PARTHIA
247 BC – 224 AD
ESHKANIS - ZAZA KURDS

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

The Parthians (247 BC - 224 AD) and the Persians (6th century AD) are two completely different peoples. Exactly like the parable between the words Kurd and Turk
, which are two completely different people with different history, language and culture. The Kurds have lived for thousands of years in historical Kurdistan, whereas the Turks
are fairly new to the region because they came from central Asia to Kurdistan in the 12th century

OBS: PARTIA is not PARS or PERSIA but it is a completely different group of people and is the ancestors of the Kurds,
such as the word of Iran, which means Aryans and has a greater overall meaning and in fact has nothing to do with Persia.
The name of Iran was adopted in 1925 by Reza Shah instead of the name of Persia which the country had since before.

 

 

 

 Part Kralı I. Mithridates (M.Ö 165- M.Ö 132)

"Suriye dilinde Partlara 'Kerad' deniliyordu.
Bu kelime daha sonra 'Kürd' olarak dönüştü. Partlar, Medlerden gelmektedir. Dolayısıyla Partlarda Kürdlerin atalarıdır."

M. T Kachevsky (1775-1842)

 

 

 

 

Kürdlerin antik dönemdeki en büyük zaferi Carrhae savaşı

Aryan'da (Bugünkü Ecemistan/'İran') yükselen Kürd klanından oluşan Part imparatorluğu general Surena önderliğinde M.Ö 53 yılında Romalılara yaptığı büyük bir savaşı kazanarak büyük bir zafer kazanmışlardır öte yandan Roma kralı Licius Crassus ve beraberindeki 50 bin ordusuyla büyük bir yenilgiye uğratmışlardır ve Roma tarihinin en ezici yenilgilerinden biri olarak biliniyor.

Roma, Partlara karşı aldığı bu yenilgiyle aşağılanmış oldu ve alınan esirler Part İmparatorluğunda kullanılmak için ülkenin çeşitli yerlerine dağıtıldı. Kral Orodes bu zaferle birlikte Ermenistan'a gönderdiği ordusuyla bir kez daha zafer kazanıp ülkeyi işgal ederek kendine bağladı. Ancak Surena'nın az bir kuvvetle büyük bir orduya karşı almış olduğu galibiyet Kral Orodes'i endişelendirmiş ve ardından Surena'nın da idam edilmesini sağlamıştır. Daha sonra Part ordusunun başına geçen Kral, Suriye'ye düzenlediği seferlerde başarısız olmuştur. Bu savaşla yenilmez Roma Lejyonerlerinin prestiji sarsılmıştır.

Öldürülen Crassus'un hayatta kalan generallerinden olan Gaius Cassius Longinus, yenilen ordudan geriye kalan 4.000 askerin hayatını kurtarmış, Suriye'ye proquaestor olarak atanmış ve iki yıl boyunca Suriye'yi Part saldırılarından korumaya çalışmıştır. Başarıları yazar Cicero tarafından övgüyle bahsedilmiştir. Gaius Cassius Longinus daha sonra MÖ 44 yılında Sezar'a karşı kurulan suikast komplosunda önemli bir rol oynamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rölyef, Part -Roma savaşı, Viyana Müzesi

"Suriye dilinde Partlara 'Kerad' deniliyordu.
Bu kelime daha sonra 'Kürd' olarak dönüştü.
Partlar, Medlerden gelmektedir. Dolayısıyla Partlarda kürdlerin atalarıdır."

M. T Kachevsky (1775-1842)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusaybin savaşının tasviri… M.S 217

IV. Erdevan komutasındaki Part (kürd) ordusu, Macrinus komutasındaki Roma İmparatorluğu ordusuyla Nusaybin’de karşı karşıya geldiler.

Üç gün süren ve binlerce insanın öldüğü savaşta, k ürdler Roma İmparatorluğunu yendiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdler ilk tarım kavimlerinin TOPLU kavmidir. Bu EN İLK kavim topluluğuna gutiler, kasitler ait ait olduğu gibi sonraki gelişkin
tarım ve hayvancılık kültürü toplulukları olan sümerler, mitaniler ve eşkaniler (iskitler) de aittir. Zaten bu kavimlerin etimolojik bakımdan
kürd diliyle temel bir uyuşma, örtüşme ve benzeşmeleri söz konusudur. Anatomik ortak yönlerin yanısıra birde dilbirliği muhakkaktır.
Bu kavimlerin HEPSİ kürd dilinden beslenmişlerdir.

Ama IRKÇI-SÖMÜRGECİ ŞÖVENİST BATI-AVRUPA gezginleri ve araştırmacıları kürdleri 'vahşi olmakla' ve sonradan da 'müslüman olmakla'
itham ederek, medeniyetin ilk dili olan kürdçe'yi ve medeniyetin ilk kavmi olan kürdlerin tarihini BAŞKALARINA mal etmişlerdir. Araplara, acemlere (farslara) ve hatta
daha dün Orta Asya steplerinden kuraklık ve açlıktan dolayı kaçıp gelen göçek etraklara (türklere) bile mal etmeye çalışmışlardır.

 

 

 

 

 

 

The Parthian Empire Kurdish "Eşkanian" was founded in 248 BC by the Ancient Zaza Kurds.

 

The name of the dynasty comes from King Parni's (Parsians called Parts as Parni) leader, who declared his independence in 247 BC after capturing the Parthia region in the northeast of contemporary area called Persia, which was a satrapist under the rule of the Hellenistic Kingdom, the Selevkos. Arşak's name was used by all Part kings who came after him as an honorary title. Seleucid Parties, which began to conquer Persia under the rule of the late 3rd century BC, expanded the empire by taking Mesopotamia from the Seleucids during the reign of Mithridates I. With the expansion of the Part Empire, which became a multi-national empire since 140 BC, the capital was moved from Nisa , which is located within the Eastern Region of Caspian Sea, to Ktesifon, which is located in the south of modern Baghdad on the Tigris coast . Later, in certain periods, many cities such as Ekbatana, Hecatompylos, Susa became the capital of the empire. Among the regions ruled by the parties during the summit, all of Persia is from today's countries. It included Iraq, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Caspian Sea areas, Tajikistan, Pakistan and Afghanistan. The rulers of the Part, called "Şehinşah" (King of Kings), claiming to be the heirs of the Achaemenid Empire, II. From the time of Mithridates, he began to claim that they were descendants of both Greeks and Achaemenids. II. In the last years of the Mithridates period, the empire that entered a period of confusion called "Age of Parties" since 95 BC, II. It became a great power again after Orodes firmly assured control in 57 BC.

 

The first enemies of the Parties were the Seleucos in the west and the Scythians in the east . However, as the empire expanded westward, it began to clash with the Kingdom of Armenia and Rome. Rome and Parthia competed to have Armenia. Parties who invented the heavy cavalry were therefore the greatest enemy of the Roman Empire in the east. Parties overwhelmed the Roman proconsul Marcus Licinius Crassus in the Battle of Carrhae in 53 BC . During the Roman-Part wars for several centuries, the Romans invaded Mesopotamia, capturing the cities of Seleucia and Ktesifon, but they could never hold it in their hands. I. Erdeşîr , the ruler of the Persis province Riot and IV. After he killed Artabanus in 224, the Party Manufacturing was destroyed and the Sassanid Empire was founded, which ruled most of Iran and the Near East until the conquest of the Muslim Arabs in the 7th century . King of the Last Part VI. Vologases minted his last coin in 228. Located on the Silk Road trade route between the Roman Empire in the Mediterranean Basin and the Han Dynasty in China, the empire was a major trade center.

 

The language spoken by the parties spoke the languages ​​of Kurmanji, Zazaki, Pehlewani and Sorani, which are the dialects of the Kurdish language.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parthians

Here are the Parthians, bringing as their special gift a two humped camel

Kürdlerin ataları olan Partlara "Kerad" denilmekteydi. Kerad zamanla 'Kürd' halini almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTHIAN EMPIRE AND IT'S VASALLS IN 001 AD

The Parthian Empire Kurdish "Eşkanian" was founded in 248 BC by the Zaza Kurds.

The name of the dynasty comes from King parni's leader, who declared his independence in 247 BC after capturing the Parthia region in the northeast of Iran, which was a satrapist under the rule of the Hellenistic kingdom, the Selevkos . Arşak's name was used by all Part kings who came after him as an honorary title. Seleucid Parties, which began to conquer Iran under the rule of the late 3rd century BC, expanded the empire by taking Mesopotamia from the Seleucids during the reign of Mithridates I. With the expansion of the Part Empire, which became a multinational empire since 140 BC, the capital was moved from Nisa , which is located within the borders of Turkmenistan , to Ktesifon , which is located in the south of modern Baghdad on the Tigris coast . Later, in certain periods, many cities such as Ekbatana, Hecatompylos, Susa became the capital of the empire. Among the regions ruled by the parties during the summit, all of Iran is from today's countries.It included Iraq , Armenia , Azerbaijan , Georgia Turkmenistan , Tajikistan , Pakistan and Afghanistan . The rulers of the Part, called "Şehinşah" (King of Kings), claiming to be the heirs of the Achaemenid Empire, II. From the time of Mithridates, he began to claim that they were descendants of both Greeks and Achaemenids. II. In the last years of the Mithridates period, the empire that entered a period of confusion called "Age of Parties" since 95 BC, II. It became a great power again after Orodes firmly assured control in 57 BC.

The first enemies of the parties were the Seleucos in the west and the Scythians in the east . However, as the empire expanded westward, it began to clash with the Kingdom of Armenia and Rome. Rome and Parthia competed to have Armenia. Parties who invented the heavy cavalry were therefore the greatest enemy of the Roman Empire in the east. Parties overwhelmed the Roman proconsul Marcus Licinius Crassus in the Battle of Carrhae in 53 BC . During the Roman-Part wars for several centuries, the Romans invaded Mesopotamia, capturing the cities of Seleucia and Ktesifon, but they could never hold it in their hands. I. Erdeşîr , the ruler of the Persis provinceRiot and IV. After he killed Artabanus in 224, the Party Manufacturing was destroyed and the Sassanid Empire was founded, which ruled most of Iran and the Near East until the conquest of the Muslims in the 7th century . King of the Last Part VI. Vologases minted his last coin in 228. Located on the Silk Road trade route between the Roman Empire in the Mediterranean Basin and the Han Dynasty in China, the empire was a major trade center.

The language spoken by the parties spoke the languages ​​of Kurmanji, Zazaki, Pehlewani and Sorani, which belong to Kurdish language.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDÎ PARTÎ

1. Salî 300 mehî erwetat (meha sêyem a biharê) difiroşê Patesbeg kurî Fîrên.
2. Li jî (...?) rezî esmegî ebîkeşken (keskî, bax, hêşînahî) nîw beş.
3. Û dikirê ewîl kurî Beşnîn (...?) bira hemi 55 dirhem.
4. Li xuwdê zemîn, sondî xuwarid li ber wan.
5. Gewahan tîreg kurî Reşen ereştad.
6. Kurî Eban Gerpenah kurî Mihirfî S êneg kurî Matbog.
7... rezî esmegan rez kirî ewîl li.
8. Patesbeg hemî 55 dirhem."

(Ev nivîs 1200 BZ hatiye nivîsin û sala 1909ê li Hewramanê hat vedîtin)

 

 

Dehak Kalesinde bulunan Part (Kürd) piyadesine ait rölyef...Mızrak, hançer ve kalkan detaylarıyla...

Partlar MÖ 247 - MS 224 yılları arasında hüküm sürdüler. Partlardan sonra Sasaniler tarih sahnesine çıktılar.

 

 


PARSEKÎSTAN

(Acemistan)
FARS veya FARIS kelimesinin kökeni:


Eski kürdler dilencilere: SORU SORAN = PARSEK (yani SORUCU) derlerdi. Yani bir parça ekmek, biraz yiyecek verilmesi için soru soran, dilenen kişi anlamındadır. Hatta bugün bile bu söz kurmanci lehçesinde olduğu gibi kullanılmaktadır: PARSEK [sorucu] = dilenci.
Güney lehçesinde (sorani) de SUALKER olarak kullanılmaktadır.
PIRS/PARS kürdçe'de SORU demektir. Güney lehçesinde kullanılan bu sözcükte; PARS yerine arapçadaki 'sual' kelimesi geçmiştir. Aradaki tek fark budur, çünkü her iki kelimenin de lügat anlamı SORUCU/SORU SORAN demektir.
Tarihi Kürdistan'da yerleşik olmayan, dilenen bir kavim vardı, eski kürdler bu kavime PARS(EK) > PARS ve giderek te > FARS dediler.
- İşte o şahinşah (şahların şahı) ve taht (saltanat) sahibi olmuş koca DİLENCİ kavimin o şanlı adının anlamı: PARSEK: dilenci demektir ve kavimlerinin isim babası da eski kürdlerdir. Son olarak, fars (pers) kelımesı ve farslar kürdlere nazaran çok yenidir.

Persler yerleşik olmayan GÖÇEBE bir kavim

PARSUMA/PARSEK (PERSLER/FARSLAR): Asur belgelerinde Hindistan bölgesinden Zagroslara gelerek dilencilik ve dansçılık yaparak hayatlarını idame ettikleri yazılır. Bu yüzden aryanlar bunlara parsek der. Herodot ise: din, dil kültür vs öğeler bakımından aryanlardan farklı olduğunu söyleyip bunlara artéş demişse de aryan kavimlerinden olan medler bunlara parsek demeyi tercih etmiştir. Yine asur kaynaklarına göre; med kralı Keyaxser, bu göçebe halkı ıslah etmek için Elam topraklarındaki çorak yerlere sürmüştür. Rus tarihçi Griyeft; perslerin, başta dil olmak üzere tüm kültürel öğelerini Med arilerden aldığını yazmaktadır.

Hint-Avrupa dilinin aile gruplarını gösteren şema YANLIŞTIR. Yeniden çizilmesi şarttır.
Örneğin bu şemalarda farslar kürdlerden daha eski gösterilmiştir ama gerçek şudur ki kürdler tarih sahnesindeyken farslar kürdlerden bin sene sonra bile tarih sahnesinde YOKLAR! Daha Hindista'ndan Persia diye adlandırılmış bölgeye gelmemişierdi.

 

Kedi fırlatma: Persler, Pelusium Savaşı'nda (M.Ö. 525) m ısırlıların kedilere taptığını ve onları öldürmelerinin yasak olduğunu biliyorlardı.
Böylece persler onları kalkan olarak kullandılar.

Sadece üretmeyenler ürün talan etmek için saldırı. Farsların göçebe bir kavim olduğunun bir kanıtı da başka halkları saldırması. Çünkü üretmeyenler saldırmak (talan/yağma) sadece suretiyle yiyecek elde edebiliyorlar.

 

Bir kesim parsekler (farslar) ise pehlevice konuşmaya başladı ve kürdlerin arasına karıştı. Kürdçe^nin hewrami ve dimili (zaza) lehçesine benzer yeni bir türedi. Kürdler buna yabani anlamında acemi dediler. Acem dili de denilir.

 

_________________________

 

 

 

 

FARSLAR TARİH SAHNESİNDE YENİDİR

FARSLAR KÜRDLERE NAZARAN DAHA DÜNKÜ ÇOCUK/BEBE

Haritanın doğusuna bakacak olursak, Zagroslar'ın diğer yanında Paršua, Mann ve Amadaja ülkelerinin isimleriyle karşılaşırız.

Paršua ismi, perslerin kendi tarihi mekanları Fars'a göçlerinin en eski belgesidir; bu haraket, MÖ 9. ve 7. yüzyıllar arasında ve III. Salmanassar (858-824) ve Assurbanipal'in (668-627) belgelerin de izlenebilmektedir. Buna karşın Mana (Medya) Ülkesi'nin aynı adı taşıyan halkı; Kassit, Hurri ve Aryan ('Iran') (Hint-Avrupa halklarının bir karışımıdır (Boehmer 1964). Amādāja, Aššurluların 853'teki sefe riyle beraber tarihe ilk defa geçen Med Ülkesi'ni ifade eder (Le vine 1977: 117 vd). Yani bu belgede Pearsua ismi yani perslerin, Aryan ırkından OLMADIĞI gerçeğini öğrenmiş oluyoruz

 

ACEMİSTAN NERESİDİR ve ACEMLER KİMDİR?
--- ACEMİSTAN, PARSekistan (''Iran'')


--- Acemistan (''Iran''), (kürdçe: Ecemistan), Afganistan, Balucistan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Hindistan, Kazakistan, Kurdistan, Macaristan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Uzbekistan, Yunanistan ..


Bütün bu ülkelerin adı bir (1) iken neden birinin adı İRAN !!!!!???? olsun/olmuş? Açıkça görüldüğü gibi bu ülkelerin adlarında belli ve ortak bir düzen vardır.

İran kelimesi ise ari-ırkı demektir: Aian, Aryan. Farsların dilleri hint-avrupa bir dildir, ama kendileri ise hint-avrupai olmayan bir kavim olarak Hindistan'dan Acemistan'a (''Iran''a) göç etmiş bir kavimdir. Aziz Nesin'in dediği gibi, ''Türkiye'de 1933'te soyadı kanunu çıktığında, hırsızlar kendilerine 'şerefli' soyadını seçti, yalancılar 'vefalı' soyadını seçti, soysuzlar 'asilzade' soyadını seçti''. Kendi kökeninden aşağılık komplesi duyduklarından ''üstün-ırk'' diye sandıkları 'ari-ırkı' demek olan 'İran' kelimesini, türk diktatör Atatürk'ün önerisi üzerine, gerçekten de bir hint-avrupai halk olan kürd halkına karşı kültürel olarak durabilmek için, Rıza Şah Pehlevi tarafından 1925'te DEĞİŞTİRİLDİ. Kürdlerin ülkesini ellerinin altında bulundurduklarından ve kürdleri asimile yoluyla yok etmek istediklerinden dolayı, kendilerinin bir üstün-ırktan geldiklerini iddia etmeleri gerekirdi. Biliyorsunuz ki gerçek hiçte öyle değildi ve o zaman farsların haritalarda adı PARSekistan (Persia) idi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wan'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de yürütülen çalışmalarda Part İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen aramice 4 kitabe bulundu.

 


Bu önemli çalışmalar ne yazık ki Wan Müze Müdürü Erol Uslu'nun başkanlığında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu gibi işgalci türk ırk devleti'nin önyargılı hatta ırkçı kafalı kadroları tarafından yapılıyor. Uslu, "Dış surların beden duvarına işlenmiş üzerinde aramice yazılar bulunan dört yazıt bulundu. Bu yazıtların anlaşılması çalışmaları devam ediyor. Dönemsel olarak net bir bilgi sunabilmemiz için dört yazıtın Çözümlenmesi, transkriptinin yapılması gerekiyor. İlk veriler bu yapının Part İmparatorluğu dönemine ait olduğu yönünde" dedi. Bilindiği gibi 'izlenilebilir en erken dönemden beri' Kürdistan'da yaşayan kürd halkı ile ilgili bulunan bütün tarihi kalıntılar, ya asurlara, ya araplara, ya farslara veya hatta türklere bile mal ediliyor ki kürdler bu adı geçen kavimlerden çok önce tarih sahnesinde olan Ortadoğu'daki bütün kavimlerden daha kadim ve mukim olan bir millettir.

Aug 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part (Kürd) İmparatoru IV Phraates ve Kraliçe Partlı Musa Partlı Musa adına Kürd şehri Hamedan'da bastırılmış para.
Partlı Musa İtalyan kökenliydi. IV Phraates'i zehirleyerek bir dönem yönetimi ele almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdçe'deki MÎR kelimesinin NEDEN ve NASIL arapçaya 'emir' olarak geçmiş olduğu daha iyi anlaşılıyor şimdi: KÜRD-PARTLAR:

(Dikkat: Part kelimesinin p/farslarla, yani ACEM'lerle hiçbir bağlantısı yoktur. Partlar kürdlerin atalarıdır ve p/fars kelimesi ise çok yeni bir kelimedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish-Zaza dialect that spoken in Northern Kurdistan is very closely related with ancient Parthian language.
Kuzey Kürdistan'da konuşulan kürdçe'nin zazaca (kirdki) lehçesi, eski Part dili ile çok yakından ilişkilidir.


GIREWTIŞ (zaza) = GIREW (partî)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part İmparatorluğu dönemine (MÖ 247-MS 224) ait kanatlı at...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdler elektriği 2000 yıl önce kullandılar.

Partlara ait elektrik üreten pil (Bağdat pili olarak bilinir.) Partlar (M.Ö 247 - M.S 224) yılları arasında hüküm sürdüler. Tarihte Partlara 'Kürd' deniliyordu.

Elektrik üreten bu “pil”, toprak çömlek kullanılarak üretilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÛTÎ


MÎTANNÎ

SOMER - SUMER

HATÎ - HÎTÎT

WELATÊ PÊŞEMÎNAN - İLKLERİN YURDU

DIROKA KURDISTANÊ

URARTU

MED EMPIRE

EŞKANIYAN - İskit Kürdleri

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum