En kort introduktion till den förbjudna kurdiska litteraturen  
 

av Goran Candan

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 
 

Den kurdiska litterära pionjären prins Jaladet Bedir Khan

1893 - 1951


 

 
 

Det sägs om kurderna, som är kända som välvilliga, humanistiska och känslomässiga, att "varje kurd föds till poet från sin mor". Det finns mycket sanning bakom dessa ord. För att poesi och sånger har en mycket viktig plats i den kurdiska litteraturen och den kurdiska poesins historia är urgammal. Det sägs också att kurderna var en av de första i historien som skrev poesi. Däremot finns idag Baba Tahire Uryans dikter, en kurdisk poet som levde på 900-talet, tillgängliga som ett tidigt kurdiskt litteraturhistoriskt dokument.

Låt oss inte glömma att nämna detta här; som den tyske forskaren och historikern Ferdinand Hennerbichler sa om kurderna att dem har varit de första bofasta, eftersom dem "levt i Kurdistan sedan den äldsta spårbara början på stenåldern". Men kurdernas historia har förmörkats på grund av två grundläggande förödande faktorer i historien:

1- av förödelsen av islamisk-arabisk erövring, ockupation och rasism,
2- av förstärkning av denna islamiska-arabiska erövringens, ockupationens och rasismens följder med hjälp av de koloniala europeiska (brittiska, franska och tyska) imperialisterna.

Tyvärr har den kurdiska historien helt förmörkats idag på grund av dessa två olyckliga mäktiga faktorer. I och med kurderna är civilisationens första bofasta folk, har genom denna handling civilisationens historia mörkats av islamisk och arabisk förstörelse och det koloniala Europas stöd till denna förstörelse. Men forskning gjorda mot bakgrund av nya arkeologiska fynd och vetenskapliga och tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren har börjat avslöja den fantastiska kurdiska historien. Nämligen hävdas det att det historiska Kurdistan är hemlandet för konsten att plantera grödor och tämja djur som födde hela civilisationen, och även enligt vissa historiker lärde kurderna mänskligheten konsten att plantera vete, maten som gav civilisationens födelse, till exempel den berömde ryske historikern Diakonov (1915-1999) som skrev följande: "kurder upptäckte veteväxten och gjorde den här växten till mänsklighetens grundläggande föda. Dessa upptäckter har bidragit mycket till mänsklighetens historia. Kurderna är den första nationen som erkänner sina grannars rättigheter. Detta syns tydligt i gamla lertavlor.

Den blomstrande kurdiska litteraturen var en gång i tiden en ren inspirationskälla för kurder i Kurdistans alla hörn och delar. 1600-talspoeten Ahmede Khani klädde sagan om det olycksaliga kärleksparet Mem och Zin som har berättats i folkmun sedan 1300-talet i höglitterär form och murade därmed den grund varpå all kurdisk litteraturhistoria vilar. Ahmede Khani som var från norra Kurdistan, var inte den förste kurdiska författaren av betydelse, fast han säkert är den mest kända och älskade - tack vare det kurdiska nationaleposet Mem och Zin. I Ahmede Khanis hemort i norra Kurdistan blev däremot det kurdiska språket, litteraturen och kulturen kriminaliserat och förföljd av turkarna under hela 1900-talet.

Den förste viktige kurdiske medeltida poeten vars sufiskt inspirerade Diwan har bevarats var Mela-y Djiziri (1407-81). Han blev känd genom sin Gulzar (Rosenträdgården) ett kurdiskt-persiskt-arabiskt lexikon på vers, också från norra Kurdistan. Den förste kurdiska prosaförfattaren Mehmude Beyazidi (1867-1799) som levde i norra Kurdistan har författat en antropologisk studie om kurderna och deras seder och bruk. Kurdernas mest betydelsefulla historieverk Sharafnama författades av den kurdiska lärde adelsmannen Sharafkhane Bitlisi på 1500-talet i norra Kurdistan. Betydande delen av de kurdiska storpoeter vars oförglömliga verk utgör den klassiska kurdiska litteraturens poesiskola levde och verkade i norra Kurdistan, där det idag är förbjudet att ge ut något litterärt kurdiskt verk, för att inte tala om att tala och skriva på kurdiska.

Vi har för en tid sedan fått veta att en svensk kommitté har bildats för att försvara förföljda kurdiska författare med anledning av de turkiska myndigheternas upptrappade angrepp på dem och för att försvara deras yttrandefrihet och rätt att skapa litteratur på sitt eget språk.

Fenomenet är inte alls obegripligt då det är överensstämmande med Turkiets politiska tradition gentemot kurderna sedan många decennier. Om man påstår att det sedan republiken Turkiet bildades i början av 20-talet inte har utgivits några kurdiska böcker i norra Kurdistan, då är påståendet faktiskt nästan sant. Den kurdiska litteraturen har sedan bildandet av den turkiska republiken 1923 förbjudits och kriminaliserats. Under så lång tid som 70 år, har knappt ett 20-tal böcker lyckats komma ut. Antalet utgivna kurdiska böcker i Turkiet mellan år 1925-1980 når inte ens 20.

Efter den turkiska militärkuppen 1980 gavs inga böcker ut alls under hela 80-talet. Med anledning av den kurdiska frihetskampens intensifiering på 90-talet, med stora vedermödor, med obeskrivligt stora personliga uppoffringar, efter omfattande mänskliga förluster, kom det ut några kurdiska publikationer och böcker. Bortförda, fängslade, torterade och dödade journalister, författare och kulturarbetare, hörde till kurdernas vardag vid den tiden. Mellan år 1990-1998 lyckades kurderna publicera drygt 100 kurdiska böcker i Turkiet för att få en lång lista över vad man kan kalla för litteraturmartyrer. Men efter år 1999 skärpt återigen kontrollen över de fåtaliga kurdiska litterära och kulturella aktiviteter som fanns inom landets gränser.

När den kurdiske författaren Mehmed Emin Bozaslan gav ut en kurdisk ABC-bok i Istanbul 1968 var det brottsligt tyckte den turkiske åklagaren som hade två åtalspunkter som är lika orättfärdiga som Fransico Pizzaros falska åtal mot kung Atahualpa. Bozaslan säger att den första åtalspunkten löd: "att utveckla det kurdiska språket." Den andra punkten var "att propagera för det kurdiska folket."

Bozaslan är också utgivare av turkiska översättningen av det kurdiska nationaleposet Mem û Zîn (på svenska utgiven av Sara Förlag 1992 i Stockholm Mem och Zin).

Turkiet som idag vill bli EU-medlem har lagar och förordningar likt följande: 'administrativa och rättsliga åtgärder vidtas mot dem som tar initiativ till att sprida kurdiskan och försöker göra det till läs- och skriftspråk genom att skapa forskningsinrättningar och starta kurdiska läs- och skrivkurser' vilket ger en tydlig illustration åyttrandefrihet.

Trots det moderna och EU-villiga Turkiet finns det lagar gentemot den mest grundläggande mänskliga rättigheten; yttrandefriheten. Turkiet har trots dessa lagar, inte lyckats få ett slut på den kurdiska litteraturens utveckling genom åren. I före detta Sovjet republiken i Armenien, i Iran och till och med i Saddam Husseins arabnationalistiska Baath-kontrollerade södra Kurdistan under 70 och 80-talen utgavs kurdiska publikationer. Och inte minst under hela 1980-talet var Sverige så gott som världsledande i kurdisk litteratur. Ett 30-tal kurdiska bokförlag uppstod under denna tid i Sverige och tusentals böcker och publikationer började komma ut. Kurdiska författare fick utmärkelser under dessa åren och t ex 1989 fick den berömda kurdiska poeten Sherko Bekas Tucholsky-priset ur dåvarande Statsminister Ingvar Karlssons händer.

Den unga generationens kurdiska intellektuella, bokförläggare, journalister, romanförfattare, poeter och essäister med sina hittills publicerade hundratals romaner, diktsamlingar och essäer, har gett ett bra svar till Turkiets assimileringspolitik. Därmed är de också nuförtiden det största målet mot den alltmer hårdnande turkiska politiska attityden gentemot den kurdiska litteraturens kamp för överlevnad i norra delen av Kurdistan som är under turkisk ockupation. Den nya generationens romanförfattares, poeters och essäisters plats i kampen för de mänskliga fri- och rättigheter är obestridlig. Djärvheten och beslutsamheten att bryta den tystnad som rådde i norra Kurdistan pga turkiska förbud och förtryck, är värt beröm och solidaritet. De numera hundratals romaner, diktsamlingar och essäer, som kommit ut handlar ofta om den kurdiska historien, om den kurdiska litteraturens utveckling och den kurdiska människans kamp mot utsattheten och assimileringen av kurdiska språket och litteraturen på de senaste 70 åren av turkiskt förnekande förbud och och förtryck.

Dessa nya generationens författare skriver om de utsatta folken som lever mellan floderna Eufrat och Tigris; kurdernas, judarnas, armeniernas och syrianernas, grekernas sorgliga situation. Dessa urbefolkningar som genom århundraden tryckts ner och tystats. Deras land har ockuperats och rikedomarna har plundrats, deras mänskliga rättigheter har brutalt strypts och ignorerats, deras kultur och litteratur förvanskats, till och med deras språk förbjudits. Dessa verk är rop av dessa glömda urbefolkningarna ifrån mänsklighetens vagga, ifrån Mesopotamien. Mänskligheten kan ses som två ansikten av en medaljong. I sina verk påminner författarna oss därmed om det andra ansiktet av medaljongen, det fula ansiktet, nämligen förbud, förtryck och tortyr.

När dessa författare belönas för sina värdefulla kulturella insatser i de olika europeiska ländernas kulturliv på senare år, får detta de turkiska rasisterna att se rött. Och när dessa författare och forskare får flera olika litterära pris och utmärkelser ordnade i de berömda europeiska författares namn eller stiftelser, går de turkiska schauvenister och rasideologer till angrepp genom att till och med oförskämd smutskasta dessa kultur personligheter och instutioner.

 Ahmede Khani, 1600-talspoeten klädde sagan om kärleksparet Mem och Zin som har berättats i folkmun sedan 1300-talet i höglitterär form
och murade därmed den grund varpå all kurdisk litteraturhistoria vilar. 

 


Kurderna har genom en stark berättartradition kunnat behålla sin litteratur och kultur levande. Deras "dengbêj" (balladsångare) har varit mycket betydelsefulla för att hålla berättartraditionen vid liv. Dessa populära berättare brukade "förlägga" sina muntliga alster på vers.

Kampen att bevara det kurdiska språket har stärkts sedan den nybildade turkiska staten förbjöd kurdiskan år 1923. Kurdiska storprinsen Bedirkhans berömda två söner; bröderna Kamuran och Djeladet Bedirkhans avantgardistiska strävanden i riktningen att förena, stärka och bevara det kurdiska språket startades redan under 1930-talet. Dessa bröder verkade dock i exil och deras värdefulla historiska insatser som att ge ut kurdiska publikationer under årtionden i Europa och Mellanöstern, kunde olyckligtvis inte nå de kurdiska massorna pga det ofta dödstraffbelagda turkiska förbudet att använda kurdiskan i tal och skrift. Detta har naturligtvis lämnat ett djupt spår efter sig bland de kurder som lever under turkisk ockupation som fått försena arbeten med att skapa ett standardiserat och förenat kurdiskt skriftspråk. Flertalet av kurder har aldrig fått någon skolundervisning på sitt eget språk. En följd av detta uppkom ett ofta stympat språk. En med någorlunda kunskaper i tal och skriftregler kan mycket lätt konstatera grava brister hos en del turkisktalande kurdiska intellektuella, så kallade "turkofoner", turk-kurdiska bokförläggare och tidskriftutgivare som idag är en av kurdiska litteraturens globala problem. Man författar eller översätter och till och med ger ut kurdiska barnböcker (!), tidskrifter som har grava språkliga felaktigheter. Detta är inte en lätt fråga. Hur djupt intellektuell och begåvad den turkiskskolade kurdiska författaren än är, kan hon/han inte undvika att bemöta dessa språkliga problem, utan en grundlig utbildning i kurdiskan. Problemet med de djupa rötterna i en lång assimileringsprocedur, i en stor social-politisk, kulturell - historisk fråga, tycks bestå tills en ny generation av kurdiska intellektuella med en genuin kurdisk utbildning kommer att ta över. Det är en tillfällig trend eftersom en stor språklig, litterär och kulturell förnyelse bland kurderna har redan tagit fart.

Trots alla dessa svårigheter har det ändå blivit en förnyelse i och kring det kurdiska språket på de senaste få åren. Det vore orättvist att påstå motsatsen. Denna förnyelse märks tydligare i litteratur, där läsaren möter en rik och vacker kurdiska som berör djupt. Trots allt finns det kurdiska författare som kan skriva kurdiska och få alla kurdiska samhällskategorier, hela det kurdiska folket att känna igen sig i de färgrika texterna.

01-01-2002

(Uppdaterats 14.04.2024)

 

 

GORAN CANDAN

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum