JIHAD TERROR
från de islamistiska staterna
TURKIET & IRAN

Ta upp kampen mot JIHAD, den religionsmaskerade nationalismen!

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 -- Ta islam ur händerna från fanatikerna.
Även om ni vaktar världen dag och natt från islamsk ondska,
kan ni aldrig skydda världen från den!


Saidi Kurdi, kurdisk teolog (1878-1960)

 


 

 

 

UPPROP

Ett internationellt initiativ för att ta upp kampen mot den religionmaskerade nationalismen
Den ISLAMO-FASCISTISKA turk-arabiska & persiska terrorn i Europa och världen!

Skapa opinion och driv frågan på FN-nivå!

 

-- Ta islam ur händerna från fanatikerna. Även om ni vaktar världen
dag och natt från islamsk ondska, kan ni aldrig skydda världen från den!


Kurdisk teolog Saidi Kurdi 1878-1960

 


Det här är bara början. Den religionsmbaskerade turk-arabiska och persiska nationalismen (rasismen, jihadismen och terrorn) kommer att orsaka ännu större och ännu hemska tragedier i våra samhällen.på grund av att islam idag används som en politisk ideologi och att den är i händerna på en rad muslimska stater med politisk expansionistisk agenda.

En kurdisk teolog, Saidi Kurdi varnade för detta för cirka ett hundra år sedan:

-- Ta islam ur händerna från fanatikerna. Även om ni vaktar världen dag och natt från islamsk ondska, kan ni aldrig skydda världen från den!

Nu är det dags; Låt ett TEOLOGISKT LÄROSÄTE I FORM AV ETT UNIVERSITET bildas i centrala ISRAEL eller KURDISTAN som kan sprida relevant och sakenlig kunskap om religion i almänhet och om islam i synnerhet för hela den muslimska världen.

När det inte finns ett politiskt oberoende lärosäte som undervisar vetenskapligt och sakligt för massorna i de muslimska länderna, då är det dessa religionsmaskerade expansionistiska stater och regeringar som förkunnar och distribuerar religiösa lagar och förordningar. Religionen islam har blivit en leksak i dessa makthavares händer Man har alltid använt islam i sina egna länders politiska syften.

Om det upprättas ett sådant belysande akademiskt vetenskapligt centrum som ett teologiskt universitet som sprider pålitliga och korrekta fakta om religion i allmänhet och om islam i synnerhet, och sprider moderna och civiliserade normer och etik i den muslimska världen, så kan dessa makthavare med dåliga uppsåt fråntas sin makt över de oinformerade muslimska massorna.

Som den kurdiske teologen Saidi Kurdi 1878-1960 utryckte på 1800-talet, så är islam i händerna på en del makthavare med onda uppsåt som kommer att fortsätta som de har gjort under det senaste seklet med att exploatera de oinformerade massorna i sina egna länder och sprida terror och skräck i världen. Det vill säga: Vi kan aldrig utrota de "levande bomberna", dvs självmordsbombare. De är många och de håller på att bli fler och fler. Den enda vägen att göra slut på detta är att informera folkmassorna i dessa länder och ge dem relevant kunskap som de saknar.

Både Israel och Kurdistan har drabbats hårdt när det gäller denna religionsmaskerade rasistiska turk-arab och persiska terror. Därför borde båda dessa länder göras till hemvist till ett VÄRLDSTEOLOGISKT UNIVERSITET som skulle kunna belysa de indoktrinerade och vilseledda människorna i den muslimska världen och vinna de nya generationerna till samhället. De som redan blivit islamister går DEFINITIVT EJ att återanpassa. Nazister går att omvända men ej islamister, därför att deras tänkande är korrumperat och förstört precis som när det är ett omfattande "hårdvarufel" på datorns hårddisk som inte går att åtgärda.

Har man ingen lösning och gör ingenting så får man vara beredd på att det utvecklas en ny fascistisk ideologi som man kan kalla ISLAMO-FASCISM som är värre och ondskefullare än de värsta fascistiska ideologier vi hittills känner till.

Man borde agera redan nu. Imorgon är det försent.

12.12.2015

Goran Candan

 

 

 

 

TA UPP KAMPEN MOT DEN RELIGIONSMASKERADE TURK-ARABISKA NATIONALISMEN: JIHAD!

 

 

Mikael Azar, proffesor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgsuniversitet, har i Svenska Dagbladet (28 dec, 2015) skrivit en recension av boken "Le piége Daesh. L'etat islamique ou le retour de l'historie", Daeshs fälla. Den islamiska staten eller historiens återkomst av Pierre-Jean Luizard, Mellanösternexpert, med rubriken; Historielöshet fel recept mot terrorism. 


- Varken en nemesis eller en medveten mise-en-scène utan en naturlig följd av Ad honores!Jihad är tillbaka igen!

Jag har tyvärr inte läst någon bok av Pierre-Jean Luizard, men har förstått att han skriver om Mellanöstern och framför allt om islam.

Däremot jag har läst en annan författare, en fransk orientalist och sociolog som skrivit om islam: Maxime Rodinson. Trots att det var länge sedan jag läste Rodinson går jag fortfarande tillbaka till hans texter för att kunna placera händelser i islams historia. Jag har en orubblig behållning av min läsning av Rodinsons mångfacetterade och vetenskapliga texter om islam och kan starkt rekommendera för alla som vill lära sig mer om islam. 

I och med att jag inte har läst någon bok av Pierre-Jean Luizard, kan jag därför givetvis inte uttala mig om innehållet i hans verk. Däremot om delar av resonemanget i recensionen av Michael Azar som är publicerad i SvD kan jag säga att Pierre-Jean Luizards analys av orsakerna bakom de senaste krigen i Mellanöstern innehåller specifika felaktigheter som inte går att förbise. 

"Risken är annars stor att vi går rakt i de fällor som terrororganisationen gillrat", som Luizard skriver i sin bok. Han menar att det finns en terroristisk organisation (ISIS) som planerar, organiserar, samordnar och iscensätter (mise-en-scène) alla dessa krigshandlingar enbart som en konsekvens av stormakternas agerande i regionen.

Detta är en klassisk ståndpunkt som har stora brister. Att SvD publicerar trendiga texter, i vissa fall även vänsterorienterade för att kunna framstå som en seriös tidning hjälper tyvärr inte sanningen att komma fram, utan detta gör att det skapas ett flum och förfalskning. Det är att leka med fakta och flumma människornas medvetande om de verkliga orsakerna bakom de sociala och politiska händelserna.

Vi vet förvisso att USA omkring 1979-80 under kallakriget, använde de anti-sovjetiska talibanerna i Afganistan för sina syften, de som kom att bli Al-Qaeda senare. Dessa krafter har i själva verket sina rötter i saudisk wahabistiska och salafitiska (jihadistiska) inriktningar av islam och var och är inte någonting som USA frammanade eller skapade.

Inte heller kan man säga, som det har påståtts gång på gång, att den iranska islamistiska ledaren Ayatollah Khomeini skulle vara någon västlig (fransk) skapelse, utan den iranska islamistiska Ayatollahrörelsen har sina rötter i den islamistiska jihadistiska wahabismen och salafismen även om den iranska sortens islam skiljer sig något från den wahabitiska inriktningen av islam. Det vill säga att när ayatollorna fick ta över 1979 i Iran var det inte planerat det minsta av varken Frankrike eller någon annan västmakt och inte heller av USA. Jihat är en inbyggt komponent i islam, en oavlåtlig del av islam som enbart är programerat att ta över makten i landet.

Även om USA gjorde om sitt gamla afghanistanmisstag i början av 2010-talet i Syrien och började beväpna resterna av de islamistiska Al-Kaida terroristerna som hade stationerat sig i Syrien när oroligheterna börjde 2013 i Syrien, visade sig att USA tog genast steget tillbaka när den syriska staden Raqqa - den nuvarande ISIS huvudorten - föll i ISIS händer. Enligt journalisten Seymour Hersh som är mottagare av den mest prestigefyllda nationella utmärkelsen, Pulitzerpriset inom tryckt journalistik, litteratur i USA och som bland annat avslöjat 1969 Song My-massakern i Vietnam och de amerikanska soldaternas tortyr 2004 på det irakiska Abu Ghraib fängelset, avslöjade senast i en artikel i London Review Of Books att enligt ledaren av den amerikanska försvarsorganisationens Defense Intelligence Agency -DIA:s generalsekreterare Micheal  Flynn, började USA ’ge underrättelseinformation till den syriska regimen efter att Raqqa föl i ISIS händer’. 

De konspirationsteorier som säger att det ligger någon terroristisk stormakt bakom all dessa islamismrelaterade krigshandlingar faller därmed omkull.

Sedan påstår man också att det finns en annan bakomliggande orsak bakom dessa islamrelaterade krigshandlingar och denna orsak skulle vara att västmakterna har bombat sönder Afghanistan eller Irak och därmed dragit åt sig de muslimska terrororganisationernas liksom de irakiska Baath partiets före detta militärers vrede! Att dessa skulle senare bildat ISIS för att ge tillbaka! Att detta skulle vara huvudorsaken till att ISIS kom till stånd, är inte sant. Detta påstår man utan att veta islams historia som är starkt relaterad med den wahabistiska islam/jihad av terror och förskräckelse.

Det som påstås i SvD recensionen att spridningen av den islamistiska terrorn är ett resultat av de västliga makternas hemliga och konspiratoriska underrättelseplanering och verksamhet speglar inte hela sanningen.

Denna typ av terror fanns i historien och existerar även i dag av en och samma orsak: den politiska islam som redan finns i islam, det vill säga jihad som blåses gång på gång upp av de regionala Mellanösterns islamistiska staterna. Som dagens islamiska Saudiarabien, Turkiet och Iran, men inte direkt av väst. Eftersom terrorism är en naturlig följd av islams inbyggda jihadverksamhet, det är en ad honorem och man kan likna det, vid temat i filmen Jurassic Park.

Enligt filmmanuset lyckades man återuppliva det utöda dinosauriedjuret från en droppe blod i magen av en mygga som frusit fast och fossiliserats i ett stycke bärnsten. Så fort professorn lyckades föda upp några dinosaurier, anföll dessa vilda bestar byten (människor) så fort de kom i kontakt med människan. Även om det hade gått sextiofem miljoner år sedan, hade deras gener inte glömt att de ska anfalla bytet för att äta. Sådan är wahabitisk islam från 1700-talet. Den anfaller människan så fort den förkroppsligas efter uppvaknandet ifrån sin dvala - liksom Jurassic Park dinosaurierna gjorde.

Det finns en ständig maktkamp inom själva islam. Ingen av Mohammeds efterträdare, de fyra första berömda kaliferbna dog en naturlig död utan alla blev mördade och även i moskén. Detta inbördes kriget förvärrades när perserna bröt ut ur islam med en egen islamisk ideologisk inriktning - det tusenåriga kriget som aldrig tar slut i islam. Man har inte lyckats lösa konflikterna genom dialog utan fortsätter med full fart med en ideologiskt, politsikt och praktiskt verksamhet gentemot varandra. Det verkar att dettta krig komemr att fortsätta i evigheter utan att komma till ända.

Man fortsätter och pratar också naivt om "destabiliseringen av Afghanistan, Irak eller Syrien" som om den skulle vara den bidragande orsaken till att denna terror sker. Dessa länder var ju redan destabiliserade. De var rentav felkonstruerade och dömda till kaos och undergång. Dessa länder har aldrig varit ett normalt land och nation. De är konstruerade felaktigt som vasallstater för behov av samarbete för den västeuropeiska imperialismens behov av energitransport från Mellanöstern.

 

 

 

 

 

Global Turk-İslamist Terror !

 

 Dessa vasallstater gjorde ingenting för att hålla den typen av islamistisk terror i schack. Tvärtom utgjorde dessa länder en grogrund för återuppväckandet av jihadistiska farliga tankar. Man glömmer eller åsidosätter medvetet de stora misstagen som begicks när dessa länder bildades då de blev ett folkens fängelse. Tänk på när engelsmännen ritade gränserna med käpp i sanden för något påhittat land som till exempel Irak (Sykes Picot) eller Q8 (Kuwait), så kallade landet Irak. Hos detta konstgjorda land hamnade en betydligt stor del av det kurdiska folkets territorium med en stor del av dess befolkning. Det här var det stora misstaget om de fortfarande olösta nationella frågorna i Mellanöstern. Sedan hamnade en majoritet av den kattegori av muslimer som kallas för shiamuslimer (iranvänliga muslimer) under en minoritet av en annan kattegori av muslimer som kallas sunnimuslimer (Saddams sunniarab folk). 

Ett nytt så kallat land, Syrien som bildades i Frankrikes regi blev fängelse för en stor del av västra Kurdistans befolkning och en majoritet av sunnimuslimer (Saddams sunniarab folk) under ledarskap av shiamuslimer som i Irak var en majoritet!

När under 1900-talets början bildade dåvarande supermakterna nr 1 och 2, England och Frankrike dessa konstgjorda vasallnationer med en sådan inbyggd oros och konflikthärd, innebar det att man i och för sig skissade ISIS födelse till en viss mån redan från de första dagarna. Varför tror man att den sunnitiska ISIS så hänsynslöst slaktar de irakiska shiamuslimerna och dessa shiamuslimer de sunnitiska (ISIS) muslimerna? De är som svorna fiender till varandra.

Svaret är enkelt. Därför att Saddam terroriserade med sin härskarmakt shiamuslimerna som utgjorde Iraks majoritetsbefolkning då hans folk sunnitiska muslimer som hade makten som var en i minoritet i Irak. Saddam gjorde sig till saddamsk tyrann för att som minoritetsbefolkning kunna behålla makten över den shiitiska majoriteten av den irakiska befolkningen enbart med hjälp av våld och terror. Samma grymma terror utövade Syriens diktator Assad mot landets sunnimuslimer eftersom de själva var shiamuslimer och i minoritet i Syrien. Majoriteten av Syriens befolkning var sunnimuslimer.

Ingen religion är så djupt delat som islam och i ingen annan religion är människor så fientliga mot varandra och deras konflikter är så djupt antagonistiska som hos islam. Dessutom denna konflikt fortsätter att öka med oförmiskad styrka sedan 1300 år! Detta är ett problem inte bara för regionen utan för hela världen.

Det grundmisstag som engelsmännen och fransmännen begick i början av förra seklet i området räckte gott och väl för att en oförsonlig fiendskap växte fram mellan dessa befolkningar och mellan olika muslimska trosriktningar i hela Mellanöstern.

Irak sägs att vara en demokrati nu efter Saddam i den lilla delen av Kurdistan som felaktigt kallas för irakiska Kurdistan, men i själva verket är den delen av Kurdistan fortfarande är ockuperat av Irak. Kurderna i den delen av Kurdistan lyckades bilda en demokrati med stora uppofringar av sina nationella rättigheter i hopp och tro om att få uppleva en fredstid i sin del av landet.

Bara detta visar vilket stort misstag de imperiala 1900-talets europeiska makter begick när de bildade det så kallade landet Irak med dess så många olika folk- och religiösa trosriktningar.

Bland orsakerna som är bakom ISIS tillkomst kan vi söka en nemesis men ändå inte i första hand mot de lokala motståndarna sunniter mot shiiterna och vice versa. Det finns redan en historisk hämndmotivation, ett ad honorem mot islams fiender som ska fullbordas genom en global jihads seger. Detta säger ju den wahabitiska islam som har fått fotfäste bland främre-orientens muslimska befolkningar!

Vad det gäller den palestinska frågan används också den av dessa ovannämnda islamistiska staterna med en jihadistisk islamistisk ideologi mot Israel och västvärlden.

England, Frankrike eller Tyskland har i historien beblandat sig i området och ägnat sig åt utsugning och plundring - det är ett faktum. Dessa krafter har rört om i den sedan flera århundraden tillbaka varmkokande grytan. Man har sedan dragit sig tillbaka utan att ta hänsyn till wahabistiska islams livsfarliga "mikrober" som har frigjorts och spridits i omgivningen. Lägg noga märke till att de dödliga wahabitiska islams mikrober alltid har funnits på plats och att det är inte väst som uppfunnit dem. Den fanns innan. Det är frågan om en fortsättning av de medeltida premisserna ”korsfararna i väst” och ”de rättrogna muslimerna” i Saudiarabien, Qatar och Turkiet. Det är så ISIS ser gärna på saken. Ingenting annat. Liksom dinosauries ouphörliga instinkt att attackera bytet, kommer wahabitisk islam också uppträda på samma fientliga sätt mot människan även om den har befunnit sig i dvala i flera hundra år. Det är detta som de västliga makterna har varit lite lättvindigt oförsiktiga med.

 

 Rädslan för islamismen är befogad

Tveksamheter inför islam är en välgrundad och befogad rädsla så länge den wahabitiska islam är inte helt raderat. Wahabitisk islam eller sharia som religion och som den är idag är en mycket farlig människofientlig samhällsjukdom.

Att vara rädd för wahabitisk islam är en befogad rädsla. Var snäll och beskyll inte någon människa att vara islamofob för den skull. De har rätt att vara rädd för wahabistisk islam som är på frammarsch med hjälp av Saudiarabien, Qatar och Turkiet och England och Frankrikes omstruktureringssträvanden som ägde rum för ett hundra år sedan i Mellanöstern. Därför att wahabitisk islam är de vilseleddas religion. De flesta av de turk-arabiska muslimerna är som påverkade av detta. De moderata (ofarliga) muslimerna är i minoritet. De muslimer som tänker och handlar som ISIS är tyvärr för många. De har till och med stater: Saudiarabien, Qatar, Turkiet, Iran och det Palestinska självstyret..

Människornas fruktan för wahabitisk islam är inte obefogad. De islamiska regimerna Saudi Arabien, Qatar, Turkiet, Iran, etc, producerar terrorister som till och med halshugger barn.

 

"Be till Allah eller dö" skrev några på en vägg till infarten till en skola i Trollhättan, 2014

 Premiära målet är "kättarna i Väst
"

Salafistisk islam som den hittills har varit och som den är idag: i dess nuvarande form är en djup problematisk hållning. Den är en totalitär, fascistisk och imperialistisk samhällsingenjörskap.

De totalitära islamistiska regimerna, till exempel Turkiet, har genom fruktan lyckats skapa den enformiga individen. 

Det handlar inte om någon obefogad rädsla. Människor är verkligen rädda för den ständigt närvarande islamistiska terrorismen, rasismen och fascismen som leds av Saudiarabien, Turkiet, Iran och Qatar

När kniven nått människans hals, så har vi kommit dit där orden tagit slut: Den turk-arabiska islamismen måste bekämpas. Vi kan inte bara titta på hur de tar den heligaste, den oersättliga rätten till liv från människor. 

Enlig bokrecensenten Michael Azar är Pierre-Jean Luizards grundtanke att man inte kan besegra en grupp som ISIS om man inte kommer till rätta med de problem som gjort organisationen både möjlig och framgångsrik. Det håller jag med om. Därför föreslår jag att man gör någonting åt saken och på plats.

För att kunna stoppa den islamo-fascistiska turk-arabiska wahabitiska islam-terrorn i Mellanöstern, Europa och världen bör man veta att det här är bara början. Den religionsmaskerade turk-arabiska nationalismen (rasismen, jihadismen och terrorn) kommer att orsaka ännu större och ännu hemskare mänskliga tragedier i våra samhällen. Därför att islam idag används som en politisk ideologi i händerna hos en rad muslimska stater med politisk expansionistisk agenda.

 

"De sa att jag skulle få en bevingad oskuld i paradiset om jag sprängde mig" förklarade den afghanske mannen om varför han gick med ISIS

Informera!

Nu är det dags; Låt ett TEOLOGISKT LÄROSÄTE I FORM AV ETT UNIVERSITET bildas på flera ställen i Mellanöstern, till exempel i Israel för palestinierna, i Turkiet för turkarna och i Iran för perserna som kan sprida relevant och sakenlig kunskap om religion i almänhet och om islam i synnerhet bland den egna muslimska världen. Ett annat alternativt är ett strategiskt placerat internationellt teologisuniversitet.

Om det inte finns ett politiskt oberoende'  vetenskapligt och sakligt lärosäte i de muslimska länderna, så kommer dessa religionmaskerade expansionistiska stater och regeringar att förkunna och distribuera religiösa lagar och förordningar. Religionen (islam) har blivit ett instrument i dessa makthavares händer och man har alltid använt islam (religionen) i sina egna länders politiska syften.

Om det finns ett sådant belysande akademiskt vetenskapligt centrum som ett teologiskt universitet som sprider relevant fakta om islam (religion) och som sprider moderna och civiliserade tolkningar, normer och etik i den muslimska världen, kommer dessa makthavare med dåliga uppsåt att få minskat inflytande och makt över de oınformerade muslimska majoriteterna.

Annars, som den kurdiske teologen Saidi Kurdi 1878-1960 utryckte, är islam i händerna på en del makthavare med dåligt uppsåt som kommer att fortsätta som de har gjort under det senaste seklet: att exploatera de obildade massorna i sina egna länder och sprida terror och förskräckelse i hela världen. Det vill säga att vi aldrig kan utrota de "levande bomberna", alltså självmordsbombare. De är många och de håller på att bli fler och fler. Den enda vägen att göra slut på det är att utbilda dem och ge dem relevant kunskap som de saknar.

Både Israel och Kurdistan har drabbats hårdast när det gäller denna religionsmaskerade, rasistiska, nationalistiska turk-arab och persiska terror. Därför borde dessa länder göras till hemvist för ett internationellt teologiskt universitet som skulle kunna upplysa de vilseledda människorna i den muslimska världen och vinna dem tillbaka till samhället.

Har man ingen lösning och gör ingenting så får man vara beredd på att det utvecklas en ny fascistisk ideologi som kan kallas islamo-fascism och den är värre och ondskefullare än den hemskaste fascistiska ideologin vi hittills känner till, nazismen.

 

 

Before.After 2000 Middle East & Europe

 Imorgon är försent.

Jag avslutar med några kloka ord från bokrecensenten Michael Azar: "Man vinner inte mot en fiende om man inte rycker undan grunden för hennes reella existensvillkor – och de är – aldrig endast militära. Därmed är vi tillbaka till de fantasier och löften med hjälp av vilka ISIS ständigt lyckas förföra nya rekryter. I en tid där regionens gamla stater faller samman expanderar kalifatet genom att erbjuda makt åt de vanmäktiga, hopp åt de förtvivlade och gudomlig vedergällning mot de otrogna. Västmakterna måste börja fundera på hur man ska kunna föreslå de arbetslösa och krigsplågade massorna i regionen mer trovärdiga lösningar. Därav vikten av att på samma gång erkänna de historiska misstagen och att utarbeta strategier som på sikt underminerar de tolkningsscheman som ISIS använder för att rättfärdiga sin politik. För att komma dithän måste vi enligt Luizard först erkänna att Daesh inte är sprunget direkt ur idéernas himmel utan utgör ett symptom på en lång rad historiska, politiska och teologiska missförhållanden med globala ankarfästen."

Det islamistiska våldskapitalet är i ordets fulla bemärkelse enormt, brett och djupt. Den skada som det hittills har åsamkat mänskligheten i så gott som i alla kontinenter är ingenting mot den skada som det kommer att orsaka i framtiden..2015-12-12Goran Candan______________________________
Nemesis: Straffande vedergällning, hämnd
Mise-en-scène: Iscensättning
Ad Honores islam: Till äran av islam, det vill säga jihad (turk-arabisk nationalism/rasism)

 

 

 

 

 

 

SLÅ TILL DET
JIHADISTISKA

TURKIET & IRAN
INNAN DET ÄR FÖRSENT

 GEORGE ORWELLS korta essä: ATT SKJUTA EN ELEFANT, är någon mycket didaktisk läsning för de västliga (usa) ledande makthavarna i dessa dagar.
Speciellt de europeiska västliga ledarna borde läsa detta essä idag speciellt den sista meningen i essäet, nämligen; ".. jag sköt den galna och herrelösa elefanten enbart för att inte bli till ett åtlöje".

I det klokt tänkta essäet Att skjuta en elefant av författaren George Orwell, berättar han för oss att när han tjänstgör som en ung brittisk kolonial poliskommissarie i det döende britiska imperiets tjänst i den britiska kolonin Burma, någon gång blir han tvungen att döda en galen elefant som skadar och dödar befolkningen. Turkiet (=jihadism) har spårrat ur och Eedogan kliar, eggar islamistiska fanatismen i de muslimska länderna och skadar världsfreden och kommer att skada världen och civilisationen ännu mera om ingenting radikalt görs mot Turkiet och Iran. Ni är tvungen att skjuta (bomba) den galna elefanten (jihadistiska Turkiet & Iran). Om ni inte gör detta kommer ni både att bli stort skakade och helt paralyserade och till ett stort åtlöje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska ISIS terrorister

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAM och KVINNA

--- Bara de här två orden förklarar gott och väl vad islamism) är och inte är

 

Zavallı kadınları kahredici tropik sıcaklıkta kara çarşaflar giymeye ZORLAYAN islamist erkeklere diyorum:
--- Bila ew çavên xwe yên QEHP qepatkın, bıgrın!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor och barn är de största förlorarna, är mest utsatta och drabbas hårdast i alla islamistiska och muslimska länderna

 

 

 

 

 

 

KADIN & İSLAM
Müslüman-sömürgeci toplumlarda, erkeklerin kadınların başını örtmesini istemesi demek, kadınların özgürlüğünü rafa kaldırıp onları ruhen sindirip-söndürüp, toplumda hem bir enerji kaynağı(*) ve hem de bir cinsi köle olarak kullanabilmek içindir.
________________
ROMA'lılar daha 11. yy'da 5 katlı evlerde otururlardı. Elektrik ve elektrikli taşıt (transport) hizmetleri hala bulunmadığından, insan kölelerini, enerji kaynağı olarak, yani elektrikli taşıma hizmetleri makinalarının yerine kullanırlardı.
- 5. kata yiyecek ve su taşımak
- Yazları evde yelpaze serinletici sallamak
- Ev sakinlerinin evin ücra bir köşesinde edip bıraktıkları dışkıyı temizleyip dışarı taşımak
- Efendilerin bütün aile fertlerinin yiyeceklerini hazırlamak, elbiselerini yıkamak ve giysilerini hem giydirip hem çıkarmak.
- Efendiler istedikleri an cinsel ihtiyaçlarını karşılamak
KISACASI 11. yy Roma kadını ile 21. yy müslüman toplumunda yaşayan kadın arasında pek fazla bir fark yok.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamism is a misogynistic fascist political ideology which has a
fascist society construction goal where women and children are totaly subordinated to men

 

 

 

 

 

Ett obestridligt faktum:

---- Europas creation Turkiet eller rättare sagt: islamistiska Turkiet ..!
---- Alla turk-arab & persländer, i hela Mellanöstern är kvinnofientliga ..

Turkiets högst uppsatte ”andlige” ledare, Ali Erbaş: ”Ni får slå era kvinnor men undvik ansiktet …”

 

 

 

 

 

 

 

Om kvınnor i koranen

''Om uppstudıghet uppstår varnen dem, om det fortsätter varnen dem och skilj bedden från dem, om det ändå fortsätter AGEN DEM"

Koran Nisa (kvinnor) 34

 

 

 

och ännu värre:

IRAN IDAG: Hon kommer att stenas enligt sharia (islams) lag för äktenskapsbrott
Iran & kvinnor
Iran och grundläggande mänskliga rättigheter
Iran och demokrati
Här är Iran: Rysslands & Kinas allierade.
Ett kurdiskt ordspråk:
- Säg mig vem din allierade är så ska jag berätta vem du är
(Bilden är minst 25 år gammal)

 

 

 

 

 

 

Ayyoon - For women in the prior islamic society in Turkey and Saudi Arabia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


”Det är inte möjligt att etablera demokrati i något muslimskt land. I vilket muslimskt land som helst existerar demokratins grundläggande principer, pressfrihet, oberoende rättsväsende, rättsstatsprincipen, alla typer av förvaltningar som står under rättslig övervakning, fria universiteteter, respekt för mänskliga rättigheter, institutioner för mänskliga rättigheter INTE..

Sociolog İsmail Beşikçi

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarikatçı babanın 6 yaşındaki kızını evlendirmiş olması münferit değildir. Bu, İslam’ın bir yorumunun tezahürüdür. Muhammed’in 55 yaşındayken 6 yaşındaki Ayşe ile nikahlanıp 9 (bazı kaynaklarda 19) yaşında da gerdeğe girdiğine dair hadislerle kurulu külliyat başka ne yaratabilirdi ki? Gerçekte Ayşe’nin evlenme yaşı ne olursa olsun, onun 6 yaşında evlendiğine inanan ve bunu hadisle meşrulaştırmış bir din yorumunun takipçileri var. Bir kesimin cilt cilt kütüphanesinin başköşesine koyduğu Sahih Buhari ve Müslim’e bu meseleyi de İslam’a düşmanlık yapmak isteyenler mi koymuş? İsmailağa cemaatinde yaşananlar her ne olursa olsun, Aişe kaç yaşında evlenmiş olursa olsun bu külliyatı referans alıp iman edenler var. Bununla yüzleşilmeden bu meselede bir gıdım ileriye gidilemez

 

PEDOFİL TÜRK-ARAB & FARS TOPLUMLARI iflah olmamakla kaderden rabıtalıdır.
Çünkü hastalıklı toplumların devleti de muzdariptir. İyi de olmuştur yani.. Oh olsun! Yıkılsın.. Hemde HEMEN yıkılsın, yok olsun! Bu lanetli pedofillerle aynı çatı altında beraber yaşamak isteyen kürd lider, siyasetçi ve bazı aydınlara da LANET OLSUN! Pis miskin herifler! Her gün kıçlarından binbir türlü işgalci, islamo-faşist türk, arab & fars kazığı girdiği halde, kimin medeni, kimin barbar olduğunu bilmiyorlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu seçemiyorlar..

 

Tamamen bir haksızlık & büyük bir eşitsizlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The history of nationalism must be re-written and nationalism must be re-defined.
The social project Jihad was nationalism and it was started with the extermination of the Jews in the Arab peninsula already in the 600s

CİHAD-FAŞİZMİ SOSYAL PROJESİ

Sharia är den mest primitiva och vilda "lagen" och den är redan i Sverige! Världens mest demokratiska och toleranta samhället är minne blott.


Emeviler İslam'da ibadet yönünü (Kabe'nin yerini) değiştirdi. Bu bir şehrin yerinin değiştirilmesinden ziyade, bir sosyal-felsefik ideolojik yön değişimiydi. İslam'ın YENİDEN YAPILANMASIYDI (prestroykasıydı).
Bu yeniden yapılanmanın en belirgin başka bir işareti de müslümanların iki YENİ İSLAM ŞEHRİ kurmalarıydı: Emevilerin Yeni Mekke'si ve tameman yeniden kurulan Bağdat şehri.

 

 

_______

 Arap milliyetçiliği ideolojisi İslam, Muhammed tarafından bir din olarak ortaya atıldıktan sonraki dönem, islam'ın ilk kuruluş evresidir. Muhammed'e inanan ve onun sahabelelerinin, yani sadık izleyicilerinin Muhammed'den sonra devam ettikleri islamı kurma ve yayma çalışmalarının dönemi de, islam'ı kurma ve yaymanın İKİNCİ DÖNEMİDİR ve bu dönemde islam, çok büyük bir başkalaşım ve değişim süreci yaşadı. Kısacası islam tarihi iki büyük döneme ayrılır:
1- Muhammed'in döneminde kurulmaya ve yayılmaya çalışılan islam dönemi
2. Muhammed'den sonra kurulmaya ve yayılmaya çalışılan islam dönemi
Muhammed peygamberliğini ilan ettikten kısa bir süre sonra, müslümanlık dini, hala genellikle yahudilerin yaşadığı Suudi Arabistan yarımadasında tam yayılmamışken, beklenmedik bir şekilde öldü. Ve bu olaylardan bu yana 1350 sene geçmiş olmasına rağmen, Muhammed'in yandaşları arasında, hala GÜNÜMÜZE KADAR DEVAM EDEN çok büyük İÇ SAVAŞLARA VARAN, çok büyük ÇEKİŞMELER ve SORUNLAR dönemi başladı. Ve bu kavgalar hala ANTAGONİST karakterde olup, derin uzlaşmazlıklar, çekişmeler ve savaşlar içermektedir.
İslam'da pek çok iç savaşlar yaşandı. Muhammed'in ölümünden hemen sonra, ardı ardına iç savaşlar patlak verdi. İslamda ilk ve en büyük ayrılık olan şii ve sünni ayrışması yaşandı. Şii ve sünni diye ikiye ayrılmış müslümanlar arasındaki bu ilk savaşta savaşı sünni olan emeviler kazandı ve bütün islam dünyasını Şam'dan yönetmeye başladı.
İslamın Muhammed'den sonraki bu iç çekişmeleri iki ve hatta üç ayrı iktidar kutuplaşması halinde başlayarak, günümüz dek, devam etmektedir. İslam'da mezhepsel ayrışmalar, giderek devletsel ayrışmalara evrildi. Mekke'de bir islam devleti oluşturuldu, Şam'da başka bir islam devleti ve Kuzey Afrika'da daha başka bir islam devleti oluşturuldu. Bunların herbirinin kendine ait bir islam tarihi ve islam felsefesi inancı vardır ve kendi dışındaki islam devletlerine, TIPKI BUGÜN OLDUĞU gibi can düşmanıdırlar. Müslüman uluslar, islam ümmeti (islam nasyonu) şeklinde tek bir vücut haline gelmek anlamında değil birleşmek, bunun tam zıttı olarak biribiriyle hep büyük kanlı savaşlar vermişlerdir. Bu kanlı savaşları günümüzde bile sürdürmektedirler. 1350 senedir cereyan eden bu anlaşmazlıklar tam büyük bir uzlaşmazlık (antagonist) halinde günümüze kadar taşınmıştır ve müslümanların birliğinin sağlanması kesinlikle mümkün değildir. Sadece derin ve büyük mezhepsel çatışmalar ve savaşlara gebedir islam coğrafyası.
Bir de buna bakın, bunlar, islamdaki büyük iktidar eğemenlik şövenizmi ve egosu çatışmalarında, tarihte birbirine karşı ne yaptılar.
Bunların herbirinin kendi islamının olduğunu söyledik ve öyledir de. Bunlar işe islam'da kıble yönünü değiştrmekle başladılar.
İbni Zübeyr (Abdullah bin Zübeyr) adında, emevilerin başkenti Şam'da kendini halife ilan eden bir müslüman devlet başkanı, islamda ikinci bir iç savaş dönemi başlattı. Araplar arasında başlayan bu anlaşmazlıklarda Ürdün Petra'daki kutsal kent Bekka'ya saldırıldı ve arapların bu kutsal şehri yerle bir edildi. O zaman bu şehrin adı da; ağlama, düşünme, havlet yeri anlamında olan, Bekke idi ve Ürdün'deki Petra antik şehri içinde bulunan bu yer; müslümanların esas kıblesi (Mekkesi) idi. Kabe taşını (arapların hacer-ül esved dediği ve gökten düşmüş olan siyah meteor bir taş) Ürdün'ün Petra antik kentindeki arapların geometrik biçimdeki taş putlarının içinde bulunduğu tapınaktan alarak, Suudi Arabistan'daki 'Mekke' şehrine götürdü. ORADA YENİ BİR KUTSAL ŞEHİR, YENİ BİR KIBLE (Kabe) İNŞA EDİLDİ.
Emeviler döneminde 'B' harfi 'M' harfi ile değişririlerek, bugünkü Suudi Arabistan'daki Mekke şehri bu şekilde müslümanların kıblesi yapıldı: Bekke Mekke yapıldı.
Abbasiler Kuffe şehrinde yoğunlaşmışlardı. Yeni bir dini ideoloji planları hazırlıkları başlatmışlardı ama bu dinin adı da ''islam' idi. Bu yenilik gereği Bağdat adında yeni ve görkemli bir şehir kurdular. Halife Osman tarafından derlenen Kuran'ı yeniden yazıp yeni islam merkezi haline gelen Kuffe şehrinde Kuran'ı YENİDEN YAZIP çoğalttılar. Eski Kuran'la birlikte BÜTÜN DİĞER TARİHİ YAZINI YAKARAK YOK ETTİLER. Arapça yazı sitilinin en meşhur tiplemesi küffi tipi yazı bu şekilde doğdu.
Zaten akla, mantığa ve bilime tam ters bir şekilde ve hiçte uygun olmayan metodlarla derlenip kitap haline getirilmiş olan Kuran kitabı, bu dönemde TAMAMEN değiştirildi. Örneğin, islamın şartlarından olan günde beş defa namaz kılmak, hacca gitmek ve benzeri gibi görev ve ödevler, abbasiler tarafından müslümanlığa sokuldu.
İslam'da günde beş vakit namaz kılmak, Hacce gitmek ve benzeri yeni kurallar ortaya çıkardılar. Şimdiye kadar mescitte toplanıp sadece huşu içinde başlarını sadece bir defa yere sürerek secde halinde Allah'a ibadet ve dua eden müslümanlar, bundan sonra günde beş vakit ve her vakitte REKAT denen değişik sayıda eğilme ve başı yere sürme, secde olma eylemini müslümanların üzerinde FARZ OLDUĞUNU İLAN ETTİLER.
Böylelikle, çok barbar, çok katı, çok sığ ve tamamen insanlık dışı şeriat kanunlarını geliştirerek insanları DEMİR PENÇE'yle yöneten yeni bir SOSYAL-FAŞİST düzen projesi tasarlandı ve uygulandı - İSLAM FAŞİZMİ SOSYAL PROJESİ bu şekilde doğdu.
İslamda cehalet dizboyudur. O kadar fazla kimse bu konuları bilmiyor. Özellikle de müslümanlık gibi maskeli arap ırkçılığına din olarak inanan müslüman kürdler...
Bu video olayı tam vermemesine rağmen, yine de bu konuda önemli bilgiler içermektedir:

Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAM & THE NON-ARAB MUSLIM NATIONS

"There is a Koran. The language of God is in Arabic. Kurds who do not speak Arabic, as punishment should their tongue be cut off.."


The Muslim Caliph Omar bin Khattab, 637

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kurds are a SECULAR people.
Their women usually do not cover their hair, but Turk-Arab & Persian Islamic societies influenced the Kurds in this regard and destroyed the social and cultural patterns of the Kurdish society that the Kurds have since thousands of years. It is important in this context to point out that Kurdish society was a MATRIARCHAL society before Islam conquered and destroyed it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her makul insan biliyor ki bir kitabın yakılması tek bir insanın bir damla kanının bile dökülmesine neden olacak kadar bir değeri ve anlamı yoktur. Çünkü kutsal olan insanın yaşama hakkıdır. Hiçbir kitap bir yaşama hakkından daha kutsal olamaz.

--- Every reasonable person knows that the burning of a book has no value or meaning enough to cause even a single drop of blood to be shed. Because what is sacred is the right to live. No book can be more sacred than a right to live.

 

CİHAD MİSYONU (turk-arab & fars yayılmacılığı ideolojisi) İLK ELDE KÜRDLERİ & YAHUDİLERİ YOK ETMEYE YÖNELİKTİR

Filistin ulusu ve filistin milleti diye bir şey yoktur. Yeni yaratılan filistin ulusu ve milleti çakma bir ulus ve millet'tır. Külliyesi araptır.

Filistin davası ise yahudi topraklarını araplaştırma davasıdır. İslamiyet ideolojisi yayılmadan önce Qudüs'ten ta Yemen'e kadar olan Ortadoğu coğrafyası yahudilerin anavatanıydı.

İslam (arap) yayılmacılığı Kuzey Afrika'daki insanlığın en eski medeniyetlerinden biri olan Mısır medeniyetini bir bakıma tamamen yok etti. Çünkü kuzey Afrika halklarının tümünü araplaştırdı.

Kürdistan ise Kafkasya ve Laçin'den ta Basra Körfezine kadar yayılmış büyük kürd halkının anavatanıydı. Bugün ise Kürdistan'ı tam bir kuşa çevirdiler. Böyle kalsa yine iyi. Kürdistan gerek zengin iklimi nedeniyle ve gerekse de hoş klimi nedeniyle hep istilaya uğradı.

İslami (arap) yayılmacılık Ortadoğu'da birçok halkı mahvetti: kürdler ve yahudiler arap ırkçı ideolojisi yayılmacılığindan en çok zarar gören iki mazlum halktır.

İslami yayılmacılık vasıtyasıyla işgalci türkler ve farslarla takviye olan arap yayılmacılığı, kürdlerin nüfusunu yahudilerin nüfusuna indirgeyemeye çalışıyor. Yahudilere ve kürdlere her yöntem kullanılarak saldırılıyor ve özellikle de savunmasız kürd halkına. .

Kürdler ve yahudiler nOrtadoğu'da hep hedeftedir.

12.12.2017

Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAM DİNİNİ NEFRET EDİLESİ BU HALE GETİRENLER:
EXPANSİYONİST-HEGEMONIST
İSLAMİST TÜRKİYE, İRAN & SUUDİ ARABİSTAN'DIR

--- İslamı bu hale getiren, Suudi Arabistan, Türkiye & İran
--- İslam'ı bir enstrüman olarak ve açık bir şekilde siyasete alet eden devletlerin başında türklük devleti Türkiye gelmektedir. Ve bu işi de sadece kürdlere karşı yapmaktadır.

Bunun yanısıra, bu aynı politikayı, gizli ve sinsi bir şekilde uygulayan devlet Suudi Arabistan'dır. İran zaten din ticaretini, ithalat ve ihracat boyutuna çıkarmış durumdadır. Suudi Arabistan gizli bir ajandayla ırkçı ve şöven bir arap yayılmacılığını politikası izlediği için islamcılık yapıyor. Türkiye ve İran ise kürd halını asimile etmeyi başarıp Kürdistan'ı kendi vatanları yapabilmek için islam dinini kullanıyor.

Bu islamcı devletlerin uyguladıkları, dini siyasete alet etme politikalarından, dünya süper güçleri de, onların bu siyasetini kaşıyarak faydalanmaktalar. Yani bu İSLAMBAZ devletlerin açtığı kanallardan faydalanarak, kendi bildikleri siyasetlerini faaliyete geçiriyorlar. Bazıları eşşeklik ediyorsa, elinde eşşek çulu hazır bekliyen ve yükünü taşıttırmak isteyenler de çıkar elbette.

İşte böylesi durumlarda, kitleleri stratejik siyasetlere kurban etme TEHLIKELERI yaşanabilir.

Türkiye'nin Kürdistan'da gerektiğinde kullanmak üzere hazır tuttuğu Hizbullah ve IŞİD artıkları, böylesi dönemlerde kullanılmaktalar.

İslamı basit bir siyasi enstrüman olarak kullanmanın kolaylığı ve cazipliği, islam din alimlerinin otorite boşluğundan dolayıdır.

Şöyleki her Kuranı eline alan, anladığı ve İSTEDİĞİ şekilde yorumlamaktadır.

Kuran'ı, tarih ve çağın gereklerine uyarlı bir tarzda ve ilmi bir şekilde yorumlamış HİÇBİR İSLAM ALİMİ yoktur.

Şimdiye kadar, 10. yy imamlarından ta günümüze kadarki islam alimleri, islamı yorumlamak yerine, İSLAMA METHİYELER dizmişlerdir.

Dediğim gibi, bu kitabi her eline alan, ilkönce kendisinin sevap hanesine birşeyler yazılması dürtüsüyle hareket etmiştir. Yaptıkları yorumlardan ziyade methiye ve bir nevi ilahiyatçı yağcılıktır.

Nihayetinde: ''ELÎF LAM MÎM! ALLAHÛ A'LAM BÎ MÛRADÎHÎ BÎHÎ'' deyip kitap kapanmıştır.

Tırnak içindeki latin harflerle yazılan arapça cümle şu demektir: Allah bundan ne kastettiğini daha iyi bilir!

Sonra da islam dini ve kutsal kitabı Kuran işte bu eksiklikten dolayı, günahsız ve masum insanların boğazlanmasına baş vesile ve baş sebep olmaktadır.

__________
På busshållplatsen
Li wêstgeha otobusê
Otobüs durağında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huzur islam'daymış..
Huzurdan kaçanlara bakın!

What a irony that Muslims who say Islam is the salvation are on the gates of Christian countries to seek asylum there.

Vilken ironi att muslimer som säger islam är räddningen och är på de kristna ländernas portar för att söka asyl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müslümanların anlaması gereken en önemli erdem:
“Eleştiriyi sevin; sizi en yüce yerlere yükseltecektir.”
Yahudi halkının büyük liderlerinden, Haham Shalom Dovber Schneerson

______________________


The most important virtue that Muslims must understand:

Today we honor the Yahrzeit (anniversary of the passing) of the 5th Chabad Rebbe, Rabbi Shalom Dovber of Lubavitch, a great man who initiated the Chabad focus on outreach to all Jews.
Known as the Rashab, he compared the chassid to a lamplighter.
“The lamplighter,” he explained, “walks the streets carrying a flame at the end of a pole. He knows that the flame is not his. And he goes from lamp to lamp to set them alight.”
He was the Rebbe at the time the Soviet Union came into power, and he immediately started the fight to preserve religious liberty within a ruthless system that tried to squelch all religion.
I am particularly inspired by his quote, “Love criticism, for it will raise you up to true heights.” As a writer and director, it can be crushing to read unkind remarks after I pour my heart and soul into a piece.
The Rashab reminds us to take all criticism as an opportunity for rising, rather than a reason for sinking low.
May his memory always be for a blessing!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurder som kämpar för sin frihet kämpar inte endast mot några artificiella nationer som Turkiet, Irak och Syrien som de kolonıalıstıska England, Frankrike och Tyskland skapade, utan kurder VILL FRIGÖRA SIG även från ett 1400 års ISLAMISTISKT FÅNGENSKAP som bara fört med sig, död' slaveri och efterblivenhet åt det kurdiska folket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Europe Created It's OWN PROBLEM 1923

 

TURK-ISLAM SYNTHESIS & ARABIC RACISM/NATIONALISM TERROR & HORROR


- Regarding the so called TURK-ISLAM SYNTHESIS:


Islamic Jihad Expansionism and terror has been Europe's masterpiece question since the time of the Crusaders.

The Political Islam (Jihad) is already starting to become a big problem, a significant problem for Europe. As then, even today, this fascist ideology will cause great mass deaths among the people of the Western world. This trend started bu the Palestinian Arab Terrorists as early as the 1972 Berlin Olympics Terror and The civilian massacre in 1988 at Vienna Airport, 9/11/2001 Newyork, Madrid, Berlin, Frankfurt, Brussels, London, New York again, Stockholm, etc .. The worst in that line of Islamistic terror will be the use of the so-called DIRTY (chemical) BOMBS !! The first stage was suicide bombers' terrorist attacks among civilians, the next stage will be suicide bombings with dirty bomb detonations among the civilian masses. This silence regarding terrorist acts is mainly due to the fact that it is ruled by a leader, the caliph. The Islamist leader Turkish Erdogan has an UNDERGROUND ISLAMIST ARMY IN THE WEST. He does not even have to send orders and instructions to them to start with terrorist acts. Without it, only he implicitly touches on the issue. This is enough. Such an order has already been issued in connection with the Caliph's (Erdogan's) criticism of French President Macron's criticism of Islam. The war has really broken out.

The Western world did not realize the ASSOCIATION of islam and the Turkish Nationalism, the so called TURK-ISLAM SYNTHESIS how dangerous consequences it could have when they formed a Muslim Turkey 1923. This became a hell tormentor against the Kurdish people. Now the bloody Islamist murderous ideology is directed at its own creator: The Western World.

Good luch to Europe!

It may needed.

10.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslam ortaya çıktığından bu yana 1400 sene geçti ama müslümanlar hala neyin haram ve neyin helal olduğunu bilmiyorlar !


Örneğin 1400 sene sonra, 'adam oruçlu iken osurursa adamın orucu bozulur mu' diye sorular soruyorlar hala. Hemde bu soruyu diyanet soruyor.
- Bir din düşünün ki tam 1400 senedir hala insanca yaşamanın ne olduğunu öğrenememişken bize nasıl yaşanması gerektiğini nasıl öğretebilirl?
- Bir din düşünün ki tam 1400 senedir hala tebaası değişik islam siyasi partileri olan sünni ve şii partileri diye birbirini TOPLUCA boğazlayabiliyor.
Daha dün Bağdat'ta sünniler şiilerin toplandığı bir pazar yerini bombalayarak 110 insan katletti.
Kürdler artık ARAP HİKAYELERİNE inanma gafletinden uyanmalıdır. Üstelik bu hikaye dinlenecek EN KÖTÜ bir hikayedir.
1400 senedir kendini doğrultamayan bir dinde demekki bir SAKATLIK vardır.
Sonra insanca/uygarca yaşamak varken birtakım cahillerin 1400 sene önce yaptıkları ve din dedikleri bu çığırtkanlığa kulak asmaya ne hacet var?

 

 

 

"Sadece kürtlerde yerleşmiş inançlara değil, yeryüzünde varolan inançların hepsine saygılıyım ve ibadet hürriyetlerine koşulsuz yandaşım ama bu benim bir inanca mensup olduğum yada herhangi bir inancı eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Kitabımda tabu yok. Bu da benim inancım."

Kenan Fani Doğan

 

 

 

 

Viktigt att veta att:

den expansionistiska hegemonistiska TURK (nationell vision-Erdogan, gulenister, gro vargar), ARAB (Al-Qaida, ISIS, Hamas) & PERSISKA ISLAMISMEN (Hizbullah)är hindret framför global fred och utveckling OBS! Notera att MAJORITETEN av det turkiska samhället är islamister.

RESPEKT & TOLERANS!

Var muslim, hur mycket än du vill. Men säg inte till mig att komma och bli muslim! Icke-muslimer är respektfulla och respekterar muslimers religions- och trosfrihet strikt och med stor lojalitet. De som inte respekterar religions- och trosfriheten är en majoritet bland muslimer: Om det inte vore dessa islamiska tyranner finns det en absolut och ömsesidig religions- och trosfrihet överallt, eftersom individer och samhällen som har andra religioner och trosuppfattningar än islam är fullkomligt respektfulla för andra människors och samhällens tro och övertygelser jämfört med dessa muslimer. Problemet är att denna stora muslimska majoritet som finns bland muslimer förhindrar och begränsar religions- och trosfriheten för människor som har annan trouppfattning och religion än islam.

 

 

FIASKOT LIBERALISLAM

 

 

MUHAMMED by MAXIME RODINSON

 


 

 

GORAN CANDAN

 

 

 
Foundation For Kurdish Library & Museum