BELGENAME - II
Documents
Please don't be offended by the Truth

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

Doğruyu söyleyen yedi köyden kovulurmuş. Kovulsun. AMA bu doğruları DUYANLAR o kirli işinizi sonunda BİTİRECEKTİR. İşte şu an vuku bulan da odur:
Doğruları duyuyorsunuz. Kürd ve Kürdistan ile ilgili doğrular. İşbirlikçi-Hain kürd liderlerin sakladıkları dorğrular. Kürdlerin, hiçbi şey esirgemeden yaptıkları muazzam fedakarlık ve kahramanlıklarla dünyanın en uzun süreli ulusal kurtuluş mücadelesini vermeyi başardığı halde, onların DÜŞMAN KONTROLÜNDEKİ liderlerinin ihaneti yüzünden bir türlü kurtalamamalarının sebebi..
hepsini burada okuyacaksınız..

 

 

 

 

 

 

KÜRDLER KENDİLERİNE ZARAR VEREN BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMIŞLAR.
İşte tam bunun içindir ki sömürge statüsü bile olmayan bu EN AŞAĞILIK BİR HALDEDİRLER!

KÜRDLER:
--- Araplar için Kudüs'ü haçlı ordularının elinden aldılar (1187)
--- İslam Ümmeti için Kürdistan'ı genelev misali araplara ve türklere peşkeş çektiler (Idrisi Bitlisi)
--- Dünya Kuran okuma şampiyonu oldular 1960 (Şêx Abdusamed Saîd Zinatî)
--- Dünya ezan okuma şampiyonu (2022) oldular
--- İşgalci Muhammed Ümmeti'nin kardeşlik yalanına kandılar.
(Müslüman olmaktan kardeşlik doğsaydı, araplar 22 devlete bölünmezdi)

Ne ekersen onu biçersin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

French President Emmanuel Macron:
- The Turks have a jihadist army.
28.06.2020

NATO - ISIS - TURKEY

 

TURKEY = AN ISLAMIST MAFIA STATE

NATO'S TURKISH ISLAMIST ARMY
- NATO IS NOT AN ISLAMIST ORGANISATION AND IT IS WHY IT SHOULD NOT TOLERATE AN TURKISH ISLAMIST ARMY
TERMINATE TURKISH NATO MEMEMBERSHP NOW!

 

US Terror report: "Turkey is a source and transit country for ISIS and other terrorist groups fighting in Syria, Iraq".

NATO can't say that NATO works for democracy, freedom and equality at the same time NATO is in league with Turkey
which is enemy number 1 for all three of these civilized universal values

 

 

 

A WARNING TO THE WORLD COMMUNITY:
- TURKISH-ISLAMIC TERROR IS INFECTING YOU TOO!


All the nations of the world live NORMALly, except the Kurds..
Because the invader, racist, ISLAMO-FASCIST Turks, Arabs and Persians have turned Kurdistan into a hell for the Kurdish people.

A continuous process of massacre, destruction and exile has been imposed on the Kurdish people in Southern Kurdistan and Northern Kurdistan for nearly 100 years. In other words, at least 7.8 Kurdish generations were born under war conditions and died under these war conditions.

Wherever you go in the world, in every country there is an atmosphere of peace and tranquility that, although not permanent, can last for many decades. But there has never been and is not an environment of peace and tranquility that lasted even ten years in ANY village, town or city of Kurdistan.

These harsh war conditions affected the Kurdish people extremely negatively, psychologically and socially.

A reckless, aggressive and ferocious war has been launched against the Kurdish people and the beautiful heavenly country of Kurdistan, which is the cradle of civilization.

The ancient Kurdish demography is being turned upside down, large natural areas of Kurdistan are deliberately set on fire, and Kurdistan's very large flora and fauna natural reservation areas are completely burned and wasted.

The world is completely silent..!! However, unless the wound of mother nature in Kurdistan is healed, this wound may gradually infect the surrounding areas and cover the whole region and even the whole world. As a matter of fact, this terror spread by the ISLAMIC TERRORIST TURKISH-ARABIC & PERSIAN from the Kurdistan geography, which is under the attack of the ISLAMIC TURK-ARAB & PERSIAN STATE TERRORISM, has already reached Europe and from there to the whole world.

TURKEY, IRAN, IRAQ, SYRIA & PALESTINE = ISLAMIC TERROR.

15.09.2018

Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

Mazlum kürdün rehberi:
Şiddete (haksızlığa) karşı: dik durmak
Ancak bu zulmedeni durdurur ve
zalimin zulmüne (şiddetine) ancak karşı koymak son verebilir.

Şiddeti sevmiyoruz, şiddeti tasvip etmiyoruz, hatta şiddetten neftret ediyoruz. Ama ne yazık ki en ağır bir şiddetin mağduru olarak bunu gördük ki
''eşi ve benzeri görülmemiş en ağır bir zulmün içinden çıkmanın diğer bütün yolları tıkandırılmışsa, o zaman şiddeti ancak şiddetle GERİ TEPEBİLMEK mümkündür''.
Anders Ehnmark

 

Haksızlıklar ve Tecavüzler Cenneti: ORTADOĞU CEHENNEMİ

Hangi haksızlık ve tecavüzü anlatsak ki? Yakın tarihin bir halk için en büyük ve en korkunç olanından bahs edelim ilk önce: Kürd halkının yaşadığı parçalanmışlık, bölüşülmüşlük ve paylaşılmışlık faciası.. Bu büyük faciayı anlatmaya hiçbir kelime ve ifade yetmez.

Kürtler gibi en az dört parçaya bölünerek paylaşılıp baskı ve sömürü altında tutulan beluci halkının da acısı büyüktür. Onları da koruyup kollayan ne bir kendi devletleri ve ne de beluci halkını koruyan dost bir devlet söz konusudur. Beluciler de tıpkı kürtler gibi tamamen sahipsiz ve mazlum bir halktır.

Süryani halkı da bu lanetlenmiş coğrafyada uğradığı büyük haksızlık ve tecavüzden sonra neredeyse tam yok olmanın eşiğine getirilmiştir.

Ortadoğu da haksızlık ve tecavüzlere maruz kalmış olan kürdlerden, belucileden ve süryanilerden başka büyük tarihi saldırı ve haksızlıklara uğramış, yahudi ve ermeni halklarını da anmayı unutmamak gerekir. Ama bu halkların hiç olmasa bugün İsrail ve Ermenistan devletleri gibi kendilerini koruyan bir öz devletleri vardır.
Yahudi halk üzerindeki saldırılar kürd halkının üzerindeki saldırılardan daha da eskidir. Çünkü bu halka, yahudi inancından ötürü bundan 2500 sene önce baskı ve katliam süreci dayatıldı. Yahudiler üzerinde öyle büyük saldırılar oluştu ki, yahudi halk adeta hiçbir yerde istenmeyen bir halk olarak, sadece kendi vatanları İsrail'den değil, yahudi inancını taşıyan herkes bulundukları her coğrafyadan çıkarılıp kovuluyordu.

Tarihte medeniyet ve kültürün gelişmesinde belirgin katkıları olmuş iki kadim coğrafya; Bereketli Hilal coğrafyasının dahilindeki Kürdistan ve İsrail'dir. Ama tarih boyu en çokta bu her iki halk büyük saldırı, tecavüz ve katliamlara maruz kalmıştır.
Kürdistan coğrafyası ve bu coğrafyanın kadim halkı kürdler HERŞEYİN sahibi iken, şimdi HİÇBİR şeye ve HİÇBİR hak ve hukuka sahip değiller.

Aynı şekilde de İsrail coğrafyası ve bu coğrafyanın kadim halkı yahudiler HERŞEYİN sahibi iken, şimdi yahudi halkı için HİÇBİR hak ve hukukun olmaması için yahudi halkına karşı bütün Ortadoğu devletleri birleşerek ortak bir cephe oluşturmuş durumdadır.

Kürdler ve yahudiler kazanacaktır. Çünkü bu her iki halka karşı yapılanlar başlı başına büyük adaletsizlik ve zulümden başka bir şey değildir. Ama zulüm nerede ve ne zaman olursa olsun YIKILMAYA MAHKUMDUR.

Yahudi halkı kendi temel hak ve hukuklarını korumak için İsrail devletini kurmuş ve belli bir radeye kadar da bu haklarını garanti altına almıştır. Kürd halkının ise kendine has ulusal devleti gibi bir garanti ve sigortası ne yazık ki hala yoktur.
Ne gariptir ki dünyanın en kadim ülkesi ve en kadim halk topluluğu kürdler inkar bile edilip yok sayılıyor. Aynı şekilde de bir zamanlar dünyanın en büyük ve en yaygın kavimlerinden biri olan israiloğulları yahudi halkı, 1948'de kurulan modern İsrail devletinin dar sınırları gibi çok küçük bir coğrafyaya hapsedilmiş durumdadır. Oysa bir zamanlar Ortadoğu'nun büyük bir kısmı yahudi halkının vatanıydı.
Bu anlamda şu benzetmeyi de yapabiliriz: Elli milyonu aşkın bütün dünya kürdlerini Güney Kürdistan'ın sınırları içine hapsetmek.

Güney Kürdistan klasik anlamda bağımsız bir kürd ulus devleti olsaydı, pekala böyle de olurdu. ama gel gör ki 26 yıldır pratikte kendi kendini yöneten Güney Kürdistan hala bağımsızlığını ilan edemedi ve bu olumsuzluk bütün dünya kürdleri için maddi ve manevi büyük ve çok ağır bir yük olmaya devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBAL NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ

GLOBAL NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ

21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bu günlerde, büyük ve küçük DEVLETLERİN bir türlü dinmeyen TERİTORYAL VE GLOBAL İKTİDAR ELDE ETME HIRSI ve ÇABASI ne yazık ki insanlığı büyük bir yok olma tehlikesinin eşiğine getirmiştir.
Geçen yüzyılın iki kutuplu soğuk savaş dünyasındaki siyasi kamplaşmasının altında büyük ve yoğun bir ideolojik kamplaşma vardı. Bu kamplaşmanın bir tarafı olan FİNANS SERMAYE KAPİTALİZMİ ve diğer tarafı da sosyalizm/komünizm diye adlandırılan sığ bir adalet anlayışına dayanan marksist-leninist SOSYALİST & KOMMÜNİST siyasi-toplumsal sistemi idi. Büyük siyasi hata ve çarpıklıkları yüzünden, büyük adaletsizliği yüzünden 70 yıllık bir süre zarfında kendi yarattığı derin bir toplumsal-siyasi çukura düşen sosyalist toplum sisteminin 1989'da yıkılmasının ardından şimdi YENİDEN iki kutuplu bir dünya içinde buluyoruz kendimizi! İki siyasi kutuplu bu yeni dünya düzeni içinde; açıkça işgalci-ilhakçı, kaba diktatoryal bir sistem kuran, geliştiren Rusya, Kuzey Kore, Çin ve geçen yüzyılın emperyalist güçleri tarafından yaratılan ve yeniden yapılandırılan Türkiye ve İran gibi birtakım işgalci, islamo-faşist Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa'da ikinci dünya savaşı sonrasından bu yana bir Avrupa Birliği kurmaya çalışan bazı büyük Avrupa ülkeleri ve Atlantik okyanusu ötesindeki süper dünya gücü olan büyük bir devlet var.

İki kutuplu bugünkü dünyada gidilen siyasi güzergah, ne yazıkki sonucu bir 3. dünya savaşına varacak siyasi bir güzergah olduğu açıkça görülmektedir.

İşgalci-yayılmacı Rusya, Ukrayna'nın Kırım ve Donbas gibi iki büyük eyalet topraklaını işgal ve ilhak etmesi bütün insanlığı büyük bir nükleer savaş felaketine doğru hızlı bir şekilde götürmektedir.

Sonuç itibarıyla bu kabul edilmez girişim bütün insanlık için tek kelimeyle korkunç bir felaket olacaktır. Çünkü dünyanın sayılı büyük diktatoryal devletleri şuan global bir eğemenlik yarışı başlatmış bir pozisyondalar. Çin üstü örtülü bir şekilde bunu yapmaktadır ve Rusya, Türkiye ve İran ise açıktan açığa bu kabul edilmez ilhak eylemlerine girişmiş durumdadır. Türkiye, İran gibi küçük çaplı birtakım bölgesel Ortadoğu devletleri teritoryal yayılma faaliyetleri içinde kabına sığmaz bir şekilde hareket etmektedirler.

İnsanlık şimdiye kadar hegemonyacı, ırkçı-milliyetçi, işgalci, sömürgeci-faşist emperyal devletler yüzünden yaşadığı eski korkunç olayları ne yazıkki şimdi yine yaşıayacak, yine o korkunç büyük acıları tadacaktır. Belki daha da korkuncunu, daha da büyüğünü.. ne yazık ki çok büyük acılar bekliyor bütün insanlığı.

Bütün evrende insan kadar büyük ve korkunç bir canavar daha yoktur.

 

 

Putin bi jiyana me, bi nanê me û bi aştiya dunyayê dilîze. —- Rûsya & Turkiye & Iran: 3 dewletên faşîst ên lanetî ne ..GLOBAL 4'lü ÇETE: Rusya, Çin, İran & Türkiye:
---- SALDIRGAN VE TEHDİTKAR PUTİN DÜNYA BARIŞI İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE!

Şeytanî Kutsal İttifak Cephesi: Rusya, Çin, İran & Türkiye dünyanın başına musallat olmuş en büyük bir tehlikedir. Bu 4 kötü güç dünya barışı için öyle büyük bir tehlikedir ki BİRİNCİ ve EN SON NÜKLEER SAVAŞI tetikleyecek siyasi ve askeri tehditi oluşturmaktadır.

Dünya barışının tecavüzcüleri No1 & 2: Türkiye & Putin

Baghdad & Moscow Bobs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ''Achtung Russia!'' Stockholm's street

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noam Chomsky: "The Kurds have a painful history. Tens of thousands of Kurds were massacred, millions were driven from their lands.
Turkey massacred a lot of Kurds!''

(Noam Chomsky: ''Kürdlerin acı bir tarihi var. On binlerce kürd katledildi, milyonlarca topraklarından sürüldü.
Türkiye çok kürd katletti!'')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAMO-FASCIST, RACIST TURKISH
HEGEMONIST EFORTSIn this picture, two Turkish Islamo-fascist leaders Erdolf & Bahceli show the dream of the alleged Turkish empire stretching from Europe to Siberia
The map, which is jointly presented, shows the alleged så called Turkish empire from the Balkans to Siberia 2021

Türk devletiyle bırak birlikte yaşamayı komşuluk bile tehlikelidir. Hiç kimse etrafına terör ihraç eden hiç bir komşuya sahip olmak istemez.

Medeni Duran

HISTORISKA OCH AKTUELLA FAKTA
OM ISLAMISTISK UTBREDNING I MELLANÖSTERN & EUROPA


- Efter Muhammeds död (600-talet) får arab nationalismen en stark politisk ideologi: islamism
- Hela Mellanöstern styrs av arabiska vasaller som i sin tur styrs av Muhammeds efterträdare KALIFEN i Arabiens politiska huvudstad Mekka.
- På 1100-talet emigrerar turkiska nomadstammarna från Mellersta Asien till Näraöstern som idag kallas för Mellanöstern.
- Fortfarande (1100) en stor del av de kurdiska, syrianska, armeniska och persiska folken bjuder på hårt motstånd mot islams utbredning i Näraöstern. I och med islams hårdaste attityd och hänsynslösa eliminering hade riktats mot det judiska folket vid denna tidpunkt, hade det judiska folkets befolkningsantal minskat till det obefintlig nivå i Mellanöstern. Islam ser den judiska religionen som sin främsta rival och fiende eller de muslimska araberna ser judarna som sin största rival. Denna ideologiska ärkefiendskap från arabisk nationalism, drabbade det judiska folket tidigt och hårt.
- När de nyanlända turkiska stammarna som flyt från Mellersta Asien pga torka och hunger blev muslimer under en mycket kort tid som två decennier, bröts då dessa lokala befolkningars motstånd mot islams arméer och arabisk politisk makt installeras i alla dessa länder. ALLA DESSA LOKALA BEFOLKNINGARS SPRÅK OCH KULTUR ASIMILERADES INOM DEN ARABISKA KULTUREN och en ny nations i arabiska schauvenismens förtecken tog form som kallas för Muhammeds nation (på arabiska: Umma al-Muhammad, förkortning: UMMA) som pålitiskt kallas för KALIFATET.
- Under medeltiden växte många muslimska imperier fram som styrdes centralt från Mekka, bl a Det ottomanska riket.
- I början av förra seklet (1919) styckas det försvagade ottomanska riket sönder av Västvärldens imperiala krafter, i spetsen dåtidens Supermakt 1 England och Supermakt 2 Frankrike.
- Man gav en ny politisk stuktur i området och bildade en rad nya PÅHITTADE stater och nationer som Turkiet, Irak, Syrien, Jordanien, etc
- Kurderna bekämpas av engelsmän och fransmännen eftersom kurdernas politiska ledare hamnade i konflikt med England och kom inte överens med dem. England och Frankrike föreslog självstyre för Kurdistan som inte accepteras av kurderna och ett kurdisk kungadöme utropas (1919). Engelsmän och fransmännen attackerade de kurdiska styrkorna med historiens första flygskvadron i staden Sulaimania i Södra Kurdistan. De kurdiska motståndmän besegras och kungen Barzanji landsförvissas till Indien.
- Samtidigt ombildades det av västmakterna sönderstyckade ottomanska riket. KALIFATanhängarna (dagens islamistiske diktator Erdogans folk i det ottomanska riket) bjöd på motstånd. Västvärlden satte sin starkaste man, den grekiska konvertiten Mustafa Kemal (som senare blir turkisk landsfader Ataturk) mot de turkiska kalifatanhängarna.
- Med hjälp av västmakterna tog Mustafa Kemal makten i det sönderslagna ottomanska riket och ett västvärldens (tyska Turkei) påhittade namn gavs till denna nybildade så kallade västorienterade staten: Turkiet 1923. Västvärlden har ett projekt som heter: Liberal Islam. Med hjälp av liberal islam såg västvärlden fram emot att transportera energi och andra rikedomar från Mellanöstern.
- Kalifatanhängarna och framförallt kurderna (1925-2017) bekämpades hårt .
- Kalifatanhängarna hittade långt senare på 1960-talets Turkiet andningsrum och organiserade sig under en mulla som heter ERBAKAN. Hans kalifatanhängare lyckades välja honom in till parlamentet. Dagens turkisk diktator Erdogan är denna Erbakans unge lärjunge.
- Kampen att ta makten och återupprätta Kalifatet i Turkiet fick en ny fart när 2002 valdes denna gång Erdogan som Turkiets första islamistiske ledare. Västvärlden gled med sitt stöd från den så kallade västorienternade Mustafa Kemals folk (kemalästerna), till den nya pragmatiske turkledaren Erdogans folk (islamisterna). Väst hoppades på ett fortsätt samarbete med Turkiet även efter detta islamistiska maktskifte.
- Erdogan gjorde narr av Västvärldens stöd och hoppade av både EU integrationsprojektet och förklarade vid en presskonferens att "demokrati är lik ett pendeltåg. Man kan hoppa på och hoppa av då man nått sitt mål".
Erdogan förvandlade Turkiet till ett islamistiskt Kalifat sakta men säkert. Hans mål är som hans fd kumpan predikanten Gulen angivit: "Utöka Kalifatets gränser dit det gamla ottomanska imperiets gränser gick, dvs hela Mellanöstern ända till Mekka". Det gamla kalifatet helt enkelt. Och för att nå dit, skyr han inga medel. I hans strategi ingår försvagning av Europa ideologiskt! Därför att enligt islamisterna Europa är det största hindret framför upprättandet av den islamiska staten. Därför måste Europa elimineras ideologiskt och politiskt. Det är därför all islamistisk terrorverksamhet i Europa rättfärdigas och organiseras i smyg av Turkiet.

Den felande länken i kurdisk historia: islam..

Politiskt islam bröt ryggen på den kurdiska nationen och förde det kurdiska folket till randen av en fullständig utrotning. Den har utrotat flera andra urbefolkningar Mellanöstern. Till exempel judarna var den dominerande befolkningen i alla delar av Mellanöstern men bekämpades av politisk islam till randen av en total förintelse. Nästan ingenting blev kvar av dem 1948. Som en religiös täckmantel som islam används av de arabiska, turkiska och iranska nationerna är en politisk ideologi för slaveri och kolonialism som en användbar ideologi för nationell hegemoni. Islam har påfört det kurdiska folket stort lidande och får dem fortfarande att lida stort. Politisk islam är vår tids fascism sedan 1453 då den attackerade det bysantiska riket. Europeiska stater ville i början av förra seklet skydda sig mot politisk islam genom att försöka använda Turkiet mot politisk islam genom att ge generösa privilegier till turkarna men har misslyckats totalt inför detta mål. Faktum är att Turkiet efter att ha erövrat den europeiska civilisationens huvudstad Istanbul 1453 blivit ett starkt centrum för politisk islam och vill aldrig släppa ifrån sig den rollen.
Just nu leker Turkiet med Europa genom att spela ambivalent om EU medlemskap. I själva verket kommer Turkiet aldrig att vilja vara en del av Europa och denna attityd är i och för sig inte mer än rätt. Turkiet hör inte på något sätt till Europa och det kommer aldrig att göra det heller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepting a bloody CRIMINAL terrorist state like Turkey as an ally in NATO, especially when it has openly turned into a mafia state, makes the USA and Europe partners in crimes against humanity.
On the one hand, democracy and human rights, on the other hand, military-political involvement with a criminal organization like Turkey not only reset the credibility of the West, but also makes it criminal.
Every European and US politician should think twice when trying to make Turkey look cute.

Read here HOW Turkey IS doing since 1970:ies:

 

İşgalci, sömürgeci, islamo-faşist türk ırk-devleti Türkiye, her fırsatta, her yere, her tarafa 'TC', 'TR', 'Türkiye', 'Türk' kelimelerini büyük harflerle yazmaya çok büyük bir özen, ÇOK ÖZEL BİR ÇABA HARCIYOR, özellikle de uluslar arası alanda.

İşgalci, sömürgeci, islamo-faşist türk ırk-devleti Türkiye,'nin böyle davranmasının tek sebebi; vatansız türkleri işgal ettiği kürdlerin ülkesi Kürdistan'ın sahibi yapma kaygısı ve hedefidir.

İşgalci, sömürgeci, islamo-faşist türk ırk-devleti Türkiye,, bu özel işgal, inkar ve kürdleri yok etme operasyonu'nu NATO ve Avrupa birliği gibi, işgalci, sömürgeci, islamo-faşist türk ırk-devleti Türkiye'ye siyasi icazet ve meşruluk hakkı tanımış ve vermiş olan bu iki gücün desteğinde yapıyordur.

İşgalci, sömürgeci, islamo-faşist türk ırk-devleti Türkiye,, şimdi de NATO'nun üst karar mekanizmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunda oyunbozanlık ediyor ve bunun tek sebebi de İsveç ve Finlandiya'nın kürdlere verdikleri insani destekten dolayıdır.

 

SVERIGE BÖR ALDRIG GÅ MED I NATO som är EN KOLSVART SKOG..

Se här HUR NATO generalsekreteraren Stoltenberg LJUGER! Turkiet har aldrig varit ett terroroffer. Tvärtom det är TURKIET som PLANERAR och UTÖVAR TERROR för att turkarna har inget land. De kom som flyktingar från mellersta Asien och ockuperade och annekterade en stor del av kurdernas och grekernas land. Turkarna massakrerade kurderna (Geno), grekerna för att besitta rätten på Östra Grekland (Anatolien) och Norra Kurdistan. VARFÖR de massakrerade armenierna mellan åren 1885-1915 berodde på den turkiska rädslan om de kristna armenierna som skulle välja den ryska tsarens sida i det ständigt pågående kriget mellan det kristna Ryssland och muslimska ottomanska imperiet. Turkarna betraktade armenierna som bodde som bräcklig utsrödd minoritet population i hela Anatolien som "dolken i ryggen".

I syftet att eliminera kurdisk och grekisk oberoende strävandena utövar Turkiet ofta helt öppna terroraktiviteter. För att framkalla en grekisk pogrom till exempel, dödade den turkiska säkerhetstjänsten några turkar i en moské i Istanbul och skyllde dådet på "grekiska separatister" i mitten av 1950-talet. Dagen efter stormade arga turkiska folkmassor alla grekiska egendomar i Istanbul. Tusentals greker mördades. Resten tvingades ut ur den historiska grekiska staden konstantinopel. Läs mer GREEK POGROM 6-7 September 1955 Constantinopel här: https://www.saradistribution.com/greec.pogrom.1955.htm


***


NATO chefen Stoltenberg uttalar sig om Turkiets orymliga krav om Sveriges och Finlands NATO medlemskap och slår fast som ”självförsvar och legitimt”, eftersom "Turkiet utsatts för fruktansvärda terrorattacker” säger han.

"En grotesk osanning, för att komma från en Natochef med högt anseende. Faktum är att de syriska kurderna inte avlossat ett enda skott mot Turkiet.

Den 10 oktober 2015 utsattes Turkiet för det blodigaste terrorattentatet i landets historia. Två självmordsbombare sprängde sig under en fredsmanifestation med tiotusentals deltagare i Ankara. Över 100 personer dog på plats och runt 500 skadades. Bakom manifestationen stod det kurdiska partiet HDP och några oppositionella fackföreningar. Det visade sig ganska omgående att gärningsmännen var två efterlysta IS-medlemmar som var avlyssnade och skuggades av polisen dygnet runt. Det visade sig också att polisen hade stängt av sina bevakningskameror och lagt ner sina kontroller vid infarterna till huvudstaden just den dagen. Mördarna lyckades resa 60 mil iförda sina sprängmedelsvästar utan att fastna i någon kontroll."

 

Läs mer på DN
08.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Führer Erdolf & Führer Hitler

Bazı "türk aydınları" yüz yıldır yasaklı kürd diliyle sokakta müzik yapılmasını türk demokrasisine yakıştıramadıkarını söyleyip müzik dilinin evrenseliğine vurgu yapıyor. Sahtekarlar sanki Türkiyede kürdçe dışında bir dille müzik yapıldığında müdahale ediliyormuş gibi konuşuyorlar. Sanki mecliste kürdçe konuşulduğunda kürdçe'ye anlaşılmayan bir dil denilmiyormuş gibi..

Medeni Duran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almaya'da yaşayan türklere soruyorlar Türkiye nasıl bir ülke ? Cennet diyorlar. Hiç kimse de tutup bu yalancılara sormuyor. Cennetten neden kaçtın münafık!

Medeni Duran

 

 

POLİTİK İSLAM TEHDİTİ

TURK İSLAM TERÖR’ü,
ARAB İSLAM TERÖR’ü,
FARS İSLAM TERÖR’ü,
SON DERECE YIKICIDIR, TEHDİT EDİCİDİR, KORKUTUCUDUR.

 

Avrupa haklı, Amerika haklı!


Sonra hem işgalci türkler, işgalci hem işgalci araplar ve hemde farslar, kürdleri de kendilerine benzetmek için, kendilerinin yarattığı ve kendilerinin yönettiği bir ''Kürd'' Siyasal İslam Hareketi yaratmaya çalışmaktadırlar. Örneğin türk-arap ve fars Hizbullah'ın benzeri olan bir 'Kürd' Hizbullah'ı yarattıkları gibi.
Kısacası Batı kürdlerin siyasal islamın pençesine girmesini istemiyor.
Faşizm'den de daha vahşi ve daha barbar olan islamizm ideolojisi ve totaliter-sekter sol ideolojilere sarılan ve bu ÇAĞDIŞI ideolojilerden medet uman kürd liderleri, siyasetçileri ve aydınları bu noktada öngörüsüz, hatalı ve haksızdırlar.
Kurtulmak mı istiyorsun kölelikten, BURJUVA DEMOKRATİK DEVRİMİNİ gerçekleştir ilk önce. Sonra islam mı oluyorsun, hıristiyan mı oluyorsun, solcu mu oluyorsun, sağcı mı oluyorsun, sen bilirsin.
Ama ne islami ideolojiyle ve nede sol sekter ve totaliter ideolojiyle bugün ulusal kurtuluş gerçekleştirmek mümkün değidir. O devir geçti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğubilimci Pyotr Lerh, 1853-1856 Kırım Savaşında esir düşen kürdlerle görüşmeler yaparak kürdler üzerine incelemeler yaptı.

Savaşta esir düşen kürdlerden masalları dinleyip not etti. Kürdçe'nin kurmanci ve zazaki lehçesinde iki peri masalını dinleyip kitaplaştırdı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardakan Kalesi, Bakü - Azerbaycan

Günümüzde Bakü'ye bağlı bu semtin kurucuları Mard Kürd aşiretidir. Mard 'Cesur ve korkusuz insanların ülkesi' anlamını taşımaktadır.

Mardlar ayrıca Gaugamela Muharebesinde (MÖ - 331) Büyük İskender'e karşı Ahameniş saflarında yer aldılar.

Kürdler ekin ekmek ve hayvan evcilleştirmekle tarihte ilk üretim kavimdir. Sürekli bir yarı-açlık, yarı tokluk demek olan toplayıcılık
ve avcılık toplumu terk edip, ekin ekerek, hayvan evcilleştirerek ilk yerleşik hayata geçmeyi başarıp, bolluk ve refah içinde
yzüen topluluklar oluşturduklarında İLK ÇOĞALAN bir kavim oldular. Kürdlwerin nüfusunun bütün komşularından çok olmasının nedeni işte byudur.
Kürdler ÜRETİCİ ve MEDENİYUET KURUCU İLK TOPLUMDUR. Ancak ürünlerini ÜRETMEYEN, toplayıcı, avcı ve yağmacı kavimlerden korumaları
gerekiyordu. Kale inşa ederek ŞEHİRCİLİĞİ (burjuva kelimesi borg2dan geliyor ve borg kale demektir, burjuva kelimesi de kaleli/şehirli demekltir) gelştirdiler.
Kürdler dağlı ve ovalı olmak üzere iki büyük kavim topluluğu oluşturdular. Dağlı kürdler (koçani) hayvancılık kültürünü geliştirdi. Ovalı kürdler de bir bölümü
şehir ve kale oluşturdu (dêmanî)bir diğer bölümü de yine hayvancılık ve tarım yaşam biçimini (kurmanciya gewr) geliştirerek şehir ve köy (pastoral)
kültürü ilk defa oluşturdu.
Daha fazla bilgi için bkz saygın bilim dergisi Natuıre Autumn 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Solu KEMALİST'TİR
Devrmcilik ve Kemalizm bir arada olmaz.
Kemalizm FAŞİZM'dir, İbo

Örneğin Can Dündar.. bir türk solcu..

Can Dündar'a soruyorum:
Kendisinin şef olduğu kendi TV programlarında: NEDEN hiçbir kere dahi kürd halkının meşru haklarını değil de, hep TÜRKİYE'nin PARÇALANMAZLIĞINI savunuyordu?
Arşivlere bakın görürsünüz. Bunlar kemalist-faşistin tekidir. Bakmayın bugün Erdoğan'ın darbeleri altında yakarmasına!
Yarın Türkiye'de TV stüdyosuna geri döndüğünde, yine aynı Can Dündar'dır.
Türkiye Büyük Han şövenizmi bunların ta ruhuna ve kanına işlemiş.
Vaktinizi boşuna bu kemalist şövenistler için harcamayın. Bırakın ne halleri varsa görsünler. Hakikat şudur ki şimdiye kadar bize zerre kadar bile bir faydaları dokunmadığı gibi, bundan sonra da dokunmaz. Siz yarın bunların tekrar kemalist düzlüğe çıktığında yaptıklarını iyi görürsünüz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRD NÜFUSU EN BÜYÜK

 

 
Kürtlerin toplam nüfusu türklerinkinden fazla buna karşılık Türkiye'de türkler çoğunluk, kürtler azınlık.


Kürtlerin toplam nüfusu Irak ve Suriye araplarının toplamından fazla, buna karşılık Irak ve Suriye'nin her birinde kürtler araplar karşısında azınlık. Farsların toplamı 30 milyon, kürtler 50 milyon değilse 45 milyondan aşağı değil. Kürt nüfusu farsların birbuçuk katı, buna karşılık kürtler İran'da azınlık.
Ermenistan'ın nüfusu 3 milyon, bunun 2,5 milyonu ermeni. Dünya ermenileri en iyimser rakamla 8 milyon, buna karşılık Ermenistan'da kürtler azınlık.
Bu devletlerin her biri aynı zamanda ıkçı olduğu kadar kanlı, bir o kadar inkarcı ve totaliter, fanatik olduğu kadar soykırımcı devletler. Herhangi bir devlet soykırımcı, muhaliflere karşı baskıcı ve infazcı olduğunda demokrat olduğundan ve olacağından behsetmeye gerek kalmıyor. Kürtler bu türden çağdışılığın, katliamcılıkla tutunmaya çalışan devletlerin egemenliğinde.


Bu devletlerin her birinin tersine dönerek dünyanın en ileri demokrasileri haline geldiğini varsayalım. Gerçi böyle bir varsayım olağandışı ve de akıldışı olsa da biz yine varsayalım. Demokrasi neticede kararların çoğunlukla alımasını ve azınlığın çoğunluğa tabi olmasını kesinkes buyurduğundan kürtler kendi mukadderatlarıyla ilgi hiçbir kararda çoğunluk olamayacak, gelecekleriyle ilgili haklı ve insani hiçbir taleplerine işlerlik kazandıramayacak, yaşama geçirmeyeceklerdir. Her yaşamsal karar oylanacak. Kabul edenler, etmeyenler. Sonuç; çoğunluk oylarıyla redddilmiştir..!
Böyle sonuçlanacağını bilmek için matematik uzmanı olmaya gerek yok, parmakla saymasını bile her insan sonucun kürtler namına nasıl tecelli edeceğini az buçuk da olsa tahmin edebilir.


Suç demokraside ve demokrat olmakta değil, demokratlık hakka hukukua saygıyı esas alır ama işleyişi itibarıyla katılıma ve parmak hesabıyla ifade edildiğinde azınlık olan çoğunluğa tabi olur, olmak mecburiyetindedir.. Bu nedenle hiçbir sömürgede hakim millet demokrasisine tabi olmak mazlum millet adına hak-hukuk kazanımına, temel hürriyetlerin kullanımına garanti teşkil etmez, tam aksine mazlum milletin azınlık pozisyonu itibarıyla tahakkümün devamına temel oluşturur, yönetilen ve sömürülen ulus haline getirilmeyi meşrulaştırır ve mutlaklaştırır.


Bu nedenle her millet ancak kendi demokrasisini kurduğunda fertleri ve toplumun tümü için temel hak ve hürriyetlerin kulanımını sağlamış, milletine garanti etmiş olur. Sömürge bir ulus için demokrasinin ilk ve asgari koşulu kendi mukadderatına ve ülkesine egemen olmaktan geçer. Ülkesinin sahibi olmayan bir milletin sahipleneceği bir demokrasinin varlığı fiilen imkansızdır ve bugüne kadar yeryüzünde varolduğunu kimseler görmemiştir. Demokrasiye sahip olan, temel hak ve hürriyetlerini her özgür millet gibi kullanabilen bir sömürge bilen-işiten varsa parmak kaldırsın.
Geriye sömürgeciliği terbiye etmek kalıyor.


Sömürge tecrübesi sömürgecilik egemen olduğu sürece çağdışılığın azgınlaştığını, başka terime ve örneğe gerek yok kan ve katliamla katmerleştiğini, sömürgeciliği terbiye etmek için yola çıkanların kendilerinin tedip ve terbiye edildiklerini asırlara yayılan tecrübelerle önümüze seriyor. Görmek isteyen bakar ve görür.


'Milliyetçi olmadan entarnasyonalist olunmaz' diyenler çarlğı devririken çarın yerine bin beter çar olan Stalin'i getirmekten sabıkalı. Stalinden sonra gelenler ve bugünküler daha despot, daha sahtekar, daha kanlı. Çarlık Rusya'sı hegemonya alanını genişletmenin dışında gadrini katılaştırarak azami boyutlara taşımak durumunda. Azerilerin, Özbeklerin, Çeçenlerin, Kazakların, Gürcülerin, Ermenilerin hepsinden önce Rus milletinin temel hak ve hürriyetlerini ne kadar kullanabildiği dünyanın malumu. Sömürgeler tam bağımsız olmadığı sürece Ruslar da temel hak ve hrriyetlerini layıkıyla kullanamayacak ve özgür bir yaşamları olmayacak.


Ulusal kurtuluşçu olmak, mazlum millletin bağımsızlığını yükseltmek enternasyonalist olmak için gereklimidir sorusuyla pek ilgili değilim ama demokrat olmak mazlum milletlerin temek hak hürriyetlerini kullanmalarını garanti edebilmenin, özgür bir yaşam sağlamanın yolu ve güzergahıdır demek doğru olanıdır. Mazlum milletler bu yolu ve yöntemi izleyerek özgürleşir. Özgürlük ve demokrasi uygarlık için, insanca bir yaşam için esastır. Kürtler de her millet gibi kendi demokrasisini kurmakla mükelleftir.


Ulusal hak ve talepleriniz etrafında birleşin ve kenetlenin. Ancak ülkemizin yegane sahibi olduğumuzu gerekirse zorla kabul ettirdiğimizde zordan ve zorbalıktan arınık insanca bir yaşamımız olabilir. Gelecek kuşaklara devredebileceğimiz başka insanlığımız yoktur. Varlığınızı sahiplenin.

Kenan Fani Doğan

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRD SEFERBERLİĞİ yürürlüktedir.
Kürdler kendi kendilerine yardım etmek zorundadırlar!

Meşru sorular!

ABD hem pesmerge hemde ypg savaşçıları için bölgede çalıştığımız mutefiklerimiz diyor. Yani özetlersek ABD başta Türk Arap ve Fars devleti olmak üzere tüm dünyaya bölgede Kürdler bizim mutefiklerimiz diyor bunu yasalara da bağlıyor. Burada sorulması gereken asıl soru ise şu: Güney Kürdistan yönetimi kendisini bağlayan bir yasa ile Rojavayi mutefik olarak görüyor mu? Kürdistan parlementosunun bu doğrultuda almış olduğu bir karar var mı? Tabi ki bu Rojava yönetimi için de geçerlidir... Hemen söyleyeyim yok sorsan kardeşler aynı millete tabiler masal ve hikayeleri bol bol.. anlatılır

Medeni Duran

İŞGALCİ TÜRK : ÇINGIRAKLI BİR YILAN
Gerçi günlük yaşamında sürekli gördüğü bu kadar büyük soykırım ve katliam ve katı zulümden dolayı kürdün bunu çok iyi anlamış olması lazım.
Ama yapılan kamu araştırmalarıyla da tespit edilmiştir ki türklerin çoğunluğu PRO-İSLAMİST ve kürd denince de ULTRA-IRKÇI'dır.
Bakın türklerin büyük bir ÇOĞUNLUĞU Kürdistan'daki deprem için yine ne demiş?
- ''Deprem olmuşken yardım falan etmeyin. Bırakın gebersinler''.
Kurdo!
Kürd-türk asla kardeş olmaz.
Bu ırkçıların ne adaleti, ne dini, ne imanı ve nede vicdanı vardır.
Bunlar
çıngıraklı yılanlardır,
senin ülkene
yani senin ekmeğine, aşına,
senin varına yokuna
herşeyine
göz koyanlardır.
Hala bu yılanları tanımamışsan
yazıklar olsun sana!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İşgalci-Sömürgeci-Irkçı, İslamo-Faşist

TÜRK SEÇİMLERİNİ

TAMAMEN VE EBEDİYEN BOYKOT ET !!

 

 

YARIM YAMALAK VE SAKAT GELİŞMELERİ SAHİPLENMEKTEN İTİNA İLE SAKINMAK GEREKİR

Kürdistan'da kitlelerimizin 'hayır' demesini şimdiden hayra yorumluyanlar şunu bilmelidir ki bu tavırda hiçbir hayır yoktur!

Bir kere bu kitlelerin 'hayır' oyu kullandıklarında sahip oldukları bilinç ve duruş önemlidir. 'Hayır' oyunu kullanırlarken, işgalci-islamo-faşist ilhakçı türk devlet yapısı ve sisteminin KOPMAZ BİR PARÇASI halinde olduklarını bilerek 'hayır' demişlerdir ve bu asla kürdi bir duruş değildir, türki bir duruştur. 'Hayır' dedikleri halde türkiyeli bir duruştur. Türklerin sisteminin bir parçası olmayı bilinçli olarak kabul etmek demektir ve bu bilinçle hareket etmek demektir. Doğru, insani ve kürdi olan tek alternatif: BOYKOT alternatifi idi.

'Hayır' oyu kullanmış bir kürd aslında 'evet' oyu kullanmış bir kürdten bu bakımdan HİÇBİR farkı yoktur.

Şimdiden bu yarım yamalak ve sakat emarelere sahiplenmekten ziyade, kürd kitleleri arasında KÜRD MİLLİYETÇİLİĞİNİ NASIL GELİŞTİRELİM sorusunu kendinize sorun eğer bu milleti kurtarmak istiyorsanız.

Yoksa, diğer bütün uğraşların yarım yamalak, sakat ve hatta tehlikeli olduğunu çok geçmeden mutlak fark edersiniz.

 

 

 

İŞGALCİ TÜRKÜN SEÇİMLERİNİ BOYKOT & KÜRD ULUSAL DEVLET STRATEJİSİ

- İşgalci Parlamentosu Endeksli Parlamentarizm kürde çok büyük zararlar veren bir yoldur.

Zaman değiştikçe, yıllar geçtikçe, tecrübeler çoğaldıkça adam akıllı ve isabetli adımlar atar. Kürd siyasetinde ise durum, ne yazık ki bunun tam tersidir. Ne kadar zaman geçerse geçsin, yine de hiçbir ders çıkarılmaz.

Şairin dediği gibi: sazlarda tel değişmesine rağmen, nağme hala o eski nağme..

İşgalci türk siyasetçilerinin de belirtiği gibi, uzun yıllardır Türkiye'de ortalama her onaltı ayda bir seçim yapılır. Bu kadar çok türk seçim tecrübesi olan kürd siyasetçileri, hala her seçim yılı, hangi seçim politikalarının olacağını bilmemelerinin tek nedeni ve her yeni türk seçiminde yeni bir seçim politikası edinme gereksinimi duymalarının tek nedeni, belli ve istikrarlı bir kürd politikası sahibi olmamalarından kaynaklanmaktadır.

Kürdü, hayatın her alanında red ve inkar eden, legal, demokratik ve siyasi BÜTÜN platformlarda engelleyen, hunharca katleden, beşikteki kürd bebeğinin körpe vücudunu kurşunlarla kalbura çeviren türk siyasi erkine karşı, işgalci, sömürgeci, ırkçı ve inkarcı türk anayasasına karşı, kürdün tek bir doğru seçim siyaseti vardır ve bu hem ahlaken, ve hem hukuken ve hemde insani açıdan tek doğru olanıdır. Bu siyaset sadece tek bir kelimeyle ifade edilebilecek kadar da açık ve nettir: BOYKOT..

İşgalci, ırkçı, inkarcı, islamo-faşist, katil TÜRKİYE SEÇİMİNİ BOYKOT et!

Kendi gerçeğini ciddiye al. Kendi gerçeğini hafife alma. Kendi gerçeğine göre hareket et. Bu vurdumduymazlığınız kürd halkına büyük bedeller ödetip, büyük acı ve ızdıraplar çektiriyor. Kürd kurtuluş ve özgürlük mücadelesine çok büyük zararlar ve kayıplar yaşatıyor, kürd halkının boynuna vurulan kölelik zincirlerini daha da ağırlaştırıyor.

Kürdler 60 seneyi aşkın bir zamandır türk seçimlerine katılıyorlar ama bu folla elde ettikleri en küçük bir demokratik-kültürel hak yok. Bu yanlış ve sakat yöntemle asla hiçbir hak elde edilemez.

Kürdün daha fazla zaman ve birikmiş değer kaybetmesinin önü alınmalıdır. Size legal parti kurun ki örgütlü bir şekilde kendinizi savunma kabiliyetiniz olsun diye önerilmişti. Size türk parlamentosuna girme yoluna abone olmanız için parti kurun demedi kimse. Evet en kötü örgütlenme örgütsüzlükten daha iyidir ama siz bu işi de çığırından çıkardınız. Bir parti kurup arkasından hemen türk parlamentosunun yolunu tutmak, her bakımdan suç ve çok ayıp olduğu gibi SON DERECE DE, RİSKLİ ve SAKINCALI bir tavırdır. Son derece ZARARLIDIR. Çünkü bu yamuk ve yavuk tavır, kürd siyasi hareketini tam bitirir. Kürd kurtuluş ve bağımsızlaşma, özgürleşme davasına karşı aşılması zor bir set çeker.

İŞGALCİ DEVLET PARLAMENTARİZMİ kadar kurtuluş ve özgürlük davasına ihanet eden sakıncalı bir tavır yoktur. Kürd halkının böyle bir stratejisi yoktur. Böyle bir taktiğimiz de olamaz çünkü bu yol yeterince denendi. Türkler demokrasiden anlamıyor. Türklerin konuştuğu dil, kararlı, istikrarlı ve bambaşka siyasi bir dildir. İşte tam o dilden bizim de konuşmamız lazımdır. Madem laftan anlamıyor, o zaman istediği köteği atmalıyız. Bu iş köteksiz olmuyor. Yoksa herzaman kötek yiyen de biz oluyoruz sizin bu sakat parlamentarizm siyasetiniz yüzünden..

Şimdi kurtuluş, bağımsızlık ve özgürlük davasına daha sıkı sarılmak ve bu davayı başarıya götürebilmek için de gerekirse işgalci islamo-faşist türke HER KÖTEĞİ ATABİLMEYİLİYİZ.

Ama biz yanlış işlerle uğraşıp, yanlış bir mücadele ve yanlış bir yolda yürüyüp, kendimizle birlikte halkımızı da mahvediyoruz.

Oysa kürdler salt ulusal devlet kurma stratejisi için çalışmalıdır.

Kürd siyasi çevrelerin ağırlıklı bir kesimi bağımsızlık ve ulusal devlet kurmanın önüne, Türkiye’de gelişecek demokrasiyi veya kürdlerin demokrasi mücadelesi (!) yoluyla ulusal haklarını elde etme uğraşı içinde oldukları gibi yapıyorlar. Bu taklitlerden vazgeçin. Doğru mücadele edin.

Türkiye’ye demokrasi gelirse, “Kürt sorunu çözülür” politikasını işliyorsunuz. Türkiye’de demokrasi mücadelesi vermekten başka çare yoktur noktasına gelmişsiniz. Ne yazık ki, bu uğursuz bakış açısı bugüne dek bağımsızlıktan bahseden bazı çevrelere de bulaşmış durumdadır.

Ama bir ulusun kurtuluşu; bağımsız ulusal devletini kurma stratejisine sahip olmasına bağlıdır. Bu değişmez bir yasadır. Bu yasa kürd milleti için de geçerlidir. Bu iş parlamentoculuk oynamakla olmaz.

Her şeyden önce kürd milletinin bir kurtuluş stratejisi olmalıdır. Bu stratejiyi oluşturmayan kürdler, boşa kürek sallar. Demokrasi mücadelesi veriyorum adına daha çok düşman projelerinde aksesuar rolünde oynar.

Bunlara göre bağımsızlık “bazılarının gönlünde geçen veya şiirlerdeki bir hayaldir”.. Bunu kanıksatanlar da bizatihi haindir ve şiddetle lanetlenmelidir. Kürd milletinin egemenlik hakkının gaspını kabullenerek, ülkemizi bölen devletlerin sınırlarını kabullenerek öngörülen parlamentarist “çözüm”ü lanetliyor ve kabul etmiyoruz.

Bu yol çok denendi, hala da deneniyor ama sorun bir türlü çözülmüyor. Bu, toplumsal yasaların işleyiş gereğidir. Toplumsal yasaları değiştiremiyeceğimize göre, o halde politikamızı değiştirme gereği vardır.

Bir de parlamentarist kürd çevreler, parlamentoculuğu akıllı veya kestirme ve kolay bir yol olarak görüyorlar. Oysa bu sakat yolun kürdlere verdiği büyük zarar ve büyük zaman kaybı bakımından en çok ahmakça olan bir yoldur.

Bu çabanın doğal sonucu olarak, sömürgeci Türkiye'de demokrasi, Kürdistan’a ya otonomi, ya da en ileri hedef bir federasyondur. Bu da sömürgeci ülkede gelişecek demokrasiye endekslenmiş durumdadır. Bütün dünyanın şahit olduğu gibi, Türkiye'de ne demokrasi ve nede kürdlerin demokratik yolla elde edilebileceği tek bir hak tanınabilir. Bu mümkün değildir. İşgalci türk işgalci türk olarak kaldığı ve hatta bugünkü Ortadoğu böyle kaldığı müddetçe bu imkan dışı ve son derece ham bir hahayaldir.

Bu politikayı öngörenler kendilerini çok akıllı sanırlar. Oysa bu politika kürd ulusal davasını geriye götürdüğünden hiçbir kuşku yoktur. Ulus olmanın dayattığı görev bağımsızlıktır, ulusal devlet kurmaktır.

Ama sizin politikanız meydanda. Amacınız sömürgeci ülkede demokrasiyi geliştirmek ve bu temelde öngördüğünüz hakları almayı stratejik bir uğraş haline getirmişsiniz. Böyle bir dua asla kabul olmayacaktır. Bu mümkün değildir. Kürdleri bu boş işlerle uğraştırmaktan vazgeçin. Bu gerçekleşmesi mümkün olmayan sakat hedef için kürdleri birliğe çağırmanız gerekmiyor. Böyle bir iş için yapılan çağrı yanlış bir çağrıdır. Yine tıpkı eskisi gibi oraya buraya birlik çağrılarından geçilmiyor. Kimse doğru bir hedef için bir çağrı yapmıyor. Ama işgalcilerin seçimleri her yaklaştığında bu sakat iş için yapılan çağrılar kulakları yine çınlatmaya başladı, birlik çağrılarından geçilmiyor yine. Çağrılar kurtuluş için olmazsa olmaz hayati bir konuda yapılıyor. Ama öngörülen birlik Kürdistan’ın bağımsızlığı, kürd ulusal devletini kurma temelindeki bir birlik değildir. Sadece “Türkiye’nin değişimi ve demokrasisi”ni iyileştirmek için (!) yapılıyor. Gel de ölme şimdi!

Bu çağrılar asla gerçwkleşmeyecek bir hedef ve dolayısıyla çok yanlış bir amaç için yapılıyor. Çünkü öngörülen görev kürdlerin asli bir görevi değildir. Türkiye'yi iyileştirmek, varsa türk devrimcilerinin ve türk demokratlarının görevidir. Kürdlerin böyle bir iş için birlik yapmalarına hiç gerek yoktur. Kürdler en başta kurtuluş ve bağımsız devlet olma siyasetinde birlik arayıp kurmalıdır.

Bu çevrelerin böyle sakat bir iş yapma ihtiyaçlarının tek nedeni, bunların Kürdistan’ın bağımsızlığı ve ulusal bir kürd devleti kurma diye bir uğraş ve hedefleri olmadığı içindir. Yaptıkları bu sakat politikalarla kürd ulusunun bağımsızlık ve ulusal devlet kurma stratejisini zayıflatıp hatta yok etmek istiyorlar. Yani bindikleri dalı kesmek gibi, ayağına balta vurmak gibi veya ayağına kurşun sıkmak gibi son derece tehlikeli ve ahmakça bir uğraştır bu. Kürdler bu uğraşlarla asla özgürleşemez. Bu sakat politikalarla Kürdistan asla bağımsızlaşamaz, kürdlerin hiçbir ulusal sorunu asla böyle çözülemez.

Kürdistan meselesi, kayıtsız şartsız bir ulusal bağımsızlık meselesidir, bir devlet kurmak meselesidir. Bu dünde böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Kürdistan meselesini sömürgeci ülkelerde gelişecek demokrasi mücadelesine endeksleyenler, kürd milletine devletleşmeyi gereksiz ve imkansız gören ve imkansız yapan güçlerdir.

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni işgalci, sömürgeci, ırkçı & islamo-faşist türk anayasal sistemi içindeki sakat bir mücadeleye indirgeyenler, kürd ulusuna ulusal kürd devletinden vazgeçmeyi ve devletsiz kalmanın politikalarını dayatmaktadır. Oysa eğer kürdler varolmak istiyorsa o zaman kendi kaderini kendi eliyle tayin edebilecek imkanı sağlayan kürd ulusal devletini kurmakla mükelleftirler. Bunu başarmak için de ancak düşmanın anladığı bir dilde konuşarak başarılır. Yoksa parlamento yoluyla kürd ulusuna HİÇBİR şey verilemez. Bu sakat yolla kürd halkının elinde avucunda kalan da alınır.

Kürd parlamentaristler, otonomiciler, federasyoncular, dün olduğu gibi bugün de çok yanlış bir yoldasınız. Bu sakat yoldan hemen dönmelisiniz.

Rota değiştirme zamanı geldi.

29.04.2018

Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılmaz, kararlı, sert mizaçlı, direngen
Kürd Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi

KÜRD BAĞIMSIZILIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ KÜRDÜN İNSANLIK VE HÜMANİZM MİSYONU MÜCADELESİDİR
Bütün bu zulümlerden sonra, bütün bu düşmanlıklardan sonra, bütün bu yıkımlardan sonra, kürdün yüreği pekleşmiş, zihni açılmış, aklı gelişmiş, bileği güçlenmiş bir şekilde ileriyi görüyor sadece.
İleride kurtuluş ve özgürlük duruyor. Oraya bir an evel ulaşmak için, daha fazla yıkımlara, cefa ve eziyetlere mahal ve mecal vermeden, yıldırım hızıyla bir hamle, bir atılım yapabilmek. En büyük tutkusu budur kürdün..
Kürd başaracaktır. Bu bir insanlık misyonudur.

KÜRD MÜCADELESİ BU HALE DE Mİ DÜŞECEKTİ?
Kürdün esaretten kurtuluş, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve laiklik mücadelesi HAİN kürd liderlerin eliyle şu alçak derekeye düşürüldü:
--- Sahte etnik eşitlik mücadelesi adıyla rayından saptırılıp boğulmak
--- Sahte feminizm, kadın ve eşcinsellik hakları adıyla rayından saptırılıp boğulmak
Kandil'deki hainler kürdleri HDP yoluyla yavaş yavaş türkiyelileştirerek bu alçaklığa alışmalarını sağlayıp bu alçak çukura düşürülmelerini gerçekleştirdi. HDP MİT'in eliyle bu amaç için kurulmuştu. Hala HDP'yi (mecbur olmadığı halde) rant için savunan o sözde kürd lider, siyasetçi ve aydınının gözüne, pardon aynen götüne girsin!! Şerefsizler! Alçaklar! Adi varlıklar! Ucubeler! Sefiller!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 850. yıldönümü nedeniyle Sovyetler Birliği tarafından bastırılmış hatıra para...

“Olaylar nedensiz, amaçsız değildir. Zorunlu olarak, her işte bir amaç gizlidir. Her varlığın hareketi, bir amaca yönelmiştir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURKISH FÜHRER ATATURK & GERMAN FÜHRER ATATURK

TURKISH FÜHRER ATATURK & GERMAN FÜHRER ATATURK (Den turkiska führern skräddarsyddes/inventerades/SKAPADES AV EUROPA)

Väst som favoriserade turkarna för sitt liberal islam (EURO-ISLAM) projekt och för västs politiska Mellanöstern verktyg Turkiet, hittade till och med på ett namn, ett land, en nation (Turkiet) och detta falska land gynnades av Väst under nu närmare ett sekel, för och vara exakt för för 99 år sedan (1923). Västvärldens imperiala krafter England, Frankrike och Tysklands mål var att skapa en liberal islam genom denna nya falska, påhittade nation och styra hela Mellanöstern genom den. Men resultatet av detta galna projekt slog tillbaka och blev någonting som heter RADIKAL ISLAM & Erdogan istället för Västvärldens TILLTÄNKTA liberal islam.

Stort "grattis"! Väst lyckades verkligen förstöra hela Mellanösterns ursprung befolkningar; kurderna, judarna, grekerna, armenierna för detta stora liberala islamprojektet. De två sistnämnda folken fick i alla fall bilda sina egna oberoende stater efter stora uppoffringar. Kurderna blöder däremot fortfarande på grund av västvärldens favoriserande av Turkiet, på grund av det stora liberalislamprojekt ledd av Västvärldens travhästar turkarna i Mellanöstern. Med Västs hjälp lyckades de islamistiska turkarna nästan sudda ut vårt folk och vårt land från kartan.

Västvärlden hjälpte villkorslöst till Turkiet och beskyddade turkarna ekonomiskt, politiskt, diplomatiskt och kulturellt under nästan ett helt hundra år nu. Kurderna skulle smältas samman i Västs articifiella turkiska nationen och den islamo-fascistiska turk-staten Turkiet.

Här är ett exempel på att i ordets fulla bemärkelse sudda bort ett lands namn från kartan. Detta lyckades turkar med som fick ett intensivt ekonomiskt, politiskt, diplomatiskt och kulturellt STÖD från Väst under ett helt sekel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMANLI'DA OĞLANCILIK & FUHUŞ HAD SAFHADAYDI

Savaşa giderken, orduda askerin ihtiyacı için "Civelek Taburu" adı altında, asker sayısı kadar eşcinsel erkek bulunduran Yeniçeri Osmanlı askerleri. İstanbul 1363 (Hicri takvim)

(NADIR TARIHI FOTOGRAFLAR)

 

 

 

 

Savaşa giderken, orduda askerin ihtiyacı için "Civelek Taburu" adı altında, asker sayısı kadar eşcinsel erkek bulunduran Yeniçeri Osmanlı askerleri. İstanbul 1363 (Hicri takvim)

(NADIR TARIHI FOTOGRAFLAR)

 

 

 

Savaşa giderken, orduda askerin ihtiyacı için "Civelek Taburu" adı altında, asker sayısı kadar eşcinsel erkek bulunduran Yeniçeri Osmanlı askerleri. İstanbul 1363 (Hicri takvim)

(NADIR TARIHI FOTOGRAFLAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK TÜRK-PROVOKASYONU!
Türk Hava Yolları-THY (Turkish Airlines) 01.10.2021 ile 15.11.2021 tarihleri arasında Hewler'den Belorusya'ya tam 40 yolcu dolu uçak seferi gerçekleştirmiştir.
(Kaynak Alman BILDT gazetesi)
''Stratejik ortak''ların STRATEJİK MARİFETİ'ne bir bakın: Amaçları Güney Kürdistan Hükümetini yıpratmaktır ama GK Hükümeti hala kış uykusunda !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZIRTO HULUSİ AKAR: KÜRDİSTAN YOKMUŞ DİYOR

17 Kasım Çarşamba 2021 günü böyle bir şey demiş: Öyle mi? Kürdistan yok mudur? Şimdi bu ve bunun gibi devşirme türklerin NEDEN BÖYLESİ BİR AŞİKAR İNAKARA GİTTİKLERİNİ
ve de
NEDEN KÜRDİSTAN İNKARI'NA böyle büyük bir ihtiyaç duyduklarına bir bakalım.

Bunların ki muzip ve muzur bir inkar hastalığıdır. Sebebine gelince de bu katiller tarafından katledilen merhum kürd aydın, yazar ve gazeteci Musa Anter'in dediği gibi; 'Kürdlerin
toprağı (Kürdistan) üzerinde emperyalistlerin yardım ve uşaklığıyla adı bile alman emperyalistleri tarafından icat edilen (Turkei) bir sözde devlet kurmuş olmalarındandır.

Güya Kürdistan'ı inkar ederek koskoca ve oldukça derin bir tarihi olan kürdleri ve dev bir ülke olan Kürdistan'I ebediyen yutacakları jayallerini güdüyorlar.
Onları bu tür ahmakça inkara iten asıl sebep budur. Bir diğer ikinci sebepte onların alameti farikaları olan barbarlıktır. Yani kendilerini zorba göstererek
baskın çıkacaklarını zannediyorlar terbiyesz ve ahlaksız bu ucube devşirmeler. Sonra kendileri bile türk değildir. Orta Asya'daki, Türkmenistan'daki bazı türk
toplulukları var ama Anadolu'da tüklük diye bir şey yoktur ve tamamen hayal mahsülü olan soyut bir kavramdır. Osmanlı'da kendine türk diyen ittihatçı adındaki bir gurubun
ingiliz emperyalizmine uşaklığa oynayarak geröekleştirmek istedikleri suni bir ulus projesidir. Yani aslında Türkiye yoktur. Kürdler ve Kürdistan araştırmacı Ferdinand Hennerbichler dediği gibi
''Kürtlerin atalarının izlenebilir en erken başlangıçta Yakın Doğu ve Avrasya’da, Kuzey Bereketli Hilal topraklarının yerli halkı olduğunu açıkça görülrmektedir.''

Hadi git bakalım bubu inkar et sayın bay Hulusi Zırto! Kürdler bilinen gerçekleri inkar eden veya es geçenlere ZIRTO diyor. Bu da böyle bir zırto.
Onun diğer zırto liderini bile dinlemiyor. O bile bu zırtoluk haliyle siyasi rakipleri ülkücüler'e 'Gidin türk meclisi tutanaklarına bakın - orda Kürdistan yazar' demişti

Yani bunlar gerçeği buahlaksız şekilde inkar etmekle biz istediğimizi yaparız demek istoyorlar ama burada ne kadar çok BÜYÜK yanıldıklarını daha çok fazla sürmeden
idrak edeceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkiyüzlülüğün, riyakarlığın danıskası..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İktidardan Muhalefete:
TERÖRLE ARANIZA MESAFE KOYUN!
Muhalefetten İktidara:
MAFYA İLE ARANIZA MESAFE KOYUN!
Bilim Kurulu'ndan Vatandaşa :
VİRÜSLE ARANIZA MESAFE KOYUN!
Döviz :
TL İLE ARANIZA MESAFE KOYUN!

Velhasıl Koyan koyana !

Xale İsmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hevalê bargiran im, hevalê şoreşvan im, hevalê şoreşvan in,
Hozanê gelê bindest, endamê Kurdistan im, endamê Kurdistan im ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyanın en demokratik ülkesi ülkesi olan İsveç bile bir mahkuma bu kadar özgür hareket etme imkanı vermiyorsa, Türkiye gibi dünyanın en insanlık düşmanı, en barbar ve en alçak bir devleti'nin, üstelik kürdlere 1 numaralı düşmanlık yapan ve bu düşmanlığını her fırsatta uygulayan kürd başkatili bir devletin, XAPO'ya ve şürekasına dünyanın en demokrat ülkesinin tanımadığı bu hoşgörü, tolerans ve olağanüstü demaookratik imkanı sağlıyorsa, şimdi elinizi vicdanınızın üstüna koyarak konuşun, bunda bir PUŞTLUK yok mudur? Apaçık kürdlere bir tezgah ve tuzak planı yapıldığı meydanda değil midir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelî xwuşk û birano!
Kürdistan’da işgalci, islamo-faşist türk ordusunun savunmasız sivil kürd halkı üzerindeki kahpe ve kalleş şiddeti bütün yoğunluğuyla devam ediyor:
— Bakın masum ve savunmasız kürd sivillere ne büyük bir zulüm yapıyor NATO’nun İSLAMİST TÜRK ORDUSU:

The invader İslamo-Fascist Turkish soldiers forces Kurdish boy to kiss the Turkish flag by gun force

İşgalci, islamo-faşist sömürgeci türk ırk-devleti Türkiye’nin, ülkemiz Kürdistan’da sürdürdüğü işgal ve ilhak, hiçbir abartıya yer verilmeksizin ve kelimenin tam anlamıyla; ana rahmindeki bebekten tutun, ta mezarda yatan kürde varana kadar her kürdün bedenine saplanmış KAHPE ve KALLEŞ bir saldırı ve ihanet hançeridir.

Elbette bu tıpkı böyledir. İşgalci islamo-faşist türk ordu ve polis birimleri, daha 2015-2017 yılları arasında 13 kürd şehrini yerle bir edip tamamen imha ederken, Cizre'de, Nusaybin'de hamile kürd kadınların karnına nişan alıp kurşun sıktığını, Bitlis'te, Varto'da kürd mezarlıklarını bile bomlayıp yerle bir ettiğini ne çabukta unuttunuz??!!

İşgalci, islamo-faşist sömürgeci türk ırk-devleti Türkiye, işgali altında tuttuğu kürdlerin ülkesi Kürdistan’da hiçbir sivilin, BM’nin 1949’da yayınladığı insan hakları evrensel beyannamesi'nde deklare edilmiş insan temel hak ve hukukuna RİAYET ETMİYOR!!

Hangi siyasi kürd liderliği, işgalci, islamo-faşist sömürgeci türk ırk-devleti Türkiye’yi işlediği bu büyük insanlık suçundan dolayı BM’ye şikayet etmiştir??

Cevap: hiçbiri!

Bu sahte ve işbirlikçi kürd liderlerin peşinden daha fazla gitmeyin! Yoksa sonunuz bundan da daha vahim olacaktır.

Turkish soldiers torture and force a Kurdish boy to carry a Turkish flag

This is not a movie scene but only a reality

 

 

 

işgalci
islamo-faşist
kahpe dölleri
unutmayın ki
yine
içine
girmek için
kaçacağınız
bir delik
arayacaksınız
ama
bu defa
bulamayacaksınız!

Geleceğiz,
geliyoruz
dağlar gibi
çığ gibi
seller gibi
su gibi
hava gibi
rüzgar gibi
ateş ve
fırtına gibi

zalimin zulmü
yiğid kürdün
başını kaldırana kadardır

sonunuz
kürdün
bağımsızlık
özgürlük
eşitlik
demokrasi
sekülarizm
hak
ve adaletinin
yoğun ateşinde
yanıp
kül olmaktır

insanlıktan
hiçbir nasip
almadınız
hep tecavüz ettiğiniz masuma
hep katlettiniz
hep yaktınız
hep yıktınız
yağmalayıp
talan ettiniz

vurun
vurabildğiniz kadar şimdi
ama
kaçınılmaz kaderiniz
kürdün adalet kılıcının
bu kötülüklerin
boynuna
hiddetle
inecek olan
canalıcı darbesidir
sonunuz tam
BUDUR
ne eksik
Ne fazla!

Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAMIST TURKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Ben bölücü değilim' diyen kürd illeti üzerine ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞU YUNANİSTAN
(Eastern Greece)

 

Anatolya'da hiçbir şehir kasaba ve köy türkler tarafından inşa edilmemiştir. ama hepsinin isimleri değiştirilmiştir. Binlerce yıllık toponimlere (yerleşim yerleri adları), Ankara'da oturan bir gurup ırkçı manyakça uydurma isimler vermiştir. Binlerce yıllık uluslar Ankara'da bir gurup manyakça yok sayılmış ve siz türksünüz denmiştir. En son bir Hulusi Akar isminde başka bir ırkçı manyak KÜRDİSTAN YOKTUR dedi. Ama Anatolia (Anadolu) da yunanca DOĞU demektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürekli vatansızlık korkusu ile yaşıyorlar çünkü
TÜRKLERİN VATANI YOKTUR
TÜRKİYE DENİLEN YER KÜRDİSTAN VE YUNANİSTAN'DIR
KÜRDİSTAN'I ve DOĞU YUNANİSTAN'I TÜRKLEŞTİRDİLER!
İşte ispatı - Hemde türklerin kendi dili ve kalemiyle:
'Türkleştirilen köy ve çiftlik isimleri'
Değiştirilen YUNAN yerleşim merkezlerinin orjinal adı:
Litros
Ayapa
Ayayorgi
Kalitaria
Fotrunia
Papas
Pancelica
Kapanaria
9 Kasım 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3Tarihi geçmişi olmayan sözde dil türkçe'de vatan kelimesi yoktur. Vatan arapça bir kelimedir.
Yurt da çadır demektir. Hiçbir alakası türklükle olmayan osmanlı'da ittihatçı denen ırkçı bir grup, ingiliz emperyalizmi'nin
güdümüne/uşaklığına girerek tamamen hayal mahsülü olan bir ulus yaratmaya çalıştılar. Bu yeni ulusun adını bile alman
emperyalistleri buldu: 'Turkei'.

 

 

East and West Anatolıa in Iran Age

Osmanlı’da Anadolu Eyaleti, haritadaki kırmızı alandır. Bu eyalet 1393’te kurulmuş, 1827’de lağvedilmiştir. Modernist Türkler, Kürdistan dememek için Anadolu’nun sınırını Van’a kadar taşıdı ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu tabirlerini uydurdu.

ANATOLIA keliımesinin aslını değiştirerek 'Anadolu' şeklinde uydurma bir kelime türettiler. Oysa Anatolia kelimesi yunancadır ve 'Doğu Yunanistan' demektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMALÎZM TÜRK IRKÇILIĞI VE FAŞİZM'DİR
(Tam ve aleni bir kürd & Kürdistan Düşmanlığı)

RIH DIBE BOST DIJMIN NABE DOST!

Kemalistlere güvenme...
Önceleri nutukta olan ve sonradan nutuktan çıkarılan, altında Rauf Orbay Bekir Sami ve Atavırko imzasi olan Heyet-i Temsiliye ve Kürtler arasında yapılan özerklik antlaşması.. Tabii işleri bittiğinde kürde düşen idam, imha, inkar, sürgün yok edilme ve asimilasyon..

Kürd liderlerin hayatlarının son anında pahalıya mal olmuş son derece acı tecrübelerle söyledikleri gibi; ''dünyada en kıymetsiz şeyin türkün vermiş olduğu şeref sözü olduğu''nu ASLA unutma!

Şimödi helalleşme-melalleşme ayaklarına yatıyorlar. Sonlarının yakın olduğunu gördükleri içindir. Sakın yine eşek kafalılığınız tutup kürdün Atavırko'dan sonra en azılı düşmanı olan Erdoğan islamo-faşistine inandığınız gibi bu sinsi düşmanlara yine eşekçe inanmayasınız!

Biraz da kendi kendinize inanın! Biz HERYÖNDEN işgalcilerden daha güçlü ve daha haklıyız. Ha müslümanlık mı? Eğer hala bunların ne kadar kafiz ve zındık olduğunu anlamamışsanız o zaman vay halinize! Wa wey lê!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASURLAR'IN KÖKENİ ÜZERİNE:
''ASURLULAR SAMİ BİR HALK OLMAYABİLİR''

Sami dilleri, kökleri Orta Doğu'da olan Afrika-Asya dil ailesinin bir alt kümesidir. Batı Asya, Kuzey Afrika ve Afrika alt kıtasında üç yüz otuz milyondan fazla insan ve ayrıca Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'daki büyük göçmen grupları bu dilleri konuşuyor. Terim ilk olarak 1780'lerde ortaya çıktı. Bu, Nuh'un Genesis'teki üç oğlundan biri olan Sam'e dayanarak seçen Güttingen Tarihçilik Okulu üyeleri tarafından kullanıldı. Tabii ki, Nuh kıssasının bilim anlamında değil, sadece ilahi bilgi anlamında hayal edilebileceğini belirtmek gerekir.Düzenle Tarihin doğru bir şekilde düzeltilmesi gerekir.Sami dillerinin kökeni hakkında farklı görüşler vardır: Von Kremer, Guidi ve Hommel gibi bir grup oryantalist, Sami kabilelerinin doğduğu yerin Irak ve çevresi olduğunu düşündü. Çağdaş Arap yazarlarının dikkati, ilk olarak Sprenger ve daha sonra Eberhard Schrader tarafından önerilmiş olmasıdır. Bu teoriye göre Samosluların ana vatanı Suudi Arabistan ve hatta boş bir çeyrek tarihtir. Yeni Babil İmparatorluğu'nun başlangıcından önce asurlular Babil'i üç yüz yıl yönettiler. Asurlular ve babilliler tam anlamıyla aynı değillerdi . Tamamen iki ayrı halk. akad lehçelerini konuşuyorlardı (bazı ilahi İbrahim tarihçilerine göre Sami). asurlular bir Sami halkı olmadığı gibi, Babilliler de Samilerin bir karışımı olmasa da, sümerlerin kendisinden daha fazlaydılar. Nuh'un hikayesi, Gılgamış'ın eserlerinin bir destanıdır ve Gılgamış'ın edebiyatı, Nuh'un gemisi hikayesinin ötesinde olmuştur.

 

 

OĞUZLAR'IN KÖKENİ ÜZERİNE:

 

Oğuzlar, Orta Asya'da bulunan Hint.-Avrupa halklarındandır yani aryan bir halktır..Oğuzlar ismi sadece Orhun kitabelerinde geçer ve türklerin düşmanı olarak ifade edilir..Türk ırkçılarina duyrulur..Türklerin bir çoğu kendini Oguz boyuna ait gösterir ama bunlarin tüklükle hiç bir bağı yoktur..Aşağıda Orhunyazıtlarında geçen Oguzlarla ilgili kısım.. "Kağanın düşmanları arasında cenupta Çinliler, şarkta Kıtaylar ve şimalde Oğuzlar vardır. Bu düşmanlardan birçoğu kağan tarafından mağlup edilmiştir. Dokuz Oğuzların idaresini ele alan bir kağan, sayıca az Türk kavmine müşterek kuvvetlerle hücum etmek ve cesur kağanlarını öldürmek maksadiyle, Çinliler ve Kıtaylarla müzakerelere girişmiştir.." "Oguzlarla 4 kez savaştık..Sonuçta Türkler kazandı.."

Oğuzlar iskitlerin doğuya göç etmiş bir boyu olma ihtimali daha ağıt basmaktadır.

 

 

 

 

 

 

A FALSE DESCRIPTION OF THE KURDS

This is TOTALLY wrong. The Kurds are not included in the Persian family at all. The Kurds are much older than the Persians. The Persians compared to the Kurds are a very new people in history. Blind Heredoto's world was quite small, you see. But the non-blind other European historians, on the other hand, closed their eyes to reality because they were racists. They therefore described history incorrectly. They were particularly prejudiced against the Kurds for ideological reasons. They therefore favored and glorified the Assyrians instead. One of these European historians, for example, was the Assyrologist Sir Henry Layard.

This was the Heredotus' World

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1 book in 25 years ..

(25 yıl ayni kitabı okumanın MUSİBETİ ..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşgalci-inkarcı türk'ün yaptığı bir Tahrifat Örneği;
Orjinal; “Şehr-i Bitlîs, Kürdistân diyârının âb-ı rûyı ve bâğ-ı İremidir
Çeviri; “Bitlis şehri, bu diyarın yüz suyu ve İrem Bağı'dır.”
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK YALANI: BAŞKALARINI UŞAKLIKLA SUÇAMAK!
İŞGALCİ TÜRK DEVLETİ'NİN KENDİSİ EMPERYALİSTLERİN HAS UŞAĞI İKEN KENDİ UŞAKLIKLARINI GİZLEMEK İÇİN BAŞKALARINI UŞAKLIKLA SUÇLAR

TRÖRİST TÜRK DEVLETİ'NİN KATLETTİĞİ BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYOR
ONLARIN KÜRD ULUS DEVLETİ KURMAK MÜCADELESİNİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYPORUZ.
ÖNEMLİ NOT: Xapo Hareketi'ne katılan gençlerimiz bir Bağımsız bir Kürd Ulus Devleti istemi uğruna katılmaktadır.
Ama Xapo Hareketi bir İşgalci Tecavüz Devleti - TC 5. Kolu olduğu için gençlerimizin bu hedef doğrultusunda mücadele etmelerinin önünde engel teşkil etmektedir.
Gerillalarımızın bu fevkalade vahim durumu artık bir an önce kavramaları Kürd Ulusdal Kurtuluş Mücadelesi açısından hayati ve ivedi bir öncelik erzetmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support Kurds Against The invasion of The Islamo-Fascist Turk Arab & Persian States!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞÎRE XAV VEXWARIYE

Kürd dili ve kültürünün mantık ve felsefesi, tabiatı tam yorumlayarak tam çözmüş olduğundan, insanı da HER YÖNÜYLE komple çözmüş ve anlamıştır.

Örneğin kürdler; 'mirov şîrê xav vexwariye' diye bir özdeyişi dillendirirler. Şu demektir, yani; insan çiğ süt emmiştir. Bu kürdi özdeyişte, insanın tabiatı gereği, son tahlilde insanın vahşi bir doğa ve ilkel bir özellik sahibi olduğu vurgulanıyor.

Dolayısıyla kimse ne kendini ve ne de başkasını öyle baldan çekilmiş kıl misali tertemiz sunmasın! Ne de olsa biz insanlar vahşi bir özellik sahibiyiz hepimiz. Bazı noktalarda kesinlikle hiç güvenilmeziz. Bu doğal kural bizim için geçerli olduğundan fazla, şeyh, müşayih, peygamber, lider ve daha nice sözümona ”hatasız”, ”ermiş” olarak bildiğimiz bizim dışımızdakiler için de daha çok geçerlidir. Kimseyi boşuna aziz yapmayın yani.

Kimse görmediği zaman lokmayı midesine indirmekte hiçbir beis görmeyen azizlerden çok var etrafımızda.

 

 

 

 

 

 

 

 

İDAM EDİLEN ÖNEMLİ KÜRD LİDERLERİNİN SON SÖZLERİ:


ŞEYH SAİD: Dünya yaşantımın sonu geldi. Ulusum için kurban edildiğimden dolayı pişmanlık duymuyorum. Yeter ki torunlarımız bizi düşmanlarımızın önünde mahcup ...bırakmasınlar.


HINISLI XALİD CİBRİ BEG: Karşınızda yalnız değilim. Arkamda İran, Mezapotamya ve Türkiye'de muazzam bir Kürt ulusu bulunmaktadır. Bugün beni asıyorsunuz, fakat hiç şüphemiz yoktur ki yarın torunlarımız de sizi yok edeceklerdir.


ŞEYH ABDÜLKADİR (SENATÖR): Zaten sizler yakma ve yıkma konusunda büyük bir şöhrete sahipsiniz. Burasını da Kerbela'ya çevirdiniz. Şunu biliniz ki dehşet ve insafsızca sömürü ile şan ve şeref kazanılmaz. Yok olsun Türkler!...


YUSUF ZİYA BEG (Bitlis Milletvekili): Bize mevki ve rütbe bahşetmek suretiyle bizi aldatabilirsiniz endişesi içindeydim. Şükür Allah'a ki bizi mermi ve iple karşılıyorsunuz ve bundan dolayı biz hiç pişman değiliz. Verdiğiniz ders sayesinde torunlarımız öcümüzü alacaklardır.


DOKTOR FUAD BEG
(Diyarbekir'li): Vatanım için yiğitçe kurban olmayı daima düşünürdüm. Şüphesiz ki asılmakta olduğumuz bu toprağa bağımsızlık bayrağı dikilecektir.


AVUKAT TEVFİK BEG (Diyarbekir'li): Cesedimi bütün dünyaya gesteriniz ve herkes bilsin ki kişisel haklar için değil, ulusal haklar için savaşıyorum. Yaşasın Kürdistan!...


KOÇZADE ALİ RIZA BEG (Bitlis'li): Elimdeki silahı ulusuma karşı kullanmayıp düşmanımız Türk'e karşı yöneltmiş olduğumdan dolayı mutluyum. İşte şimdi hayatımı Kürtlük için kurban ediyorum.


ŞAİR MOLLA ABDURRAHMAN (Siirt): Sefiller!... Sizi ayağımızın altında çok alçak ve küçük görüyorum. Biliniz ki Kürt bir ağaç değildir, ölür fakat eğilmez!..


HANİZADE ŞAİR KEMAL FEVZİ
(Bitlis'li): Cennet Kürdistan bizimdir. Ev sahibi biziz ve kim ne derse desin biz yine içeri gireceğiz, buna hiç bir güç engel olamaz, çünkü O bizimdir.


SEYID RIZA (Dêrsim): Ben yalan ve hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ben de karşınızda diz çökmedim. Bu da size dert olsun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEVGERA XAPO LI SER KOKA ME KURDA RÛNIŞT

 

"The Last Supper in North Kurdistan"
Şîva Dawîn ya li Bakurê Kurdistanê 12.07.2020

 

Xapo HAreketi kürdlerin sırtına en yağlı hain hançeri sapladığı gibi bir de islamcı kürd liderler kürdün belini tam kırmış

Kürdler 60 senedir yüzbinlere ve hatta milyonlara varan sayıda diasporadadır AMA 1 mm bile bir gelişme ve ilerleme kaydetmediler! Ne iktisadı alanda, ne siyasi alanında, ne diplomatik alanda ve ne de kültürel alanda!! Hala olur olmaz yerlerde, gelişigüzel bazı siyasi yeltenişlerle kürdleri yanlış tanıtan tavırlar ve eylemlerde bulunarak bu şekilde de kurtulacaklarını sanıyorlar!????

Sizce bu FELAKETİN asıl sebebi nedir? Asıl sebebi, islamcılıktan hem manevi ve hem de maddi çok büyük zarar ve hasar gören, ama yine de islamcılığı ve islam ümmeti içinde kalmayı mazlum kürde telkin eden öngörüsüz kürd liderler, kürd siyasetçiler ve kürd aydınları değil midir??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEVGERA XIYANETÊ: XAPO

 

Tevgera Xapo, her wekî Xapo îroj lîstikê li nav destê neyara ye
Çi bibe jî GEREK E mirov li yê xwe nexe!

 

 

 


HEGER NE JI KURMÊ DARÊ BE DAR NARIZE!

KÜRDLERİN ULUSAL BİRLİKTELİK RUHUNDA ONULMASI ZOR YARALAR AÇAN SORUN,
İLK DÖNEMLERDE İSLAM SİYASİ İDEOLOJİSİYDİ VE BU SON DÖNEMLERDE DE SİYASİ KARİYER HIRSIYDI


-- Bakın nasıl!


Kürdler Osmanlı'ya biat ettikten sonra Osmanlı'ya müttefik kesilen mireler baş eğmeyen aşiretlerin üzerine yürüdüler. Onlarca aşiretin Horasan'a göçedip Fars'a sığınmasının sebebi işbirlikçi kürtlerdir.

1490 yılında başlayıp 1750 yılında ancakki kontrol altına alınabilmişliğiyle insanlık tarihinin en uzun ve en kararlı direnişlerinden biri olan Celali direnişlerinin üzerine Osmanlıyla birlikte yürüyen bir kısım işbirlikçi kürtlerdir..

Osmanlı'yı iki kez yenilgiye uğratan Mir Muhammed Revanduzi'nin üzerine Bedirhanilerin kendisi yürümüştür.

Ezdileri katliama ve tehcire uğratarak Ermenilere teba hatta kul eden Bedirhanilerdir.

Koçgiri'ye kayıtsız kalan sünni kürd aşiretleridir..

Şeyh Said kıyamına kayıtsız kalan Dersim aşiretleridir.

Dersim'e kayıtsız kalan sünni aşiretlerin aşiretleridir.

Şeyh Abduselam Barzani'yi faka bastıran Simko Şikaki'dir, derdest eden Van Valisi kürt Necati Bey'dir, Musul'da astıran Musul Valisi kürt Süleyman Nazif'tir.

Saddam'ın ünformasını giyerek Saddam hükümetinden maaş aldığı için "caş müsteşarlığına" yükseltilen kürt Celal Talabani'dir. kürt yakalatıp ve öldürdüğü için Saddam tarafından taltif edilmiştir. Ona bu eylemlerinden dolayı "caşê şeştûşeşt" lakabı verilmiştiir.

YNK militanlarını Şemdinli'de pusuya düşürüp öldüren KDP peşmergelerine Mahmud Osman ve İdris Barzani emir verip yönlendirmiştir.

Kasımlo'nun kurtarılmış bölgelerini İran KDP'nin elinden yüzlerce kürt öldürerek aldıktan sonra İran yönetimine teslim eden İdris Barzani komutasındaki Irak KDP'sidir.

Süryani anasını türklüğe tahvil ettikten sonra 15 bin kürt öldürdüğünü ifşa ve itiraf eden Apo denen kürt liderdir.

Demirel ve Çiller iktidarları döneminde ödürülen 8 bin kürtten yüzlercesini arkadan yanaşarak ensesine kurşun sıkmak suretiyle katleden kürt Hizbullah'tır.
.
Başur'da türk tanklarının üzerinde poz vererek kürt öldürenler KDP'lilerdir.

Göz göre-göre Kerkuk'ü satanlar YNK'lilerdir, araplar karşılığını ödeyerek Kerkuk'ü bunlardan satın almıştır.

 

 

 

 

Heger kurmê darê ne ji darê be dar narize.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastik Kürdler

Kürdlerin herşeyi ellerinden alınarak varlıklarını bile inkar ettiler ama ne ilginçtir ki sonunda kürdlerin herşeyin/herkesin başlangıcı olduğu ortaya çıktı !!

 

HER ŞEYİN BİR BAŞLANGICI VARDIR
VE KÜRDLER ORTADOĞU'DA
NEREDEYSE HERŞEYİN/HERKESİN BAŞLANGICIDIR

Asurlular isimlerini nereden aldılar?


Asurluların isimlendirilmesi konusuna geçmeden önce Kürdistan Zagros ve Toros sıradağlarının vadilerinin Arîan Halkları denilen, aslında Zagrega halkları olan halkların asıl yurtları olduğunu belirtmek isterim. Arîan Halkları buradan çoğalıp buradan bölgeye yayıldılar. Arîan'dan, (Kurdistan, Afganistan, Hindistan) Zagariler Avrupa'ya gelip yerleşmişler ve böylece o zamandan itibaren orada insan yaşamı başlamıştır. Aryan halkları, tarih öncesinden beri Zagros ve Toros sıradağlarının vadilerinde yaşayan halkların torunlarıdır. Daha fazla bilgi için Rus tarihçisi “Gulyamov'un “Eski Arya ve Ebedi Kürdistan” kitabına bakınız.

Kürdistan Uygarlığın Beşiği olduğu için mitlerin, tanrıların, inançların ve dinlerin ülkesidir. Kürdlerin ataları, tarımın, yerleşimin, yazının ve sanayinin keşfinde öncü olmuşlardır. Kürd halkının medeniyet liderliğine rağmen, bugün onları geri adım atmakta ve topraklarında siyasi bir varlığın olmadığı, vatanının bölündüğü, gasp edildiği ve siyasi iradesinin olmadığı dünyada uygarlık sahasında bu olumsuz nedenlerden ötürü ne yazık ki marjinal bir rol oynadığını görüyoruz. Kürd halkını ateşle, demirle yönetiyorlar, kimliklerini, şahsiyetlerini, vatanlarını, dillerini, kültürlerini, tarihlerini, miraslarını, inançlarını ve dinlerini ellerinden alıyorlar, servetlerini yağmalıyorlar. Kürd halkınıı icatlar, yenilikler, bilim, kültür ve sanatla desteklemek için kölelik, aşağılama, bağımlılık zincirlerini kırarak büyük bir uygarlık rönesansı gerçekleştirmek zamanı gelmiştir.

Kürdlerin ataları kasitler, sümerler, elamlilar, khouriler-mitanniler, hititler, subariler, medler ve diğerleri.

Mitler, inançlar ve dinler

Pre-historik dönemde Zagaris topluluklarında, güneşe tapınmanın merkezi olan bu bölgede, güneş: Suryaş, Şams, Sora, Asor, Ahora olarak adlandırılan Kürdistan topraklarından böyle başladı. Mitanni-Khourilerde güneş tanrısına As-sur deniyordu. Kassitler ona Suryaş ve Subariler arasında A-Usar deniyordu. Güneş kürdçe'de Xor veya Hor, (sonradan Hetav + "X" hind-avrupai dillerde "s") olarak adlandırıldığından, kürdçe hala güneş için bu Zagaris-Aryan adını kullanır.

Subari kürdlerinin ataları bir şehir inşa ettiler, ona tanrılarının "A-Usar" veya "Asor" adını verdiler ve onu başkentleri yaptılar. Bay Amer Hanna Fitouhi, Subari hükümdarının (Kikkia) bu şehrin duvarını inşa ettiğinden ve onu müstahkem bir şehir haline getirdiğinden bahseder. Şehrin ''Assur'' adı Asur egemenliği sırasında Akad yazılarında olduğu gibi 'Aşur' olarak değiştirilmiştir, 'Assur' isimlendirilmesindeki 'S' harfi 'Ş' olarak değiştirilmiştir ve bu şekilde yazılmıştır. 'Assur' yerine 'Aşur' şeklinde ve asurlular tarafından benimsenen bu isim, tanrılarının, başkentlerinin ve devletlerinin adı olarak sonradan kabul edilmiştir.

Subari kralı Ushpia, büyük Subari tanrısı A-usar "Asor" için tanrıçaya (Inanna) tapınıldığı, akadlar tarafından Ishtar ve bu tapınağa Subaria (Ê- Xurzak- Kurkura) dilinde ad verilmiştir. Ahmed Halil bir makalesinde 'Ê- Xurzak- Kurkura' adının (Ê), 'Xurzak' ve 'Kurkura' olmak üzere üç heceden oluştuğunu, burada 'Ê' 'bir' anlamına geldiğini, ve bu hece subarilerin tanrısının adı 'A-Usar'ın başında da bulunur. Hece 'Xur' ve 'Xurz', Doğu Aryan dillerinde (Zagros dilleri) güneş adının iki şeklidir, çünkü güneş Aryan dinlerinde ibadetin odak noktasıdır. 'Xurzak' kelimesine eklenen 'ak' eki, tekil bir ismi yani kürdçe'de de bulunduğu ve aynı anlamı verdiği için tanımlanamayan tekil bir ismi belirtmek için kullanılan bir ektir. As (darÊk), anlamı (bir ağaç). 'Kurkura' hecesi 'dağlar' anlamına gelir. Böylece, Subari tapınağının adı 'dağların güneşi', 'dağların tanrısı' anlamına gelir. Babilliler tanrı Subari'yi 'Assur', asurlular, tanrıları ve krallıkları için bir isim haline gelen 'Aşur' biçiminde telaffuz ettiler. Babil kralı Hammurabi, tanrıyı 'Aşur' yabancı bir tanrı olarak kabul etti ve bu nedenle Babil kralı Hammurabi tarafından Babil tanrıları arasında dikilitaşında bahsedilmedi.

Asur çivi yazılı kaynaklarda 'Asur ülkesi' anlamına gelen 'Matt Ashur' olarak bilinmekte ve 'A-Şu-Ar' şeklinde ortaya çıkmış ve Mısır kaynaklarında adı 'Assur 2 şeklinde yazılmıştır (Thutmose III (MÖ 1490-1436 döneminde). Ayrıca Aşur ismi bazı kaynaklarda Asur, Aşur, Athor ve Azure şeklinde geçmektedir. Bütün bu isimler tanrı Subari'nin 'A-usar "Asor"' adından türetilmiştir.

Ayrıca tanrı Aşur'un (Assur) adı, güneş anlamına gelen Aryan güneş tanrısının 'Suriaş, Asur, Ahura' adından alınmıştır. Subari tanrısına 'Assur' tapınma, Kuzey Kürdistan'da (Anatolia) yaşayan Hitit kürdlerinin de atalarına geçmiştir.

Sümer güneş tanrısının sembolü, sol elinde bir daire tutan, başında taç olan, üst yarısı sakallı bir kişinin görüntüsü olan kanatlı bir güneş diskiydi ve bu daire evreni simgeliyor. Subari ülkesini işgal ettiklerinde, amoritler, kafasına tapındıkları ayı simgeleyen iki boynuzlu bir miğfer takarak Subari tanrısının sembolünü değiştirdiler ve bir yay taktılar. sağ eli; savaşı simgeleyen ve böylece aydınlık Zagros güneş tanrısı, amoritler için bir savaş tanrısı haline geldi.

Tarihçiler Jeremy Black ve Anthony Green, ilahın (Assur "Asur") çöl (Semitik) halklarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve onun ibadetinin Subaridler, Mitanniler gibi Zagrostik/Aryan halkları arasında yaygın olduğunu belirtiyorlar. Hititler Mitanni, tanrı 'Asor' için Mitra adını çağırdı ve bu formül, Tanrı'nın bir niteliği olabilir.

Tanrı 'Assur' ve bu formül, Sümer ulusal tanrısının Enlil formüllerinden biri olarak kabul edilebilecek silindir mühürlerinde tasvir ettikleri gibi, tanrının bir adı değil, bir sıfatı olabilir, Sümer mitolojisinin dağlık Zagros-güneşli kökenli olduğunu dikkate alarak Sümer metinleri, her yılın Nisan ayının ilk günü başlayan Akitu festivalini ilk kutlayanların Sümerler olduğunu gösterir

Bu bayramın sümerce adı Akiti'dir ve bu bayramın s ümerce kutlamaları on bir gün sürer.
.
Amoritler, Sümer Akitu şöleninden alıntı yaptılar ve onu bir Asur şöleni yaptılar. Babilliler de bu Sümer şöleninden alıntı yaparak onu Babil tanrısı Marduk için yeni yıl yapmışlar ve tanrının Marduk karısı olan tanrıçayı Serbanitum tanrı Aşur'un karısı yapmışlardır. Tanrı Marduk, tanrı Aşur'un oğlu olan tanrı Nabu.

Hary Sags bu konuda tanrının (Aşur) Sümer tanrısı Enlil ve Babil tanrısı Marduk'tan çeşitli yönleri özümsediğini söyler.
.
Yukarıda beklirtildiği gibi asurluların adının ve tanrılarının ve ülkelerinin adının, Subarili kürdlerin atalarının tanrısı olan tanrı Assur adından türetildiği sonucuna varıyoruz. Ayrıca, mevcut ülkenin adı Suriye, Suriye'de yaşadıkları için s üryanilerin adı olan bu kürd tanrısından ödünç alınmıştır.

Sonuç:

Ortadoğu'nun bütün kadim halklarının kürdlerden etkilendiği muhakkaktır. Çünkü kürdler tarihi Mezopotamya'daki bütün halkların ilki ve öncüsüdür. Örneğin asurlular bugün bile dans ederlerken kürdçe şarkı söylüyorlar: "Wey lê lê - Wey lo lo", "dilo dilo". Bu kelimelerin anlamı, morfemleri ve gramer yapısı eril-dişil sistemi içeren %100 tipik kürdçe'dir.


Mehdi Kakei
(Arapça'dan özet olarak çeviren: Goran Candan)

 

Kürtlerin atalarının tanrısı Subarid

 

Asur tanrısı

 

 Ne Kürdistan'da ve nede Anatolya'da hiçbir yerde ve hibir surette türk tarihi diye bir şey yoktur. Hepsi sahte tarih yazımı ile 1930'larda türklerin babası demek olan küerdlerin başkatili Atatürk zamanında işgalci türk-ırk devleti Türkiye tarafından değiştirilmiştir. Örneğin Akkoyunlular ve Karakoyunlular, Uzun Hasan, vs.. Bunların hepsi kürdtür.

Akkoyunlu, Karakoyunlu hemî derew in. Tirk xwedî li dîroka mîrektiyên kurdên alewî û êzîdî derketine. Ewliya Çelebî bi xwe gotiye "Uzun Hasan" ango "Pîr Hesenê Dîrêj kurê Ezman" bi eslê xwe kurd e. Navê dewletê ne Akkoyunlu ye, ji ber ku eşîrên wan bi pezên xwe yên qerqaş navdar bûn Osmaniyan gotine Akkoyunlu. Navê dewletê di eslê xwe de Mîrektiya Pîran bû. Jê re Mîrektiya Ezman Beg, Mîrektiya Kumsoran (Elewiyan), Mîrektiya Pontûsê jî gotine.
Ji ber ku osmaniyan Ezman kirine Osman, ji wan re gotine Akkoyunlu (xwedî pezên qerqaş), dîroknasên îngilîz jî wiha belavkirine. Mîrektiya Karakoyunlu (xwedî pezên qer) jî ya êzîdiyan bû. Dîroknasên Kurd divê li dijî ajendeya polîtîk a tirk û îngilîzan hişyar bin û xwedî li dîroka xwe derkevin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The cowardly Iraqi, Turkish & Persian armies makes no difference between old, young, children, women or sick,
all living beings in Kurdistan are murdered by them

 

Hiçbir insanlık ve acıma duygusu göstermeden ve gözünü hiç kırpmadan seni bu hunhar şekilde katleden ve aşağılayan düşmana kardeş diyorsan,
o zaman SEN İNSANLIĞA KARŞI DAVRANAN BİR DÜŞKÜNSÜN. İşte insanlık düşmanı vatansız işgalci mikroplara kardeş diyen kürd liderler
bu büyük insanlık suçunun ortağı olan adi düşkünlerdir. Bu işte helalleşme de yoktur. Biz elbiseli yamyamları komşu olarakta İSTEMİYORUZ.
Asya'dan geldikleri gibi, KÜRDİSTAN ve DOĞU YUNANİSTAN'dan çekip GİTSİNLER. Kürdler’in türkler, araplar ve farslar arasında ilişkiyi kime anlatırsanız, size vereceği cevap, bu ihtilafın tek çözüm yolunun Bağımsız-Birleşik Kürdistan Devleti‘nin kurulması olduğunu size söyleyecektir. Bunun dışında bir çözüm şeklinden söz etmek, kürdleri yeniden köleliğe mahkum etmekten başka bir işe yaramaz. Bugüne kadar kurulamayan kardeşlik ilişkisi, bugünden sonra kurulamaz. İşgalci, islamo-faşist türkler, araplar ve farslar ile komşu olmak bile risklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İşgalci islamo-faşist türk polisi, ordusu ve devleti Kürdistan'daki bütün canlıların baş düşmanıdır.
Ne çocuk, ne kadın, ne kız, ne hasta, ne genç ve nede yaşlı demeden bütün kürdleri acımadan katleder,
çünkü kürdlerin anavatanı Kürdistan'a göz koymuştur. Akıllı olun ve
hiçbirinize hiçbir hayat hakkı tanımayan düşmanınızı çok iyi tanıyın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdistan'da 1980'lerdeki yoğun türk mezalimi döneminde kürd halkına 'fişleme' sırasında yapılan büyük işkencelerden utanılsaı bir sahne..

 

 

 

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ; ''Peşmerge güçlerine büyük saygı duyuyoruz. Peşmerge güçleri Dünya adına savaşıyor '' DEMİŞ!

Ben şahsen bundan zerre kadar gurur duymuyorum. Kürd devletinin kurulmasına ne faydası var veya yok diye düşünüyorum. Daha doğrusu adam bundan ENDİŞE DUYMALIDIR!

Sen önce kendin için savaş! Kendisine faydası olmayanın dünya aleme faydası olmuş ne yazar!

Bir kürd devletinin kurulması için savaşma, işte halin böyle olur: PEYAYÊ XELKÊ (başkalarının atı).

Kendine beş kuruş faydan olsun önce, sonra başkalarına üç kuruşluk hayır da yap istersen.

İslamo-Faşist Türkiye'nin müttefiki Almanya şimdiye kadar neredeydi? Kürdler Almanya'nın aklına yeni mi geldi?

Belki işi bittikten sonra seni tekrar unuturlar ahmak olma!

ÖNCE KÜRD DEVLETİ SONRA DAYANIŞMA?

Sen önce kendi kendinle dayanışma yap!
Önce kendi halkınla dayanışma içinde ol! Sonra dünyanın kirini temizle!

Zaten sen önce kendinle ve kendi halkınla dürüstçe dayanışma içinde olsan, o zaman sen halkının güvenliği ve geleceği için ne tedbir ve önlem gerekliyse almışsın demektir.

O zaman senin mazlum halkının başını içine sokabileceği bir evi (devleti) var. Ne IŞİD ve ne de başka birisi çocuklarının başını böyle KESEMEZ ve kadınlarını kızlarını alıp götürüp PAZARLARDA SATAMAZ!

Sen önce kendin için savaşmasını bil behey pejmurde!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRED DET TURKISKA TERRORSPÅRET I EUROPA (Sverige)

 

Turkish Terrorist State

 


-- Uzbekiska, nordafrikanska och kaukasiska islamo-terrorister FJÄRRSTYRS av Turkiet! Fatta detta en gång för alltid innan det är alltför sent!
Svenskarnas och Sveriges obefintliga förmåga att fatta att det är Turkiet som har GLOBALT LEDARSKAP inom ISLAMISK TERRORISM är djupt beklagligt.
Den islamistiske terroristen Akilov som mördade okyldiga människor i Stockholm. Till exempel Akilovs kontakt med kontakt turkiska företagare i Hjulsta/Stockholm, Akilovs postadress!! Även minst en av dessa 5 uzbeker som nu har gripits för terror förberedelser i Sverige HAR HAFT KONTAKTER MED ISLAMISTISKA TURKAR i Sverige..
Detta är jätte viktigt att utreda.
Islamo-fascistiska turkar har kommit in till ER MAKTCENTRA, IN I ER RIKSDAG och ni fortfarande sover hemma som om ingenting kommer att hända !! Då blir priset jätte dyrt.
_______
İslamistiska Turkiet ligger BAKOM ALLA islamistiska terrordåd globalt:
-- Uzbekiska islamo-terrorister användes av turkarna i både Sverige och Tyskland (2017)
-- Nordafrikanska islamo-terrorister användes av turkarna i Belgien (2012)
-- Kaukasiska islamo-terrorister användes av turkarna i Ryssland (2009)
__________________
AKUTA ÅTGÄRDER:
En djup och stark islamistisk organisering i Sverige är ett ofrånkomligt faktum just nu. Frågan är hur man ska klara av denna fara utan att de hinner skada individer och samhället.
En bra lösning borde vara att ringa in de en och en och UTVISA de på löpande band till Turkiet, Iran, Irak, Azerbadjan, Syrien, Gasa och Uzbekistan. Det kan man göra utan att göra en stor sak av det. Det gäller det unıka humanıstıska svenska samhällets framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAZ EZDİ (alevi, yarsani, kakei) KÜRDLERİN İCAT ETTİĞİ SADECE DİNİ MÜZİK İÇİN KULLANILAN DİNİ BİR ENSTRÜMANDIR

 

-- Kürd müziğinde dini ayin dışında artık saz kullanmayın. Çünkü saz ne geleneksel ve nede çağdaş kürd müziğine hiç uymuyor. Dini müziğe uyuyuor. Çünkü sadece bunun için icat ediilmiş olmalı.

Nedenine gelince; saz ezdilik (ehli hak, yarsani & kakei kürdleri) tarafından DİNİ AYİNLERİ yapabilmek için sadece dini ayinlerde kullanılmak için icat edilmiş bir DİNİ ENTRÜMAN'dır. Evet saz bir kürdi müzik aletidir ama sadece dini müzikte kullanılmaktadır. Zaten saz telinin sesinin, insanın maneviyatına, duygularına derinlemesine hitap eden ve insanı derin düşüncelere ve hatta hüzne sevk eden büyük bir tesiri vardır. Bunun için sazla HİÇBİR neşeli müzik havası ÇALINAMIYOR. Sazla çalınan hemen hemen bütün kürd şarkıları dini beyt melodisi özelliğine bürünmekten kurtulamıyor. Herşey yerine ve icabına göre kullanılır. Sazı kürdler dini ayinlerde kullanıyor. Bu bakımdan saz bir nevi kutsal bir eşyadır. Saygı gösterin. Ben profesyonel saz çalan biriyim. Ta gençliğimden beri saz çalmasını ve saz eşliğinde uzun yıllar kürdçe şarkı söylemiş biriyim. Ama salt bu nedenden dolayı tam 20 yıldır saz çalmıyorum artık. Dindar biri olsaydım mutlaka saz çalmaya devam ederdim. Ama dindar biri olmadığım için saz çalmaktan vazgeçtim. Eğer dikkat etmişseniz, Şivan Perwer 50 senedir saz çalıyor ama kürd müziği 50 milimetre bile ilerlememiştir. Ciwan Haco sazın yanına dört beş değişik müzik enstrümanı koyarak kürd müziği yaptığında kürd müziğinde hemen bir ilerleme kaydetti.

Kürdlerin sazdan başka en az on tane müzik enstrümanları var ama bizimkiler varsa yoksa hep saz çalarlar. Müzik sanatçısı olmak isteyen her kürd hemen eline bir saz alıyor. Ama kürdün icat ettiği davul var, zurnas var, keman var, ud var, bilur var, duduk var, ney var, tenbur var, cümbüş var, erbane var.. Peki kürdler bunları niye kullanmıyor müzik yaptıklarında? Hiç kimse bu soruyu sormuyor. Şimdi bazıları diyecektir ki türkler de saz çalıyor ama. Ben de diyorum ki türkler elbette çalıyor. Çünkü türklerin kendilerine ait bir kültürü yoktur. Anatolya'ya geldiklerinde kürdlerin neyi varsa onu taklit ettiler, hatta kürdlerin dilini ve kültürünü bile özümsediler, kendilerinin yapmaya çalıştılar.

Bu konuda da bir yeniden yapılanma ve tamamen yenilenme gereklidir. Tabii ki bu sözler ne yazık ki en az kırk sene sonra ancak anlaşılır.

04.01.2022

Doğu Kürdistan'da sazli bir kürdî yarsanî cem toplantısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 George Orwell

"Bir toplum ger.eklerden ne kadar uzaklaşırsa gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Turkey, there is so far no official beheadings, but the women there often wish that there would be an end to their prolonged
suffering even with a beheading.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraine - Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Threat Gesture of
TURK-ARAB ISLAMISTS AGAINST WEST

SÖMÜRGECİ AVRUPA'NIN ''İLERİ TÜRK'' YARATMA SAHTEKARLIĞI


-- ''İlerici türkler'' vs  ''Gerici kürdler''


Tez davranıp türklerin ayaklarımıza vurduğu kölelik zincirlerinden kurtulmazsak geri türk uyanarak 'ilerici' olacaktır şimdi!? Geri türk 'ilerici' olsa bile yine KEMALİST'tir. Yani kemalist olan biri, işgalci ve ırkçıdır. Hatta Erdoğan gibi islamcı olmasa da yine ileri bir dereceye kadar da islamisttir. Faşist türk MHP'liler ne ise, kemalist türkler de odur. Ama dünya türkü ilerici sanarak kürdün türke tabi olmasını dayatacaktır bize! Avrupa'lı ingiliz ve alman sömürgeciler, bu lanetli işin liderliğini yapmaktadır. Avrupa, cihatçı türkü yeniden çağdaşlık cilasıyla cilalıyarak dünyaya yeniden sunacaktır, tıpkı 1920'lerde yaptığı gibi.. Siyasi gelişmeler bu yöndedir. Ve buna da islamcılığın önünü alma tedbiri ve çözümü diyorlar. Yani türkleri 'ilercileştirmek'le islamcılığın biteceğini sanıyorlar. Bir bakıma doğru bir düşüncedir bu, çünkü DÜNYADAKİ BÜTÜN islamcılığın liderliğini türkler yapıyor. Türkler islamın halifelik kurumunu arapların elinden alıp İstanbul'a getirdilerinden dolayı islamın lideri konumunu elde ettiler ve halen de kendilerini öyle görüyorlar. Türk nüfusunun ezici çoğunluğu hala halifeci cihatçı islamisttir. Erdoğan ve yönetimi bunun ispatıdır. Yoksa neden tam 20 yıldır hep islamcı Erdoğan'ı Türkiye'de yapılan bütün seçimlerde seçsinler!? Kısacası Avrupa türklerin üzerinde hangi ilerici programı uygularsa uygulasın, ne ederse etsin islamcı türkleri asla değiştiremez. İslamist türk islamist olarak kalacaktır, ta ebediyete kadar. Bu tabii bir kanundur. Ama Avrupa tarafından türklük sanki değişmişmiş, sanki ilerici olmuşmuş gibi dünyaya lanse edilecektir ve buna 'yeni Türkiye' ve hatta 'yeni türk' denecektir! İşte kürdlerin korkması gereken de tam budur, çünkü Avrupa'lı sömürgeciler, Ortadoğu'dan gelen hammaddelerin Avrupa'ya akmasının devam etmesi için, Ortadoğu pazarını sömürmeye devam edebilmek için Türkiye'yi kullanıyor. Zaten Avrupa'nın ingiliz, fransız ve alman emperyal güçleri Türkiye'yi bu amaç doğrultusunda icat edip kurdular. Avrupa bu bazda kürdleri türklerin bir farizesi, kuyruğu gibi değerlendirme hatasında olmaya hala devam etmektedir. Bu anlamda türkleri 'ilercileştirecektir' ama türklerin Kürdistan'ı işgal ve ilhak etmesine okey diyecektir, tıpkı şimdi yaptığı gibi. Ama kuracağı bu yeni düzende kürdlere kırıntı düzeyde birtakım kültürel haklar tanınmasında önayak olacaktır. Tek fark budur. Oysa kürd ulusu 50 milyonu aşkın bir ulustur ve dünyada Luxemburg, Malta, Kosova Kıbrıs, gibi nüfusları 1 milyonun altında olan ülkeler devlet olma hakkına sahipken 50 milyonu aşkın kürdler bu haktan yoksun tutuluyor Avrupa tarafından! Bu kadar büyük bir haksızlığı bile Avrupa sömürgecileri görmemezlikten geliyor çünkü bu Avrupa için Ortadoğu hammeddesi ve pazarı insan haklarının hiçbir ayırım gözetmeden her millet ve her ulusa aynen uygulanması prensibinden çok daha önemlidir. Çifte standartlı, ikiyüzlü riyakarlıktır bu.

Durum bu iken kürdler tez davranmalı ve YENİDEN büyük bir ulusal örgütlenmeye gitmelidir. Eğer Avrupa türkler üzerinde bu yeni oyunu sahneye koymayı başarırsa o zaman daha şimden çok uzamış olan kürdlerin kurtuluş, bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadeleleri çok daha fazla uzayabilir! Hemen yeniden örgütlenerek buna mahal vermemek lazımdır. Avrupa islamcı türkleri yeniden değiştirerek dünyaya modern bir türk görünümünde yeni bir türk sunacaktır!! Avrupa zaten Erdoğan'la bunu yapacaktı ama Erdoğan cihadist-islamist yolda hala diretmektedir. Erdoğan'ın bu siyasi seçimi kürdlere çok büyük can ve mal kaybı yaşattıysa da kürdlerin kurtuluşunu daha çabuk sağlayabilecek bir nimettir de aynı zamanda. İslamo-Faşist turk-arab ve perslerin cihatçı terörleri sayesinde dünya milletleri kürdlerin mücadelelerinin ne kadar haklı bir mücadele olduğunu daha kolay görmekte, daha iyi anlamakta ve kürdlerin bu haklı mücadelede başarıya ulaşmalarında kürdlere daha fazla yardım ve destekte bulunmaktadır. Oysa Avrupa'nın oynadıdığı ve önümüzdeki sürede daha fazla oynamaya çalışacağı bu 'ilerici türk' oyunu ile dünyanın kürdlerin mücadelelerinin haklılığını anlamalarını ciddi oranda zorlaştıracaktır.

24.12.2021

Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdogan IS Hitler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitler de Erdoğan gibi büyük bir şeytan idi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don't be a friend of Islamo-Fascist Turks & Turkey
Support the genocided, devided and opressed Kurdish People!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdoğan 2015-2017 yılları arasında 13 kürd şehir ve kasabasını
yerlebir etti, binlerce çocuk, masum sivil kürdü katletti.
Erdoğan ve onun katil türk devleti Türkiye, Uluslar Arası Suç Mahkemesi'nin önüne çıkarılıp YARGILANMALIDIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkish Islamist Terrorism

For 20 years now, the European police have been making regular preventive raids on Islamo-fascist Turkish organizations in Europe and preventing major terrorist actions at the very last moment - especially in Scandinavia and Sweden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güçlü bir islam ordusu kapımıza dayandı ve bize üç seçenek sunuyorlar:
1- Ağır bir gayrı-müslüm vergisi (Jize) ödeyeceğiz
2- Benim kafamı kesip mallarımıza el koyduktan sonra sizleri köle yapacak ve sana ve kızımıza tecaviz edecekler
3- Hep birlikte dinimizi değiştirerek yeni bir sevgi ve barış dini olan islama inanacağız

A powerful Islamic army has come to our door and they are giving us three options:
1- We will pay a heavy non-Muslim tax (Jize)
2- After cutting off my head and confiscating our property, they will enslave you and rape you and our daughter.
3- We will change our religion together and believe in Islam, a new religion of love and peace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT DID YOU SAY? PEACE AMBASSADOR?!!

But He İs A Reckless Murderer!

As recently as 2015-2017, he leveled 13 Kurdish cities and communities, murdering thousands of children and innocent civilians in these Kurdish cities. Up to one million Kurds became homeless. DON'T FORGET TO DRAW THE CRUEL TURKISH KILLER TO A WAR TRIBUNAL AND PROSECUT HIM !!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vay vay vay, vay canına! Muhammed türkmüş

 

Hz. Muhammet TÜRK'TÜR!


''İyice araştırılırsa Hz. Muhammet de TÜRK'TÜR''! LOL!!

--- Çok güzel! Okuyun!

1932de türk dil kurultayı toplanır. Diktatör Atatürk emir verir der ''ne kadar peygamber, nebi ve ırk varsa hepsini türk olarak gösterin!''

Tabii ki o zaman Güneş Dil Teorisinin teorisyenleri hemen başlarlar seneler boyu sallamaya: ''Peygamber Muhammet türktür, Haşimi soyu türktür, Haşimiler Oğuzlar'dan gelmedir, Nuh'un bir oğlu türktür, İbrahim sümer türklerindendir'' ve daha bir sürü palavra.. Sonra bu palavralar türk devletinin resmi görüşü olur..

Apê Musa
dayanamaz...

Birgün bu türk zerzevatının cevabını gazetedeki kendi köşe yazısında verir. Şöyle yazar:

''Tamam oğlum anladım. Nebi Muhammed'i türk olarak kabul ediyorsunuz. Ben de size bir hikaye anlatayım; Adem ile Havva kürttür diye.

Adem ile Havva yanyana uzanmışlar gökyüzünü izliyorlar.. Yandan Havva'ya yaklaşan Adem Havva'nın yanağını öpüyor. Havva o an Adem'e 'Mekke' (yapma) diyor. Adem insan soyunun devam etmesi için Havva'yla kendi arasını hoş tutması gerekiyor ve hemen Havva'nın diğer yanağından öpmeye başlıyor. Havva o an gökyüzüne bakıyor ve meleklerin onları izlediğini görüyor. ''Medina'' (bizi gördüler) diyor ve o günden sonra orada kurulan iki şehre Mekke ve Medine deniyor''.

Ape Mûsa: ''Ey turk ırkı! Bakın ebeveynleriniz Adem ile Havva kürtçe konuşurlardı. Sizde kürtsünüz, ama sırf kürt olmamak için kendinizi bir it soyundan sayıyorsunuz''.

Bilindiği gibi türkler efsane dedikleri kendi uyduruk ergenekon destanında ''türklerin soyunun Asena adlı bir kurt köpeğinden geldiğini'' iddia ediyorlar.

İşte Sezen Aksu abla türkler böyledir, dev jê berde!
.
Bedran Doko

Rojnameya dagîrkerên tirk, Ataturk kiriye Xwedê ..
Tan, 25.041935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The İslamist Turks

The danger of ISLAMIC TURKISH ACTIVITIES, organized in jihad against
the Kurdish people, the peoples of the Middle East, the peoples of Europe and all Western peoples.

TURKISH DELIGHT, Turkiškas malonumas, ??????µ?, ??? ?????, ?????, Turska delicija,
???????????????, ?????? ??????????, ?—???? ????, ???????? ????????,
Delícias turcas, Türkisches Entzücken, Turecka rozkosz, Délice turc, Delizia turca,
Lokum

Turkish Delight
Türkisches Entzücken
Turecké potešení
Delicia Turca
Délice turc
Turcorum jucundum
Delizia turca
?? ??
Qendê tirka
????????? ?????????
Türk lokumu
Thú vui Th? Nhi K?
?????

Sex object?
Guess which religion do that!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMİDA'm..
-- Kan ağlıyor şimdi işgalci, islamo-faşist barbar türklüğün kanlı pençesinde ..

 

İşgalci türk ırk devleti KÜRDİSTAN SEMALARINI KARARTTI !!

 

 

YAŞAMINDA TÜRK İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİĞİNİ İÇSELLEŞTİRMİŞ KÜRDLER

- İşgalci-Katil Türkiye'nin ''KIRRO''su olmayı yeğliyen o kadar çok DÖKÜNTÜ varki kürdlerin içinde, haddi ve hesabı bile yoktur. Bu döküntüler, tıpkı ırkçı türk tv'lerinin eğlence programlarının maskotu şahsiyetsiz türkiyeci hıyar Aydo'lara benziyorlar.

Üstelik bu döküntüler, her sınıfsal katman ve kategoriden ve hatta her siyasi kademeden var.. Her ne kadar zor bir iş olsa da, bu pisliklere rağmen kurtulmalıyız ve kurtulacağız da.

Köleliğe alışmışlar bir kere. Kurtulmak istemiyorlar. Kürd ve Kürdistan üzerinde yoğun bir şiddetle tahakküm edip süren türk sömürgeciliğini içselleştirmiş bir yaşam sahibidirler bunlar.

Ellerine geçen ilk fırsatta İzmir, Bodrum, Marmaris, İstanbul gibi türk metropollerine yatırımlarını yaparak oradaki yaşamın müptelası olurlar. Tekrar söylemekte fayda vardır. İmhacı islamo-faşist türklerin asimile amaçlı mecburi iskan ettikleri insanlarımızı kast etmiyorum. Bu kesimin çoğu, kürdlük ve yurtseverlik bilinç ve azimlerinden taviz vermemektedirler ve türk işgalciliği ile hiçbir şekilde bağdaşmıyorlar. Ama gönüllü asimile olanlaradır bu sözüm.

İşgalci türk metropollerindeki yaşam herne kadar Kürdistan'daki yaşamdan materyal bakımdan ileri olsa da, Avrupa ve Amerika toplumlarındaki yaşamla hiç bir bakımdan kıyas edilmeyecek kadar geri ve ilkel bir yaşam tarzıdır. Türk sömürgeciliği kendi işbirlikçi kürdlerini kendine son derece sağlam bir şekilde bağlamış ki, 'kanat' (yani para) sahibi oldukları halde türk sömürgeciliğinin boyunduruğundan çıkmak için başka bir yere uçamıyorlar. Milyarların sahibi olsalar bile, varacakları son durak kürd düşmanı ırkçı işgalci islamo-faşist türkün Ankara, İstanbul ve İzmir'deki boklu kıçıdır. Hatta uzun yıllar Avrupa'larda çalışıp biriktirdikleri sermayelerini bile, götürüp kürd düşmanlığının dorukta olduğu işgalci türklerin bu şehirlerinin hizmetine yatırırılar.

İşgalci türk bunları sıkı bir TURKOFON eğitime tabi tuttuğundan, bunlar yabancı dil konuşabilseler bile, kattiyen Avrupa ve Amerika'ya açılmazlar. Çünkü kürd halkının kurtuluşu ve devletleşmesi gibi bir sorunları olmadığı gibi, türk işgalciliği ve sömürgeciliğine içten razı olmuş bir tarzda, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi türk metropollerindeki ikinci sınıf insan olma yaşamını bağımsız-özgür kürdlüğe karşı herzaman yeğlerler.

Bunlar eskiden TİP'li veya TKP'li olurlardı. Bunların şimdiki moda partileri HDP'dir. XAPO geleneğinden gelmeyen kesim de, HDP'li olmaya gerek duymadan, kendi üsluplarıyla ve dolaysız bir şekilde Erdoğan'ı (türkiyeliliği) savunmaya başlamışlardır. Bunların Facebook profillerine bakın, HEPSİ Erdoğan'ın FB sayfasını 'beğenmiş'ler.

--- Wey la li min xerîbê - Wey la li te xerîbê.. Xerîbka Xwedê me lo ...
Hay loooo, hay lê !!

Kökleri kurusaydı bunların.

 

''BİZİM TÜRKİYE'' DEĞİL, DÜŞMAN TÜRKİYE!

Bütün insanlığın hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi ve uygarlık davasının en önemli bir parçası olan kürd özgürlük davasına KÜRDÜN KENDİSNİN ihanet etmesi kadar daha aşağılık bir ihanet türü mevcut değildir bu yeryüzünde. Şöyle ki bir kürdün, üstelik kürd özgürlük davasını savunduğunu söyleyen bir kürdün veya partinin ''BİZİM Türkiye'' terimini kullanması nankörlük ve utanmazlık kadar çok büyük bir İHANET ve ALÇAKLIKTIR. Çünkü ''bizim Türkiye'' terimini kullanırken unuttuğu önemli bir kelime var; ''DÜŞMAN''.. Yani bizim kelimesi yerine düşman kelimesini kullanmalıydı: DÜŞMAN TÜRKİYE.

Çünkü Türkiye'nin kürd katlettiği kadar başka bir güç ve devlet var mıdır dünyada? Hayır yoktur. Türkiye kürdlerin kökünü kazmak için bu kadar çok kürd katlediyor, hemde ta beşikteki kürd bebeğine varana kadar hiç acımadan basıyor kahpe kurşunu kürd yavrularının başına. Ama bazı kürdler, üstelik kürd dava adamlığı yaptığını ileri süren kürdler bu büyük düşmanlığı GÖRMÜYOR ve hatta bu katile, ''bizim Türkiye'' diyor!!? Bu ne büyük ihanettir, utanmazlıktır, adiliktir, alçaklıktır?!

Alçaklıkta dibe vuran ''Türkiye büyüsün'', ''Türkiye Ortadoğu'nun babası olsun'' diyen çokça kürd ''aydını'' bile var piyasada!

Bu ihaneti, nankörlüğü ve alçaklığı MİT siyasi öncüğüyle yapan, etrafa yayan ve kürdler arasında bu ihaneti normalleştiren de HDP'dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslamo-Fascist Türkiye: Kaçırılan, İstismar Edildikten Sonra İşkenceyle Katledilen Çocukların Ülkesi:

 

Minik Leyla (4)

Kürdistan'da Ağrı'da dedesiyle bayramlaşmak üzere ailesiyle birlikte köye giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolmuştu. 18 günlük arama çalışmalarının ardından dün kötü haber geldi.
Ağrı Valisi Süleyman Elban, otopsi sonucunda minik Leyla'nın kaybolduktan 8-10 gün sonra yaşamını yitirdiğinin ortaya çıktığını söyledi. Bir yerde bekletildiği ve 2-3 günün ardından suya bırakıldığı için kaçırıldığı kanısına vardıklarını belirti. Kürd çocuklarını kaçırıp, tecavüz edip katledenler, ekseriyetle türk poisi ve ordusu mensubu islamo-faşist ırkçı türkler. 03.07.2018 

 

SEXUAL ABUSED & MURDERED KURDISH CHILDREN
IN TURKEY

--- The perpetrators are often racist Islamo-fascist Turks in the Turkish police & army who hate the Kurdish people-
They write proudly on social media after their inhuman act, usually with pictures

İSLAMO-FAŞİST TÜRKİYE ÇOCUK TECAVÜZÜNDE DÜNYADA EN İLK SIRADA YER ALIYOR. SONRA İRAN, IRAK, SURİYE VE SUUDİ ARABİSTAN GELİYOR

 

 


Allah'ın ve İslam'ın Türkiye'de uygulanan kanununa (şeriat'a) bak!
- Bolu'da imam nikahıyla evlendirilen 11 yaşındaki kız çocuğunun sekiz aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
- Samsun'da otomobil çarptı diye koma halinde hastaneye getirilen 14 yaşındaki kız çocuğunun, imam nikahlı eşi tarafından odunla dövüldüğü, sonra da kaza süsü vermek için motosikletle üzerinden geçildiği anlaşıldı.
- Ordu'da 13 yaşındayken para karşılığında evlendirilen kız çocuğu, sürekli dayak yediği 40 yaşındaki herifin evi terketmesi üzerine, kendi ailesi tarafından kabul edilmedi, henüz 17 yaşındayken üç çocuğuyla ortada kaldı.
- Gaziantep'te özel hastanede 18 yaşında birinin kimliğiyle doğum yaptırılan kız çocuğunun, aslında 12 yaşında olduğu tespit edildi.
- Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğuna düğün yapıldı.
- Sakarya'da kuzeniyle evlendirilen 15 yaşındaki kız çocuğu, evden kaçıp polise sığındı.
- Tekirdağ'da bir noterin, 14 yaşındaki kızlarını evlendirmek isteyen ana-babaya muvafakatname verdiği belirlendi.
- Tokat'ta evlendirilen 12 yaşındaki kız çocuğunun dört aylık hamile olduğu anlaşıldı.
- Ağrı'da 16 yaşında evlendirilen kız çocuğu, işkence yapılmış, tuvalette eli kolu bağlanmış halde bulundu.
- İzmir'de 12 yaşında evlendirilen kız çocuğu, sezaryenle doğum yaptı.
- Adana'da imam nikahıyla evlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu, trenin önüne atladı.
- Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu'nda konuşan Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi, bizzat yaşadığı hadiseyi anlattı, “yol kenarında bir kız çocuğunu kucağında bebeğiyle ağlarken gördüm, 16 yaşındayken evlendirilmiş, anne olmuş, bebeğinin eli yanmış, ne yapacağını bilmiyor, bebeğiyle birlikte ağlıyordu, aslında orada bir anne ağlamıyordu, iki çocuk ağlıyordu” dedi.
- Kayseri'de para karşılığında evlendirildiği herif tarafından sokağa atılan, kamyonet kasasında yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu, av tüfeğiyle canına kıydı.
- Konya'da 16 yaşındayken evlendirilen kız çocuğu, inşaatın yedinci katından atladı.
- Siirt'te dünyaya geldi, ismi Kader'di, 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında canına kıydı, adı üstünde kaderi böyleymiş denildi, geçildi.
- 12 yaşındayken iki bilezik karşılığında 40 yaşındaki evli herife kuma verildiği ortaya çıkan kız çocuğu “yanına yatmaya korkardım, bana oyuncak almayınca ağlardım” dedi.
- 11 yaşındayken 40 yaşındaki herifle evlendirilen kız çocuğu “çocuk doğuramıyor diye dövüldüğünü, üç dört sene kaynanasının koynunda yattığını” söyledi.
- 30 yaşında biriyle evlendirilen 13 yaşındaki kız çocuğu, seneler sonra gazete röportajında anlattı: “İlk gece beni tek başıma odaya soktular, korkudan bayıldım, kolonya verdiler, evlendirildiğim kişi odaya geldi, ‘hadi gel seninle evcilik oyunu oynayalım' dedi, bu cümleyi hayatım boyunca unutmayacağım…”.
- 12 yaşındayken okulundan alınıp, başlık parası karşılığında 50 yaşındaki herifin koynuna sokulduğu anlaşılan kız çocuğu “derslerim çok iyiydi, rüyamda sürekli mezun olduğumu, diploma aldığımı görüyorum” dedi.
- Henüz 14 yaşındayken 10 bin lira karşılığında, beş çocuk, dokuz torun sahibi 70 yaşındaki herife verilen kız çocuğu, seneler sonra bu konuda araştırma yapan üniversite ekibine anlattı, “annemi asla affetmeyeceğim, hayatımı değiştirme imkanım olsaydı, en önce babamı değiştirirdim” dedi.
*
__________
Türk Akp hükümeti, işte bu sapıklara af kanunu çıkarıyor.
*
Geceyarısı sessiz sedasız meclisten geçirirken muhalefet partilerine yakalanan Türk Adalet bakanı “bunlar tecavüzcü değil, cinsel istismar suçunu zorla işlemiş kişiler değil, tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler” diyor… Türk Adalet bakanının “küçüğün de rızasıyla yapılmış işler” dediği işler, işte bu işler!
*
Ve bu işler… Sadece ahlaksız babalar, utanmaz dünürler, sapık damatlarla yapılmıyor. İmamlarla yapılıyor.
*
İmamlar nikah kıyıyor.
İmamlar onaylıyor.
Babalar istedikleri kadar ahlaksız olsun, dünürler istedikleri kadar utanmaz olsun… İmamlar rıza göstermese, bu insanlık suçu işlenebilir mi?
İmamlar, nikahını kıy diye kendilerine getirilen kız çocuklarını polise, jandarmaya, savcıya bildirse, bu talihsiz kız çocukları, babaları hatta dedeleri yaşındaki sapıkların yatağına sokulabilir mi?
*
İmamlar, bu işlerin olmazsa olmazıdır.
*
Türk Adalet bakanı da imamdır.
İyi bilir bu işleri!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşgalci, İslamo-Faşist türk devleti kürdlerin ülkesini, çocuk, hasta, genç, ihtiyar ayrımı yapmadan insafsızca bombalıyor.
Örneğin en son 2015-2017 yılları arasında Kuzey Kürdistan'ın 13 şehrini içindeki sivil ahalşiyle birlikte
topluca top ve uçak bombardumanına tutarak tahrip etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kadının adı Sevim Dağdelen.
Kendisi resimlerinde de görüleceği gibi Almanya'da yaşayan ve apoculara yakın duran biridir.
Hem Kürtlerin oylarını almak için her türlü oyunu oynadı, YPG bayrağı açtı, PKK'nin toplantı ve yürüyüşlerinde konuşmalar yaptı.
Ve hemde sol parti adayı olarak girdiği parlamentoda Almanya'nın Rojava kürdistan'ı korumak için aldığı karara karşı çıktı ve partisi adına
"Almanya'nın rojava'yı korumasını istemiyoruz" açıklaması yaptı. Almanya'nın bu kararı geri çekmesini istedi!
işte apoculuk budur.
Apoculuk dünyanın neresinde olursa olsun işgalcilerin hizmetindedir.
Ve fakat oylarını kürdlerden alır, devamını kürdlerin canı, kanı ve malıyla sağlar ve masada isgalcilerin sözcüsü olur.
Not : aynı şey ümmetciler içinde geçerlidir. Yani HDP ve HÜDA-PAR aynı bokun suyudur.
Örneğin HDP içinde kürd siyasi potansiyeli hem provoke edip marjinallestiren ve hemde sürekli rapor eden radikal görünümlü ajan örgüt şefleri toplanıyor.
HÜDA-PAR'da da tıpkı HDP gibi kürdlerin devlet olmamaları için işgalci turk-arab & fars devletlerine uşaklık etmek eylem ve söylemleri yaygınlaştırılarak kürd bağımsızlığının önü alınmaya çalışılıyor. Al birini vur ötekine. İkisi de tam bir cahş ögütlenmedir.Yorumsuz olmalıydı ama DOĞRUDUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsızlık deyip 100 bin kürd evladını dağlarda öldürttükten sonra
" Türkiye bizim ortak vatanımızdır"
diyenlere:

"Vatanseverlik, tüm alçakların sığındığı en son duraktır ."

Samuel Johnson

 

''Bu resimde ben türk devletinin kürdlere karşı gerçekleştirmiş olduğu başarılı bir jenosit görüyorum'' Medeni Duran.

Bilindiği gibi GİZLİ PLATFORM'DA YARATILMIŞ 1. SAHTE KÜRD LİDERLİĞİ XAPO (PKK) HAREKETİ'dir
2.'si İSE AÇIK (legal) PLATFORM'DA YARATILMIŞ OLAN HDP'dir

İşgalci-İlhakçı türk ırk-devleti şöyle düşünüyor ve şöyle yapıyor:

--- Kürd lidlerleri siyasi olarak uysallaştırmak demek, bütün kürd halkını türkleştirmeye YATKIN hale getirmek demektir.
İşte bu resimde görülen de tam budur: İHANETÇİ bir kürd liderliği yaratmak, bu İHANETÇİ kürd liderliği, İbrahim Tatlıses veya Kadir İnanır gibi atatürkçü-ırkçı sanatçı bozuntularının sahne show'larında yüzgöz etmek, bu yolla politikleşmiş kürd kitlelerini yumuşatmak ve Türkiye'ye alıştırmak ve hatta şimdi bugün tam yapıldığı gibi kürdleri türkçülüğe alıştırmak!!

--- Kürdistan'ın başkenti Diyarbekir'de türkçü-ırkçı faşist Devlet Bahçeli ormanına ''hoş geldiniz''!

Biliyorsunuzdur zaten; işgalci türkler 1970'ten bu yana şu formülü uyguluyor: ''Sahte bir kürd ulusal kurtuluş örgütü yaratmak (Xapo Hareketi) bu örgütün liderliğini içerden yöneterek Kürd Ulusal Devrimini PREMATÜR etmek/başarısızlığa uğratmak''.
Yani şu 1950'lerde türk bilirkişilerince hazırlanmış ''kürd sorununa çözüm önerisi'' raporundaki öneriye göre gidiyor hala türk devleti. Hedefi belli: kürd ulusal devletinin kurulmasının altyapısını ortadan kaldırmak. Ve bu politikanın pratiğini de kürd liderleri kullanarak yapıyor. Kürdistan'ın doğusundan ta batısına, kuzeyinden ta güneyine kadar bütün kürd liderlerini bu politikada bozuk para gibi kullandığı halde hala bu lanetli oyunu anlamamak çok büyük bir zavallılıktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVO! İŞTE BÖYLE AKILLI OLUN!

Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde:
'MİLLETLERİN KENDİ KADERİNİ ÖZGÜR VE BAĞIMSIZCA TAYİN ETME HAKKI' vardır.
NİYE bu hakkı kullanmayarak arap işgalcilerin altında yatmaya razı oluyorsunuz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanılıyorsunuz! Hakikat şöyledir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP ERDOLF!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invader Islamo-Fascist Turkey
NATO cannot protect an invader, islamo-fascist terrorist leader like Erdogan. If NATO does this, then it will make NATO a home of terrorists
and dictators by its own hand.

STOPPA ISLAMO-FASCIST TURKARNA !
ISLAMO-FASCISMEN, Islamiseringen av Turkiet KOMMER i första hand ATT VARA det europeiska samhällets huvudproblem.
Idag finns minst 20 miljoner turkar i Europa.. ınklusıve turkıfıerade/ıslamıserade turkar ı Balkan.
Enkel mattematik, tänk lite..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ''İstanbul'da 5 milyon kürd var, on tane kürdçe tabela bulamazsınız. Bir milyon arap göç etti diye İstanbul'un yarısı arapça tabela doldu''

Irk devleti-Turkiye Kürd Ülkesi Kürdistan'ı işgal ettiğinden dolayı kürdleri ve kürdçe'yi yok etmek istediği için 1 numaralı kürd düşmanıdir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSMAİL HOCA YİNE DERS VERİYOR KENDİNİ BİLMEZ BAZI KÜRDLERE:

Herşeyden önce, “siz neden milliyetçi değilsiniz?” diye sormak gerekir. Dil yasak. 'Kürd diliyle eğitim' konuşulamıyor.Ülkenin adını söyleyemiyorsun. Kürd çocukları okullarda, her sabah, türküm doğruyum…. Varlığım türk varlığına armağan olsun” diye bağırmaya devam ediyor. Çocuklara, şunca mücadeleden sonra, hâlâ, içinde W, X, Q harfleri olan isimler verilemiyor. Parklara bahçelere, kürd yazarlarının, kürd yurtseverlerinin isimleri “türk kültürüne, türk değerlerine aykırıdır” diye verilemiyor. Valiler, kaymakamlar, belediye meclislerinin bu tür kararlarını onaylamıyor, bu karaları iptal ettirmek için davalar açıyor. Kürditan coğrafyasındaki yer isimleri değiştirilmiş, türkleştirilmiş… Yoğun bir asimilasyon politikasına hedef olmuşsun… Ve asimilasyon devam ediyor, anadilinde eğitimi yasaklamanın anlamı bu… Bunları savunmuyor musun, bunları savunmayacak mısın? Bunları savunduğun zaman da sana kürd milliyetçisi denir. Kürdler için en değerli tutum da budur. Kürdlere olumlu bir gelecek vaad eden tutum da budur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This child-killer invader Islamo-fascist Turkish president must end up as his representative Saddam in the rope soon if there is a little justice in the world anyway

 

 

 

 

Kemal Akin axayê eşîra etrûşiya

Du Kemal, yek Selo.. 3 kurd helwêstek bêxiyret.

Illeta "türkiyecilik'ê" ye ku van her sê kurdan xirabkiriye

 

 

 

 

 

 

 

 

Social democrat Turks and İslamo-Fascist Turks = Same fanatic racists.

Kabeleri değişse de anlayışları aynı: yobazlık

Although their Kaaba is different, their understanding is the same: bigotry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIMINAL SADDAM

Kürdlere soykırım ve katliam yapanları asan Amerika'ya binlerce Selam!
Halepce kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Sorumluların da mezarlarına tükürüyoruz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdên Gurcistanê

Di şerê navbera Rûsya û safewiyan de, safewî têk diçin. Li gorî peymana rûsan û sefewiyan li cihekî bi navê Tûkmençayir (1828) sefewî neçar dimînin ku beşek ji axa Rojhilata Kurdistanê bidin Rûsyayê. Paşê Rûsya li ser vê axa kurdan sê dewletên nû ava dike, ew jî Azerbaycan, Ermenistan û Gurcistan in. Ev her sê dewlet dewletên li ser erdnîgariya Kurdistanê ava bûne.

(Açıklama: Rusya ve safeviler arasındaki bir savaşta safeviler mağlup oluyor. Tükmençayır (1828) denilen yerde ruslar ve safeviler arasında yapılan bir anlaşmaya göre, safeviler Doğu Kürdistan topraklarının bir bölümünü Rusya’ya vermeye mecbur ediliyor. Sonra Rusya bu kürd toprakları üzerinde Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan diye üç yeni devlet kuruyor. Bu her üç devlette Kürdistan coğrafyası üzerinde kurulmuş devletlerdir)

 

 

 

 

 

 

''İŞGALCİ TÜRKİYE KIBRIS'TAN DEFOL!''

Bize 'İşgalci Türkiye Kürdistan'dan defol' sloganıyla gösteri yapmış tek bir kürd örgütü gösterebilir misiniz? Hayır, gösteremezsiniz çünkü bu sloganla gösteri yapabilecek bir milli ulusal bağımsızlık programı, cesareti ve yurtseverliği olan bir kürd örgütü ne yazık ki mevcut değildir. Mevcut kürd örgütlerinin HEPSİ ya türklerle, ya araplarla yada farslarla beraber yaşamak isteyenlerin hokey klubü gibi ihanetçi ve anlamsız teşkilatlardır. Eğer bu sözler yalansa AKSİNİ İSPAT edin biz de o zaman böyle söylemekten hemen vazgeçelim. Hayır bu sözler yalan değil çünkü bu son 45 yıllık gözlemlerimizde yukarıda görülen bu pankartın üzerindeki sloganın benzeriyle gösteri yapmış, eylem koymuş HİÇBİR kürd hareketi lideri ve örgütü yoktur. Xapo Hareketi zaten Türkiye'ye çalışıyor. Diğer kürd örgütleri de entegrasyoncu SAHTE MİLLİYETÇİLERDİR. Kelimenin tam anlamıyla sahtekardırlar. Eğer bu sloganın paraleli olan ''İŞAGALCİ TÜRKİYE KÜRDİSDTAN'DAN DEFOL'' sloganını içeren bir pankart bir gün herhangi bir kürd yürüyüşünde açılmışsa, bu kesnlikle kürd yurtseverlerinin bireysel eylemidir ve İDDİA EDİYORUZ ki HİÇBİR ZAMAN bir kürd liderinin veya bir kürd örgütünün bilinçlice yazdığı ve taşıdığı bir eylem değildir. İşte siyasi yenilgimizin bariz sebebi: bağımsızlık için ÇALIŞMAYAN kürd liderler ve kürd örgütleri

 

 

 

 

TURKEY IS A TERRORIST STATE

Birds of a feather stick together 2018


A STANIC ALLIANCE AGAINST WEST

The conversation in one of the first meetings between Russia (Putin) and Turkey (Erdogan):

Putin: Russia can support Turkey, don't be afraid.. Russia is a super nuclear power. We can help Turkey get SCUDs and even build nuclear power centrals for you where you can build your own nuclear weapons. In Europe, only France has nuclear weapons! Then Russia wants Turkey to create disturbance in NATO's south-eastern wing. Turkey must attack Greece.

Erdogan: If Russia allow us enter Northern Syria against Kurds then we can say okay to all the points in this proposal.

 


A new satanic alliance of Ukranian war era 2022
Together with the Islamic Terror State of Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iran dangerous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina & Kurdistan = Brothers/Systers

YAŞAMA HAKKI EVRENSELDİR
Yaşama hakkı kutsaldır ve bu hakka riayet etmek evrensel bir şarttır. Bu hakka hiç dokunmadan yeryüzündeki bütün canlıların ve özellikle de bu hakkını korumaya muktedir olmayan
insan ve ve hayvan yavrularının, yaşlı, hasta ve zayıf insanların yaşama hakkı hiçbir zaman ve hiçbir surette ihlal edilmemelidir.
Bu nedenden dolayı şuan Ukrayna'da bu hakkı askıya alarak hiç acımadan insan katleden İŞGALCİ KATİL RUS ORUSU'nu ve onun Kürdistan'daki katil müttefiği olan
İŞGALCİ KATİL TÜRK ORUSU'nu bütün insanlık adına lanetliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memo'ya bax hele!
Qablamanın tekidir, qarinın dizine baş qoymiş!

Oryantal erkeğin bu gerzek tarafını hiç sevmiyorum. Böyle kendinden geçmiş, kadına yaslanmış hımbıl ve miskin bir herif. Mem ve Zin kapak çiziminde ve hatta anlatımında da böyle bir sahne var: ''Serê xwe daniye ser çoka Zînê''.. Her okuduğumda nefret ederim.

Erkek dediğin hep ayakta olmalı, dimdik durmalıdır. Kadın ona dayanak değil, o kadına dayanak olmalıdır, o kadına yaslanmamalı, kadın ona yaslanmalıdır.

Siz bu kendinden geçmiş bayık kürd erkek tipinden ne bekliyorsunuz? Böyle bir erkek idealine baktığınızda içiniz kararmıyor mu? Bu tip kendini bile kurtaramıyor, köle bir halkı nasıl kurtarır?

İşte kürd liderlerinin çoğunun karakteri de bu hımbıl ve miskin karekterdir. Bunun içindir ki kıçımızda bu koca işgal ve sömürgecilik kazığı vardır.

ÖNELİ NOT: Bu tip bayık kürd erkek tipini islam kültürü yarattı Kürdistan'da. İslam bireysel teslim olmak demektir.
Nefsini kontrol etmek adına bireyi tam köle ruhlu yapıyor. Ama bireydeki karşı cinse olan doğal, güçlü ve yoğun bağı herkes tam koparamıyor. Yani herkes veli (ermiş) olamıyor. İşte sonra da bu başını kadının dizine dayayan ucubue hımbıl müslüman tipi erkek meydana çıkıyor.

Belê.. Eynî wisa.
Yilmaz Guney Memê me yê RASTÎN e..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shashik - Sombrero: Protection from the sun in both cultures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspend Turkey's NATO membership!

 

 

 

 

 

 

 

 

işgalci, islamo-faşist türk ırk-devleti muhalefeti 3’lü çete'si

İşte alın size türk muhalefeti: Bunların her 3’ü de birer işgalci, ırkçı ve islamo-faşist. Her 3’ü de azılı kürd düşmanı. Davutoğlu 2015-2017 yılları arasında işgalci-islamo faşist türk lider Erdolf (Erdoğan) ile Kuzey Kürdistan’da 13 kürd şehrini içindeki sivillerle birlikte bombaladı. Kendilerin basında yaptıkları itiraflarla 10 binlerce kürd katletti. Sokak infazları tertipleyerek kürd insan hakları savuvunucularını, örneğin kürd avukat Tahir Elçi’yi katletti. Peygamber soyundan gelen islamo-faşist türk Kılıçdaroğlu 1920 ve 30’larda onbinlerce ve hatta yüzbin kürd katleden Atatürk’ün partisi sözümona sosyal-demokrat ama özünde ise Nazi partisi’ni aratmayan CHP’nin lideri. Bilindiği gibi nazilere toplu kitle imhasını öğreten Kılıçdaroğlu’nun bugün lideri olduğu katil Atatürkün kurduğu CHP’dir. İşgalci, islamo-faşist Kiliçdaroğlu ‘Kürdistan kurulursa elime silah alıp dağa çıkarak kürdlerin özgürleş esine karşı savaşırım’ diyor. MHP gibi islamo-faşist çete örgütü partisi’nden gelen Meral Akşenar asenası 1 numaralı kürd ve Kürdistan düşmanı olduğunu her fırsatta açıkça dillendiriyor. Bunlar Erdoğan’dan Erdoğan bunlardan daha fazla kürd düşmanıdır. Yani sözümona türk muhalefeti iktidarda olsa Erdoğan’dan daha fazla kürdlere ve Kürdistan’a saldıracaktır. İşgalci islamo-faşist türk muhalefetinin şuan iktidarda olan Erdoğan’a muhalifliği ve eğer bu 3 taraflı türk muhalefeti türk siyasi iktidarını ele geçirdiğinde bu 3’lü çete iktidarı kürd ve Kürdistan hep aynı şey demektir: ırkçılık, inkar, asimilasyon ve imha. Lanet olsun işgalci türk ırk-devleti iktidarına da ve hemde onun aynı işgalci ırkçı muhalefetine de!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efrîn 2018.03.15 & Ukraine 2022.02.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKIS DİL TÜRKÇE


--- Türkçe kesinikle bir ilim dili değildir ve asla da OLAMAZ.

Çünkü şurdan burdan derlenerek suni bir şekilde oluşturulmuş türkçe'nin 'doğal bir mantık bünye oluşumu ve alt yapısı' YOKTUR.
Örneğin ilim dili yer yer güç anlaşılan bir dildir. İlim belli bir mantıkî (lojik) desene sahiptir. İlmin zor anlaşılan yerlerinde dilde var olan bu doğal doku sayesinde ilmin meramı, ilmin anlatmak istediği o zaman kavranabilir. Ama türkçe gibi doğal oluşmamış bir dilde böyle bir kolaylık söz konusu değil, çünkü türkçe'nin bünyesinde böyle bir şey yoktur, yani türkçe'de doğal dil oluşma mantığı yoktur.

Bir örnek vereceksek, ileriki yüzyıllarda yıldızlar arası (interstaller) seyahatlerde KESİNLİKLE türkçe konuşan astronotlar olmayacaktır. Hemen hemen dünyanın her dilinde konuşan astronotlar olacaktır - türkçe'den başka. Dünyanın hemen hemen bütün milletleri yıldızlar arası seyahatleri gerçekleştirirken kendi dillerinde konuşabileceklerdir. Ama hiçbir astronout yıldızlar arası seyahat yaparken türkçe'yi kullanamayacaktır. Çünkü türkçe çok eksik ve çok sakat bir dildir.

Örneğin evrensel bir kanun olan Hydro-Termal Dinamiğin yasaları türkçe konuşanlara nasıl kavratılabilir? İmkansızdır. Yada bu uzay seyahatlerinde hydro-termal dinamik sorunları yaşanırken, türkçe konuşan astronautlar sorunu anlayabilecekler midir? Anlasalar bile anlatabilecekler midir? Başka dillerde bu tür fenomenleri açıklama konusunda yukarıda belirtildiği gibi dilin doğal dokusunun açıklık ve akıcılığından da istifade edilir. Ama şimdi bu yazdığım satırlarda da müşahade ettiğiniz gibi türkçe ile bu sorunu anlatırken bile adam zorlanıyor çünkü bu dilin kelime hazinesinin yarısından fazlası başka dillerden gelme, arapça, kürdçe, farsça, yunanca, ermenice, latince vs vs'den gelme yabancı uyruklu kelimelerdir.

Ama örneğin kürdçe böyle midir? Hayır. Kürdçe'de doğal bir dil süreklilik var çünkü kürdçe'nin dil dokusu belli ve anlaşılır bir düzenliliğe sahiptir. Örneğin sıradan bir fiili ve bu fiile bağlı türetilmiş isim ve sıfatları ele alalım:

RAKIRIN (kaldırmak) (mastar)

RADIKE (şimdiki zaman)
RAKIR (geçmiş zaman)
Ê RAKE (gelecek zaman)
RADIKIR (geniş zamanın rivayeti)
RAKER (kaldıraç) (isim)
RAKIRÎ (geçmiş ortaç)
RAKÊŞ (sıfat)

Başka bir dilden hiçbir yabancı kelime kullanmayan kürdçe'de adam 'leb' dedi mi hemen 'leblebi' denmek istendiği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Oysa türk dili gibi değişik dil ailelelerine mensup ve dolayısıyla değişik dil bünye ve mantığına sahip dillerden ödünç kelimelerle okumak, konuşmak ve bu sebeple de her okuduğunu ve konuştuğunu anlamak zorunda olunduğunda bu herzaman öyle kolay ve kendiliğinden olacak bir iş değildir.

Yukarıda değinildiği gibi ilmin dili yer yer zor kavranılırdır ve ancak dilleri doğallık ve sadelik arzedenler ilmin o zor dilini kavrayabilir, türk dili gibi dili nakıs ve eksik olanlar asla anlamaz o zaman.

Kısa ve öz türkçe hiçte bir İLİM DİLİ DEĞİLDİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Kürd oğlu kürdüm' Şah İsmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkey ISLAMIC STATE - ISIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esaretten kurtuluş, bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, demokrasi, laiklik için yoğun ve kesintisiz bir şekilde mücadele eden kürdler,
işgalci, islamo-faşist türklerin pis ağız kokusunu koklamak zavallılığından kendilerini kurtarmalıdır.
İşgalci, islamo-faşist türkler insanlık ve uygarlık düşmanı barbarlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smoke those devıls hel out !

Clıck to play The Game

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAVAN KÜRD HAREKETİ - XAPO HAREKETİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAHTEKARLAR!

O laciverti işgalci türklerin kıçına sokun! Kürdlerin rengi yeşil-kırmızı-sarı !!

ÇİRKİNLER !! PİSLER !!

 

 

 

 

 

Kürdler kendi komşu uluslarının ve Kürdistan’daki dini azınlıkların, millî, kültürel, dini değerlerine ve geleneklerine ne kadar çok saygılı olursa olsun, bunun komşu uluslar nezdinde beş kuruşluk bir kıymeti harbiyesi YOKTUR, çünkü gerek hıristiyan komşularımız olsun gerekse de milli komşularımızın HEPSİ kürdlerin ülkesine göz dikmişler ve altan alta kürdlerin kuyusunu kazıyorlar. Hatta değişik kültürlere, değişik dinlere ve değişik siyasi sistemlere sahip oldukları halde, kürdlere düşmanlık yapmakta hep işbirliği yapmaktadırlar. Kürdler de bu konuda saf davranmasın. Bu gerçeği bir an evvel görsün ve sadece kendini düşünsün. Çünkü iyiliğini düşündükleri komşuları o kadar çok kürd düşmanıdırlar ki, yerin yarılmasını ve kürdlerin içine düşüp hemen yok olmasını istiyorlar. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım.

—- Halepçe soykırımını, enfal soykırmını, Roboski katliamını kınayan bir KOMŞU gösterin bana bu yazdıklarımı tükürük yalar gibi geri alayım. Bilakis keyifleri geliyor ve içlerinde alkış tutuyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkey ıs ISIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdlerin içine düştükleri katmerli kölelikten şimdiye kadar kurtulmamalarının önemli bir sebebi de HERZAMAN kendi kalelerine GOL ATMAYA alışmış olmalarıdır. -- Nasıl ki eski bir doğu (sümer ve mitani) sembolü olan GAMALI HAÇ Hitler faşizmi tarafından kirletildiyse ve artık hiç kimse tarafından memnuniyetle kullanılmıyorsa, aynı şekilde de bu kürd çefiyesi filistinli islamist teröristler tarafından kirletilmiştir. Kürdlerin hala bu kirletilmiş çefiyeyi kullanması çok saçma ve hatta zararlı bir davranıştır. Çokta çirkin duruyor üzerlerinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bijî Ciwanên Netewî yên kurd !' Newroz 2022 Amida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdler demokrat ve seküler'dir. Kürdlerin ülkesini işgal etmiş turk-arap & fars'ların HEPSİ islamo-faşist cihatçı teröristlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turkey YouTube Ban: Full Transcript of Leaked Syria 'War' Conversation Between Erdogan Officials:

Hakan Fidan is the Chief of the National Intelligence Organization of Turkey:
"I'll send 4 men from Syria, if that's what it takes. I'll make up a cause of war by ordering a missile attack on Turkey; we can also prepare an attack on Suleiman Shah Tomb if necessary."

KK: Anastasiades is in good hands. He has Tornaritis with tons of hope, Erato with loads of foreign policy hope & Elita with mountains of media-made hope. We too should be fine. They'll fix us good. I'm not worried!
Hakan Fidan: “Ben öbür tarafa (Suriye’ye) 4 tane adam gönderirim, 8 tane boş alana füze de attırırım, Problem değil o! Gerekçe üretilir. Olay, böyle bir iradenin ortaya konması. Biz savaş iradesi ortaya koyuyoruz.”

Bu cümleler, Hakan Fidan ve başka devlet görevlileri arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmadan alıntı. Kayıttaki seslerin söz konusu şahıslara ait olduğu tespit edildi; İşgalci, islamo-faşist türk devleti bu iddiayı çürütmek yerine, videoyu Youtube’da yasaklamayı tercih etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Bra turkekan man bo wa eken?
(ŞERÎK-Î STRATEJÎKÎ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umarım millet anlar, neden PKK türk devleti için önemlidir?
İşgalci, sömürgeci islamo-faşist türk devleti PKK bahanesiyle kürd ve Kürdistan'a kan taşıyor.
Ve işgalci, sömürgeci islamo-faşist türk devleti neden PKK'nin bitmesini istemediğini yukarıdaki notlar çok güzel açıklıyor.
Kısacası PKK işgalci, sömürgeci islamo-faşist türk devletinin kürdlerin boynunda tuttuğu kılıçtır!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbistan, parezgeha Gurgum'ê, Mares... Bakurê Kurdistanê, salên 1940i

Gerek osmanli döneminde olsun gerekse de işgalci türk-ırk devleti Türkiye döneminde olsun, BÜTÜN İSLAM DEVLETLERİ DÖNEMİNDE kürdlerin hali aha işte tam budur ve genellikle bundan da daha beter: YIRTIK-PIRTIK tam büyük bir sefalet hali. Buna rağmen hala bu büyük islam ümmet köleliği ve haksızlığı içinde kalmak isteyen kürdlerin aklı SIFIRDIR. Bunların peşinden asla gitmeyin çünkü sizi Esfele Safilin'e kadar götürüyorlar, tıpkı böyle.. İslam fethinden sonra kürdlerin durumu işte tam budur. Üstü başı yırtık-pırtık kürdün sağındaki ''efendiler' de, islamo-faşist işgalci türklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filozofların aydınlatmadığı toplumları, şarlayanlar aldatır.

Samhällen som filosofer inte belyser blir lurade av charlataner.

Marquise de Condorset

Geri türk toplumunda filozoflar olmadığı için türklerin liderleri bugün Erdoğan ve Cübbeli Hoca gibi soytarı ve şarlatan liderlerdir.
Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ne iyi de olmu.. Hadi 500 sene geriye! Marş marş!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiç şüphesiz kürdçe türkçe'den çok daha zengin..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya kürd katilini destekliyor, Amerika kürd katilini yakalayıp asıyor..

Rusya Irak'a yüzbinlerce masum sivil kürdün katledilmesinde kullanılan MİG savaş uçakları, Napalm Bombaları vermişti ..
İşgalci Irak'ı kürdlere karşı aktif destekliyordu.
Tarihini unutanlar kürdler gibi işte böyle büyük başarısızlıklara uğramaya mahkum kalırlar..
Çarlık Rusyası'ndan, Sovyetlere ve Putin'e varana kadar bütün rus yönetimler: büyük kürd düşmanıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK KÜRD KURTULUŞ, DEMOKRASİ, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK ve BAĞIMSIZLIK DEVRİMİ
BÜTÜN BARBAR-GERİCİ ORTADOĞU'YU KÖKÜNDEN SARSACAKTIRKürdistan'da işgalci-inkarcı türk dilini ve kültürünü öğreten bir türk okuklundaki katil türk lider Atatürk'ün büstünün bu kaderi
işgalci-sömürgeci, islamo-faşist türk devleti'nin Kürdistan'daki kaçınılmaz sonunu müjdeliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir kısım cahil kürdler ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küçük Selo nun hayalleri bile küçük

Bakın burası çok önemli
Binbaşı, albay, general değil, sadece ve sadece astsubay olmak istiyor.
Yazzzixxxx
İşte bunlar hep emireri. (BK)

 

"Türk ordusunda astsubay olmak istiyorum". Selahattin Demirtas
Hergün polis, asker ve jandarma baskınlarının yoğunca yaşandığı işgal edilmiş Kürdistan gibi bir sömürge ülkenin çocukları,
ne yazık ki işgalcisi gibi 'güç sahibi' olmak isterler. Kölenin köleciye özenmesi fenomeni. Bu korkudan, kurkutulmuşluktan dolayıdır..
Selo dün de şöyle demiş; 'türk muhalefetine türkiyeli olmak istediğimizi gösterelim'. Yani tam sinidirlmiş bu çocuk. Xapo'dan da çok etkilendi.
Xapo ise korkmaktan çok ihanetçi ruhlu biridir. Ama Selo ise hasta olduğundan böyledir.
Selo'nun psikolojisi bozuktur. Kürdistan'a ihanet etmesinin NEDENİ budur. Çocuk hastadır.

 

Bu tipi iyi tanıyın ...
Bağlı olduğu ipin kimin elinde olduğunu görün.
HAİNLERİ çok iyi tanıyın...
İslamo-faşist işgalci-katil türklük devleti'nin taşeron hareketi (X)apo Hareketi'ni şu an kürdlerin BİRİCİK devletleşme umudu olan Güney Kürdistan'a saldırtmasını,
bunun ve Osman Baydemir, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Hasip Kaplan gibi hainlerin MEMURLUĞU sayesinde yapabilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDLERİN KENDİLERİNE KARŞI YAPTIĞI BÜYÜK İHANET
Kürd liderler eşekçe islam ümmet ve devletine yamandılar. Ama islam ümmet ve devleti kürdlere soykırım ve katliamlar uygulayarak
bütün kürdleri köleleştirdi. Şimdiye kadar da işgalci-ilhakçı-inkarcı-ırkçı-soykırımcı-katliamcı islam ümmeti ve devletlerinin demir pençesinden kendilerini kurtaramıyorlar.

Nick Danforth

KÜRDLER KENDİLERİNE ZARAR VEREN BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMIŞLAR.
İşte tam bunun içindir ki sömürge statüsü bile olmayan bu EN AŞAĞILIK HALDEDİRLER!
KÜRDLER:
--- Araplar için Kudüs'ü haçlı ordularının elinden aldılar (1187)
--- İslam Ümmeti için Kürdistan'ı genel ev misali araplara ve türklere peşkeş çektiler (Idrisi Bitlisi)
--- Dünya Kuran okuma şampiyonu oldular 1960 (Şeyh Abdulbasid Saîd Zınatî)
--- Dünya ezan okuma şampiyonu (2022) oldular
--- İşgalci Muhammed Ümmeti'nin kardeşlik yalanına kandılar.
(Müslüman olmaktan kardeşlik doğsaydı, araplar 22 devlete bölünmezdi)
.
Ne ekersen onu biçersin.

 

İSLAM ÜMMETİ KARDEŞLİĞİ BÜYÜK BİR YALAN

YALAN İSLAM ÜMMETİ KARDEŞLİĞİNE İNANAN MÜSLÜMAN KÜRD LİDERLER BİRER EMBESİL CAHİLLERDİR

Eğer müslümanlıktan, islam ümmeti'nden, müslüman olmaktan kardeşlik doğsaydı, arapların kendileri 22 ayrı devlete bölünmezdi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İpini Koparan Adam ne diyor?

Çok büyük bir darbe vurdu kürd halkına gerçekten.
Demek ki böyle yapacağını daha önceden bildiriyordu böyle..
Kürd tarihi seni lanetle anacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invader İslamo-Fascism

Türk işgal, terör, ölüm, kan, işkence, zulüm ve vahşet devleti olan İslamo-Fascist TÜRK IRK-DEVLETİ TÜRKİYE'nin lanetli sembolleri ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa mama child

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


,

 

Kitabın içerği malum, söz söylemeye gerek yok ama kitaba seçilen başlığa bakmak lazımdır.
Kürd halkına XAPO'nun yaptığı bu kadar büyük ihanetten sonra bu kitabın başlığını nasıl okumak, anlamak ve yorumlamak gerekir sizce?
Şunu demek istemiyor mu? ''Sizi işgalci türklere ikinci defa köle yapmayı becerdikten sonra sıra şimdi sizi domaltmaya geldi'' .
Evet hiç şüphesiz tam bunu demek istiyor. Çünkü 45-50 yıllık mücadele neticesinde kürdler hala hergün sayısız sokak infazlarına, soykırım ve katliamlara uğramaktadır. Xapo hareketi beş parçada bütün kürdleri ve Kürdistan'ı işgalci islamo-faşist türklere sattı.

Itiraflar ve ibretlikler devam ediyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles de Gaulle, "Kürt Sorunu" (1930) adlı kitabında şöyle yazmıştı:

"Bir dil, bir şairler nakaratı, kılıçla kesilmiş dağlarının bir ucundan öbür ucuna acımasız ama benzer adetler... Kürd aşiretlerinin neyi eksik? bir irade, ortak bir disiplin ve kısacası bir devletten mi yoksun ? [...] Geçmişin Kürtleri inkar ettiğini, Sevr'de toplanan diplomatların sadece düşündüklerini, geleceğin şansları onlara bahşetebilir: Cizre'den İran'a, Ermenistan'dan Kerkük'e Kürd Cumhuriyeti, Asya'nın kalbinde Avrupa'nın ileri karakolu olacaktır."

Commandant Charles DE GAULLE, La question Kurde. Beyrouth ; Imprimerie du Bureau topographique des troupes du Levant, 1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Türkiye'nin bir gün İsveç gibi demokratik bir ülke olacağı hayalini kuran kürdler var.
Bu hayali kuran kürdlerin yanında bence yağmur duasına çıkan müslümanların şansı daha fazladır..'' Medeni Duran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iran İslam Republic is Islamo-Fascist Terror State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boycott Turkey - Free Kurdistan !


CİDDİYETTEN VE KÜRDİSTAN GERÇEKLİĞİNDEN VE DÜNYA GENEL VE REEL SİYASİ KONJÜNKTÜRÜNDEN SOYUT KÜRD ÖRGÜTLERİ

Birisi İSLAM ÜMMETİ içinde yaşamanın kara sevdasına tutulmuş ki kürdlerin islam ümmetine yaptığı sayılmayacak kadar çok ve dev büyüklükteki iyiliklere karşın, örneğin Salahaddin Eyyubi'yi düşünün, islam ümmeti kürdlüğün esamesini bile yeryüzünden silmekle iştiğal etmektedir.

Bir diğer kürd örgütü, üstelik hemde hükümete sahip bir kürd örgütü tutturmuş 'ilahi Irak arab cumhuriyeti ile birlikte yaşayacağız' diye inat etmeye. Ki şu an bile bir kürd peşmergesi yanlışlıkla Kürdistan sınırından çıkıp Irak'ın sınırları içine girse, hemen yakalayıp paramparça ederler ve hatta kürd peşmergesinin etini çiğ çiğ bile yerler ama yine de doymazlar. Hepiniz hatırlıyorsunuz büyük işkencelerden sonra, yarı cansız bedenini elektrikli beton karıştırma makinasının içine atıp korkunç işkencelerle katlettikleri peşmergenin acılı son görüntülerini. Ama bizimkiler yine de 'yok biz illahi Irak ile 'PÊKEWE JIYAN' (!) istiyoruz diye.

Kuzey Kürdistan'dakiler sahte enternasyonalizm ve sahte solculuk sloganı olan 'halklar kardeştir', sloganının arkasına körce takılmışlar. Dövseler de, sövseler de, kıçımza dinamit koysalar da biz yine ayrılmıyoruz demek ahmaklığı noktasına getirildiler MİT ve Kandil soytarıları tarafından yönetilen HDP aracılığıyla.

Oysa bakın mücadele bu yukarıda resimde görülen pankartlardaki bu iki demokratik slogan kadar basittir: ''Türkiye'yi Boykot Et!!'' ve ''Özgür Kürdistan''.
Ama HİÇBİR kürd örgütü, ne Türkiye'nin boykot edilmesini istiyor ve nede özgür bir Kürdistabn istiyor. Eğer biz yalan söylüyorsak, üzerinde bu her iki önemli slogan yazılı olan bir pankart gösterin bize o zaman.

Hayır yoktur ne yazıkki. Bu resim mi, sadece örnek olarak gösterilmek üzere sanal yoldan üretilmiştir.

Ama kürdler kendilerini arap, islam ve türk dünyasında hapsettikleri müddetçe kürdlerin kölelik durumları giderek daha da ağırlaşacaktır çünkü arap, islam ve türk dünyası kadar insanlık, hak, hukuk ve adalet düşmanı bir toplum ve dünya daha yoktur.

Güney Kürdistan’da kürdler kendilerini işgalci islamo-faşist ırkçı-inkarcı Irak arap toplumuna yamalamaya çalışmaktadır.

Batı Kürdistan’da kürdler kendilerini işgalci islamo-faşist ırkçı-inkarcı Suriye arap toplumuna yamalamaya çalışmaktadır.

Kuzey Kürdistan’da kürdler kendilerini işgalci islamo-faşist ırkçı-inkarcı türk toplumuna yamalamaya çalışmaktadır.

Bu büyük hatayı insanlıktan ve siyasetten anladıklarını iddia eden EMBESİL kürd liderler işlemektedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDLER NEDEN İŞGALCİ TÜRKLER TARAFINDAN
BÖYLE KEKLİK GİBİ ÇOK KOLAY AVLANABİLİYORDU
ve günümüzün Rıza Tevfik ve Gümülcineli İsmail’ler kimlerdir?!

Kürdistan Muhibban Cemiyeti’ne önce üye olan ve bağlılık yemini eden Rıza Tevfik, daha sonra vezarete rapor yazarak cemiyeti kapattırmış ve yöneticileri tutuklatarak sürgün ettirmişti. Benzer bir vakıa da Gümülcineli İsmail Bey meselesidir. Kemalist rejimin kurulmasıyla birlikte 150’likler listesine dahil edilen ve sıkı bir Kemal muhalifi olan İsmail Bey, Paris’te ikamet etmekteydi. Kemal karşıtı bir Kürt cephesinin kurulması için Beyrut’a ve ardından Şam ve Halep’e gelen İsmail Bey, burada Kürtlerin örgütlenmesini sağladı. Fakat Fransız istihbarat belgelerine göre İsmail, Paris’teki Türk Büyükelçisi Fethi Okyar’ın Kemalist casuslarından biriydi. Fethi Bey onu Kürtlerin faaliyetlerini ve Fransızların Kürt teşkilatlanmalarına karşı tutumunu gözlemlemek üzere resmî olarak görevlendirmişti. İsmail Bey bir taraftan işini yaparken diğer taraftan ona güvenen Paris Kürt Komitesi’nden de aylık ödenek alıyordu.
Sormak lazım; günümüzün Rıza Tevfik ve Gümülcineli İsmail’leri kimlerdir?

Vatanı olmayan göçük türklerin, kürdlerin vatanı Kürdistan'ı kendilerinin yapmak amacıyla başından beri kürdlere karşı bu kalleş ve sinsi faaliyetleri böyle çok kolayca yapabilmesinin tek nedeni, kürdlerin islam dininden dolayı ne yazık ki işgalci türklere gözü kapalı bir şekilde inanmalarıydı. Kürdler bugün bile aynı hatayı işlemektedir ve hala kürd vatanını kendilerinin yapamamış ve asla yapamayacak olan işgalci türkler, bugün bile yüzlerce ve hatta binlerce Rıza Tevfik ve Gümülcineli İsmail'leri kürdlerin türk boyunduruğundan kurtulmak için yaptıkları direniş mücadelesi saflarına sinsice sokmayı başarmıştır. Bu konuda işgalci türkler türkleşmiş ve islamcılaşmış kürdleri en çok kullanıyor. Çünkü müslümanların kardeşliği yalanıyla bu beyni yıkanmış zavallı, saf kürdleri kandırıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbette çünkü kürdçe'de olan asliyet ve orjinalite türkçe'de yoktur. Çünkü kürdçe KLAMLAR (klam kelimesi kesinlikle arapça değildir) onbinlerce yıllardan süzülerek oluşmuş insan duygu ve düşüncelerine doğrudan hitab eden medeniyetin öz dili ve öz kültürüdür. Kürd müziği b u bakımdan kürdçe bilmeyen insanların da kulağına hoş geliyor ve her kültürden bütün insanların duygularına en etkili bir şekilde hitab ededebiliyor. Kürd müzüğinden damıtılarak oluşmuş kürd folklor oyunları da tıpkı kürd müziği gibi sevilen oyunlardır. Örneğin kürd folklor oyunları 1979 yılında Polonya'da yapılan bir uluslar arası Folklor Oyunları Yarışması'nda birincililik ödülü aldı.

Kürd dil araştırmacısı Ali Karduxos'un bu önemli konmuda söylediği son derece açıklayıcı önemli bir bilgi:

''KÜRDÇE "kılam" BİR KAYANIN ALTINDA KAYNAYAN BUZ GİBİ BİR SUYUN KAYNAMA SESİNDEN GELİR. (Kelimenin kökü KL). Yunanca'da KLAMA "ağlamak" demektir. Çünkü annesine seslenmektir. KİLİSE isminin başındaki (KİL-) de aynı köktendir. Horoz kelimesi Kürdçe değildir. Seslenen bir hayvan olduğundan Kürdçe KELEŞER demişiz. Ateşin üstünde kıl-kıl-kıl diye kaynayan suya da (KL) demişiz. "Av dikele" anlamı "su kaynıyor". Yunanlılar da KL kökünü KEL- yapmışlar. Eski Yunanca KELARİZO kaynamak demek. Eski Yunanca "Kelariston idor" kaynayan su demek. Güzel ses için kullanılmış. mesela bülbül ötüyor dediklerininde ÖTMEK kelimesi " kelaidi". Kürdçedeki "dixwîne" kelimesinin karşılığıdır.. Yani Kürdçedeki KILAM ile Yunanca'daki BÜLBÜLÜN ÖTÜŞÜ aynı kökten.''

 

Ali Karduxos ne güzel açıkladı yine. Onun eski kürdçe ve eski yunanca bilgileri ışığında şimdiye kadar avrupalı hind-avrupa dilbilimcilerinin BİLMEDİĞİ derinleklere iniyoruz. Hind-avrupa dilbilimcilerinin hind-avrupa dillerinin tarihi gelişimi konusundaki bilgileri EKSİKTİR çünkü eski yunancayı biliyorlar ama aralarında kürdçe bilen bir dilbilimci yok! Bu hind-avrupa dillerinin kökenini tanımada büyük bir eksikliktir. Karduxos ise hem eski kürdçe'yi ve hemde eski yunancayı bildiği için şimdiye kadar karanlıkta kalmış hind-avrupa dilinin tarihi gelişimi konusunu tam gün yüzüne çıkarıyor. Hep varolsun!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VATANSIZLIK

Anavatan bir milletin şerefi ve namusudur. Sadece vatanını koruyan milletler dünyada ciddiye alınır. Vatan olmazsa dil olmaz, kültür olmaz, kimlik olmaz, namus ve şeref hiç olmaz!

-- Vatanı başkalarının potinleri altında inleyenler, artık siz ne olduğunuzu KENDİNİZ bir düşünün..

Devletin yoksa, öğrenim ve eğitimin de yoktur. Eğitimin yoksa genel bir bilgi düzeyin ve kültürün de yoktur. Genel bir bilgi düzeyin yoksa, akıl ve zekan da noksandır ve hatta damak zevkin bile yoktur! Bunun için altın yaldızlı rocco mobilya'da bile oturursun. Yani eşeğin götündeki papatya misali ..

Üzerinde oturacak bir çulun bile olmasın. ama içinde güvende ve huzur içinde ve özgür ve bağımsız olduğun bir devletin olsun. Çünkü devlet sahibi olmak, yani özgür bir insan olmak HERŞEYDEN daha evladır. Altın yaldızlı rocco mobilya ve daha alası sana o zaman yakışır. Çünkü devleti olmayan bir hiçtir, kısacası bir bok bile değildir. Boka bulaşmış olmaktan rahatsız olanlar bu bokun içinden çıkmak istiyorsa, o zaman hemen hummalı bir ulus devleti inşası faaliyeti içine girsinler, yoksa ömürboyu bu bokta yüzmek var kaderde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop Turkey's Invasion and ockupation of South Kurdistan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkish ISIS terrorist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermeni Jenosidi'ndekı EN BÜYÜK toplama kampları türk işgali'ndeki (Anatolya) Doğu Yunanistan'da idi, Kürdistan'da değil.
Bir düşünün ki işgalci, islamo-faşist türkler o zaman ne kadar çok ermeni katletmiş ..

Armenians were an ethnic miority spread over all Eastern Greece, in other words Anatolia. They were mostly concentrated in Constantinopel and Smyrna before the Armenıan Genocide 1885-1915.

The map shows how Turks deported the Armenian civilian 1915 when the Turks were afraid that Christian Armenians would support the arch-enemy Christian Russian Tsar during the war with Russia. Therefore, the Turks decided by deportation to eliminate this risk. The Turks chose the deportation during the winter so that the Armenian population would not be able to manage the journey. First, the Turks gathered the elite classes and politicians of the Armenian people and took them to concentration camps to be executed. The Kurds saved many Armenians from this genocide. Almost one of two Armenians who are living today were rescued by the Kurds. Because the Kurds hid them in their homes and then brought them across the border into Syria and Lebanon. However, the Ottomans had set up a large concentration camp in Deire Zor in Syria. Many Armenians who were to be executed had gathered there. The Turkish governor of Damascus saw the establishment of this concentration camp. When the Turkish sultan was informed that Kurds were hiding Armenians from the massacre, a new decree called "ferman" was announced and it was ordered as follows: "those who hide Armenians in their homes will have their homes demolished and they will be hung on the rubble of their homes ". But the Kurds continued to help. One of these was the brave Kurdish landowner: Kürd Halil Beg Miksi who protected 4459 Armenians from certain death in 1915. Many surviving Armenians testify to the rescue of the Kurds. One was the Armenian singer Aram Tigran who said: "my father told me if I did not exist you would never exist. You exist thanks to the Kurds, that is why I sing in Kurdish" ""

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After the Turkish Islamist assassin and Islamist terrorist organization leader Sedat Peker who ended up in conflict with Erdogan and co stated on his Youtube channel 2021 that "Turkey sends weapons and ammunition to the ISIS groups in Syria and this work is organized by a man named Adnan Tanrıverdi" (founder of the Islamist Turkish SADAT movement). Erdogan said on May 17th, 2022 that he has no connection whatsoever with the SADAT organization, but as one can see in this picture, SADAT's founder Adnan Tanrıverdi is in an Erdogan-led meeting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkey and Putin have one thing in common: the killers of innocent civilians:

 

All these Kurdish 60 children and women who had sought protection in this concrete shelter were intentionally bombed and killed by Turkish jets.
And Putin is murdering now innocent Ukrainian civilians

Of course we feel in the first place for all war-affected children and civilians wherever they are in the world.
—- We are not a racist like some Europeans (like European ruling classes) who have not even once protested Turkey, which has been continuously bombing Kurdistan's children and civilians for 30 years.
Between 2015-2017 alone, Turkey bombed 13 Kurdish cities while children and civilians were still left in their homes !! Up to ten thousand people were killed, hundreds of thousands became homeless refugees.
No one has seen a European ever send a protest against Turkey either while it was happening or afterwards. But you are happy to go to Turkey on holiday instead.
A Kurdish proverb says: the world does not spin by force but in order. Someday it's your turn. Tragic.

Dünya kendi kendiyle savaşmasın. Çünkü insanlar birbirinin düşmanı değil. İnsanların karşısında savaşması gerken asıl düşman, insan kuvvetinin çok üstünde bir güç olan ve insanın her an karşılaştırabileceği doğa felaketlerine karşı kendini en iyi bir şekilde korumaya hazırlanmalıdır. Sonra savaş muazzam ölçüde bir çevre kirliliğine sebebiyet vererek, insanların doğanın hassas dengesini bozarak, önü alınması çok güç olacak doğa felaketlerine daha çabuk uğramalarını tetikliyor. İşte bu nedenden dolayı, barış içinde bir arada yaşama uluslar arası hukuk ilkesini hiçe sayarak başka halklara büyük ve güçlü silahlarla saldırıp, uluslar arası barışı ve küresel doğa dengesini bozan TÜRKİYE & RUSYA’ya karşı kesintisiz olarak doğayı koruma harcamalarına gidecek olan büyük bir tazminat ödemeleri için uluslar arası insan hakları mahkemesi ve BM’de mahkum olmak üzere TAZMİNAT DAVASI AÇILMASINI talep ediyoruz.

Türkiye ve Rusya işgalci'dir.
Saldırgandır.
Katlettikleri her kişiden, yıktıklerı her eve, yaktıkları her şeyden, kırdıklqrı bir cama kadar tazminat ödemelidirler.

 

NYA TUFFA TIDER VÄNTAR


Med uppkomsten av coronaviruset började ovanliga och oväntade utvecklingar inträffa i världen. Åtgärderna mot coronaviruset har börjat ge tecken på att en "ny världsordning" har börjat bildas. Ett av dessa tecken är att det kommer att finnas ett liv med elektroniska chips och att statens kontroll över människor kommer att öka. Med coronaåtgärderna togs människors vardag under kontroll. Med denna kontroll testades också hur mycket fler människor som kan kontrolleras och människors reaktion på det. Coronaprocessen pekar på en negativ situation och att frihetsområdena i världen kan begränsas ytterligare. Det verkar som om kärnan i denna utveckling på lång sikt är de åtgärder som ska vidtas för att begränsa cirkuleringen av pengar. Det är underförstått att fritt cirkulerande pengar kommer att dras ut från marknaden och ett digitalt och kontrollerbart penningsystem kommer att antas. Av denna anledning finns det en situation som den fria rörligheten för pengar, vilket strider mot kapitalismens anda. Digitaliseringen av pengar kommer också att vara ett slag mot begreppet av den sociala välfärdsstaten. Eftersom stater kommer med hjälp av en total digitalisering omedelbart att märka människors penningrörelser, och därför kommer det inte att bli fråga om hemlig rikedom, även kallad den "informella" ekonomin. Tiden får utvisa om denna kontroll över de fattiga och medelklassen kommer att bli en fråga för det internationella storkapitalet. Det lutar alltför brant åt det hållet att det kommer att finnas en statlig kontroll över "privat egendom". I denna nya period blir staterna tuffare, rasistiska och fascistiska tendenser i samhällena blir allt starkare.
Det har pågått en kamp om reservvalutor i världen under lång tid. Stater som Ryssland, Kina vill handla med sina egna valutor och försöker skapa perspektiv utifrån sitt eget perspektiv mot dollarn som reservvaluta. Den amerikanska dollarn är den största valutareserven i världen (59%). Euron är den andra (20 %) som reservvaluta, och pundet och yenen är den tredje (4 %). Reservtillgångar (guld etc.) handlas också i dollar. Det beräknas att USA:s årliga inkomster är 100 miljarder dollar på grund av att dollarn är reservvalutan. Anledningen till detta är att andra staters centralbanker har möjlighet att köpa sina dollarreserver billigare. På grund av de rörelser som ska göras mot dollarn som reservvaluta, påverkar det direkt USA:s intressen. Det är ett fenomen att det pågår en kamp om reservpengar runt om i världen och USA vill behålla dollarns position som reservvaluta.
Med Rysslands försök att invadera Ukraina började säkerhetskoncepten i världen att gunga och krocka. Även om USA och västerländsk press försöker framställa detta orättvisa invasionsförsök av Ryssland som en "värdekollision", är detta inte sant. I Ukraina finns det en situation där "statliga intressen" står i konflikt, inte "värderingar". USA och Storbritannien har ett stort ansvar för att göra Ukraina öppet för rysk invasion. Det verkar som att USA försöker vända Rysslands försök att invadera Ukraina till en möjlighet i syfte att expandera Nato, ta Europa under sina vingar och isolera Ryssland. Det är därför det stöder Finlands och Sveriges önskan att gå med i Nato. Det är naturligt att Rysslands aggressiva och expansionistiska politik skapar rädsla i Finland och Sverige. Av den anledningen borde det inte vara kurdernas uppgift att argumentera för att Ryssland inte kommer att attackera dessa stater och att motsätta sig Finlands och Sveriges NATO-medlemskap. Eftersom de skäl som Ryssland lade fram för invasionen av Ukraina ökar den expansionistiska aptiten hos de regimer som delar och splittrar kurderna. I och med Ukrainakriget kom Europas beroende av Ryssland på energiområdet i förgrunden. Även om Ryssland försöker vända detta till en möjlighet, försöker Europa utveckla en politik mot detta missbruk. Det bör noteras att Storbritannien är en av de stater som är minst beroende av Ryssland för energi. Detta har också en roll i Londons aktiva ställning i Ukrainakriget. Alternativ som att stärka Nato med Rysslands invasion av Ukraina och att stärka sig själv militärt av Europa började diskuteras. Relationerna mellan EU och USA kommer också att börja ta form i enlighet med denna nya situation. Den stat som motsätter sig USA:s politik mest är Frankrike. En sida av Rysslands invasion av Ukraina rör också relationerna mellan USA och Kina. USA ser detta krig som en möjlighet i sina relationer med Ryssland och Kina. Med Rysslands invasion av Ukraina visade det att mäktiga stater kan engagera sig i ockupationsaktioner som de behagar. Denna situation utgör en stor fara för kurderna. Faktum är att efter ockupationen av Ukraina började en intensitet upplevas i de militära operationerna i Turkiet och Iran i södra Kurdistan. Den kurdiska huvudstaden Hewler har varit under raket- och missilbeskjutning under lång tid. Hewler har varit under raket- och missilbeskjutning under lång tid. I Turkiet, där det råder förbud mot möten och demonstrationer, gavs PKK all frihet att hålla provokativa demonstrationer över "gränsen" mot den kurdiska federala staten. Medan det finns en blockerande och förebyggande politik över Bagdad för att blockera inkomsterna från kurdisk olja, å andra sidan är kurdisk olja målet för PKK-terrorismen. Medan USA och västvärlden kommer till hjälp för Ukraina för sina egna intressen, gör Iran, Irak, Turkiet, Syrien och PKK ingenting mot denna belägring mot den kurdiska regionala regeringen, som försöker överleva. Efter invasionen av Ukraina började planer på kurdisk olja och naturgas diskuteras i den turkiska opinionen, med hänvisning till PKK-terrorn som framgångsrikt riktades mot kurderna av Ankara och Teheran. Turkiet, som är i stånd att inta en vetoposition om Finlands och Sveriges medlemskap i Nato, vill att man ger oljan och naturresurserna i södra Kurdistan till Turkiet i utbyte mot att dessa två stater. Samt man överlämnar Qamishlo och andra kurdiska städer i sydvästra Kurdistan under PKK-ockupationen till Turkiet. Turkiet förhandlar med både USA och Ryssland för annekteringen av den självstyrande sydvästra Kurdistan. Söker också eftergifter från USA att kontrollera naturresurser i södra Kurdistan hos den kurdiska federala staten.

Uppfattningen om den "nya världsordningen" i Ankara och Teheran formas i en värld utan kurder. PKK arbetar dag och natt för genomförandet av denna policy. PKK spelar en viktig roll i genomförandet av Turkiets politik. Det måste finnas något kurderna kan göra mot denna politik. Det måste finnas en politik för kurderna så att kurderna inte blir offer för Finlands och Sveriges NATO-medlemskap. Tyvärr fortsätter problemet med att vara en makt- och playmaker för kurderna. Europas beroende av Ryssland på energiområdet har lett till ett sökande efter energi från andra håll. Turkiet vill spela en roll för att transportera naturgas från östra Medelhavet till Europa. Turkiet tar en aktiv hållning, även om den ska omstarta sina relationer med Israel. Israelbaserade förhandlingar fortsätter om energiresurser i östra Medelhavet. Oljan och naturgasreserverna som ägs av den kurdiska federala staten fick också betydelse i detta sammanhang. Det är en stor brist att den kurdiska regeringen inte använder sina oljeintäkter till lobbyverksamhet och internationella relationer som kommer att stödja den, istället för att spendera dem på projekt inriktade på att modernisera städer och visa upp sig. Kurdistan, som har naturrikedomar som vatten, olja och naturgas, måste ha en politik som kommer att dra till sig världens uppmärksamhet och få stöd av internationellt kapital i dessa viktiga frågor som berör det. Denna politik kan endast utformas genom att stödja den kurdiska federerade staten och genom att ta initiativ från den kurdiska regeringen i detta avseende. Ockupationen av Ukraina är det första steget i ett "nytt splittringskrig". Det är underförstått att Ukraina kommer att förvandlas till ett nytt Syrien.
Kurderna måste ifrågasätta vad deras plats kommer att vara i detta nya fördelsningsplan.

 

17.05.2022Yasar Karadogan

 

 

 

 

 

TÜRK'ÜN KÜRD'ÜN KARŞISINDA DUYDUĞU DAYANILMAZ AŞAĞILIK KOMPLEXİ


Bir kürd çocuğu kürd kültürünün ve dilinin bütün ayrıcalıklı özellik ve güzelliklerini dillendirerek bir şarkı veya bilgi yarışmasını kazandığında, eğer o kürd çocuğu Doğu Kürdistan'da veya Güney Kürdistan'da ise, fazla bir engelleme yapılmadan, takdir edilerek kabullenilir ve hatta desteklenilir, çünkü farsların da, arapların da kendilerine göre bir kültürü ve dili vardır. AMA eğer o kürd çocuğu Kuzey Kürdistan'da ise, türkler onu hem kıskanır ve hemde engeller, çünkü türkler, kürd kültürünü ve dilini çok kıskanıyorlar ve hatta nefret ediyorlar. Çünkü türklerin farslar gibi, araplar gibi kendine göre bir kültürü yoktur. Türklerin kültürü ve hatta dili, kürd kültürü ve dilinden çalıntı, yapma ve naylon bir kültür ve dildir. Bu sebeple türk kültürü ve dili estetik bakımdan hiçbir asliyet, orjinallik ihtiva etmiyor. İşte bunun için asli ve zengin kürd kültürü ile mukayese olduğunda, türk kültürünün ve dilinin bu zayıf durumu hemen meydana çıkıyor ve ırkçı türkler o zaman hem kıskanmaya ve hemde nefret etmeye başlıyorlar. Açıkçası buna AŞAĞILIK KOMPLEXİ deniyor.

İnsan dilsiz olur mu? Peki bu şimdi yazdığın satırlar hangi dildendir diye soranlara şu cevabı veriyoruz: dil var, dil de var. En azından şundan bahsedeyim:

Kürtçe, Dünyanın En Fazla Kelimeye Sahip olan 9. Dili Olarak Gösterildi. Kürdçe 721 599 kelime ile dünyanın en fazla kelimeye sahip 9. dili oldu. Bu listede türkçe ise 334 473 kelime ile 20. sırada yer alıyor.

_____
NOT: Bu gerçeklik Kürdistan'ı ve Anatolya'yı istila etmiş türklerin köksüzlüğü, tarihsizliği, kültürsüzlüğü ve dilsizliği içindir. Kürdistan'ı ve Anatolya'yı istila etmiş ve kendine türküm diyen bu devşirmelerin dışında, örneğin Orta Asya'da yaşayan bazı türkleri bundan imtina ediyorum.

 

 

 

Vatansız, kültürsüz ve hatta dilsiz türklerin ırkçı olmalarının, bu izansız şekilde davranmalarının tek sebebi;
kürdlerin (Kürdistan) ve yunanlıların (Doğu Yunanistan) ülkelerini kendilerinin yapabilmek içindir. Ama nafile.
Çünkü bu ırkçı düşleri asla gerçekleşemeyecektir. Çünkü Kürdistan kürdlerindir ve Yunanistan da ynan halkınındır.

 

 

 

 

JIHADIST ERDOLF has completely Arabized the Turks and Turkey. 'He is imposing the way of Arab life from the Prophet's time
on the Turks and Turkey. He says Turks should live like an Arab in the time of the prophet Muhammad.
This is a NATO country. Good luck NATO!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Heroic US General Norman Schwartzkof

It was 23 000 Palestinian Islamist volunteers participated The Iraqi Arab State's Anfal Campaign agains the freedom, equality, democracy and secuilarizm demanding Kurdish people.
--- Entire The Palestinian Cause is Islamism, Jihadism and Racism-oriented TERROR against The Jewish and Kurdish Peoples

THE DICTATORSHIP REACTIONARY TURKISH, ARABIC AND PERSIAN STATES ARE AGAINST USA, BECAUSE THE USA IS IN SUPPORT OF THE ESTABLISHMENT OF AN INDEPENDENT STATE OF KURDISTAN.
THE AMERICAN REVOLUTION WAS THE FIRST DEMOCRATIC, ANTI-colonialist REVOLUTION AGAINST COLONIALISM.
IT IS THE IDEOLOGICAL PIONEER OF THE FRENCH REVOLUTION, IS THE CORE OF THE NATIONAL LIBERATION WARS, THE BEGINNING OF THE DESTRUCTION OF EMPIRES.
THE USA IS THE STATE THAT DEFEATED GERMANY IN THE FIRST AND SECOND WORLD WAR.
IT IS A STATE WHICH WAS FOUGHT IN THE FAR EAST AGAINST JAPANESE IMPERIALISM AND ACHIEVED THE LIBERATION OF CHINA.

THE USA IS TODAY A FRIENDLY STATE RESISTING ON KURDISH NATIONAL RIGHTS DESPITE ALL THE SANCTIONS OF THE ISLAMO-FASCIST TURKS
________________________

Bugünlerde yeniden eski ve bayatlamış, sadece, siyasetten habersiz cahil kesimlere hitap eden, TC ve RUS destekli bir propaganda yapılıyor :
Diyorlar ki:
"-ABD ye güvenmeyin. SİZİ TEKRAR SATAR. Sizi kaç defa sattı biliyor musunuz?".

***
Kobani İŞGALCİ TÜRK DEVLETİ'NİN BURNUNUN DİBİNDE. MÜLTECİ VE SAVAŞÇILAR GELMESİN VE ISİS ELİYLE KIRILSIN DİYE,
SINIRA TÜRK TANKLARI YIĞDI.
ABD İSE, DİRENEN GERILLAYA İSİS'E KARŞI HAVADAN SAVAŞARAK VE KARADAN DA SİLAH YARDIMI YAPARAK KÜRDLERİ DESTEKLEDİ.
PESMERGENİN İŞGALCİ TÜRK SINIRINDAN GEÇİP KOBANİ'ye VARMASINI SAĞLADI.
ABD BAĞIMSIZ BİR KÜRDİSTAN DEVLETININ KURULMASINDAN YANA OLDUĞU İÇİN, İŞGALCİ TÜRKİYE İLE BU GERGİNLİĞİ YAŞANMAKTADIR.

AMERİKAN DEVRIMI SOMURGECILIGE KARŞI KAZANILMIŞ İLK DEMOKRATİK, ANTİ- SÖMÜRGECİ BİR DEVRİMDİR.
FRANSIZ DEVRİMİNİN İDEOLOJİK ÖNCÜSÜ, MILLI KURTULUŞ HAREKETLERİNİN ÇEKİRDEĞİ, IMPARATORLUKLARIN YIKILMASININ BASLANGICIDIR.
ABD, BIRINCI VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ALMANYA'YI YENILGIYE UĞRATAN DEVLETTİR.
JAPON EMPERYALİZMİNE KARŞI UZAK DOĞUDA SAVAŞI TEK BAŞINA USLENMIS ÇİN VE UZAK DOĞUNUN KURTULUŞUNU SAĞLAMIŞ BİR DEVLETTİR.
BUGÜN İŞGALCİ TÜRK DEVLETİ'NIN TÜM SANTAJLARINA RAĞMEN KURD MİLLİ HAKLARINDA DIRETEN DOST BIR DEVLETTİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömürge ulusa mensup olup işgal ordularında sömürgecilerin silahını kuşanan binlerce fert vardır. Hangi açıdan bakarsanız bakınız bu neferler kuşandıkları silahları kendi milletine yöneltmiştir yada yöneltmeye amadedir. Sömürgeci devletlerin siyasi partilerinde yer alanlar yada ideolojik olarak sömürgeci devletin bekasına hizmet verenler de aynı şekilde mazlum milletin hukukuna ve kendine ait sınırlar üzerinde hükümran olmasına karşı tavır almıştır. Sömürge ulus fertleri açısından bakıldığında kendi milletine silah çevirmekle yine kendi milletine karşıt parti ve siyasetlerin bileşeni olmak arasında fark yoktur. Biri silahını, diğeri yeteneklerini ve enerjisini çevirmiştir. Sözlerimden incinmek yerine ne kadar incittiğinizi düşünmeniz için yazıyorum. Hiçbir mazlumun sitemi yada kritiği kendi soydaşlarını karşı cephenin bileşeni olarak görmekten daha incitici ve millet adına daha aşağılayıcı değildir. Ahlak hak üzerine kurulur, hakkaniyetten ayrılan ahlak zerafete ne kadar titizlenise titizlensin inhiraf halindedir. İnhiraf sapmadır, hem sapıp hem ahlaklı kalınmaz. Kenan Fani Doğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada kürdlerin görünce kendilerini güvende his ettikleri tek ordu ABD'nin devrimci ordusudur.buda kanıtı.

ABD Saddam ve Qasim Suleymani gibi kürd katillerini likvide ediyor. Ortadoğu'daki işgalci Irak ve Suriye gibi en büyük kürd katili işgalci devletleri bombalıyor. İran'a ambargo uyguluyor ve yakında en büyük kürd ve Kürdistan düşmanı Türkiye'yi de bombalama ihtimali oldukça yüksektir.

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

Turkish police's brutality towards peaceful demonstrations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazistan

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDLER, İSRAİLOĞULLARI & KELTLER GİBİ ESKİ HALKLARIN

EFSANE VE HALK HİKAYELERİ

Kelt uygarlıklarından kalma sihirli bir yüzük, kripto bir şekilde yazıldığı için anlamı çözülememiş ancak taktığı kişiye güç verdiğini inanılıyor.
Yüzükler kişiye göre yapılıyor yani bu yüzük şahsa münhasır bir yapıda . Kişiselleştirilmiş bu maden yüzük olmadan önce şahısla bütünleştirilir sonra dövülür, şekil verilir en sonunda kişiye özel sihirli sembollerlerle donatılır ve teslim edilir. Gücü ve takıyı bireysel hale getirmek amacı ki kişi öldüğünde çoğunlukla bu eşyalar onlarla gömülür ...

 

 

 

İsrailoğullarının kralı MUHTEŞEM SÜLEYMAN'ın yüzüğünün de böyle bir kudreti olduğu söylenmiştir ve aynı şekilde kürd krali MUHTEŞEM SALAHADİN'in de böyle sihirli ve kudretli yüzük sahibi olduğundan bahsedilmiştir.

- Yüzüklerin efendisi adlı 2003 yılında çevrilen meşhur Hollywood filmi ve hakeza sihirbazlık teması taşıyan Harry Potter adlı filmler bu eski halk kültüründen, yahudilerin, kürdlerin ve keltlerin efsane ve halk hikayelerinden derlenmiş kitaplaradan esinlenerek yapılan filimlerdir.

KÜRD HALK HİKAYELERİ'NDE KURGU BİLİM (Sci Fi) EMARELERİ/BELİRTİLERİ

Kürd halk hikayelerinde üstün yetenekler ve olanaklar veren sihirli yüzükleriden tutun, kulağa takıldığında uykuya girilen Uyku Boncukları gibi takılardan bahsedilmektedir.

Kulağa konulan bir uyku boncuğu vasıtasıyla sağlanan derin uyku vaziyeti anlatımı, birçok kürd halk hikayesinde geçmektedir. Halk hikayelerimizde adı geçen bu cihazlara Moriyê Xewê, yani uyku boncuğu deniyor.

Las Vegas'ta şu an düzenlenmekte olan Teknik Fuar'da uyku problemi olanlar için üretilmiş kulağa takılan cihazlar gösterildi. Bu cihazlar kulağa takıldığında adamın uyku sinirlerini stimüle eden elektronik bir dalga gönderilmesi yoluyla adam derin bir uykuya giriyor.

Gelecek mi, mazi mi?

Halk hikayelerinde böyle teknik detayların geçmesi insanoğlunun sadece bir hayal mahsülü müdür?

Bu efsanevi sihirli takılaradan birkaçı (NOT: Bunların çoğu bugün üretilebiliyor):

1- UYKU BONCUĞU (Moriyê Xewê): Kulaga bırakılan bir boncuk vasıtasıyla sağlanılan derin uyku vaziyeti

2- KULAK ARKASINDAKİ BONCUK (Moriyê Li Paş Guh): Kulağın ardındaki bir boncuğa dokunulduğunda, başka bir mekana nakl (transport) olmak

3- DENİZ ÜSTÜNDE BİLLURDAN YAPILMIŞ KÖŞK (Li Ser Behrê Koşkên Ji Bilûrê): Su üzerinde inşa edile en muteber (ultima) saray konutlar

4- GİYİLDİĞİNDE ADAMI KUŞ GİBİ UÇURTABİLEN KUŞ TULUMU, KUŞ POSTU (Pûrtê Firindeyan)

5- BİR LAHZADA 'YARATILAN' EŞYA, YAPI, MEKAN (Di Nav Çavnuqandinekê De Peydakirina Koşkekê)

6- RUHUN KAPALI BİR KUTU VEYA ŞİŞE İÇİNDE HAPSEDİLMESİ (Ruh Li Nav Şûşê/Qutiyê Girtin)

7- TILSIMLI SÖZ/PAROLA (SimSim Vebe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battle of Nizip 1840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışından vaaz geçin. İşgalci, soykırımcı 1 no'lu kürd baş düşmanı türk-ırk devleti yılandır ve
ne olursa olsun her kürdü günü geldiğinde sokacaktır. Sokmasını beklemeden dokunun....

Örneğin şurayı okuyup acı tarihimizden ders almalıyız:

 

 

Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti Kurucusu Seyyid Abdulkadir Nehri .. Nur içinde uyusun.


Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti kurucusu olan Seyyid Abdulkadir Nehri, Şeyh Said Kıyamı'na destek verdiği gerekçesiyle idam edildi.

Oğlu Seyyid Muhammed'in kendisinden sonra idam edilmesini istedi bu isteği reddedildi. Oğlu gözleri önünde idam edildi. Sadece merhum önder Seyid Rıza'Nın oğlu'nu gözlerinin önünde idam etmedi. Seyid Abdulkadir'in oğlunu da aynı şekilde babasının gözleri önünde idam etti. Bu ne demektir? Yani işgalci, islamo-faşist türkler kürd düşmanlığı yapmakta hiçbir şekilde bir sınır koymazlar, çünkü kürdleri ana gayretleri BÜTÜN kürdleri bitirip, Kürdistan'ın tapusunu kendi zimmetine geçirebilmektir.

Seyyid Abdulkadir Nehri darağacının önünde son kez kendini yargılayan heyete dönerek şöyle söyler: :“Zaten sizler yakma ve harap etme konusunda büyük bir şöhrete sahipsiniz. Burasını da Kerbela’ya çevirdiniz. Şunu biliniz ki dehşet ve insafsızca baskı ile şan ve şeref kazanılmaz.”. 27 Mayıs 1925

Seyyid Abdulkadir Nehri işıklar içinde yatsın şöyle deseydi bu bizim için daha fazla yol gösterici ve aydınlatıcı olurdu o zaman: Ne yapsanız da, ne etseniz de kürdlerin vatanı Kürdistan'ı ASLA kendinize vatan yapamazsınız. Vatanınız yok, Orta Asya steplerinde yarı vahşi şekilde yaşıyordunuz, bu sizin sorununuzdur. Eğer yok olmak istemiyorsanız en kısa zamanda Kürdistan'dan defolun, çıkın gidin! Yine Orta Asya'ya mı, nereye gidecekseniz gidin. Kürdistan sadece kürdlerindir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cüneyt Tarkan (Arkın)

İşgalci, islamo-faşist türk sanatçılarının ekseriyeti ırkçı-faşisttir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdolf IS isis Islamo-Fascist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop islamıserıng av de ÖPPNA, FRIA, DEMOKRATISKA, HUMANISTISKA, SEKULÄRA västsamhällen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşgalci islamo-faşist türk devleti hem Ortadoğu ve hemde Balkan'daki hıristiyan halkların baş düşmanıdır. Binlercesini tıpkı kürdlere yaptığı gibi hunharca katletmiştir, yerinden yurdundan sürmüştür veya türkleştirip müslümanlaştırarak onların şahsiyet ve benliklerine tecavüz etmiştir.

''Babam ateistti ve kendini her zaman bir Sırp olarak tanımlardı. Tamam, belki 250 yıldır Müslümandık ama ondan önce ortodokstuk ve derinlerde hep Sırptık, din bunu değiştiremez. Biz sadece Türklerden kurtulmak için Müslüman olduk.''

Emir Kusturica

— The Guardian 04.03.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu da bir kürd idi AMA TAMAMEN türkleştirildi
işgalci, islamo-faşist türk ırk-devleti Türkiye tarafından

Bu, İsmet Tümtürk. Şair Cenap Şehabettin’in oğlu. Türkçüler Derneği’nin kurucusu. Türkçü Milli Yol’un sahibi.
Ülkücü düşüncenin mimarlarından biri.
Türkçü Nihal Atsız’ın yakın arkadaşı ve kitaplarının İngilizce çevirmeni.
Soyadı Tümtürk ama annesi Bedirxan’ın torunu.
Öz dedesi Abdurrezzak Bedirxan, I. Dünya Savaşı sırasında bağımsız bir Kürdistan kurmak için çalışırken yakalanıp idam edilmiştir.

İşgalci, islamo-faşist türk ırk-devleti masum kürd insanlarını kendi öz halkına karşı azılı bir numaralı düşman haline getiriyor ki
kürdlerin ülkesi Kürdistan'ı kendi vatanı yapabilsin. Bilindiği gibi türklerin vatanı (evi) yoktur. Orta Astya steplerinde vahşi
bir hayat sürdürürlerdi.Kuraklıktan dolayı göç ederek Kürdistan'a sığındılar. Yine bilindiği gibi mikropların da evi yoktur.
Bulaştıkları vücut hücrelerini kendilerine ev edinirler. Mikrop işte.
Sonra türk dilinde vatan kelimesi yoktur. Vatan arapçadır. İşgalci türklerin vatan anlamında böbürlenerek kullandıkları ülke kelimesi ise,
üzerinde üleşilen yıyecek yığını (deposu) anlamındadır. Ve yine böbürlenerek kullandıkları yurt kelimes ise çadır anlamındadır.
Vatansız türk yığınlarının Kürdistan'ı istilası SON bulmaldır, SON bulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKK işgalci Türkiye'nin elinde kürd kurtuluş ve özgürlük mücadelesine karşı kullanılan bir tornavida aletidir.
Türkiye'den HİÇBİR şey istememe adına yüzbün kürd peşmergesi heba etti, onbinlerce sivil kürd katletti, sekiz bin kürd köyü yıktırdı,
yüzbinlerce kürdü zındanlara attı ve bir tek tanesine bile sahip çıkmadı. Hala bu ihanetçi hareketin ardından gidenler kürd halkının DÜŞMANIDIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazlum Doğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turk Führer ERDOLF signs the destiny of the so called "Turk Drones"..
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ...!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük Ortadoğu Projesi - Gerçek Ortadoğu haritası budur

Bir harita ve düşündürdikleri..
Türkiye, Suriye ve Irak diye bir devlet ve ülke yoktu. İran ise aslında Acemistan'dır. Irak Basra yakınlaraına kadar olan DÜZLÜK demektir.
Bunlar kürdlerden ve Kürdistan'dan ÇOK SONRALARI suni bir şekilde oluşturuldu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİPNOTİK TARZDA KURAN OKUMAK = BEYNİ (bilinci) DİREKT DELMEKTİR.
KURAN OKUMA TARZI PSİKO-SİYASİ BİR OLAYDIR


--- Beyini direkt delme tarzında Kuran okumanın nedeni:

Kuran okuma üsulu ve şekli, yani dünyaca meşhur ve aslen Mısır kürdü olan şeyh Abdülbasit Abdulsamed'in okuduğu o en yaygın tarzdan bir tonla Kuran'ı okumak; bir BEYİN YIKAMA tarzı ve okunuş şekli olduğu, psikoloji bilimcileri tarafından da kabul edilen bir olgudur. Çünkü ister inan ister inanma o şekildeki HER okunuş tarzı SENİ HİPNOTİZE ediyor.

Güncel, tarihi, sosyal ve siyasal faktörler göz önünde bulundurularak tarafımdan yapılmış bir iddiadır bu.

Bu iddiayı eleştiriken, Kuran'ın Peygamber döneminde ve Peygamber döneminin hemen sonrasında böyle bir okunuş tarzının olmadığı gerçeğini göz önünde bulundurMAyarak eleştirildiğinde, böylesi bir eleştirinin tutmadığı görülür. Bundan da daha önemli bir faktör, okumak denildiğinde, normal bir okuma akla gelir. Yaratıcının sözleri olduğuna inanıldığı ve bu bakımdan da kutsal olduğu düşünüldüğünden dolayı da, biraz vurgulu da okunabilir. Bunun dışındaki abartılı, yüksek sesli okumalar belli bir amaca yönelik abartmadan başka bir şey sayılmaz.

Beyini direkt delme tarzında Kuran okumanın nedeni, ilk müslümanların ideolojik ve coğrafi yayılma çaba ve siyasetiyle ilgili bir olaydır. Hem üzerinde yayılmak istenilen coğrafyanın ahalisine gözdağı vermek, gövde güç gösterisi yapmak için toplu şekilde namaz kılma ihtiyacı doğmuştur ve hemde mecusi, yahudi ve hiristiyan ahali içinde müslüman devşirmek için, Kuran'ı, yanık bir tonda ve direkt beyine hitap edebilecek bir tarz ve makamda okuyarak, bu şekilde güçlerine yeni coğrafya ve yeni insan gücü katmaya çalışıp çabalamışlardır.

Şimdiki medeni dünyada, cihad şartları olmadığından, bütün inançların BARIŞ İÇİNDE BİRARADA, BERABERCE yaşamaya çalıştıklarından dolayı, ne toplu şekilde namaz kılarak birilerine güç ve gövde gösterisi manevraları ihtiyacı kaldı ve ne de Kuran'ı NORMAL OKUMANIN dışındaki bir şekilde okuyarak, insanları psikoljikmen etki altına alarak, insanların beynini yıkayacak yoldan müslümanlaştırma ihtiyacı kaldı.

Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye'nin kürd düşmanlığını anlamayan kürd çok büyük bir bedel öder!
Bu kadar büyük bedeller ödedik/ödüyoruz. Ödediğimiz bedeller boşa gitmesin.
Ödediğimiz bedelleri boşa çıkarmak isteyen türkiyeci, ortak-vatancı ihanet şebekeleri hahrolsun!Hozan Serhad (Suleyman Alpdogan 24.07.1970 - 22.07.1999)

Hozan Serhad û hevjîna xwe Yildiz. Yekî canê xwe da, yek jî di zîndanên dagîrkerê tirk de dirize.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS TURK 1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahte dindarların ekseriyeti Türkiye'dedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumsuz çünkü bu yorum türklerin kendileri tarafından yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är ursprunget till namnet Syrien, Damaskus och Horan?

Namnet Syrien härstammar från namnet på kurdernas gud, solens gud Syrien eller asura eller ahura på kurdiska språket Hor eller Khor Xor som betyder sol.. Det är värt att notera att Subaris betyder khoris.Ordet subaris betyder norr, det vill säga norra Mesopotamien, dagens norra och södra Kurdistan. Ursprungliga namnet på staden Damaskus är domodzi dumudzi (Damas) som var namnet på växternas gud och levde bland al-horibierna.
Det är mycket troligt att ursprunget till namnet horan är som är ett sammansatt ord kommer från horankurdernas förfäder.
Suffixet ..an.är plural ändelse på kurdiska. Det är värt att notera att hor eller khor betyder sol på kurdiska
Efter arabernas ockupation av regionen ändrades namnet till Horan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eke biyo aşiqê celadê xwu yew millet
Wazenê azan biwane yan bivarne nalet
Ger îtiraz nêkeno beno sey pesî îlet
Wulay musteheq o ci rê her tewir zîlet

UMER XEYYAM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd qiymeta kurdên mirî ji kurdên zindî bêhtir dizanin - Kürdler yaşayan kürdten çok ölü kürde çok kıymet veriyorlar.

 

 

 

 

 

 

"İnsan kendini tür olarak yokoluşa götürüyor, gelecek kuşaklara yeterli doğal kaynak kalmayışı bir yana kirletmedik toprak bırakmadık, kirletmedik su bırakmadık.
Birkaç yüzyıl sonra dünya kalacakmı sorusuna hiç kimse olumlu cevap verebilecek durumda değil. "

Kenan Fani Doğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunya berê yek reşeparçe (kontînent) bû. Jê re dibêjin: Pengea
Erdhêj (zelzele) li gor û li ser vê bingehê (esasê) çêdibin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENOCIDES ON KURDISH PEOPLE
Committed by ISLAMIST TURKS-ARABS & PERSIANS

 

The Four ISLAMO-FASCIST COLONIALIST INVADER STATES

 

 

JÊDERÊN ROJNAMEYAN

KURDISTAN STAMPS

STAMPS ABOUT KURDISTAN

KURDISH ARCHIVE

 

 

 

BELGENAME-1

 

BELGENAME-3

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum