KURDS

FROM THE EARLIER CENTURIES

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa


 

 

 

 

Kürdler Ortadoğu'nun EN BÜYÜK GÜCÜ'dür. Ama sadece düşmanlarının bundan haberi var, kürdlerin haberi yok !!!

 

I Kurdistan har "kurder levt sedan den tidigaste spårbara BÖRJAN under stenåldern i SAMMA område ", säger forskaren Ferdinand Hennerbichler.

''Kürdler çok eski bir millettir. Anabasis'teki On Binlere sorun yaratan Carduchiler modern Kürdlerin atasıdır.''

Edgar T.A. Wigram
, 1922

 

 

 

 

Kurdish Noble Mûsa Beg - Serokê Êla Motkan

 

The Kurds have a historical and origin unity with the western nations, their language is close of the same source, their spiritual formation and social organization show great similarities. The only affinity the Kurds have with the Middle Eastern nations is their religion. Religion alone is not all of the superstructure institutions, but only one of them. Moreover, the religion was also spread by the invaders and the waves of invasions. The Kurds were separated from their relatives and Islamized by the invasion of their country. Their religion was used as a tool to assimilate the Kurds, as it was used to divide the Kurds' response to the occupation, to disperse their energies. The Kurds were alienated from themselves and their western relatives through religion. The Kurds' arranging their political relations with the outside world on the basis of religiousness will work against the Kurds as it has throughout history."


 

A tbook publıshed in France in the 1800 to explain the difference between the names of nations and peoples
In 'K''s letter we find the name of the Kurdish people 'Kurde'

 

A tbook publıshed in France in the 1800 to explain the difference between the names of nations and peoples
In 'K''s letter we find the name of the Kurdish people 'Kurde'

 

Amerikalı misyoner ve rahip Horatio Southgate (1838-1839) yıllarında Kürdistan'da seyahat ederken şöyle diyor:
"Kürdistan dağları arasında bu kadar modern bir görünümlü insanlar görebileceğimi hiç düşünmemiştim."

 

 

 

 

 

 

 

 

''Kürdler umumiyetle cesur ve cengaver ve süvarilik de pek mahir adamlar oldukları gibi, ilim ve terbiye ve medeniyet de fevkalade isitidadları vardır."

1888 Tarihli Türkçe Dünyalar Sözlüğü (Kamusu’l Alam)

Evet, kürdler ELBETTE ki bu necib kavimdir. Bu gerçeği işgalcilerin kendileri de inkar edemeyip itiraf ve teslim etmişlerdir. Soysuz olanların ne tarihi bir meziyeti var ve dolayısıyla da nede bir asil sınıfı var. Bu soysuz kavimler Kürdistan'daki üç işgalci ve ırkçı kavimlerdir. Tarih kürdleri iyi tanıyor. Bugün aslanlar zincire vurulmuşken çakallar ve sırtlanlar kendine aslan demeye başlamış. Ama sahtekarın mumu yatsıya kadar yanar. Soysuz olan bu kavimlerin ikisi tarihte asla üretmemiş toplayıcı, avcı ve talancı kavimlerdir. Bunlardan biri bugün bile hiçbir şey üretmeyen asalak yaşayan tacir bir toplumdur. Üçüncüsü ise Hindistan'dan bölgeye gelmiş üretim dışı göçebe ve dilenci unsurlarlardır. Üretmeyenin asaleti yoktur. Üretenin asaleti ve asilzade sınıfı vardır. Çünkü medenidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Journal 1880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time and place of photo: 1860 - Caucasus Kurdistan
A Kurdish fighter with the rank of lieutenant
Photo is from the archive of Scottish artist and photographer William Carrick 1827-1878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabedeki harfleri Kavimlerin/Milletlerin isimleri ile öğrencilere anlatmak için 1800'lerde Fransa'da hazırlanmış bir okul kitabı.

İ- İtalyan, J- Japon, K- Kürd, L- Lapon.....

''Din değiştirme dönemini dışarıda tutacak olursak, ta Ksenefon (M.Ö. 400’ler) zamanından beri kürdlerin, tavır ve karakterleri değişmemiştir.''

John McDonald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målningen av en kurdisk man på Internationella museet i Wien i Österrike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kürdlerin her biri savaş adamıdır. Savaş esnasında korkusuz ve cesur insanlardır."

El-Kalkaşendi, Subh Al-Asha (1193)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Orientalists did not tell us the truth.
With the discourses of Persians, Turks, Armenians and merchants, they denigrated and insulted the Kurds.
During my stay in the Middle East, the best people were the Kurds. I found true friendship with them.
They were very kind, loyal, hospitable people. But they told us the Kurds with curse and bad words."


X. Raymond, 1840, Kurds

 

Erken cilalı taş döneminden beri Kürdistan'da yaşadıklarından şüphe olmayan kürdler 5000 bin yıl önce Ortadoğu'nuın merkezi coğrafyasına yayıldılar.

Van Gölü, Kafkasya Bölgesi, Kapadokya, Urmiye, İlam ve Dicle Nehri dolaylarına dağıldılar. Sümer, Babil, Asur ve Akad yazıtlarında Kürdler geçmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Böyle modern tarzda bir kıyafeti Kürdistan’ın bu dağları arasında görebileceğimi hiç sanmıyordum ve çok afallamıştım ilk başlarda. Ancak daha sonra öğrendim ki
bu tarz kıyafetler buralarda çok yaygın ve normalmiş.''


Amerikalı Misyoner Horatio Southgate 1838 – 1839, Bitlis

 

 

''Kürdler zengin kıyafetler giyinen çok asil insanlardır. Kura Nehri adını kürdlerden alıyor. Kürdlere antik dönemde 'Karduki' deniliyordu.

Bizi sofraya davet ettiler ve yemek yemediler. Misafirin olduğu masa da kürdler önceliği misafire veriyorlar.''

John Bell (1715-1718)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Kürdler Yakındoğu"da geleceğin ırkıdır. Onlar eski uygarlıkların kötülükleriyle körelmemiştir.
Genç ve canlı bir ulustur. Kürdleri, Anabasis’te geçen Antik Çağ’da yaşayan ataları Karduklar gibi buldum."

Rafael de Nogales, 1915

 

"Kürdler, Hint-Aryan ırkındandır.
Bazen saçları kırmızı olup, gözleri mavi, bakışları sertti. Kürdler geleceğin ırkıdır. Genç ve dinamik bir ulustan oluşuyorlar.''

R. de Nogales 1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish Warrior, 15th Century

"Kürdlerin ataları olan Karduklular harika savaşçılardı.

Ksenofon, Kardukluların saldırmadan önce şarkılar söylediğini belirtir.

Savaştan önce şarkı söyleme geleneği (Siyari) Kürdlerde hala yaygındır. Ksenofon, Kardukluların çok iyi binici ve okçu olduklarını anlatmaktadır.
Kürdler savaşa başlamadan önce bir Dengbêj savaşçılara ilham verecek kahramanlık şarkıları söyler. Müzikal bir şölenle dans yaparak savaşa motive olurlar.
Bu alışkanlık ataları olan Karduklulardan kalmadır.."

SSCB Bilimler Akademisi, "Kürdler"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaîl Axa Shikak

"Kürder çok saldırgan ve sert oldukları için doğalarını biliyorduk. Bir çok defa sınırda acımasız saldırılarına maruz kaldık.
Çözüm olarak ajanlar (kürd) tuttuk ve yerlerini tespit edip cezalandırdık."

V. Levitsky I. Dünya Savaşı K.Cephesi Anıları 1914-1917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two Kurds From Constantinople 1899

''Kurdistan dağlık bir ülkedir. Bu ülkede cesur ve güçlü Kürdler yaşamaktadır.
Kürdler, M.Ö 400 Ksenofon'un Onbinleri'ni durduran, Kardukilerin torunlarıdır.''

(Yorkville, S.C.), November 5, 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YADO - The legendary Kurdish Leader - 1925 - Leader of Kharpout front

“Kürdler dağlı bir ırktır ve dağla özdeşleşmiştir.
Özgürlük aşkı, şiddetli tutkular ve kavimden onur duyma fikri kürtlerde yaygındır."

E. W. Charles Noel (1886-1974)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YADO - The legendary Kurdish Leader - 1925 Beyrût

Yên rûniştî: Komandan Yado Paşa û Sadîn Talha - Yên li piya: Mala Îbrahîm û Mihemed Efendî (Mutewellî)

Şeyh Sait Kıyamına Katılan Yado Paşa Solda, Sadin Talha sağda, Mele İbrahim ve Mütewelli 1925 Beyrut

 

“Kürd ülkesini gezmek bir zevktir. Yolların sarp ve güçlüğüne rağmen her taraf meşe, ceviz ve başka türden ağaçlarla kaplıdır.
Kürdler genellikle sert yaratılışlı insanlardır. Siyah tazıyı kutsal sayarlar.”
Tazı hem koku hem gözleriyle iyi bir iz sürücüdür.

J. Bapiste Tavernier (1605-1689)

 

 

 

 

 

 

 

 

YADO - The legendary Kurdish Leader - 1925, Talha, Memduh, Celadet & Kamûran Bedir Khan Brothetrs

16 Haziran 1942

Milli Şef İsmet İnönü'nün hapishane ziyareti sırasında kürt giysilerini çıkarmayı reddeden Sadin Talha, Sivas'ta idam edildi. 
Sadin Telha, 1930’da evine yapılan baskında ele geçirilen Xoybûn’la ilgili dokümanlardan dolayı mahkûm edilmiş ve müebbet hapis cezasını önce Erzurum’da ardından Sivas Hapishanesi'nde ağır şartlar altında geçirmişti. 
(Fotoğraftakiler: Ayaktailerden soldaki Kürdistan Kahramanı Yado, sağdaki Sadin Telha; oturanlar ise solda Memduh Selim Bey, ortada Celadet Ali Bedirxan ve sağda Kamuran Bedirxan)

 

Mi ra vûn Yad Mehmûd Ebas,
Mi dest ra çiniyo xelas
...

(Savaşırken attığı meşhur nara:

Bana YAD MEHMÛD ABAS derler
Elimden kurtulus yok!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdên Çiyayê Hezonê

"Oryantalistler bize doğruları anlatmadılar.
Farsların, türklerin, ermenilerin ve tüccarların söylemleriyle Kürdleri kötülediler ve hakaret ettiler.
Ortadoğu'da kaldığım sürece içerisinde en iyi insanlar Kürdlerdi. Onlarla gerçek dostluğu buldum.
Çok nezaketli, sadık, misafirperver insanlardı. Oysa bize lanetle, küfürle anlattılar."

X. Raymond, 1840, Kürtler

 

 

 

 

 

 

 

 

1894 ANTIQUE PRINT – KURDS OF HAZON (MOUNT HAZON)

''Kürdler düşmanları bile olsa misafire dokunmazlar. Kadınlar misafirin elbisesini yıkar, çocuklar ise misafire şarkı söylerler.
Kürderde 'misafir' Allah'ın gönderdiği bir konuktur.
Kürdlere göre misafiri onurlandırmayan Allah'ı onurlandıramaz.''

K. Khachaturov, 1894

Seîdê Nado
Seîdê Nado, Bavê Dilşayê, (jdb 2. berfanbara 1874an li gundê Bostankend, parêzgeha Mûşê, mrn 20. adara 1916, di Şerê Kopê de li nêzîkî Kopê) lehengekî kurd e. Li ser wê gelek kilamên dengbêjiyê hene. Kurê Nado kurê Dirbaz kurê Elî Axa yê ji Mala Siwêr e ku ev ji eşîra Cîbiran in. Mêrxasekî welatparêz e.
Kirîvê Silîmînê Huto yê Redkî, dostê Cîhangir Axayê Êzîdî ye ku bi hev re li Bêgiriyê li dijî osmaniyan şer dikin. Seîd bi xayînî tê jehrkirin û dîlgirtin. Bi qasî 4 salan li Taşxaneya Erziromê dimîne. Dema Rûs dikevin Erziromê, zîndan tên valakirin û Seîd bo parastina kurdan pêşmergeyên xwe bi rêxistin dike.
Di Adara 1916an artêşa wî li dijî 3 artêşan (rûs, ermen û tirk) şer dike. Di kilamên dengbêjiyê de ev wekî Şerê Kopê tê ziman. Herêmê ji dagirkeran paqij dike û jıyana xwe ji dest dide. Roja 20ê adara 1916 jiyana xwe jidest dide û li gundê Melexidran tê veşartin.
Tirk wî wekî peyayê ermenan, ermenî jî yê tirkan didin nasandin û gelek derew û bobelatan dixin stûyê wî. Dîroknasên ermen bo wî dibêjin tevlî komkujiya ermenan bûye lê ev derew e lewra Seîd 4 sal bûn di zîndanê de bû. Herwiha dibêjin keçikek 14 salî ya Ermenî revandiye ev jî derew e lewra dema komkujiyê Seîd 40 salî bû 2 zarokên wî hebûn û di zîndanê de bû.
Bavê Dilşa û Zeko ye. Jina wî Gulnaz Xan e.
Seîdê Nado pesnê xwe bi keça xwe Dilşayê dide. Dilşa jineke pirr şervan bûye bi bavê xwe re tevlî gelek şeran bûye. Nivîskarê tirkînivîs Yaşar Kemal gelek caran heyraniya xwe bo Seîdê Nado hanîbû ziman.
Sedema girtinê jî parastina êzîdiyan bû li Bêgiriyê. Ji ber ku li Curnayê ziyaneke mezin dide artêşa tirkan, rojnameyên tirkan jê re Curna Deresi Çetesi û Jurnalli Çete (çeteyê binavûdeng) dibêjin. Gelek dengbêj bêyî ku wateya Jurnalli Çete bizanibin, viya wekî Curnali Çetîn bilêvdikin.
Hin ji gotinên Bavê Dilşayê:

- Bextê Romê tune. Îcar çima tune, ji apê Cindî bipirsin.
- Xwedê aqil daye lê çek jî daye.
- Hûn çûn nava ermenan, singê xwe vekin, destê xwe bidin destikê (destika şûrê).
- Berê serê tirkan bişkînin, paşê silava Xwedê bidinê.
- Kurd bibin yek, ecem heya Çînê, tirk heya Maçînê, file (ermen) heya paşila Axçînê (direvin).
- Nebin ji kesên ba hat berdikevin, av hat serdikevin.
- Çiya çiqas bilind be jî, rê pê dikeve. Kurdek dikare 77 bavê dijminan bipirse.
- Şerê eşîretiyê ne mêrxasî, kerxasî ye.
- Heger ji destên min bihata min Seîdê berê dikuşt. Heya bûm Siwarê Gêjo, hineka gotin bajo ha bajo.
- Şêr şêr e çi jin e çi mêr e. Dilşa şêr e, di şer de lê binêre.
- Mêrê bêyî xencer negirin nava xwe.
- Zarok û jinên dijminan, emanetê Xwedê ne. Kurdê bişeref xiyanetê bi emanetên Xwedê nake.
- Ji bêhna barûdê hez dikim.
- Xwedê 73 can bida min, min ê 72 bikira qurbana kurdan û canê 73em jî bikira qurbana Gulnaz Xanê (jina Seîd).
- Taşxaneya Erzîromê henekan nake.
- Mirovên herî baş li zîndanan in.
- Mêrên tirsonek, singa gewran nabînin.
- Derba min li biesilan nakeve.
- Kî hurmeta dê-bavê nagire, qetla wê/wî helal e.
- Xwarina zêde nexwin.
- Bêyî av bimînin bêyî bav nemînin. Esil her tişt e.
- Hespê kulê, segê tûle, mêrê file (ermen), pê nebin ewle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Mugan Bozkırı Kurdistan'dır. Savaşçı ve cesur olan Kürdler, Ksenofon'un bahsettiği Kardukluların torunlarıdır.
Kürdler güçlü ve güzellikleriyle saygı duyulan atlar yetiştiriyorlar. Kürdlerin yetiştirdiği koyunlar oldukça yağlı ve lezzetlidir.''

John Bell 1715-1718

 

 

 

 

 

 

 

Hazon Kurds 1894 Antique/ Israel - Print art Kurdish men with weapons

1800'lerde yapılmış bir Kürd savaşçı gravürü...


Kürd savaşçılar tarihte cesaret ve korkusuz olmalarıyla ün salmışlardır.
Tarihçilerin bir çoğu 'Kürd' sözcüğünün cesaret ve kahramanlık anlamına geldiğini belirtmişlerdir.

 

“Kürdler asabi gibi görünseler de yardımsever bir halktır. Kürdler arasında bilinçli bir eğitim yaygın hale getirilirse gelecekte adlarından sıkça söz ettirecek potansiyele sahipler. Karduklular Kürdlerin eski ataları diye biliniyorlar…”

Lerkh, 1856, Rusya D. Kütüphanesi

 

 

 

 Kurds of Caucasus, Photo from 6.12.1907

"Kürtler, Tüfek, mızrak, hançer, kılıç ve üzeri sivri çıkıntılarla işlemeli kalkan taşıyorlar.
Tüfeklerinin üzerinde nîşan almak için 5 cm yüksekliğinde 1 çıkıntı var."


Seyyah Shiel, 1836, Bitlis

 

 

”Jag hittade kurderna, kardukarna, med sina forntida namn, som jag läste i Anabasis, förutom deras vapen.
Istället för pilar och spjut använder de numera Mauser-gevär och andra skjutvapen .. "

Rafael De Nogales Mendez (1879-1936)

“Kürdleri yani antik çağlardaki isimleri ile Kardukları, silahları dışında, Anabasis’te okuduğum gibi buldum.
Ok ve mızraklar yerine, artık şimdi Mavzer tüfekleri ve diğer ateşli silahları kullanıyorlar..”

Rafael De Nogales Mendez

 

 

 

 

 

 

 

 

"İyi savaşçı olan Kürdler, cesur ve güçlü oldukları gibi aynı zamanda da çok inatçı ve vurdum duymazlar.
Antik dönemlerden beri Karduklular (Karduques) olarak bilinirler. "

Fransız araştırmacı yazar Vital Cuinet 1889, Bitlis Vilayeti Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armenians and Kurds 1700

“Kürder farklı kabilelerden oluşan geniş bir halktır. Tarihte en büyük rakipleri olan asurluları devirmek zorunda kaldılar. Kadınlara duydukları saygı onları ermeni, süryani, fars, türk ve araplardan ayırır.”

 

Eski ve köklü bir uygarlık sahibi olan kürdler GERİ İSLAMCI türk-arab & fars kültürünün etkisi altında bir başkalaşım süreci içine girdi. Bakın başka halklar kürdleri nasıl tanımlıyor, örneğin ukraynalılar kürdler hakkında şöyle yazmış:


Ukrayna VATIKIVCHEINA (memleket) Gazetesi Arşivi 1942

 

“Kürdler cesur, açık sözlü ve açık fikre sahip insanlardır. Doğru sözlü olan bu halk son derece misafirperverdir.
Kadınlara toplumsal yaşamda büyük bir özgürlük tanırlar ve ailelerini çok severler. İlkel türk yönetimine sürekli başkaldırıyorlar. Ermeniler de çok acı çekti.”

Ukrayna SVOBODA (özgürlük) Gazetesi Arşivi 1937

 

 

 

 

 

 

 

Şeyh Said Efendi Kıyamına destek verdiği gerekçesiyle Dersim Mebusu Hayri Bey idam edildi:

''Ey Kürtler, Bizi dinleyin: Dünya'da en güvenilmez söz türkün verdiği şeref sözüdür.''

Hasan Hayri Bey

Hesen Xeyri

İşgalci türklerin 1920 Meclisi'nin Kürd mebuslarından Hasan Hayri, 1922'de Mustafa Kemal'i en fazla destekleyen, Lozan'da Kürd haklarının savunulmasının gerekli olmadığının propagandasını yapan kişiydi.
Mustafa Kemal, Hasan Hayri'den aynı propagandayı kürd kiyafetleriyle Meclis'te de yapmasını istemiş ve Hasan Hayri bu isteği aynen gerçekleştirmiştlr. 1925 yılında Şeyh Said Efendi kıyamı nedeniyle
sahte türk mahkemesi Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan Hasan Hayri, mahkemenin 'falanca tarihte neden kürd kiyafeti giyerek Meclis'e geldin" sorusuna muhatap kalmış ve 23.11.1925 de idam edilmiştlr.

 

 

"Hasan Hayri Beyi, Celal zade Mehmet Efendiyle (Baykara) birlikte elleri kelepçeli olarak infaz mahalline getirmişlerdi. O herhangi bir ikaza meydan bırakmadan vakur adımlarla sehpa altına geldi. Cellat başında bir taç gibi duran serpuşunu alıp gözlerini bağlamak isteyince, gür ve hakim bir sesle, 'Dokunma ona. Sen kemendini boynuma tak gerisini ben hallederim!' diye çıkıştı. Daha sonra sandalye üzerine çıkarak, 'Tak kemendini de bu iş bitsin; beyleri daha fazla intizarda bırakmayalım!' deyince, cellat Hasan Hayri Bey'in eğilmeyen başından kemendini geçirip ipi gerdi.

'Efendinize deyinki; o öldü ama mutluydu. Zira sevenlerin gönlüne, yarınların koynunda şerefli ve namuslu bir ad olarak sonsuza dek yaşayacağına inanıyordu. Gene onlara deyinki; bugün bizi yok ettiğiniz bu topraklarda, yarın binlerce, yüz binlerce Hasan Hayri'ler var olacak ve işlenen bu alçakça cinayetlerinizin hesabını sizden soracaklardır!'

Hasan Hayri: 'Selam size geride kalanlarım. Selam size sevdiklerim, dostlarım. Selam size Dersim, Dersimlim, ulusum, insanlarım. Selam size yarınlar, yarınların Hasan Hayri'leri, Celalzade'leri, Mehmet'leri. Selam sana Naci, Naciye, Nisa faykalarım. Anam, bacım, kardeşlerim. Selam sana Karerli. Bak ben senden önce gidiyorum ulu divana' deyip üstüne bastığı sandalyeyi ayağıyla fırlatıp, kendini boşluğun kucağına terk etti.


23 Kasım 1925'te idam edildiler


Yazılmayan Tarih
-Anılarım-
Karerli Mehmet Efendi


 

 

 

 

 

Ey Kürd Halkı! Bizden ibret alın ve hiçbir zaman işgalci-ırkçı türk devletine güvenmeyin.
Şunu bilin ki bu dünyada en kıymetsiz şey, türkün vermiş olduğu şeref sözüdür.

Hasan Hayri
İlk türk meclisinin kürd millet vekili

NOT: İşgalci türklerin lideri ırkçı-katil Mustafa Kemal'in türk devleti kurulmadan önce topladığı meclis toplantılarına 'kurulacak olan bu devlet hem kürdlerin ve hemde türklerin devleti olacak' vaadiye katılan kürd delegelerden olan kürdlerin Dersim'de önde gelen liderlerinden olan Hasan Hayri, bu türk devleti kurulunca işte bu kürd geleneksel kıyafetle türk meclisine gider, ama ırkçı türk lider Mustafa Kemal onu tutuklatıp idam eder. Bu kalleş davranış üzerine Hasan Hayri bu meşhur son sözünü söyler.

Kendi ulusunu bu kadar çok katletmiş olan işgalci-katil türk devletine yardım eden, onların toplum sistemine yedeklenmeye yeltenen bütün işbirlikçi kürdler; ya hep böyle işbirlikçi olarak şahsiyetsizce ihanet içinde yaşayarak bütün sülalenizi sizin gibi rezillerden edeceksiniz, yada bu hainane tutuma bir an evvel son vererek, kendi gadre uğramış milletinizin kurtuluş, demokrasi, bağımısızlık ve özgürlük ve mücadelesine katılacaksınız.

Başka yolunuz yoktur. İşgalci-ırkçı türk toplumuna dahil olmakla hiçbir zaman huzur bulamayacaksınız. Siz ne kadar çok o inkarcı, imhacı yabancı topluma dahil olsanız bile, ne kadar da çok türk toplumunda mal, mülk ve servet sahibi olsanız bile, kürd olduğunuz için yine de hiçbir can güvenliğiniz olmayacaktır. Sizi ırkçı türklüğün ihanet saldırılarından hiçbir servet ve para kurtarmaya yetmiyecektir. Akıllı olun, kendinize dürüst olun. İşte dağ gibi büyük tarihi ve gerçek tecrübeler meydandadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Kürdlerin etkileyici gözleri var. Dürüst ve cesur olan bu halk, dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok severler.
Günlük işler bittiğinde akşam bir araya gelerek siyaset veya farklı şeyleri durmadan konuşur ve tartışırlar.''

K. Khachaturov, 1894

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish Warrior

"Kürdlerin köken itibariyle türklerle hiç bir bağı yoktur. Kürdler, Zagros Dağlarının sert ve acımasız Aryan kabilelerinden oluşuyor."

V. Levitsky I. Dünya S. K.Cephesi Anıları 1914-1917

 

 

 

 

 

 

Sheikh Mahmoud Hafid - The Kurdish King

 

NE KÜRDLERİN EZİDİ!'si ve NEDE MÜSLÜMANI BARBARDIR

''Kürdler savaşa girmeden önce Şeyh'in huzurunda yemin ederler.
Direniş göstermeyenlere merhamet edeceklerine, kadın, yaşlı ve çocuklara dokunmayacaklarına, genç kız ve kadınları esir almayacaklarına dair Şeyh'in huzurunda söz verirler.''

K. Khachaturov, 1894

 

 

 

 

 

"Kürdler, yiğit süvarilerdir. Baban ve Soran kürdlerinin sahip olduğu atlar, arap atlarından daha hızlıdır.
Kurdistan'ın bu iki bölgesindeki kürdler kadar iyi ata binen başka bir millet yoktur. Dağdan indiklerinde yıldırım gibiler..."

R. P. Giuseppe Campanile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavalier Kurde, Circassien. Eastern Kurdistan, 1859


“Kürd sözcüğü yiğitlikle eş anlamlıdır.
Dünyanın cesur ve yiğit kahramanlarından bir çoğu bu millete mensuptur.”

F.Charmoy 1868

 

 

 

 

 

 

Kurdish Rider 1800

1800, Kürd Süvariler

Kürd Süvariler at sırtında mızrak, kılıç ve ok kullanımında usta savaşçılardı.
Seyyahlar bu sebeple Kürd süvarilerini giyim ve silah bakımından Dresden Şövalyelerine benzetmiştir.

 

 

 

 

 

 

 Kurdish Muzicians 1890

''Kürdlerin tarihi vatanları Dicle Nehri'nin üst kesimleri ve Batı Asya'nın dağlık bölgesi olan Kürdistan'dır.
Eski kaynaklarda modern kürdlerin ataları Karduchi'dir. Kürdler üç bin yıldan fazladır kendi topraklarında yaşamaktadırlar.''
S. Arutyunov, SSCB Bilimler Akademisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1863 GRAVURE 19 ème EN CO

BIJÎ SEROK APO OSMAN SEBRÎ!

- Kes wek Wî cendirmên tirkan ne kuştiye di zemanê xwe de!

EM BI TE RE NE..

http://www.saradistribution.com/osman-sebri-apo.htm

 

 

STUME ASIE CAVALIER KURDE

 

 

 

 

Eğer kürdlerin bir devlet olsaydı, dünyanın en uygar toplumu olurlardı.

"Rus Kürdolog Halfin"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ehmed Fermanê Kîkî

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hesso Khan 1891

 

 

  

 Begekî (nekurd!) ji Bitlîsê

"Ksenofon'un İran seferinin (M. Ö 400) dönüşünde karşılaştığı Karduklar, Kürdlerin atalarıdır."

Der Kleine Pauly
(KLP) Ansiklopedi, 1975-1964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya İmparatoru II. İskender'in taç giyme töreninde bulunan Kafkas halklarının temsilcileri... 1856,

Oset, Kürd, Abaza, Çeçen vs...

''Kürdlerin etkileyici gözleri var. Dürüst ve cesur olan bu halk, dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok severler.
Günlük işler bittiğinde akşam bir araya gelerek siyaset veya farklı şeyleri durmadan konuşur ve tartışırlar.''

K. Khachaturov, 1894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish Field Workers - Pale, 1901

''Kürdler cesur, güzel ve yetenekli şövalyeler olarak ünlüdür. At sırtında mızrak ve kalkanlarını çok iyi kullanıp ateşli gözleriyle hala büyük Selahaddin'i andırıyorlar.''

Ernst Keil, 1855

(Ernst Keil (6 Aralık 1816, Langensalza, † 23 Mart 1878, Leipzig) bir Alman kitapçı, yayıncı, editör ve aile dergisi Die Gartenlaube'nin kurucusuydu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish Field Workers - Pale, 1901

.
''Kürdlerin büyük bir kısmı barışçıl ve oldukça misafirperverdir. Kürdler arasında acımasız olanlarda var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar...''

Vas Viktor, 1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kara Fatma

“Kürdler'de yas kültürü ciddi bir kültürdür.
Kürdlerden bir genç öldüğünde, ölen gencin atı parlak bir kumaşla süslenir ve atın boynuna kırmızı bir puşi bağlanır.
Ölen kişi yaşlı ise at siyah bir örtüyle süslenir. Ölen kişinin atını kimseye vermezler veya satmazlar.
Yaşlı veya genç fark etmiyor ölen kişinin kılıcı ve hançeri atın eyerinde bulunur.
Ölen kişi aşiret reisi ise cenazenin önünde ve arkasında silahlarını kuşanmış çok sayıda süvari bulunur.”
K. Khachaturov, 1894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigantenführer aus der Umgegend von Wan, 1897

Müller-Simonis, P.. Vom Kaukasus zum Persischen Meerbusen. Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien. Mainz, Kirchheim, 1897. 4°. VIII, 350 SS., mit 1 Heliogravüre als Titelbild, 6 Vollbildern in Lichtdruck, 1 Karte und 104 Textillustrationen Halb-Leder d. Zt. mit Rückenvergoldung.

- Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen.

- Mit einer Photogravüre von Obernetter, München: Der Katzbeck. Ansicht von der Poststation, weiteren Ansichten auf Tafeln (Tiflis, Nachitschewan, Dschesireh ibn Omar, Eingangstor des neuen Klosters von Rabban-Hormis, Karmeliterkloster in Bagdad und Taq-e Kisra) sowie einer großen Faltkarte von Armenien und Kurdistan.

 

 

 

 

''Kürd köyüne vardığımız da kalabalık bir grup karşıladı bizi. Bazı kişilerin ellerinde bir tabak içerisinde duman çıkaran bir ot vardı.
Bu nedir? diye sorduğumuz da kürdler bize ''Önemli kişiler bu yoldan geçtiğinde bu otu yakarız ki yolunda kötülükle karşılaşmasın...''


Rus Korgeneral Maksud Alihanov (1846-1907)

(Ne kadar aşırı ve garip bir gelenek. Kürdlerin bir de hümanistliklerinden dolayı Kürdistan'ı işgal ettirdikleri muhakkaktır)

 

 

Two Kurds From Constantinople 1899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheik Ubeydulla NEHRI's son with Cochran

Baran Zeydanlıoglu: Cochran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Herke Tribe member, Sothern Kurdistan, 1959

“Kürdler umumiyetle cesur ve cengaver ve süvarilikde pek mahir adamlar oldukları gibi, ilim ve terbiye ve medeniyetde fevkalade isitidadları vardır.
(Kürd) isminin Farsi'de ‘Yiğit, kahraman, bahadır.’ manasıyla kullanılır... ”

Şemseddin Sami, Türkçe D.Sözlüğü, 1888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish chief - Ethnic mission postcard - Un Kurde chef de tribu - Missions des Lazaristes

Sepia Postcard

 

 

 

 

 

 

 

 

Je Une Homme Kurde (Western Kurdistan - Syria 1945)

 

 

 

 

 

 

 Kurd From Caucasus 1876 original painting by Gregory

 

 

 

 

 

Kurd From Caucasus 1876 original painting by Gregory

 

 

 

 

 

 

Kürd Ali Eşref Bey (1851-1928)

1877-1878 Rus - Osmanlı savaşına katıldı. Ruslar tarafından Teğmen rütbesiyle ödüllendirildi
Eşref Bey’e bağlı Kürd müfrezesi osmanlı’ya karşı Rusya’yı destekliyordu.

(Dimitry Yermakov Arşivi)

"Roja ku Kurdan xwe biçûk dîtin, roja malwêraniya wan e" (Gotina Gulî Cewer Beg).
Gulî Cewer Axa, yan Begê Cewer Axa yan jî Begê Mezin (z.1806, m.1877) neviyê Şemdîn Axayê serokê eşîra Redkî ye.
Piştî mirina kalikê xwe, ew bû serokê yên li Rewanê, apê wî Hiseyîn Axayê Çongdeve jî bû serokê yên li dora Qersê. Gulî Cewer Axayê serokê redkiyên Kurdistana paş Qefqazê (li Sovyetê), di sala 1847an de wek serokê kurdên misilman ên li Împeratoriya Rûs hate qebûlkirinê.
Gulî Cewer Axa û eşîra wî bac nedidane dewletê, herêma wan xweser bû. Lê di şeran de bi artêşa xwe ya ji kurdên herêmê pêk dihat ve alîkariya dewletê dikirin. Gulî Cewer Axa jî bi payeya xwe genereliyê ve serokatiya vê artêşê dikir.
Ji sala 1839a heta 1877-78an Rûsya li ser sînorê Bakurê Kurdistanê û Başûrê Qefqaz de bi piştgiriya kurdên ji eşîrên Sîpkî (yên êzdî) Celalî û Redkî ve li Qers, Bazîd û derdorên wî bi rê ve dibir. Li gorî agahiyê albûma Xaka Efsûnan di arteşa Rûsan de hejmara kurdên siwarî gelek hezkirî bûne.
Gulî Cewar Axayê Elî Begê xudanê malbeteke pir mezin bûye û li gundê Parnavût a Îdirê jiyaye (merzelê wî li gundê Kolî ya Îdirê ye). Çawa di belgê wî yê fermî da tê xuya kirinê çar jinê wî hebûne: Mexrêyîp xanim, Siltan xanim, Cewad xanim û Xanê xanim. Ji Jina yekem - kurê wî Seyîd - Axa (Eyûb Paşa) ku sala 1833an ji dayik bûye û qîza wî Zerê xanim, ji jina wî ya duyem kurê wî Eleşref Axa (Eleşref Beg) ku sala 1849a ji dayik bûye û qîzên wî Nenê xanim, Têlî xanim, Kûşey xanim, Gûney xanim. Ji jina wî ya çarem Xanê xanimê kurên wê Ehmed Axa (1865), Mehmûd Axa (1869), Memed Axa (1877) û qîzên wî Xezal xanim (1871), Seyrê xanim (1873) hebûne.
Rûspiyê Gulî Cewer Axa, Feqî Hesen ê ji eşîra Redkî bavê Kumkî Mala Şemê bû. Dengbêjê wî jî Erebê Ahmed ê ji heman eşîrê bû

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd From Caucasus

"Kürdler hakkında M.Ö 3000 yılından beri sümerliler, babilliler ve daha sonra asurlular birbiriyle uyumlu bilgiler verdiler.
'Guti' 'Qurti' 'Kurtie' isimleri ve 'Gutium' 'Kardaka' bölgesi Anabasis'in Kardukileri modern Kürdlerdir. Coğrafyaları Zagros'tan Toroslara kadar uzanır."

Alman Tarihçi Günther Deschner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE VINTAGE SIGNED  FRAMED (OIL ON CANVAS) PAINTING OF AN  OLD ETHNIC KURD MAN  (Eastern Kurdistan "Iran") BY WELL KNOWN IRANIAN /ARMENIAN PAINTER KAZARIAN

THE PAINTING IS SIGNED "KAZARIAN , 69" (1969) .

SIZE: THE  PAINTING MEASURES 7 INCHES OR 17.5 cm WIDE X 9 3/8 INCHES OR 23.5 cm LONG . THE FRAME IS 7 3/4 INCHES OR 19.5 cm X 10 1/8 INCHES OR 25.5 cm .

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

This beautifully coloured original antique lithograph print of the Kurdish peoples
was published by Blackie & Son of Glasgow in the 1880 edition of Geographical Atlas.
(Ref: Tooley; M&B)

 

 

 

The Kurdish Lord with a servant

c1920 KURDISTAN A Page and reverse from People of All Nations, their life story today and the story of their past captured in numerous photographs edited by J A Hammerton. Countries include Abyssinia, Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Annam, Arabia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belgian Congo, Bhutan, Bolivia, Bokhara, Brazil, British empire in Africa, and the British empire in America. Dates c 1920 size of each page is approx 9.5 x 6 inches (240 x 150) all are genuine prints and not copies.

 

 

 

 

Kurdish Soldiers, 1877, Caucasus

 

 

 

 

 

 

There Kurds; two lords and servant, from Wêranshar (Viransehir) Northern KurdistanKurdish Gentleman, 1889

 

 

 

Katov Pytor Îvanovîç 1915 gravûr

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish costumes Vasily Timm 1855

 

 

 

 

 

Kurd, Native of Kurdistan, 1888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwarên kurd, 1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerdi Kurds 1915

Gerdî (Girdî) aşiretine mensup Kürt erkekleri... 1906-1913
Kürd tarihçi Merhdad R.İzady, Gerdîlerin, Gordiyenelerin devamı olduğunu belirtmiştir.
Mark Sykes bu aşiretin büyük Baban hanedanlığına bağlı olduğunu belirtmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mûsa Agha 1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISHDER & MANGURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethnic Peoples Card - KURD from ARARAT, 1932

KURDS FROM ARARAT / KURDÊN AGRIYÊ (SERHEDÊ)

'Farsların, türklerin, arapların ve ermenilerin korkulu rüyası Araratlı kürdler' diyor.
Kürd tarihini ve hatta kürd adını kelimenin tam anlamıyla haritadalardan bile kazıttılar ama gerçek yine meydana çıkıyor. İsterseniz tarihinize sahip çıkmayın.

DIE VÖLKERSCHAU IN BILDERN

KURDE VOM ARARAT. Von Persern, Türken und Armenien gleich gefürchtet, haben die Kurden bis beute ibre Unabbängigkeit behauptet:ein kriegerisches, den Persern verwandtes Bergvolk, dassich zun Islam bekent u. neben Ackerbau und Viehzuht das einträglichere Gewerbe des Karawanenraubes betreibt, 1932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başûrê Kurdistanê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd of Neiri 1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ibrahim Pasha and Mark Sykes 1915

 

 

 

 

 

 

 S
heikh Hamid Pasha 1915

 


SIMKO (right) 1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurds with missioners (1910)

 

 

 


Eastern Kurds (1898)

 

 

 

Kurds from Caucasus - three sisters (1940)

 

 

Kurds from Caucasus -1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asya milletleri 1890: Kurdinna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age: Vintage original old photo postcard (1898)


Approx.Size: 5.5X3.5 inches (14X9 cm)
Publisher: Raphael Tuck & Sons
Series# Life in Russia (Caucasus) II
Number# 9296
Caption: A raid by Kurds
Embossed: no
Undivided back: no

 

 

Age: Vintage original old postcard
Approx.Size: 6X4 inches (15X10 cm)
Publisher: Georgia Museum
Series# Peoples of Caucasus in national suits by Tilke
Number# 30
Caption: Kurd from South Armenia
Embossed: no
Undivided back: no

 

 

 

 

GREECE SALONIKA YOUNG KURDE
A KURDE YOUNG ARISTOKRAT IN EXCELLENT COSTUME.

EDITION : MORDO MENAHEM SALONICA

"JEUNE KURDE DE LA NOBLESSE  A SALONIQUE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdekî Bakur, 1904

 

 

 

 

 

“Babil dilinde Garduor, Qardu ile aynı kökenden gelmiş gibi görünen ve Farsça Gurdor olarak kullanılan Kurd kelimesi cesur, yiğit ve savaşçı anlamlarına gelmektedir.
Bu kelime, perslerden araplara geçmiş ve arap dilinde aynı şekilde kullanılmıştır.”
“Daha sonra da kürdlerin genel ismi haline gelmiştir.”

Brennan, Shane
“İslamdan Önce Kürtler”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciwanekî kurd, 1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha ha haahaaaa!
De kurdiska banditerna var onekligen mycket populära här i Väst. De var till och med barmhärtiga enligt en tidig tysk källa:

Här kommer två källor. En svensk och en tysk:
"Kurdiska banditer är riktiga KOMMUNISTER. När de rånar karavaner längs Sidenvägen, lämnar de alltid tillräcklig med mat, drick och kläder så att man inte svälter ihjäll eller dör av törst och kyla".
____
Källa:
Den tyske författaren och historikern
A. V. SCHWEIGER LERCHENFELD om kurder ı boken ORIENTEN, 1881 BERLIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Polo (1254-1324)

"Kürdler çok sert karakterli insanlardır. Kanun ve nizam tanımazlar.
Arian(*) çok büyük bir ülkedir ve burada sekiz krallık vardır. Kürdistan sekiz krallıktan biridir..."


____________
*): Dikkat. Genellikle Arian kelimesi ''İran'' kelimesi ile karıştıılıyor, çünkü 1920'lerin sonunda acem (fars) şahı
Şah Riza Pehlewi, ırkçı-mlliyetçi Türkiye ve Atatürk celladını örnek alarak, salt milliyetçi-ırkçı dürtülerle ve farsça'nın hind-aryan dil gurubuna dahil olmasından dolayı
kendi ülkesine İran adını takmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franske upptäckt resenären, orientalisten Jean de Thévenot (1633-1667)

“Kürdler az çok araplara benzer bir yaşam sürdürürler, iyi nişancıdırlar, arabüzleri çok iyi kullanırlar. Geçtiğimiz her yerde satılık olduğunu sanıp silahlarımızı satın almak istediler. ”

Fransız Doğu Gezgini Jean de Thévenot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafer Axa, birayê mezin ê Simko -Pierre de Gigord 1910,

 

''Kürdler hem karakter hem görünüm olarak türklere benzemezler.
Türklerin 'yumuşak' yüz ifadelerinin aksine Kürdler sert bakış ve ifadeye sahip olmakla beraber uzun boylu ve güçlü bir yapıya sahipler.
Esmer dedikleri bu halk arasında şaşırtıcı düzeyde mavi gözlüler var.''

V. Levitsky I. Dünya Savaşı K.Cephesi Anıları 1914-1917

Hind-Avrupalılar Kürdî bir kavimdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezdi Kurds From Caucasus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeyx Ubeydullah Nehrî & Dr Cochran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A family of nomad, kurds from Caucasus” – RARE original Stereo view Card.

Publisher : “SVET’.

Age: 1910.

 

 

Ezdi Kurds, 1920

 

 

 

Bediuzzeman Saîd-î Kurdî. AL-Musawwer, Egypt, 1925

 

 

 

Kurd, ermen & osetî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkmen (*) Baskını (Gravür) 1898

"Persler korkak bir millettir. Türkmenlerin baskınından oldukça korkarlar.

Kürdler ise Perslere göre cesur ve savaşçı bir millettir. Korku nedir bilmiyorlar."

Rus Korgeneral Maksud Alihanov (1846-1907)

 

TÜRKKALDI

_____________________

Türkmen / aslı: TURKOMAN demektir ve bu adlandırmayı ilk defa italyanlar kullanmıştır.
Orta Asya steplerinden gelen yağmacı/talancı ve vahşi türk boyarı Kürdistan'a gelince
bu türklerin Kürdistan'ın belli yerlerinde yerli kürdlerle teması oldu. Bazı kürd boylarına
komşu olarak kaldılar. Bazı kürd aşiretlerinden bazı aileler çeşitli vesilelerle Kürdistan'a
misafir olarak gelen bu boylarla daha sık ilişkileri oldu ve zamanla bu komşulukları onları
birbiriyle iç-içe yaşamaya yöneltti. İtalyan seyyahlar, türklerle türklerle aynı yerlerde yaşayan
bu kürdlere, beraber kalma anlamında 'türkkaldı' turkoman dediler.

Vahşi olmalarına rağmen türk boyları da tıpkı farslar gibi korkak bir güruhtur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kurds are a brave and warrior nation compare to the Persians. They don't know what fear is"
("Kürtler, perslere göre cesur ve savaşçı bir millettir. Korku nedir bilmiyorlar")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwariyên kurd

1915, Kürd Süvariler İstanbul’da (Deutscher-Kurier Gazetesi-)

Kürd Süvariler Çanakkale Savaşına katılmak için İstanbul’a gittiler boynu kırılasıcalar .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typos Cardos 1889

Kürdler Orta Asta steplerinden gelmedi - Kürdler medeniyet doğurup geliştiren ASİL BİR KAVİMDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piraniya amûrên mûzîkê ji Kurdistanê belavbûne. Gravûrek ji sala 1841ê.
Heya sala 1934ê navê Îranê PERSIA bû, pişt re dewleta eceman û tirkan navê wê kirin " Îran" da ku her tiştî bikin para tärk û eceman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurd Militia, 1857

 

 

 

Kurdish Amazon Kara Fatma Hanoun with her Kurd Cavalcade, at Constantinople, old print 1888

 

 

 

 

 

Kurds of Urmê from Eastern Kurdistan, The New York Times 24-1-1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1840'larda çizilmiş Kürt Beyi Gravürü

''Kürdlerin giyim ve kuşamları çok etkileyici ve üzerlerindeki şatafatlı elbiseler inanılmaz.

Başlarında otuz adet rengarenk türban ile sarılmış başlıkları, seyyahlar önünde birer model olarak duruyorlar.''

Laurens ve De Hell, 1847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A romantic Kurdısh man from the antique era

Selîm Kurdish Pascha of Amedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antique print 1903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdên sedsalên berê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdên berê bi palika ser şanê û şalê neqişandî yê eşîrê kurd bêrtiyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdên berê bi palika ser şanê û şalê neqişandî yê eşîrê kurd bêrtiyan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd savaçılar Hakkari 1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ocak 1915


The New York Times gazetesi manşetinde Kürd Süvariler ile ilgili bir resim ve altındaki haber yazısı:

"Türkler tarafından Ruslara karşı savaşta Kafkas Dağları'nı geçmek için ön saflara sürülmüş Kürd Süvariler"

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurds of Urmê from Eastern Kurdistan (Click to see Text on behind the picture - a typical colonialist English describing of the Kurds)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdische Reiter 1892 - Suwarên Kurd

Kürd askerlerinin vazgeçilmez silahı: Uzun Mızrak..
Kürd askerlerinin mızrak silahı taşımalarnın sebebi, demirin ilk defa tarihi Kürdistan'da bulunması ve kullanılmasındandır.

“Kafkasya’da büyük bir kürd nüfusu yaşıyor. Kürdlerin dili Perslerden ayrıdır. Kürd Kadınları da erkekler gibi toplum içinde büyük bir öneme sahipler ve saygındırlar.

Kürdler mükemmel yapı da insanlar olup iyi mızrak kıllanırlar. Tarihte bunlara Gordi veya Karduk deniliyor…”

Ansiklopedik Sözlük, 1847, A. Starchevsky

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurdische Irreguläre in Kleinasien Orient Krieg 1877

Kürd askerlerinin vazgeçilmez silahı: Uzun Mızrak..
Kürd askerlerinin mızrak silahı taşımalarnın sebebi, demirin ilk defa tarihi Kürdistan'da bulunması ve kullanılmasındandır.

Kurdên bi rimên direj - Uzun Mizraklı Kürdler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tent of Ibrahim Pascha Milli
Click to see more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kürdler taaruzda.. 93 harbi (1877-1878)

 

Kürdler 93 Harbi'nde osmanlı saflarında ruslara karşı savaşmıştı. Bu resimde övünülecek tek şey kürdlerin savaşkan karekteridir. Kürdler hati'lerden (MÖ 2500) beri hep uzun mızraklarla savaşmışlardır. Demir (metal) hatiler döneminde (MÖ 2000) ilk defa Kürdistan'da elde edildi. Çin'deki sarı nehir uygarlığı (Yangzi nehri MÖ 7000) ve Hindistan'daki Ganj nehri uygarlığı (MÖ 9000) herne kadar Kürdistan'daki Dijle ve Firat Kürdistan nehirlerinin kıyısında oluşan uygarlık (MÖ 11000) ile paralel gelişmişlerse de, Dijle ve Firat Kürdistan nehirlerinin kıyısındaki uygarlık, bu her iki uygarlıktan en az 2000 sene önce gelişmeye başlamıştır ve bu nedenle insanın sosyal ve kültürel yaşamında birçok teknik gelişme tarihte ilk defa burada sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurdek ji sala 1821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bir önceki yüzyıl kürdlerinden bir süvari:

İşgalci türklerin, arapların ve farsların kullanageldikleri elbiselerden tutun ta en eski bir kültür olan yemek kültürüne kadar hemen hemen BÜTÜN ORYANTAL KÜLTÜR: KÜRDLERE AİTTİR. Özellikle de türklerin HİÇBİR şeyi yoktur. Çünkü arapların kendine has bir çöl kültürü var ve farsların Hindistan'dayken edindikleri kendi kültürleri var. Bölgeye yeni gelen göçmen türkler ise Kürdistan'a adapte oldular, yani kürdlere benzediler.. Zeybeklerin elbiselerine bakın, baştan aşağı kürdi elbiselerdir..

 

 

 

 

 

 

18th CENTURY KURDS


EIGHTEEN CENTURY ORIGINAL KURISH ENGRAVINGS

 

KURDISH WOMEN
FROM THE EARLIER CENTURIES

KURDISH PICTURE GALLERY
Foundation For Kurdish Library & Museum