THE WILD & AMAZING NATURE OF KURDISTAN

Kurdistan is home to exceptional natural beauty

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

KÜRDİSTAN'IN İŞGAL EDİLİP SÖMÜRGELEŞTİRİLMESİNİN TEK NEDENİ: KÜRDİSTAN'IN BEREKETLİ HİLAL TOPRAKLARINDA BULUNMASIDIR

Sanki değil, GERÇEKTEN de neredeyse herkes kürdlerin vatanına göz koymuştur. Bu ta eskilerden beri böyledir. Üretici olan, belli ve göze batan bir yerleşkesi olan halklara, üretici olmayan, avcı ve talancı kavimler tarihin başlangıcından beri hep saldırıp, ürün ve ülkelerine el koyarak, hatta tarihte köleci asurluların, arapların ve türklerin yaptığı gibi, bereketli topraklar üzerinde yaşayan üretken kavimleri, halkları köleleştirip onların bilgi ve tekniklerini kullanarak bu halkları sömürgeleştiriyorlardı. Tarihte, avcılık, talan ve yağmayla hiyerarşik askeri bir güç haline gelmiş asurlular, romalılar ve hatta yunanlılar bile, yılda dört defa ekin ekilebilen ve hasat elde edilebilen BEREKETLİ ALTIN HİLAL (Golden Fetriile Cre

Tarihte, avcılık, talan ve yağmayla hiyerarşik askeri bir güç haline gelmiş asurlular, romalılar ve hatta yunanlılar bile, yılda dört defa ekin ekilebilen ve dört defa hasat elde edilebilen BEREKETLİ ALTIN HİLAL (Golden Fetrtile Crescent) topraklarının sahibi kürdlere saldırmış, ürünlerine sürekli tekrar eden baskınlarla el konulmuş ve hatta ülkeleri o dönemde bile bu güçler tarafından işgal edilmiştir. Sonra yavuz hırsız misali 'Kürdistan bizim ülkemizdir' diyen işgalciler tarihte de olmuştur. Örneğin, Musul ve Kerkük'ün güney'indeki çöl ve steplerde yaşamış olan asurlular, kürdlerin Bereketli Hilal topraklarındaki ülkeleri Kürdistan'ı dönem dönem işgal ederek eski kürd krallık ve devletlerine büyük zararlar vermişlerdir. Ta ki kürdler MÖ 612 yılında perslerle ittifak ederek Asur'a saldırıp bu köleci imparatorluğu bir daha tarih sahnesine devlet olarak çıkmamak üzere haritadan silmiştir. Roma da kürdlere saldırıp kürdleri esir alarak Roma ordusu'nda asker olmaya zorlamıştır. Bizans (yunanlılar) hakeza kürdlerin ataları karduklara karşı aynı amaçlı akınlar düzenlemişlerdir. Araplar eski tarihlerden beri güneyin çöllerden onbinlerce kişilik ordularla gelerek kürdlerin ülkelerini talan ederlerdi. En son Orta Asya steplerinden gelen avcı toplayıcı, yağmacı türk boyları Kürdistan'ı istila edip işgal etmiştir. Bütün bu Kürdistan'a akın ve istila nedenleri, kürdlerin neolitik dönemden beri anavatanı olan Kürdistan'ın verimli Bereketli Hilal topraklarında bulunan iklim, hava, su, orman, eilebilir arazi bakımından insan yaşamı için fevkalade büyük bir zenginlik ve güzellikte olmasından dolayıdır. Kürdistan'a saldırıların, kürdlerin ve Kürdistan'ın işgal yoluyla sömürgeleştirilmesinin tek nedeni budur.

Hiçbir medenî-ilmî buluş tarihte avcı ve talancıların değildir. Örneğin üretici olmayan avcı, talancı asurlular, üretici olan yerleşik medeni kavimleri ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE topyekün esir alarak köleleştirip kendileri için çalıştırırlardı. Düşünün köleci barbar olan bir kavim hiç medeni olabilir mi? Örneğin urartu'ların üzerinde yaklaşık bir asır köleci efendiler olarak hükmettiler. Asurlular aslında köleci olmakla nam yapmış barbar bir tarihi kavimdir.

Üretmeyen, avcı ve talancı, köleci asurluların kürdlere düşmanlıkları; üretici, yerleşik ve mamur bir coğrafyada yaşayan kürdlerin, medeniyet kurucusu kürdlerin ürünlerine ve bereketli topraklarına göz koymalarından kaynaklanan br düşmanlıktı. Yoksa insanlar arasında hiçbir düşmanlık irsi olan bir düşmanlık değildir.

İngiliz asurlog Sir Henry Layard ve diğer avrupalı asurologlar, salt bu halkın modern dönemde müslüman değil hıristiyan olmasından hareket ederek, bunların tarihlerini pohpolayıp, doğru olamayan yanlış bilgilerle süsleyip son derece popülerleştirmişlerdir. Bu dönemin tarihçileri, insanları, kavimleri ancak hıristiyan olduklarında medeni sayarlardı. Özellikle de müslüman türklerin barbarlıkları yüzünden, BÜTÜN müslüman kavimleri aynı kefeye koyarak hepsini barbar olarak sınıflandırırlardı.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜKUNET ORTAMI DEVAMININ ZARURETİ

Tabii afetlerin, yada sosyal çalkantıların sonunda yine herşey eskisi gibi oluyor kürdlerin ülkesinden başka diğer bütün ülkelerde. Kürdlerin ülkesi Kürdistan'da ise, sanki KESİNTİSİZ bir şekilde tabii afetler oluyormuş gibi bir ortamda ve kelimenin tam anlamıyla daimi sosyal çalkantıların durmadan yaşandığı insan yaşamını derinden ve çok olumsuz bir şekilde etkileyen sürekli bir toplumsal yıkım söz konusudur. Başkalarının ülkesinde en korkunç savaşlar olur ama sonunda kalıcı bir barış ve sükunet ortamı doğar. O zaman insanlar yine normal yaşamlarına geri dönerler. Mutluluk geri döner ve insanlar kaldıkları yerden devam ederler. Ama en ücra köşesine kadar işgal edilmiş kürdlerin ülkesi Kürdistan'da ise görünen ve görünmeyen, bir sürekli savaş ortamı vardır. İşgalciler ve özellikle de türk işgalciler kürdlerin bir günlüğüne bile olsa rahat olmalarını engelleyen gizli açık tedbirler yürürlüğe sokarak kürdlerin madden ve manen sürekli kırılmalarını sağlıyor. Kürdlere Kürdistan'da rahat ve sükunet yoktur. Kürdler ta ki kürdlük benliklerinden uzaklaşıp tam türkleşene kadar, işgalci türkler kürd toplumunda kesintisiz bir yıldırma programı uygulamaktadır.

Bu sebeple kürd toplumunda hayatın her alanında sürekli bir kırılma, bozulma, yozlaşma yaşanıyor. İnsan sosyal bir varlıktır ve günlük yaşamında normal sosyal ilişkilere muhtaçtır. Bu tür ilişkilerin sağlanmasının bircik altyapısı olan belli bir derecede toplumsal huzurun devamlılığının olması gerekmektedir. İşte bu sükunet devamlılığı hemen hemen hiç istisnasız dünyanın her ülkesinde var ama kürdlerin ülkesinde yoktur! Çünkü işgalci türkler Kürdistan'da hiçbir devamlı sükunet momentinin oluşmasına imkan vermiyor. Sıcak çatışma ortamlarının olmadığı zamanlarda, kesintisiz bir şekilde alçak gerilimli bir savaş programı uyguluyor ki kürd halkı hiçbir halukarda rahat yüzü görmesin.

Bu bakımdan kürd bireyi ruhen ve cismen tam bezdirilmiş bir durumdadır. İslamo-faşist turk, arab & fars işgali altındaki kürd toplumunda hiçbir şey normal değildir. Bundan dolayı kürd toplum bireylerinin büyük bir kesimi de böylelikle ne yazık ki normal değildir. İşgalcilerin yıldırma programlarının uygulamaları neticesinde ruhunda ve cisminde veya her ikisinde açılmış derin ve ciddi bir yaradan mutlaka muzdariptir.

Bu durum kürd toplumunu kürd toplumu olma özelliğinden uzaklaştırdığıyla kalmıyor, kürd bireyin ruhi ve cismi bünyesinde onu ruhen ve bedenen tam hasta ediyor. Bunun içindir ki kürd toplumunda sosyal sorunlar had safhada seyretmektedir. Yani kürd toplumunu tam bozarak, kürd toplumunun bütün doğal seyrediş mecrasını değiştirmişlerdir. Kürd toplumu anormalleşmiş durumdadır. Ana kızını, oğul babasını, kardeş kardeşini ve bacısını kandırıyor ve kendi kişisel menfaati için en yakınındaki insanın hayatını böylelikle hiçe sayıyor.
Felaketlerin en büyüğüdür bu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pîran - Amîda - Diyarbekir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girê Sor, Sêwreg, 'Siverek'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devera Torê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdê Kurdistana başûr 03/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillo, SÊRT, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efrin in Western Kurdistan, Kurdistana Rojava

 

 

 

 

 

 

 

RANIA - Sauthern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji çiyayê Cûdî - Girgê Amo (Silopî)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokan Baraj Gölü Güney Kürdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimgim, Varto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wan Lake, Gola Wanê, Gewaş

 

Gewaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskegola li Giragirê Nemrûdê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABDANAN li Loristan, îlam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licê, Foto: Mehmûd Bozarslan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licê, Foto: Mehmûd Bozarslan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliyê Alî Beg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amîda, Diyarbekir

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewanduz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bêrxo û Norevan-Şax-Çatak-Wan

 

 

 

 

 

 

 

 

Ararat, Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwezaya Mêrdînê ciwan e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gola Hezar, Northern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farqîn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qula Tepî, korta meteorî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gêl (Egil), Diyarbekir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gêl (Egil), Diyarbekir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridwan Başkurt

 

 

 

 

 

 

Bekhal, Gali Ali Bag, Southern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekhal, Gali Ali Bag, Southern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gêl, 'Egil'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundê Cegerxwîn Hesar li Deşta Kercewsê, Foto: Pirinccioglu

Cegerxwîns by: Hesar i Norra Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewanduz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiyayê Şînê Hekarî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwezaya Kurdistanê, Îlam, rojhilatê Kurdistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwezaya Kurdistanê, Îlam, rojhilatê Kurdistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwezaya Kurdistanê, Îlam, rojhilatê Kurdistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Great Zab river in Bardarash and Akrê area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devera Gara Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amêdî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwezaya Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwezaya Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwezaya Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xwezaya Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemû der û berên Kurdistanê av û çem û kanî û robar in, Dêrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Li nav Kanyonên Çemê Ambarê 24.4.2022 Diyarbekir

Kanyonên Karaz, Tiletin, Hêne, Gaybiyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Li nav Kanyonên Çemê Ambarê 24.4.2022 Diyarbekir

Kanyonên Karaz, Tiletin, Hêne, Gaybiyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her derên Kurdistanê mêrg û kanî ne. Li hemî dunyayê zuwayî dest pê kiriye, lê kaniyên Kurdistanê
weke kaniyên bihuştê ta dunya hebe naçikin ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devera Barzan, Başûr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dêrik a Çiyayê Mazî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tigris, Botan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gola Wanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiyayê Kopil ('allahuekber dağları')

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deşta Faraşînê - Elkê (''Beytuşebab'')
Faraşîn Yaylası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiyayê Kato, Elkê (''Beytuşebab'')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germava (Kaplıca) Zumrûdê - Elkê (''Beytuşebab'')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sêrt, Botan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kûy-a Sipî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dêrsim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gola Masiyan, Grîdax Agirî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewanduz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzincan Dersim Sınırın'da 3.464 metre Yüksekliğin'de ki Munzur Dağı

 

 

 

 

 

 

 

 Amêdî, (Amedia, Imadiye)

 

 

 

 

 

 

 

Kercews


 

 

 

 

Gundê Stîlîlê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundê Akrê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirmanshan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kermanshan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qela Simko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiyayê Henderên.. Li Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIRÎ (Ararat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokan, Southern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gêl (Egil), Diyarbekir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokan, Eastern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilûk ['Entab']

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyarbekir Northern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewanduz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gêl ('Egil') Diyarbekir Northern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başûr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agirî, Ararat = Kurdistan bihuşta serzamîn e..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundê Slevana Mêrgewer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundê Qesrê, Başûrê Kurdistanê ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mûş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hekari - The crater lake at the top of mountains

 


 

Tigris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qulp

 

 

 

 

 

 

 

PASÛR ('Qulp')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehmî Piran, Barzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Çiyayê Erxeniyê Foto: Z.Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulumur - Dêrsim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barzan Region, Kurdistan's rivers: Eufrat & Tigris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gola Gayda, Hêzan, Bakurê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAC UMRAN, Southern Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chel Cheme, Rojhilat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardarash, Çiyayê Meqlûb, 25 km li rojhilata bajarê Mûsil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDISTAN'S RIVERS

KURDISTANS MOUNTAINS

KURDISTAN - THE GARDEN OF EDEN

FAUNA OF KURDISTAN

Vackra Newroz biler

 

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum