İLK İSRAİL SEFERİM

 

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

İLK İSRAİL SEFERİM VE İSRAİL'DEKİ GÖZLEMLERİM

Aralık ayının son haftasında, İskandinavya’nın eksi dereceli soğuk havasından, kutsal kitapların ’kutsal topraklar’ diye tanımladığı İsrail topraklarına ilk ayak bastığımda, çok sert bir kış mevsiminden, gayet sıcak ve hoş bir bahar gününe sıçramıştım. Baharı yaşamak ve baharı hak edildiğinden daha önce yaşamak çok güzel bir duyguydu.

Uçak Tel Aviv’e indikten sonra, modern Ben Gurion Havalimanı terminaline giriş yaptığımda, İsrail’e gelindiğini gösteren, göze çarpan en ilk belirti; güneş, sıcak hava yanısıra, birde kadim bir alfabenin göze çarpan ibrani harfleriydi. Bunların hemen ardından göze çarpan en ilk israillilik işaretleri, İsrail gibi süper bir güç olmuş bir devlete yakışan, komplex ve çok hoş bir atmosferi olan Ben Gurion Havaalanı’nın işlemeli beyaz taşlarla örülmüş yüksek duvarlarının ve geniş koridorlarının içindeki modern ve klasik işlemeli güzel yahudi dekorları idi.

İsrail’in Ortadoğu'nun tek demokratik ve çağdaş ülkesi olduğunu hatırlatan ve göze en ilk çarpan bir diğer ilk belirti de, havaalanının bütün yön ve istikametlerini gösteren işaret levhalarının hem ibranice ve hemde arapça yazılı olmasıydı. Zaten İsrail’de arap azınlığa verilen sosyal siyasal haklar dünyanın en demokrat ülkesi olan İsveç'te bile böyle geniş haklar yoktur. Arapların özerk siyasi yönetim hakkından tutun, ta İsrail parlamentosu Kneset'te ve hatta Birleşmiş Milletler'de temsil edilme hakkına, üniversitede arap dili ve edebiyatı bölümleri olmasına, yol ve sokak levhalarında arap dilinin paralel dil olarak kullanılmasına, İsrail’de eski camilerin ve kiliselerin koruma altına alınıp, yenilerinin inşa edilmesi hakkına ve İsrail devletinin parasının üstünde de arapça yazılmasına varana kadar, bütün dini, içtimai ve kültürel azınlık hakları, İsrail devleti anayasasının garantisi altına alınmış olup, harfiyen tatbik edilmektedir. Örneğin İsrail gibi coğrafik olarak küçük bir ülkede 400'ün üzerinde cami vardır. Bunların 73'ü Kudüs'te bulunmaktadır. 1988 yılında İsrail'deki camilerin toplam sayısı 80 idi. Yani bu sayı bugün beş katına çıkmıştır. 300 imam İsrail devletinden kadrolu ve maaşlı olarak görev yapmaktadır.

DEMOKRATİK ve ÇAĞDAŞ İSRAİL’de arap azınlık dili yaşamın her alanında kullanılmaktadır. Aynı şekilde İsrail’deki durzilerin sosyal, siyasal ve dini hakları korunmuştur. Yahudi kürdler ve Kürdistan’lı yahudilerin de sosyal, siyasal ve kültürel hakları koruma altındadır. Yahudi kürdleri ve Kürdistan’lı yahudileri dil olarak genellikle ibraniceye asimile olmuş durumdalar. Ama hala büyük bir kesim yahudi kürd ve Kürdistan’lı yahudi, kürdçe konuşmaktadır. Genellikle günümüzde 60 yaş ve üstünde olan kuşak kürdçe bilmektedir, ama ne yazık ki bu kuşaktan sonra gelenler, fazla kürdçe bilmemektedir. Bu genç kesim yine de kürdçe şarkı söylemesini ve biz Kürdistan’lı kürdlerin çoğundan daha iyi kürd halayı ve oyunları 'govend' oynamasını, kürd yemekleri pişirmesini çok iyi bilmektedir. Kürd yemekleri bütün İsrail'de meşhurdur. Seyran (sigtseeing) adında yıllık düzenli kürd kültür haftaları organize edilmektedir. Eğer bu kesim kürdler, kürd dilinin İsrail’de kullanılması konusunda mevcut sosyal ve kültürel haklarını daha da genişletmek isterlerse, bunun önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Çünkü Ortadoğu’da kürd halkının dilini ve kültürünü yasaklayan müstebit islamo-faşist türk, arap ve acem (fars) devletlerinin tam aksine, bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve müsait, demokratik ve çağdaş bir İsrail devletinin varlığı sözkonusudur.

ORTADOĞULULUK, İSRAİLLİLİK

Ortadoğulu olmanın bütün müsbet vasıfları doğal olarak israilli halkta da mebcuttur. Çünkü yahudiler, Ortadoğu’nun en kadim halklarından biridir. Dünyanın çeşitli yerlerinden İsrail’e gelip yerleşmiş olan yahudiler de, İsrail’de eskiden beri meskun olan İsrail’in yerli yahudileri gibi ortak bir sosyal ahlak ve kültür sahibi olmuşlardır. Bu ortaklık bütün yeni israillilerin günlük sosyal ve kültürel ve dini yaşamlarında gözlemlenebilmektedir. Yiyecek satan modern süper marketlerin yanında, tane sumaktan tutun, ta zahter, koyun ve keçi sütünden yapılmış beyaz peynir, tek tek elle tutulup çekiçle kırılmış yeşil zeytin ve benzeri geleneksel yiyecek mamüllere varana kadar, hala eski metod ve geleneklere göre üretilip, hazırlanan bu yiyecek türlerini ve binbir türlü baharat satan küçük pazar yerleri bulmak mümkündür. Ve bütün bu yiyecekler son derece temiz ve lezzetlidir. Sosyal, kültürel, siyasal ve dini bir homojenliğin yanısıra, birde Ortadoğu’ya özgü olmayan azınlık inanç ve etniselere tamamen riayet etmek hassasiyeti, azınlıklar istediklerinde onların hiçbir sosyal, siyasal, kültürel ve dini haklarını kısıtlamama adalet ve özgürlüğü sözkonusudur.

ARAP, TÜRK VE ACEM (FARS) MÜSLÜMAN ÜLKELERDEKİ İSRAF VE GÖSTERİŞ TEMAYÜLLÜ YAŞAM BİÇİMİ İSRAİL'DE YOKTUR

Örneğin Suudi Arabistan'lı müslüman devlet yöneticileri aşırı masraflar ve büyük israflar yapmakla dünyada meşhurdurlar.

Dünyanın en büyük lüks otelini açarlarken, dünyanın en pahallı ve en lüks fühuş faaliyetlerini örgütlerlerken, dünyanın en pahallı yurtdışı otellerine seks veya aile seyahetleri düzenlerlerken, dünyanın en pahalı araba ve yatlarını sırf gösteriş ve israf olsun diye satın alırlarken, dünyanın en pahallı bar ve gazinolarında fultaym eğlenirlerken, dünyanın en lüks evlerini, en pahallı yemeklerini, en pahallı ev eşyalarını (altın klozet ve altın küvet dahil) kendilerine layık görürlerken, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş büyüklükte, onlarca, yüzlerce metre uzunlukta ve genişlikte, üzeri pirinç ve et dolu yemek orgileri düzenlerlerken, eğitim düzeyi düşük ve açlık sınırında yaşam sürdüren bütün müslüman ülkelerdeki halk kitlelerine de 'Allahın sevgilisi peygamber Muhammed bizim dedemizdir, bunun için biz nimetlerin en iyisine layıkız, Allah bu sebepten dolayı bize nimetlerin en fazlasını ve en güzelini vermiştir' edebiyatı yaparak bu büyük aç ve perişan halk kitlelerini bu yalan ve sahte söylemlerle kandırırlar.

Bir de utanmadan İsrail'i eleştiriyorlar! Hangi İsrail lideri lüks ve sefahat budalası bu araplar gibi bir altın kol saati taktı şimdiye kadar?

İsrail'in bütün devlet adamlarının yaşadığı alçakgönüllü, adaletli ve faziletli örnek yaşamın, hiçbir suudi Arabistan devlet adamı bugüne kadar gölgesinden bile geçememiştir.

İSRAİL ULUSU ve KÜRD YAHUDİLER

Multi-etnik bir yapıya sahip olan İsrail Ulusu'nu oluşturan çoğunluk yahudi halkıdır. Bu ulus, çeşitli ülkelerden gelip İsrail'e yerleşen bireysel yahudilerin yanısıra, birde İsrail'den başka hiçbir yere ve İsrail'den ASLA GÖÇERTİLMEMİŞ YERLİ YAHUDİ halktan oluşmaktadır.

Hep birlikte yahudi İsrail ulusunu oluşturan bu halkların anatomisinden de onların ORİJİNLERİ çok rahat bir şekilde görülüp anlaşılmaktadır.

Örneğin rus ve polonya yahudileri genellikle yeşil gözlü ve sarışındırlar. Özbek yahudileri beyaz tenli ve siyah saçlıdırlar. Kuzey Afrika ülkelerinin yahudileri ve arap yahudilerin hangi ülkeden geldikleri onların vücut anatomilerinden kolayca görülüp anlaşılabilmektedir, çünkü anatomikmen geldikleri yerdeki insanlara benziyorlar. Aynı şekilde de KÜRD YAHUDİLERİN anatomilerinden Duhok'tan, Zaxo'dan, Akre'den, Mardin'den, Diyarbekir'den, Sanandaj'dan, Urmiye'den geldikleri genellikle ve rahatlıkla görülüp anlaşılmaktadır. Sadece Kürdistan yahudileri yok, YAHUDİ KÜRDLER de var. Olmaması mümkün değil. Bazılarıyla şahsen tanışıp tarih konuştum.

Şimdiye kadar 'yahudi kürdler yoktur, ama tarihte Kürdistan'a sürgün edilmiş ve 2500 sene gibi uzun bir aralıktan sonra da bu sürgünden İsrail'e geri dömüş yahudiler söz konusudur' diye ileri sürülen bütün teoriler yanlıştır. YAHUDİ KÜRDLER VARDIR ve İNKAR EDİLMEZ BİR HAKİKATTİR. Gidin bakın isterseniz.

Kürdler, Kürd İmparator Muhteşem Salahadin'in Kudüs'ü Avrupalı Haçlı Ordularından kurtardığından bu yana, kürdler İsrail'de toplu şekilde bulunmaktadır. Bugün bile Batı Şeria şehrinin Davut Kalesi'nin kapısı yanında bulunan Kürd İmparator Saladin in heykeli bulunduğu Hebron şehrindeki Kurdish Quarter'de (Har El-Ekrad) da kürdler yaşamaktadır. Kudüs'te ve Tel Aviv'de büyük bir sayıda yahudi kürdler yaşamaktadır. Tıpkı arab, fars, özbek, azerbaycanlı yahudiler gibi kürd yahudler de var. Ve bu yahudi kürdler yehova inancıyla, yani yahudiliğe araplardan, farslardan ve diğer bütün halklardan çok daha önce tanışmışladır. Kürdler ve yahudiler Ortadoğu medeniyetinin en eski iki halkıdır.

Aynı şekilde 'hıristiyan kürdler yoktur ama Kürdistan'lı hıristiyanları vardır' deniliyor hala. Bu da doğru değildir. Çünkü ortada LAWIJ denen ve kürdçe olan bir HIRİSTİYAN DİNİ LİTERATÜR vardır. Hıristiyan kürdler yoksa, NEDEN hıristiyan bir dini edebiyat olmuş olsun o zaman?

Eğer kadim ve oldukça eski ve yerleşik bir KÜRDÇE HIRİSTİYAN DİNİ EDEBİYATI varsa, bu hıristiyan kürdler de vardır demektir.

Yoksa tıpkı YAHUDİ KÜRDLER yoktur ama Kürdistan’lı yahudiler vardır der gibi, hıristiyan kürdler yoktur ama Kürdistan’lı hıristiyanlar vardır demekte çok SAÇMADIR

Yahudilik (musevilik) bir inançtır, bir dindir. İsrailoğulları, israillilik ise bir millettir, bir ulustur. Yahudi yerliler, Yahudi ruslar, yahudi araplar, yahudi özbekler, yahudi isveçliler ve YAHUDİ KÜRDLER’le tanıştım. Kürdistan yahudilerinin var olduğu velakin yahudi kürdlerin olmadığı yönünde ve hatta yahudilerin İsrail’den tamamen çıkarıldığı ve İsrail’de son yüzyılda tek bir yahudinin bırakılmadığı ve bütün yahudilerin İsrail’e sonradan bir proje gibi getirildiği (!) yönünde son derece yanlış ve maksatlı bir düşünce ileri sürülmüştür.

Yahudilik ki aynı zamanda bir dini ideolojidir ve bu bakımdan musevilikle şs anlamlıdır. Elbette ki musevi (yahudi) kürdler olmuştur ve bugün de hala varlar. Ben İsrail"deyken onları yahudi kürdler değil de "Kürdistan yahudileri" diye adlandırdığımda cok büyük bir tepki aldım ve bizatihi onlardan! Sonra ÖZBEK YAHUDI ile, ARAB YAHUDI ile, İSVEÇLİ YAHUDİ ile, AZERİ YAHUDİ İLE FARS YAHUDİ ile karşılastım. Eğer bu ulusların yahudileri varsa NIYE kürdlerin yahudisi olmasın? Kürd yahudiler hem musevi olarak mevcutturlar ve hemde yahudi etnisitesi içinde mevcutturlar. Küudler SUDANLI olabiliyor da NEDEN yahudi olamasınlar sorusu burada hemen adamın aklina geliyor. Sonra bir insan kendini ne görüyorsa odur. Bizimkiler kendilerini YAHUDİ KÜRDLER olarak görüyor ve adlandırıyor.

Asurlular (MÖ 600-500) Yahuda Devleti’ni ortadan kaldırarak Kudüs’ü ve Süleyman Mâbedi’ni yıkarak yahudileri Kürdistan’a sürgün ettiği doğrudur. Ama MÖ 1200 yıllarında ortaya çıkmış bir dini inanç olan yahudilik inancının, Asurlular yahudi halkı Kürdistan’a sürmeden önce bu inancın Kürdistan’a ulaşmamış olması teorisi doğru değildir. Nasıl ki Kürdistan’lı yahudiler varsa, aynı şekilde de yahudi kürdler de vardır. Sadece Kürdistan yahudileri yok, YAHUDİ KÜRDLER de vardır. Olmaması mümkün değil. Bazılarıyla şahsen tanışıp tarih konuştum.

Bir de geçen yüzyılın başında, işgalci ingilizlere ve arap milliyetçilerine karşı silahlı mücadeleyi başlatan ilk yahudi gurubun yerli yahudiler olduğunu unutmamak gerekir. Atalarının Kudüs ve Tel Aviv'de doğmuş olduğu ve bu tarihi yahudi yerleşim merkezlerinde doğmuş büyümüş ve hala aralıksız bir şekilde burada yaşayan yerli yahudiler oldukça çoğunluktadır.

İSRAİLOĞULLARI, KÜRDLER, İKİ KADİM SOSYAL VE MEDENİ KÜLTÜR

Bölgedeki arkeolojik kazılar neticesinde ve diğer bilimsel tetkik ve incelemeler sonucunda elde edilmiş bütün bilgilere göre, yahudilerin Ortadoğu’daki kökleri, Ortadoğu'un en eski tarihi kavmi olan kürdlerin Ortadoğu’daki kökleri kadar kadimdir. Milattan bin sene kadar önce yazılmış olduğu sanılan Ahdi Atik’e göre yakub peygamberin çocukları olan oniki züriyetten çoğalan ve günümüze kadar varmayı başarmış israiloğullarının tarihi vatanı ve merkezi yerleşim alanı olan kadim İsrail ve günümüze kadar varmayı başarmış kürd boylarının anavatanı ve merkezi yerleşim alanı olan tarihi Kürdistan, tarihçiler ve bilim adamları tarafından Bereketli Hilal Toprakları olarak vasıflandırılıp adlandırılmaktadır. Bu topraklarda vuku bulan ve medeniyeti doğuran Ekin Ekme Sanatı Devrimi gibi ve yine medeniyeti daha da gelişltiren ve ilerleten peynir, şarap ve bira gibi Gelişmiş Yiyecek ve İçecek Türleri Üretme Sanatı Devrimi (Pastoral Yaşam Devrimi) de, bu insanlık tarihinin en anlamlı ve en önemli iki büyük toplumsal, sosyal ve iktisadi devrimi, Bereketli Hilal denilen kürdlerin ve israiloğullarının üzerinde yaşadıkları topraklarda vuku bulmuştur.

Sonuçları Science (97.11.14) denilen uluslar arası saygın İlim Dergisi’nde yayınlanmış bilimsel bir araştırmada, medeniyetin oluşmasını sağlayan bu ilk gelişme; Diyarbekir’in Karacadağ mıntıkasından bütün dünyaya yayılmış olan en ilk ekilmiş 'Tritticum Dicossiodes' denilen ilk buğday türüdür.

Hem dini ve hemde klasik eserlerde İsrail'ın ''Kutsal Topraklar ülkesi' olarak tanımlanmasının sebebi ve yine bu eserlerde Kürdistan'ın da ''Tanrı'nın Ülkesi'' olarak tanımlanmasının sebebi; işte bu her iki ülkenin bu kadar bereketli ve bu kadar çok zengin ve ilk medeniyet ülkeleri olmaları özelliğinden kaynaklanmaktadır. Hele ki tarihi Kürdistan, yukarıda adı geçen saygın bilim dergisinde, medeniyetin en ilk geliştiği biricik topraklar olduğu iddiası öne sürülmektedir.

İsrail coğrafyasına bir göz attığınızda, buranın Bereketli Hilal toprakları olduğu hemen anlaşılıveriyor, çünkü daha ilk bakışta baştan aşağıya bağ, bahçe ve uçsuz bucaksız geniş ekin alanları göze çarpmaktadır.

Medeniyetin, kürdlerin vatanı üzerinde doğması ve israiloğullarının topraklarında daha da gelişmesi, bu toprakların ne kadar çok zengin ve yerleşime ne kadar çok müsait olduğunun başlıca bir göstergesidir. Hem İsrail ve hemde Kürdistan tarıma son derece elverişli olan cennetimsi bir iklim ve mineral içerik bakımından son derece zengin bir toprak sahibidir. Bir diğer adı Bereketli Hilal Toprakları olan İsrail ve Kürdistan topraklarında yılda iki, üç ve hatta dört defa ekin hasılatı elde etme imkanı vardır. Bu topraklar ve bu her iki ülke, bundan dolayı Bereketli Hilal Toprakları adını almıştır. İşte bu zenginlikten dolayı tarih boyu bu topraklar barbarların istila, talan ve feth etme girişimlerine maruz kalmıştır. Hem tarihi İsrail’de ve hemde tarihi Kürdistan’da, bu barbar istila ve talanlara karşı korunabilmek için taştan örülmüş, yüksek duvarlı muhkem savunma kaleleri inşa edilmiştir. Ama bilindiği gibi, ne yazık ki buna rağmen, ne israiloğullarının ve nede kürdlerin ana vatanı İsrail’in ve Kürdistan’nın, israillilerin ve kürdlerin elinden alınmasına ve bu her iki halkın zaman zaman köleleştirilmesi ve bütün haklarının ellerinden alınmasının ve hatta tarih boyu en ağır, en büyük soykırımlara uğratılmalarının önüne geçilememiştir. Bu her iki halkın ülkesi İsrail ve Kürdistan uluslar arası bir sömürge haline getirildiği yetmiyormuş gibi, bu halka karşı uygulanmayan baskı, zulüm ve soykırım türü kalmamıştır. Sırasıyla Ortadoğu’da arap ırkçılığı, sonra da bu ırkçılığa islam inancının yayılması neticesinde eklenen fars ve türk ırkçılığı din maskesi altında bu her iki mazlum halka yöneltilerek, anavatanları İsrail ve Kürdistan'ın şehirleri tek tek işgal edilip araplaştırılarak, türkleştirilerek, tek tek ellerinden alınıp BÜYÜK İSRAİL ve BÜYÜK KÜRDİSTAN ülkesi tam küçücük bir kuşa çevrilmiştir bugün.

Yahudi halkı, bugün şükürler olsun ki dünyanın 8. Büyük Devleti olan ve varlığını Allah Ortadoğu’da eksik etmesin, bölgenin ve dünyanın en güçlü bir devleti sahibidir. İsrail’in ileri gelen devlet adamlarının kürdlerin içinde bulunduğu zulmü bilmeleri tanımaları ve bu zulme karşı uluslar arası düzeyde beyanatlar vermeleri çok anlaşılır bir dürtüstlük ve vefa örneğidir. Çok uzun yüzyıllar önce değil, daha bundan birkaç on sene önce yahudi halkı gaz odalarına doldurulup boğdular, fırınlarda yaktılar. İsrail devletinin vefalı evlatları bunu unutmamıştır ve kürd halkına yapılan soykırımların niteliğinin, acısının ve büyük suçunun farkındadır.

Bu bakımdan örneğin müslüman arap Irak devleti’nin 1988’de kürd halkına karşı Halepçe’de zehirli gaz bombalarıyla katliam yaptığı haberini, hiçbir müslüman ülkenin tek bir kelime bile bahs etmemesi, ama İsrail’in Halepçe Katliamı’nı dünyaya duyurması çok manidardır. Kadim komşumuz ve en yakın akrabamız olan merhametli, akıllı, yetenekli ve başarılı Yahudi Halkı, Ortadoğu'da kürdleri seven ve turko-arabo-farso-islamo-faşist işgalci ve sömürgeci zulme karşı destekleyen tek kardeş halktır. Mazlum mazlumu anlar.

İSRAİL VE KÜRDİSTAN

Dr İsmail Beşikçi 1986 yılında ve Halepçe soykırımı daha olmadan; ''kürdün ve yahudinin düşmanının AYNI olduğu ve İSRAİLİ'in Ortadoğu'da kürdlerin DOĞAL MÜTTEFİKİ olduğu'' gerçeğine HERKESTEN ÖNCE işaret etmişti. Bu beni çok etkilemişti ve ben de o günden beri HERYERDE bütün siyasi tartışma ve konuşmalarımda; İsmail Beşikçi hoca'nın söylediği bu gerçeğe atıfta bulunuyor, çevremde hala uyuyan siyasi kürdleri böylelikle uyandırmaya çalışıyordum. Ama ne yazık ki kürd entellektüellerinin ekseriyeti olmasa da çok büyük bir kesimi o zaman bu konuya tabu olarak yaklaşıyordu ve bu tabu bugün bile birçok kürd entellektüelin nezdinde hala kendini korumaktadır. Bunlara ne kadar anlatırsan anlat bir fayda etmez.

İsrail ve Kürdistan'ın Ortadoğu'daki kaderi birdir. Herne kadar bugün İsrail dünyanın güçlü 8. süper devleti olsa da, İsrail devleti'nin Ortadoğu'daki geleceği çok çalkantılı olacaktır. Bu kesindir. Ortadoğu'da İsrail'in rahat bir nefes alabilmesi ve daha da gelişebilmesi için bölgesel desteğe ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı da karşılayacak olan tek ulus kürdler'dir.

Kürdlerin de bu vahşi ve azgın islamist işgalci düşman devletlerden kurtulması mücadelesinde bölgesel desteğe ihtiyacı vardır ve kürd halkına bu desteği İsrail'den başka verecek başka HİÇBİR devlette yoktur. Her iki taraftan aklı selim insanlar bunu çok iyi bilmektedir.

Müslüman kürdler şunu da çok iyi anlamalıdırlarki İsail-Filistin meselesi bir din meselesi değildir. Araplar tarafından işgal edilmiş bir toprak meselesidir.

 

KÜRDLERİN VE YAHUDİLERİN TARİHİN DERİNLİĞİNDEN GELEN DOSTLUĞU VE BİRLİKTELİĞİ VAR

Artık her iki halkta bunun bilincindedir - özellikle de yahudi halkı.. Çünkü BÜTÜN yahudiler kürd halkını her halukarda desteklemektedir. Filistin diye bir ulus yoktur, çünkü filistinliler İsrail'de yaşayan araplardır. Bu arapların topraklarının %80'i Ürdün tarafından işgal edilmiştir ve %20 kadarını da Suriye işgal etmiştir. İsrail'deki Filistin ise sadece bir bölgenin ismidir. Ama İsrail'in Filistin bölgesindeki araplara verdiği hakları, müslüman ve hatta arap Ürdün devleti bile 'filistinlilere' vermemiştir. İsrail devleti İsrail’de yaşayan araplara uluslar arası hukuktan kaynaklanan bütün hakları tanınmıştır. İsrailli arapların bunun dışında ileri sürdükleri talepler gayri meşrudur. Kürdlerle mukayese edildiklerinde bu filistinli denilen İsrail araplarının HERŞEYİ var. Tam özgürdürler. Kürdler ise hala köle ve perişandır. İslamist filistinliler değil kürdleri desteklemek, kürdleri katleden kürd düşmanlarıdır. Kürdlerin içinde bir kesim cahil kesim ise bu bir numaralı insanlık düşmanlarını müslüman diye desteklemektedir. Bu çok büyük bir suç olduğu gibi çok büyük bir günahtır da. Sonra unutulmuş olan bu ismi romalılardan sonra ingilizler mahsusen o bölgeye verdi ki emperyalist emelleri için Ortadoğu'yu karıştırabilsinler. Filistinli olarak isimlendirilen bu araplar bölgeye ingilizler tarafından manda devleti olarak yaratılmıştı. Ayrıca Filistin olarak anılan İsrailli arapların ikamet ettiği bölgeler, bugün islamist terörizmin merkezleridir. Filistin Terör organizasyonları ve onların destekçileri İsrail devletinin yıkılmasını, hatta yahudi halkının tamamen yok edilmesini hedefliyorlar. Yani tam bir ırkçılık. İsrail, bir kürd devletinin kurulmasını destekleyen tek bölge devletidir. Bu nedenle kürtlere düşen mazlum yahudi halkını ve İsrail'i desteklemektir. TALİBAN yaşam tarzı koyu bir ÎSLAMÎ yaşayış tarzı olup, bu tarz, İsrail ve Kürdistan ulusları istisna olmak üzere BÜTÜN Ortadoğu uluslarında çok derin köklere sahiptir. Ortadoğu milletlerinin bu kadar geri kalmalarının tek sebebi de budur. Arap, fars ve türk ulusları gibi islamist uluslar bu bakımdan çok geri, çok PRİMİTİV uluslardır ve bunların modern anlamda normal insanî bir toplum seviyesine ulaşmaları daha çok zaman alacaktır. İSRAİL & KÜRD toplumları Ortadoğu'da en insanî, en ileri, en uygar, en modern toplum anlayışı sahibi olan iki toplumdur. Kürdler ve yahudiler, Ortadoğu'nun içindeki Ortaçağ karanlığında, medeniyetin tek ölçütü ve nişanı olan sekülarizmin Ortadoğu'daki en ileri temsilcileridir.'

***

ORTADOĞU'NUN BOZULMUŞ ETNİK MOZAİĞİ

Arab-İslam İşgal ve Fetihleri'nin Ortadoğu'da muğlaklaştırdığı milliyet mefhumu, yahudiler, kürdler, araplar ve diğer milletler

Adam kürdtür ve bir çöl kavmi (bedevi) araplarla hiçbir etnik bağı olmayan kur-tî adlı dağ kavminden geliyor, ama kendine 'ben arabım' diyor. Neden? Çünkü islam dini ideolojisi bu bireyi öyle şiddetli bir şekilde ve tam kökten SARSMIŞTIR ki adam artık kendi etnik kökenini bile inkar derecesine gelmiştir.

Aynı şekilde arap olmayan beyaz tenli filiste'ler ortaya çıktıkları dönemden beri hep Ortadoğu'nun kuzey kavimleri arasında yaşamış olmalarına rağmen, bugün kendilerine 'biz arabız' diyorlar ve hatta İsrail ülkesinde Filistin diye bir arap özerk devlet yönetimi hakkı bile almışlar.

Kuzey Afrika berberlerinin bir kesimi de kendini araptan sayıyor ki bu kavmin etnik kökeni Ortadoğu'da sadece kürdlere dayanıyor.

Beyaz tenli, fenikeli lübnanlılar, suriyeliler, ürdünlüler, ıraklılar ve daha başka onlarca beyaz tenli Ortadoğu etnik kavimleri, kendi tarihi kavmi aidiyetlerinden feragat ederek, salt arapça konuştukları için ve dinleri islam olduğu için kendilerini araptan sayıyorlar. Oysa araplar, sadece bir Arap Yarımadası (Arabian Penisula) kavmi olup, etnik kökenleri Afrika Boynuzu coğrafyası'ndaki Habeşistan'a dayanıyor. Bu gerçek, son yılların soy ağacı tespit etme bilimsel metodu olan DNA soy ağacı metoduyla da bilimsel olarak tam ispat edilmiştir.

Mezopotamya halkları ise, çoğunlukla beyaz hint-avrupai kavimlerden türemedir.

O zaman söyleyin bakalım beyaz tenli filiste'lerin, fenikelilerin, ürdünlülerin, suriyelilerin, ıraklıların, kürdlerin ve berberlerin neresi araptır? Sonra bir de bütün bu halkların bugün DNA soy ağaçları ayna gibi ortadadır. DNA bilimsel araştırma ve incelemeri neticesinde görülmüştür ki bu halkların araplarla HİÇBİR etnik bağı yoktur.

Sadece 7. yüzyılda arap-islam orduları bu kavimlerin ülkelerini fetih ve işgal etmiştir, sonra arap dili, kültürü ve dini ideolojisini bu kavimlerin üzerinde cebren farz edip uygulamıştır.

Ama herne kadar Ortadoğu insanının beyni arap milli ideolojisi islam ile yıkanmış olsa da, bu gerçekler hiçbir zaman örtbas edilemez.

Çünkü içinde bulunduğumuz çağ, insanın blinçlenme ve özgürleşme çağıdır

Goran Candan

04.01.2019

devam edecek ..

 

 

İsrail Ulusal kütüphanesi Müdürü Aviad Stollman ile

Uri Blau:
''Türkiye, Irak Kürdistan'ını kendinden güçsüz gördüğü için tehdit edebiliyor. Aynı tehditleri İsrail'e de etmelerini istiyorum.
İsrail'in sadece bir günde Ortadoğu'yu yerle bir edecek teknolojik gücü var, ancak her türlü tehdit ve saldırılara rağmen bu gücü kullanmıyor. Bir Arab yada Türk devletinin İsrail'in teknolojik gücüne sahip olduğunu düşünün, tüm dünya'yı yok etmişlerdi, buna adım gibi eminim. İyi ki bilim ve teknoloji zekasına sahip değiller. Ben bunu dünya ve insanlık için şans olarak görüyorum.''
(İsrail'li Aktivist, Gazeteci - 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü profesörü Ofra Bengio ile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünlü israilli Kürd sanatçı Hadassa Yeshurun ile

YAHUDİ KÜRD, kültürümüzü en iyi şekilde koruyabilmiş ve hatta geliştirmiştir. Hadassa Yeshurun'un, Yaniv Ovida, Ronen Yona ve Sadik Zekeria'nın ürettiği seyrettiğimiz videolar da bunun ispatlarından biridir. Israil dışındaki kürd şarkıcı ve sanatçılarından ta devlet imkanlarına kavuşmuş kürd TV'lerine varana kadar bu orjinalite ve performansta sanat yapamıyorlar ve yapamazlar kürdler, çünkü söz ve usluplarıyla asimile olup, araplaşarak, türkleşerek kürd kültüründen tamamen uzaklaşmış sanat icra etmöeye başlamışlardır..

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünlü israilli Kürd sanatçı müzsyen Sadik Zeketiya ile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Xayîm! (Sıhhatinize! Yarasın!)

Bir özbek ve bir Bağdat yahudisi'nin büyük bir misafirperverlik örneğiyle bana sundukları bereketli cennet köşesi İsrail'in lezzetli hoş ve güzel yiyeceklerden..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaçağın ilk Avrupa Birliği büyük birleşik Avrupa ordusunu yenerek Kudüs'ü güçlü haçlı ordularının elinden geri alan kürd imparator Salahaddin Eyyubi döneminden kalma Kudüs'te bir
Kürd Mahallesi vardır. Bu mahalle'nin adı şimdi 'Yahudi Mahallesi' (Jewish Quarter) olmuş! Kudüs'ün hepsi zaten eski tarihi çağlardan beri yahudilerin başkentidir.
Yahudi başkentte yahudi mahallesi olmaz. Diğer milletlerin mahallesi olur ancak. Yoksa yahudi Kudüs'te yahudi mahallesi aramak çok saçma oluyor.
Kudüs belesiyesi'nden bu mahallesin orjinal ismi olan 'Kürd Mahallesi'nin isminin bu mahalleye geri verilmesi mümkündür.
Yeter ki Kudüs kürdleri bu yönde Kudüs belesiyesi'ne bir dilekçe versinler.
İsrail demokratik bir hukuk devletidir. İsrail'de ırkçılık yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail zor günlerde kürdler için bir şey yapmamışsa, en azından gizliden bir silah ve mühimmat yardımı yapmıştır.
En son 'kürdlerin devlet kurmalarının kürdlerin doğal bir hakkı olduğu' gerçeğini dünya kamuoyu ve BM'de dile getirmiştir.
Aynı şekilde 1964'te Barzani Hareketi'ne yine gizliden silah ve mühimmat yardımı yapmış ve hatta silahlı direnişin sürdüğü Kürdistan dağlarında seyyar bir hastahane bile kurmuştur. Ben şahsen 1980'lerde Stockholm şehir merkezindeki bir uluslar arası kültür etkinliğinde sohbet ettiğim bir centilmen benim kürd olduğumu öğrenince, bana kendini tanıtarak yahudi ve askeri pilot olduğunu, 1960 yıllarında Güney Kürdistan'da dağda savaşan kürd silahlı direnişçilerine havadan yiyecek ve levazımat transportu misyonunda görev yaptığını söylemişti.

İSRAİL & KÜRDİSTAN = AŞK


Dr İsmail Beşikçi 1986 yılında ve Halepçe soykırımı daha olmadan; ''kürdün ve yahudinin düşmanının AYNI olduğu ve İSRAİL'in Ortadoğu'da kürdlerin DOĞAL MÜTTEFİKİ olduğu'' gerçeğine HERKESTEN ÖNCE işaret etmişti.

Bu beni çok etkilemişti ve ben de o günden beri HERYERDE bütün siyasi tartışma ve konuşmalarımda; İsmail Beşikçi hoca'nın söylediği bu gerçeğe atıfta bulunuyor, çevremde hala uyuyan siyasi kürdleri böylelikle uyandırmaya çalışıyordum.

Ama ne yazık ki kürd entellektüellerinin ekseriyeti olmasa da çok büyük bir kesimi o zaman bu konuya TABU olarak yaklaşıyordu ve bu tabu bugün bile birçok kürd entellektüelin nezdinde hala korunmaktadır. Sonra bir kısım daha kürd entellektüerlleri var ki bunlar çok GERİ kafalı siyasi kürdlerdir. Bunlara ne kadar anlatırsan anlat fayda vermez. HA VACA HACA PÎVAZÊ MI RA VACA mîsali laf anlatmak hiç mümkün değildir.

İsrail ve Kürdistan'ın Ortadoğu'daki kaderi birdir. Herne kadar bugün İsrail dünyanın güçlü 8. süper devleti olsa da, İsrail devleti'nin Ortadoğu'daki geleceği çok çalkantılı olacaktır. Bu kesindir. Ortadoğu'da İsrail'in rahat bir nefes alabilmesi ve daha da gelişebilmesi için BÖLGESEL/DESTEĞE ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı da karşılayacak olan TEK ulus KÜRDLER'DİR.

Kürdlerin de bu vahşi ve azgın islamo-faşist işgalci düşman devletlerden kurtulması mücadelesinde BÖLGESEL desteğe ihtiyacı vardır ve kürd halkına bu desteği İSRAİL'den başka verecek başka HİÇBİR devlette yoktur.

Her iki taraftan, kader tayin edici karar veren aklı selim yöneticiler bunu çok iyi bilmeli ve kavramalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAHUDİ DESTANI İSRAİL DEVLETİ
--- Mazlum Yahudi Halkın Destansı Kurtuluş Savaşı ve Bağımsız İsrail Devleti'nin Kuruluşu Ortadoğu'da ve dünyada başarılı bir özgürlük ve demokrasi örneği ve büyük bir ilham kaynağıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail Devleti'nin en yüksekl merciinden islamo*faşist işgalci türklerin kürd ve Kürdistan'a yönelik tecavüz ve imha hareketleri recm edildi.
HANGİ müslüman ülke bu büyük zulme karşı en küçük bir ses çıkarmıştır? HİÇBİRİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail medyası’nda kürdlerden söz edildiğinde, Amerika, Avrupa veya herhangi diğer bir ülkenin medyasında olduğu gibi kürdlerden yüzeysel bir şekilde bahs edilmez ve kürdlerin durumu hakkında bilgi kirliliği yaratan HİÇBİR haber yapılmaz.
Kürdlerle ilgili BÜTÜN haberler objektif olmalarının yanısıra, hatta PRO-KÜRD bir niteliktedir. Bu haber sunumunda sürekli ve özellikle 'kürd' adı geçtiğinden de çok rahat anlaşılan bir şeydir.
Buradaki halk kürdlerin ve türklerin genel vaziyeti hakkında şöyle düşünüyor:
-- Türkiye yıkılarak ancak kürdler kurtulur, Erdoğan TASFİYE EDİLEREK ancak türkler kurtulur.
Yoksa bazı kürdlerin ‘Türkiye’yi demokratikleştirerek’ veya yine bir diğer kısım kürdlerin sözümona ‘legal demokrasi mücadelesi’ vererek kürdler ASLA kurtulup özgürleşemez.
Erdolf'un yaklaşan akibeti: o domuz kellesina bir curşun sikilacağı cün yakındır. O cün çok yakındır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İSRAİL'DE BİR KÜRD MAHALLESİ!

İsrail'in başkenti Urşelim/Yaruşalim (''Kudüs'') şehrinde bir kürd mahallesinde Hakkari adında bir sokak. Mela Îsa Hekarî adındaki Selahaddin Eyubi'nin danışmanı'nın adıdır.
Hakkari'nin Beşûke Musevileri vardır. Ayrıca İsrail'de her cadde ve sokak adı 3 dilde yazılır. İbranice, arapça ve ingilizce.

Türkiye, İran, Irak, Suriye gibi islam ülkelerinin kürd halkına karşı yaptığı zalimliği katliamları din süsü vererek gizlemeye çalışan müslümanlar, kürd halkını din kardeşliği hikayeleriyle uyutan hak ve adaleti hiç dillerinden düşürmeyen bu iki yüzlü, münafık, islambaz, şarlatan,
işgalci, islamo-faşist türk yönetici katil Hitlerler çete tayfalara duyurlur. Bir vecize sözde denildiği gibi ''Bakışlarına ‘ben senin kardeşinim’ diyenlere karşı dikkatli olun. Bir yerlerinde mutlaka bir hançer gizlidir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudi Kürd, 1930 Kuzey Kürdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdlerin saflarında (hem peşmerge'nin ve hemde YPG'nin) 2015-2017 yıllarında islamo-faşist turk-arab & acem (fars) İSİS'e karşı
savaşmış kahraman yahudi kızı Kanada'dan Jill Rosenberg - TODA! (Spas!)

Kürdlerin saflarında islamo-faşist turk-arab & fars ISIS'e karşı hem Rojava'da ve hemde
Güney Kürdistan'da peşmerge saflarında kahramanca savaşan bir yahudi kızı Gıll Rosenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAHUDİ ASKERLER & KÜRDLER & KÜRDİSTAN
Yaşasın İsrail !
Kahrolsun Türkiye - İran - Irak ve Suriye!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Kürdler insan haklarını iyi koruyor, kadına değer veriyor, bunun yanısıra asil ve barışçı bir millettir. Ortadoğu tarihinde hiçbir halka saldırdıkları görülmemiştir. Bu en büyük devletsiz ulusun bağımsızşlık zamanı geldi'

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked

“The Kurds protect human rights well, value women, and are a noble and peaceful nation. In the history of the Middle East, they have not been seen to attack any people. The time has come for the independence of this largest stateless nation.

Israeli Justice Minister Ayelet Shaked

 

Ne yazık ki kürd liderler bu değerli yahudi lider ve politikacısının verdiği bu demecin içerdiği mesajın ne siyasi ve nede tarihi boyutunu ve de önemini ne yazık ki hala kavrayıp bilince çıkaramamışlardır. Kürd halkının kurtuluş, başımsızlık, özgürlük, eşitlik, demokrasi ve laiklik mücadelesinin anlaşılması ve desteklenmesi açısından Ayelet Shaked'in bu demecinin içerdiği çok önemli çifte bir mesaj vardır:

1: Kürdler tarihe MEDENİYET KURUCULUĞU ile meşgul idiler. Bu şu demektir: Kürdler üretici idiler ve üretici olanlar yerleşiktir (medenidir) ve hiçbir zaman hiçbir halka ve hiçbir yere SALDIRMAZ. Sadece toplayıcılık, avcılık ve talancılıkla karın doyurmaya çalışan köleci asurlular, yağmacı araplar ve türkler gibi üretmeyen, medeni (yerleşik) olmayan kavimler yerleşik (medeni) halklara saldırırlardı.

2: Dünya devletleri, kürdlerin vatanının yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmeye son verin. Kürdler de kendi öz toprakları üzerinde kendi ülkesinin zenginliklerinden yararlansın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa şehirlerinde kürdlere yönelik soykırımı protesto eden Avrupalı zibiller nerede?
Hiçbir yerde yoklar tam düşündüğüm gibi! İkiyüzlüler!!! İsrail ile ilgili olsaydı vay be! O zaman her yerdeler, ama sadece kürdler olduğu için hiç umursamıyorlar!!!

Where are all the Euro trash in European cities protesting against the genocide against Kurds? As I thought no where to be found! Hypocrites!!! If it was something to do with Israel wow would have been streets closed everywhere but since it’s only Kurds they don’t care!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudi kürdlerin işgalci islamo-faşist Türkiye konsolusluğu önündeki bir protesto gösterisi esnası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd halkıyla tek dayanışma eylemi ve desteği büyük haksızlıklara uğramış olmakta tecrübeli ve vicdanlı yahudi halkı ve dost İsrail Devleti'nden geliyor.. ??


İşte ispatı:

 

İSVEÇ'TE YAHUDİ GENÇLİK İŞGALCİ İSLAMO-FAŞİST TÜRK DEVLETİ'NİN KÜRD HALKINA KARŞI UYGULADIĞI SOYKIRIMI DUYURUYOR:

- Stopa Turkiets angrep mot det kurdiska folket !

(Türkiye'nin kürd halkına karşı yaptığı saldırıları durdur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devletli, devletsiz yahudi farkı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNFORTUNATELY KURDS & JEWS ARE THE PREMIER TARGETS OF ISLAMIST TERROR STATES AND ORGANISATIONS IN THE MIDDLE EAST

 

 

 

 

 

 

 

Kürd-Yahudi toplumu Kürdistan'daki geleneksel yaşam biçimininin Kudüs surlarındaki çizimi!
İsrail kurulana kadar Kürdistan'da yaşıyorlardı. İsrail'e göç ettikten sonra da Kürdistan'a ait olmak istiyorlar!

 

 

 

 

 

 

HAMAS hep İsrail'e saldırıyor

Many times we hear an intensive criticism from ALL SIDES against Israel about being aggressiv.
Who those blaming Israel for aggression, should take a look for the history of Arab and Israeli war. They will realize that always were the Arabs who started attacks on Israel. All war incidents from the begining of the modern Israel state (1948) untill now, showing this reality without any exceptions..
This Arabic aggression coming from an islamistic religious fanatism which is being produced by a few leading Arabic elite states which are ruled as classical kingdoms exactly as in the medieval time.
All Arab leaders together with all Palestinian leaders saying openly that they will never tolerate a Jewish state. AND they are NOT STAYING there but they continue to saying: WE WILL KILL NOT ONLY JEWS OF ISRAEL BUT ALL JEWS OF THE WORLD!! This is racism and fascism.
Even though the Jews have been deportated from their ancestors soils during many centuries, a part of Jewish people managed stay in their own country. Even though the Jews met several jenosides, deportations and assimilations in diaspora, but the Jewish people managed to build their own state on their own land. The modern Israeli state is the third historical Israeli state in their own country Israel. On the other side; the right to have an own state is a natural right for every people and even a right for Jewish people.
The Palestinians want to have an own state, but they don't want Jews or Kurds should have an own one.
Can somebody tell us which state of Palestina the Jews have overthrown and have built an Jewish state on it, instead?
The most of prophets who are mentioned in all holy books of classical religions, are Jewish prophets and they preached in Israel. These ancient Jewish soils are the Israel, Palestine and Jordan.
It's why Israelis has the right to be there in their own ancestors own country.
By the way, it was not Israel that has killed the most Palestinians, it is the Arabs themselves. In just three months, upwards of 300,000 Palestinians were killed by Syria and Jordan in 1970, known as Black September. The total number of Palestinians killed by Israel's Defense Forces - IDF is not even close to this total
—- Long live Israel!! The only democratic and human society in the BARBARIAN MIDDLE EAST!
Entire Middle East states are ISLAMO-FASCIST dictatorships.

 

Palestine is JEWISH.
(1934 Palestine flag...)
—- But the Bristish Imperialism occupied and destroyed 1920s entire NearEast (”Middle East”) totaly.

Filistin YAHUDİDİR.
(1934 Filistin bayrağı...)
—- Ama İngiliz Emperyalizmi 1920'li yıllarda Yakın Doğu'nun (“Orta Doğu”) tamamını işgal etti ve yok etti.

Irkçı ve işgalci arap devletleri "filistinlilerin durumunu kendi iç ve uluslararası çıkarları için kullanıyor.
—— Irkçı arapların bu kirli politikasının kurbanı olan ve ölenler, kendilerine filistinli diyen zavallı insanlardır.

 

 

 

HER ZAMAN HAKSIZLARIN VE ZALİMLERİN YANINDALAR

Mahmud Abbas, 2016 Kürd Bağımsızlık Referandumu konusunda:

--- "Bir kürd devleti oluşumu gerçekleşmemelidir, vahim bir sonuçtur" demişti.

Filistinliler kendileri için istedikleriniözgürlüğü başkalarına istemiyor ve reddediyorlar.
Özellikle de kürd düşmanı bir tavır sahibidirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaudilik Dini ve Beni İsrail'in (İsrailoğulları) Tarih Boyu Uğradığı

Zulüm ve Takibatın Kısa Anatomisi

 

Tarihte ilk defa köleci asurlular yahudi halkı topluca yurdundan sürdü.

Hüküm taşıyan yahudi sürgünler. Köleci asurluların yahudi müstahkem kasabası Lachish'i yağmalamasıyla ilgili detay (MÖ 701 muharebesi). Sennacherib'in Ninova, Mezopotamya'daki sarayından bir kabartma parçası.

British Museum - Londra

 

 

 Yahudi halkın Kudüs'ten çıkarılması

 

İsrailoğulları olarak anılan yahudi halkın Ortadoğu'da bilinen 4000 yıllık bir tarihi vardır.

İsrailoğulları tarih boyu ezilmiş, dıştalanmış, soykırım ve katliamlara uğramış Ortadoğu'nun en eski iki halkından biridir. İlk monoteist (tek tanrı tapımı) inancını Hz Musa Tanrı'nın On Emri'ni aldıktan sonra bu dine mensup olanlar yahudi olarak anıldı ve nitelendiği sanılıyor. Yahudiler Mısır'da din/inanç çelişkisi yüzünden sürüldüler. Atalarının toprağı olan Kenan topraklarına geri döndüler. Bu MÖ 1000 yılına tekabül ediyor. Bu dönem yahudi kral Davud ibranileri birleştirip Küdüs'te krallığını ilan etti. Davud'un oğlu Süleyman Küdüs'te ilk defa bir yahudi tapınağı inşa etti. Bugün tek bir duvarı ayakta kalmış olan ve ağlama duvarı olarakta anılan bu duvar asurlular tarafından yıkılan Yahuda ülkesindeki tapınaktı. Süleyman'dan sonra İsrailoğullarının ülkesi İsrail ikiye bölündü, Kuzey'e İsrail, Güney'e Yahuda denildi.

 


Asurluların yahudilerin ülkesini MÖ 586'da istila etmesiyle birlikte yahudi halk ikinci defa büyük bir sürgüne yollandı. Davud'un uğlu Süleyman'ın inşa ettiği Küdüs tapınağı yıkıldı ve yahudiler esir alınıp köleleştirildi ve bir kısmı da Ortadoğu'nun dörtbir yanına topluca sürüldü. Bu dönem yahudi halkın bir kısmı batı'ya Mısır'a ve bir kısmı da doğu'ya antik Kürdistan'a göçtü.

Zamanla yahudi ahali göçtükleri ülkelerde çoğalarak büyük bir nüfus sahibi oldular.

Yıl 332'de Büyük İskender Mısır ve Ortadoğu'nun bir kısmını ele geçirdiğinde, yahudiler bu dönem kendi dinleri yahudiliği serbestçe yaşamak için büyük bir mücadele etti.

Bu defa MS 63 yılında Roma imparatoru Pompeus Kudüs'ü işgal etti. Yahudiler Roma'nın hükmü altına girdi. Büyük bir baskı ve zulüm gördüler. Yahudiliğin ikinci tapınağı romalılar tarafından MS 70 yılında imha edildi. Yıl 132'ye gelindiğinde Kudüs Roma'ya bağlandı ve yahudilerin Kudüs'te yaşaması yasaklandı. Romalılar yahudileri Roma imparatorluğunun başkenti Roma'daki Koloseum denilen dev stadyumlarda aslanların önüne atarak parçalanmalarını toplu seyredilen bir spor haline getirdi.

Ortaçağ'da hıristiyan dini oldukça yaygınlaşmaya başlayınca bu defa hıristiyanlar yahudileri ezmeye başladılar. Hıristiyanların en yüksek rahibi Papa Gregorius 600 yılında hıristiyan kiliseleri için bir beyanname yazarak yahudilerin hıristiyanlaştırılmasını istedi. Yahudileri kendi dinlerini yayamıyor ve devlet işlerinde görevlendirilmiyorlardı.

 

Hz Süleyman'ın yahudi başkenti Kudüs'te inşa ettiği tapınak

 

 

Avrupa'da yaşam standartları yavaş yavaş artmaya başlayınca iki tipik mesleğın geliştiği görüldü: ticaret ve finans. Devlet görevlerine alınmayan yahudiler bu iki meslek dalında ilerleme kaydediyorlardı ve bu da yahudi halka yönelik daimi bir kıskançlık ve hased yaratarak yahudileri ezip yerlerinden sürmeye yetecek neden oluşturuyordu.

Yahudiler sürekli yerlerinden çıkarılıp sürgün ediliyorlardı. 1000 yıllarına doğru gelindiğinde Avrupa'da bulunan yahudiler onbinlerce sürgün edilmeye başlandı. Haçlı seferleri başladığında Avrupa'daki yahudi halk, ya hıristiyan olmak veya öldürülmek seçeneği karşısında bırakıldı. Sadece 1. Haçlı seferi dönemi olan 1096 yılında Haçlı ordusunun yol güzergahı boyunca 12000 yahudi katledildi. Haçlı ordusu Kudüs'ü işgal ettiğinde yahudi ahali kılıçtan geçirildi, yahudi halk haçlı orduları tarafından ibadethaneleri havralarda (sinagog) diri diri yakıldılar.

11. ve 12 yüzyılda yahudilerin hıristiyan erkek çocukların kanından paskalya çöreği pişirdikleri söylentileri yayıldı. Bu söylentiler üzerine Avrupa'nın binlerce yahudi cemaat topluluklları soykırıma tabi tutuldu. Yıl 1215'te Papa Inocentius bir kanun çıkarılmasını önerdi ve bu kanuna göre yahudiler elbiselerinin üzerinde bir 'yahudi işareti' taşımaları gerektiği zorunluluğunu getirdiler.

 

Hz Süleyman'ın bugün yahudi başkenti Kudüs'te Ağlama Duvarı denilen tek duvarı ayakta kalmış olan 2.tapınağı

Avrupa'da 1300 yılıda salgın hastalıkları başgösterdiğinde yüzbinlerce, milyonlarca insan bu salgın hastalıklardan telef olduğunda bu defa ikinci bir yahudi soykırım girişimi başlatıldı. Yahudilerin su kaynakları ve kuyuları zehirlemelerinden dolayı veba salgını çıktığı söylentileri yayılmıştı etrafa. Binlerce yahudi sölentilerden dolayı odun yığınları üzerinde canlı canlı yakılıyordu. İngiltere, Fransa ve Almanya şehirlerinden yahudiler yığınla göçertiliyordu. 1452'de 150 000 yahudi İspanya'dan çıkartıldı. Herne kadar Osmanlı'lar onları kabul ettiyse de, tıpkı Suriye'li mültecilere bugün yaptıkları gibi osmanlılar yahudileri değersiz insan olarak vasıflandırıp çoğunu en zor şartlarda köle olarak karın tokluğuna çalıştırdılar. Osmanlı toplumunda da yahudilere yönelik gayri sahih söylenti ve iftiralar yaygın bir şekilde isnad edilmekteydi.

15. yüzyılda Avrupa yahudilerinin durumu giderek daha da kötüleşti ve yahudi halk gettolarda yaşamaya zorlandı ve tıpkı islamo-faşist Türkiye'nin 2015-2017 yılları arasında Kuzey Kürdistan'ın 13 şehrini yerle bir edip bir milyon kürdün toplu sürüldüğü pogromlar normal bir hal almaya başlamıştı.

Yıl 1543 yılında Martin Luther 'Yahudiler ve Yalanları' adlı bir kitap yazdı ve yahudileri ritüel cinayet, karabüyü ve casusluk yapmakla suçladı.

1650'lerde Polonya'ya yönelik Rus ve İsveç saldırılarıyla bağlantılı olarak, Polonya halkı, ülkenin başına gelen kazaları, isveçlilerle gizli anlaşma içinde oldukları iddia edilen yahudilere yükledi. Tarımda sık sık vergi tahsildarı veya ustabaşı olarak çalışan yahudiler katledildi ve yüzlerce yahudi köyü yıkıldı. Öldürülen yahudi sayısının birkaç onbinlerce ile 100.000'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Katliam, zulüm ve baskılardan dolayı yahudi halka hiçbir yerde rahat verilmiyordu.

Doğu avrupalı ​​yahudilerin batıya göçü 17. yüzyılda başladı. Yahudiler çoğunlukla Almanya, Avusturya ve İngiltere'ye döndüler. Orada yeni öğrenim merkezleri kurdular. Yidiş, Almanya'da bir yazı dili olarak geliştirildi. Bugün dünyadaki yahudilerin çoğunun kökenleri Polonya-Alman Yahudileri arasındadır.

1880'lerde anti-Semitizm Doğu Avrupa'da yaygındı. 20. yüzyılda, bu anti-Semitik akımlar tüm Avrupa'da mevcuttu. 1930'larda Almanya ve çevresindeki ülkelerde ve nihayet İkinci Dünya Savaşı sırasında (1939-1945) altı milyon yahudi'nin katledilmesiyle sonuçlandı. Naziler dünya tarihini, "üstün Aryan ırkı" için zaferle sonuçlanması gereken ırklar arası bir mücadele olarak görüyorlardı. Bu nedenle naziler, aşağı bir ırk olarak kabul edilen yahudileri ortadan kaldırmayı kendi görevleri olarak görüyorlardı.

Nisan 1933'te Almanya'da yahudilerin ticaret mesleğine yönelik organize bir boykot başladı ve boykotu ihlal edenler taciz edildi. 1935'te, Aryan olmayanların tümü devlet yönetiminden çıkarıldı. Aynı yıl yahudiler, meşhur Nürnberg Yasaları nedeniyle vatandaşlıklarından mahrum bırakıldı. Yahudiler ve "aryanlar" arasında yeni evlilikler yasaklandı. Pek çok yahudi bilim adamının üniversitelerde çalışması yasaklandı. Büyük alim Albert Einstein da Avrupa-Alman ırkçılığına uğrayan bu yahudi alimler arasındaydı.

Kristal Gece (kırık cam gecesi), 9-10 Kasım 1938'de 200'den fazla sinagogun ateşe verildiği gece meydana geldi. Binlerce yahudi dövüldü ve yaklaşık 90 kişi öldürüldü. Stormtrooper'lar yahudi dükkanlarını ve evlerini yağmaladı ve 30.000 yahudi toplama kamplarına nakledildi. Mahkum edilen tek naziler yahudi kadınlara tecavüz edenlerdi. Tecavüz yoluyla ülkenin ırk yasalarını ihlal ettiler.

 

 

 


Yahudiler alman toplumunda izole edildi. Hamamlara, sinemalara ve okullara gitmeleri yasaklandı.

Holokost'un ilk adımı, Yahudilerin tanınması ve fark edilmesiydi. İzlenilebilir ve özel tanımlama işaretleri takmaya zorlandılar göğsülerinde altı köşeli Davut Yıldızı'nı taşıyarak.

Sonra Ortadoğu'daki işgalci-istilacı, yağmacı, ırkçı çöl haşereleriyle step çakalları yahudi sivil halka yapmadıklarını bırakmadılar. Ortadoğu'nun bu elbiseli vahşileri sadece Ortadoğu yahudileri değil, bütün dünya yahudilerini ortadan kaldırma gibi ırkçı bir siyasi hedef ve program dahilinde hareket etmektedirler.

Ama 70 yıllık ısa bir sürede dünyanın 8. büyük gücü olmayı başaran yahudi halkı bütün Ortadoğu'nun babası olmuştur. Bütün dünya yahudilerini ortadan kaldıracağız zırtını atan arap devletlerin hepsi bugün İsrail ile anlaşma imzalak için birbiriyle yarışıyorlar. Bir de çok açık bir şekilde görüldüğü gibi, emperyalizmin has uğağıyken kendini Ortadoğu bölgesinde bir büyük bok olarak göstermeye çalışan uşak türklük devleti Türkiye, İsrail'in önünde korkudan tür-tir titriyor. Ara sıra haddini aşan bir iki seviyesiz laf etti mi, ertesi gün İsrail'e kendini AF ETTİRMEK için kelimenin tam anlamıyla hemen donunu çıçından sıyırarak İsrail'in önünde domalıp hadsiz hesapsız büyük siyasi ve ekonomik tavizler veriyor İsrail'e.

Bu işgalci, kancık-korkak-katil türk devletin ordusnun gücü sadece savunmasız sivil kürd halkına yetiyor.

Soykırımların bir anlık olay değil, bir süreç olduğunu söyleyen polonyalı yahudi avukat Raphael Lemkin soykırım (Genocide) kavramı ilk bulan kişi olarak biliniyor. Tarih boyu yahudi halka yönelik yapılan yüzyıllar ve hatta binyıllar boyu süregelen takibat ve katliamların tek bir hedefi vardı: yahudi halkın soyunu kırmak, tüketmek.. Bir halkın soyunun tüketilmeye çalışılması eylemidir soykırım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felaket günü.. (Colored)

 

 

 

 

Auswich"i orada katledilen milyonlarca masum sivil yahudileri anmak için ziyaret eden günümüzün yahudileri..
Peki ya kürdler kendi özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi şehitlerine sahip çıkıyor mu?
Yada kendi özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi tutsaklarına sahip çıkıyor mu?. Tek kelimelik bir cevapla ne yazık ki Hayır!!
Bunun da tek sebebi işbirlikçi ve hain kürd liderlik kurumudur.
Onbinlerce kürd gencini özgürlük için dağa çıkardılar ama kendileri ise
türkiyecioldular. İşte bu kadar hain idiler.
Sonra başka cenahtaki bir kürd liderliği de o kadar işbirlikçi ve ihanetçiydi ki Ergenekon lideri Süleyman Demirel'in emrinde
uyuşturucu kaçakçılığı bile yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAHUDİ HALKA YÖNELİK DİNİ İNANÇ AYRILIĞI NEDENİYLE BAŞLAYAN BÜYÜK TARİHİ SOYKIRIM ANATOMİSİNİN KISA ÖZETİ


--- Sırasıyla: Mısır Firavunu, Asur Kralı, Pers Kralı, Roma İmparatoru, İslam Halifesi, Vatikan Papası, İspanya Kralı, Rus Çarı, Osmanlı Sultanı, Hitler, Saddam Hüseyn.. Bunların hepsinin eli yahudi halkın kanında var..
Günümüzde hala yahudi avı durmamıştır. Şükür ki 1948'de yahudi halkın başını içine sokabileceği ve çatısı altında korunabileceği güvenli bir evi kuruldu. Ama bu defa da basın ve medya yoluyla yahudi halka PSİKOLOJİK İNFAZ SALVOLARI atılıyor!
--- Yaşasın tarih boyu ezilmiş yahudi halkın kurtuluş ve emniyet yuvası İSRAİL!

 

 

 

 

 

 

NOT ONLY KILL JEWS OF ISRAEL BUT ALL JEWS OF THE WORLD
--- This is RACISM

Bu saldırı sadece İsrail devlet ve hükümetine karşı değil, dünyadaki bütün (!) Yahudi Halkına karşı, 250 milyonluk birleştirilmiş bir arap ırkçılığı nefret ve düşmanlığı şeklini almıştır. Amaçları yahudi halkını topyekün imha etmektir. Dahası, bu amaca ulaşmak için bütün müslüman devlet ve hükümetler, din (İslam) mefhumunu kullanmaktadır. Yahudi halkını yeryüzünden silmek istiyorlar! Bu aynı zamanda büyük bir nefret ve ırkçılıktır ve asla kabul edilemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDİSTAN-İSRAİL KUTSAL İTTİFAKI
--- İki mazlum milletin ittifakıdır.

Bu her iki mazlum millet aynı işgalcilerin ve islamo-faşistlerin gazabına uğruyor ve yeryüzünden silinmek isteniyor.
Kürd ve Yahudi ittfakı kutsaldır çünkü haklı ve son derece elzemdir.

Kürdlere de yahudilere de saldıranlar aynı işgalciler ve aynı islamo-faşistlerdir.

 

 

 

 

 

Mühr-ü Süleyman TarihçesiRivayete göre ilk insan Adem Peygamber yeryüzüne gönderildiğinde kendisine Cebrail tarafından bir yüzük verilmişti. Bu yüzüğün üzerinde bulunan sembol, Bütün ilahi din mimarisinde tarih boyunca birçok coğrafyada mimari süslemelerde sıklıkla kullanılan Sekiz Köşeli Yıldız'dı 1000 yıl civarında yaşadığı rivayet edilen Adem Peygamber vefat edince yüzük Cebrail tarafından yeniden geldiği yere cennete götürüldü.

Bir gün Cebrail Davud Peygamber'e geldi ve elindeki yüzükle birlikte 10 adet soru verdi. "Bu 10 soruyu çocuklarına sor ve içlerinden her kim soruların tamamına doğru cevap verirse yüzüğü ona ver," dedi. Bunun üzerine Davud Peygamber bir meydanda halkını topladı ve onların önünde Cebrail'in kendine söylediklerini söyledi. Sırayla büyük oğlundan başlayarak çocuklarına soruları sordu. Çocuklardan hiç birisi sorulara doğru cevap veremediler. Son olarak çocuklardan en küçüğü Süleyman'ı çağırdı ve soruları ona da sormaya başladı. Süleyman sorulara bir bir doğru cevap verirken diğer taraftan her cevabıyla birlikte gülümsüyordu. Tüm sorulara doğru cevap veren Süleyman'ı Davud Peygamber tebrik ettikten sonra kızdı ve "ciddi bir konuda halkın önünde neden ciddiyetten uzak davranıyor ve gülüyorsun" dedi. Süleyman ise, "babacığım özür dilerim, amacım sizi üzmek veya ciddiyetsizlik yapmak değildi ancak siz her soru sorduğunuzda şurada duran karınca bana cevapları söylüyordu ve ben de ona gülümsüyordum," dedi. Bunun üzerine Davud Peygamber kalktı ve yüzüğü oğluna verdi.

Rivayet edilir ki, Süleyman Peygamber bu yüzüğün gücü sayesinde insanlar dışındaki varlıklara (cinlere, hayvanlara), tabiata ve nesnelere de hükmederdi. Hatta bir rivayette bu yüzüğün bir dönem cinler tarafından çalındığı ve Süleyman Peygamber'in gücünü ve hükmünü kaybettiği ve bu dönemde yer yüzünde birçok karmaşanın yaşandığı söylenir. Sonra Süleyman Peygamber tekrar yüzüğü ele geçirir ve hem gücünü kazanır hem de yer yüzündeki karmaşaya son verir
.
NOT:
Davutun yıldızı aynı zamanda Süleymanın mührü olarak bilinen bu altıgen , bir zamanlar yıldızları gözetleyen rahiplerin sembolü olmuş ve daha sonradan israil kralları davut ve süleyman , tarafından benimsenmiştir ....( da vinci şifresi )

 

 

 

İsrail'in 12 kabilesi

 

 

 

 

İSLAMO-FAŞİST TÜRKLERİN KATLETTİĞİ YAHUDİLER'den.. STRUMA Gemisi Sığınmacıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Kahraman Kürd Halkının Yanındayız!' diyor yahudi halkı..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuella Shiyar Barzanî & Hemê Îzhaqî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL CHIEF RABI: Israel’s Chief Rabbi David Lau called
for Israel to prevent a potential genocide against Kurds in north Syria, Israeli TV Channel 7 reported.According to Safa news agency, the report added Lau told President Reuven Rivlin during a meeting that it is a “duty” to help the Kurds as much as possible in order to prevent a genocide before it is too late.

--- Bana bir müslüman ülke gösterin ki o ülkenin dini lideri kürdlerin gark ve helak olmasını istemesin!

Türkiye'deki ermeni ve asuri hıristiyan patrikleri İSLAMİST KATİL TÜRK ORDUSU'na DESTEK VERİRKEN, YAHUDİ BAŞHAHAM ise kürdlerin korunması için Uluslar Arası Çağrı yaptı..

Read more here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki yahudi kürdü: Emanuela Şiyar Barzani ve Hemê Itzhaki kürd bayrağı açıyor..

 

Kürd liderlerin HEPSİ ENTEGRASYONİST HAİN işbirlikçilerdir
BAKUR kürdleri başlarındaki HAİN liderler yüzünden, bayraklarını da sevmiyorlar, dilleri kürdçe'yi de ve ülkeleri Kürdistan'ı da bugün sevmiyorlar ve düşünmüyorlar.. Neredeyse TAMAMEN soğumuşlar, el çekmişler, boş vermişler, kendilerini koyvermişler.
--- Ama bazı kürdler dört elle kürdlüğe (insanlığa) sarılmışlar. Bu resimdeki bu iki yahudi kürdü: Emanuela Şiyar Barzani ve Hemê Itzhaki kürd bayrağı açıyor..
-- Kaç tane Bakur kürdü kürd bayrağı açabilir, açıyor? Tabii ki aslında kürd halkı suçlanmamalıdır bu konuda. Çünkü kürd bağımsızlığı yerine, kelimenin tam anlamıyla işgalci türklerin altında yatmaya razı olan TURKOFON - HAİN kürd liderleri yüzünden bu duruma DÜŞÜRÜLDÜLER. Bu turkofon-hain kürd liderler, kürdçe'nin 'ikinci dil' olmasını öneriyor, hatta 'Kürdistan'ı türkiye'ye kattık' diyorlar. Türkiye'ye 'ortak vatan' diyorlar. Sonra aslında türkçe'nin (Kürdistan'da resmi dil olarak) hiç konuşulmaması gerekir.
Bütün bu hainliklerin yüzünden kürd halk kitlelerinin kürdi bilinci köreldi ne yazıkki.

Kürdlerin bugünkü BÜTÜN sorunları; kürd liderlerinin ihanetine bağlı sorunlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdên Juw: Sadiq Zekeriya & Emanuella Şiyar Barzanî û du kurdên din ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli yahudi kardeşim, büyük kürd dostu FB arkadaşım Uzi ..
Türklerin ve arapların arasında kürd halkını, Kürdistanı seven ve destekleyen tek 1 türk ve arab var mıdır? Kesinlikle yoktur.
Ama yahudi halkın arasında milyonlarca kürd dostu yahudi vardır. Neden acaba? Hiç düşündünüz mü bunu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''KÜRDİSTAN KURULMALIDIR''! Benjamin Netanjahu
Yalandan bile olsa adam bunu söylemiştir.
Peki ondan başka HANGİ Ortadoğu lideri bir kürd devletinin kurulması gerektiğini söylemiştir?
Hiçbiri.
Bir de hemen unutmayalim ki İsrail Başbakanı olarak ?25 Eylül 2017 tarihinde Güney Kürdistan'da yapılan bağımsızlık referandumunun yapılmasını destekleyen uluslar arası beyanatlarda da bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbranice basilmiş eski bir Kürdistan haritası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd Bayrağı açan yahudi devlet adamları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xelkê cihû piştgirvanên kurd & Kurdıstanê ne

Haklıyım bütün bu iddialarda. Bakın NEDEN. Şimdiye kadar yeryüzünde yahudi halktan başka kürd ve Kürdistan'la dayanışma göstermiş
başka hangi halk var? Kobani muhasarası söneminde Amerikan halkı böyle şerefli bir tavır göstermiştir ama
o da yine Amerika'daki kürd dostları yahudiler sayesinde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hebrew Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar (Ariella Oppenheim, Marina Fehrman) da dahil olmak üzere Ortadoğu bölgesindeki halkların genetik kompozisyonlarını incelediler.
Bu çalışma, bir yanda Yahudiler, diğer yanda Kürtler arasındaki genetik yakınlaşmanın olduğu sonucuna vardı ve şunu buldu: Yahudiler, Kürtler ve Ermeniler gibi diğerleri arasındaki genetik yakınlaşma, (daha önce düşünüldüğü gibi) Yahudiler ve Arap komşuları arasındaki genetik yakınlaşmadan daha yakın; çünkü daha önceki çalışmalar bu bileşenleri daha önce içermemişti.

Prof. Ariella Oppenheim ve Dr. Marina Feirman ve İbrani Üniversitesi'nden diğerleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Yahudiler ve Kürtler arasında yakın genetik bağlantılar buluyor.
---------------------
Çalışmayı aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(07)61325-1

 

Some researchers, including those at the Hebrew University (Ariella Oppenheim, Marina Fehrman), have studied the genetic composition of peoples in the Middle East region.
This study concluded that there is genetic convergence between Jews on the one hand and Kurds on the other, finding that: the genetic convergence between Jews, Kurds, and others such as Armenians is closer than the genetic convergence between Jews and their Arab neighbors (as previously thought); because previous studies had not previously included these components.

Prof. Ariella Oppenheim and Dr. A study by Marina Feirman and others at the Hebrew University finds close genetic links between Jews and Kurds.
---------------------
You can read the study from the link below:
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(07)61325-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güney Kürdistan'da yahudi peygamber Naom'un Kabri'ni ziyaret eden yahudi bir kürd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Semitist hareket Türkiye'de köklü bir temele sahipti ve İslamcı ULUSAL İDEOLOJİ (millî görüşçüler/Erdoğan) hükümeti döneminde
daha da artmıştır.

The anti-Semitist movement has a deep-rooted foundation in Turkey and during the Islamist NATIONAL IDEOLOGY (nislamist/Erdogan) government.
has increased even more

Anti-Semitismen har fått starkare fotfäste i Turkiet i och med den islamistiska NATIONELL IDEOLOGI (milli görüs/Erdogan) regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdlerin işgalcileri ne kadar güçlü olsalar da “kürdler işgalcilere diz çöktürebilir”.
Çünkü aslında HER BAKIMDAN güçlü vede HAKLI olan KÜRDLERDİR.

İşte bakın yahudi STRATEJİK DOSTLAR'ımız KÜRD ULUS BİLİNCİNİ kürdlerin kafasının içine sokma yeltenişlerinden biri daha: ''Kürdler İşgalcilerine Diz Çöktürebilir''diyor başkan Netanyahu.
Evet bu doğrudur. Kürdlerin işgalcileri ne kadar güçlü olsalar da “kürdler işgalcilere diz çöktürebilir”.
Çünkü aslında HER BAKIMDAN güçlü vede HAKLI olan KÜRDLERDİR. Sonra kürdler Ortadoğu'nun EN BÜYÜK NÜFUSUNUN sahibidir. Yeterki hep ''kürd devleti kurmak mümkün değildir'' diyen düşman işbirlikçileri kürd liderlerini dinlemekten vazgeçin yeter!

İsrail kürdlerin stratejik dostlardır çünkü: İsrail ve Kürdistan'ın Ortadoğu'daki kaderi birdir. Herne kadar bugün İsrail dünyanın güçlü 8. süper devleti olsa da, İsrail devleti'nin Ortadoğu'daki geleceği çok çalkantılı olacaktır. Bu kesindir. Ortadoğu'da İsrail'in rahat bir nefes alabilmesi ve daha da gelişebilmesi için BÖLGESEL/DESTEĞE ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı da karşılayacak olan TEK ulus KÜRDLER'DİR.

Kürdlerin de bu vahşi ve azgın islamo-faşist işgalci düşman devletlerden kurtulması mücadelesinde BÖLGESEL desteğe ihtiyacı vardır ve kürd halkına Ortadoğu gibi islamo-faşist bir cehennemde bu desteği İSRAİL'den başka verecek başka HİÇBİR devlette yoktur.
Her iki taraftan, kader tayin edici karar veren aklı selim yöneticiler bunu çok iyi bilmeli ve kavramalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titi Aynaw, Miss İsrael
İsrail GERÇEK ve eşit MULTİ-ETNİK toplum ve devlettir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOKRATİK İSRAİL’de arap azınlık dili yaşamın her alanında kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada yahudilerden başka mazlum kürd halkını anlayan ve destekleyen başka hiçbir halk yoktur.

İşgalci türklük devleti T''C''nin Kürdistan'a saldırsını Tel Aviv'deki türk konsolosluğu önünde Kürd Bayrağı açarak protesto eden yahudi bir gösterci

Kürd halkı işgalcilerden kurtulup kendi uklusal devletlerini kurduklarında bunu unutmayacağız. Ortadoğu'da İNSANİ, uygar, İLERİCİ yahudi halkı minnetle ve şükranla anıyorum.
Kürd halkına insanlık tarihinde görülmemiş en büyük zulüm ve işlkenceyi yapan işgalci, barbar, islamo-faşist, ırkçı, geri zihniyetli türk, arap ve fars ulus devletlerini ŞİDDETLE ve lanetle kınıyorum.

 

TODA (thank you) DEAR YAIR NETANYAHU !!
- Long Live Israel & Kurdistan

HANGİ müslüman kürdlere bu yardımları yapıyor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Kürdlere müslümanlar dışında zulüm eden yoktur. Elinde kürd kanı olmayan bir islam ülkesi yoktur.''

Benjamin Netanyahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada yahudilerden başka mazlum kürd halkını anlayan ve destekleyen başka hiçbir halk yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakın ve ders alın.. mazlum bir halkı destekleme işini nasıl ve ne güzel biliyor ve becerebiliyorlar..

Boşuna yahudilerin kafası iyi çalışıyor dememişler.
Kürd örgütleri sözde 50 senedir mücadele veriyorlar. Ama kürdleri 50 milimetre bile ileri götürmediler.. kürdleri tam 50 sene GERİYE İTTİLER..!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd halkının dostu, enternasyonalist, cesur İsrail'li genç bir kız Rojava'da YPG saflarında bir müddet kaldıktan sonra İsrail'e geri dönmüştü.
Çok değerli ve sevgili Gill Rosenberg'in Rojava'dan döndükten sonra Kürdistan bayrağını özellikle taşıması çok anlamlıdır.

Gill Rosenberg'in Rojava'da kaldığı çok kısa bir süre zarfında, Xapo hareketi'nin anti-Amerikan ve anti-İsrail yapısını anladığı gibi, yine Xapo hareketi'nin anti-Kürdistan yapısını,
Xapo hareketi'nin kürd bayrağı ve kürd ULUSAL değerleri düşmanı olduğunu bizatihi gözleriyle gördü ve çok iyi anladı.
Diğer kadın da yurtsever yahudi kürd sevgili Emanuella Şiyar Barzani'dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Işgalci-ırkçı, islamo-faşist türklük devleti'nin Kürdistan'da yaptığı katliamları protesto ederek kürd halkının yanında olduğunu bildiren bir yahudi kadın:
''İsrailli biri olarak ben de Kürdistanlıyım''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her halukarda kürdleri ve Kürdistan'ı destekleyen yahudiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudi halkın kürd halkının yanında olduğunu bildiren bir yahudi kadın:

Sahi siz hiç kürd bayrağı eline almış, kürd bayrağı açmış bir kürd lider görmüş müsünüz?

Ben hiç görmedim.İhsan Nuri gibi yiğit bir kürd liderini bundan muaf tutmak kaydıyla hiçbir kürd liderin elinde
bir kürd bayrağı tuttuğunun yada eliyle bir kürd bayrağı açtığının resmini ömrümde ne görmüşüm nede bakmışım.
Kürd bayrağının önünde resim çekmekten bahs etmiyorum, fiilen eline bir kürd bayrağı alıp, bu bayrağı açıp sallamaktan bahs ediyorum.

Eskiden islam sultası'nın kanlı kılıcı korkusu vardı. Onu anlıyorum. Peki ya modern kürd liderler? Niye onlar böyle bir girişimde asla bulunmamışlardır?

Kürd ve Kürdistan bayrağının ve kürd ulusal davasının ateşten bir gömlek olduğunu, her yiğidin kolay giyeceği bir gömlek olmadığını bundan elli sene önceki Kürdistan'ın o politik sıcak atmosferinde yaşamış biri olarak çok iyi biliyoruz. Ama kürd liderinin herkesin önünde gitmesi gerekmez mi? Niye o zaman öncü (lider) diyoruz onlara? Zavallı kürd çcuklarının eline veriyorlar kürd bayrağını, öncüler (!) kürd bayrağını elllerine almaya cesaret bile edemiyorlar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail'deki Yahudi Kürdler İsrail'de Irak Devletini protesto ediyor...

Irak Devleti, 1986-1989 yılları arasında "El-Enfal Operasyonu" adı altında 300.000 Kürd katletti.

İslam ülkelerinin tamamı katliama seyirci kaldı.

(Fotoğraf İsrail Ulusal Kütüphanesi Arşivi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail'de Cizreli Mickey Levy meclis başkanı seçildi, Yahudi Kürtler merak konusu oldu.


İsrail Meclisi'ne (Knesset) aslen Şırnak'ın Cizre ilçesinden Yahudi Kürt Mickey Levy'nin başkan seçilmesi gözleri İsrail'deki Yahudi Kürtlere çevirdi.
1951 Kudüs doğumlu Mickey Levy'nin ailesi, Cizre'den İsrail'e göç etmiş
Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden emekliye ayrıldıktan sonra politikaya atılan Levy, üst üste birkaç dönemdir Knesset'te görev alıyor.
Levy, 2015'teki bir röportajında, "Kürt'üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürdistanlı. Atalarım Cizreli. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk" ifadelerini kullanmıştı.
Yahudi Kürtler; Türkiye, İran ve Suriye'de var ama ağırlıklı olarak Irak'ın kuzeyinde yaşadı, yaşıyorlar.
İsrail'in kurulmasından sonra Irak'tan göç eden Yahudiler içinde Musevi Kürtlerin olduğu biliniyor.
Sayı tam olarak bilinmese de 150 bin civarında Yahudi Kürt'ün İsrail'e göç ettiği tahmin ediliyor.
Şimdiye kadar bakanlık dahil birçok üst düzey devlet kademeleri siyasi pozisyonlarda görev yapan Yahudi Kürtler konusu dönem dönem gündeme geldi.
Yahudi Kürtler hem kendi kültürleriyle hem de birbirleriyle bağlarını canlı tutmak için çeşitli isimler altında kurumlar oluşturmuş durumdalar.
"İsrail'de 300 bin civarında Yahudi Kürt yaşıyor"
Peki İsrail'de ne kadar Yahudi Kürt var? Dillerini ve kültürlerini özgürce yaşıyorlar mı?
İsrail'de yaşayan Kürtlerin sayılarına konusunda farklı rakamlar dile getiriliyor. Bunlar da tahmini rakamlar. Çünkü, şimdiye kadar resmi olarak ifade edilmiş bir rakam yok.
İsrail medyasına göre, bu rakam 200 binin üzerinde. İsrailli akademisyen ve araştırmacı Dr. Edy Cohen'e göre ise Kürtlerin sayısı 300 bin civarında."Kültür ve geleneklerine çok bağlılar"
Dr. Cohen, Yahudi Kürtlerin ülkenin hemen hemen her bölgesinde yaşadıklarını söyledi.
"İsrail'de yaşayanların hepsi Yahudi" diyen Dr. Cohen, "Dil, kültür ve geleneklerine çok bağlılar. Mesela evlerine gittiğinizde Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi'ne ait fotoğraflarına rastlarsınız. Hala çoğu Nevroz bayramını kutlarlar" dedi.
Ülkede birçoğunun yüksek mevkilerde görev yaptığını kaydeden Cohen, "Kürt mü değil mi bilmiyorum ama İçişleri Bakanı Irak asıllı. Ancak MOSSAD, Savunma Bakanlığı ve istihbarat kurumlarında çok sayıda Yahudi Kürt görevli bulunuyor ve vatanları Kürdistan'a bağlılar" diye konuştu.
"Kürtler davalarını güçlendirmek için bir girişimde bulunmuyor"
Kürdistan Bölgesi yöneticileri İsrail'de yaşayan Yahudi Kürtler ile iletişim kurmayı ve onlardan yararlanmayı bilmediklerini aktaran Cohen, şunları kaydetti:
"Rus asıllı Avigdor Lieberman'ın liderliğini yaptığı İsrael Beiteinu (Evimiz İsrail) partisinin Knesset'te 7 milletvekili var. Ancak Kürtlere ait hiçbir parti yok. Kürtlere ait bir lobi yok. Maalesef Kürtler davalarını güçlendirmek için herhangi bir girişimde bulunmadıkları gibi herhangi bir faaliyette de bulunmuyorlar."
"Kürt Yahudiler, kültürlerini özgürce yaşamaktalar"
Bir süre Türkiye'de yaşadıktan sonra İsrail'e dönen gazeteci yazar Rafael Sadi de Yahudi Kürtlerin sıcak kanlı, samimi ve dostluk dolu olduklarını belirtti.
Eski İsrail Yahudi Kürtleri Birliği Başkanı Mordechai Zaken'in araştırmasına dayanan rakamları paylaşan Sadi, "İsrail'de 150 bin kadar Kürt kökenli Yahudi yaşamakta. 150 bin rakamına ikinci ve üçüncü kuşak Yahudileri kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor" dedi.
Aile içinde kullandıkları Kurmanci, Zazaki ve Aramice'nin hangi bölgeden geldiklerini belirlemeye yaradığını kaydeden Sadi, "İsrail'de yaşayan her türlü azınlık nereden gelirse gelsin serbestçe dillerini, kültürlerini ve geleneklerini istedikleri gibi yaşarlar. Bu ister Kürt, Türk, Yunan, Alman Ermeni veya
Etiyopyalı olsun fark etmiyor. Herkes kültürünü özgürce yaşamakta ve yazmakta" ifadelerini kullandı.
"Kürt ve Türk Yahudilerin birçok ortak noktası var"
Yahudi Kürtlerin müziklerinin de Türk Yahudilerinin müziğine yakın olduğunu dile getiren Sadi, Kürt ve Türk Yahudilerinin birçok ortak noktasının varlığına işaret etti.
İsrail'de devletin yüksek makamlarına gelenlere ilişkin bir istatistik kaydın mevcut olmadığını aktaran Sadi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülkede üst düzey görevlere gelenlerin kökenine bakılmaz. Zaten demokratik bir ülkede olmaması gereken bir şey. Herkes İsrail vatandaşıdır ve hangi ülkeden gelirse gelsin. Bu aslında bizim basının yanlış tutumundan kaynaklanıyor. Örneğin biri vergi kaçırmaktan yakalansa hemen ‘Yahudi iş adamı vergi kaçırmaktan tutuklandı' diye haber yapılır. Veya bilimsel bir ödül alsa Yahudiliğinden söz edilmez ve ‘Türk asıllı Mişon Efendi tıp ödülünü aldı' denir. Suçlu ise Yahudi ödül getirmişse Türk oluverir. Dolayısıyla İsrail'de kimin ne olduğunun önemi yoktur. İnsan olması yeterlidir."

BasNews

 

 

Bir İsrail'deki kürdlere bakın, bir de bir müslüman ülke olan Acemistan [İran]'daki kürdlere bakın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDIEH & SONS

Barınaklar ve kanalizasyonlar için demir ve çelik koruma üretimi konusunda İsrail'in en büyük şirketlerinden biri olan Kürd şirketi:
KURDIEH & SONS

 

 

 

İsrail'de 60 sene önce başlayan Kürd Entreprenörlüğü başarıyla devam ediyor

İsrail Devleti tarafından üretilen -Kurdî- adlı bira markası

 

 

 

 

 

 


· ·

 

 

 

Kurd a Yahûdî: Hunermend Hadassa Yeshurun

 

 

 

 

 

 Bir yahudi kardeşimiz, Uzi, Güney Kürdistan'da bir kürd peşmergesiyle beraber seve seve ve son derece mutlu ve memnun resim çekerken

Güney Kürdistan'ın bütün servetinin kaymağını yiyen türklerden bir tanesi bir defa bile olsun bir kürd peşmergesiyle beraber bir resim çekmiş midir?
-- Hayır, asla!
-- Ama birçok yahudi insanımız, peşmergelerle resim çekiyor!
-- Acaba NEDEN?
-- Biraz düşünüp açıklayın bakalım bu konuyu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail'de 50 kadar kürd yerleşim birimleri köyler vardır.

Yahudi kürd nüfusu ise 500 bin civarındadır

İsrail'deki 42 kürd köy birimleri

İsrail'deki Yahudi Kürt köylerinin dağılımını gösteren bir harita.
Kürt Yahudileri: Günlük Yaşam, Sanat ve El Sanatları, vb.
Bugün İsrail'de 42 Kürt Yahudi köyü var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudi kürdlerin katıksız kürd vatanseverliği dünya kürdlerine büyük bir örnek teşkil etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortada: Dünyaca ünlü yahudi kürd folklorcu Tzadik (Sadik) Zacharia ve yahudi kürd aktivist Emanuela Şiyar Barzani

(Barzani soyadını Güney Kürdistan'ın Barzan eyaleti'nden olan herkes alabiliyor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ana Kurdi (Ez kurd im) duo 1993

ji hêla cotek hunermendê kurd ên Îsraîlê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xurakên kurdên cihû pir navdar in - Yahudi kürdlerin yemekleri çok meşhurdur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdler, beluciler ve yahudiler

İSRAİL her zaman mazlumun yanındadır.. Bu doğaldır çünkü 2023 yahudi halkının kendisi de zulüm altındadır. Zulme uğrayanlar zulme uğrayanları anlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Together with the legend Hadassa Yeshurun 01-01-2019, Jerusalem

Her bijî hunermenda kurd a israîlî:
Hadassa Yeshurun !


—— 2018 yılının 12. ayında İsrail’e ilk seferimi yapmıştım. Sevgili Hadassa Yeshurun’un bir kürdçe müzik konserine katılmıştım. Gecede kürdçe müziği eşliğinde kürd govend’leri halayları çekiliyordu.
M. Arif Cizîrî’nin söylediği “Ez kevok im lê-lê, leylim-lê û leylim-lê, Ez kevok im way-way”
— Kürdlerin ilk ilkel komunal toplumu dönemlerinde bestelediği ve 8, 9 bin yıllık bir tarihi olduğu sanılan; ez kevok im way-way şarkı ve ezgileri eşliğinde çektikleri halaylar gece boyu söylendiğinde ve bu şahane kürdçe şarkılar eşliğinde oynandığında, hem sevinçten ve hemde müthiş bir şekilde duygulandığımdan dolayı zaman zaman boğazım düğümlenerek ağlamadım geliyordu. Buğulanan gözlerimi gören yahudi kürd kardeşlerim yanıma gelerek boynuma sarılıyordu.
Koskoca bir ulusun elinden alınmış tüm insani hakların büyük bir kısmı bu gece bu kürdçe müzik ve dans salonunda yahudi kürdler tarafından geri alınmış, yüreğimin üzerine su serperek yaralı yüreğimi biraz serinleştirmişti. Ne kadar çok duygulandığımı kelimelerle anlatamam.
İşte bu videoda gördüğünüz gibi yahudi kü d kardeşlerimizin kendi ana dillerinde serbestçe şarkılar söylediği ve kürd govend’leri oynadığı böylesi çok güzel bir geceydi.
Böylesi bir coşku ve derin duygusallık içinde program bitikten sonra telefonumu orada bir sandalyenin üstünde unutmuşum. Bunu gören Liron Lub ve Noa adındaki iki yahudi kürd kardeşlerim Tel Aviv’in otoban yollarında uzun bir takibat sonunda içinde kaşdığım eve gittiğim Hadasa Yeshurun’un arabasını takip ederek arkamızda araba farları yakıp döndürmek işaretiyle bizi durdurup telefonumu bana iade etmişlerdi

— TODA RABA HEVALINO!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Heryerde Kürd Bayrağı ..


Kim en fazla bu bilinçli eylemleri yapıyor?
Kürdistan kürdleri değil, yahudi kurdler!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsail-Filistin meselesinin bir din meselesi olmadığını. bilakis araplar tarafından işgal edilmiş bir toprak meselesi olduğunu anlamış olan bazı kürdler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm Yahudi Müzezi'nde Kurdish Judaica Jahudi Kürdlerin El İşi Sanatı Ürünleri sunumu 6 mart 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngilizlere karşı yahudi gerilla savaşı vermiş İsrail Ulusal Kahramanı ilan edilmiş kürd: Moshe Barzani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan-Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan ağlayan iki millet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail'in 12 kabilesi

 

 

 

 

 

1

İsrailoğullrının 12 kabilesi

(Filistin denilen zümre romalılar tarafından İsraile'e getirilen kölelerdi)

Israil İSRAİLOĞULLARININ/YAHIDILİLERİN VATANI’dır EZELDEN BERİ.. arapların hiç değil ve asla olmamıştır ve olmayacaktır da..

 


—- MÖ 1100 İsrail'in 12 kabilesi.

 

 

 

 

 

 

İsrail'e göç eden ve orduda görev yapan Kanada doğumlu Gill Rosenberg adında yahudi bir kadın, Batı Kürdistan Rojava'da sivil kürdlere saldıran Türkiye destekli IŞİD teröristlerine karşı savaşan kürd ordusuna katıldı.

Tel Aviv'den 31 yaşındaki Gill Rosenberg, İsrail Radyosu'na kürd kürd direnişçilerine katıldığını çünkü "onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar iyi insanlar. Hayatı seviyorlar, bizim gibiler, gerçekten."

Gıll Rosenberg Kanada, Vancouver'da doğdu, 2006'da İsrail'e göç etti. Facebook sayfasına göre Rosenberg, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İç Cephe Komutanlığı'nda görev yaptı ve İsrail Radyosuna, IDF'deki deneyiminin kürdlere yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

Kürd savaşçılarla internet üzerinden iletişime geçtiğini ve Kasım ayı başında Irak'ın özerk Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'e ulaştığını söyledi.

İsrail Radyosuna, Kürd ulusal mücadelesinde üzerine düşeni yapmak istediği için IŞİD militanlarına karşı savaşa katılmaya karar verdiğini söyledi.

Facebook sayfasında Rosenberg, “IDF'de Aharai - Benden Sonra diyoruz. IŞİD'e bunun ne anlama geldiğini gösterelim."
Rosenberg, hem Irak hem de Suriye Kürdistanı'nda çok sayıda fotoğrafını yayınladı.

Kaynaklar i24news'e şu anda Kobane'de savaştığını söyledi.

İsrail ve Kürdler 1960'lardan bu yana gizli askeri, istihbarat ve ticari ilişkiler sürdürüyorlar.

 

 

 

Efsanevi kürd lider Mustafa Barzanı in Israeli basınında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd yahudisi bir kadın ve elindeki kürd bayrağı
--- Kaç tane müslüman kürd, böyle şevk içinde kürd bayrağı taşıyabiliyor? Müslüman kürdler türkleşmiş, araplaşmaış ve farslaşmıştır ne yazıkki .. Maalesef.

 

 

 

 

Kurds & Jews = True

 

 

 

 

''YAHUDİ OYUNLARI'' & ''İSRAİL'in OYUNLARI''

--- Yahudi halka karşı bir yapısal ırkçılık'tır (=Anti-Semitism) bu sözler

 


Yahudi halkına yönelik tarih boyu hep büyük ve ciddi ırkçı suçlamalar yapılmıştır ve bu suçlamalar günümüzde bile son hızıyla devam etmektedir. Yahudi halka karşı bütün bu ötekileştirme paradigması tarihte köleci asurlular tarafından başlatıldı. Ortadoğu'da işgalci-islamist araplar tarafından arttırıldı. Avrupa'da romalılar tarafından devam ettirildi, osmanlı türkleri tarafından ayyuka çıkarıldı. Yahudi halka karşı bütün bu büyük haksızlılar en son olarakta neredeyse bütün dünyaya yayıldı. ''Yahudiler ülkemizin temel sorunlarının kaynağıdır'' şeklindeki suçlamalar sadece nazistler tarafından yapılmadı, geri-despot Rusya başta olmak üzere hemen hemen bugün her ülkede biraz anti-semistizm vardır. Bu büyük haksızlığın nesilden nesile taşınmasının sebebi; yahudi halka karşı yapısal bir ırkçılığın toplumlarda artık tam yer edinmiş olmasıdır ve özellikle de ırkçı islamo-faşist turk-arab & fars toplumlarındaki yapısal ırkçılık çok daha yoğundur.

Oysa yahudi halkı tarihin en büyük zulmüne maruz kalmuş mazlum bir halktır.

 

 

 

 

 

Islamist TURK-ARAB ISIS bastards which are keeping these Kurdish Yezidi girls still in their dirty hands:
islamist Saudi Arabia supporting ISIS in disguise, and Turkey's fucking islamist Orchs leading ISIS!
God damn the Islamo-Fascist Turkey and Saudi Arabia!
(Allah islamo-faşist Türkiye'yi ve Suudi Arabistan'ı KAHRETSİN!)

İşgalci TURK-ARAB & PARS islamo-faşistlerince desteklenen İslam Devleti tarafından köleleştirilmiş masum kürd kızları, 2014

MÜSLÜMAN Suudi Arabistan, Kürd ÊZDÎ kızlarını IŞID’den satın alan ülkeler içinde 1. sırada.
İslam Devleti-IŞID tarafından kaçırılan Kürd Êzdî kızlarını Köle-Cariye olarak satın alan ülkeler;
1.SUUDİ ARABİSTAN
2.TUNUS
3. LİBYA
4. MISIR
İnsanlarımız Suudi Arabistan ekonomisini güçlendirmek için sıraya girip Hac'a gidiyorlar.
. ''Hac'' için harcayacakları parayı Şingal'ın inşaası için yardım etseler, daha hayırlı olmaz mı?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamas aims for Israel, but its rockets have hit Gaza over 100 times in 9 days. (2014)

(Hamas İsrail'i hedefliyor, ancak roketleri 9 günde 100'den fazla kez Gazze'yi vurdu.)

 

 

 

 

 

Kudüs - İsrail Yahudi Devleti'nin Başkenti

Düşünün eğer burada iktidar yahudilerin elinde değil de filistinlilerin (müslümanların) elinde olsaydı, o zaman Aksa mescidi'ne tek bir yahudinin bile yaklaşmasına izin vermezlerdi. Aksa mescidi müslümanlar için ne kadar kutsal ise yahudiler için de o kadar kutsal olduğu halde oraya yaklaşan bir yahudiyi hemen katlederlerdi. Oysa İsrail devleti Küdüs müslümanlarının oraya yaklaşmasını ve hatta serbestçe Aksa mescidi'ne girip içinde ibadet etmelerine hiçbir engel koymamaktadır. Kimler daha insan, kimler daha adaletlidir varın kendiniz bir karar verin şimdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsveç İsrail Büyükelçiliği'nin Mayıis 2017'de İsrail Devleti'nin 69. kuruluş yıldönümü kutlama gecesinde İsrail İsveç Büyükelçiliği'nin Kültür Ateşesi Osnat Bachman ve diğer dostlarla
beraber bir hatıra fotoğrafı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm'un İsrail Büyükelçiliği eski kültür ateşesi değerli dostumu bir kaç yıl önce kürd yemekleri ziyafetinde kendi evimde ailemle bilikte ağırladığımda, bana getirdiği çok değerli hediyelerden biri; mahdut sayıda üretilmiş ve üzerinde güzel bir el yazmayla incil'den savaş karşıtı bir ayet işlenmiş olan bir çini tabak.
______________________

"Ve kılıçlarını saban demiri, ve mızraklarını budama kancası yapacaklar; millet millete kılıç kaldırmayacak, ve artık savaşı öğrenmeyecekler." İşaya 2:4
<<Birileri bu kutsal ktitap ayetini bugünün rus basınında yüksek sesle okumalı. Türklerin basınında okunmalı demiyorum çünkü türkler modern giyimli yamyamlardır.>>
"And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more." Isaiah 2:4
<<Someone should read this holy book words out loud in today's Russian press. I do not say in the press of the Turks because they are cannibals in modern clothes.>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güney Kürdistan'da yaşayan küçük kürd yahudi cemaatinden kardeşimiz Ranjdar Hamademin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan + Kurdistan = True

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahudilerin çizdiği bu Kürdistan haritası kürdlerin çizdiği Kürdistan haritasından çok daha gerçekçidir.
Kürdler, ülkeleri Kürdistan'ı kuşa çeviren çok küçük Kürdistan haritası çizmekte çok maharetlidirler.
Bu tür küçük Kürdistan haritalarından biri, Abdulla Gafour adında güney Kürdistan'lı bir
kürd yazarın 1990'larda çizdiği MİNYATUR bir Kürdistan haritadır.
Gerçek Kürdistan haritası, 1956 yılında Hoybûn'un Beyrut Kürd Delegasyonu'nun (DELEGATION KURDE Beyrouth, 1956)
Milletler Cemiyeti'ne sunduğu JENOSİT
adlı bir raporda çizilen ve kürd topraklarının hepsini içeren haritadır.
İsrail'de çizilen bu harita Beyrut Kürd Delegasyonu'nun gerçek haritasına en yakın olan haritadır. Ne yazık ki kürdler
Kürdistan haritasını çizdiklerinde çok küçük bir Kürdistan haritası çiziyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shabbat Shalom!

 

 

 

 


GORAN CANDAN

 

 

İSRAİL DEVLETİ 70. YIL

 

 

 Foundation For Kurdish Library & Museum