DEWLETA KURD MERWANÎ
Mervani Kürd Devleti

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

1000'li yıllar Kürd Merwan bey.

“Mervani Kürd Devleti’nin kurucusu Baz Abdullah Dostik Kurdi’dir.
Baz Erciş, Ahlat, Silvan gibi şehirleri alarak gücü ve kudreti artmıştır.”

İbnü’l Ezrak, Mervani Kürtleri Tarihi

 

Silvan, Mervani Kürd Devleti’ne başkentlik yaptı.
Eyyubi Kürd Devleti’nin de egemenliğine giren şehir, tarihi bir çok esere sahiptir.
Mervani Kürd Devleti Ahlat'tan Silvan'a kadar geniş bir alanda egemenlik sürdü. İmar, eğitim ve refaha önem verdiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirba Nasrudewle padîşahê Dewleta Kurd Merwaniyan li Diyarbekrê hat dîtin 2020

Mervani Kürd Devleti Sultanlarından Nasruddevle Ebû Nasr Ahmed'in (1011-1061) adının yazılı olduğu kitabe (Silvan, Diyarbekir)
Nasr Ahmed'in hükümdarlık döneminde Silvan bilim insanlarının cazibe merkezi oldu.
Eğitim ve bilime önem verdiği gibi zeki kişiliğiyle ün yapmıştır.
Nasr Ahmed zeki kişiliğiyle beraber cesaretiyle de nam saldı.
Bizanslılara karşı başarılı savaşlar gerçekleştirdi. Urfa'yı Bizanslılardan kurtarmasıyla gücüne güç katmıştır.
Diyarbekir Surlarının önemli bir kısmı onun döneminde yapılıp onarıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyafarqin Amid arası dokuz fersahdır. Amid'in sivil ve askeri idaresi Mir Nasr-ül Devle'nin oğullarındadır. Dünyanın değişik yerlerini dolaştım;
Arabistan, Fars ülkesi, Hindistan da dahil ve bir çok büyük kale ve surlar gördüm. Amid gibi ihtişamlasını görmedim.“
Merwani Kürd devleti kurucusu Merwan Ibn Rojek’in üçüncü oğlu ‘Nasr Oud Daouleh’ Nasır-ül Devle.
Seyyah Hüsrev Kasım - Aralık 1046'da Bitlis, Silvan (Meyafarqin) ve Amid (Diyarbekir'den geçmiştir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mervaniler en parlak dönemini Nasr Mervan zamanında yaşamıştır. Nasr, adaletli bir hükümdardı.
Yoksullar yararına vakıflar kurmuş, saraylar, hamamlar, bimaristan, kütüphaneler ve camiiler yaptırmıştır.
Başkent Meyafarqîn (Silvan) yakınında Nasiriye adıyla kendine yazlık bir saray yaptırmıştır.
Şehir (Silvan) şair ve alimlerin toplandığı bir kültür merkezi olmuştur.”

Eprehem İsa Yousif, Süryani Vakanüvisler, s422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirba Nasrudewle padîşahê Dewleta Kurd Merwaniyan li Diyarbekrê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qebra padîşahê Dewleta Kurd Merwanî li ser zinarê Fîsê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büveyhîler Kürd Devleti (M.S 945 - 1055) yılları arasında hüküm sürmüştür.

Abbasi Halifelerine kök söktüren Büveyhîler savaşçı bir çok kürd aşiretinin birleşmesiyle güçlü bir devlete dönüşmüştür.

Hastane, okul, camii vb bir çok esere imza atmışlardır.

Abbasi Halifeliğinin Selçuklular'dan yardım istemesi sonucu Bağdat'da meydana gelen savaşta Büveyhîler Kürd Devleti, selçuklulara yenilmiş ve devlet yıkılmıştır.

Büveyhîler Kürd Devleti dönemine ait tabak...
Büveyhîler Kürd Devleti sanat ve mimariye önem verdiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büveyhîler Ordusunda görevli bir Deylemi savaşçı...

Tarihçi Raffaello Maffei (1451-1522) Deylemileri, pers kralına itaat etmeyen savaşçı ve güçlü bir halk olarak anlatmaktadır.

Büveyhîler Kürd Devleti (M.S 945 - 1055) yılları arasında hüküm sürmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mervani Kürd Devleti Sultanlarından Nasruddevle Ebû Nasr Ahmed'in (1011-1061) adının yazılı olduğu kitabe (Silvan, Diyarbekır)

Nasr Ahmed'in hükümdarlık döneminde Silvan bilim insanlarının cazibe merkezi oldu. Eğitim ve bilime önem verdiği gibi zeki kişiliğiyle de ün yapmıştır.

Nasr Ahmed zeki kişiliğiyle beraber cesaretiyle de nam saldı.

Bizanslılara karşı başarılı savaşlar gerçekleştirdi. Urfa'yı Bizanslılardan kurtarmasıyla gücüne güç katmıştır.

Diyarbekır Surlarının önemli bir kısmı onun döneminde yapılıp onarıldı.

 

 


ŞADÎ - ŞEDDADÎ

SASANÎ

EYYÛBÎ

MÎTANÎ

MEDÎ


KURDISTANS POLITISKA HISTORIA

 

 

 

DÎROKA KURDA

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum