 

 

 

 

Bakın ve ders alın.. mazlum bir halkı destekleme işini nasıl ve ne güzel biliyor ve becerebiliyorlar..

Boşuna yahudilerin kafası iyi çalışıyor dememişler.
Kürd örgütleri sözde 50 senedir mücadele veriyorlar. Ama kürdleri 50 milimetre bile ileri götürmediler.. kürdleri tam 50 sene GERİYE İTTİLER..!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd halkının dostu, enternasyonalist, cesur İsrail'li genç bir kız Rojava'da YPG saflarında bir müddet kaldıktan sonra İsrail'e geri dönmüştü.
Çok değerli ve sevgili Gill Rosenberg'in Rojava'dan döndükten sonra Kürdistan bayrağını özellikle taşıması çok anlamlıdır.

Gill Rosenberg'in Rojava'da kaldığı çok kısa bir süre zarfında, Xapo hareketi'nin anti-Amerikan ve anti-İsrail yapısını anladığı gibi, yine Xapo hareketi'nin anti-Kürdistan yapısını,
Xapo hareketi'nin kürd bayrağı ve kürd ULUSAL değerleri düşmanı olduğunu bizatihi gözleriyle gördü ve çok iyi anladı.
Diğer kadın da yurtsever yahudi kürd sevgili Emanuella Şiyar Barzani'dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdlerin saflarında islamo-faşist turk-arab & fars ISIS'e karşı hem Rojava'da ve hemde Güney Kürdistan'da peşmerge saflarında
kahramanca savaşan bir yahudi kızı Gıll Rosenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

İbranice basılmış eski bir Kürdistan haritası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd a Yahûdî: Hunermend Hadassa Yeshurun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gênceki kurd bi ala cihûyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heryerde Kürd Bayrağı ..


Kim en fazla bu bilinçli eylemleri yapıyor?
Kürdistan kürdleri değil, yahudi kurdler!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsail-Filistin meselesinin bir din meselesi olmadığını. bilakis araplar tarafından işgal edilmiş bir toprak meselesi olduğunu anlamış olan bazı kürdler

 

 

 

 

 

Kürd Bayrağı açan yahudi devlet adamları

 

 

 

 

 

 

Kürdler, beluciler ve yahudiler

İSRAİL her zaman mazlumun yanındadır.. Bu doğaldır çünkü 2023 yahudi halkının kendisi de zulüm altındadır. Zulme uğrayanlar zulme uğrayanları anlar.

 

 

 

İsrail'de 50 kadar kürd yerleşim birimleri köyler vardır.

Yahudi kürd nüfusu ise 500 bin civarındadır

İsrail'deki 42 kürd köy birimleri

İsrail'deki Yahudi Kürt köylerinin dağılımını gösteren bir harita.
Kürt Yahudileri: Günlük Yaşam, Sanat ve El Sanatları, vb.
Bugün İsrail'de 42 Kürt Yahudi köyü var.

 

David Müzesi'ndeki eski Kudüs'ün yeniden yapılanma modeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devletli, devletsiz yahudi farkı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTİK ROMA DÖNEMİ HARİTASI


Bu bölgeye verilen isim JUDEA yani jüh yani jews yani yahudilerin ülkesi.
Bu bölgeye Palastina ismi Roma imparatorluğu döneminde verildi. Judea hep yahudilerin yaşadığı bir bölgedir.

Roma hükümdarı Antiochus MÖ. 215 yılında yahudileri özellikle Cilicia ve Mezopotamya'ya sürgüne gönderir. Roma imparatoru MS 70 yılında ordaki hazineyle birlikte oranın halkını da köle olarak Roma'ya götürür. Böylelikle gasp ettiği hazine ile hem Roma kentini imar eder hemde iyi duvar ustası olan ve iyi muhasebe tutan köle ve mimarların sahibi olur. Akabinde de Plelastina bölgesi halkını getirip yahudilerin mülklerine yerleştirir. Yani palastina halkı sonradan oraya yerleştirilmiş Roma politikalarının eseridir. Judea ismi de bu yağmadan sonra değiştirilerek Palastina yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemals Vergessen 9-10-1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriye ve Ürdün Filistin Katliamı'nı gerçekleştirirken müslüman Pakistan ordusundan da yardım almıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölelikten insanca yaşama - Ulus Devlet kurtarır, korur ve yaşatır, hemde onurla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish & Jewish Peoples

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Ö 63 yılında Pompeius Kudüs'ü fethetti.

Roma darphanesi meşhur “Judea Capta” parasını bastırdı. Paranın üstünde “Yahudiye ele geçirildi” anlamına gelen yazı ile birlikte zafer duruşu yapan bir Romalı ve palmiye ağacının altında ağlayan Yahudi bir kadın vardı.

Tam 2010 sene sonra, 1948 yılında İsrail kuruldu, artık olmayan Roma İmparatorluğu’na cevaben, bir hatıra parası bastırıldı.
Paranın üstünde "İsrail özgürleştirildi" yazısının yanında, Roma parasındaki palmiyenin altında ağaç diken bir adam ve çocuğuyla oynayan mutlu bir kadın vardı.
Tamı tamına 2010 yıl sonra verilen cevaptır bu... Buna ULUSAL HAFIZA denir.

(Via: Nabumir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu resim Tel Aviv'de çekilmedi, Gazze'den.

Gazze'nin 20 km'lik güzel Akdeniz sahillerine, denizde doğalgaz yataklarına ve İsrail ile Mısır arasında stratejik bir konuma sahip olduğunu biliyor muydunuz?
Gazze Monako olabilirdi ama Hamas onu Afganistan yaptı.

Gazze bir gün Hamas'tan kurtulacak. Ibrahim Vidal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''KÜRDİSTAN KURULMALIDIR''! Benjamin Netanjahu
Yalandan bile olsa adam bunu söylemiştir.
Peki ondan başka HANGİ Ortadoğu lideri bir kürd devletinin kurulması gerektiğini söylemiştir?
Hiçbiri.
Bir de hemen unutmayalim ki İsrail Başbakanı olarak ‎25 Eylül 2017 tarihinde Güney Kürdistan'da yapılan bağımsızlık referandumunun yapılmasını destekleyen uluslar arası beyanatlarda da bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1948 yılında İsrail kurulduğunda İsrail'e arab ülkelerinden göç eden yahudilerin
sayısını gösteren tablo. En fazla yahudi nüfusun Fas'ta (Morocko) olmasının nedeni
Fas'ın eski bir halkı olan berberlerin (amaziğ'lerin) islamdan önce yahudi olmalarıdır.
Amaziğler MÖ 1300 yıllarında Kuzey Afrika'ya Mezopotamya'dan geldiler
Amaziğler yahudilikten önce de tıpkı ataları kürdler gibi güneş tapınması inancı sahibi idiler.
Amaziğ halkı Kuzey Afrika'ya Mezopotamya'dan geldiklerinden dolayı onlara yabancı anlamında barbar anlamında 'berber'
demeye başladılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail'e göç eden ve orduda görev yapan Kanada doğumlu Gill Rosenberg adında yahudi bir kadın, Batı Kürdistan Rojava'da sivil kürdlere saldıran Türkiye destekli IŞİD teröristlerine karşı savaşan kürd ordusuna katıldı.

Tel Aviv'den 31 yaşındaki Gill Rosenberg, İsrail Radyosu'na kürd kürd direnişçilerine katıldığını çünkü "onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar iyi insanlar. Hayatı seviyorlar, bizim gibiler, gerçekten."

Gıll Rosenberg Kanada, Vancouver'da doğdu, 2006'da İsrail'e göç etti. Facebook sayfasına göre Rosenberg, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İç Cephe Komutanlığı'nda görev yaptı ve İsrail Radyosuna, IDF'deki deneyiminin kürdlere yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

Kürd savaşçılarla internet üzerinden iletişime geçtiğini ve Kasım ayı başında Irak'ın özerk Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'e ulaştığını söyledi.

İsrail Radyosuna, Kürd ulusal mücadelesinde üzerine düşeni yapmak istediği için IŞİD militanlarına karşı savaşa katılmaya karar verdiğini söyledi.

Facebook sayfasında Rosenberg, “IDF'de Aharai - Benden Sonra diyoruz. IŞİD'e bunun ne anlama geldiğini gösterelim."
Rosenberg, hem Irak hem de Suriye Kürdistanı'nda çok sayıda fotoğrafını yayınladı.

Kaynaklar i24news'e şu anda Kobane'de savaştığını söyledi.

İsrail ve Kürdler 1960'lardan bu yana gizli askeri, istihbarat ve ticari ilişkiler sürdürüyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Kurdistan & Israel = A new & civilized Middle East !!
The Islamo-Fascist and backwardly Middle East must be humanized.
--- TODA ISRAEL ! SPAS KURDISTAN !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd yahudisi bir kadın ve elindeki kürd bayrağı
--- Kaç tane müslüman kürd, böyle şevk içinde kürd bayrağı taşıyabiliyor? Müslüman kürdler türkleşmiş, araplaşmaış ve farslaşmıştır ne yazıkki .. Maalesef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xelkê cihû piştgirvanên kurd & Kurdıstanê ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hebrew Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar (Ariella Oppenheim, Marina Fehrman) da dahil olmak üzere Ortadoğu bölgesindeki halkların genetik kompozisyonlarını incelediler.
Bu çalışma, bir yanda Yahudiler, diğer yanda Kürtler arasındaki genetik yakınlaşmanın olduğu sonucuna vardı ve şunu buldu: Yahudiler, Kürtler ve Ermeniler gibi diğerleri arasındaki genetik yakınlaşma, (daha önce düşünüldüğü gibi) Yahudiler ve Arap komşuları arasındaki genetik yakınlaşmadan daha yakın; çünkü daha önceki çalışmalar bu bileşenleri daha önce içermemişti.

Prof. Ariella Oppenheim ve Dr. Marina Feirman ve İbrani Üniversitesi'nden diğerleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Yahudiler ve Kürtler arasında yakın genetik bağlantılar buluyor.
---------------------
Çalışmayı aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(07)61325-1

 

Some researchers, including those at the Hebrew University (Ariella Oppenheim, Marina Fehrman), have studied the genetic composition of peoples in the Middle East region.
This study concluded that there is genetic convergence between Jews on the one hand and Kurds on the other, finding that: the genetic convergence between Jews, Kurds, and others such as Armenians is closer than the genetic convergence between Jews and their Arab neighbors (as previously thought); because previous studies had not previously included these components.

Prof. Ariella Oppenheim and Dr. A study by Marina Feirman and others at the Hebrew University finds close genetic links between Jews and Kurds.
---------------------
You can read the study from the link below:
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(07)61325-1

 

 

 

 

 

 

 

 


Tarih boyunca farklı dönemlerde mezopotamya devletlerinin orduları beş kez Yahudi Krallığı ile savaştığını, işgal ettiğini, sürgün ettiğini ve terk ettiğini biliyor muydunuz?

■ ilk seferde
MÖ 841'den 813'e kadar Asur Kralı III.Şalmaneser tarafından yapılmıştır.
Ordusu ile birlikte Karar Muharebesi'nde defalarca kazandığı zaferlerin ardından İsrail sınırlarına vardığında, bu onların kendi yönetimine boyun eğmesini ve hükümdarlığı boyunca eski Irak'taki Asur ülkelerine haraç teslim etmesini sağladı.
■ ikinci kez
Asur Kralı Kral Sennacherib tarafından yapıldı.
Bu büyük kral, hükümdarlığı altına girdikten sonra kendisine karşı isyan ettikten sonra Kudüs'teki Yahudi krallığını kendi hâkimiyetine tabi tutmaya kararlı olduğundan, krallığa karşı bir sefer başlattı ve kuşatma ve savaşları içeren uzun olayların ardından son oldu. O dönemde Yahudi krallığından söz edilmesinin sonu ...
■ üçüncü kez
Babil Kralı Kral Nebuchadnezzar tarafından yapıldı.
Nebukadnetsar'ın kuşatıldıktan sonra Kudüs şehrine girdiği, tahkim edilmiş kalelerini yıktığı, kralı Yehoyakim'i öldürdüğü ve boyun eğdirildikten sonra oğlu Zedekiah'ı kral olarak atadığı ve ardından 3 bin Yahudiyi Babil'e esir aldığı ...
Bu kampanyaya ilk Babil esareti denir
■ Dördüncü kez
Babil Kralı Kral Nebuchadnezzar tarafından gerçekleştirildi ve Zedekiah'ın sürgünü olarak adlandırıldı.
Nebukadnetsar, Zedekiah'ı Kudüs kralı olarak atadıktan sonra isyan etti ve Babil kralıyla yüzleşebileceğine inandı ve birkaç komplo ve ittifak yaptı ve isyanı ilan etti. Böylece Babil Kralı Nebukadnetsar, Kudüs'ü kuşattı ve oraya girdi, ancak bu kez tamamen yok etti ve 40.000'den fazla Yahudiyi esir olarak Babil'e götürdü.
■ Beşinci kez
Kral Salah al-Din el-Eyyubi tarafından 2 Ekim 1187'de yapıldı.
Komutan Salah al-Din, sıkı bir kuşatma sonrasında ordusuyla Kudüs'e girerken, mahalle sakinleriyle yapılan bir anlaşma, her erkek için 10 dinar, her kadın için 5 dinar fidye ödenerek özetlendi. ve her erkek ve kız için 2 dinar.

Kaynaklar
Mezopotamya Kralları Kitabı
Salah Abdel Hadi Al-Jubouri / Birinci Baskı
Sayfa 333 ila sayfa 337
Sayfa 400'den sayfa 406'ya
Sayfa 562'den sayfa 563'e
Sayfa 565 - sayfa 568
Salah al-Din el-Eyyubi kitabı
Naguib Al-Haddad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan ağlayan iki millet

 

 

 

 

İSLAMO-FAŞİST TÜRKLERİN KATLETTİĞİ YAHUDİLER'den.. STRUMA Gemisi Sığınmacıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurds & Jews = True

 

 

 

 

 

 

Hamas aims for Israel, but its rockets have hit Gaza over 100 times in 9 days. (2014)

(Hamas İsrail'i hedefliyor, ancak roketleri 9 günde 100'den fazla kez Gazze'yi vurdu.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Yahudi Dölü'' Diyen Zihniyete İnat! Yahudi Halkını Ve İnsani Değerlerini Savunuyoruz..!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDİSTAN’LI YAHUDİLER
(DİYARBAKIR YAHUDİLERİ)


Osman AYDIN

Bir kısım Yahudi halkının Kürdistan’da Kürtler ile birlikte yaşamaları 2750 yılı bulmaktadır.
Birlikte sürdürülen bu yaşam süresi, Ortadağu’da yaşanan devamlı savaşlar, göçler, sürgünler düşünüldüğünde hayli uzun bir zamandır. Stabil olmayan bir coğrafyada ırksal, dinsel, dilsel ve kültürel bakımdan birbirinden farklı bu iki toplumun geçmişteki birlikte yaşama serüveni, politik kaygı ve tercihlerden öteye Yahudiler’in bugün Kürtlere neden bu denli sıcak baktıklarının bir izahıdır. Bu uzun birlikte yaşamaya rağmen, Kuzey Kürdistan’da özellikle devlet eksenli olan “Yahudi düşmanlığı” Kürtlere de buluaştırılmıştır.
Pek çok yerde rastlanılan “Kürt/Kürdistan Yahudileri” tanımlamasının ilk defa kim tarafından ve ne zaman yapıldığı konusunda bir bilgiye sahip değilsek de bu isimlendirme çok yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Irksal olarak Kürtler ile akraba olmayan ve anadilleri Aramice (Sami dil ailesinin batı grubunda ve İbrânîce ile yakın akraba) olan Kürdistan Yahudileri, Hz. Süleyman sonrasında krallığın İsrail ve Yehuda olarak ikiye bölünmesi sonunda bir kısım Yahudi halkı sürgünler nedeniyle Kürdistan’a gelmiş ve Diyarbakır’a kadar uzanmışlardır.
Asurlar tarafından MÖ. 732 yılında sürgün edilen bir kısım Yahudi, Bâbil’e ve Kürdistan’a yerleşti.
MÖ. 721 yılında Asurlular tarafından on Yahudi kabilesi daha bu bölgeye sürüldü.
MÖ. 597 yılında ise Yehuda Krallığı’na son veren Nebukadnezzar, 10 bin kişilik kitleyi Kudüs’ten bu bölgeye sürdü.
Kudüs’teki Kutsal Yahudi Tapınağı’nın yıkıldığı MÖ. 586 yılında ise 40 bin Yahudi daha Bâbil’e göç ettirildi ve bunların bir kısmı Kürdistan’da Kürtler ile birlikte yaşamayı seçtiler.
Kürdistan ve Kürt halkı ile Yahudi halkı arasındaki ilişkinin tarihsel başlangıcı özet olarak budur.
Bu genel durumdan özel bir duruma geçmek istiyorum: Diyarbakır Yahudileri.
Tarihsel gelişmeye bakıldığında Diyarbakır Yahudilerinin, Asurlular ve özellikle Asur Kralı Nabukadnazar zamanında yapılan sürgünler sonucunda oluşan Bâbil ve Kürdistan Yahudiliği’nin doğal devamıdır.
Osmanlı - Safevî savaşları nedeniyle Yahudi kesimi daha güvenli yerlerde yaşamlarını sürdürmeyi aramışlar ve bu anlamda o zaman yaklaşık 50 bin nüfuslu ticari merkez konumundaki Diyarbakırı güvenli görmüşlerdir.
10 Eylül 1515’de Osmanlı egemenliğine giren Diyarbakır’da ilk resmi tahrir (yazım)1518’de gerçekleşir. Bu yazıma göre Diyarbakır’da 3 mücerred, 28 haneden oluşan bir Yahudi topluluğu saptanmıştır.
1540 yılına gelindiğinde göreceli bir artışın yaşandığı ve 11 mücerred, 27 haneye ulaştığı görülmektedir.
1568’de ise 11 mücerred, 59 hane Yahudi Diyarbakır’da ikamet etmektedir.
Bölgenin büyük ticari ve yönetim merkezi olan Diyarbakır’da 1561 yılındaki bir cizye kaydına göre 2 tacir, 20 çerçi, 14 attar, 4 penbeci (pamukçu), 4 çizmeci, 4 bezzaz (manifaturacı), 2 kışlakçı, 6 kalcı, 1 kavvaf, 15 eskici, 1 keçeci, 2 babuci, 1helvacı, 2 sarraf, 1 koltukçu ve 1 kalgârdandan oluşan bir Yahudi esnaf topluluğu bulunuyordu.
Diyarbakır’ın iki kez veba salgınına maruz kalması özellikle Yahudi toplumunun şehri terketmesine neden olmuştur.
Yahudilerin Diyarbakır’ı terk edişleri aşağı yukarı İsrail Devleti’nin kurulmasına kadar sürmüş ve bu tarihten sonra geriye hemen hiçbir izleri kalmamıştır.
Böylece 2750 yıllık Kürdistan'da Kürtlerin ve Yahudilerin birlikte yaşama serüveni Diyarbakır’da son buldu. Kürdistan’ın genelinde de durum farklı değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xurakên kurdên cihû pir navdar in - Yahudi kürdlerin yemekleri çok meşhurdur

 

 

 

 

Emanuella Shiyar Barzanî & Hemê Îzhaqî

 

ISRAEL CHIEF RABI: Israel’s Chief Rabbi David Lau called
for Israel to prevent a potential genocide against Kurds in north Syria, Israeli TV Channel 7 reported.According to Safa news agency, the report added Lau told President Reuven Rivlin during a meeting that it is a “duty” to help the Kurds as much as possible in order to prevent a genocide before it is too late.

--- Bana bir müslüman ülke gösterin ki o ülkenin dini lideri kürdlerin gark ve helak olmasını istemesin!

Türkiye'deki ermeni ve asuri hıristiyan patrikleri İSLAMİST KATİL TÜRK ORDUSU'na DESTEK VERİRKEN, YAHUDİ BAŞHAHAM ise kürdlerin korunması için Uluslar Arası Çağrı yaptı..

Read more here

 

 

 

 

 

 

İki yahudi kürdü: Emanuela Şiyar Barzani ve Hemê Itzhaki kürd bayrağı açıyor..

 

Kürd liderlerin HEPSİ ENTEGRASYONİST HAİN işbirlikçilerdir
BAKUR kürdleri başlarındaki HAİN liderler yüzünden, bayraklarını da sevmiyorlar, dilleri kürdçe'yi de ve ülkeleri Kürdistan'ı da bugün sevmiyorlar ve düşünmüyorlar.. Neredeyse TAMAMEN soğumuşlar, el çekmişler, boş vermişler, kendilerini koyvermişler.
--- Ama bazı kürdler dört elle kürdlüğe (insanlığa) sarılmışlar. Bu resimdeki bu iki yahudi kürdü: Emanuela Şiyar Barzani ve Hemê Itzhaki kürd bayrağı açıyor..
-- Kaç tane Bakur kürdü kürd bayrağı açabilir, açıyor? Tabii ki aslında kürd halkı suçlanmamalıdır bu konuda. Çünkü kürd bağımsızlığı yerine, kelimenin tam anlamıyla işgalci türklerin altında yatmaya razı olan TURKOFON - HAİN kürd liderleri yüzünden bu duruma DÜŞÜRÜLDÜLER. Bu turkofon-hain kürd liderler, kürdçe'nin 'ikinci dil' olmasını öneriyor, hatta 'Kürdistan'ı türkiye'ye kattık' diyorlar. Türkiye'ye 'ortak vatan' diyorlar. Sonra aslında türkçe'nin (Kürdistan'da resmi dil olarak) hiç konuşulmaması gerekir.
Bütün bu hainliklerin yüzünden kürd halk kitlelerinin kürdi bilinci köreldi ne yazıkki.

Kürdlerin bugünkü BÜTÜN sorunları; kürd liderlerinin ihanetine bağlı sorunlardır.

 

 

 

 

 

 

Güney Kürdistan'da yaşayan küçük kürd yahudi cemaatinden kardeşimiz Ranjdar Hamademin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortada: Dünyaca ünlü yahudi kürd folklorcu Tzadik (Sadik) Zacharia ve yahudi kürd aktivist Emanuela Şiyar Barzani

(Barzani soyadını Güney Kürdistan'ın Barzan eyaleti'nden olan herkes alabiliyor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

İsrailoğullrının 12 kabilesi

(Filistin denilen zümre romalılar tarafından İsraile'e getirilen kölelerdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menohram, şemdana piroz û wateya wê ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Kurdish Legandary Leader Mustafa Barzanı in Israeli press

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudilerin çizdiği bu Kürdistan haritası kürdlerin çizdiği Kürdistan haritasından çok daha gerçekçidir.
Kürdler, ülkeleri Kürdistan'ı kuşa çeviren çok küçük Kürdistan haritası çizmekte çok maharetlidirler.
Bu tür küçük Kürdistan haritalarından biri, Abdulla Gafour adında güney Kürdistan'lı bir
kürd yazarın 1990'larda çizdiği MİNYATUR bir Kürdistan haritadır.
Gerçek Kürdistan haritası, 1956 yılında Hoybûn'un Beyrut Kürd Delegasyonu'nun (DELEGATION KURDE Beyrouth, 1956)
Milletler Cemiyeti'ne sunduğu JENOSİT
adlı bir raporda çizilen ve kürd topraklarının hepsini içeren haritadır.
İsrail'de çizilen bu harita Beyrut Kürd Delegasyonu'nun gerçek haritasına en yakın olan haritadır. Ne yazık ki kürdler
Kürdistan haritasını çizdiklerinde çok küçük bir Kürdistan haritası çiziyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLK İSRAİL SEFERİM

 

HADASSA YESHURUN

KARA EYLÜL (BLACK SEPTEMBER)

KÜRDİSTAN YAHUDİLERİ

KURDISH JUDAICA AT THE KURDISH MUSEUM

PALESTINIAN & NAZI COOPERATION 1940s

GORAN CANDAN

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum